Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Hybrid Αποκωδικοποιητή

Download Report

Transcript Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ για τον Hybrid Αποκωδικοποιητή

Ο∆ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
για τον Hybrid Αποκωδικοποιητή
KAONMEDIA NS1110H
Περιεχόμενα
1. COSMOTE TV Eισαγωγή4
2.Τηλεχειριστήριο5
3.Αποκωδικοποιητής8
4. Σύνδεση και Ενεργοποίηση Υπηρεσίας10
4.1. COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου (απλή
δορυφορική λειτουργία και λειτουργία Hybrid)
10
4.1.1. Εγκατάσταση κεραίας
10
4.1.2. Σ ύνδεση του παρελκόμενου εξοπλισμού
με τον αποκωδικοποιητή
10
4.1.3. Σύνδεση αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση 10
4.1.4. Σ ύνδεση του αποκωδικοποιητή στο δίκτυο
(για ενεργοποίηση της λειτουργίας Hybrid)
11
4.1.5. Εισαγωγή της συνδρομητικής κάρτας COSMOTE TV11
4.1.6. Ενεργοποίηση αποκωδικοποιητή
12
4.1.7. Επιλογή γλώσσας μενού
12
4.1.8. Σύνδεση στην υπηρεσία (login)
13
4.1.8.1. Σ ύνδεση στην υπηρεσία (login)
σε λειτουργία Hybrid
13
4.1.8.2. Σύνδεση Χρήστη 14
4.1.8.3. .Σύνδεση στην υπηρεσία (login) σε απλή
δορυφορική λειτουργία
15
4.1.9. Αναζήτηση καναλιών
16
4.1.10. Ενεργοποίηση κάρτας
19
4.1.11. Αναβάθμιση λογισμικού
19
2
4.2. COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης20
4.2.1. Σύνδεση του αποκωδικοποιητή στο δίκτυο
20
4.2.2. Σύνδεση αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση 20
4.2.3. Εισαγωγή της συνδρομητικής κάρτας COSMOTE TV21
4.2.4. Ενεργοποίηση αποκωδικοποιητή
21
4.2.5. Επιλογή γλώσσας μενού
21
4.2.6. Σύνδεση στην υπηρεσία (login)
22
4.2.6.1. Σύνδεση Χρήστη 23
4.2.7. Αναβάθμιση λογισμικού
23
5. Ενότητες Υπηρεσίας24
5.1. Μενού
24
5.2. Κανάλια
25
5.2.1. Πρόγραμμα (EPG)
25
5.2.1.1. Σύντομος Οδηγός Προγράμματος 26
5.2.2. Λίστα Καναλιών
26
5.2.3. Pause TV
27
5.2.4. Replay TV
27
5.2.5. Κανάλια Cinema On Demand (διαθέσιμο
στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου)
29
5.3. Cinema On Demand
31
5.4. Αναζήτηση
33
5.5. Ρυθμίσεις
34
5.5.1. Ρυθμίσεις Σήματος (διαθέσιμο στην
COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου)
34
5.5.1.1. Ρυθμίσεις Δορυφόρου
34
5.5.1.2. Ελεύθερα Δορυφορικά Κανάλια
35
5.5.2. Γενικές Ρυθμίσεις
5.5.3. Ήχος & Υπότιτλοι
5.5.4. Ρυθμίσεις Video
5.5.5. Σύστημα
5.5.6. Επανεκκίνηση
5.5.7. Επαναφορά
5.6. Λογαριασμός Χρήστη
5.6.1. Δικαιώματα Χρηστών
5.6.2. Διαχείριση Χρηστών
5.6.3. Αγαπημένα Κανάλια
5.6.3.1. Πλοήγηση μόνο στα Αγαπημένα Κανάλια 5.6.4. Εγγραφές
5.6.5. Οι Λήψεις μου
5.6.6. Τα Οn Demand μου
5.6.7. Ιστορικό Ενοικιάσεων
5.6.8. Μηνύματα
5.6.9. Αποσύνδεση
36
36
37
38
38
38
39
39
40
41
42
42
45
46
46
47
47
6. Τεχνική Υποστήριξη48
7. Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων49
7.1. COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
49
7.2. COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
55
MENU
OK
STOP
8. Παράρτημα59
8.1. Σύνδεση Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου
59
8.2. Εγκατάσταση Κεραιοσυστήματος
60
8.3. Εγκατάσταση Power Line Adapter
62
8.4. Ό
ροι Εκμίσθωσης Τερματικού Εξοπλισμού
COSMOTE TV
63
3
1. COSMOTE TV Eισαγωγή
Καλώς ήρθατε στη νέα εξελιγμένη υπηρεσία COSMOTE TV, που σας δίνει νέες μοναδικές δυνατότητες.
Με την υπηρεσία COSMOTE TV μπορείτε να γνωρίσετε και να επιλέξετε πληθώρα τηλεοπτικών καναλιών για κάθε διάθεση και γούστο με το πάτημα ενός
κουμπιού, αλλά και υπηρεσίες Cinema On Demand και Replay TV για να βλέπετε ό,τι θέλετε τη στιγμή που θέλετε!
Επιπλέον, σας δίνεται η δυνατότητα να συνδέσετε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο για να πραγματοποιείτε Εγγραφές ή να κάνετε Προσωρινή Λήψη των
τίτλων Cinema On Demand ή Replay TV στον σκληρό σας δίσκο για να τους δείτε αργότερα.
Ακόμη μπορείτε να συνδέσετε τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (Facebook ή/και Twitter) και να ενημερώνετε τους φίλους σας για το τι
παρακολουθείτε στην υπηρεσία COSMOTE TV, να δημιουργήσετε επιπλέον Χρήστες και να ορίσετε συγκεκριμένα δικαιώματα για αυτούς (π.χ. να ορίσετε
επίπεδο Γονικού Ελέγχου, πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια κ.τ.λ.).
Η υπηρεσία COSMOTE TV παρέχεται με δύο τρόπους:
• Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης από τη σύνδεσή σας OTE ADSL/VDSL
• Μέσω Δορυφόρου, από το δορυφόρο EUTELSAT 9B (9°E)
Για να λάβετε στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου τις υπηρεσίες Cinema On Demand και Replay TV (εφόσον περιλαμβάνονται στο πακέτο συνδρομής
σας) ή για να συνδέσετε την υπηρεσία με τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης και να δημιουργήσετε επιπλέον Χρήστες, θα πρέπει να θέσετε τον
αποκωδικοποιητή σε λειτουργία Hybrid.
Με τη βοήθεια του Οδηγού Χρήσης της υπηρεσίας θα ανακαλύψετε επιπλέον ευκολίες που αποκτάτε μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV. Επιπλέον,
μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή τη «Βοήθεια» στην υπηρεσία COSMOTE TV. Πατήστε το
από το τηλεχειριστήριό σας και θα εμφανιστεί
το μενού Βοήθειας.
Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στην υπηρεσία, μπορείτε να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13888.
Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Σημείωση:
Το μενού της υπηρεσίας μπορεί να τροποποιηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας και ενδέχεται οι αλλαγές αυτές να μην αντικατοπτρίζονται στον Οδηγό Χρήσης. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση
του Οδηγού Χρήσης στο www.cosmotetv.gr
4
2. Τηλεχειριστήριο
Σίγαση Ήχου
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Aριθµοί 0-9
Cinema On Demand
Λίστα Εγγραφών (PVR)
Αγαπηµένα Κανάλια (FAV)
Πρόγραµµα Καναλιών (EPG)
Πληροφορίες Προγράµµατος (i)
Αύξηση/Μείωση Έντασης Φωνής
Πλοήγηση στα Κανάλια (zapping)
Επιστροφή στο προηγούµενο Μενού/Κανάλι
Επιλογή (ΟΚ)/Λίστα καναλιών
Βασικό Μενού (MENU)
Πλήκτρα Προβολής (πίσω, εκκίνηση, µπροστά,
διακοπή, παύση, έναρξη εγγραφής)
Πλήκτρα Πλοήγησης (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
Μετάβαση στο Ζωντανό Πρόγραµµα (EXIT)
Μηνύµατα
Ραδιόφωνο (RADIO)
(για µελλοντική χρήση)
Βοήθεια
Αναζήτηση
Χρωµατιστά Πλήκτρα
(η λειτουργικότητά τους διαφοροποιείται ανά µενού)
Teletext
Έλεγχος Λήψης Σήµατος
5
Αναλυτική περιγραφή του Τηλεχειριστηρίου
1. Σίγαση Ήχου - Διακόψτε την ένταση της φωνής των προγραμμάτων που βλέπετε.
2.Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση - Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή ή θέστε τον σε κατάσταση αναμονής.
3. Αριθμοί 0–9 - Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μεταβείτε, πατώντας τον αντίστοιχο αριθμό.
4. Λίστα Εγγραφών (PVR) - Δείτε και διαχειριστείτε τις εγγραφές προγραμμάτων που έχετε προγραμματίσει.
5.Video On Demand (VOD) - Μεταβείτε γρήγορα στην υπηρεσία Cinema On Demand (διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και
στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid).
6. Αγαπημένα Κανάλια (FAV) - Μεταβείτε στη λίστα με τα αγαπημένα κανάλια που έχετε ορίσει.
7.Πρόγραμμα Καναλιών (EPG) - Ενημερωθείτε εύκολα και γρήγορα για το πρόγραμμα κάθε καναλιού κατά την τρέχουσα ημερομηνία και τις επόμενες
έξι (6) ημέρες. Επιπλέον, στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid μπορείτε να
ενημερωθείτε και για το πρόγραμμα των προηγούμενων σαράντα οχτώ (48) ωρών.
8. Πληροφορίες Προγράμματος (i) - Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο κάθε εκπομπής.
9.Αυξομείωση Έντασης Φωνής - VOL
προγραμμάτων που βλέπετε.
10.Πλοήγηση στα Κανάλια - CH
της υπηρεσίας.
Αύξηση Έντασης Φωνής, VOL
Επόμενο Κανάλι, CH
Μείωση Έντασης Φωνής - Αυξήστε ή μειώστε την ένταση της φωνής των
Προηγούμενο Κανάλι - Πλοηγηθείτε γρήγορα στα κανάλια και στο μενού (Page Up/Page Down)
11. Επιλογή (ΟΚ)/Λίστα καναλιών - Επιβεβαιώστε την επιλογή σας ή μεταβείτε στη λίστα καναλιών αν βρίσκεστε στη ζωντανή ροή του προγράμματος.
12. Πλοήγηση στα μενού της υπηρεσίας COSMOTE TV -
6
Πάνω,
Κάτω,
Αριστερά,
Δεξιά.
13. Επιστροφή στο Προηγούμενο Μενού/Κανάλι - Επιστρέψτε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού, κλείστε κάποιο προειδοποιητικό μήνυμα ή συντονιστείτε
γρήγορα στο προηγούμενο κανάλι αν βρίσκεστε στη ζωντανή ροή.
14. Μενού (MENU) - Επισκεφθείτε το Βασικό Μενού της υπηρεσίας COSMOTE TV.
15.ΕΧΙΤ - Μεταβείτε γρήγορα στο ζωντανό πρόγραμμα από οποιοδήποτε σημείο του μενού.
16.Χρωματιστά πλήκτρα - Η λειτουργία των χρωματιστών πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου αλλάζει ανάλογα με το μενού στο οποίο βρίσκεστε. Στο κάτω
μέρος της οθόνης εμφανίζεται σε κάθε μενού η αντίστοιχη λειτουργία των πλήκτρων αυτών.
17.Πλήκτρα Προβολής
Πίσω,
Μπροστά,
Εκκίνηση Προβολής,
Παύση Προβολής,
Εγγραφή,
Διακοπή - Κάντε εκκίνηση
(Play), παύση (Pause) ενός εγγεγραμμένου προγράμματος ή προσωρινή παύση ενός ζωντανού προγράμματος, μεταβείτε μπροστά (FFW) ή πίσω (RW) στο
συγκεκριμένο πρόγραμμα, προγραμματίστε/ακυρώστε κάποια εγγραφή (REC) ή διακόψτε (STOP) την προβολή ενός προγράμματος. Επίσης, με τα πλήκτρα
«Μπροστά» και «Πίσω» μπορείτε να πλοηγηθείτε γρήγορα στο Πρόγραμμα Καναλιών (+/- 24 ώρες) στη λίστα ταινιών Cinema On Demand, προγραμμάτων
Replay TV, Εγγραφών, Λήψεων, κ.λπ.
18.Μηνύματα - Μεταβείτε γρήγορα στην οθόνη με τα μηνύματα που έχετε λάβει από την COSMOTE TV.
19. Ραδιόφωνο (RADIO) - Μεταβείτε γρήγορα στη λίστα με τα διαθέσιμα ραδιοφωνικά κανάλια (για μελλοντική χρήση).
20.Teletext - Προβολή πληροφοριών Teletext, όπου αυτές διατίθενται από το κανάλι.
21.Βοήθεια - Σας παρέχει βασικές κατευθύνσεις για τη λειτουργία της υπηρεσίας COSMOTE TV, ανάλογα με το μενού στο οποίο βρίσκεστε.
22.Αναζήτηση - Αναζητήστε γρήγορα την ταινία ή το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε (διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην
COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid).
23. Έλεγχος Λήψης Σήματος - Προβάλλει την ισχύ και την ποιότητα του σήματος του καναλιού στο οποίο είστε συντονισμένοι (αφορά στην υπηρεσία COSMΟΤΕ ΤV
Mέσω Δορυφόρου) ή την Κατάσταση Δικτύου για την υπηρεσία COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης.
7
3. Αποκωδικοποιητής
Eμπρόσθια όψη
<
<
1.Standby (Power) – Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας του αποκωδικοποιητή
[Ενεργός (Πράσινο), Σε Αναμονή (Κόκκινο), Παθητική Αναμονή (Πορτοκαλί)].
2. ΜAIL LED – Δηλώνει τη λήψη νέου μηνύματος (Κίτρινο).
3. IR LED – Δηλώνει την επικοινωνία του αποκωδικοποιητή με το τηλεχειριστήριο (Κόκκινο).
4. REC LED – Δηλώνει ότι μια εγγραφή είναι σε εξέλιξη (Κόκκινο).
5.Οθόνη – Προβολή αριθμού καναλιού και τοπικής ώρας.
6.Menu – Είσοδος στο Βασικό Μενού της υπηρεσίας.
7.Stop – Διακοπή εγγραφής προγράμματος.
8. Ενδείξεις < > – Πλοήγηση στα μενού της υπηρεσίας.
9.Ενδείξεις
– Πλοήγηση στα μενού της υπηρεσίας.
10.ΟΚ – Επιλογή προγράμματος, μενού ή παραμέτρου.
11.REC – Έναρξη εγγραφής.
12.BACK – Επιστροφή σε προηγούμενο μενού/κανάλι.
13. Smartcard Slot – Υποδοχή για τη συνδρομητική κάρτα πίσω από το πορτάκι.
1
8
Πίσω όψη
1.LNB (Δορυφορική) – Είσοδος Δορυφορικής Κεραίας (απαιτείται μόνο για την υπηρεσία COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου).
2.TV SCART – Έξοδος SCART. Σύνδεση με την αντίστοιχη είσοδο SCART της τηλεόρασης.
3.
Composite Video (CVBS) & Audio (L&R) – Αναλογικές έξοδοι βίντεο και ήχου. Συνδεόνται με τις αντίστοιχες εισόδους βίντεο και ήχου της τηλεόρασης
ή άλλης συσκευής (π.χ. home theater, στερεοφωνικά, ενισχυτές).
4.
/PDIF (Οπτική) – Ψηφιακή έξοδος ήχου. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή με ηχοσυστήματα (π.χ. home theater, στερεοφωνικά, ενισχυτές).
S
5.HDMI – Ψηφιακή οπτικοακουστική έξοδος. Συνδέεται με την αντίστοιχη είσοδο HDMI της τηλεόρασης.
6.RJ45 – Θύρα Ethernet για σύνδεση του αποκωδικοποιητή με DSL modem/router.
7.USB – Θύρα USB για σύνδεση του αποκωδικοποιητή με εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα (π.χ. σκληρούς δίσκους USB).
8.Διακόπτης τροφοδοσίας (ON/OFF).
9.Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC 12V IN).
C/N : 2210-00389
9
4. Σύνδεση και Ενεργοποίηση Υπηρεσίας
4.1. COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
(απλή δορυφορική λειτουργία και λειτουργία Hybrid)
4.1.1. Εγκατάσταση κεραίας
Για τη λειτουργία της υπηρεσίας απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου κεραιοσυστήματος. Οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του OTE είναι στη διάθεσή σας για
να εγκαταστήσουν συμβατό κεραιοσύστημα, μέσω του οποίου θα μπορείτε να απολαύσετε την COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου στο χώρο σας. Επιλέγοντας την
εγκατάσταση και το αντίστοιχο κεραιοσύστημα από την COSMΟΤΕ TV, απολαμβάνετε και την ανάλογη εγγύηση.
