Az egészséget támogató kommunikáció lehet*ségei és

Download Report

Transcript Az egészséget támogató kommunikáció lehet*ségei és

Az egészséget támogató
kommunikáció
lehetőségei és eszközei
dr. Molnár Márk Péter
Az egészségügy legtöbb problémája
visszavezethető a társadalom attitűdjére
Szükségszerűségként fogadjuk el az egészségügy
… tudatos fogyasztói volnánk az egészségügyi
problémáit, az orvos utasításaira várunk, azokat
szolgáltatásoknak, aktívan belefolynánk a
gyakran nem tartjuk be, egészségünket nem
gyógyulásunkkal kapcsolatos folyamatot, folyamatosan
értékeljük olyan erőforrásként, amit folyamatosan és tudatosan fejlesztenénk egészségünket, bővítenénk
és tudatosan fejleszteni kell ahelyett, hogy…
a tudásunkat az egészségmegőrzésről.
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
2
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]
Ha egészségről van szó, betegek
vagyunk és nem tudatos fogyasztók
Az egészségtudatosság szintje alacsony, kevés olyan törekvés
azonosítható, ami javítaná ezt (bár vannak ellenpéldák)
A betegségmegelőzés jelentőségéről nem rendelkezünk széleskörű
információval, nincs olyan szereplő – vagy csak igen kevés – az
egészségügyben, aki ennek érdekében tenni akarna és tudna
Az orvos-beteg viszony paternalisztikus, ami jelentősen rontja az
információátadás hatékonyságát, és ennek változásáért a képzési
rendszer igen keveset tesz
Nehezen találunk hiteles információkat az egészségmegőrzésről és a
betegségekről, egyre inkább előtérbe kerül a kontrollálatlan
információforrás, az internet
A fentiek eredményeként kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, ha az
egészségünkről vagy épp a betegségeinkről esik szó, melynek legfőbb
oka az információs akadályok sora
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
3
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]
Az egészségkommunikációs eszközök
támogathatnák az attitűdünk változását
Egészségkommunikációról az alábbi fontosabb viszonylatokban
beszélhetünk:
Az egészségügyi szakemberek és a páciensek közötti személyes,
írott vagy elektronikus kommunikáció
Az egészségügyi szakemberek és a páciensek egymás közötti
személyes, írott vagy elektronikus kommunikációja
A tömegkommunikáció csatornáin keresztül történő kommunikáció
a lakosság és az egészségügyi szakemberek irányába
Az egészségügyi kormányzat felől érkező kommunikáció a
lakosság és az egészségügyi szakemberek irányába
Az egészségpiaci szolgáltatók és gyártók felől érkező
kommunikáció a lakosság és az egészségügyi szakemberek
irányába
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
4
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]
Azonban az egészségkommunikáció
eszközeit nem megfelelően használjuk
Közös nyelv hiánya
Hiányzó érdemi
párbeszéd
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
5
Kudarcba fulladt
népegészségügyi
programok
Kiaknázatlan
modern
kommunikációs
lehetőségek
Bővülő e-Health lehetőségek
Az Internet és a
Közösségi média
kihívásai
Pazarló
információgazdálkodás
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]
A MEKE célja a hatékony
egészségkommunikáció
Közhasznú civil kezdeményezés, amely az egészségkommunikáció iránt
érdeklődő, a hazai tágan értelmezett egészségügyben dolgozó szakemberek
közös gondolkodásuknak színterévé és katalizátorává kíván válni
Egy érthetőbb, átláthatóbb és
nyílt kommunikációs modell
meghonosítása a gyakorlatban
Új kommunikációs
stratégiák és
eszközök
kifejlesztése
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
6
A társadalom
egészségtudatosságának,
attitűdjének javítása
Az új és régi
betegkommunikációs
eszközök hazai
alkalmazhatóságának
kutatása
Rendszeres
szakmai
műhelymunka
Térítésmentes
szakmai
továbbképzések
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]
A MEKE felépítése és tevékenysége
Szakbizottságok
Terápiás
együttműködés
szekció
Rendszeres
szekcióülések
Konferenciák
Egészségközpontú egészségügy
2011. október 21.
7
Infokommunikációs
szekció
Publikációk
Folyamatos
szakmai
együttműködés
Egészségügyi
szakújságírói
szekció
Tréningek,
szakmai
workshopok
Zárt és nyílt
háttérbeszélgetések
Magyar Egészségkommunikációs Egyesület
http://www.egeszsegkommunikacio.hu
[email protected]