Wegwijs EndNote en Reference Manager

download report

Transcript Wegwijs EndNote en Reference Manager

Wegwijs met referentietools
Handleiding voor de installatie en het gebruik van de
tools EndNote en Reference Manager
Hogeschool PXL – Elfde-Liniestraat 24 – B-3500 Hasselt
www.pxl.be - www.pxl.be/facebook
Beide programma’s dienen om bibliografieën en
referenties (bij citaten en parafrases) makkelijk bij te houden
in werkstukken en afstudeerprojecten. Ze werken allebei
hetzelfde, er zijn slechts enkele verschillen:
EndNote
Reference Manager
iets langere installatie
iets sneller geïnstalleerd
modernere lay-out
iets ouder qua lay-out
ook geschikt voor Mac
vooral geschikt voor Windows
werken met meerdere
bibliotheken, maar ook een
indeling in groepen binnen één
bibliotheek is mogelijk
enkel werken met verschillende
databanken is mogelijk, geen groepen
binnen één databank
EndNote
Inhoudsopgave
1. download EndNote
2. installatie
3. eerste gebruik
4. een nieuwe bibliotheek maken
5. bestaande referenties
6. zelf referenties toevoegen
7. referenties invoegen in Word
8. referenties updaten
9. referenties indelen
10. kopiëren naar bibliotheek
- EndNote
Zo kom je bij EndNote
1. ga naar www.pxl.be. Klik op ‘Student’ en dan ‘Blackboard’
- EndNote: download
Zo kom je bij EndNote
2. Log in met je gegevens (let op: enkel nummer, geen @...)
- EndNote: download
Zo kom je bij EndNote
3. Als je ingelogd bent, kies je voor de cursus
PXL-Laptop
- EndNote: download
Zo kom je bij EndNote
4. Klik links op ‘Diverse software’
- EndNote: download
Zo kom je bij EndNote
5. Scroll tot je het onderdeel ‘EndNote’ ziet. Kies hier de nieuwste
versie die past voor jouw laptop. Voor Apple computers is dat
X6.0.2 voor MacOS X, dat je uitvoert en installeert. Voor alle
andere computers neem je X6.0.1 voor Windows, zie volgende
slides.
- EndNote: download
6. Zodra je de link opent, wordt er gevraagd of je wil openen, opslaan of opslaan als. Je
kiest voor dat laatste. Kies dan voor C:\Program Files als locatie. Maak een nieuwe
map aan genaamd EndNote. Kies deze als opslaglocatie en sla het bestand op.
Lukt het niet direct om in de map op te slaan? Download dan gewoon het bestand
en plak het erna in de map EndNote op de C-schijf.
- EndNote: download
7. Er staat nu een zip-bestand in de map EndNote. Dit bestand moet je uitpakken via de
rechtermuisknop. Vervolgens kies je een locatie voor het uitpakken. De bestanden
worden vervolgens gekopieerd naar de map.
- EndNote: installatie
8. Vervolgens download je het volgende bestand via
http://kbportal.thomson.com/utility/getfile.aspx?rid=4937. Plak ook dit in de map
‘EndNote’ op de C-schijf. Ook dit pak je uit op dezelfde manier als bij stap 8 (zie vorige
dia).
Vervolgens kopieer je het bestand ADMIN naar dezelfde map als waar het bestand
ENX6Inst staat. Dit is cruciaal! Het zou er nu zo moeten uitzien:
Vervolgens dubbelklik je op ENX6Inst.
- EndNote: installatie
9. Klik steeds op ‘Next’ of ‘Accept’ om de installatieprocedure te doorlopen.
a
b
d
c
- EndNote: installatie
10. Klik steeds op ‘Next’. Kies eventueel een andere map voor de installatie via Browse.
a
b
d
c
- EndNote: installatie
11. Vervolgens wordt gevraagd om alle Officeprogramma’s te sluiten om de setup te
vervolledigen. Doe dit en sluit dus ook deze powerpointpresentatie als je alle
instructies hebt gelezen. Klik dan op ‘Retry’. Hierna gaat de installatie vanzelf verder.