Για την απρόσκοπτη λήψη του σήματος της υπηρεσίας, ακόμα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, συνιστάται:
• Η εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας μέσης διαμέτρου τουλάχιστον 60 εκ. τύπου offset.
• Η χρήση μεταλλάκτη θορύβου (LNB) τύπου Universal.
• Η χρήση καλωδίου τύπου RG-6 χαμηλών απωλειών με επαρκή μόνωση.
• Η χρήση συνδετήρων τύπου F, αρσενικών.
4.1.2. Σύνδεση του παρελκόμενου εξοπλισμού με τον αποκωδικοποιητή
Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με το τροφοδοτικό και με τη δορυφορική κεραία.
4.1.3. Σύνδεση αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση
Η σύνδεση της τηλεόρασης με τον αποκωδικοποιητή μπορεί να γίνει με τρεις (3) εναλλακτικούς τρόπους:
• Mέσω της εξόδου HDMI, με το καλώδιο HDMI που παρέχεται στη συσκευασία του αποκωδικοποιητή
• Mέσω της εξόδου TV SCART, με το καλώδιο SCART που παρέχεται στη συσκευασία του αποκωδικοποιητή
• Μέσω των εξόδων CVBS και L/R Audio με συμβατό καλώδιο/α
10
Για αναλυτική περιγραφή της συνδεσμολογίας του αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή σας ή και άλλες οπτικοακουστικές συσκευές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης του αποκωδικοποιητή.
Σημείωση:
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή, συνιστάται να τη συνδέσετε με τον αποκωδικοποιητή μέσω της θύρας HDMI, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τα προγράμματα της COSMOTE TV που έχουν πολυκάναλο ήχο (Surround Sound), συνδέοντας τον αποκωδικοποιητή σας με το κατάλληλο ηχοσύστημα (π.χ. home theater, πολυκάναλο ενισχυτή).
4.1.4. Σύνδεση του αποκωδικοποιητή στο δίκτυο (για ενεργοποίηση της λειτουργίας Hybrid)
Το βήμα αυτό είναι προαιρετικό, αφορά μόνο οικιακά πακέτα συμβολαίου και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να θέσετε την υπηρεσία σε λειτουργία
Hybrid. Ωστόσο, είναι απαραίτητο για να έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες COSMOTE TV, όπως Cinema On Demand και Replay TV, στη σύνδεση με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και στη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον Χρηστών.
Για να θέσετε τον αποκωδικοποιητή σας σε λειτουργία Hybrid, είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει συμβατό router ADSL/VDSL και να έχετε πρόσβαση
στο Internet. Συνδέστε μια θύρα Ethernet του router σας [σύνδεση στις θύρες 1-3 και όχι στη θύρα 4 (STB) για router ΟΤΕ] με την αντίστοιχη θύρα του
αποκωδικοποιητή σας, χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσμολογία
του router με τον αποκωδικοποιητή συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του αποκωδικοποιητή.
4.1.5. Εισαγωγή της συνδρομητικής κάρτας COSMOTE TV
Όταν παραλάβετε τον αποκωδικοποιητή σας, η συνδρομητική κάρτα θα είναι ήδη τοποθετημένη στην κατάλληλη υποδοχή. Στην περίπτωση που απαιτείται να την
αφαιρέσετε και να την επανατοποθετήσετε στον αποκωδικοποιητή, η εισαγωγή της κάρτας θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή κατεύθυνση, με το λογότυπο της
υπηρεσίας να βρίσκεται στην επάνω πλευρά.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο πίσω μέρος της συνδρομητικής κάρτας και αποφεύγετε να την αφαιρείτε και να την
επανεισάγετε άσκοπα, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη διεπαφή.
11
4.1.6. Ενεργοποίηση αποκωδικοποιητή
Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και θέστε τον αποκωδικοποιητή σας σε κατάσταση λειτουργίας,
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Αφού ενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή, στην οθόνη της τηλεόρασής σας θα εμφανιστεί το
μήνυμα:
«Ρύθμιση αποκωδικοποιητή σε εξέλιξη… Παρακαλώ περιμένετε.»
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις βασικές
λειτουργικές παραμέτρους του. Σε περίπτωση που επιλέξετε εγκατάσταση από τον ΟΤΕ, τη ρύθμιση των
παραμέτρων του αποκωδικοποιητή θα πραγματοποιήσει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης.
Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε όλα τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας ώστε να ολοκληρωθεί
με επιτυχία η αρχική ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενεργοποίησης, είναι ενεργά μόνο τα απαραίτητα πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριό σας.
4.1.7. Επιλογή γλώσσας μενού
Επιλέξτε γλώσσα μενού ανάμεσα σε Ελληνικά και Αγγλικά. Μετά την επιλογή της γλώσσας μενού
ακολουθούν σύντομες οδηγίες για τη σύνδεση και την αρχική ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή
σας ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που διαθέτετε. Επίσης, μπορείτε να δείτε οδηγίες για την
ανάκτηση των Κωδικών Ενεργοποίησης της υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν τους έχετε διαθέσιμους.
Οι οδηγίες ενεργοποίησης και ανάκτησης κωδικών είναι διαθέσιμες και στο μενού βοήθειας της υπηρεσίας.
12
4.1.8. Σύνδεση στην υπηρεσία (login)
Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία υπάρχουν δύο τρόποι. Μπορείτε να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή
μόνο με τη δορυφορική κεραία (απλή σύνδεση COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου) ή να τον συνδέσετε
με τη δορυφορική κεραία και με το router σας (COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid).
4.1.8.1. Σύνδεση στην υπηρεσία (login) σε λειτουργία Hybrid
Εφόσον έχετε θέσει τον αποκωδικοποιητή σας σε λειτουργία Hybrid (βήμα 4.1.4), κατά
την πρώτη σύνδεση του αποκωδικοποιητή θα χρειαστεί να εισαγάγετε τους Κωδικούς
Συνδρομητή που παραλάβατε με τον αποκωδικοποιητή κατά την παραγγελία της υπηρεσίας.
Ελέγξτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά τα στοιχεία και πατήστε .
Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μενού Σύνδεσης Μέσω Δορυφόρου, ελέγξτε
ότι έχετε συνδέσει σωστά τον αποκωδικοποιητή σας στη θύρα του router [θύρες 1-3 όχι
θύρα 4 (STB) για router ΟΤΕ], ότι το router σας είναι ενεργό και ότι έχετε πρόσβαση στο
Internet. Εάν έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή σε λάθος θύρα του router, μετά τη
σύνδεσή του στη σωστή θύρα θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
13
4.1.8.2 Σύνδεση Χρήστη
Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον «Κωδικό PIN» του αρχικού Χρήστη
(Διαχειριστή).
Εάν διαθέτετε ήδη την υπηρεσία COSMOTE TV GO, ο Κωδικός PIN του Διαχειριστή είναι
αυτός που έχετε ορίσει στην υπηρεσία COSMΟΤΕ ΤV GO. Εφόσον έχετε δημιουργήσει
περισσότερους Χρήστες από έναν, μπορείτε να επιλέξετε το Χρήστη που θα συνδεθεί και
ο συγκεκριμένος Χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει τον προσωπικό Κωδικό PIN του. Επίσης,
πατώντας το κουμπί
ενεργοποιείται η Αυτόματη Σύνδεση ώστε να μην απαιτείται να
εισάγετε τον Κωδικό PIN του Χρήστη κάθε φορά που εισέρχεστε στην υπηρεσία. Σε αυτή την
περίπτωση, εάν ένας άλλος Χρήστης επιθυμεί να εισέλθει στην υπηρεσία με τον δικό του
Κωδικό PIN, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί ο προηγούμενος Χρήστης.
Εάν έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή σας σε λειτουργία Hybrid και για οποιονδήποτε λόγο χαθεί η σύνδεση με το Internet (αποσύνδεση του δικτύου
DSL, απενεργοποίηση του router κ.τ.λ.), ο αποκωδικοποιητής σας θα μεταβεί αυτόματα σε απλή δορυφορική λειτουργία και ενδεχομένως να
εμφανιστεί το μενού Σύνδεσης Μέσω Δορυφόρου. Σε περίπτωση που αποκατασταθεί η πρόσβαση στο Internet θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον
«Κωδικό PIN» Χρήστη για να συνδεθείτε ξανά σε λειτουργία Hybrid. Σας συστήνουμε να αλλάξετε όλους τους κωδικούς σας από το μενού
Ο Λογαριασμός μου / Δικαιώματα Χρηστών.
14
4.1.8.3. Σύνδεση στην υπηρεσία (login) σε απλή δορυφορική λειτουργία
Κατά την πρώτη σύνδεση του αποκωδικοποιητή εμφανίζεται το μενού Σύνδεσης Μέσω
Δορυφόρου.
Στη λειτουργία COSMΟΤE TV Μέσω Δορυφόρου, με τον Κωδικό PIN Συνδρομητικής Κάρτας
μπορείτε να εκτελέσετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις (π.χ. να ορίσετε το επίπεδο Γονικού
Ελέγχου, να απαγορεύσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια, κ.λπ.).
O αρχικός Κωδικός PIN Συνδρομητικής Κάρτας είναι 0000.
Σας συστήνουμε να αλλάξετε τον κωδικό PIN σας από το μενού Ο Λογαριασμός μου /
Δικαιώματα Χρηστών / Αλλαγή Κωδικού Κάρτας.
Εάν μεταβείτε σε λειτουργία Hybrid, συνδέοντας τον αποκωδικοποιητή σας με το Internet, για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων (π.χ.
να ορίσετε το επίπεδο Γονικού Ελέγχου, ενοικίαση ταινιών Cinema On Demand, κ.λπ.) θα πρέπει να εισαγάγετε τον Κωδικό PIN του Διαχειριστή ή του
Χρήστη ανάλογα με το προφίλ με το οποίο έχετε συνδεθεί και το μενού στο οποίο ζητάτε πρόσβαση.
15
4.1.9. Αναζήτηση καναλιών
Βήμα 1
Κατά την πρώτη είσοδο θα σας ζητηθεί να κάνετε αναζήτηση καναλιών.
Στο μενού θα πρέπει:
•Να προσδιορίσετε τον αριθμό και τον τύπο του/των LNB που έχετε χρησιμοποιήσει.
•Να επιλέξετε τη θύρα του διακόπτη DiSEqC στην οποία έχετε συνδέσει το κεραιοσύστημα που
στοχεύει στο δορυφόρο EUTELSAT 9B καθώς και τους υπόλοιπους δορυφόρους, στην περίπτωση
που έχετε συνδέσει περισσότερα από ένα κεραιοσυστήματα.
Εάν έχετε εγκαταστήσει μόνο την υπηρεσία COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, δεν απαιτείται καμία
επιπλέον ρύθμιση στο συγκεκριμένο μενού και μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη οθόνη
πατώντας «Επιβεβαιώστε για Επόμενο».
Σημείωση:
Οι διακόπτες DiSEqC χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση περισσότερων του ενός κεραιοσυστημάτων με τον ίδιο αποκωδικοποιητή μέσω κοινής
καλωδίωσης. Ο εν λόγω αποκωδικοποιητής υποστηρίζει το πρωτόκολλο DiSEqC 1.0.
16
Βήμα 2
Στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε τον αναμεταδότη του δορυφόρου EUTELSAT 9Β στον
οποίο θέλετε να συντονιστείτε.
O αναμεταδότης «OTE 1» είναι προεπιλεγμένος και δεν απαιτείται να πραγματοποιήσετε καμία
επιπλέον ρύθμιση, εκτός και αν σας το υποδείξει η Εξυπηρέτηση Πελατών. Σε περίπτωση αδυναμίας
συντονισμού, επιλέξτε έναν από τους υπόλοιπους αναμεταδότες και πατήστε «Επιβεβαίωση» για να
συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.
Βήμα 3
Στο προειδοποιητικό μήνυμα που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε «ΟΚ».
17
Βήμα 4
Τέλος, εμφανίζεται η οθόνη στην οποία απεικονίζεται η ισχύς και η ποιότητα του σήματος.
Εφόσον η συνδεσμολογία και η στόχευση του κεραιοσυστήματος έχουν γίνει σωστά, μετά από μερικά
δευτερόλεπτα η «κλειδαριά» στο μέσο της οθόνης θα «κλειδώσει» και στο κάτω μέρος της οθόνης το
πλήκτρο «ΟΚ» θα εμφανιστεί ενεργό. Αυτό σημαίνει ότι ο αποκωδικοποιητής έχει συντονιστεί με τον
επιλεγμένο αναμεταδότη. Επιλέγοντας και πατώντας «ΟΚ» θα μεταβείτε στο πρώτο κανάλι της Λίστας
Καναλιών μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναζήτηση καναλιών, η «κλειδαριά» θα παραμείνει
ανοιχτή και θα πρέπει να προχωρήσετε σε «Νέα Αναζήτηση» πατώντας το σχετικό κουμπί.
18
4.1.10. Ενεργοποίηση κάρτας
Στις περισσότερες περιπτώσεις η συνδρομητική κάρτα ενεργοποιείται εντός τριάντα (30) λεπτών από τη στιγμή που συντονιστεί ο αποκωδικοποιητής. Στο
μεσοδιάστημα, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η συνδρομητική σας κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Εάν περάσουν περισσότερα από τριάντα (30) λεπτά και η συνδρομητική σας κάρτα δεν έχει ενεργοποιηθεί, τότε θα πρέπει να καλέσετε την Εξυπηρέτηση
Πελατών στο τηλέφωνο 13888.
Κατά την επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών θα σας ζητηθεί να δώσετε την «Ταυτότητα Χρήστη» και το «Αναγνωριστικό Σύνδεσης (SRN)», τα οποία
αναγράφονται στο έντυπο με τους κωδικούς υπηρεσίας COSMOTE TV που σας παραδόθηκε μαζί με τον αποκωδικοποιητή σας.
Σημείωση:
Εάν ο αποκωδικοποιητής παραμείνει εκτός ρεύματος για περισσότερες από 28 ημέρες, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομητική σας κάρτα καλώντας την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13888.
4.1.11. Αναβάθμιση λογισμικού
Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα η αναβάθμιση λογισμικού του αποκωδικοποιητή ή να εμφανιστεί σχετικό μήνυμα το
οποίο σας επιτρέπει να αναβάλετε την αναβάθμιση. Συνιστάται να προχωρήσετε αμέσως στη σχετική ενημέρωση του αποκωδικοποιητή, ώστε να έχετε διαθέσιμη
την τελευταία έκδοση του λογισμικού.
Για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες, δεν πρέπει να αποσυνδέετε τον αποκωδικοποιητή σας από το ρεύμα και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης. Η
αναβάθμιση διαρκεί μερικά λεπτά και ενδέχεται μετά την ολοκλήρωσή της να απαιτηθεί να εισαγάγετε ξανά τον Κωδικό PIN σας.
19
4.2. COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
4.2.1. Σύνδεση του αποκωδικοποιητή στο δίκτυο
Για την εγκατάσταση του αποκωδικοποιητή και τη λειτουργία της υπηρεσίας, είναι απαραίτητο να έχετε εγκαταστήσει συμβατό router ADSL/VDSL από τον
ΟΤΕ και η γραμμή xDSL να έχει συγχρονιστεί. Συνδέστε τη θύρα Ethernet 4 (STB) του router σας με την αντίστοιχη θύρα του αποκωδικοποιητή σας με το
κατάλληλο καλώδιο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του αποκωδικοποιητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνδεσμολογία του router με τον
αποκωδικοποιητή συμβουλευτείτε τα εγχειρίδια χρήσης των συσκευών.
4.2.2. Σύνδεση αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση
Η σύνδεση της τηλεόρασης με τον αποκωδικοποιητή μπορεί να γίνει με τρεις (3) εναλλακτικούς τρόπους:
• Mέσω της εξόδου HDMI, με το καλώδιο HDMI που παρέχεται στη συσκευασία του αποκωδικοποιητή
• Mέσω της εξόδου TV SCART, με το καλώδιο SCART που παρέχεται στη συσκευασία του αποκωδικοποιητή
• Μέσω των εξόδων CVBS και L/R Audio με συμβατό καλώδιο/α
Για αναλυτική περιγραφή της συνδεσμολογίας του αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή σας ή και άλλες οπτικοακουστικές συσκευές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
χρήσης του αποκωδικοποιητή.
