Πρόγραμμα ΔΕΤ

Download Report

Transcript Πρόγραμμα ΔΕΤ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
σελ. 1
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΥΤ.
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤ.
11-1
A23
3-5
Δο
ΠΕΜΠ.
ΠΑΡΑΣ.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μαθηματικά ΙΙ
Προγραμματισμός Ι
11-1
Α31
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και
στη Διοίκηση Ι
Λογιστική ΙΙ
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
Σύγχρονα Θέματα και Τάσεις στη
Διοίκηση και Τεχνολογία (Σεμιναριακό
μάθημα)
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική Γλώσσα ΙΙ – Βασικά
Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β’
Γαλλική Γλώσσα ΙΙ – Βασικά
Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Β’
Γερμανική Γλώσσα ΙΙ – Βασικά
Επιχειρησιακά Γερμανικά: Μέρος Β’
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Μαθηματικά ΙΙ
Μαθηματικά ΙΙ (Α-Ν)
9-11
Α5ος
1-3
A5ος
9-11
Α5ος
9-11
Α31
5-7
Δο
11-3
Α31
9-11
Δο
3-5
Α22
1-3
A5ος
5-7
Α43
Ε. Βουδούρη
Ι. Στεφανέα
Γ. Βομπίρη
Ι. Ζήκου
9-11
Η/Υ 3
Ε. Κρητικός
Β. Ταγκαλάκη
Σ. Γρηγορακάκης
9-11
Η/Υ 2
3-5
Γ. Λεκάκος
Α21
Μ. Σκιαδά
1-3
Σ. Στουραϊτης
Η/Υ 1,2
1-3
Η/Υ 1,2
SPSS (Μ-Ω)
Γ. Σιουγλέ
Α. Καζάνας
Προγραμματισμός Ι
SPSS (Α-Λ)
Α. Γιαννακόπουλος
11-1
A31
Μαθηματικά ΙΙ (Ξ-Ω)
Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και
στην Διοίκηση Ι
Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία
Γ. Λεκάκος
3-5
Δο
11-1
Υ
3-5
Δ22
3-5
Δο
Ε. Κρητικός
1-3
Υ
Χ. Μαμαλούκας
Α. Καζάνας
5-7
Δο
9-11
Η/Υ 3
1-3
Η/Υ 3
Η. Μπαλαφούτης
Η. Μπαλαφούτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
σελ. 2
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΥΤ.
ΤΡΙΤΗ
9-11
Δ22
1-3
Α31
11-1
Δ12
1-3
Α23
ΤΕΤ.
ΠΕΜΠ.
ΠΑΡΑΣ.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Ι. Μούρτος
Δ. Μπουραντάς
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση και Σχεδιασμός
Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλική Γλώσσα IV– Ενδιάμεσα
Επιχειρησιακά Αγγλικά: Μέρος Β’
Γαλλική Γλώσσα IV– Ενδιάμεσα
Επιχειρησιακά Γαλλικά: Μέρος Β’
Γερμανική Γλώσσα IV– Ενδιάμεσα
Επιχειρησιακά Γερμανικά: Μέρος Β’
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
Μαθηματικός Προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση και Σχεδιασμός
Πληροφοριακών Συστημάτων
Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
5-9
Α21
Α. Ρεφενές
Α. Πουλούδη
11-1
Δ22
1-3
Δ22
11-1
Δ22
1-3
Δ12
11-1
Γ
Κ. Καραγκούνη
5-7
Δ22
3-5
Α5ος
11-1
Α5ος
Π. Λουρίδας
Γ. Βομπίρη
1-3
Α5ος
11-1
Α5ος
Ι. Ζήκου
Ι. Μούρτος
3-5
Α23
Α. Ρεφενές
7-9
Δ22
Ξ. Μαμάκου
9-11
Δ23
3-5
Δ22
Π. Λουρίδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική
ΔΕΥΤ.
ΤΡΙΤΗ
σελ. 3
ΤΕΤ.
ΠΕΜΠ.
ΠΑΡΑΣ.
