Διαβάστε περισσότερα

Download Report

Transcript Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Σχετικά με το Διαγωνισμό Συμβολαιογράφων έτους 2016 σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα: 1) Ο τελικός πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας ανά ειρηνοδικείο και περιφέρεια εφετείου Διαγωνισμού Υποψηφίων Συμβολαιογράφων έτους 2016 πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2) Στη συνέχεια, οι εμφανιζόμενοι στον πίνακα θα παραλάβουν έγγραφο της υπηρεσίας μας, μέσω της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, με το οποίο θα τους γνωστοποιούνται τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία μας για να ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους. 1