Klik op ‘ok’ en ‘yes’ waar nodig. Druk ten slotte op ‘Finish’.
- EndNote: installatie
12. Wanneer je nu Microsoft Word opent, zal je zien dat er een extra tabblad ‘EndNote X6’
is bijgekomen. Als je er op klikt, verschijnt de bijbehorende werkbalk. Als je ‘Go to
EndNote’ kiest, vraagt EndNote om user information.
- EndNote: eerste gebruik
13. De eerste keer opent het volgende scherm:
- EndNote: eerste gebruik
14. Via de bovenste knop kom je bij de Helpdesk:
- EndNote: eerste gebruik
15. Via de onderste knop kun je een bestaande bibliotheek
openen. Bij het eerste gebruik gaat dit nog niet (tenzij je
een lijst van iemand kopieert). Na het maken van een
bibliotheek (zie volgende slides) kun je via ‘File’ => ‘Open’
=> ‘Open Library’ altijd terug naar je gemaakte bibliotheken.
- EndNote: eerste gebruik
16. Via de middelste knop kun je een nieuwe bibliotheek
aanmaken. Je kiest een opslaglocatie en dan kun je aan de
slag gaan.
- EndNote: nieuwe bibliotheek
maken
17. Als je een bestaande referentie wil toevoegen, dan maak je gebruik van de Online
Search. Kies dan bij ‘more’ voor een publicatie. Klik ‘Choose’.
- EndNote: bestaande referenties
18. Vervolgens kun je zoeken op bv. auteur, nummer, titel, taal ... Vervolgens klik je op
‘Search’ en dan kies je de voor jou relevante uitkomst.
- EndNote: bestaande referenties
19. Automatisch staat de gekozen referentie in je bibliotheek. Als je er op klikt, vind je
rechts alle bijbehorende informatie. Vervolgens dubbelklik je op de referentie.
- EndNote: bestaande referenties
20. In deze geopende referentie kun je wijzigingen aanbrengen indien nodig. Je kunt
ook direct terug naar Word gaan.
- EndNote: bestaande referenties
21. Als je zelf in een bestaand document referenties wilt toevoegen, bv. als je geen
gebruik hebt gemaakt van een databank, maar van losse publicaties of andere
documenten die niet in een databank staan, doe je dat via References => New
Reference.
- EndNote: zelf referenties toevoegen
22. Vervolgens krijg je een ‘lege’ referentie. Je vult best zo veel mogelijk gegevens in
(type; auteur Achternaam, Voorletter; jaar; URL).
Geef zeker aan welk
type referentie het
betreft. EndNote
weet dan precies hoe
deze bron geciteerd
moet worden.
Afhankelijk van het
type moet je
bepaalde informatie
toevoegen bij de
bronvermelding.
Daarna ‘Save’ je de
referentie.
- EndNote: zelf referenties toevoegen
23. De referentie staat nu in je bibliotheek. Door te dubbelklikken kun je eventueel nog
informatie aanpassen, net als bij de bestaande referenties.
- EndNote: zelf referenties toevoegen
24. Vanuit Word kun je vervolgens de referenties invoegen. Je doet dit via ‘Insert
Citation’ (Find citation).
- EndNote: referenties invoegen
in Word
25. Je zoekt de gewenste referentie en kiest ‘Insert’. Dan verschijnen direct meerdere
keuzeopties.
Je kunt er bv. voor
kiezen om de
referentie enkel in
de bibliografie
achter in je werk te
zetten.
Wanneer je reeds
een volledige
verwijzing gemaakt
hebt, zul je met
‘Insert’ steeds een
verwijzing binnen
de tekst invoegen.
Verderop wordt dit
verschil uitgelegd.
