Δελτίο Τύπου 21-12-2016

Download Report

Transcript Δελτίο Τύπου 21-12-2016

Αθήνα, 21-12-2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαδραστική πλατφόρμα Νέων Ελληνικών της Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
Κέντρο υποστήριξης για Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ02 και Εκπαιδευτικούς ΠΕ02
των ΕΠΑ.Λ.
Ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων (ΠΕ02) και οι Φιλόλογοι που
υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. ότι από την "αρχική σελίδα" της ιστοσελίδας του ΙΕΠ έχουν
πρόσβαση σε διαδραστική πλατφόρμα που λειτουργεί για τα Νέα Ελληνικά της Α΄
και Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (Νέα Ελληνικά Α΄ και Β΄ ΕΠΑ.Λ.). Σε αυτήν έχουν αναρτηθεί τα
θεσμικά κείμενα (προγράμματα σπουδών και οδηγίες διδασκαλίας), καθώς και
υποστηρικτικό
υλικό
(διδακτικές
προτάσεις,
κριτήριο
ανακεφαλαιωτικής
αξιολόγησης κ.ά.), το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς.
Παράλληλα, λειτουργεί κέντρο υποστήριξης (Ηelpdesk) για την κατάθεση
ερωτημάτων των Σχολικών Συμβούλων και των φιλολόγων που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ.