CLT-miniesite-16.07...ptx

download report

Transcript CLT-miniesite-16.07...ptx











CLT- puurakentaminen tulossa myös Suomeen
Suomalaisittain kiinnostava uusi rakennejärjestelmä
Soveltuu talon kantavaksi seinärakenteeksi
Talon ala- ja välipohjan voi toteuttaa samasta materiaalista
Voi yhdistää muihin Suomessa käytettäviin puurakenteisiin
Info
Toimii rakentamisen arvoketjussa kuten betonielementti
Vaihtoehtoinen runkoratkaisu myös pk-yritysten talotuotannon mittakaavassa
Runkoelementtien valmiusaste on korkea
Kantavuus, ekologia, lämpö- ja kosteustekninen toimivuus hyvä
CLT on Keski-Euroopassa nopeasti yleistyvä puurakentamismuoto
CLT on tulossa myös suomalaiseen puurakentamiseen
CLT
PuuSuomi-verkosto
CLT = Cross Laminated Timber
KLH = Kreuzlagenholz
 Useita valmistajia ja tuotemerkkejä
 Liimaamalla ristikkäin ladotuista
kerroksista muodostuva puulevy
 Kerroksen paksuus voi vaihdella
20 – 50 mm (jopa 70mm)
 Kerroslamellin leveys voi vaihdella
 Koko levyn paksuus 60 - 400 mm,
kantavana seinänä min n. 100 mm
 Levyn korkeus = kerroskorkeus
 Levyn pituus 6 – 16 m
 Työstettynä valmiiksi elementeiksi
 Myös dekoratiivisena pintalaatuna












CLT-puurakenteiden
ominaisuuksia
Jämäkkyys, lujuus, turvallisuus
Jäykistävä rakenne
Terveellisyys
Paloturvallisuus
Kosteustekninen toimivuus
”kosteuspatteri”
Lämpöenergiset ominaisuudet
”lämpöpatteri”
Äänieristysominaisuudet
Ympäristöystävällisyys, hiilijalanjälki
Suunnittelun joustavuus ja helppous
Korkea laatu, mittatarkkuus
Korkea valmiusaste
Rakennusprosessin nopeus
CLT
Info
CLT-puurakenteiden sovellutuksia / käyttötapoja
 Soveltuu kantavaksi seinärakenteeksi
• Pientaloihin, rivitaloihin, loma-asuntoihin
• Liiketilarakentamiseen, teollisuushalleihin
• Julkiseen rakentamiseen; koulut, päiväkodit, urheiluhallit
• Maisemarakentamiseen; meluaidat ym.
• Soveltuu erittäin hyvin kerrostalorakentamiseen
 Ei yleensä näkyvä rakenne, joskin dekoratiivinen laatu on saatavissa
 Talon teollinen valmiusaste on yleensä asennusvalmis CLT-elementti , jossa





valmiina kaikki aukotukset, liitoslovet, rei’itykset, työstötarkkuus +- 1 mm
Lisäeristeet ja ulkoverhous vapaavalintaisia
Lisäeristeet ja pintamateriaalit asennetaan yleensä rakennuspaikalla, mutta
elementit voi ulkorakenteiltaan tehdä valmiiksi myös tehtaalla
Kattorakenteet vapaasti valittavissa: mm. palkkikatto tai kattoristikot
CLT-puurakenteille on normitetut suunnittelun lähtötiedot
Tiukentuneet energiamääräykset , tuotteen valmistuksen energiankulutus
ympäristövaikutukset ja rakennusprosessien tehokkuusvaatimukset ovat
lisänneet CLT:n kilpailukykyä.
CLT-Koetehdas
CLT-Koetalo
Kiintopuurakenteiden oppimisja osaamisympäristö
CLT-rakenteen tunnetuksi
tekeminen kaupallisena tuotteena
Matti Yliniemi
[email protected]
+358 400 266 851
Tytti Ahoranta
[email protected]
+358 40 504 2257
Lisä-tietoja
Lapin PuuSuomi
PuuSuomi
Markku Helamo
[email protected]
+358 40 546 8652
www.digipolis.fi
verkosto
20.5.2013