Új szabályozási igények

Download Report

Transcript Új szabályozási igények

Külgazdasági politika és piacfejlesztés
5-6) Nemzetközi kereskedelem multilaterális és
regionális szabályozása
Dr. Kruppa Éva
Főiskolai tanár
2014/2015
Őszi félév
Az előadás célja
I. Rávilágítani a világkereskedelem átrendeződésére
 A „kereskedelem –befektetés – szolgáltatás” a 21. sz.
komplex jelensége: Új szabályozási igények
II. A nemzetközi kereskedelem szabályozásának
keretei a 21. században
 Multilaterális szabályozás
 Regionális szabályozás
III. Bemutatni a multilaterális kereskedelmi
rendszer és a WTO szerepének változását
 Dohától hosszú út vezetett Baliig
IV. Megismertetni a globalizáció és a regionalizáció
2
összefüggéseit és hatását a szabályozásra
I. A világkereskedelem átrendeződése
3
A 21. sz. „kereskedelem-befektetésszolgáltatás” komplexitása
● A változások néhány jellemzője
 Nemzetközileg összekapcsolt termelőegységek
› Értékláncok /vertikális integráció
 A kereskedelem összetétele megváltozott
› Alkatrészek, részegységek jelentősége nőtt
› Szolgáltatások gyors fejlődése
 Külföldi ügyletek/üzletek számának
növekedése
4
A 20. és a 21. sz. kereskedelme
20. század: Vállaltok közötti
kapcsolat és üzletkötés külföldön
21. század: Vállaltok közötti kapcsolat és
üzletkötés külföldön
1)Áruk, ötletek, technológia, tőke és szakértők
kétirányú áramlása
2) Beruházás és műszaki,menedzseri, piaci
know-how alkalmazása külföldön
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 2.
5
Új szabályozás kell
21. Századi kereskedelmi akadályok
1) Határon „lévő” korlátok: veszély az áruk-,
ötletek, tőke és emberek áramlása útjában
2) Határon túli/ mögötti korlátok: veszély a
külföldi tulajdonra és helyi üzleti környezet
(kedvezőtlen) alakulása
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 3.
6
II. A nemzetközi kereskedelem
szabályozásának keretei a 21. században
7
Globalizáció
● = Gazdasági nyitottság
● A világ nyitottá vált
 A világ lakosainak 90%-a nyitott gazdaságban
él
● GATT /WTO szerepe – jelentős
 szabályozott multilaterális kereskedelmi
rendszer
 Döntés: konszenzussal
 Vitarendezés - nemzetközi bíróság
8
Regionalizáció
● = nemzetközi gazdasági integráció
● Formái:
 Preferenciális megállapodás
› Preferential Trade Agreement (PTA)
 Szabadkereskedelmi megállapodás
› Free Trade Agreement (FTA)
 Vámunió
› Customs union
9
A kereskedelem nemzetközi
szabályozása a 21. sz.-ban
● Globalizáció
 WTO: multilaterális szabályozás
● Regionalizáció
 Regionális kereskedelmi megállapodások
› Nem mindig azonos földrajzi területen levő
országok között jön létre - A regionalizmus új
értelmezést nyer
› Mega-regionális megállapodások
- Nemzetközi integrációs szervezetek közötti
● Kétoldalú megállapodások
10
III. A multilaterális kereskedelmi rendszer és
a WTO szerepe a 21. században
11
A WTO lényege
● WTO= Világkereskedelmi Szervezet
 A GATT 1986-1994 között rendezett uruguayi
fordulójának eredménye: 1995. január 1-jén
● Fő célja: a kereskedelem tényezőinek olyan
szabad áramlása, amennyire az lehetséges.
● Fő funkciói :