Σημείωση:
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει την κατάλληλη υποδοχή, συνιστάται να τη συνδέσετε με τον αποκωδικοποιητή μέσω της θύρας HDMI, ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τα προγράμματα της COSMOTE TV που έχουν πολυκάναλο ήχο (Surround Sound), συνδέοντας τον αποκωδικοποιητή σας με το κατάλληλο ηχοσύστημα (π.χ. home theater, πολυκάναλο ενισχυτή).
20
4.2.3. Εισαγωγή της συνδρομητικής κάρτας COSMOTE TV
Όταν παραλάβετε τον αποκωδικοποιητή σας, η συνδρομητική κάρτα θα είναι ήδη τοποθετημένη στην
κατάλληλη υποδοχή. Στην περίπτωση που απαιτείται να την αφαιρέσετε και να την επανατοποθετήσετε
στον αποκωδικοποιητή, η εισαγωγή της κάρτας θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή κατεύθυνση, με το
λογότυπο της υπηρεσίας να βρίσκεται στην επάνω πλευρά. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες
χρήσης που αναγράφονται στο πίσω μέρος της συνδρομητικής κάρτας και αποφεύγετε να την
αφαιρείτε και να την επανεισάγετε άσκοπα, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τη διεπαφή.
4.2.4. Ενεργοποίηση αποκωδικοποιητή
Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα και θέστε τον αποκωδικοποιητή σας σε κατάσταση λειτουργίας
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του. Αφού ενεργοποιήσετε τον αποκωδικοποιητή, στην
οθόνη της τηλεόρασής σας θα εμφανιστεί το μήνυμα:
«Ρύθμιση αποκωδικοποιητή σε εξέλιξη… Παρακαλώ περιμένετε.»
Σε περίπτωση που επιλέξετε εγκατάσταση από τον ΟΤΕ, τη συνδεσμολογία του αποκωδικοποιητή θα
πραγματοποιήσει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εγκατάστασης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του αποκωδικοποιητή, είναι ενεργά μόνο τα απαραίτητα
πλήκτρα στο τηλεχειριστήριό σας.
4.2.5. Επιλογή γλώσσας μενού
Επιλέξτε γλώσσα μενού ανάμεσα σε Ελληνικά και Αγγλικά. Μετά την επιλογή της γλώσσας μενού
ακολουθούν σύντομες οδηγίες για τη σύνδεση και την αρχική ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή σας
ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας που διαθέτετε. Επίσης, μπορείτε να δείτε οδηγίες για την ανάκτηση
των Κωδικών Ενεργοποίησης της υπηρεσίας σε περίπτωση που δεν τους έχετε διαθέσιμους. Οι οδηγίες
ενεργοποίησης και ανάκτησης κωδικών είναι διαθέσιμες και στο μενού βοήθειας της υπηρεσίας.
21
4.2.6. Σύνδεση στην υπηρεσία (login)
Κατά την πρώτη σύνδεση του αποκωδικοποιητή θα χρειαστεί να εισαγάγετε τους Κωδικούς
Συνδρομητή που παραλάβατε με τον αποκωδικοποιητή κατά την παραγγελία της υπηρεσίας. Ελέγξτε
ότι έχετε εισαγάγει σωστά τα στοιχεία και πατήστε .
Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί το μενού Σύνδεσης Μέσω Δορυφόρου, ελέγξτε
ότι έχετε συνδέσει σωστά τον αποκωδικοποιητή σας στη θύρα 4 (STB) του router, ότι το
router σας είναι ενεργό και ότι η γραμμή σας ΑDSL/VDSL έχει συγχρονίσει. Εάν έχετε
συνδέσει τον αποκωδικοποιητή σε λάθος θύρα του router, μετά τη σύνδεσή του στη θύρα
4 (STB) θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή από το διακόπτη ON/
OFF στο πίσω μέρος του. Εάν έχετε συνδέσει σωστά τον αποκωδικοποιητή, έχετε κάνει
επανεκκίνηση και συνεχίζετε να μη βλέπετε τη σωστή οθόνη για εισαγωγή των κωδικών
σας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 13888 ώστε να βεβαιωθείτε ότι η
υπηρεσία σας έχει ενεργοποιηθεί.
22
4.2.6.1. Σύνδεση Χρήστη
Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον «Κωδικό PIN» του αρχικού Χρήστη
(Διαχειριστή).
Εάν διαθέτετε ήδη την υπηρεσία COSMOTE TV GO, ο Κωδικός PIN του Διαχειριστή είναι
αυτός που έχετε ορίσει στην υπηρεσία COSMΟΤΕ ΤV GO. Εφόσον έχετε δημιουργήσει
περισσότερους Χρήστες από έναν, μπορείτε να επιλέξετε το Χρήστη που πρόκειται να
συνδεθεί και ο συγκεκριμένος Χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει τον προσωπικό Κωδικό PIN
του. Επίσης, πατώντας το κουμπί
ενεργοποιείται η Αυτόματη Σύνδεση, ώστε να μην
απαιτείται να εισάγετε τον Κωδικό PIN του Χρήστη κάθε φορά που εισέρχεστε στην υπηρεσία.
Σε αυτή την περίπτωση, εάν ένας άλλος Χρήστης επιθυμεί να εισέλθει στην υπηρεσία με τον
δικό του Κωδικό PIN, θα πρέπει πρώτα να αποσυνδεθεί ο προηγούμενος Χρήστης.
4.2.7. Αναβάθμιση λογισμικού
Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ενδέχεται να ξεκινήσει αυτόματα η αναβάθμιση λογισμικού
του αποκωδικοποιητή ή να εμφανιστεί σχετικό μήνυμα το οποίο σας επιτρέπει να αναβάλετε την
αναβάθμιση. Συνιστάται να προχωρήσετε αμέσως στη σχετική ενημέρωση του αποκωδικοποιητή,
ώστε να έχετε διαθέσιμη την τελευταία έκδοση του λογισμικού.
Για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες, δεν πρέπει να αποσυνδέετε τον αποκωδικοποιητή σας από το
ρεύμα και το δίκτυο κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης. Η αναβάθμιση διαρκεί μερικά λεπτά και
ενδέχεται μετά την ολοκλήρωσή της να απαιτηθεί να εισαγάγετε ξανά τον Κωδικό PIN.
23
5. Ενότητες Υπηρεσίας
5.1. Μενού
Μπορείτε να μεταβείτε στο κύριο μενού της υπηρεσίας COSMOTE TV πατώντας το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριό σας. Το μενού της COSMOTE TV αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες, που
περιγράφονται αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια:
Κανάλια
• Πρόγραμμα
• Λίστα Καναλιών
• Replay TV*
• Αναζήτηση*
On Demand*
• Cinema on Demand
• Αναζήτηση
Ρυθμίσεις
• Ρυθμίσεις Σήματος**
• Γενικές Ρυθμίσεις
• Ήχος και Υπότιτλοι
• Ρυθμίσεις Video
• Σύστημα
• Επανεκκίνηση
• Επαναφορά
Λογαριασμός Χρήστη
• Δικαιώματα Χρηστών
• Διαχείριση Χρηστών*
• Αγαπημένα Κανάλια
• Εγγραφές
• Οι Λήψεις μου*
• Τα On Demand μου*
• Ιστορικό Ενοικιάσεων*
• Μηνύματα
• Αποσύνδεση*
* Διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid
** Διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
Πλοηγηθείτε αριστερά-δεξιά και πάνω-κάτω με τα πλήκτρα , , ,
του Μενού, και πατήστε για να επιλέξετε εκείνη που επιθυμείτε.
24
για να δείτε όλες τις επιλογές
5.2. Κανάλια
5.2.1. Πρόγραμμα (EPG)
Στο πρόγραμμα καναλιών μπορείτε να δείτε το 24ωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε καναλιού,
το πρόγραμμα της τρέχουσας ημέρας καθώς και έξι (6) ημερών μετά. Στην COSMOTE TV Μέσω
Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid μπορείτε
επιπλέον να δείτε το πρόγραμμα των τελευταίων 48 ωρών.
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
/
ή CH + / CH - για
να μεταβείτε πιο γρήγορα στα επόμενα κανάλια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα των επόμενων/
προηγούμενων ημερών (+/- 24ώρες), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
ή
. Αφού επιλέξετε κάποιο
πρόγραμμα, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό πατώντας το κουμπί
.
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο κανάλι από τα Αγαπημένα πατώντας το κουμπί , ενώ πατώντας το κουμπί
μπορείτε να αλλάξετε την
κατηγορία καναλιών (π.χ. Αγαπημένα, Ελληνικά, Ταινίες/Σειρές κ.ά.). Πατώντας το κουμπί
μπορείτε να αλλάξετε την προβολή του Οδηγού Προγράμματος από
κάθετη σε οριζόντια και το αντίστροφο. Στην οριζόντια προβολή, η πράσινη ένδειξη στην κορυφή της σελίδας υποδεικνύει την τρέχουσα χρονική στιγμή.
Πατώντας το κουμπί
, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος σκληρός δίσκος, μπορείτε να ορίσετε εγγραφή για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, ενώ μπορείτε να την
ακυρώσετε πατώντας το κουμπί
για δεύτερη φορά.
Πατώντας το κουμπί
εμφανίζονται περισσότερες επιλογές, όπως να ορίσετε «Υπενθύμιση» για ένα μελλοντικό πρόγραμμα, να προγραμματίσετε «Εγγραφή
Προγράμματος», «Εγγραφή Βάσει Χρονικής Διάρκειας» ή «Εγγραφή Σειράς» ανάλογα με το είδος του επιλεγμένου προγράμματος και τη χρονική στιγμή προβολής του.
Στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid μπορείτε επίσης να δείτε επιλεγμένα
παρελθοντικά προγράμματα σε συγκεκριμένα κανάλια (Replay TV) έως και 48 ώρες μετά την αρχική προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά επισημαίνονται στο
Πρόγραμμα με μια ροζ μπίλια ( ).
25
5.2.1.1. Σύντομος Οδηγός Προγράμματος
Καθώς παρακολουθείτε ένα ζωντανό πρόγραμμα, πατώντας το κουμπί
εμφανίζεται ο Σύντομος
Οδηγός Προγράμματος (mini-EPG) στον οποίο μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το τρέχον και
το επόμενο πρόγραμμα του επιλεγμένου καναλιού, όπως τον τίτλο του προγράμματος, την ώρα
έναρξης/λήξης, το επίπεδο Γονικού Ελέγχου καθώς και τη χρονική εξέλιξη του προγράμματος που
παρακολουθείτε (μπλε μπάρα). Επίσης, πατώντας το κουμπί
για δεύτερη φορά μπορείτε να δείτε
αναλυτικές πληροφορίες για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
Με τα κουμπιά
/
μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ των καναλιών και να δείτε το εκάστοτε
τρέχον πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
/
για να δείτε τα διαθέσιμα προγράμματα του
επιλεγμένου καναλιού.
Ο Σύντομος Οδηγός Προγράμματος εμφανίζεται στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι.
5.2.2. Λίστα Καναλιών
Μπορείτε να δείτε τη Λίστα Καναλιών της COSMΟΤΕ ΤV πατώντας
ενώ παρακολουθείτε ένα
ζωντανό πρόγραμμα ή εναλλακτικά από το βασικό μενού επιλέγοντας Κανάλια / Λίστα Καναλιών.
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στη Λίστα Καναλιών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά / ή CH + / CH για να μεταβείτε πιο γρήγορα στα επόμενα κανάλια. Με τα κουμπιά / μπορείτε να επιλέξετε μια
κατηγορία καναλιών από τις ακόλουθες: Όλα, Αγαπημένα, Cinema On Demand, Ελληνικά, Ταινίες/
Σειρές, Αθλητικά, Ντοκιμαντέρ, Lifestyle, Παιδικά, Μουσικά, Τοπικά Ελληνικά, Ειδησεογραφικά, Για
Ενήλικες.
Σημείωση:
Οι κατηγορίες καναλιών έχουν οριστεί από την COSMOTE TV βάσει της θεματολογίας των καναλιών και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τους χρήστες της υπηρεσίας.
26
5.2.3. Pause TV
Εφόσον έχετε συνδέσει έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο στον αποκωδικοποιητή σας, έχετε τη δυνατότητα
να «παγώσετε» προσωρινά το ζωντανό πρόγραμμα έως 120 λεπτά πατώντας το κουμπί
.
Πατώντας το κουμπί
μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή του προγράμματος από το σημείο
που σταματήσατε, ενώ μπορείτε να μετακινηθείτε γρήγορα εμπρός και πίσω στο πρόγραμμα
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
και
αντίστοιχα ή τα κουμπιά
(10 λεπτά μπροστά),
(10
λεπτά πίσω).
Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε στη ζωντανή ροή του προγράμματος, μπορείτε να πατήσετε
ή
και να επιλέξετε «Έξοδος».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αποκωδικοποιητής αποθηκεύει αυτόματα στον σκληρό δίσκο οποιοδήποτε
ζωντανό πρόγραμμα παρακολουθείτε λίγα δευτερόλεπτα αφότου συντονιστείτε στο πρόγραμμα,
ακόμα κι αν δεν έχετε πατήσει το κουμπί
(Local Time Shift). Έτσι σας δίνεται η δυνατότητα
να πάτε έως και 120 λεπτά πίσω σε οποιοδήποτε πρόγραμμα παρακολουθείτε πατώντας το κουμπί
,
εφόσον έχετε παραμείνει συντονισμένοι στο ίδιο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν συντονιστείτε
σε άλλο κανάλι, το πρόγραμμα που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θα διαγραφεί και θα ξεκινήσει η
προσωρινή αποθήκευση του νέου προγράμματος.
5.2.4. Replay TV
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
σε λειτουργία Hybrid.
Με το Replay TV έχετε τη δυνατότητα να δείτε επιλεγμένα προγράμματα σε συγκεκριμένα κανάλια,
έως και 48 ώρες μετά την προβολή τους. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε από την αρχή το τρέχον
πρόγραμμα σε περίπτωση που συντονιστήκατε στο κανάλι μετά την έναρξη του προγράμματος.
Επιπρόσθετα, στα κανάλια στα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία Replay ΤV, έχετε τη δυνατότητα να
μετακινηθείτε στη ροή του προγράμματος έως μία ώρα (1) πίσω από την τρέχουσα χρονική στιγμή
πατώντας το κουμπί
(Network Time Shift), εφόσον δεν διαθέτετε συνδεδεμένο σκληρό δίσκο.
27
Μπορείτε να δείτε το σύνολο των προγραμμάτων ανά κανάλι που προσφέρονται σε Replay TV, επιλέγοντας από το κεντρικό μενού Κανάλια / Replay TV.
Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε τα προγράμματα τα οποία είναι διαθέσιμα σε Replay TV μέσα από το Πρόγραμμα ή τον Σύντομο Οδηγό Προγράμματος (mini-EPG).
Τα προγράμματα αυτά φέρουν τη σχετική σήμανση με τη ροζ μπίλια ( ).
Επειδή η ροή του προγράμματος ενδέχεται να έχει αποκλίσεις από την αναγραφόμενη πληροφορία προγράμματος, δηλ. ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει
νωρίτερα ή να τελειώσει αργότερα από την προγραμματισμένη ώρα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την προβολή σε Replay TV και στο προηγούμενο ή το
επόμενο πρόγραμμα αντίστοιχα, εφόσον διατίθεται η σχετική δυνατότητα, προκειμένου να δείτε το μέρος του επιθυμητού προγράμματος που έχετε «χάσει».
Για την προβολή ενός προγράμματος Replay TV πατήστε το κουμπί
και επιλέξτε «Replay TV» στο μενού των επιλογών που θα εμφανιστεί. Κατά την
αναπαραγωγή ενός προγράμματος Replay TV μπορείτε να πατήσετε
(Παύση),
(Εκκίνηση),
(Μετάβαση Πίσω),
(Μετάβαση Μπροστά),
(10
λεπτά μπροστά),
(10 λεπτά πίσω), ενώ πατώντας τα κουμπιά
ή
μπορείτε να διακόψετε την προβολή. Πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά
και
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα μετακίνησης (οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι 2x, 4x, 8x, 16x, 24x).
Πριν την προβολή οποιουδήποτε προγράμματος Replay TV ο αποκωδικοποιητής πραγματοποιεί έλεγχο της σύνδεσης DSL ώστε να διασφαλιστεί
η απρόσκοπτη θέασή του. Εάν η ταχύτητα σύνδεσής σας δεν επαρκεί για την άμεση προβολή του προγράμματος ή εάν επιθυμείτε να το δείτε
αργότερα (εντός του χρόνου δικαιωμάτων προβολής) και έχετε συνδέσει σκληρό δίσκο στον αποκωδικοποιητή σας, έχετε τη δυνατότητα να το
αποθηκεύσετε προσωρινά στον σκληρό σας δίσκο επιλέγοντας «Λήψη». Έχετε τη δυνατότητα
να ορίσετε εάν η συγκεκριμένη λήψη θα είναι προσβάσιμη από όλους τους Χρήστες που θα
συνδέονται στον συγκεκριμένο αποκωδικοποιητή, επιλέγοντας το πεδίο «Κοινή Χρήση»
.