3-5
1-3
Α44
Δ22
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
5-9
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και
Α44
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
1-5
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
Υ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
9-11
9-11
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Υ
Υ
11-1
1-3
Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας και
Α31
Α23
Συστημάτων Αποφάσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
1-5
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών
Δ12
και Συστημάτων
5-9
Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και
Α44
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
5-9
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
Δ22
Διαδικτύου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
9-1
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στην
Α23
ψηφιακή εποχή
3-7
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προιόντων
Υ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
9-11
9-11
Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
Υ
Υ
9-1
Διοίκηση Ποιότητας
Δ12
11-1
1-3
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Υ
Α42
11-1
1-3
Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας και
Α31
Α23
Συστημάτων Αποφάσεων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
9-1
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Υ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
7-9
5-7
Οικονομική Ψυχολογία
Υ
Α44
5-7
5-7
Ανάπτυξη αξιόπιστου και ασφαλούς
Υ
Δ12
λογισμικού
7-9
7-9
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
Υ
Α25
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
7-9
7-9
Αγγλική Γλώσσα VI- Επιχειρησιακή
Α32
Α22
Ορολογία
3-5
3-5
Γαλλική Γλώσσα VI- Επιχειρησιακή
Α5ος
Α5ος
Ορολογία
11-1
9-11
Γερμανική Γλώσσα VI- Επιχειρησιακή
Α5ος
Α5ος
Ορολογία
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
5-7
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές
Δ23
Διαδικτύου
1-3
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών
Δ12
και Συστημάτων
7-9
Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη
Δ23
3-5
Θέματα Επιχειρησιακής Ερευνας και
Α24
Συστημάτων Αποφάσεων
3-5
Ψηφιακό Μαρκετινγκ
Υ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Ε. Βουδούρη
Γ. Λεκάκος
Δ. Σπινέλλης
Γ. Ιωάννου
Χ. Ταραντίλης
Α. Πουλυμενάκου
Γ. Λεκάκος
Π.Δ. 407
Ι. Νικολάου
Ε. Σόντερκβιστ
Γ. Ιωάννου
Ε. Σόντερκβιστ
Κ. Ανδρουτσόπουλος
Χ. Ταραντίλης
Α. Βρεχόπουλος
Σ. Χατζή
Δ. Μητρόπουλος
Α. Σαπουνά
Ι. Στεφανέα
Γ. Βομπίρη
Ι. Ζήκου
Π.Δ. 407
Α. Πουλυμενάκου
Μ. Φραγκούλης
T. Sharma
Χ. Ταραντίλης
Α. Βρεχόπουλος
Χ. Λάζαρης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
σελ. 4
ΜΑΘΗΜΑ
ΔΕΥΤ.
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤ.
ΠΕΜΠ.
ΠΑΡΑΣ.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Πρακτική Άσκηση (Σεμινάριο)
3-5
Δ12
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
11-3
Ψηφιακή Καινοτομία &
Δ12
Επιχειρηματικότητα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
11-3
Ψηφιακή Καινοτομία &
Δ12
Επιχειρηματικότητα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οργανωσιακή Θεωρία
Γ. Δουκίδης
Γ. Δουκίδης
Ι. Σπανός
1-5
Δ22
9-1
Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων
Δ22
Δεδομένων
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
9-11
Ψηφιακή Καινοτομία &
Δ12
Επιχειρηματικότητα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
9-11
Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Οικονομικών Επιστημών
Ποιότητα στην Εκπαίδευση και τη
Διδασκαλία
Ειδική Διδακτική Μεθοδολογία Διδακτική Πληροφορικής
Εισαγωγή στους Η/Υ - Παιδαγωγικές
Εφαρμογές στην Εκπαίδευση
Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία ΙΙ
Γ. Δουκίδης
Y
11-1
Υ
1-3
Υ
11-1
Α44
Δ. Χατζηαντωνίου
Γ. Δουκίδης
Α. Ράλλη
Σ. Τάνταρος
Β. Μπρίνια
Κ. Ντέλιου
A. Ανδρούτσος
Β. Μπρίνια
A. Ανδρούτσος
3-5
Η/Υ 3
9-3
Υ
Β. Μπρίνια