Kereskedelmi tárgyalások, szabályozás
A szabályok végrehajtása, ellenőrzése
Vitarendezés
Kereskedelemfejlesztés
Kapcsolatok fejlesztése
12
WTO jogi kerete
Ernyőszervezet
WTO-t létrehozó Egyezmény
(Marrakesh, 1994. április 15.)
Az Egyezmény
részei
60 megállapodást
Mellékleteket
Magyarázatok
(több mint 20 ezer oldal)
Melléklet 1:
1A: GATT
1B: GATS
1C:TRIPS
Melléklet 2.
Vitarendezés szabályai és eljárásai
Melléklet 3.
Átláthatóság: Kereskedelempolitikai értékelések
(World Trade Review – WTR)
Melléklet 4.
A WTO keretében, de nem minden tagállam részvételével
létrejött megállapodás (Plurilaterális megállapodás)
13
WTO –Dohai forduló
● WTO 4. Miniszteri Konferenciája: 2001. november
– Doha (Katar): Doha Development Agenda (DDA)
● Kereskedelmi körtárgyalás
● Fő céljai
 Piacokhoz való hozzájutás, további liberalizáció
 Mezőgazdasági támogatások csökkentése
 Fejlődő országok világgazdasági integrációjának
elősegítése
 Biztosítani a globális gazdaságban a fenntartható
fejlődését
14
A WTO 9. Miniszteri Konferenciája
● Bali (Indonézia): események és tények
● 2013. december 3-6.
 159 tagország, 25 megfigyelő státuszban lévő
ország, nemzetközi szervezetek
● A konferencia céljai
 A WTO: működésének általános, aktuális
kérdései
 Doha-fejlesztési forduló lezárása
 Tagfelvétel: Jemen – a WTO 160 tagországa
15
Mi volt az eredeti csomagban?
Mi az eredmény?
Tarifa
Támogatások
Exp.tám.
Mezőgazdaság
Tarifák
csökkentése
Ipari
termékek
Szállítás
IT
Pénzügyi
szolg.
További
nyitása
Szolgáltatások
Vám-,
kvóta
mentes
piacra
jutás
LDC
70
javaslat
Tranzit
forg.
Eljárások
egyszerűsítése
Kereskedelem
fejlesztése
Szellemi
tulajdonjog
Antidömping
NTM
Szabályozás
16
A konferencia eredményei
● Doha-fejlesztési forduló néhány fontos
kérdésének lezárása
 2001 novemberében a WTO 4. Miniszteri
Konferenciáján kezdődő körtárgyalás részbeni
lezárása
● Miben állapodtak meg? 3 fő terület:
 Kereskedelemfejlesztés
 Mezőgazdasági kérdések
 LDC piacra jutásának segítése
17
Miért tart(ott) ilyen soká?
● Komplex tárgyalás
 Döntéshozatal – konszenzus
 Sokféle téma – „csomag”
› minden tagnak a csomag minden elemét el kell
fogadnia (semmit sem fogadtak el, amíg mindent el
nem fogadnak!)
› Fejlett országok által kezdeményezett témák
› Szellemi tulajdon, közbeszerzés, beruházásvédelem
● Az idő túllép Dohán?
18
Tárgyalások kronológiája
● 2003. szeptember - Cancun (Mexiko)
 5. Miniszteri Konferencia
 Nincs megállapodás
› Mezőgazdasági termékek támogatása kérdésében
 Új országcsoportok keletkezése
› G20; G90
● 2004. július: Genf – Svájc
 Megállapodás a tárgyalások kereteiről
 Nem miniszteri konferencia keretben
19
Tárgyalások kronológiája
● 2005. december – Hong Kong
 6. Miniszteri Konferencia
 Fejlett országok megnyitják piacaikat a LDC
országok előtt
 2013-ig nyitottá teszik mezőgazdasági piacaikat
is az LDC számára
● 2006. július – Genf
 Mezőgazdasági termékek támogatása és az
importvámok: Nincs eredmény
 Nem miniszteri konferencia
20
Tárgyalások kronológiája
● 2008. július – Genf




