SPRAWDZIAN_SZOSTOKLASISTY

Download Report

Transcript SPRAWDZIAN_SZOSTOKLASISTY

PRZEWODNIK RODZICA
• Na czym polega sprawdzian szóstoklasisty?
• Jak ważny jest sprawdzian dla dziecka i jakie
korzyści mu przyniesie?
• Co powinno wiedzieć i umieć Twoje dziecko, aby
dobrze wypaść na sprawdzianie?
• Jak możesz pomóc swojemu dziecku przygotować
się do sprawdzianu?
Dlaczego sprawdzian szóstoklasisty jest ważny
dla Twojego dziecka?
Sprawdzian szóstoklasisty z założenia mierzy umiejętności
(kompetencje), które dziecko nabyło w ciągu ostatnich
trzech lat nauki (klasy IV-VI). Nie chodzi więc o czysto
teoretyczną wiedzę z danego przedmiotu, lecz o
umiejętność zastosowania tej wiedzy w różnych
sytuacjach w życiu codziennym i, często, w połączeniu z
wiedzą z innych przedmiotów.
Sprawdzian:
1. Pokaże, czy Twoje dziecko jest odpowiednio przygotowane
pod względem merytorycznym do nauki w gimnazjum.
2. Pokaże, na ile samodzielne jest Twoje dziecko – czy nie myśli
schematami, potrafi ze zrozumieniem czytać polecenia i łączyć
wiedzę z różnych dziedzin.
WAŻNA SPRAWA:
Sprawdzianu nie można nie zdać. Jego
wyniku nie odnotowuje się również na
świadectwie ukończenia VI klasy. Jednak
punkty uzyskane na sprawdzianie brane są
pod uwagę, gdy uczeń chce dostać się do
gimnazjum nie ze swojego rejonu lub do
gimnazjum dwujęzycznego. Niektóre
gimnazja mają swój własny system
rekrutacyjny – w takich przypadkach
punkty uzyskane na sprawdzianie tam
również są brane pod uwagę.
O jakie kompetencje chodzi?
Celem sprawdzianu jest ustalenie, w
jakim stopniu Twoje dziecko
opanowało umiejętność:
• czytania,
• pisania,
• rozumowania,
• korzystania z informacji,
• wykorzystywania wiedzy w
praktyce.
Możesz pomóc swojemu dziecku przygotować
się do sprawdzianu!
Powrót do szkoły po latach?
Wielu rodziców już tak długo nie miało
styczności ze szkołą, że nie pamięta
niektórych wiadomości. Jeżeli wiesz, że
nie odróżnisz bajki od baśni lub jako
urodzony humanista nie poradzisz sobie z
rachunkami w sklepie, nie bój się
kompromitacji przy dziecku.
Po prostu najpierw starannie zaplanuj
ćwiczenia i dyskretnie powtórz wszystkie
niezbędne informacje (znajdziesz je w
książkach i zeszytach ćwiczeń swojego
dziecka).
Zalety wspólnej nauki:
• poświęcisz dziecku więcej czasu,
dzięki czemu zacieśnią się Wasze
więzy,
• dziecko poczuje się bezpieczniej,
będzie miało świadomość, że rodzic
rozumie jego problemy,
• dziecko będzie pewniejsze na
sprawdzianie i prawdopodobnie
osiągnie lepszy wynik.
Pod względem sprawdzania wiedzy i umiejętności
treść zadań na sprawdzianie nie może wykraczać
poza zakres wyznaczony w podstawie programowej.
W wypadku każdego przedmiotu uczeń musi znać
związane z nim pojęcia i terminy. Najważniejsze
zagadnienia, które musisz powtórzyć z dzieckiem
znajdziesz w poniższej tabeli.
PRZEDMIOT
ZAGADNIENIA
Jęz. polski
• poezja – tropy stylistyczne (epitety, przenośnie,
porównania, onomatopeje)
• proza – gatunki literackie i ich cechy
charakterystyczne (np. powieść – akcja, wątki, bohater
pierwszoplanowy, bohater drugoplanowy, podział na
rozdziały itp.)
