Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά! (https://www.youtube.com/watch?v

Download Report

Transcript Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά! (https://www.youtube.com/watch?v

Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
(https://www.youtube.com/watch?v=wpY0jbKTl4k)
Με κόκκινο σκούφο και γένια λευκά
Με μάτια που αστράφτουν, φατσούλα γλυκειά
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
Είναι χοντρούλης, γελάει δυνατά
Με τα ελαφάκια και τα ξωτικά
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
Με το έλκυθρο θα φτάσει το βράδυ αργά αργά
δωράκια για να φέρει σ’ όλα τα καλά παιδιά!
Στις πόρτες θα αφήσει παιχνίδια πολλά
και ένα γλυκάκι θα φάει στα κρυφά!
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
Με το έλκυθρο θα φτάσει το βράδυ αργά αργά,
δωράκια για να φέρει σ’ όλα τα καλά παιδιά!
Με κόκκινο σκούφο και γένια λευκά
Με μάτια που αστράφτουν, φατσούλα γλυκειά
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
You better watch out, You better not cry
You better not pout, I am telling you why,
Santa Claus is coming to town!
Με το έλκυθρο θα φτάσει το βράδυ αργά αργά,
δωράκια για να φέρει σ’ όλα τα καλά παιδιά!
Στις πόρτες θα αφήσει παιχνίδια πολλά
και ένα γλυκάκι θα φάει στα κρυφά!
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!
Ο Άη Βασίλης έρχεται ξανά!