Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Download Report

Transcript Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 11:57 Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΑ , i-eκπαίδευση ή i-training 25 χρόνια  συμβολής,  συμπαράστασης και προσφοράς στον Επισκευαστικό κλάδο του αυτοκινήτου συμπλήρωσε το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου ή αλλιώς γνωστό σαν "Ι∆ΕΕΑ".

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1991, πριν από 25 περίπου χρόνια, από µία παρέα Τεχνολόγων Μηχανικών Οχημάτων και Μηχανικών, µε αγάπη για το αυτοκίνητο και τις νέες τεχνολογικές προκλήσεις του, που άρχισαν σαν δύσκολα αινίγματα για τους µμηχανικούς, να εφαρμόζονται µε γρήγορους ρυθµούς στο αυτοκίνητο.

1 / 4

Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 11:57 Σήμερα μετά από 25 και πλέον χρόνια συνεχούς παρουσίας του στο χώρο του αυτοκινήτου αποτελεί τον μοναδικό και πιο έγκυρο εκπαιδευτικό οργανισµό που σκοπός του είναι να συμβάλλει στην επιμόρφωση των επισκευαστών πλεονασμός σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκινήτων.

Όλοι οι εκπαιδευτές του Ινστιτούτο είναι άριστα τεχνολογικά καταρτισμένοι και πιστοποιημένοι από το ΕΚεΠις - Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΑ περιλαμβάνει: 1. Πρόλογος - 25 χρόνια και πλέον οδηγούμε το όχημα της γνώσης(Ινστιτούτο ∆ιαρκούς 2 / 4

Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 11:57 Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου – Ι∆ΕΕΑ) 2. Διαχείριση Εκπαιδευτικού Έργου 3. Εκτεταμένη Διαχείριση Εκπαιδευτικού Έργου 4. Προσαρμοσμένο Πληροφοριακό Υλικό 5. i-eκπαίδευση (Ι∆ΕΕΑ) (i-training technology) 6. Εκπαίδευση Προσαρμοσμένη στις Ανάγκες σας 7. Ενοικίαση Εποπτικών μέσων Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Συσκευών Διάγνωσης Βλαβών & Οχημάτων Υλικού 16. Εποπτικά μέσα 8. Πανελλαδική Επιτόπια (Onsite) διεξαγωγή εκπαίδευσης 9. Επαγγελματικές Υπηρεσίες Παραγωγής & Προώθησης Πληροφοριακού Διαφημιστικού 10. Αξιολόγηση & Εξελιγμένη Αναφορά Εκπαίδευσης 11. Επικοινωνιακός Σχεδιασμός - Υποστηρικτικά εργαλεία 12. Σύστημα (Εφαρμογή) Πληροφόρησης Κωδικών Βλαβών 13. Διαχρονική Υποστήριξη Πελατών 14. Ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το After Sales και την ικανοποίηση πελατών   15. Πρόγραμμα «μυστικού επισκέπτη»   17. Συνεχής Βελτιστοποίηση 18. Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

... άλλα Προϊόντα Ι∆ΕΕΑ

Το Ινστιτούτο (Ι∆ΕΕΑ) ασχολείται µε την δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών έργων, συνεργάζεται µε ΚΕΚ, Φορείς όπως Συλλόγους, Επιμελητήρια, πραγματοποιεί δικές του εκδόσεις βιβλίων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εκδίδει την μηνιαία εφημερίδα «Το Συνεργείο του Αυτοκινήτου», καθώς και µε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και πραγματογνωμοσύνες.

Συμμετείχε  και συμμετέχει σε αξιόλογα ερευνητικά προγράμματα μαζί µε άλλους ∆ημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη και την μεταφορά της τεχνογνωσίας.

Μερικές από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σε αυτά τα 25 χρόνια είναι οι ακόλουθες:    - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ - e-Books - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ∆ΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (Αφίσες, Διαφάνειες, Slides, Τομές Εξαρτημάτων & Μηχανισμών, 3 / 4

Δίνουμε μορφή στην ιδέα της εκπαίδευσης

Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2016 11:57 Εξομοιωτές, Εκπαιδευτικοί πάγκοι.

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΜΑΚΕΤΕΣ - - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Εφημερίδα ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (µε το AutoΤρίτη) 4 / 4