• teatr i film – gatunki teatralne i filmowe i ich cechy
charakterystyczne, nazwy zawodów związanych z tymi
dziedzinami (np. scenarzysta, choreograf, reżyser,
aktor)
• formy wypowiedzi
• znaczenie poszczególnych wyrazów
PRZEDMIOT
ZAGADNIENIA
Historia
• najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i świata
(data, miejsce, znaczenie)
• najważniejsze postacie historyczne (imię, nazwisko,
jak ta osoba wygląda/wyglądała, na podstawie ryciny
lub zdjęcia)
• najważniejsze odkrycia służące rozwojowi cywilizacji
(np. maszyna parowa, druk, żarówka)
• symbole narodowe, święta narodowe
PRZEDMIOT
ZAGADNIENIA
Matematyka
•
•
•
•
•
obliczanie pokonanej odległości
obliczanie upływu czasu
porównywanie cen na podstawie wykresów
równania z jedną niewiadomą
zamiana jednostek miar i wag
PRZEDMIOT
ZAGADNIENIA
Przyroda
• czytanie mapy (legenda, kierunki świata, skala mapy)
• pogoda (wiatr, temperatura, ciśnienie itd.)
• przyrządy służące do mierzenia pogody i obserwacji
przyrody (wiatromierz, barometr, termometr, lupa,
mikroskop)
• rośliny i zwierzęta w ich środowiskach życia
• zmiany stanu skupienia substancji
Ćwiczenia w międzyczasie
Nie znudzą dziecka, a jednocześnie pozwolą mu na nowo odkryć
dobrze znane mu otoczenie. Oto kilka prostych ćwiczeń, które
pomogą rozwijać poszczególne umiejętności dziecka nie przy
biurku, lecz w czasie wykonywania codziennych czynności.
• Ćwiczenie 1
Kształcone kompetencje: czytanie i rozumowanie
Podczas jazdy autobusem zwróć uwagę dziecka na informację o
możliwości zakupu
biletów miesięcznych. Poproś, aby dziecko po przeczytaniu treści
komunikatu
opowiedziało Ci:
a) na jakich warunkach można kupić bilety miesięczne,
b) która grupa osób ma największe zniżki,
c) jaka jest różnica w cenie najdroższego i najtańszego biletu
miesięcznego,
d) jaki to typ tekstu (podpowiadamy: ogłoszenie).
• Ćwiczenie 2
Kształcone kompetencje: pisanie i rozumowanie
Poleć dziecku, by na zakupionej wcześniej przez siebie kartce
pocztowej w dwóch – trzech zdaniach zachęciło koleżankę/kolegę do
odwiedzenia Waszej miejscowości.
Ćwiczenie 3
Kształcone kompetencje: rozumowanie, wykorzystanie
wiedzy w praktyce
Podczas zakupów w sklepie, w którym są też dywany, poproś
dziecko, aby obliczyło, jakie wymiary powinien mieć dywan do
jego pokoju. Uwaga: powiedz dziecku, jaka jest długość i
szerokość jego pokoju.
• Ćwiczenie 4
Kształcona kompetencja: pisanie
Poproś dziecko, aby na podstawie paragonu przyniesionego z
jednego ze sklepów narysowało diagram słupkowy, na którym
przedstawi ceny 5 najdroższych produktów.
• Ćwiczenie 5
Kształcone kompetencje: korzystanie z informacji,
rozumowanie
Poleć dziecku, by dokładnie obejrzało reklamy puszczane w
TV podczas jego ulubionego programu. Następnie poproś,
by wskazało jedną najlepszą, jego zdaniem, reklamę i
podało argumenty, dlaczego właśnie tę reklamę uważa za
najlepszą.
• Ćwiczenie 6
Kształcona kompetencja: rozumowanie
W mglisty dzień poproś dziecko, aby wyjaśniło Ci,
czym jest mgła i w jakich warunkach
atmosferycznych się pojawia.
• Ćwiczenie 7
Kształcone kompetencje: czytanie, wykorzystanie
wiedzy w praktyce
Zaproś dziecko do wspólnego pieczenia ciasta na podstawie
dowolnego, ale spisanego przepisu. Poproś je, by:
a) przygotowało wszystkie składniki w odpowiednich
ilościach, ważąc je na wadze lub odmierzając odpowiednią
miarką,
b) określiło, z jakim typem tekstu kultury ma do czynienia.
• Ćwiczenie 8
Kształcone kompetencje: rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w
praktyce
Poproś dziecko, by obliczyło, jaką pokonuje trasę (w kilometrach i
metrach), udając się np. do szkoły muzycznej czy na inne dodatkowe
zajęcia.
• Ćwiczenie 9
Kształcone kompetencje: pisanie i rozumowanie
Zanim wrócisz do domu z pracy, zadzwoń do dziecka z
prośbą, by w SMS-ie lub mailu zachęciło Cię do kupienia
mu ulubionej czekolady.
