Neurologische oorzaken en farmacologische behandeling Dr

Download Report

Transcript Neurologische oorzaken en farmacologische behandeling Dr

Aangezichtspijn
Neurologische oorzaken en
farmacologische behandeling
DR. L. ERNON
DIENST NEUROLOGIE
Anamnese en klinisch onderzoek!
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
3. Cluster ea trigeminale autonome
cephalea (TAC)
4. Pure faciale pijn
Neuralgie
•
•
•
•
Plots
Recurrent
< 2 minuten
Scherp / stekend /
brandend
• Intens
• Sensorische /
mechanische stimuli
Trigeminus neuralgie
• Prevalentie
– 3 à 6 / 100 000
• Incidentie
≈ leeftijd
– 70% > 60 jaar
• Lokalisatie
– Unilateraal
• Bilateraal: secundair
– V2 of V3 > V2 + V3 >>>
V1 (5%)
• Meermaals daags
Trigeminus neuralgie
• Spontaan
• Uitlokbaar
– Sensorische stimuli
• Aanraking (oa wassen, tanden poetsen,
scheren)
• Buitenlucht
– Mechanische stimuli
• Kauwen
– Vermijdingsgedrag
Trigeminus neuralgie
• “Idiopathisch”
– Neurovasculair conflict
• 15% secundair
– MS
• Jonge patiënten
• Bilaterale TN
– Andere structurele letsels in de brughoek
• RIP (Schwannoma, meningeoma)
• Vasculaire letsels
n. IX
n. intermedius
Charlin & Sluder
n. supra-orbitalis
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II (visusscherpte): Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI & EOS (oogbewegingen): Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus (pupil): Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II (visusscherpte): Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI & EOS (oogbewegingen): Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus (pupil): Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Neuritis optica
• Kliniek
– Orbitale pijn
• Oogbewegingen
– Monoculair wazig zicht
• KNO
– RAPD
• Oorzaken
– MS e.a. inflamm CNS
pathologie
– Infectie: Syfilis, …
Arteritis temporalis
• Kliniek
– Frontotemporale >
orbitofrontale pijn
– Ouderen (> 50 jaar)
– Kaak claudicatio
– Complicatie
• AION, CVA
• Diagnose
– ESR (> 50 mm/u)
– Biopsie
• R/: Steroïden
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II (visusscherpte): Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI & EOS (oogbewegingen): Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus (pupil): Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Pijnlijke oftalmoplegie
Orbita
Sinus cavernosus
Aspecifieke
inflammatie
Oculaire myositis
Orbitale pseudotumor
Tolosa-Hunt
Specifieke
inflammatie
RA, SLE, sarcoïdose,
Wegener
RA, SLE, sarcoïdose,
Wegener
Infectie
Pyogene bacteriën; TBC,
syfilis; VZV, HIV; fungi;
parasieten
Vasculair
CM, varices, AVM / AVF
Aneurysma (ACI,
ACommP, ACP)
AVM, carotidocaverneuze fistel
Neoplasie
Prim: Sarcomen
Prim: Meningeoma,
CPO, HF adenoma
Sec: Metastase
Sec: Metastasen
Andere
Endocriene orbitopathie
Subarachnoidale ruimte
Aneurysma (ACI, ACommP,
ACP, AB)
Ischemie (DM)
n. III
Compressie: Niet-pupil sparend
Ischemie: Pupil-sparend
Orbita
Oculaire myositis
• Bilateraal
• M. rectus medius
• R/: Steroïden
Orbitale pseudotumor
• Structuren:
– Uvea, sclera
– Oogspieren
– Traanklieren
– N. II
– N. III, IV, VI
• R/: Steroïden
Infectie
• Pathogenen
– Pyogene bacteriën
– TBC, syfilis
– HZV
– Fungi
– Parasieten
• Immunosuppressie
Vasculair
• AVM / AVF
• Caverneuze
malformaties
• Varices
• …
Caverneuze malformatie
Neoplasie
• Primair
– Sarcoma
• Secundair
– Metastasen
Endocriene (Graves) orbitopathie
• PIJNLOOS
• Opzetting extraoculaire spieren
• “Retro-orbitale
congestie”
• Pro-optose
Sinus cavernosus
