Slide 1 - MHC Roden

download report

Transcript Slide 1 - MHC Roden

      Basisformatie Aanvallende tactieken Verdedigende tactieken Strafcorners aanvallend Strafcorners verdedigend Enkele tips en regels

Dobbelsteen 5 & Drie-mans opbouw

  Meest gebruikte zaalhockeyvorm. Eenvoudig uit te leggen, makkelijk uit te voeren. Je hebt een links- en rechtsachter, een midmid en twee spitsen.

   Lastiger dan de dobbelsteen 5. Bij hoge druk(waarbij tegenstander vaak dobbelsteen 5 gebruikt) kun je hierbij makkelijker onder de druk uit hockeyen. Midmid schuift in dit geval door naar linksachter. De linksachter wordt laatste man. 2 spitsen staan in één lijn(dit heet de blinde lijn). Kiezen beide een kant.

  Dobbelsteen 5 Drie-mans opbouw

   Zorg dat er aan de kant waar de bal is(Bal-kant) altijd meer spelers staan dan aan de andere kant(Help-kant). Daardoor creëer je meer ruimte. Zorg dat er altijd iemand diep staat aan de balkant. Via de balk kan deze speler vaak bereikt worden!

Bij balverlegging, schuiven middenvelder en spitsen mee. Zie animatie op volgende sheet.

    Links of rechtsachter neemt altijd de bal. 2 spitsen staan in de blinde lijn. (dus achter elkaar, 1 diep en 1 wat minder diep). Kiezen beide 1 kant. Niet dezelfde!! Deze vorm is voor de D-jeugd waarschijnlijk nog te moeilijk. In de C-jeugd kan je hier voorzichtig mee beginnen.

Je gebruikt dit als de tegenstander volle druk op je gaat zetten.(Zie verder op in de sheets)

 Links achter loopt naar midden met de bal. Rechtsachter gaat hoger staan. Midmid gaat wat lager staan. Ra en Mm zorgen dat ze aanspeelbaar zijn, maar zo hoog mogelijk staan

   Dobbelsteen 5-blok Volle druk Kerstboom

      Iets lagere druk, waardoor tegenstander op hun eigen helft wel de bal mag hebben. Maar eenmaal op onze helft wordt er meteen druk gezet op de bal. Tegen goede tegenstanders krijg je zo minder kansen tegen en creëer je ruimte voor jezelf bij onderschepping van de bal.

2 spitsen en de middenvelder zetten een blok neer zodat de bal niet door het midden kan. De 2 verdedigers zorgen dat de zijkanten dichtzitten. Verdediger aan de bal-kant staat hoger op aan de balk om de pass via de balk dicht te zetten. De verdediger aan de help-kant komt wat meer naar binnen, aangezien aan de andere kant toch niks te doen is. Zo helpt hij de andere verdediger en het blok van 3.

Bij een balverplaatsing van links naar rechts of andersom schuift het blok mee. Zie animatie op volgende sheet.

Als de tegenstander op gaat lopen zet de speler uit het blok van drie die aan die kant staat druk op de tegenstander. De middelste van het blok komt voor de Mid-mid. De rechter schuift wel iets bij, maar zorgt vooral de de schuine bal naar voren dicht zit.(zie 2 e sheet dobbelsteen 5 blok) Als de bal dan weer naar de andere verdediger van de tegenstander gaat schuift het blok weer zoals te zien is in sheet 1(dobbelsteen 5 blok).

 Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën, maar gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is.

 Sheet 1

 Sheet 2

         Linksvoor staat op 3 meter afstand met de linkerhand tegenover de bal. Wordt de bal genomen, dan zet hij meteen druk op de rechtsachter van de tegenstander.

Midmid zet de zone in het midden dicht, let daarbij een beetje op midmid tegenstander, maar gaat hem niet dekken.

Rechtsvoor zet in eerste instantie schuine pass naar voren dicht.

Linksachter zet de linkerbalk dicht bij de middenlijn. Rechtsachter zakt wat meer naar het midden, als backup.

Keeper komt ook hoger uit zijn goal, zodat hij bij een evt. foutje dit kan herstellen.

Wordt de bal naar de andere kant gespeeld, dan gebeurt precies hetzelfde als hierboven geschreven. Verschil is dat de rechtsvoor nu volle druk zet op de linksachter van de tegenstander. Zie animatie in de sheet hierna. LET OP. Als de linksachter van de tegenstander de bal neemt. Heeft de onze rechtsvoor niet zijn handschoen, maar zijn haak tegenover de bal.

Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën, maar gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is. LET OP: DRUK ZETTEN = GEEN AFPAKKEN! JE MAAKT HET DE TEGENSTANDER ALLEEN MOEILIJK DOOR HEM ONDER DRUK TE ZETTEN! DUS NIET INSTAPPEN!

     Zonedekking. Dit betekent dat de tegenstanders mogen lopen waar ze willen. De verdedigers blijven in hun zone. Ze verplaatsen zich natuurlijk een beetje mee. Maar de kerstboom blijft intact.

Goeie tactiek bij hele goede tegenstanders die snel, bewegelijk en technischer zijn dan jij dat bent.

Als tegenstanders in de buurt van de kerstboom komen dan wordt er druk gezet. Gaat de bal weer terug, dan pakt iedereen de kerstboomformatie weer op. Ballen mogen niet door de kerstboom, dus door het midden heen gespeeld worden door de tegenstander.

Zie animatie in sheet hierna.

 Elke verdediger zit ALTIJD laag met linkerhand op de grond. Niet op zijn knieën, maar gewoon op zijn voorvoeten, zodat hij bewegelijk is.

   Corner 1: Aangeven -> Stoppen -> Pushen.(zie animatie strafcorner aanvallend sheet 1) Indien geen stopper aanwezig. 3 persoon rechts op van de cirkel zetten en 1 pusher op de kop en een persoon links op de cirkel. (zie animatie strafcorner aanvallend sheet 2).

Corner 2: Zie animatie strafcorner aanvallend sheet 3.

Corner 3: Zie animatiestrafcorner aanvallend sheet 4. Let hierbij op dat de aangever niet helemaal op de achterlijn staat als hij gaat scoren, maar een beetje naar binnen.

Corner 4: Stel dat de keeper uit loopt. Dan kun je een variant op links spelen. Zie corner aanvallend sheet 5.

 Zie sheets. Die spreken voor zich.

  Corner 3 heeft niet de voorkeur. Tegenwoordig met de te vroeg uitlopen regel, kun je beter de 5 e man ook op de achterlijn zetten.

    Aanvallend: Dobbelsteen 5 is de algemene tactiek. Dit spelen ze ook op het veld. Verdedigend: Mandekking spelen. Coach heel veel op het gebruiken van de balken. Zowel met een pass als met een passeeractie. Hierdoor gaan ze het nu inzien van het gebruik van de balken. Coach op het verdedigen met de linkerhand op de grond. Echt heel laag zitten. De bal mag immers niet omhoog.

   Handschoentje is verplicht! Zaalhockey is net schaken. Je moet je echt aan je taken houden, anders ga je tegen goede tegenstanders gegarandeerd de boot in!

Als je nog vragen hebt, dan kan je altijd 1 van de kerntrainers aanspreken!

SUCCES DIT ZAALSEIZOEN!!