- EndNote: referenties invoegen
in Word
26. Je kunt ook direct vanuit EndNote een citaat invoegen in Word. Als je een of meer
referenties hebt aangeduid (niet openen!) kun je klikken op ‘Insert Citation’. Er zal
dan meteen een referentie verschijnen. Vervolgens kun je hierbij het gewenste
citaat of een parafrase typen. Dit wordt ook wel Cite While You Write™ genoemd.
Let op: dit gaat natuurlijk enkel als een Word-document geopend is!
- EndNote: referenties invoegen
in Word
27. Het verschil tussen een referentie binnen een tekst en in de bibliografie:
De referenties worden netjes alfabetisch geordend. De stijl is overigens volgens de
APA-richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen die ook op Hogeschool PXL gebruikt worden.
Andere opties zijn ook mogelijk bij ‘Style’.
- EndNote: referenties invoegen
in Word
28. Als je een referentie aanklikt, wordt deze grijs. Zo zie je dat het niet zelf getypt is,
maar dat het een echte referentie is. Wanneer je een update doet (bv. als er extra
informatie bijkomt), wordt de referentie ook bijgewerkt. Als je een referentie hebt
aangepast in je EndNote bibliotheek, klik je daarna gewoonweg op ‘Update’.
- EndNote: referenties updaten
29. Alle referenties staan automatisch bij ‘Unfiled’. Soms is het handig om je referenties
in te indelen in groepen, bv. voor bepaald groepswerk of afstudeerproject. Klik met
je rechtermuisknop op ‘My Groups’ en maak een groep aan met een naam.
Overigens staan
alle ingevoerde
referenties nog
steeds bij ‘All
References’.
- EndNote: referenties indelen
30. Vervolgens klik je de referenties aan die je in de groep wil zetten. Deze sleep je naar
de gewenste groep. Als je loslaat, staan ze erin. Zo kun je er meerdere maken. Als je
een referentie versleept van de ene naar de andere groep, zal deze niet verplaatst
maar gekopieerd worden. Een referentie uit een groep verwijderen doe je via ‘Move
reference to trash’.
- EndNote: referenties indelen
31. Je kunt via de rechtermuisknop ook een Group set maken, met daarin verschillende
groepen. Daarnaast is het uiteraard mogelijk om groepen of sets te deleten. Dit gaat
allemaal via de rechtermuiskbop op de bewuste groep(en).
- EndNote: referenties indelen
32. In het begin van de powerpoint lieten we zien hoe je een bibliotheek aanlegt en je
weet nu ook hoe je groepen aanmaakt binnen die bibliotheek. Het kan zijn dat je
nog een andere bibliotheek wil starten. Als je referenties uit de ene bibliotheek wilt
kopiëren naar de andere, doe je dat via ‘Copy References to’ en dan kies je voor een
nieuwe of een andere bibliotheek die je gemaakt hebt (via ‘File’ => ‘New’).
- EndNote: referenties kopiëren
naar bibliotheek
Reference Manager
Inhoudsopgave
1. download Reference Manager
2. installatie
3. eerste gebruik
4. een nieuwe databank maken
5. bestaande referenties
6. zelf referenties toevoegen
7. referenties invoegen in Word
8. referenties updaten
9. referenties indelen
10. kopiëren naar bibliotheek
- Reference Manager
Zo kom je bij Reference Manager
1. ga naar www.pxl.be. Klik op ‘Student’ en dan ‘Blackboard’
- Ref M: download
2. Log in met je gegevens (let op: enkel nummer, geen @...)
- Ref M: download
3. Als je ingelogd bent, kies je voor de cursus PXL-Laptop
- Ref M: download
4. Klik links op ‘Diverse software’
- Ref M: download
5.
Scroll tot je het onderdeel ‘Reference Manager’ ziet.
Kopieer eerst de licentiecode die vermeld staat.
Klik dan op het bestand Reference Manager 12.0.3
- Ref M: download
6. Zodra je klikt, wordt er gevraagd of je wil openen, opslaan of opslaan als. Je kiest voor
dat laatste. Kies dan voor C:\Program Files als locatie. Maak een nieuwe map aan
genaamd Reference Manager. Kies deze als opslaglocatie en sla het bestand op.
Lukt het niet direct om in de map op te slaan? Download dan gewoon het bestand
en plak het erna in de map Reference Manager op de C-schijf.
- Ref M: download
7. Klik op ‘Next’. Vul je eigen naam in bij Full Name en bij Serial Number A62120002714.
a
c
b
d
- Ref M: installatie
8. Klik op ‘Next’. Vul je eigen naam in bij Full Name en bij Serial Number A62120002714.
a
c
b
d
- Ref M: installatie
9. Kies voor ‘Next’. Dan wordt gevraagd om alle Officeprogramma’s te sluiten. Doe dit en
klik dan op ‘Retry’ en ‘Ja’. Hierna gaat de installatie vanzelf verder. Druk op ‘Finish’.
c
a
d
b
- Ref M: installatie
10. Vervolgens word je doorgestuurd naar de website van Thomson Reuters om je
gegevens in te vullen. Bij Serial Number neem je wederom A62120002714 en bij
version 12. Zo kan je je installatie afronden. Het scherm kun je gewoon sluiten.
- Ref M: installatie
11. Wanneer je Word opent, zie je het nieuwe tabblad ‘Reference Manager 12’. Als je er
op klikt, verschijnt de bijbehorende werkbalk. Bij ‘Style’ kies je voor APA 5th of
American Psychological Association 5th ed (hangt af van je opleiding). Verdere
instellingen wijzigen kun je doen via het pijltje rechtsonder bij ‘Bibliography’.
Via ‘Go to Reference Manager’ ga je vervolgens naar de toepassing.
- Ref M: eerste gebruik
12. De eerste keer opent vanzelf dit lege scherm. Als je een bestaande databank gebruikt,
kun je die openen via File. Om een nieuwe databank te starten, klik je ‘New database’,
kies je een opslaglocatie en dan ‘New’.
- Ref M: nieuwe databank maken
13. Als je aan de bibliotheek een bestaande referentie wil toevoegen, dan maak je
gebruik van de Online Search. Klik op ‘References’ en dan op ‘Search References’.
- Ref M: bestaande referenties
14. Vervolgens vink je ‘Internet search’ aan en dan kun je gaan zoeken in één van de
databanken (meer opties via Z39,50!) en ook op bepaalde velden.
- Ref M: bestaande referenties
15. Als je op meerdere velden wilt zoeken, gebruik je de booleaanse operatoren
(AND/OR/NOT). Vervolgens klik je op het verrekijkertje om te zoeken. Daarna geeft
Reference Manager aan hoeveel hits er gevonden zijn. Druk op OK.
- Ref M: bestaande referenties
16. Vervolgens krijg je alle resultaten te zien in een overzichtslijst. Je vinkt aan welke
referenties je nodig hebt en klikt dan met de rechtermuisknop. Kies Copy between
databases (ofwel gebruik je het copyicoontje bovenaan).
- Ref M: bestaande referenties
17. Je gaat de gevonden referenties in feite kopiëren van de ene naar de andere
databank. Links kun je er voor kiezen om alle gemarkeerde referenties te kopiëren,
ofwel om alle referenties te kopiëren. Rechts kies je de databank waarnaar je wil
kopiëren. Klik dan op ‘Copy’. Daarna klik je op ‘Yes to all’.
- Ref M: bestaande referenties
18. Alle referenties die je gekopieerd hebt, staan nu samen. De ‘Search 2’ kun je sluiten.
Er wordt gevraagd of je wil opslaan, indien gewenst.
- Ref M: bestaande referenties
19. Als je zelf een referentie wil toevoegen, dan kies je bij References voor ‘New’.
- Ref M: zelf referenties toevoegen
20. Vervolgens kun je een
referentie maken. Geef aan
welk type referentie het
betreft. Reference Manager
weet dan precies hoe deze
bron geciteerd moet worden.