• Ćwiczenie 10
Kształcone kompetencje: czytanie, pisanie i
rozumowanie
Poproś dziecko, by podczas spaceru na mapie okolicy:
a) zaznaczyło przebytą trasę,
b) wskazało najbliższą restaurację/pizzerię itp.
c) dorysowało wszystkie charakterystyczne punkty, których,
jego zdaniem, na niej
brakuje.
Ćwiczcie regularnie!
Oprócz ćwiczeń wykonywanych niemal w biegu, Twoje dziecko
potrzebuje regularnego sprawdzania wiedzy. Możesz mu w tym pomóc,
podsuwając:
• arkusze ze sprawdzianem szóstoklasisty z poprzednich
lat (mają tę zaletę, że zawsze znajdziesz do nich
rozwiązanie),
• arkusze z przykładowymi sprawdzianami publikowane w
„Victorze Juniorze” (one również mają rozwiązania, a
także dodatkowe wyjaśnienia) – w okresie
od września do kwietnia w każdym numerze znajdują się
nowe zadania – podobne do tych, które pojawiają się na
sprawdzianie szóstoklasisty
• zbiory zadań z poszczególnych przedmiotów
Dlaczego warto korzystać z arkuszy sprawdzianu z poprzednich lat?
• Aby oswoić dziecko z formami zadań.
• Aby pokazać dziecku, że polecenia mogą być różnie
sformułowane.
• Aby zmierzyć czas, w którym dziecko wykonuje
zadania.
Przydatne strony WWW:
www.cke.edu.pl – tu znajdziesz arkusze ze
sprawdzianów z poprzednich lat, a także informacje
o terminie sprawdzianu i ogłoszeniu wyników.
www.men.gov.pl – tu znajdziesz obowiązującą
podstawę programową i wiele innych aktualnych
informacji.
Sprawdzian Szóstoklasisty sprawdzianem z radzenia sobie ze
stresem
•
Dla większości uczniów jest to pierwsza poważna
konfrontacja ze stresem egzaminacyjnym.
Jakie działania ze strony rodziców i dzieci potrzebne są,
by zwycięsko zmierzyć się z takim wyzwaniem?
Jak wesprzeć dziecko dzień przedi w dniu egzaminu?
Co poradzić na pustkę w głowie w czasie egzaminu?
Na dzień przed egzaminem:
•Spędź z nim trochę czasu.
•Zniweluj stres dziecka poprzez wysłuchanie jego obaw i wspólną
rozmowę.
•Zadbaj, by dziecko odpoczęło, zrelaksowało się.
Nic tak dobrze nie odstresowuje, jak relaks. Dziecko oprócz
intensywnej nauki musi mieć czas na odpoczynek. I nie musi to być
bierny odpoczynek: leżenie czy siedzenie. Aktywny relaks pobudza
małego intelektualistę do działania. Aktywizuje nie tylko jego ciało,
ale także umysł, aby był zawsze w gotowości.
•Pomóż przygotować dziecku wszystkie potrzebne rzeczy (ubranie,
długopis itp.)
• Dopilnuj, by położyło się spać o sensownej porze.
W dniu egzaminu:
•Dopilnuj, by dziecko zjadło śniadanie – jeżeli zawiązany w
supeł żołądek nie pozwala na zjedzenie kanapki, zachęć by
zjadło chociaż jogurt (gdy jest się głodnym trudno się
skupić!).
•Przed sprawdzianem nie przychodźcie do szkoły ze zbyt
dużym wyprzedzeniem – bycie w miejscu egzaminu i
rozmowa ze zdenerwowanymi osobami, które do niego
podchodzą sprawi, że poziom stresu wzrośnie ( pamiętajcie
jednak o punktualnym przybyciu do szkoły, uwzględniając
np. „korki”)
•Zachęć, by zamiast mówić „nie dam rady, nie potrafię”,
mówiło „mogę..”, „jestem w stanie…”. Stres może być
motywujący!
Tuż przed sprawdzianem…
Sprawdź, czy Twoje dziecko ma ze sobą:
• ważną legitymację szkolną,
• pióro z czarnym atramentem lub długopis z czarnym tuszem,
• ołówek i gumkę,
• ekierkę, cyrkiel, kątomierz.
UWAGA! POZA TYMI PRZEDMIOTAMI DZIECKO NIE MOŻE
WNIEŚĆ NA SALĘ NIC WIĘCEJ.
Przypomnij dziecku, że w czasie sprawdzianu NIE
MOŻE:
• zadawać pytań,
• komentować i zgłaszać uwag,
• rozmawiać z koleżankami i kolegami,
• chodzić po sali,
• wychodzić z sali, jeżeli się dobrze czuje.
Powodzenia!