prezentaciji

download report

Transcript prezentaciji

Osvrt na BCC 2.0 zadatak
• Mobilno rješenje
• Definirani skup obaveznih
funkcionala
• Definirane mobilne platforme
• Naglasak na sučelje (UX) te
kvalitetu i urednost koda
Osvrt na BCC 2.0 zadatak
Orijentacija na realan zadatak,
korištenje modernih tehnologija
i promišljanje o jednostavnosti
korištenja
BCC 3.0
VRIJEDI SVE ŠTO I ZA BCC 2.0
BCC 3.0
SAMO SMO VIŠE ZAKOMPLICIRALI 
Glavne novosti u BCC 3.0
•
•
•
•
Server / klijent arhitektura
Teži zadatak, više tehnologija
Preporučen timski rad
Dedicirani hosting na PLUS-u za
predaju rješenje i “deploy”
• Više sponzorskih tvrtki
• Veći nagradni fond 
Zadatak ukratko?
• SlikoZid ili ImageWall
upload slika s mobilnih uređaja
s određenom oznakom i njihov
prikaz na webu
Use case
Rješenje bi se moglo koristiti za neki događaj,
a za koji se zna određena ključna riječ ili
oznaka (kao npr. “hashtag” s twitter-a)
S jedne strane korisnici snimaju slike,
označavaju ih i šalju u sustav preko mobilnog
uređaja, a s druge strane slike se mogu
gledati na webu sustava ili u sklopu nekog
drugog weba (“embed”)
Mobilno sučelje može ponuditi obližnje oznake
(tako da se reducira potreba za unosom
prilikom slanja slike)
Dijelovi sustava
1.Serverski dio za zaprimanje
slika
2.Klijentski dio za slanje slika
3.Prikaz slika na webu
1. Serverski dio
Potrebno je realizirati API za prihvat slika s
oznakom i njihovo spremanje na odgovarajuće
mjesto. Spremanje može biti na datotečni
sustav ili u bazu podtaka. Prihvat može biti
realiziran kao: REST API, obični POST, SOAP,
email (!?) ili sl.
- obratiti pozornost na “deja vu” problem:
korisnik pošalje istu sliku dva puta u
kratkom vremenskom intervalu. Spriječiti
problem.
- API funkcija koja će vratiti sve oznake u
blizini zadane geolokacije (konfigurabilni
radius od 50 metara)
1. Serverski dio
Tehnologije:
- Windows Server, .NET, MSSQL
- Linux, Apache, PHP, Python,
Ruby, MySQL, PostreSQL
2. Klijentski dio
Potrebno je realizirati sučelje za barem jednu
od navedenih mobilnih platformi: iOS,
Android, Windows.
Sučelje može biti nativna aplikacija ili web
sučelje.
Sučelje mora biti što jednostavnije i riješiti
problem u što manja koraka za korisnika
Riješiti nuđenje najbližih oznaka po
geolokaciji koristeći API funkciju na
serveru
2. Klijentski dio
Tehnologije:
- HTML5, iOS, Android, Windows
3. Prikaz na webu
Potrebno je napraviti web stranicu koja prikazuje
sve oznake aktualne u zadnjih 24 sata
(konfigurabilno). Oznake s većim brojem slika bi
trebale biti veće. Svaka oznaka otvara stranicu
na kojoj se prikazuju slike s tom oznakom.
Stranica na kojoj se prikazuju slike određene oznake
i koja automatski prikazaju nove ubačene slike.
Novije slike imaju prednost. Potrebno je
realizirati i “embed” način rada, tako da se
stranica oznake može ubaciti u neku drugu web
stranicu kroz IFRAME (mogu se koristiti url
prefixi/sufixi u tu svrhu).
Web mora biti neovisan o rezoluciji, stranica za
prikaz slika mora koristiti maksimalan prostor
ekrana
3. Prikaz na webu
Tehnologije:
- HTML, CSS, JavaScript (jQuery
i sl.), .NET, PHP, Python,
Ruby
4. Dokumentacija
/doc folder:
- Minimalno jedan dokument koji
opisuje arhitekturu sustava (1
dijagram) i glavne elemente s
pojašnjenjima gdje se što nalazi
- Rješenja bez barem tog jednog
dokumenta će se jako
penalizirati
Generalno paziti na:
•
•
•
•
Sređenost koda (logičan razmještaj
datoteka, komentari i sl)
Orijentiranost korisniku (UX),
smanjiti broj koraka/klikova na
minimum
Vizualna dopadljivost, usklađenost
boja, “manje je bolje”
Što manje bugova!!!
Nije potrebno ...
•
•
•
•
... implementirati funkcionalnosti
koje nisu definirane
... posebno paziti na skalabilnost
rješenja
... implementirati sigurnosne
mehanizme
... implementirati autentifikaciju
ili autorizaciju
Zabranjeno je ...
•
•
... ilegalno korištenje gotovih modula ili
platformi
... ilegalno korištenje grafičkih elemenata
(slike, fontovi)
Dopušteno je koristiti sve pakete/platforme
instalirane na PLUS serveru
Kriteriji ocjenjivanja
[40%] Arhitektura, korektna izvedba
definiranih funkcionala, 1/bugovi
[30%] Jednostavnost korištenja
mobilnog i web sučelja, vizualna
dopadljivost
[20%] Sređenost koda, komentiranost,
dokumentacija
[10%] Eventualni drugi nedefinirani
funkcionali
Žiri
•
Kolege iz tvrtki (abecedno):
IT4U, ITravel Software, Netgen, Pet minuta,
Studio Revolucija, Trikoder, UX Passion
•
Moja malenkost:
Ivo Lukač
@ilukac
[email protected]
facebook.com/ivo.lukac.10
Nagrada
1. mjesto: 10000kn + BUG pretplata
2. mjesto: 5000kn
3. mjesto: 2500kn
Prvih 5 mjesta osvaja godišnju
članarinu u CISEx-u
Što želimo od BCC 3.0
• Vidjeti promišljanje o arhitekturi
sustava
• Promovirati poznavanje različitih
tehnologija i njihovo spajanje u
jednom rješenju
• Upoznati studente s timskim radom
(4 + 4 > 5 + 1)
• Nagraditi razmišljanje s korisničke
strane te lakoći korištenja softvera
Pitanja
Sad ili nikad 