Τα προγράμματα Replay TV που έχετε αποθηκεύσει προσωρινά εμφανίζονται στο μενού Λογαριασμός
Χρήστη / Οι Λήψεις μου και είναι διαθέσιμα έως και 48 ώρες μετά την αρχική προβολή τους.
Εφόσον ξεκινήσετε την προβολή του προγράμματος και η λήψη δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να
κάνετε γρήγορη προβολή μπροστά (fast forward) μέχρι το σημείο που έχει γίνει λήψη κάθε φορά.
28
5.2.5. Κανάλια Cinema On Demand
(διαθέσιμα στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου)
Στα κανάλια Cinema On Demand έχετε τη δυνατότητα να νοικιάζετε ταινίες Α’ τηλεοπτικής μετάδοσης με χρέωση ανά ταινία και δυνατότητα θέασης έως 48
ώρες. Η αξία της ταινίας χρεώνεται στο λογαριασμό της COSMOTE TV.
Σας προσφέρονται τέσσερα (4) διαφορετικά κανάλια που προβάλλουν διαφορετικές ταινίες το καθένα, τρία σε SD και ένα σε HD, για να επιλέξετε την ταινία της
αρεσκείας σας. Οι ταινίες που προβάλλονται στα κανάλια Cinema On Demand παίζονται σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, για τις οποίες
μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αντίστοιχο οδηγό προγράμματος του κάθε καναλιού χωριστά. Η ανανέωση των ταινιών γίνεται σε εβδομαδιαία βάση.
Εάν επιθυμείτε να νοικιάσετε μια ταινία και να τη δείτε ή να ολοκληρώσετε την προβολή της αργότερα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν επαναληπτικές προβολές πριν
τη νοικιάσετε.
Μπορείτε να νοικιάσετε μια ταινία μέχρι και 15 λεπτά πριν την έναρξη της τελευταίας προγραμματισμένης προβολής της. Ανάμεσα στις προβολές μεσολαβούν
κάποια διαφημιστικά μηνύματα.
Μέσα από τον Oδηγό Προγράμματος μπορείτε να δείτε το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των καναλιών Cinema On Demand για την τρέχουσα ημέρα και
τις επόμενες έξι (6).
Σημείωση:
Στα κανάλια Cinema On Demand δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και Pause TV.
29
Διαδικασία Ενοικίασης Ταινιών
Σας προσφέρονται δύο (2) εναλλακτικές δυνατότητες για να νοικιάσετε ταινίες: Μέσω σύντομου μηνύματος (SMS) ή μέσα από τηλεφωνική κλήση σε συγκεκριμένο
αριθμό (IVR). Ακολουθούν οδηγίες για κάθε περίπτωση:
1. Ενοικίαση μέσω SMS
Βήμα 1 - Καταχώρηση κινητού
Εφόσον δεν το έχετε δηλώσει στην αρχική αίτηση της COSMOTE TV, στείλτε SMS στο 54994 γράφοντας: «REC», κενό και τον αριθμό της συνδρομητικής σας
κάρτας χωρίς κενά (π.χ. REC 123456). Η καταχώρηση κινητού γίνεται μία φορά (είτε μέσω SMS είτε στην αρχική αίτηση της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
στο σημείο πώλησης).
Τον αριθμό της κάρτας σας μπορείτε να τον δείτε στο μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη σας ή να τον αναζητήσετε στο μενού: Ρυθμίσεις / Σύστημα /
Πληροφορίες / Αριθμός Κάρτας.
Βήμα 2 - Ενοικίαση ταινίας
Στείλτε SMS στο 54994 γράφοντας: «RENT», κενό και τον κωδικό της ταινίας (π.χ. RENT 56789).
Ο κωδικός της εκάστοτε ταινίας εμφανίζεται στο μήνυμα της οθόνης όπου περιγράφονται οι οδηγίες ενοικίασης καθώς και στις πληροφορίες προγράμματος των
καναλιών Cinema On Demand, οι οποίες είναι διαθέσιμες πατώντας το κουμπί
δύο φορές.
Η χρέωση για αποστολή μηνύματος είναι 0,1116€/SMS.
2. Ενοικίαση μέσω τηλεφώνου (IVR)
Καλέστε το 8001196600 από σταθερό τηλέφωνο χωρίς χρέωση ή το 2106100300 από κινητό. Θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό της κάρτας σας και τον
κωδικό της ταινίας που θέλετε να νοικιάσετε. Δείτε παραπάνω πού μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία αυτά.
30
5.3. Cinema On Demand
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω
Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid.
Στην υπηρεσία Cinema On Demand μπορείτε να νοικιάσετε ταινίες με χρέωση ανά ταινία και δυνατότητα
προβολής εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (το σύνηθες διάστημα είναι 48 ώρες). Πριν
νοικιάσετε μια ταινία ελέγξτε στις πληροφορίες της την ημερομηνία μέχρι την οποία θα είναι διαθέσιμη
για προβολή.
Για γρήγορη πρόσβαση στην υπηρεσία Cinema On Demand από οποιοδήποτε μενού, απλώς πατήστε
το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριό σας.
Επιλέξτε κατηγορία ταινιών χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
/ . Ανάλογα με το μενού ταινιών στο
οποίο βρίσκεστε, εμφανίζονται διαφορετικά είδη ταινιών. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα μενού με τα
κουμπιά / / / , ενώ με τα κουμπιά
ή
μπορείτε να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη
σελίδα τίτλων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις προτεινόμενες ταινίες πατώντας το κουμπί .
Πατώντας το κουμπί
μπορείτε να επιλέξετε την ταινία που επιθυμείτε και να δείτε αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με αυτήν (π.χ. σύντομη περιγραφή, συντελεστές, διαθεσιμότητα) ή να απολαύσετε
το τρέιλερ της ταινίας, όπου είναι διαθέσιμο, καθώς και να ενημερώσετε τους φίλους σας στο
Facebook ή/και στο Twitter ότι παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη ταινία στην COSMOTE TV επιλέγοντας
«Κοινοποίηση». Αυτό προϋποθέτει ότι έχετε συνδέσει το λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσής σας με την
υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική παράγραφο.
Για την ενοικίαση μιας ταινίας θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το PIN σας. Εφόσον διαθέτετε πίστωση ως
δώρο (credits) από την COSMOTE TV και η πίστωση επαρκεί για την ενοικίαση της ταινίας, θα σας ζητηθεί
να αποδεχτείτε τη χρήση της πίστωσης προκειμένου να μην επιβαρυνθεί ο λογαριασμός σας με την
αξία της ταινίας. Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας Cinema On Demand μπορείτε να τη σταματήσετε
προσωρινά ( ), να κάνετε εκκίνηση ( ), να μετακινηθείτε γρήγορα πίσω ( ) ή μπροστά ( ),
31
να μεταβείτε 10 λεπτά μπροστά ( ) ή 10 λεπτά πίσω ( ), ενώ πατώντας τα κουμπιά
ή
μπορείτε να διακόψετε την προβολή. Πατώντας
επανειλημμένα τα κουμπιά
και
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα μετακίνησης (οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι 2x, 4x, 8x, 16x, 24x).
Πριν την προβολή οποιασδήποτε ταινίας Cinema On Demand ο αποκωδικοποιητής πραγματοποιεί έλεγχο της σύνδεσης DSL ώστε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη θέασή της. Εάν η ταχύτητα σύνδεσής σας δεν επαρκεί για την άμεση προβολή της ταινίας ή εάν επιθυμείτε να δείτε την ταινία αργότερα
(εντός του χρόνου δικαιωμάτων προβολής που ισχύουν από τη στιγμή της ενοικίασης) και έχετε συνδέσει σκληρό δίσκο στον αποκωδικοποιητή
σας, έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την ταινία στον σκληρό σας δίσκο επιλέγοντας «Λήψη». Για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας
ταινίας Cinema On Demand θα πρέπει πρώτα να προχωρήσετε στην ενοικίασή της εισάγοντας τον κωδικό PIN σας. Μετά την εισαγωγή του PIN
έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε εάν η συγκεκριμένη λήψη θα είναι προσβάσιμη από όλους τους Xρήστες που θα συνδέονται στον συγκεκριμένο
αποκωδικοποιητή, επιλέγοντας το πεδίο «Κοινή Χρήση»
.
Η ταινία θα αποθηκευτεί προσωρινά στον σκληρό δίσκο για να μπορείτε να την παρακολουθήσετε αργότερα, εφόσον έχει αποθηκευτεί ικανό
μέρος της (5% της συνολικής διάρκειας) που επιτρέπει την απρόσκοπτη θέαση. Οι ταινίες Cinema On Demand που έχετε αποθηκεύσει προσωρινά
εμφανίζονται στο μενού Λογαριασμός Χρήστη / Οι Λήψεις μου. Εάν επιλέξετε «Λήψη» μιας ταινίας, μπορείτε να την προβάλετε μόνο από το αρχείο
στον σκληρό σας δίσκο και όχι από το δίκτυο. Εφόσον ξεκινήσετε την προβολή της ταινίας και η λήψη δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να κάνετε
γρήγορη προβολή μπροστά (fast forward) μέχρι το σημείο της ταινίας που έχει γίνει λήψη κάθε φορά.
Μπορείτε να προσθέσετε την ταινία που επιλέξατε στα Αγαπημένα πατώντας το κουμπί
και μετά να τη βρείτε στο μενού Λογαριασμός Χρήστη / Τα On Demand μου. Στο ίδιο μενού
μπορείτε να βρείτε εύκολα όλες τις ταινίες τις οποίες έχετε ενοικιάσει και έχετε ξεκινήσει την
προβολή τους (Λογαριασμός Χρήστη / Σελιδοδείκτες).
Πατώντας το κουμπί μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του καταλόγου.
Πατώντας το κουμπί έχετε επιπλέον επιλογές, όπως να τη νοικιάσετε, να την αποθηκεύσετε
προσωρινά (Λήψη) στον σκληρό σας δίσκο ή να την κοινοποιήσετε στους λογαριασμούς
κοινωνικής δικτύωσής σας (Facebook και Twitter).
Σημείωση:
Η διάρκεια ενοικίασης μιας ταινίας Cinema On Demand ξεκινάει από τη στιγμή που εισάγετε το PIN σας, ανεξάρτητα εάν επιλέξετε Προβολή ή Λήψη.
32
5.4. Αναζήτηση
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω
Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid.
Η αναζήτηση προγραμμάτων είναι δυνατή μέσα από το μενού Kανάλια και On Demand.
Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση προγραμμάτων επιλέγοντας το είδος του Προγράμματος
(Κανάλια, Replay TV, On Demand) που αναζητάτε ή/και την κατηγορία στην οποία επιθυμείτε να γίνει η
αναζήτηση (Όλα, Τίτλος, Ηθοποιοί, Σκηνοθεσία, Είδος). Κατόπιν θα πρέπει να εισαγάγετε κάποια «Λέξη
Κλειδί» χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Πατήστε
για να
εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη σας και στη συνέχεια επιλέξτε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας
τα βελάκια και το κουμπί και τέλος πατήστε «ΟΚ» στο πληκτρολόγιο της οθόνης για να ξεκινήσει η
Αναζήτηση (απαιτούνται τουλάχιστον 3 χαρακτήρες). Εναλλακτικά, επιλέξτε μία από τις «Δημοφιλείς
Λέξεις Κλειδιά». Η μηχανή αναζήτησης θα σας εμφανίσει όλους τους τίτλους που περιέχουν τη «Λέξη
Κλειδί».
Τέλος, μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης βάσει της ημερομηνίας ή του τίτλου
του προγράμματος πατώντας το κουμπί .
33
5.5. Ρυθμίσεις
5.5.1. Ρυθμίσεις Σήματος (διαθέσιμο στην COSMΟΤΕ TV Μέσω Δορυφόρου)
5.5.1.1. Ρυθμίσεις Δορυφόρου
Μέσα από τις Ρυθμίσεις Δορυφόρου μπορείτε να ορίσετε, όπως και κατά την αρχική εγκατάσταση, τις παραμέτρους του κεραιοσυστήματος που χρησιμοποιείτε
για τη λήψη της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, καθώς και τον αναμεταδότη του δορυφόρου EUTELSAT 9Β στον οποίο είστε συντονισμένοι.
Συγκεκριμένα, μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να προσδιορίσετε τον αριθμό και τον τύπο LNB καθώς και τη θύρα DiSEqC στην οποία έχετε συνδέσει την
κεραία που στοχεύει στο δορυφόρο EUTELSAT 9Β ή και άλλους δορυφόρους που πιθανόν να έχετε επιλέξει.
Στη συνέχεια, αφού πατήσετε την επιλογή «Επιβεβαιώστε για Επόμενο», μπορείτε να επιλέξετε σε ποιον από τους αναμεταδότες της COSMOTE TV Μέσω
Δορυφόρου θέλετε να συντονιστείτε.
Συνιστάται να μην αλλάζετε τον προεπιλεγμένο αναμεταδότη εκτός και αν σας ζητηθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών. Τυχόν αλλαγή του αναμεταδότη πιθανόν
να επιφέρει απώλεια σήματος.
Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών να επιλέξετε κάποιον άλλον αναμεταδότη (π.χ. ΟΤΕ 2), τον επιλέγετε και πατάτε
«Επιβεβαίωση». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οθόνη στην οποία απεικονίζονται η Ισχύς και η Ποιότητα του Σήματος. Στο προειδοποιητικό μήνυμα
επιλέξτε «ΟΚ» και στη συνέχεια επιλέξτε «Νέα Αναζήτηση». Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η «κλειδαριά» στο μέσο της οθόνης θα «κλειδώσει» και
στο κάτω μέρος της οθόνης το πλήκτρο «ΟΚ» θα γίνει ενεργό. Αυτό σημαίνει ότι ο αποκωδικοποιητής έχει συντονιστεί με τον επιλεγμένο αναμεταδότη.
Επιλέγοντας «ΟΚ» θα μεταβείτε στο πρώτο κανάλι της Λίστας Καναλιών όπως και κατά την αρχική εγκατάσταση.
34
5.5.1.2. Ελεύθερα Δορυφορικά Κανάλια
Η COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σάς δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης και προσθήκης στη Λίστα
Καναλιών ελεύθερων (μη κρυπτογραφημένων) δορυφορικών καναλιών (Free-To-Air Satellite
Channels), τα οποία εκπέμπονται είτε από το δορυφόρο EUTELSAT 9B είτε από κάποιον άλλο
δορυφόρο, εφόσον διαθέτετε κατάλληλο κεραιοσύστημα.
Τα ελεύθερα κανάλια που θα επιλέξετε σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω
θα προστεθούν στο τέλος της Λίστας Καναλιών, αρχίζοντας από το κανάλι 800, και θα είναι
προσβάσιμα όπως όλα τα κανάλια της υπηρεσίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι για τα
ελεύθερα κανάλια στη Λίστα Καναλιών και στον Σύντομο Οδηγό Προγράμματος εμφανίζονται
πληροφορίες μόνο για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα (Now-Next Info), όπου αυτές
διατίθενται.
Μέσα από το συγκεκριμένο μενού, έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης των διαθέσιμων καναλιών
σε κάθε δορυφόρο στον οποίον έχετε πρόσβαση (π.χ. HOTBIRD), εισάγοντας τις σχετικές παραμέτρους εκπομπής.
Για να αναζητήσετε όλα τα ελεύθερα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια από όλους τους προαποθηκευμένους αναμεταδότες, επιλέξτε το δορυφόρο της
αρεσκείας σας, στο πεδίο Αναμεταδότης επιλέξτε «Όλοι» και πατήστε «Αναζήτηση». Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε τα κανάλια ενός μόνο
αναμεταδότη επιλέγοντας το δορυφόρο της αρεσκείας σας, έναν από τους προεπιλεγμένους αναμεταδότες (π.χ. Δορυφόρος: EUTELSAT 9B, Αναμεταδότης: 1/18)
και πατώντας «Αναζήτηση». Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε τα κανάλια ενός αναμεταδότη που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των προεπιλεγμένων, μπορείτε
να επιλέξετε Αναμεταδότη «Άλλος», να εισαγάγετε χειροκίνητα τα χαρακτηριστικά μετάδοσής του (π.χ. Συχνότητα, Πόλωση) και να πατήσετε «Αναζήτηση».
Η διαδικασία της αναζήτησης θα ξεκινήσει αυτόματα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί η λίστα με τα διαθέσιμα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Μπορείτε να
επιλέξετε/αποεπιλέξετε τα κανάλια της αρεσκείας σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
ή να τα επιλέξετε/αποεπιλέξετε όλα πατώντας το κουμπί .
Στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια που έχετε επιλέξει στη Λίστα Καναλιών πατώντας το κουμπί .
Αν επιλέξετε «Προβολή Καναλιών», θα εμφανιστεί η λίστα με τα ελεύθερα δορυφορικά κανάλια που είναι αποθηκευμένα.
Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διαγράψετε από τη Λίστα Καναλιών ορισμένα από τα ελεύθερα κανάλια που έχετε προσθέσει και δεν θεωρείτε πια
ενδιαφέροντα. Για να διαγράψετε ένα κανάλι, αφού το επιλέξετε, πατήστε το κουμπί
για να το διαγράψετε.
35
5.5.2. Γενικές Ρυθμίσεις
Στο μενού Γενικές Ρυθμίσεις μπορείτε να:
•Αλλάξετε τη γλώσσα του μενού από Ελληνικά σε Αγγλικά και το αντίστροφο στο μενού «Γλώσσα Μενού».
•Αλλάξετε το στυλ προβολής του προγράμματος σε Οριζόντια ή Κάθετη Προβολή στο μενού «Πρόγραμμα».
•
Ρυθμίσετε επιπλέον χρόνο εγγραφής πριν και μετά την προγραμματισμένη ώρα προβολής του
προγράμματος στο μενού «Ρυθμίσεις Εγγραφών». Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινούν οι εγγραφές σας
από 5 έως 30 λεπτά πριν την έναρξη του προγράμματος και να σταματούν από 5 έως και 30 λεπτά μετά
τη λήξη του.
•Ορίσετε στο μενού «Εξοικονόμηση Ενέργειας» πότε ο αποκωδικοποιητής θα μεταβαίνει αυτόματα σε
κατάσταση Παθητικής Αναμονής, στην οποία η κατανάλωση ισχύος του αποκωδικοποιητή περιορίζεται
σημαντικά σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι λειτουργίες του περιορίζονται στο
ελάχιστο. Στο ίδιο μενού μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
5.5.3. Ήχος & Υπότιτλοι
Μέσα από το μενού «Υπότιτλοι» έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση
υποτίτλων στα κανάλια που παρέχεται αυτή η δυνατότητα.
Στο μενού «Γλώσσα Ήχου» μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου του προγράμματος, εφόσον το
συγκεκριμένο κανάλι/πρόγραμμα παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
36
Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το είδος του ήχου [Στερεοφωνικός (Stereo), Πολυκάναλος (Surround),
Μονοφωνικός (Mono)] που επιθυμείτε μέσα από το μενού «Είδος Ήχου». Για να απολαύσετε
πολυκάναλο ήχο Dolby Digital στα προγράμματα/ταινίες που διατίθεται, θα πρέπει να συνδέσετε τον
αποκωδικοποιητή με το ηχοσύστημά σας μέσω της θύρας HDMI ή S/PDIF και να επιλέξετε το αντίστοιχο
είδος ήχου. Τα προγράμματα/ταινίες που είναι διαθέσιμα με ήχο Dolby Digital φέρουν σχετική σήμανση
στις πληροφορίες.
Εφόσον έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή σας με εξωτερικό ηχοσύστημα (π.χ. home cinema,
ενισχυτή) και παρατηρείτε κάποια ασυμφωνία μεταξύ ήχου και εικόνας, μπορείτε να τα συγχρονίσετε
εισάγοντας επιπλέον καθυστέρηση στη ροή του ήχου μέσω του αποκωδικοποιητή από το μενού
«Υστέρηση Ήχου».
5.5.4. Ρυθμίσεις Video
Επιλέξτε την αναλογία (4:3 ή 16:9) και την ανάλυση οθόνης [Τυπική Ανάλυση (SD), Υψηλή Ανάλυση (HD)],
ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που διαθέτετε, από το μενού «Αναλογία και Ανάλυση». Εφόσον
η τηλεόρασή σας έχει τη δυνατότητα προβολής περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (HD), προτείνεται να
επιλέξετε αναλογία και ανάλυση οθόνης «16:9, 1080i» για να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα εικόνας.
Μέσα από το μενού «Ρυθμίσεις Οθόνης» μπορείτε να επιλέξετε την προβολή των καναλιών σε «Πλήρη
Οθόνη» ή σε «Κανονική Προβολή», δηλ. όπως μεταδίδεται το πηγαίο σήμα από το κάθε κανάλι.
Τέλος, εφόσον έχετε συνδέσει τον αποκωδικοποιητή με την τηλεόρασή σας μέσω SCART, μέσα από τις
«Ρυθμίσεις SCART» μπορείτε να ρυθμίσετε τον τύπο βίντεο που θα λαμβάνετε («RGB» ή «Composite»).
37
5.5.5. Σύστημα
Σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον εξοπλισμό σας και το λογαριασμό σας,
όπως τον Αριθμό Κάρτας, τον Σειριακό Αριθμό STB, τη Διεύθυνση MAC, την Ταυτότητα Συνδρομητή, το
Μοντέλο Αποκωδικοποιητή, τη Διαθεσιμότητα Σκληρού Δίσκου κ.ά. επιλέγοντας «Ρυθμίσεις / Σύστημα /
Πληροφορίες».
Μέσα από το μενού «Έλεγχος Δορ. Σήματος» (διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου) μπορείτε
να ελέγξετε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος καθώς και τα χαρακτηριστικά μετάδοσης (Συχνότητα,
Ρυθμός Μετάδοσης, FEC) του καναλιού στο οποίο είστε συντονισμένοι. Για γρήγορη μετάβαση στο μενού
ελέγχου του δορυφορικού σήματος πατήστε απλώς το κουμπί
στο τηλεχειριστήριό σας.
Επίσης, μέσα από την «Κατάσταση δικτύου» μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου IP και τις σχετικές
παραμέτρους (π.χ. Διεύθυνση IP) (διαθέσιμο στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην
COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid).
5.5.6. Επανεκκίνηση
Μπορείτε να επανεκκινήσετε τον αποκωδικοποιητή σας επιλέγοντας «Ρυθμίσεις / Επανεκκίνηση».
5.5.7. Επαναφορά
Εφόσον σας ζητηθεί από την Εξυπηρέτηση Πελατών, μέσα από το μενού «Ρυθμίσεις / Επαναφορά
/ Επαναφορά Ρυθμίσεων» μπορείτε να επαναφέρετε τον αποκωδικοποιητή στις εργοστασιακές του
ρυθμίσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αυτό, θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον Κωδικό PIN του
Διαχειριστή, όπως και κατά την αρχική ενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή.
Επίσης, μπορείτε να διαμορφώσετε τον σκληρό δίσκο σας επιλέγοντας το μενού Ρυθμίσεις / Επαναφορά /
Διαμόρφωση και πατώντας το κουμπί .
38
5.6. Λογαριασμός Χρήστη
5.6.1. Δικαιώματα Χρηστών
Ο Διαχειριστής (Admin) του λογαριασμού μπορεί μέσα από το μενού «Διαχείριση Δικαιωμάτων» να ορίσει
συγκεκριμένα δικαιώματα χρήσης για τον ίδιο και για τους υπόλοιπους Χρήστες που έχει δημιουργήσει
(για πληροφορίες σχετικά με τη Δημιουργία Χρηστών συμβουλευτείτε το μενού «Διαχείριση Χρηστών»).
Συγκεκριμένα μπορεί:
•Να αλλάξει τον Kωδικό PIN του Χρήστη επιλέγοντας «Αλλαγή Κωδικού PIN». Ο Κωδικός Χρήστη
αποτελείται από 4-12 αριθμητικά ψηφία και χρησιμοποιείται στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής
Σύνδεσης και στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid για την ενοικίαση ταινιών
Cinema On Demand, για την πρόσβαση σε «κλειδωμένα» κανάλια, προγράμματα, κατηγορίες καναλιών,
για την αλλαγή του επιπέδου Γονικού Ελέγχου αλλά και για τη δημιουργία επιπλέον Χρηστών και τον
ορισμό των δικαιωμάτων τους.
•Να αλλάξει τον Κωδικό PIN της Συνδρομητικής Κάρτας επιλέγοντας «Αλλαγή Κωδ. Κάρτας». Ο Κωδικός PIN της Συνδρομητικής Κάρτας αποτελείται από 4-12
αριθμητικά ψηφία και χρησιμοποιείται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου σε απλή δορυφορική λειτουργία για την πρόσβαση σε «κλειδωμένα» κανάλια και για την
αλλαγή του επιπέδου Γονικού Ελέγχου.
•Να ορίσει το επιτρεπόμενο επίπεδο Γονικού Ελέγχου των προγραμμάτων ανάλογα με το προφίλ και την ηλικία του Χρήστη επιλέγοντας «Γονικός Έλεγχος»,
προεπιλογή «Κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα Γονικού Ελέγχου στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου σε
απλή δορυφορική λειτουργία και σε λειτουργία Hybrid λειτουργούν ανεξάρτητα και θα πρέπει να ορίζονται ξεχωριστά από το Διαχειριστή.
•Να κλειδώσει συγκεκριμένα κανάλια για κάποιο Χρήστη επιλέγοντας «Κανάλια». Για την προβολή κάποιου «κλειδωμένου» καναλιού, θα πρέπει ο Διαχειριστής να
εισαγάγει το PIN του.
•Να κλειδώσει συγκεκριμένους καταλόγους ταινιών Cinema On Demand από το μενού «Ταινίες». Για προβολή των ταινιών από τους «κλειδωμένους καταλόγους»
θα πρέπει ο Διαχειριστής να εισαγάγει τον PIN του για να ξεκλειδώσει τη συγκεκριμένη κατηγορία.
•Να ορίσει μηνιαίο ανώτατο όριο ενοικιάσεων ταινιών Cinema On Demand μέσα από το μενού «Όριο Ενοικιάσεων». Οι ταινίες χρεώνονται στο λογαριασμό της
σύνδεσης COSMOTE TV.
Οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν μόνο τον Kωδικό PIN τους.
39
5.6.2. Διαχείριση Χρηστών
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
σε λειτουργία Hybrid.
Κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας δημιουργείται αυτόματα ένας αρχικός Χρήστης (Διαχειριστής) του
Λογαριασμού COSMOTE TV. Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα μέσα από το μενού «Διαχείριση Χρηστών»
να δημιουργήσει έως τέσσερις (4) επιπλέον Χρήστες, π.χ. ένα λογαριασμό για το παιδί του, επιλέγοντας
«Προσθήκη / Διαγραφή».
Κατά την Προσθήκη ενός Χρήστη, ο Διαχειριστής ορίζει:
•
Εικόνα Χρήστη (Avatar). Ο Διαχειριστής μπορεί να επιλέξει από ένα σύνολο δεκαέξι (16) προεπιλεγμένων
εικόνων.
•
Όνομα. Το Όνομα Χρήστη πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα γράμμα, να περιλαμβάνει 1-32 χαρακτήρες,
ενώ μπορεί να περιλαμβάνει αριθμούς, ελληνικά και αγγλικά γράμματα και τα ειδικά σύμβολα τελεία (.)
και κάτω παύλα (_). Επιπλέον, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, δηλ. να μη χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο
Χρήστη του λογαριασμού σας. Η καταχώρηση του Ονόματος γίνεται με τη βοήθεια πληκτρολογίου
που εμφανίζεται στην οθόνη όταν πατήσετε το κουμπί
στο σχετικό πεδίο.
• Κωδικό PIN. Ο κωδικός πρέπει να περιέχει 4-12 αριθμητικούς χαρακτήρες.
Επιπλέον, από το μενού «Αλλαγή Στοιχείων» ο κάθε Χρήστης μπορεί να αλλάξει την Εικόνα (Avatar) ή/και
το Όνομα.
Επίσης, στο ίδιο μενού εμφανίζεται το «Όνομα Σύνδεσης COSMOTE TV GO» του εκάστοτε Χρήστη. Εφόσον
έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία COSMOTE TV GO, ο κάθε Χρήστης μπορεί να συνδεθεί στην εφαρμογή
(application) της υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας το Όνομα Σύνδεσής του και το PIN του. Συνολικά, για όλους
τους Χρήστες μπορεί να γίνει εγγραφή έως δύο (2) συσκευών για χρήση της υπηρεσίας COSMOTE TV
GO. Η εγγραφή γίνεται κατά την πρώτη σύνδεση ενός Χρήστη με τους Κωδικούς του. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία COSMOTE TV GO, επισκεφθείτε το www.cosmote.gr
40
Από το μενού «Facebook & Twitter» μπορείτε να συνδέσετε τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (Facebook και Twitter), ώστε να μπορείτε να κάνετε «share» τα αγαπημένα σας προγράμματα
και να ενημερώνετε τους φίλους σας για το πρόγραμμα που παρακολουθείτε στην υπηρεσία COSMOTE TV.
Αφού επιλέξετε το μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook ή Twitter), θα πρέπει να εισαγάγετε το λογαριασμό
σας χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα
αποσταλεί στο e-mail που δηλώσατε εντός λίγων λεπτών. Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε τον σχετικό
σύνδεσμο στο e-mail σας και να αποδεχτείτε εντός τριάντα (30) λεπτών τη σύνδεση μέσα από το μέσο
κοινωνικής δικτύωσης που επιλέξατε. Η σύνδεση του λογαριασμού σας έχει ολοκληρωθεί και έχετε πλέον
τη δυνατότητα να ανταλλάσσετε μηνύματα με τους φίλους σας.
5.6.3. Αγαπημένα Κανάλια
Μπορείτε να προσθέσετε και να διαχειριστείτε τα αγαπημένα κανάλια σας μέσα από το μενού
Λογαριασμός Χρήστη / Αγαπημένα Κανάλια. Με το κουμπί
μπορείτε να επιλέξετε ποια κανάλια
από τη λίστα θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε από τα Αγαπημένα σας. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε
όλα τα κανάλια που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα πατώντας το κουμπί . Έχετε τη δυνατότητα να
πλοηγηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα καναλιών με τα κουμπιά
ή
.
Ο μέγιστος αριθμός αγαπημένων καναλιών που μπορείτε να αποθηκεύσετε είναι εκατό (100).
Για να αλλάξετε τη θέση ενός αγαπημένου καναλιού, πατήστε το κουμπί , επιλέξτε το αγαπημένο κανάλι
που επιθυμείτε να μεταφέρετε σε μια άλλη θέση πατώντας , πλοηγηθείτε με τα βελάκια στη θέση που
θέλετε να το μεταφέρετε και πατήστε ξανά. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε το κουμπί .
41
5.6.3.1. Πλοήγηση μόνο στα Αγαπημένα Κανάλια
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πλοήγησης (zapping) μόνο μέσα στα Αγαπημένα Κανάλια
πατώντας τα κουμπιά CH +/-, επιλέξτε από τη Λίστα Καναλιών ή το Πρόγραμμα την κατηγορία
«Αγαπημένα» ή απλά πατήστε το κουμπί
στο τηλεχειριστήριό σας και συντονιστείτε σε
ένα Αγαπημένο Κανάλι. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτήν, επιλέξτε από τη Λίστα
Καναλιών ή το Πρόγραμμα μια άλλη κατηγορία καναλιών και συντονιστείτε σε ένα οποιοδήποτε
κανάλι ή απλώς συντονιστείτε σε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό του καναλιού στο
τηλεχειριστήριό σας.
Κατά την απενενεργοποίηση του αποκωδικοποιητή, απενεργοποιείται επίσης και η δυνατότητα
πλοήγησης μόνο μέσα στα Αγαπημένα Κανάλια.
5.6.4. Εγγραφές
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να κάνετε εγγραφή στο πρόγραμμα που επιθυμείτε είναι η σύνδεση
του αποκωδικοποιητή σας με έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό
Παράρτημα.
Κατά τη διάρκεια θέασης ενός προγράμματος πατώντας το κουμπί
μπορείτε να κάνετε εγγραφή του
τρέχοντος προγράμματος, ενώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εάν η εγγραφή θα είναι προσβάσιμη από
τους άλλους Χρήστες επιλέγοντας το πεδίο «Κοινή Χρήση»
(για τη χρήση αυτής της λειτουργίας στην
COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου θα πρέπει να θέσετε τον αποκωδικοποιητή σας σε λειτουργία Hybrid).
Μπορείτε να διακόψετε μια εγγραφή σε εξέλιξη πατώντας για δεύτερη φορά το κουμπί
ή το
.
Εναλλακτικά, πατώντας το κουμπί
μπορείτε να ξεκινήσετε/διακόψετε την εγγραφή του προγράμματος που
παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή ή να προγραμματίσετε/διακόψετε την εγγραφή μιας σειράς ή να ορίσετε μια
εγγραφή βάσει χρονικής διάρκειας. Η εγγραφή προγράμματος μπορεί να γίνει και μέσα από τον Ηλεκτρονικό
Οδηγό Προγράμματος (EPG).
