Hoe pak je rekenen aan: Drieslag rekenen

Download Report

Transcript Hoe pak je rekenen aan: Drieslag rekenen

Drieslag functioneel rekenen
De rekencoördinator speelt op 3 manieren in de
school bij de uitvoering van het rekenbeleid:
• bij het aanleren van rekenen,
• bij het gebruiken en toepassen
• bij de (extra) oefening.
Die activiteiten kunnen alle tijdens de rekenles
plaats vinden, maar ook bij de vakken en ev. in
extra oefenuren.
Hoe pak je rekenen aan:
Drieslag functioneel rekenen
•
•
•
rekenen aanleren
in de les met een (reken)docent , expert in
inhoud en didactiek
Onderhoud, rekenen gebruiken en toepassen
in andere vakken (dan wiskunde), in
beroepsvakken en/of in projecten en thema’s.
(individuele) oefening; oefenen
op papier, computer of individuele
ondersteuning, maatwerk en RT
Drieslag functioneel rekenen
Rekenen in de praktijk
Gebruiken en toepassen
Rijk rekenaanbod
Rekenen aanleren
Individueel oefenen
extra ondersteuning
handelen
nuttig gebruiken
benoemen
Geïntegreerd
RBVO
Reken Bewust Vak Onderwijs
Rijke rekenlessen of workshops
structuur & systematiek
versterking
opbouw repertoire
ontwikkelen
interactie
reflectie
Ondersteuning en oefening
Individueel op maat
basis
oefenen
consolideren
Drieslag functioneel Rekenen
Het model drieslag functioneel rekenen kun je ook
gebruiken voor het ordenen van lesmateriaal en websites:
• Materiaal/websites voor het aanleren van nieuwe
kennis en vaardigheden, rijke leeromgeving.
• Materiaal/websites voor toepassen en gebruiken van
kennis en vaardigheden, o.a. in andere (beroeps)
vakken
• Materiaal/websites voor oefening en remediering