Fjernundervisning ved Kristian Jerimiassen

Download Report

Transcript Fjernundervisning ved Kristian Jerimiassen

Et pilotprojekt under Kommuneqarfik Sermersooq
Hvad er fjernundervisning
Undervisning, hvor lærer og elev er adskilt i tid og rum, eller rum alene.
”Adskilt i tid og rum” skal her opfattes som en asynkron situation, hvor elev og
lærer ikke arbejder på samme tidspunkt og samme sted. Hvorimod ”rum
alene” skal opfattes som en synkron situation, hvor elev og lærer arbejder på
samme tid, men ikke samme sted.
De forskellige situationer kunne være hvor:
• elever og lærer befinder sig på forskellige lokaliteter på samme tid
• eleverne er samlet og undervises/støttes af eksterne lærere eller eksperter
• elev og lærer, samt elever indbyrdes arbejder forskudt i tid
• elever arbejder i deres eget tempo på samme lokalitet
Ved fjernundervisning hentyder ordet fjern alene til den fysiske adskillelse
mellem elev og lærer.
27-03-2011
2
Fjernundervisning i Grønland
- Før ASK-Kapisillit
 Ummannaq forsøget
 Timelærer forsøget ved Upernavik
 Sprogskolen i Sisimiut i samarbejde brancheskolerne
27-03-2011
3
Pilot projektet Ask Kapisillit, kan også oversættes som:
”Spørg Kapisillit” idet den endelige rapport vil belyse
hvilke tiltag som er vellykket, og dermed kan besvare
nogle spørgsmål om fjernundervisning i Grønland.
Geografisk placering
27-03-2011
5
Hvad handler det om?
27-03-2011
6
Hvorfor Kapisillit I
 Politisk forventning om fjernundervisning
 Sarfarissoq I 2008
 Søkabel
 Sarfarissoq II 2010
27-03-2011
7
Hvorfor Kapisillit II
 Kort afstand
 Tæt på beslutningstagere (leverandør / kunde)
 Tæt på teknisk fag specialister
 Lille bygde skole
27-03-2011
8
Kapisillit atuarfiat
 2 lærere
 5 elever fra 1. – 7.
klasse
 Genåbnet i 2010
27-03-2011
9
Atuarfik Samuel Kleinschmidt
ASK
 3 lærere deltager i
projektet
 12-16 elever fra 5.kl –
primært i
holddannelse
 Stiller et lokale til
rådighed – KUN til
fjernundervisning
27-03-2011
10
Mål med fjernundervisningen I
 At eleverne i Kapisillit skal blive fagligt bedre
 At lærerne i Kapisillit skal blive fagligt bedre
velfunderet
 At skabe sammenhæng mellem bygd og by
 At forberede bygdeelever til deres respektive klasser i
ældste trinet i moder skolen
27-03-2011
12
Mål med fjernundervisningen II
 At integrere brugen af IT og Interaktive medier i
undervisning fx:
 www.youtube.com
 www.facebook.com
 www.flicr.com
 www.wikipendia.com
 undervisnings relateret film, streaming over IT
netværket i flere lokationer
27-03-2011
13
Opstart af pilotprojektet
1.
2.
3.
4.
5.
Vælge teknisk udstyr
Finde kvalificerede lærere
Valg og afprøvning pædagogiske metoder
Selve undervisningen
Evaluering
Besøge Kapisillit
27-03-2011
14
1. Teknisk Udstyr
Møde om tekniske krav
2. Udbudt i licitation mellem flere virksomheder i
Grønland og Danmark
3. Show and tell fra virksomheder over videokonference
og SMARTboard
4. Valg af udstyr
1.
27-03-2011
15
2. Kvalificerede lærere
 Lave en funktionsbeskrivelse for lærerrolle
 Nogle krav:
- dobbeltsproget
- uddannet
- interesseret i og villig til at efteruddanne sig i Elearning
Vi valgte tre lærere, som opfyldte disse krav
27-03-2011
16
3. Pædagogisk metode
 Fokus på metode frihed
 Viden om effektiv pædagogik
 Brug af støtteformer
 Briefing og debriefing / evaluering
 Fjernundervisning
27-03-2011
17
4. Undervisning
 Lærerne planlægger i
fællesskab over
videokonference
 Lærerne har klare mål /
evaluering
 Lærerne skal opstille
værdier
27-03-2011
18
5. Evaluering
 Fokus på evaluering
 Hver uge evalueres der mellem elev-elev, lærer – elev
og lærer-lærer (undervisning og møder)
 Supervision og vejledning
27-03-2011
19
Interessenter i pilotprojektet
 Kommuneqarfik Sermersooq
 Tele Greenland
 Nukik-IT
 Sulotors
 Oqatsinik pikkorissarfik/ Sprogskolen i Sisimiut
 Attat
27-03-2011
20
Personer, der deltager i projektet
 Hans Peter Broberg
 Edvard Jensen
 Chrstian Jerimiassen
 Morten Christensen
 Salomine Tobiassen:
 Trine Mathiessen:
 Andrie Sørensen:
 Karl Lundblad:
 Jensine Josefsen:
27-03-2011
Skolechef
Skoleinspektør
Projektleder
Pædagogisk koordinator
Dansk og matematik
Grønlandsk
Engelsk
Skoleleder og timelærer
Timelærer
21
Teknisk udstyr
 9Mbs MPLS forbindelse til Kapisillit
 2 x ADSL Premium Internet (12000 mb)
 PROXY
 Tandberg telekonference udstyr
 SMARTboard
27-03-2011
22
Udstyr
27-03-2011
23
Udstyr
27-03-2011
24
Fag, der er med i projektet I
 Udvalgt af bygdelærerne som særlige indsatsområder -
fagligt
 Undervisning i de enkelte fag 1-2 timer om ugen
 Er supplerende undervisning, i hele forløbet
27-03-2011
25
Fag, der er med i projektet II
Grønlandsk
Engelsk
Dansk
Matematik
27-03-2011
26
Erfaring 2010-2011 – I 
 Tele Greenlands og service
 Pris 9 Mbit/s Oprettelse
- månedligt pr. linie
 Hver ny site (pr. bygd)
 NB: Ingen Internet!!
 Trafik takster…
27-03-2011
12.500
(2) x4.500
4.500
27
Erfaring 2010-2011 – II 
 Lærerne / løn
 Eleverne / sammensætning
 At det ikke foregik på bygdens præmisser
 At pædagogikken skal ændres og tilpasses til
fjernundervisning
27-03-2011
28
Erfaringer 2010-2011 – 
 At niveauet er hævet fagligt hos eleverne
 At niveauet er hævet hos lærerne i forhold til
planlægning
 At udstyr fungerer og kan bruges til E-learning
 At der er stor fokus på projektet fra politikkernes side
 Praktisk hands-on undervisning for at se hvad der er
relevant
27-03-2011
29
Fremtiden på projektet
 At der skal være tilknyttet to uddannede lærere fra ASK





