H1 De inrichting van het magazijn

Download Report

Transcript H1 De inrichting van het magazijn

Aansturen logistieke
werkzaamheden
H1 De inrichting van het
magazijn
Logistiek supervisor
De inrichting van het
magazijn
PQRST-analyse
Routing
Gangensystemen
Opslag
Opslagmethodes
Orderverzamelen
ABC-analyse
Berekeningen
Planningen
2
Aansturen logistieke processen /
PQRST-analyse
Gegevens die vallen onder de PQRSTanalyse:
P = Product
Q = kwantiteit
R = route
S = Service
T = tijd
3
Aansturen logistieke processen /
Routing
Bij routing is van belang dat:
transport zo efficiënt mogelijk plaatsvindt
routes kort en direct zijn
er éénrichtingsverkeer is in het magazijn
transportgangen elkaar zo min mogelijk
kruisen
er geen stapels goederen in de gangen
komen te staan
4
Aansturen logistieke processen /
Gangensystemen
Hoofdgangensysteem
Tweegangensysteem
Zijgangensysteem
5
Aansturen logistieke processen /
Opslag
De indeling van goederen is afhankelijk
van:
de
de
de
de
de
omloopsnelheid / omzetsnelheid
grijpfrequentie
fysieke eigenschappen van het product
opslagcondities
assortimentssamenstelling.
6
Aansturen logistieke processen /
Opslag
7
Aansturen logistieke processen /
Opslagmethodes
8
Aansturen logistieke processen /
Vaste locatiesystemen
9
Aansturen logistieke processen /
Orderverzamelen
Eéndimensionaal en tweedimensionaal
Eénzijdig en tweezijdig
Sequentieel en parallel
Per order en per artikel
10
Aansturen logistieke processen /
Statisch en dynamisch
orderverzamelen
Statisch orderverzamelen: goederen
staan op een vaste plaats.
Dynamisch orderverzamelen: goederen
bewegen wel. Ze worden verzameld door
een lopende band of rollenbanen.
11
Aansturen logistieke processen /
ABC-analyse
12
Aansturen logistieke processen /
Berekeningen
Brutocapaciteit: lbruto = l x b x h
Volume goederen: Vgoederen = l x b x h
Benodigde opslagruimte
Bruto opslagruimte
Benuttingsgraad
Omzetsnelheid
13
Aansturen logistieke processen /
Planningen
Planning
Planning
Planning
Planning
Planning
voor
voor
voor
voor
voor
goederenontvangst
opslag
orderpicken
laden en lossen
transport
14
Aansturen logistieke processen /