Nem miniszteri konferencia
Ipari termékek vámtarifáinak csökkentése
Mezőgazdasági termékek vámtarifáinak csökkentése
Mezőgazdaság reformja a fejlett országokban
› Támogatások leépítése
 Közel kerültek a megállapodáshoz, de nincs eredmény
› Farmereket védő speciális intézkedések pontos meghatározása
miatt, ha az import ingadozik
● 2009. november 30-december 2.: Genf
 7. Miniszteri Konferencia
21
Tárgyalások kronológiája
● 2011. december 15-17. :Genf
 8. Miniszteri Konferencia
● 2009-2012: Tárgyalások befejezésének
igénye, de nincs eredmény
● 2013. december: Bali (Indonézia)
22
Mi lesz a többi témával?
● 2014. december végéig világos
munkaprogramot kell összeállítani azok
lezárására
23
Mi Doha haszna?
● A világexport évente nőhetne
 310 mrd EUR vagy 383 mrd USD
● A világ jövedelme (GDP) emelkedhetne, ha a
megállapodás teljesen életbe lép
 135 mrd EUR vagy 167 mrd USD
● A nemzetközi kereskedelem költségei
csökkenhetnek évente
 40 mrd USD megtakarítás is lehetséges
24
Bali mérlege
● Megerősítette a WTO szerepét
 Globális világ változásának pragmatikus
eredménye
 „Doha Bali halovány mása”
 „Inkább szalag, mint csomag”
● A kérdések bonyolultak voltak
 Nem volt elég politikai akarat Baliig
25
„WTO 2.0”
● WTO reformja
● Ha nem
 Akkor a nagyhatalmak kereskedelmi rendszere
alakul ki a multilaterális irányítással szemben
 Mindenki veszít, de nem egyformán ..
26
IV. A globalizáció és a regionalizáció
összefüggéseit és hatását a szabályozásra
Szabadkereskedelmi megállapodások multilaterális
szabályozás helyett ?
27
Szabadkereskedelmi
megállapodások WTO
Multilaterális kereskedelem helyett
regionális együttműködés?
● Nemzetközi kereskedelem tendenciája:
 Preferenciális, szabadkereskedelmi
megállapodások számának növekedése
› Preferencial Trade Agreement= PTA
› Free Trade Agreement = FTA
● A két rendszer összecsap? Vélemények:
 Vége a multilaterális kereskedelemnek?
 A két rendszer szükségszerűen kiegészíti egymást
29
Miért van szükséges regionális
megállapodásra?
● Korábbi motiváció (GATT idején)
 Elkerüljék a legnagyobb kedvezményes elbánás
gyakorlatát
› Magas vámok voltak
● Napjainkban
 Vámok fokozatosan elvesztik jelentőségüket
 Fő indíték: nem tarifális akadályok elkerülése
 Határon túli szabályozásban való megállapodás
30
Regionális megállapodások
számokban
● 1950-1970:
 70 szabadkereskedelmi megállapodás
 A világkereskedelem: 17%-a
● Napjainkban:
 Több mint 300 szabadkereskedelmi megállapodás (387
RTA in force)
› Egy ország/országcsoport több megállapodásnak is
részese
 A világkereskedelem: 35%-a
31
Miért nőtt a szabadkereskedelmi
megállapodások száma?
● Új jelenségekre - új válaszok
 Gyorsabb válasz, mint a WTO
 Jobban koncentrál a valós igényekre
› Termelési láncok - beruházások
● Komplexitása – új szabályozás kell!! (Baldwin)
● WTO megközelítés a szabályozásban a GATT
folytatásának tekinthető (kritikusok szerint)
32
Regionális megállapodások hatása
● Multilaterális kereskedelemre kedvezőtlen hatás
 Diszkriminációs hatás
● Összeütközik-e a két rendszer?
 Mennyire felelnek meg a WTO szabályoknak
● Mit tehet a WTO?
 Le kell zárnia a Doha fordulót! – részben megtörtént
Balin!!
 Össze kellene kapcsolnia a bilaterális és multilaterális
tárgyalások vezetőit
33
Globalizmus – regionalizmus
● Globális kapcsolatok
 nem uniformális vagy monolitikus
 Regionális kapcsolatok mindig léteztek
● Regionalizmus hullámai
 1950-es évek: EGK, EFTA
› GATT fordulók – vámleépítés
 1980-as évek: más kontinensen is!
› Uruguayi forduló (1986 – 94)
 Napjainkban:
› Doha forduló
› Új szabályozási igény
34
Párhuzamos történések
globális és regionális kölcsönhatás
Forrás: Baldwin, R. p. 6, Figure 11.
35
Regionális megállapodások
jellemzői
● Megállapodások
 Szabadkereskedelmi megállapodás – GATT
XXIV. Cikkelye alapján
 Számtalan termék nem része a megállapodásnak
 Elődeikhez képest sokféle kérdést felölelnek
› Szolgáltatás kereskedelem, szabványok,
beruházások, tulajdonjog védelme
36
Megállapodások gazdaságtana
● Jakob Viner elmélete igazolható
 Kereskedelem-teremetés
 Kereskedelem- eltérítés
● Hatás nagysága
 Létező megállapodások vizsgálata
● Sorosabb integráció előfeltétele
37
Megállapodások gazdaságtana
● Új generációs kérdések – nem tarifális
elemek
 előremutatnak a WTO-hoz képest
› Szolgáltatásokra vonatkozó megállapodás
› Beruházásokra
- Nemzetközi termelési hálózatok számára fontos!
› E-kereskedelemre
› Jogi viták rendezése
38
Források
● World Trade Report, WTO (2011): The WTO and
preferential trade agreements: From co-existence
to coherence.
● Baldwin, Richard (2011): 21st Century
Regionalism: Filling the gap between 21st century
trade and 20th century trade rules. WTO, Staff
Working Paper ERSD-2011-08
39
Kérdések
● Miért szükséges a nemzetközi kereskedelem globális/
multilaterális szabályozása? Röviden foglalja össze a
Dohai tárgyalások jelentőségét és problémáját! Mi a WTO
Balin elért eredménye?
● Miért nő jelentős mértékben az országok
szabadkereskedelmi és preferenciális megállapodása a 21.
században? Új regionalizmusról beszélhetünk?
Összegezze ismereteit!
40
Köszönöm
a figyelmet!
41