Tolosa-Hunt
• Kliniek
– (Peri)orbitale pijn +
– N. III / IV / VI
– N. V1 / V2
• R/: Steroïden
Aneurysma
• ACI
• A. Comm. Post
• ACP
Carotidocaverneuze fistel
• Pulsatiele exoftalmie
Neoplasie
• Primair
– Hypofyse adenoom
– Meningeoom
– Craniopharyngeoom
• Secundair
– Metastasen
Meningeoma
Subarachnoidale ruimte
n. III
Compressie: Niet-pupil sparend
Ischemie: Pupil-sparend
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II (visusscherpte): Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI & EOS (oogbewegingen): Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus (pupil): Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Carotis dissectie
• Extracranieel segment
van de a. carotis
• Kliniek
– Gerefereerde pijn
• Kaak, tanden
• Oog
–
–
–
–
Horner
N. XII
Amourosis fugax
Contralateraal SM
deficit
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II: Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI: Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus: Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Sensorisch deficit (V)
• Hypoësthesie,
hyperalgesie, allodynie
• Lokalisatie van het letsel
– N. V, ganglion van Gasser,
nc. n. V, tractus ST
• Aard van het letsel
– Inflammatie, infectie,
demyelinisatie, tumor,
vasculair, postop
VZV
• N. V1
• 10 à 35 % faciale VZV = pijnlijk
– < 7 dagen vóór de eruptie
– < 3 maanden ná de eruptie
– 25% postherpetische neuralgie
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II: Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI: Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus: Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Facialisparese (VII)
• Idiopathisch
– Bell’s palsy
• Peri-auriculaire pijn,
kaakhoek, nek
• Symptomatisch
– Inflammatie, infectie,
compressie,
infiltratie
– Ramsay Hunt
syndroom
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
– Neuro-oftalmologische deficits
• II: Neuritis optica, arteritis temporalis
• III, IV, VI: Pijnlijke oftalmoplegie
• Orthosympaticus: Horner syndroom
– Sensorisch deficit (V)
– Facialisparese (VII)
– Lagere craniale zenuwen (IX, X, XI, XII)
3. Cluster ea TAC
4. Pure faciale pijn
Lagere craniale zenuwen
• Wallenberg syndroom
– Ipsilaterale faciale pijn
– Dysarthrie, dysfagie
– Ipsilaterale ataxie
– Ipsilaterale Horner
– Contralaterale
hemicorporiële
gevoels∆
Faciale pijn: 4 syndromen
1. (Trigeminus) neuralgie
2. Craniale zenuw uitval
3. Trigeminale autonome cephalea (TAC)
– Cluster
– Paroxismale hemicranie
– SUNCT
• Short lasting Unilateral Neuralgiform headache
with Conjunctival injection and Tearing
4. Pure faciale pijn
Cluster
• Unilateraal (peri-)orbitaal,
temporaal
• “Suicide headache”
• 15 à 30, max 180 minuten
• Autonome tekenen
– Ptose, ooglidoedeem, miose
– Lacrimatie, neusloop
• Bewegingsdrang
• ♂>♀
• “Cluster”
– Dagelijkse aanvallen,
gedurende enkele weken
(lente, herfst)
– Circadiaan ritme
• Vroege ochtend
Faciale pijn: 4 syndromen
1.
2.
3.
4.
(Trigeminus) neuralgie
Craniale zenuw uitval
Cluster ea TAC
Pure faciale pijn
Pure faciale pijn
• MKA / stomatologie
• NKO
• Idiopathische / atypische faciale pijn
– Continue faciale pijn, afgebakend gebied,
grootste deel van de dag aanwezig,
normaal KNO en beeldvorming
– Oorzaak?
– Uitsluitingsdiagnose!
4 faciale pijnsyndromen
1.(Trigeminus) neuralgie
• Carbamazepine
2.Craniale zenuwuitval
• Medische urgentie
3.Cluster
• Aanval: O2 , Sumatriptan SC
• Preventie: Medrol + Verapamil / Lithium
4.Pure faciale pijn
• Uitsluitingsdiagnose