Opintojen joustava ohjaus ACP:n välityksellä

Download Report

Transcript Opintojen joustava ohjaus ACP:n välityksellä

Opintojen joustava ohjaus
ACP:n välityksellä
Anne Salmela
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tausta & tarve
– Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) opiskelee paikkakunnalla
asuvien perusopiskelijoiden lisäksi yhä enenevässä määrin
aikuisopiskelijoita sekä ulkomaalaisia opiskelijoita.
– Aikuismaisteriohjelmien sekä eri paikkakunnilla toteutettavien opintojen
saavutettavuus on perustunut viikonloppuisin tapahtuvaan
intensiiviopetukseen -> edellyttää aina joko opiskelijan tai opettajan
siirtymistä opetuspaikkakunnalle ja opetuksen toistamista
– Ongelmana on työn ja opiskelun yhteensovittaminen ja töistä poissaolot.
– Ulkomaalaisten opiskelijoiden osalta ongelmana on se, että he palaavat
nopeasti kotimaahansa ja osa opinnoista voi jäädä suorittamatta.
ACP avuksi
– Vuonna 2010 LUT:ssa otettiin käyttöön verkkoneuvottelujärjestelmä ACP
(Acrobat Connect Pro), ver. 7.0.
– ACP on liitetty Shibboleth-kirjautumiseen, joka mahdollistaa paitsi
kertakirjautumisen järjestelmään myös vierailevien luennoitsijoiden ACPkäytön.
– Käyttöä varten tarvitaan internet-yhteys, kuulokemikrofonit tai
kokousmikrofoni sekä web-kamera, mikäli halutaan lähettää kuvaa.
– Järjestelmän kautta on mahdollista jakaa PowerPoint tai Pdf-tiedostoja,
Windowsin sovellusikkunoita sekä tietokoneen työpöydän kuvaa.
– Järjestelmä mahdollistaa myös yhtäaikaisen kirjoittamisen Word-tiedostoon.
Tukipalvelut
– ACP:n käyttöönotto on tehty mahdollisimman helpoksi
– Tietohallinnon opetusteknologiatiimi tarjoaa opastusta sekä välineitä
ACP:n käyttöä varten.
– [email protected] –tukipalveluosoite.
– ACP-setti, johon kuuluu kannettava tietokone etukäteisasetuksineen,
vaihtoehtoisesti kuulokemikrofonit tai kokousmikrofoni sekä webkamera.
– Säännölliset ACP-koulutukset.
Käyttökohteet
–
–
–
–
–
Reaaliaikaiset luennot
Luentotallenteet
Opiskelijoiden harjoitustyötallenteet
Seminaari- ja päättötöiden ohjaus
Verkkoneuvottelut (tutkimus & hallinto)
Opettajien palautetta
diplomitöiden ohjauksesta
+
+
+
+
+
+
+
+
Kirjautuminen ja yhteyden muodostaminen ovat helppoja
Kuvayhteys toimii hyvin
Dokumenttien jakaminen ja niiden selaaminen on helppoa
Visuaalisempi tapa järjestää ohjauspalavereja
Matkustamisen välttäminen
Ei tarvitse varata tilaa ja puhelinneuvottelua
Helposti tallennettavissa
Kustannustehokas työajankäyttö
–
–
Yritysyhteyksissä palomuuri esteenä
Ääniongelmat
–
Suositus:
– Aloitus- ja lopetuskokoukset lähikokouksia, muutoin etäkokouksina, jolloin
pystytään tutustumaan paremmin yrityksiin, ohjaajiin ja oppilaisiin
(Professori Henry Lindell LUT Metalli & professori Timo Kärri LUT Tuotantotalous)
Opiskelijapalautetta
– Tietohallinnon keräämän opiskelijapalautteen (N=59) mukaan opiskelijat
arvostavat eniten luentotallenteiden katsomismahdollisuutta verkon kautta
luentojen jälkeen (91 %).
