Ανακοινώνεται ότι από 26 Οκτωβρίου 2016, η χρέωση, για όλους

Download Report

Transcript Ανακοινώνεται ότι από 26 Οκτωβρίου 2016, η χρέωση, για όλους

Ανακοινώνεται ότι από 26 Οκτωβρίου 2016, η χρέωση, για όλους τους συνδρομητές COSMOTE, για αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS) προς τον αριθμό 14800 μέσω του οποίου παρέχονται Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης από την εταιρεία με την επωνυμία “LEXITEL Μ.ΕΠΕ”, ανέρχεται σε 2,9947€/SMS, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.