Κατά την αναπαραγωγή μιας εγγραφής μπορείτε να τη σταματήσετε προσωρινά ( ), να κάνετε εκκίνηση
( ) να μετακινηθείτε γρήγορα πίσω ( ) ή μπροστά ( ), να μεταβείτε 10 λεπτά μπροστά ( ) ή 10
42
λεπτά πίσω ( ), ενώ πατώντας τα κουμπιά
ή
μπορείτε να διακόψετε την προβολή της. Πατώντας
επανειλημμένα τα κουμπιά
και
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα μετακίνησης (οι διαθέσιμες
ταχύτητες είναι 2x, 4x, 8x, 16x, 24x).
Στην υπηρεσία COSMΟΤΕ ΤV το συγκεκριμένο μοντέλο αποκωδικοποιητή σάς επιτρέπει την εγγραφή ενός
προγράμματος.
Σε περίπτωση που μια εγγραφή σας συμπέσει με μια άλλη προγραμματισμένη εγγραφή, δική σας ή
κάποιου άλλου Χρήστη, θα λάβετε προειδοποιητικό μήνυμα διακοπής της τρέχουσας ή ακύρωσης της
προγραμματισμένης εγγραφής. Για την καλύτερη διαχείριση των εγγραφών σας αλλά και του αποθηκευτικού
χώρου συνιστάται η Κοινή Χρήση των εγγραφών σας με τους υπόλοιπους Χρήστες (αφορά συνδέσεις
COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid).
Κατά τον προγραμματισμό εγγραφής προγράμματος ή σειράς μπορείτε να ορίσετε τη δυνατότητα εγγραφής
επιπρόσθετου χρόνου (buffer time) πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της εγγραφής από το μενού Ρυθμίσεις
/ Γενικές Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις Εγγραφών.
Εγγραφή Σειρών
Στο Πρόγραμμα οι σειρές φέρουν σχετική σήμανση ( ) ενώ στον τίτλο του προγράμματος εμφανίζεται
ο κύκλος της σειράς (π.χ. Κ1) και ο αριθμός επεισοδίου (π.χ. Ε8). Ο κάθε κύκλος μιας σειράς λογίζεται
στην COSMΟΤΕ ΤV ως ξεχωριστή σειρά και το σύνολο των εγγεγραμμένων επεισοδίων αποθηκεύεται
σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος εμφανίζεται στο μενού Λογαριασμός Χρήστη / Εγγραφές / Σειρές. Κατά
τον προγραμματισμό εγγραφής μιας σειράς το κάθε επεισόδιο αποθηκεύεται μόνο μία φορά ώστε να
αποφευχθεί η άσκοπη ανάλωση χώρου στον σκληρό δίσκο.
43
Εγγραφή Βάσει Χρονικής Διάρκειας
Έχετε τη δυνατότητα να προγραμματίσετε εγγραφές με ορισμένη χρονική διάρκεια στα κανάλια της επιλογής σας, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων δορυφορικών
καναλιών (για COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου), ανεξάρτητα από το πρόγραμμα των συγκεκριμένων καναλιών, ορίζοντας:
• To κανάλι της επιλογής σας
• Την ημέρα και την ώρα έναρξης της εγγραφής
• Τη διάρκεια της εγγραφής
• Τη δυνατότητα πρόσβασης από άλλους Χρήστες
Λίστα Εγγραφών
Για να δείτε τη λίστα των εγγραφών σας επιλέξτε Λογαριασμός Χρήστη / Εγγραφές ή, εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριό σας. Οι εγγραφές είναι
κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου (Όλες, Απλοί Τίτλοι, Σειρές), ενώ μπορείτε να τις φιλτράρετε ανάλογα με την κατάστασή τους (Σε εγγραφή ,
Προγραμματισμένες
, Ολοκληρωμένες , Ημιτελείς , Σε Διακοπή , Αποτυχημένες ) πατώντας το κουμπί . Η κατάσταση εγγραφής προσδιορίζεται με την
ανάλογη σήμανση για ευκολότερη αναγνώριση.
Πατήστε για προβολή της εγγραφής σας και
για να δείτε τη σύνοψη.
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά / ,
και
μπορείτε να πλοηγηθείτε στη λίστα των εγγραφών σας.
Πατώντας το κουμπί
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία ή περισσότερες εγγραφές, ενώ με το κουμπί
μπορείτε να διαγράψετε τις εγγραφές που έχετε επιλέξει.
Εναλλακτικά, με το κουμπί
μπορείτε να προβάλετε, να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να διαγράψετε μια εγγραφή σας.
Ο κάθε Χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις δικές του εγγραφές καθώς και σε όλες τις κοινόχρηστες εγγραφές, ενώ ο Διαχειριστής μπορεί να δει τις εγγραφές όλων των
Χρηστών.
Σημείωση
Στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης, σε περιπτώσεις που η ταχύτητα της σύνδεσης DSL είναι οριακή για τη λήψη της υπηρεσίας, ενδέχεται κατά την παράλληλη θέαση και εγγραφή ή/και λήψη να παρατηρηθεί αλλοίωση της εικόνας (π.χ.
σπασίματα). Για να εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη θέαση ή εγγραφή συνιστάται η αποφυγή ταυτόχρονης λήψης κάποιου προγράμματος Cinema on Demand ή Replay TV.
44
5.6.5. Οι Λήψεις μου
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
σε λειτουργία Hybrid.
Μπορείτε να δείτε όλα τα προγράμματα/ταινίες που έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στον σκληρό δίσκο σας
επιλέγοντας το μενού Λογαριασμός Χρήστη / Οι Λήψεις μου. Οι λήψεις σας είναι κατηγοριοποιημένες
ανάλογα με το είδος του περιεχομένου (Όλες, Cinema On Demand, Replay TV), ενώ μπορείτε να τις
φιλτράρετε ανάλογα με την κατάστασή τους (Σε εξέλιξη, Ολοκληρωμένες, Προγραμματισμένες, Σε Αναμονή,
Αποτυχημένες) πατώντας το κουμπί .
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο πρόγραμμα, πατήστε
, ενώ για προβολή πατήστε .
Οι λήψεις είναι διαθέσιμες για προβολή, εφόσον δεν έχουν λήξει τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (έως
48 ώρες μετά την ενοικίαση των ταινιών Cinema On Demand και έως 48 ώρες από την αρχική προβολή
τους για τα προγράμματα Replay TV).
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά / ,
και
μπορείτε να πλοηγηθείτε στη λίστα των Λήψεών σας.
Πατώντας το κουμπί
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μία ή περισσότερες λήψεις, ενώ πατώντας το κουμπί
μπορείτε να διαγράψετε τις λήψεις που έχετε επιλέξει.
Εναλλακτικά, με το κουμπί
μπορείτε να προβάλετε, να διακόψετε, να συνεχίσετε ή να διαγράψετε μία από τις λήψεις σας.
Την εκάστοτε χρονική στιγμή μόνο μία λήψη μπορεί να είναι σε εξέλιξη, ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν προγραμματισμένες με σειρά προτεραιότητας. Η πορεία της κάθε
λήψης που είναι σε εξέλιξη εμφανίζεται στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης. Στην περίπτωση που επιλέξετε τη λήψη ενός τίτλου Cinema On Demand, η προβολή θα είναι
διαθέσιμη όταν η λήψη φτάσει στο 5% της συνολικής διάρκειας της ταινίας. Κατά την αναπαραγωγή μιας λήψης μπορείτε να τη σταματήσετε προσωρινά ( ), να κάνετε
εκκίνηση ( ), να μετακινηθείτε γρήγορα πίσω ( ) ή μπροστά ( ), να μεταβείτε 10 λεπτά μπροστά ( ) ή 10 λεπτά πίσω ( ), ενώ πατώντας τα κουμπιά
ή
μπορείτε να διακόψετε την προβολή της. Πατώντας επανειλημμένα τα κουμπιά
και
μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα μετακίνησης (οι διαθέσιμες ταχύτητες είναι
2x, 4x, 8x, 16x, 24x). Εφόσον ξεκινήσετε την προβολή ενός προγράμματος/ταινίας και η λήψη δεν έχει ολοκληρωθεί, μπορείτε να κάνετε γρήγορη προβολή μπροστά (fast
forward) μέχρι το σημείο του προγράμματος/ταινίας που έχει γίνει λήψη κάθε φορά.
Ο κάθε Χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις δικές του λήψεις καθώς και σε όλες τις κοινόχρηστες λήψεις, ενώ ο Διαχειριστής μπορεί να δει τις λήψεις όλων των Χρηστών.
Σημείωση
Για καλύτερη διαχείριση του σκληρού σας δίσκου συνιστάται η κοινή χρήση των λήψεών σας με τους υπόλοιπους Χρήστες.
45
5.6.6. Τα On Demand μου
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
σε λειτουργία Hybrid.
Σε αυτό το μενού, στα Αγαπημένα θα βρείτε τις ταινίες Cinema On Demand τις οποίες έχετε ορίσει ως
αγαπημένες, ενώ στους Σελιδοδείκτες θα βρείτε τους τίτλους Cinema On Demand που έχετε ενοικιάσει
και η θέαση των οποίων διακόπηκε σε κάποιο χρονικό σημείο. Επιλέγοντας μια ταινία μέσα από τους
Σελιδοδείκτες έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε από το σημείο στο οποίο διακόπηκε η θέαση.
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάποια ταινία Cinema On Demand πατήστε
, ενώ για
προβολή πατήστε .
Μπορείτε να διαγράψετε κάποιο σελιδοδείκτη πατώντας το κουμπί . Πατώντας το κουμπί
έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε μία ή περισσότερες ταινίες, ενώ με το κουμπί
έχετε τη δυνατότητα ενοικίασης,
λήψης, προβολής μιας ταινίας (εφόσον την έχετε ενοικιάσει) ή κοινοποίησης της ταινίας.
Ο κάθε Χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις δικές του αγαπημένες ταινίες καθώς και στους δικούς του
Σελιδοδείκτες.
5.6.7. Ιστορικό Ενοικιάσεων
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε
λειτουργία Hybrid.
Ο Διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δει από το μενού Λογαριασμός Χρήστη / Ιστορικό Ενοικιάσεων
το σύνολο των τίτλων Cinema On Demand ή τα πακέτα ταινιών που έχουν ενοικιάσει όλοι οι Χρήστες.
Στο συγκεκριμένο μενού εμφανίζεται το σύνολο των ενοικιάσεων ανά μήνα, ταξινομημένων βάσει της
ημερομηνίας ενοικίασης. Τέλος, στο συγκεκριμένο μενού μπορείτε να δείτε το υπόλοιπο της πίστωσής σας
(credits), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για μελλοντικές ενοικιάσεις ταινιών Cinema On Demand.
46
5.6.8. Μηνύματα
Η COSMΟΤΕ ΤV έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα σε όλους ή σε μεμονωμένους συνδρομητές, τα οποία αφορούν θέματα που μπορεί να τους
ενδιαφέρουν (π.χ. νέες προσφορές, προσθήκες περιεχομένου), καθώς και τεχνικά θέματα (π.χ. προγραμματισμένες αναβαθμίσεις λογισμικού).
Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, εμφανίζεται ένα «Φακελάκι» ( ) στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να δείτε τα μηνύματα που σας έχουν αποσταλεί, επιλέξτε Λογαριασμό Χρήστη / Μηνύματα ή, εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο με το φακελάκι στο τηλεχειριστήριό
σας.
Στη λίστα των μηνυμάτων εμφανίζεται ο τίτλος και η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος. Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, αρκεί να το επιλέξετε και να πιέσετε
Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα μηνύματα πατώντας το κουμπί
και να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή ένα μήνυμα πατώντας το κουμπί .
.
5.6.9. Αποσύνδεση
Διατίθεται στην COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης και στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid.
Για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας ώστε να συνδεθεί κάποιος άλλος Χρήστης με τα δικά του στοιχεία, επιλέξτε Λογαριασμός Χρήστη / Αποσύνδεση.
47
6. Τεχνική Υποστήριξη
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της COSMOTE TV στο www.cosmotetv.gr ή να καλέσετε την Εξυπηρέτηση Πελατών, 24 ώρες
το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 13888.
Για τη γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας συνιστάται, κάθε φορά που καλείτε την Εξυπηρέτηση Πελατών, να έχετε διαθέσιμα το «Αναγνωριστικό Σύνδεσης (SRN)» και την
«Ταυτότητα Συνδρομητή» ή τον «Αριθμό Συνδρομητικής Κάρτας», τα οποία αναγράφονται στο έντυπο με τους κωδικούς υπηρεσίας COSMOTE TV που σας παραδόθηκε
μαζί με τον αποκωδικοποιητή σας. Εναλλακτικά, τον «Αριθμό Συνδρομητικής Κάρτας» μπορείτε να τον βρείτε στο μενού «Ρυθμίσεις / Σύστημα / Πληροφορίες». Η
Ταυτότητα Συνδρομητή εμφανίζεται στο ίδιο μενού στην COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης ή στην COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σε λειτουργία Hybrid.
48
7. Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων
7.1. COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου
• Μηνύματα στην οθόνη
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αναλυτικά τα διαφορετικά μηνύματα που ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη σας, αναλύεται η πιθανή αιτία που προκάλεσε την
εμφάνισή τους, και προτείνονται ορισμένες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε.
Κατά την επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση Πελατών, είναι σημαντικό να αναφέρετε τον Κωδικό Σφάλματος.
Μήνυμα στην οθόνη
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Κωδικός Σφάλματος: 1
Παρακαλώ εισαγάγετε
τη συνδρομητική σας κάρτα.
Η συνδρομητική κάρτα πρόσβασης δεν είναι τοποθετημένη
στην υποδοχή του αποκωδικοποιητή.
Τοποθετήστε την κάρτα πρόσβασης
στην υποδοχή του αποκωδικοποιητή.
Η συνδρομητική κάρτα πρόσβασης δεν είναι τοποθετημένη σωστά στην
υποδοχή του αποκωδικοποιητή.
Αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την κάρτα πρόσβασης στην
υποδοχή του αποκωδικοποιητή με τη σωστή φορά.
Έχετε εισαγάγει μη συμβατή κάρτα στην υποδοχή
του αποκωδικοποιητή.
Τοποθετήστε αποκλειστικά τη συνδρομητική κάρτα πρόσβασης
COSMOTE TV στην υποδοχή του αποκωδικοποιητή.
Το πακέτο συνδρομής σας δεν περιλαμβάνει το συγκεκριμένο κανάλι ή δεν
έχετε εξασφαλίσει τα δικαιώματα προβολής τού προγράμματος εφόσον
πρόκειται για πρόγραμμα στα κανάλια Cinema On Demand.
Εάν το κανάλι περιλαμβάνεται στο πακέτο σας, επανεκκινήστε τον
αποκωδικοποιητή από τον διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών.
Η συνδρομητική κάρτα πρόσβασης δεν έχει ενεργοποιηθεί.
Εάν η COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου σας δεν έχει ενεργοποιηθεί
εντός 30 λεπτών από την εμφάνιση του μηνύματος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να την
ενεργοποιήσετε. Κατά την επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών
βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμη την «Ταυτότητα Χρήστη» ή το «Αναγνωριστικό Σύνδεσης» της υπηρεσίας.
Κωδικός Σφάλματος: 2
Σφάλμα επικοινωνίας συνδρομητικής κάρτας.
Παρακαλώ αφαιρέστε και επανατοποθετήστε
τη συνδρομητική σας κάρτα με τη σωστή φορά.
Κωδικός Σφάλματος: 4
Η υπηρεσία είναι κλειδωμένη.
Κωδικός Σφάλματος: 6
Η συνδρομητική σας κάρτα δεν είναι
ενεργοποιημένη.
Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί εντός 30 λεπτών,
παρακαλώ καλέστε στο 13888.
49
50
Μήνυμα στην οθόνη
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Κωδικός Σφάλματος: 7
Βλάβη εξοπλισμού. Παρακαλώ επανεκκινήστε
(ON/OFF) τον αποκωδικοποιητή σας. Εάν το
πρόβλημα παραμένει, καλέστε στο 13888.
Πιθανή βλάβη του αποκωδικοποιητή.
Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Κωδικός Σφάλματος: 11
Παρακαλώ επανεκκινήστε (ON/OFF)
τον αποκωδικοποιητή σας. Εάν το πρόβλημα
παραμένει, καλέστε στο 13888.
Πιθανό πρόβλημα με τον αποκωδικοποιητή
ή τη συνδρομητική σας κάρτα.
Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Κωδικός Σφάλματος: 14
Η συνδρομητική κάρτα δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με τον συγκεκριμένο
αποκωδικοποιητή.