Afhankelijk van het type moet
je bepaalde informatie
toevoegen bij de
bronvermelding.
- Ref M: zelf referenties toevoegen
21. Dan voeg je alle nodige informatie toe zoals auteur, datum, uitgeverij, plaats van
uitgave, URL... Daarna klik je op het ‘Save’- icoontje. Als je meerdere bronnen hebt
ingegeven, kun je met het blauwe pijltje ertussen navigeren. Wanneer je op het
onderste kruisje drukt, kom je terug in je databank.
- Ref M: zelf referenties toevoegen
22. In je databank staan alle gebruikte referenties op een rijtje.
- Ref M: zelf referenties toevoegen
23. Vanuit Word kun je vervolgens de referenties invoegen. Je doet dit via ‘Insert
Citation’ (Find citation).
- Ref M: referenties invoegen in Word
24. Je zoekt de gewenste referentie via ‘Search’ en kiest ‘Insert’.
Er verschijnt
direct een
verwijzing binnen
de tekst, maar
ook voor de
bibliografie.
Verderop wordt
dit verschil
uitgelegd.
Wanneer je nu
tijdens het
schrijven
nogmaals op
‘Insert’ drukt, zal
er enkel een
verwijzing in de
tekst verschijnen.
- Ref M: referenties invoegen in Word
25. Ook vanuit Reference Manager zelf kun je referenties invoegen in Word.
Je vinkt een of meer referenties aan en klikt dan gewoonweg op de knop met het
blauwe pijltje en het vinkje OF via rechtermuisknop => Insert Marked Reference(s).
Let op: dit gaat natuurlijk enkel als een Word-document geopend is!
- Ref M: referenties invoegen in Word
26. Het verschil tussen een referentie binnen een tekst en in de bibliografie:
De referenties worden netjes alfabetisch geordend. De stijl is overigens volgens de
APA-richtlijnen. Dit zijn de richtlijnen die ook op Hogeschool PXL gebruikt worden.
Andere opties zijn ook mogelijk bij ‘Style’.
- Ref M: referenties invoegen in Word
27. Als je een referentie aanklikt, wordt deze grijs. Zo zie je dat het niet zelf getypt is, maar
dat het een echte referentie is. Wanneer je een update doet (bv. als er extra informatie
bijkomt), wordt de referentie ook bijgewerkt. Als je een referentie hebt aangepast in je
Reference Manager bibliotheek, klik je daarna gewoonweg op ‘Update’.
- Ref M: referenties updaten
28. Referenties staan in Reference Manager enkel en alleen per databank geordend. Er
is geen groepsindeling zoals bij EndNote. Indien je een referentie uit de databank
wil verwijderen, doe je via rechtermuisknop => ‘Delete’.
- Ref M: referenties indelen
29. Je kunt wel referenties naar een andere databank kopiëren.
Selecteer de referenties die je wil kopiëren en klik rechtermuisknop => ‘Copy
Between Databases’ (ofwel via het copyicoontje bovenaan). Je krijgt de melding dat
je een 2e databank moet hebben.
- Ref M: referenties kopiëren naar
bibliotheek
30. Maak een nieuwe databank aan via File => New.
- Ref M: referenties kopiëren naar
bibliotheek
31. Ga nu in de eerste databank opnieuw naar => ‘Copy Between
Databases’. Nu zie je het volgende menu. Links kun je er voor kiezen om alle
gemarkeerde referenties te kopiëren, ofwel om alle referenties van de databank in
één keer te kopiëren. Rechts kies je dan de databank waarnaar je wil kopiëren. Klik
dan op ‘Copy’. Daarna klik je op ‘Yes to all’.
- Ref M: referenties kopiëren naar
bibliotheek
Veel succes met je zoekopdrachten,
en aarzel niet om contact op te nemen
voor meer informatie.
PXL-Bibliotheek
Centraal nummer (campus Elfde Linie) 011/775641
- Succes!