kun til fjernundervisning og to timelærere fra Kapisillit til
projektet
At det skal være emneorienteret undervisning
At der skal være mere fokus på eleverne i Kapisillit
At der skal være fokus på planlægningen og denne skal
skemalægges
At alle fag (undtagen lokale valg) skal inddrages
At lærerne skal 1 uge til Kapisillit og undervise i perioder.
27-03-2011
30
Fremtiden - Kommunalt
 At det skal ud til Kommuneqarfik Sermersooqs andre
bygder, forventes gennemført distrikt vis
 Undervisning af voksne – fx. Fritidsundervisning
 Der bliver arbejdet med nye pædagogiske ideer lige nu
og forventes klar i april 2011
 Østkysten
27-03-2011
31
Fremtiden - Nationalt
 Uddannelsesområdet i hele Grønland
 Sundhedsvæsen og andre interessenter bør gøre brug
af tekniske erfaringer vedr. infrastruktur
27-03-2011
32
Refleksion
Atuarfitsialak
 Hvad forhindrer folkeskoleforordningen ”atuarfitsialak” §




9 stk 3 omhandl. IT i undervisningen, kan implementeres
langt mere end i dag?
Hvad vil i gøre ved det?
Kan man bruge fjernundervisning i forhold til bygderne i
jeres lokalområde?
Er det kun i sprogfagene, at fjernundervisning bør
gennemføres?
Hvad ser I af muligheder for fjernundervisning i Grønland?
27-03-2011
33
Tak for jeres tid
27-03-2011
34
Christian P. Jerimiassen & Morten Christensen
Skole IT fagkoordinator Lærer ASK
[email protected]
[email protected]