Έχετε τοποθετήσει στον αποκωδικοποιητή κάρτα πρόσβασης
από άλλον αποκωδικοποιητή.
Τοποθετήστε στην υποδοχή του αποκωδικοποιητή
τη συνδρομητική κάρτα πρόσβασης που προμηθευτήκατε
με τον συγκεκριμένο αποκωδικοποιητή.
Εάν δεν έχετε άλλη συνδρομητική κάρτα, καλέστε
την Εξυπηρέτηση Πελατών και αναφέρετε τον αριθμό του
αποκωδικοποιητή και της κάρτας πρόσβασης που αναγράφονται
στο μενού Ρυθμίσεις / Σύστημα / Πληροφορίες.
Η συνδρομή σας έχει διακοπεί.
Η συνδρομή σας έχει διακοπεί πιθανόν
λόγω οικονομικής εκκρεμότητας.
Παρακαλώ τακτοποιήστε τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες σε ένα
σημείο πώλησης του ομίλου ΟΤΕ ή επικοινωνήστε με το 13888
για ενημέρωση και επανασύνδεση.
Μήνυμα στην οθόνη
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Πρόβλημα στη σύνδεση του αποκωδικοποιητή
με τη δορυφορική κεραία.
Ελέγξτε την καλωδίωση που συνδέει τον
αποκωδικοποιητή με τη δορυφορική κεραία.
Βλάβη ή απώλεια στόχευσης
του δορυφορικού κεραιοσυστήματος.
Ελέγξτε το επίπεδο του δορυφορικού σήματος. Εάν είναι
χαμηλότερο από τα προβλεπόμενα όρια, επανεκκινήστε
τον αποκωδικοποιητή από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω
μέρος του. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Έχουν τροποποιηθεί οι Ρυθμίσεις Δορυφόρου σε σχέση
με την αρχική παραμετροποίηση του συστήματος.
Επαναφέρετε τις αρχικές Ρυθμίσεις Δορυφόρου (DiSEqC,
Αριθμό LNB, Δορυφόρος, Τύπος LNB) σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης και τη συνδεσμολογία του κεραιοσυστήματός σας
μέσα από το μενού Ρυθμίσεις / Ρυθμίσεις Σήματος / Ρυθμίσεις
Δορυφόρου και επαναλάβετε τη διαδικασία Αναζήτησης Καναλιών.
Προσωρινή απώλεια σήματος λόγω σφοδρής κακοκαιρίας
ή τεχνικού προβλήματος στο σημείο μετάδοσης.
Ελέγξτε το επίπεδο σήματος μετά από λίγα λεπτά.
Εάν το πρόβλημα παραμείνει, καλέστε την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Απώλεια Δορυφορικού Σήματος.
Παρακαλώ επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή.
Σε περίπτωση σφοδρής κακοκαιρίας
ελέγξτε το σήμα σε λίγα λεπτά.
Εάν το πρόβλημα παραμένει
καλέστε στο 13888.
51
• Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων
Η παρακάτω λίστα παραθέτει μερικά από τα πιο κοινά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε, αναλύει τις πιθανές αιτίες και προτείνει ορισμένες ενέργειες για την
άρση της βλάβης.
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Οι λυχνίες (LED) στην πρόσοψη
του αποκωδικοποιητή δεν ανάβουν.
Ο αποκωδικοποιητής είναι εκτός ρεύματος.
Ο διακόπτης στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή
είναι στη θέση OFF.
Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό του αποκωδικοποιητή είναι
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, ότι ο ακροδέκτης του
τροφοδοτικού είναι σωστά συνδεδεμένος στον αποκωδικοποιητή
και ότι ο διακόπτης στο πίσω μέρος του είναι στη θέση ON.
Ο αποκωδικοποιητής είναι σε κατάσταση αναμονής
(κόκκινο λαμπάκι) ή σε κατάσταση παθητικής αναμονής
(πορτοκαλί λαμπάκι).
Πατήστε το πλήκτρο Standby στο τηλεχειριστήριό σας
ή στον αποκωδικοποιητή σας για να προβάλετε
το περιεχόμενο της υπηρεσίας COSMOTE TV.
Η τηλεόρασή σας είναι σε λάθος πηγή.
Θέστε την τηλεόρασή σας στη σωστή πηγή μέσω
του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας.
Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο που συνδέει την τηλεόραση
με τον αποκωδικοποιητή.
Ελέγξτε την συνδεσμολογία του αποκωδικοποιητή
με την τηλεόραση.
Παράλληλα με τη θέαση του προγράμματος πραγματοποιείτε και άλλες
ενέργειες (π.χ. λήψη άλλου προγράμματος) και η ταχύτητα της σύνδεσης
DSL δεν επαρκεί.
Διακόψτε μια από τις παράλληλες ενέργειες
(π.χ. λήψη).
Χαμηλή ταχύτητα συγχρονισμού του router.
Επανεκκινήστε το router σας.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Παρόχου σας.
Δεν βλέπω εικόνα και ήχο
στην τηλεόρασή μου.
Βλέπω εικόνα χαμηλής ποιότητας,
με «σπασίματα» σε Replay TV
ή Cinema On Demand.
Υπάρχει πρόβλημα στην εσωτερική καλωδίωση ή στη συνδεσμολογία
των Power Line Adapters, εάν χρησιμοποιούνται.
52
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας
και συγχρονισμού των Power Line Adapters.
Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Επανεκκινήστε (ON/OFF) τον αποκωδικοποιητή σας
ή/και την τηλεόρασή σας.
Σε ορισμένα κανάλια (π.χ. COSMΟΤΕ Cinema,
COSMOTE Sport) δεν βλέπω εικόνα και
ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα «Προστασία
Πνευματικών Δικαιωμάτων (HDCP)».
Βλέπω εικόνα χωρίς να ακούω ήχο.
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται και δεν
ανάβει η σχετική λυχνία (κόκκινο LED) του
αποκωδικοποιητή όταν πατάω οποιοδήποτε
πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Αδυναμία συγχρονισμού του αποκωδικοποιητή με την
τηλεόρασή σας κατά την προβολή περιεχομένου που φέρει προστασία
High Definition Digital Copy Protection (HDCP).
Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή σε μια άλλη θύρα HDMI της
τηλεόρασής σας ή/και χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο HDMI.
Η σίγαση ήχου είναι ενεργοποιημένη είτε στην τηλεόρασή σας
είτε στον αποκωδικοποιητή σας.
Ελέγξτε τη σίγαση ήχου τόσο στον αποκωδικοποιητή όσο
και στην τηλεόρασή σας.
Η σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασής σας και του αποκωδικοποιητή
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα ή/και απαιτείται αλλαγή στις ρυθμίσεις
ήχου της τηλεόρασης σας.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τη συνδεσμολογία του
αποκωδικοποιητή και της τηλεόρασης σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης και ότι η σύνδεση των καλωδίων έχει γίνει σωστά. Ελέγξτε
τις ρυθμίσεις ήχου από το μενού της τηλεόρασής σας και εάν
απαιτείται επανατοποθετήστε τα καλώδια και επανεκκινήστε
τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόρασή σας.
Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω ηχοσυστήματος, η συνδεσμολογία μεταξύ
της τηλεόρασής σας, του ηχοσυστήματος και του αποκωδικοποιητή
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι το ηχοσύστημά σας είναι ενεργοποιημένο, ότι έχετε
επιλέξει τη σωστή πηγή εξόδου ήχου και τον κατάλληλο τύπο ήχου
από το μενού του αποκωδικοποιητή.
Ο αποκωδικοποιητής είναι σε κατάσταση αναμονής
ή σε κατάσταση παθητικής αναμονής.
Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή σας πατώντας
το κατάλληλο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
ή στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή σας.
Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου
και του αποκωδικοποιητή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή σας.
Δεν ανάβει το λαμπάκι στο τηλεκοντρόλ.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου σας.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με την
τηλεόραση σας μέσω SCART και απευθυνθείτε στον κατασκευαστή
της τηλεόρασής σας για πιθανή αναβάθμιση λογισμικού.
53
Πρόβλημα
Προτεινόμενη Λύση
Έχω ξεχάσει τον κωδικό PIN.
Εάν έχετε λογαριασμό My COSMOTE Σταθερής, μπορείτε
να αλλάξετε το PIN σας στο www.cosmote.gr, στο μενού
My COSMOTE Σταθερής / My TV. Εναλλακτικά, καλέστε
την Εξυπηρέτηση Πελατών για την επαναφορά του PIN.
Μετά από επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή
εμφανίζεται το μενού Σύνδεσης μέσω
Δορυφόρου, ενώ ο αποκωδικοποιητής είναι
συνδεδεμένος σε λειτουργία Hybrid.
Υπάρχει απώλεια της σύνδεσης ΙP του αποκωδικοποιητή
με το router.
Επιβεβαιώστε ότι το router είναι ενεργό, ότι έχετε πρόσβαση
στο Internet και ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά
συνδεδεμένο στον αποκωδικοποιητή στη σωστή θύρα
του router (θύρες 1-3 για router ΟΤΕ).
Εάν χρησιμοποιείτε Power plugs, βεβαιωθείτε
ότι λειτουργούν και είναι συγχρονισμένα.
Κατόπιν επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας.
Υπάρχει απώλεια συγχρονισμού της σύνδεσης DSL του router.
Επανεκκινήστε το router σας, επιβεβαιώστε ότι το router είναι
ενεργό και ότι έχετε πρόσβαση στο Internet.
Κατόπιν, επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών του Παρόχου σας.
Υπάρχει απώλεια συγχρονισμού της σύνδεσης DSL του router.
Επανεκκινήστε το router σας, επιβεβαιώστε ότι η λυχνία DSL/LINK
του router είναι αναμμένη και παραμένει σταθερή (δεν αναβοσβήνει).
Εάν χρησιμοποιείτε Power plugs, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν και
είναι συγχρονισμένα.
Κατόπιν, επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση
Πελατών του Παρόχου σας.
Υπάρχει προσωρινή επιδείνωση της ποιότητας λήψης λόγω θορύβου
στην τηλεφωνική γραμμή σας ή απώλεια συγχρονισμού της
σύνδεσης DSL ή/και της σύνδεσης IP του router.
Επιλέξτε «Συνέχεια» και εάν το μήνυμα επαναληφθεί
επανεκκινήστε το router σας, επιβεβαιώστε ότι το router
είναι ενεργό και ότι έχετε πρόσβαση στο Internet.
Κατόπιν, επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με την
Εξυπηρέτηση Πελατών του Παρόχου σας.
Εμφανίστηκε το μήνυμα
«Πρόβλημα Δικτύου» και στη συνέχεια
βλέπω μαύρη οθόνη στην τηλεόρασή μου.
Ο αποκωδικοποιητής κάνει συνεχείς
επανεκκινήσεις.
Κατά την προβολή προγράμματος Replay TV
ή Cinema On Demand εμφανίστηκε
το μήνυμα «Η ταχύτητα της σύνδεσής σας
δεν επαρκεί για την προβολή της ταινίας/
προγράμματος. Για καλύτερη εμπειρία
παρακαλώ επιλέξτε Λήψη» και στη συνέχεια
βλέπω μαύρη οθόνη στην τηλεόρασή μου.
54
Πιθανή Αιτία
7.2. COSMOTE TV Μέσω Ευρυζωνικής Σύνδεσης
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Οι λυχνίες (LED) στην πρόσοψη
του αποκωδικοποιητή δεν ανάβουν.
Ο αποκωδικοποιητής είναι εκτός ρεύματος.
Ο διακόπτης στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή
είναι στη θέση OFF.
Ελέγξτε ότι το τροφοδοτικό του αποκωδικοποιητή είναι συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος, ότι ο ακροδέκτης του τροφοδοτικού είναι
σωστά συνδεδεμένος στον αποκωδικοποιητή και ότι ο διακόπτης
στο πίσω μέρος του είναι στη θέση ON.
Ο αποκωδικοποιητής είναι σε κατάσταση αναμονής
(κόκκινο λαμπάκι) ή σε κατάσταση παθητικής αναμονής
(πορτοκαλί λαμπάκι).
Πατήστε το πλήκτρο Standby στο τηλεχειριστήριό σας ή στον
αποκωδικοποιητή σας για να ξεκινήσει να προβάλλεται το
περιεχόμενο της υπηρεσίας COSMOTE TV.
Η τηλεόρασή σας είναι σε λάθος πηγή.
Θέστε την τηλεόρασή σας στη σωστή πηγή
μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας.
Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο που συνδέει την τηλεόραση
με τον αποκωδικοποιητή.
Ελέγξτε τη συνδεσμολογία του αποκωδικοποιητή
με την τηλεόραση.
Παράλληλα με τη θέαση ζωντανού προγράμματος πραγματοποιείτε
εγγραφή ή/και λήψη άλλου προγράμματος και η ταχύτητα
της σύνδεσης DSL δεν επαρκεί.
Διακόψτε μια από τις παράλληλες ενέργειες
(π.χ. την εγγραφή, τη λήψη).
Χαμηλή ταχύτητα συγχρονισμού του router.
Επανεκκινήστε το router σας.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε
με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Υπάρχει πρόβλημα στην εσωτερική καλωδίωση ή στη συνδεσμολογία
των Power Line Adapters, εάν χρησιμοποιούνται.
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας
και συγχρονισμού των Power Line Adapters.
Δεν βλέπω εικόνα και ήχο
στην τηλεόρασή μου.
Βλέπω εικόνα χαμηλής
ποιότητας, με «σπασίματα».
Επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή
και την τηλεόρασή σας.
55
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Επανεκκινήστε (ON/OFF) τον αποκωδικοποιητή σας
ή/και την τηλεόρασή σας.
Σε ορισμένα κανάλια (π.χ. COSMΟΤΕ Cinema,
COSMOTE Sport) δεν βλέπω εικόνα και
ήχο και εμφανίζεται το μήνυμα «Προστασία
Πνευματικών Δικαιωμάτων (HDCP)».
Βλέπω εικόνα χωρίς να ακούω ήχο.
Το τηλεχειριστήριο δεν ανταποκρίνεται
και δεν ανάβει η σχετική λυχνία
(κόκκινο LED) του αποκωδικοποιητή
όταν πατάω οποιοδήποτε πλήκτρο
στο τηλεχειριστήριο.
56
Αδυναμία συγχρονισμού του αποκωδικοποιητή
με την τηλεόρασή σας κατά την προβολή περιεχομένου που φέρει
προστασία High Definition Digital Copy Protection (HDCP).
Συνδέστε τον αποκωδικοποιητή σε μια άλλη θύρα HDMI της
τηλεόρασής σας ή/και χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο HDMI.
Η σίγαση ήχου είναι ενεργοποιημένη είτε στην τηλεόρασή σας
είτε στον αποκωδικοποιητή σας.
Ελέγξτε τη σίγαση ήχου τόσο στον αποκωδικοποιητή
όσο και στην τηλεόρασή σας.
Η σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασής σας και του αποκωδικοποιητή
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει τη συνδεσμολογία του
αποκωδικοποιητή και της τηλεόρασης σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης και ότι η σύνδεση των καλωδίων έχει γίνει σωστά.
Αποσυνδέστε και επανατοποθετήστε τα καλώδια και επανεκκινήστε
τον αποκωδικοποιητή και την τηλεόρασή σας.
Σε περίπτωση σύνδεσης μέσω ηχοσυστήματος, η συνδεσμολογία μεταξύ
της τηλεόρασής σας, του ηχοσυστήματος και του αποκωδικοποιητή
παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
Βεβαιωθείτε ότι το ηχοσύστημά σας είναι ενεργοποιημένο και ότι
έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή εξόδου ήχου και τον κατάλληλο τύπο
ήχου από το μενού του αποκωδικοποιητή.
Ο αποκωδικοποιητής είναι σε κατάσταση αναμονής
ή σε κατάσταση παθητικής αναμονής.
Ενεργοποιήστε τον αποκωδικοποιητή σας πατώντας
το κατάλληλο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο
ή στην μπροστινή όψη του αποκωδικοποιητή σας.
Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου
και του αποκωδικοποιητή.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και του αποκωδικοποιητή σας.
Δεν ανάβει το λαμπάκι στο τηλεχειριστήριο.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου σας.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή με την
τηλεόρασή σας μέσω SCART και απευθυνθείτε στον κατασκευαστή
της τηλεόρασής σας για πιθανή αναβάθμιση λογισμικού.
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Εάν έχετε λογαριασμό My COSMOTE Σταθερής, μπορείτε
να αλλάξετε το PIN σας στο www.cosmote.gr, στο μενού
My COSMOTE Σταθερής / My TV. Εναλλακτικά, καλέστε
την Εξυπηρέτηση Πελατών για την επαναφορά του PIN.
Έχω ξεχάσει τον κωδικό PIN.
