16PROC005348925 2016-11-07

Download Report

Transcript 16PROC005348925 2016-11-07

16PROC005348925 2016-11-07

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά 07/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 36696 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν.Μουδανιά, 63200 ΤΗΛ: 2373350238 ΦΑΞ: 2373065791 E-MAIL: [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια τριών τετράτροχων μοτοσυκλετών Η προμήθεια αφορά τρεις τετράτροχες μοτοσυκλέτες, οι οποίες προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης. Οι υπάλληλοι του εν λόγω τμήματος καλούνται να επέμβουν και να εκτελέσουν άμεσα εργασίες σε γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, δίκτυα κτλ, σε σημεία, δηλαδή, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι απομακρυσμένα και με δύσκολη πρόσβαση Οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω είναι οι ελάχιστες και απαιτούνται από το προσφερόμενο μηχάνημα με ποινή αποκλεισμού.

Η προς προμήθεια μοτοσικλέτα θα είναι καινούργια από γνωστό και αναγνωρισμένο οίκο και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία της. Ο κινητήρας της θα είναι 4-χρονος, 150cc, θα έχει αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δυνατότητα οπισθοπορείας ενώ η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με αλυσίδα. H εκκίνηση θα γίνεται με μίζα και με μανιβέλα. Όσον αφορά το σύστημα πέδησης η μοτοσικλέτα θα έχει δισκόφρενα πίσω ενώ μπροστά γίνονται αποδεκτά ταμπούρα ή δισκόφρενα. Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ βενζίνης θα είναι τουλάχιστον 8lt. Θα έχει σχάρα εμπρός και πίσω από χαλυβδοσωλήνα υψηλής αντοχής.

Το όχημα θα φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ.

Η εν λόγω μηχανή θα συνοδεύεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τετράτροχη μοτοσικλέτα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜ

3

ΤΙΜΗ / ΤΕΜ

2.950,00

ΔΑΠΑΝΗ

8.850,00 Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ

8.850,00 2.124,00 10.974,00 Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει άμεσα. Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν ελεύθερα, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

16PROC005348925 2016-11-07

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω προμήθειες και τα παρακάτω δικαιολογητικά, είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικώς μέχρι την

14/11/2016.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το δικαιολογητικό δεν εκδοθεί μέχρι την καταλητική ημερομηνία να προσκομισθεί η αίτηση έκδοσης του πιονικού μητρώου προς την αρμόδια δικαστική αρχή και εφόσον εκδοθεί να αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν.

β. Φορολογική ενημερότητα γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

(άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης

του νομικού προσώπου (καταστατικό, ΦΕΚ κλπ)(άρθρο 93 του Ν.4412/2016) Μεταγενέστερες προσφορές ή προσφορές με ελλειπή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Καρράς