Στατιστικά Στοιχεία για την κινητικότητα Erasmus έτους 2015-2016

Download Report

Transcript Στατιστικά Στοιχεία για την κινητικότητα Erasmus έτους 2015-2016

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Erasmus 2015-16
Εξερχόμενοι Φοιτητές Erasmus
Σπουδές ανά Τμήμα
57
60
50
40
30
20
10
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3
3
4
5
7
10 10
0
Σπουδές ανά χώρα
57
60
50
40
30
16
20
10
0
1
1
2
3
3
3
5
5
7
11
Αριθμός Φοιτητών
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
80
72
70
60
50
40
30
21
20
10
1
1
1
1
2
1
2
2
3
4
3
4
5
4
5
5
7
0
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
80
72
70
60
50
40
30
21
20
10
1
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
7
7
Εξερχόμενοι φοιτητές την τελευταία
πενταετία
ΣΠΟΥΔΕΣ
70
78
87
79
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
79
81
72
72
70
57
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
Εισερχόμενοι Φοιτητές Erasmus 2015-16
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 2015-16 ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94
16 16
0
0
2
2
2
2
3
4
4
5
6
6
6
6
6
8
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ 2015-16 ΑΝΑ ΧΩΡΑ
80
72
70
60
50
40
30
21
20
10
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
4
6
4
7
6
7
0
Εξερχόμενο Προσωπικό Erasmus 2015-16
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
30
26
25
20
15
10
5
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ
19
20
18
16
14
12
10
8
6
4
1
2
1
1
1
1
2
1
2
4
3
2
0
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
29
30
25
20
15
10
5
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
5