Εμφανίζεται μήνυμα που με ενημερώνει
ότι η σύνδεση με το δίκτυο έχει χαθεί.
Μετά από επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή
εμφανίζεται το μενού Σύνδεσης μέσω
Δορυφόρου.
Εμφανίζεται το μήνυμα «Παρακαλώ
ελέγξτε το δίκτυό σας και τη σύνδεση του
αποκωδικοποιητή με το router.
Εάν αλλάξατε τη συνδρομή σας σε Hybrid
επιλέξτε "Συνέχεια"».
Μετά από επανεκκίνηση του αποκωδικοποιητή
εμφανίζεται μήνυμα που με παροτρύνει να
συνδέσω τον αποκωδικοποιητή στη θύρα 4
του router.
Προτεινόμενη Λύση
Η σύνδεση ΙP του αποκωδικοποιητή με το router έχει χαθεί
ή έχετε συνδέσει το καλώδιο Ethernet σε λάθος θύρα του router.
Βεβαιωθείτε ότι το router είναι ενεργό και ότι
το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στον
αποκωδικοποιητή και στη θύρα 4 (STB) του router.
Κατόπιν επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Υπάρχει απώλεια συγχρονισμού της σύνδεσης DSL του router
ή/και η σύνδεση ΙP του αποκωδικοποιητή με το router έχει χαθεί.
Επιβεβαιώστε ότι η λυχνία DSL/LINK του router είναι αναμμένη και
παραμένει σταθερή (δεν αναβοσβήνει) και ότι το καλώδιο Ethernet
είναι σωστά συνδεδεμένο στον αποκωδικοποιητή και στη θύρα 4
(STB) του router.
Εάν χρησιμοποιείτε Power plugs, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν και
είναι συγχρονισμένα. Κατόπιν επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας
από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Η σύνδεση ΙP του αποκωδικοποιητή με το router έχει χαθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο
στον αποκωδικοποιητή και στη θύρα 4 (STB) του router. Εάν
χρησιμοποιείτε Power plugs, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν κανονικά.
Κατόπιν επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας από το διακόπτη
ON/OFF στο πίσω μέρος του.
Η σύνδεση του αποκωδικοποιητή με το δίκτυο IPTV έχει χαθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στον
αποκωδικοποιητή και στη θύρα 4 (STB) του router και επανεκκινήστε
τον αποκωδικοποιητή σας από το διακόπτη ON/OFF στο πίσω μέρος
του. Εάν χρησιμοποιείτε Power plugs, βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν
και είναι συγχρονισμένα.
57
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Προτεινόμενη Λύση
Εμφανίστηκε το μήνυμα «Πρόβλημα Δικτύου»
και στη συνέχεια βλέπω μαύρη οθόνη στην
τηλεόρασή μου.
Υπάρχει απώλεια συγχρονισμού της σύνδεσης DSL του router.
Επανεκκινήστε το router σας, επιβεβαιώστε ότι η λυχνία DSL/LINK
του router είναι αναμμένη και παραμένει σταθερή (δεν αναβοσβήνει).
Κατόπιν επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας. Εάν το πρόβλημα
επιμείνει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
Υπάρχει απώλεια συγχρονισμού της σύνδεσης DSL του router
και απώλεια σύνδεσης του αποκωδικοποιητή με το δίκτυο IPTV.
Επανεκκινήστε το router σας, επιβεβαιώστε ότι η λυχνία DSL/LINK
του router είναι αναμμένη και παραμένει σταθερή (δεν αναβοσβήνει),
και επίσης ότι το καλώδιο Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένο στον
αποκωδικοποιητή και στη θύρα 4 (STB) του router.
Κατόπιν, επανεκκινήστε τον αποκωδικοποιητή σας από το διακόπτη
ON/OFF στο πίσω μέρος του. Εάν χρησιμοποιείτε Power plugs,
βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν και είναι συγχρονισμένα.
Ο αποκωδικοποιητής κάνει συνεχείς
επανεκκινήσεις.
58
8. Παράρτημα
8.1. Σύνδεση Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου
Έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε στη θύρα USB του αποκωδικοποιητή σας ένα εξωτερικό αποθηκευτικό
μέσο (π.χ. σκληρό δίσκο) κατάλληλων προδιαγραφών ώστε να:
• Κάνετε εγγραφή των αγαπημένων προγραμμάτων σας.
• Παγώσετε τη ζωντανή ροή του προγράμματος έως και δύο (2) ώρες.
•Αποθηκεύσετε προσωρινά ταινίες Cinema On Demand ή προγράμματα Replay TV και να τα δείτε
αργότερα και χωρίς διακοπές (για συνδρομητές οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν
παράλληλες ενέργειες όπως ταυτόχρονη εγγραφή και προβολή ταινίας HD).
•Χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα προβολής (FFW/RW/SKIP/PLAY/STOP/PAUSE) σε οποιοδήποτε
αποθηκευμένο περιεχόμενο.
Για να χρησιμοποιήσετε το εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, θα πρέπει πρώτα να το διαμορφώσετε (format),
επιλέγοντας «Διαμόρφωση Δίσκου». Εναλλακτικά, μπορείτε να το διαμορφώσετε οποιαδήποτε στιγμή
επιλέγοντας από το μενού Ρυθμίσεις / Επαναφορά / Διαμόρφωση Δίσκου.
Κατά τη διαμόρφωση του αποθηκευτικού μέσου θα διαγραφεί οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε ήδη αποθηκευμένο. Μετά τη διαμόρφωση, το αποθηκευμένο
περιεχόμενο είναι προσπελάσιμο μόνο από τον συγκεκριμένο αποκωδικοποιητή και παραμένει διαθέσιμο σύμφωνα με τους όρους χρήσης του περιεχομένου
(π.χ. για έως 48 ώρες για ταινίες Cinema On Demand). Εφόσον συνδέσετε κάποιο νέο αποθηκευτικό μέσο στον αποκωδικοποιητή σας, η σύνδεση με τον
προηγούμενο σκληρό δίσκο καθώς και η χρήση του περιεχομένου του δεν είναι πλέον δυνατή.
Για την ασφαλή εγκατάσταση και απομάκρυνση του αποθηκευτικού μέσου από τον αποκωδικοποιητή θα πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τον
αποκωδικοποιητή ή να τον θέσετε σε κατάσταση παθητικής αναμονής. Για να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αποθηκευτικό μέσο σε άλλη συσκευή θα πρέπει
να το διαμορφώσετε ξανά.
Το αποθηκευτικό μέσο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα από 160 GB έως 2 ΤΒ και να είναι έκδοσης USB 2.0 ή νεότερης, με παροχή DC 5V/0,5A. Ενημερωθείτε
από την ιστοσελίδα της COSMOTE για τα προτεινόμενα μοντέλα.
59
8.2. Εγκατάσταση Κεραιοσυστήματος
Για την επιτυχή εγκατάσταση του κεραιοσυστήματος απαιτείται ιδανική οπτική επαφή χωρίς εμπόδια προς τη νότια-νοτιανατολική κατεύθυνση, αποφυγή κινητών εμπόδιων
(π.χ. δέντρα) και πηγών θορύβου (π.χ. συστήματα κλιματισμού, ηλιακοί θερμοσίφωνες), σωστή στερέωση, καθώς και κατάλληλη στόχευση.
Συγκεκριμένα, για τη στόχευση του κεραιοσυστήματος θα πρέπει να ρυθμιστούν οι παρακάτω γωνίες λήψης ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης:
• Αζιμούθιο (Azimuth)
• Γωνία Ανύψωσης (Elevation)
• Πόλωση (Skew)
Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ενδεικτικά τις παραμέτρους στόχευσης για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ για οποιαδήποτε άλλη περιοχή τής Ελλάδας, μπορείτε να
συμβουλευτείτε σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. http://www.satsig.net/maps/lat-long-finder.htm, http://www.satpointer.com).
AΘHNA
• Αζιμούθιο (Azimuth) = 199,38°
• Γωνία Ανύψωσης (Elevation) = 43,4°
• Πόλωση (Skew) = 18°
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Αζιμούθιο (Azimuth) = 196,96°
• Γωνία Ανύψωσης (Elevation) = 40,9°
• Πόλωση (Skew) = 15,7°
60
Για την καλύτερη στόχευση της κεραίας και το συντονισμό της υπηρεσίας, συνιστάται η χρήση εξειδικευμένου οργάνου (πεδιόμετρου). Η μετάδοση των καναλιών της
COSMΟΤΕ ΤV Μέσω Δορυφόρου γίνεται στις συχνότητες 11.843 MHz με κάθετη πόλωση και 12.054, 12.207, 12.284, 12.399, 12.475 MHz με οριζόντια πόλωση,
διαμόρφωση DVB-S2/8PSK, ρυθμό μετάδοσης 27.500 Msymb/s και FEC 3/5 ή 2/3.
Όπως έχει αναφερθεί, ο αποκωδικοποιητής μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα δορυφορικά κεραιοσυστήματα, επιτρέποντας τη λήψη καναλιών
από άλλους δορυφόρους (π.χ. HOTBIRD, ASTRA) μέσω πολυδιακοπτών ή διακοπτών τύπου DiSEqC. Με τον τρόπο αυτόν, οι χρήστες που έχουν κεντρική δορυφορική
εγκατάσταση ή έχουν εγκατεστημένη άλλη δορυφορική συνδρομητική υπηρεσία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπάρχουσα καλωδίωση για τη λήψη όλων των
«μπουκέτων».
Στις παραπάνω περιπτώσεις, απαιτείται η εγκατάσταση διακοπτών τύπου DiSEqC ή πολυδιακόπτη κατάλληλου τύπου και διαστάσεων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε
χρήστη. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί πολυδιακόπτης, θα πρέπει κατά γενική πρακτική να αντικατασταθεί ο μεταλλάκτης θορύβου (LNB) με LNB τύπου QUATRO.
Εκτός από την υλοποίηση της απαιτούμενης συνδεσμολογίας, απαιτείται να γίνει και η σχετική παραμετροποίηση στο μενού της COSMOTE TV Μέσω Δορυφόρου, ώστε
να επιτευχθεί ο συντονισμός με όλα τα διαθέσιμα κεραιοσυστήματα. Συγκεκριμένα, κατά την αρχική παραμετροποίηση στο «ΒΗΜΑ 1», θα πρέπει να ορίσουμε τον αριθμό
των LNB και την αντίστοιχη θύρα του διακόπτη DiSEqC στην οποία έχουμε συνδέσει κάθε δορυφόρο. Οι ίδιες επιλογές ισχύουν και στην περίπτωση χρήσης πολυδιακόπτη.
61
8.3. Εγκατάσταση Power Line Adapter
Σε περίπτωση που ο χώρος σας δεν σας επιτρέπει να συνδέσετε το router με τον αποκωδικοποιητή απευθείας μέσω καλωδίωσης Ethernet (π.χ. λόγω μεγάλης απόστασης),
μπορείτε να προμηθευτείτε ειδικούς προσαρμογείς που επιτρέπουν τη σύνδεση των δύο συσκευών μέσω του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας (Power Line Adapters).
Υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία είναι συμβατά με τη λειτουργία της υπηρεσίας COSMΟΤΕ ΤV, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα σημεία πώλησης του
ομίλου ΟΤΕ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση εγκατάστασης Power Line Adapters, ο ΟΤΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας,
καθώς η ποιότητα της διασύνδεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της ηλεκτρικής καλωδίωσης του σπιτιού.
Το διπλανό διάγραμμα απεικονίζει
τη συνδεσμολογία του router με
τον αποκωδικοποιητή μέσω Power
Line Adapters. Για αναλυτικές οδηγίες
σχετικά με τη συνδεσμολογία και το
συγχρονισμό των Power Line Adapters
απευθυνθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του κατασκευαστή.
Καλώδιο Ethernet
Καλώδιο Ρεύματος
MENU
OK
STOP
62
8.4. Όροι Εκμίσθωσης Τερματικού Εξοπλισμού COSMOTE TV
1.Οι παρόντες όροι ισχύουν για το διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε ισχύ η σύμβαση μεταξύ του Συνδρομητή και του ΟΤΕ για την παροχή της Υπηρεσίας (στο εξής «Σύμβαση
Συνδρομητή»).
2.Ο παρών Tερματικός Eξοπλισμός ΟΤΕ (αποκωδικοποιητής και συνδρομητική κάρτα) παρέχεται στο Συνδρομητή για τη λήψη της Υπηρεσίας, είναι σύμφωνος με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά του δικτύου του ΟΤΕ και με εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η Σύμβαση Συνδρομητή.
3.Ο παρών Tερματικός Eξοπλισμός ΟΤΕ εγκαθίσταται στο χώρο του Συνδρομητή και παραμένει πάντα στην κυριότητα του ΟΤΕ. Η χρήση του Τερματικού Εξοπλισμού
παραχωρείται στο Συνδρομητή έναντι μηνιαίου μισθώματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο του ΟΤΕ, που δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο
του ΟΤΕ (www.cosmote.gr) αποκλειστικά για την παροχή της Υπηρεσίας.
4.Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση του Τερματικού Εξοπλισμού ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους. Η συντήρηση του Τερματικού Εξοπλισμού
ΟΤΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον ΟΤΕ και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του.
5.Ο Συνδρομητής οφείλει να μην επεμβαίνει στον Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ. Κάθε επέμβαση ή αλλαγή ή αποκατάσταση βλάβης του Τερματικού Εξοπλισμού ΟΤΕ πραγματοποιείται
από τον ΟΤΕ και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του.
6.Ο Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ θα βρίσκεται σε εγγύηση καλής λειτουργίας για όσο διάστημα ισχύει η Σύμβαση Συνδρομητή. Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του
Τερματικού Εξοπλισμού ΟΤΕ που οφείλεται σε πράξη ή/και παράλειψη του Συνδρομητή, εξαιρουμένης της συνήθους φθοράς χρήσης, ο Συνδρομητής επιβαρύνεται σύμφωνα
με τον εκάστοτε ισχύοντα επίσημο τιμοκατάλογο του ΟΤΕ.
7.Με τη λύση ή λήξη ισχύος της Σύμβασης Συνδρομητή, ο Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ επιστρέφεται στον ΟΤΕ με επιμέλεια και με χρέωση του Συνδρομητή στο σημείο που θα
του υποδειχθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αριθμό 13888 εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών και στην κατάσταση που τον παρέλαβε από τον ΟΤΕ, μαζί με όλα
τα παρελκόμενα που περιείχε κατά την εγκατάσταση (τροφοδοτικό, καλώδια, τηλεκοντρόλ κ.λπ.), εξαιρουμένης της συνήθους φθοράς χρήσης. Σε περίπτωση φθοράς πέραν
της συνήθους, καταστροφής ή απώλειας του Τερματικού Εξοπλισμού, ή απώλειας των παρελκομένων, ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με το ποσό που ορίζεται στον επίσημο
τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ δύναται να συμψηφίσει το ποσό αυτό με τυχόν προκαταβληθέντα από το Συνδρομητή τέλη της Υπηρεσίας.
8.Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο Συνδρομητής οφείλει να επιστρέψει τον Εξοπλισμό σε άθικτη και κλειστή συσκευασία, άλλως επιβαρύνεται με την αξία του Τερματικού
Εξοπλισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ δύναται να συμψηφίσει το ποσό αυτό με τυχόν προκαταβληθέντα από το Συνδρομητή τέλη της
Υπηρεσίας.
9.Η αποκατάσταση βλαβών του Τερματικού Εξοπλισμού ΟΤΕ κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συνδρομητή καθώς και η συντήρησή του θα γίνονται αποκλειστικά
από τον ΟΤΕ και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών του ΟΤΕ για πραγματοποίηση ελέγχου ή και αποκατάσταση βλάβης στο χώρο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο Εξοπλισμός.
10.Σε περίπτωση διακοπής στη λειτουργία της Υπηρεσίας που οφείλεται σε εσφαλμένη επέμβαση στην εγκατάσταση ή τη ρύθμιση του Tερματικού Eξοπλισμού από το Συνδρομητή,
ο ΟΤΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρονικό διάστημα διακοπής της Υπηρεσίας μέχρι την άρση/αποκατάσταση της βλάβης ή των σφαλμάτων εγκατάστασης.
11.Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης στον Τερματικό Εξοπλισμό του Συνδρομητή με σκοπό τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης,
αναβάθμισης, επιδιόρθωσης τεχνικών δυσλειτουργιών, σε περιπτώσεις βλαβών και για σκοπούς ελέγχου για την αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον η βλάβη αυτή μπορεί
να αρθεί με αυτόν τον τρόπο, ή άλλων προβλημάτων και για κάθε άλλη αιτία απαραίτητη για την καλή λειτουργία της Υπηρεσίας.
63
64
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2016 2016