– 81 prosenttia vastanneista haluaa katsoa jatkossa luentoja suorana
lähetyksenä .
– 53 prosenttia haluaa jatkossa nauhoittaa omat harjoitustyönsä ACP:lla.
– ”Mielestäni tällaisen mahdollisuuden tarjoamisen pitäisi olla enemmän
sääntö kuin poikkeus mikäli infotyyppinen tilaisuus kestää vain pari tuntia ja
on tiedossa, että osallistujissa on aikuisopiskelijoita. Säästetään kaikkien
aikaa, jaksamista, ympäristöä ja hermoja, kun ei tarvitse matkustaa 6+
tuntia parin tunnin tilaisuuden takia.” (avoin opiskelijapalaute)
Case: Machine Design for
Packaging Technology (1/3)
– 2.5.2011-9.5.2011 LUT:ssa intensiivikurssina järjestetyn,
pakkausteknologiaa käsittelevän kurssin “Machine Design for Packaging
Technology” opetusteknologinen toteutus suoritettiin seminaariesitysten
osalta ACP:n avulla.
– Pedagogiset perusteet (tutkijaopettaja Harri Eskelinen/LUT Metalli):
– Palautteen syklinen rakenne
– Oikeudenmukaisempi arvostelu
– Etäopetuksen järjestämismahdollisuus
– Käytännön toteutus:
– Esittelypäivä
– Tietohallinnon ACP-setti
– Tietohallinnon ACP-pääkäyttäjä mukana koko päivän
Case: Machine Design for
Packaging Technology (2/3)
–
–
Ennakoidut sudenkuopat:
– Teknisten ongelmien mahdollisuus.
– Opiskelijoiden heikot pedagogiset valmiudet tehdä nauhoitteista riittävän
johdonmukaisia seurata.
– Esityksen pitämisen ja sen nauhoittamisen aiheuttama tuplastressi.
Toteutuneet sudenkuopat:
– Opettajan näkökulmasta oli hankalaa, kun ei hahmottanut, ketä seurata;
esitystä pitävää opiskelijaa vai datatykin välityksellä valkokankaalle
heijastuvaa kuvaa opiskelijasta.
– Tallenteista tuli hieman sekavia, koska opiskelijat halusivat välillä tehostaa
esitystään näyttämällä karttakepillä valkokangasta, jolloin tallenteissa näkyy
kasvojen sijasta heidän selkänsä.
– Tietyn autenttisuuden puuttuminen, sillä yleisön esittämät kysymykset eivät
välttämättä kuulu nauhoitteessa.
– PowerPointin esitysversio ei toistanut kaikkia videoita ja animaatioita vaan
ne piti ladata erikseen, eivätkä ne siten tulleet mukaan ACP-tallenteisiin.
– Tallenteiden heikko editoitavuus.
Case: Machine Design for
Packaging Technology (3/3)
Päätelmät ja ratkaisumallit
- Esittelypäivän ja omaehtoisen harjoittelun ansiosta opiskelijat olivat
valmistautuneet paremmin varsinaiseen seminaaripäivään.
- ACP-pääkäyttäjän mukanaolo erittäin tärkeää.
- PowerPointin uusin versio tarjoaa osoitintoiminnon, jolloin karttakepin
kanssa hosumista ei tarvita.
- Opettajan asennoitumisella tärkeä rooli; rento ja ammattimainen
asennoituminen luo varmuutta.
- Mikäli ACP:n kautta halutaan näyttää/nauhoittaa videoita, niiden täytyy olla
Flash-videoformaatissa (.flv)
- Esitysten huolellinen videointi ja ammattimainen ohjaus tekisivät tallenteista
helpommin seurattavia.
- Tallenteita voidaan hyödyntää etäopetuksen järjestämisessä (opiskelija
Intiasta suorittaa kurssin myöhemmin verkon välityksellä)
Kiitos!
Anne Salmela
Suunnittelija
Tietohallinto
PL 20, 53851 Lappeenranta
Puh. +358 (40) 588 8535
Sähköp.: [email protected]