Οι 3Οπροσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον

Download Report

Transcript Οι 3Οπροσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον

Kεφ
φαλαιο
9 7 7 1 7 9 2
1 1 1 0 0 7
4 3
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑIΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚH ΕΦΗΜΕΡI∆Α
Περίοδος Β’ // Αριθµός φύλλου 363 • Πέµπτη 27 Οκτωβρίου 2016
Ποιοι έχασαν τα
καράβια τους στη
µεγάλη τρικυµία
της ναυλαγοράς
Μέσω ESM, Ο∆∆ΗΧ
και ελληνικών
τραπεζών ανοίγει
η υπόθεση «χρέος»
> Πρώτο βήµα η σταθεροποίηση
του κόστους εξυπηρέτησης
µέσω χρήσης παραγώγων.
Και νέοι φόροι το 2017
και «τρύπες» στα έσοδα
> Αρκετές εταιρείες οδηγήθηκαν
σε εκπλειστηριασµό των πλοίων τους
υπό την πίεση των τραπεζών.
ΣΕΛ. 4
• Τιµή 2,5 €

ΣΕΛ. 20
Αµφισβητούν οι «θεσµοί» την απόδοση των υφιστάµενων µέτρων.
ΣΕΛ. 7
ΠΩΣ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ NPLs ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ
Νέο σοκ στα ακίνητα
από τα κόκκινα δάνεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE
- ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ - «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Με 3 δισ. από...
τα αποδυτήρια το
β' ηµίχρονο της
διαπραγµάτευσης
 Περαιτέρω πίεση στις ήδη καταβαραθρωµένες
τιµές των ακινήτων στην Ελλάδα θα φέρει η
διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Ήδη από το
2009 έως και το 2015 η πτώση φτάνει στο 38%.
Ενώ στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν έως το 2018
η µείωση να προσεγγίσει το 70%. Το παράδειγµα της
διαχείρισης των NPLs σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία
και η Ισπανία, δείχνει ότι οι τιµές των ακινήτων πιέστηκαν
περαιτέρω έως και κατά 22% όταν ξεκίνησε η διαχείριση
των «κόκκινων» δανείων και προτού διαµορφωθούν οι νέες
βάσεις τιµών στην αγορά ακινήτων. Αντίστοιχη αναµένεται
η αντίδραση της αγοράς στην Ελλάδα, που πιέζεται
πολλαπλά από την προοπτική πλειστηριασµών, αλλά
και από το βάρος του ΕΝΦΙΑ.
ΣΕΛ. 8-9, 10, 11
Επιστρέφουν τον Νοέµβριο
οι «θεσµοί», µε επίκεντρο και
τα χρέη προς ιδιώτες. ΣΕΛ. 5
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Οι 3Ο προσωπικότητες
με τη μεγαλύτερη επιρροή
στον πλανήτη
To 17% της ∆ΕΗ
και το αντάρτικο
του Π. Σκουρλέτη
Μετά την πώληση του
Α∆ΜΗΕ θα πάρει σειρά η
µετοχοποίηση στη µητρική.
ΣΕΛ. 22
Janet
Yellen
Ο ΤΥΧΟ∆ΙΩΚΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ
Xi
Jinping
Mario
Draghi
Theresa
May
Jeff
Bezos
Vladimir
Putin
Jack
Ma
> Πολιτικοί, τραπεζίτες και επιχειρηµατίες που µία µόνο κουβέντα τους
αρκεί για να αλλάξει τις αγορές και τις παγκόσµιες ισορροπίες.
ΣΕΛ. 23-25
ΣΕΛ. 13
Ψίθυροι...
Πόσο µας
κόστισαν τα
2,8 δισ. ευρώ
 Η δόση –επιτέλους–
Το κρίσιµο δίµηνο για
την επιτυχία του deal
του Σκλαβενίτη µε
Μαρινόπουλο. ΣΕΛ. 21
ΤΟΥΡΚΙΑ
 Άποψη
ήρθε, δίνοντας τέλος στην
1η αξιολόγηση, ύστερα από πολλές καθυστερήσεις, αλλά αφήνοντας
πίσω της τεράστιες πληγές στην επιχειρηµατικότητα και στην οικονοµία,
προκαλώντας µία πρωτόγνωρων διαστάσεων φοροκαταιγίδα, της οποίας η
απόδοση ήδη αµφισβητείται... Πόσο µας κόστισαν
τα 2,8 δισ. ευρώ της δόσης που εγκρίθηκε τελικά
τον Οκτώβριο, ή πιο σωστά τα 10,3 δισ. ευρώ µαζί
µε το πακέτο του Ιουνίου;
Τα µέτρα που επισήµως
ψηφίστηκαν είναι 5,6 δισ.
ευρώ και εν µέρει µόνο
φάνηκαν φέτος: ΣΕΛ. 2 
ΣΕΛ. 46-47
1
Ta «κόκκινα» ξενοδοχεία,
2 οι τράπεζες και το ξεκαθάρισμα.
Τι είπαν οι Έλληνες εφοπλιστές
στους αναλυτές της Morgan Stanley.
ΗΠΑ: ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Σίγουρο «χαρτί» οι µετοχές
της αµυντικής βιοµηχανίας
 Πονταρίσµατα σε χρυσό και πετρέλαιο για νίκη Τραµπ,
σε ενέργεια και δολάριο για επικράτηση Κλίντον.
ΣΕΛ. 18-19
Αrtbeat: Το ελληνικό comeback
στο χρηματιστήριο της Τέχνης.
ΣΕΛ. 45
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα