INYR_Oktatás

Download Report

Transcript INYR_Oktatás

Oktatási segédlet
INYR Kibocsátás F1
Educatio NKft. T342B projekt
Kern Zoltán
[email protected]
06303392530
Tartalom
•
•
•
•
•
INYR – bemutatkozik a rendszer
Előfeltételek
Általános használati ismérvek
Funkciók a rendszerben
Fogalmak áttekintése
Bevezetés
INYR
• INYR = Integrált Nyomonkövető Rendszer
• Jogszabályi környezet =
• Megvalósító projekt =
• Jelenleg az I. fázis kibocsájtása
• További fázisok, új funkció
Rendszer célja
• Gyermekek/Tanulók életútjának követése a teljes ellátási
rendszerben, hatékony információszerzés és információmegosztás az integrált pedagógiai szakszolgálati munka
érdekében.
• A szakszolgálati munka támogatása, a jelenlegi papíralapú
tervezés és adminisztráció elektronikus támogatásának
biztosítása.
• A szakszolgálati munka során alkalmazott eszközök és
módszerek egységesítésének támogatása, protokollok
kialakításának és bevezetésének elősegítése.
• Ágazati szintű információk gyűjtése és felhasználása az
ágazati erőforrások elemzése és fejlesztésének tervezése
céljából.
Szakszolgálat szervezete INYRben
Rendszer elsődleges érintettjei
• Ellátó szakember = Pedagógiai szakszolgálati ellátási
feladataik vannak, amelyekről szeretnének
információkat szerezni, vagy amelyet szeretnének a
rendszerben adminisztrálni.
• Intézményirányító = A szakszolgálati tevékenység
kapcsán irányítási feladataik vannak, egy Intézmény
vagy az intézmény valamelyik szakterület
vonatkozásában
• Törvényes képviselő , Gyermek/Tanuló= Maga a
Gyermek /Tanuló vagy Szülőként, gondviselőként hozzá
kíván férni a gyermekkel/tanulóval kapcsolatosan
megosztott tartalmakhoz
Rendszer további érintettjei
• Intézményi adatkarbantartó = egy intézmény szintjén
kezelendő adatokért felelős munkatárs
• INYR szintű adatelemző, kutató = a szakszolgálati ellátás
teljes adatkörét elemző (statisztikai szinten, nem nevesített
adatokkal) a szakszolgálat fejlesztése és beszámolási adatok
előállítása céljából
• INYR adminisztrátor = az INYR rendszer protokoll vezérlő
adatainak karbantartását, a felső szintű jogosultság
kezelést végzi
• HELP DESK = a felhasználók munkáját támogató, segítő
szolgáltatást nyújtó szakemberek
Rendszer felületei
Szakszolgálat építőkövei
•
•
•
•
-
Tevékenység
Szolgáltatási folyamat
Gyermek/Tanuló
Csoport
Lásd Fogalmak
Szakszolgálat főbb funkciói 1.
• Tevékenységek kezelése, azaz:
–
–
–
–
Új tevékenységek felvitele
Tevékenység adatainak szerkesztése
Tevékenység állapotának kezelése
Tevékenység utólagos hozzárendelése Szolgáltatási
folyamathoz (illetve kivétel abból)
– Tevékenység módszertani adatainak szerkesztése
– Ha a kliens = csoport, akkor jelenléti ív szerkesztése
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 2.
• Szolgáltatási folyamatok kezelése, azaz:
– Új szolgáltatási folyamat felvitele
– Szolgáltatási folyamat adatainak szerkesztése
– Szolgáltatási folyamat állapotának kezelése
– Szolgáltatási folyamat módszertani adatainak
szerkesztése
– Szolgáltatási folyamathoz tevékenységek
létrehozása
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 3.
• Gyermek/Tanuló adatainak kezelése, azaz:
– Új gyermek/tanuló felvétele az intézményhez KIRből vagy manuálisan, átmenetileg az INYR
rendszerbe
– Átmeneti adatok szerkesztése
– KIR-ben történő felvételt követően az adatok
Megfeleltetése
– Zárolási kérelem indítása
Szakszolgálat főbb funkciói 4.
• Csoportok kezelése, azaz:
– Új csoport felvétele az intézmény adott szakterültén
az intézménynél azonosított gyermek/tanulókból
– Csoport adatainak, állapotának szerkesztése
– Csoport tulajdonosának szerkesztése
– Csoport tagságának, a tagok állapotának szerkesztése
• Zárolási kérelmek kezelése
– Tevékenység, Szolgáltatási folyamat vagy
Gyermek/Tanuló zárolási kérelmének elbírálása,
zárolásnak feloldása
Intézményi adatkarbantartás
funkciói
• Intézményi felhasználók kezelése
– Új felhasználó felvétele
– Felhasználó jogosultságainak beállítása
– Felhasználó adminisztratív helyettesítésének
beállítása
– Felhasználó törlése
Ellátó szakember funkciói
• Tevékenységeit/Szolgáltatási folyamatait tudja kezelni
• Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot tud felvenni
a szakterületén belül (gyermek/tanuló, illetve csoport
vonatkozásában, akivel már volt korábban
tevékenysége), ahol a felelős saját maga
• Látja a gyermek/tanuló adatait, akivel valamely
tevékenysége folytán feladata van (bizonyos adatait
szerkesztheti is)
• Látja a csoportokat, akikkel valamely tevékenysége
folytán feladat van vagy amely csoportnak ő a
tulajdonosa
Milyen funkciókat nem ér el?
(ellátó szakember)
Az ellátó szakember nem tud a rendszerben:
• Új gyermek/tanulóval új
Tevékenységet/Szolgáltatási folyamatot felvenni –
ezt csak az intézményénél kliensfelelősi és
szerkesztő joggal rendelkező felhasználó tudja
• Új csoportot felvenni – ezt csak az intézmény/
szakterületen csoportfelelősi joggal rendelkező
felhasználó tudja
• Egy látott Csoport tagságát módosítani, ha nem ő
a felelőse a csoportnak
Intézményirányító funkciói 1.
Szerkesztő (intézményi/szakterületi)
• az adott intézmény/szakterület minden Tevékenységét/
Szolgáltatási folyamatát úgy tudja kezelni, mint azok felelősei
• Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot tud felvenni a
szakterülethez szakszolgálati szerepköri jogosultsággal
rendelkező felelősök számára (de pl. magának nem, ha az
adott szakterületen nincs szakszolgálati szerepköri
jogosultsága beállítva) és NEM TUD új, az intézménynél még
nem azonosított gyermek/tanulót felvenni
• Látja a gyermek/tanuló adatait, akire a szakterületi vagy
intézményi tevékenységek/szolgáltatási folyamatok kapcsán
rálátása van (bizonyos adatait szerkesztheti is)
Intézményirányító funkciói 2.
Szerkesztő (intézményi/szakterületi)
• Látja a csoportokat, akikkel valamely a szakterületi
vagy intézményi tevékenységek/szolgáltatási
folyamatok kapcsán rálátása van vagy amely
csoportnak ő a tulajdonosa, de NEM TUD új csoportot
létrehozni
• Nem tudja a csoportok tagságát sem szerkeszteni
Szerkesztő – csak intézményi!
• Zárolási kérelmek kezelője. Csak ez a szerepkör látja a
zárolási kérelmet és kezeli azokat- jóváhagyja vagy sem,
illetve feloldja
Kliensfelelős
funkciói
Kliensfelelős
• javasolt a szerkesztői jog kiegészítőjeként adni)
• Új tevékenységet/szolgáltatási folyamatot nem
tud felvenni
• Új gyermeket/tanulót tud(na) felvenni, azt viszont
csak tevékenység/szolgáltatási folyamatban,
illetve új csoporttagként lehet felvenni (azaz vagy
szerkesztői vagy csoportfelelősi jog is szükséges
hozzá)
• Az intézményben minden gyermek/tanuló adatát
kezeli, elvégzi a Megfeleltetést
Csoportfelelős funkciói
• Az intézmény/szakterület minden csoportját kezeli
• Új csoportot tud létrehozni, meglévőt törölni, a csoport
állapotát módosítani
• Tudja a csoport tulajdonosát módosítani
• A csoport tagságát kezeli, a tagsági állapotot
módosíthatja
• A csoportba új tagot csak a saját felelősi tevékenysége
folytán látott gyermekek/tanulókból tud felvenni
• Teljesen új tagot csak akkor tud felvenni, ha
kliensfelelősi joga is van
Intézményi adatkarbantartó funkciói
• Intézményi felhasználók kezelése
– Új felhasználó felvétele
– Felhasználó jogosultságainak beállítása
– Felhasználó adminisztratív helyettesítésének
beállítása
– Felhasználó törlése
A használat előfeltételei
• A felhasználó az INYR rendszerbe a belépéshez
szükséges felhasználónév és jelszóval rendelkezik
(oktatási azonosító, jelszó)
• Az intézményénél a vezető (vagy más arra
jogosult) beállította a szerepkörének megfelelő
jogosultságait (ha több intézményben is dolgozik,
akkor minden intézménynél)
• Rendelkezik számítógéppel, internetes eléréssel,
böngésző programmal
Általános ismeretek
Bejelentkezés
• Böngészőben: http://
• Azonosító adatok (szakember bejelentkezése)
Mindenki saját jogosultságainak megfelelő
menüket, gombokat, adatokat lát
Bejelentkezés pillanatától a rendszer naplóz:
• minden szerkesztési, mentési műveletet
• gyermek/tanuló adataival kapcsolatos
megtekintési műveletet
Navigáció
Lista és annak műveletei
• Az egyes menüpontoknál egy LISTA oldal jelenik meg
• A lista – ha sok az elem- lapokra tördelt, a lapozási
gombok a lista alján találhatóak
• A lista NÉZET-ben jelenik meg (nézet= meghatározza a
megjelenített adatak körét, sorrendjét, tartalmát)
• A lista nevével egy sorban találhatóak a listaműveleti
gombok a :
–
–
–
–
Nézetváltás
Rendezés
Szűrés
Több kijelölt listaelemek SZERKESZTÉSE
Megjelenítés
• Listában egy elemre kattintva érjük el annak
adatlapját, olvasható formában
• Külön műveleti gombok – pl. szerkesztés
• Állapotváltás önálló gombsoron – csak az
aktuálisan kiválasztható értékei aktívak
• Kötelező mezők, mezőellenőrzések
• Félbehagyott rögzítési események
Tevékenység, szolgáltatási folyamat
• Fogalmak
• Összefüggésük:
– Tevékenység lehet önálló
– Vagy egy szolgáltatási folyamat egyik tevékenysége
– A szolgáltatási folyamathoz való tartozást vagy
nem tartozást utólag is beállíthatjuk
– A tevékenység és a szolgáltatási folyamat adatai,
állapotai közvetlenül nem kapcsolódnak össze és
hatnak egymásra
Saját feladataim áttekintése
• Saját tevékenységek, minden elérhető
tevékenység áttekintése
• Egy tevékenység kezelt adatai
– Tevékenység alapadatok
– Csatolmányok
– Jelenléti ív
– Módszertani leírás
– Zárolás
Tevékenység létrehozása
Tevékenység alapadatok
• Később NEM módosíthatóak
•
•
•
•
Intézmény
Szakterület
Szakszolgálati tevékenységtípus
Klienstípus
• Később IS módosíthatóak
• Felelős
• Időpont
• Szöveges leírás
Kliens választása
• Gyermek/Tanulóval közvetlenül kapcsolatos (pl.
maga a gyermek, a szülő, pedagógus, család..)
– Megadása: gyermek névre történő kiválasztásával
• Nevesített csoport
– Megadása: a csoport névre történő kiválasztásával
• Iskolai/Óvodai csoport
– Megadása: iskola/óvoda névre történő kiválasztása,
azon belül szabadon elnevezett csoport
• Egyedileg elnevezett egyebek
– Megadása: egyénileg adott elnevezések
Gyermek/Tanuló választása
Szerepkörönként eltérő módon:
• Ellátó szakember olyan gyermeket választhat, akivel
már korábban is foglalkozott
• Vezető (szerkesztő), az adott intézménynél már
azonosított gyermeket (van már másik tevékenysége)
• Kliensfelelős – az intézménynél még nem azonosított
gyermeket:
– KIR rendszerből a TAJ és/vagy Oktatási azonosító szerint
– KIR rendszerben nem található gyermeket, akit az adatai
berögzítésével felvesz az intézménynél azonosítottak közé
Új Gyermek/Tanuló a KIR-ből
Kliensfelelős a kliens választóban a Részletes keresés
funkciót választja
• Beírja a TAJ vagy Oktatási azonosító számot
• Vagy ha ezeket nem ismeri, akkor a gyermek
természetes adatait
• Keresés-re a KIR rendszerben ilyen adatokkal található
gyermek adatlapja jelenik meg ( esetleg több találat is)
• Az adatlapra történő választással azonosításra kerül a
gyermek
Ha ez a gyermek még nem volt az intézménynél
azonosított, akkor Megfeleltetésre váró állapotban ezzel
felvételre került
Új átmeneti Gyermek/Tanuló
Kliensfelelős a kliens választóban az Átmeneti
rögzítés funkciót választja
• Megadja a gyermek természetes adatait
• Kötelezően megadja a TAJ számot
• Gyermek/Tanuló átmeneti rögzítése gombra a
gyermek felvételre került az intézménynél
azonosított gyermek/tanulók közé, átmeneti
státusszal és egy ideiglenesen, csak az INYR
rendszerben kezelt átmeneti oktatási azonosítóval
Tevékenység módosítása
• Létrehozást követően további kiegészítő
adatok jelenhetnek meg az adatlapon (pl.
létszám, szülői jelenlét, stb.) – klienstípus,
szakszolgálati tevékenységtípus függően
• Csak bizonyos állapotokban lehet szerkeszteni,
törölni
• Tevékenység törlésekor minden csatolt adata
is törlésre kerül
Tevékenység folyamathoz rendelése
• Ha egy létrehozott tevékenységet utólag
szolgáltatási folyamathoz kell rendelni, akkor azt a
Folyamathoz rendel funkcióval történhet
• Kiválasztható lesz minden olyan és csak olyan
folyamat, amihez csatolható a tevékenység
(azonos az intézmény, szakterület, klienstípus
illetve kliens)
• Itt érthető el a folyamatból való kivétel gombja is
(ekkor az adatlap Szolgáltatási folyamat mezője
üres lesz)
Tevékenység állapotváltása
Meghiúsult = terveztük, de
nem lett végrehajtva
Tervezett =
létrehozáskor
Tervezett
Meghiúsult
Hiányos
Végrehajtás alatt
Végrehajtás alatt= amíg kész
nincs (a dokumentálás is!)
Hiányos = végrehajtva, de még
nincs kész a dokumentálás
Megvalósult
Megvalósult = teljesen kész,
már nem szerkeszthető
Dokumentum csatolása
• Kész állapotú dokumentumok feltölthetőek
• A feltöltött anyagok csak tárolásra kerülnek, itt
nem szerkeszthetőek
• A betekintéshez le kell tölteni a tárhelyről a
saját gépünkre
• A fel- és letöltés a windows szokásos
eszköztárával történik
Jelenléti ív
• Csak nevesített Csoport klienstípus esetén jelenik
meg
• A Csoportok menüben az adott csoportnál a
Csoporttagoknál látott, TAG állapotú
gyermek/tanulók kerülnek fel az ívre
• A jelenlétük itt Jelen volt érték állításával történik
• Ha a csoport tagsága módosul, akkor az
Alaphelyzetbe állítással kerül fel a módosítás az
ívre – ilyenkor a jelenlét adatait újra kell rögzíteni
Módszertani leírás
• A felvehető módszertani elemeket a szakterület
és a szakszolgálati tevékenység típusa határozza
meg
• Elsőként a TERÜLET választandó (lásd fogalomtár)
• Ez már szűkíti a következőleg választható
Módszertan (lásd fogalomtár) készletét
• Majd az Eszköztár, illetve a Eszköz (lásd
fogalomtár) értékeiből választható az itt releváns
elem
Jelenleg ezen adatok megadása nem kötelező.
Tevékenység zárolása
Tevékenység és összes kapcsolt adatának zárolás
kérelmezhető – ekkor más intézményekből ezek az adatok
nem lesznek láthatóak.
Zárolás lehet:
• Időszakos (ha ismert a –tól, -ig érték) = ha elfogadják,
akkor automatikusan jár le a végén a zárolás
• Állandó = ha elfogadják, akkor addig zárolt, amíg a
vezető azt manuálisan fel nem oldja a rendszerben
A Tevékenység listában zöld laka jelzi, ha van zárolási
kérelem felvéve és piros lakat, ha épp érvényes zárolás
van
Tevékenység zárolási kérelme
• Zárolás kérelem az adatlap felvételével,
• majd az Elküld gomb megnyomásával történik.
• Kérelem csak az elküldésig, azaz csak Terv
állapotban módosítható, törölhető.
• A kérelem feldolgozása (elfogadása) annak
állapotváltozásával látható.
• Kérelem állapotai:
Terv →Kérelem →Elfogadott →Feloldott vagy Lejárt
→ Visszautasított
Tevékenység törlése
• Tevékenység akkor törölhető, ha szerkeszthető
állapotban van
• Minden kapcsolódó adatai is törlésre kerül (pl.
csatolt dokumentumok, jelenléti ív)
• Szolgáltatási folyamatban lévő tevékenység is
törölhető szabadon
• A törlés nem visszavonható művelet
Szolgáltatási folyamat létrehozása
Szolgáltatási folyamat alapadatok
• Később NEM módosíthatóak
•
•
•
•
Intézmény
Szakterület
Szolgáltatási folyamattípus
Klienstípus
• Később IS módosíthatóak
•
•
•
•
•
Felelős
Kezdés, Lezárás időpontja
Gyakoriság
Alkalom hossza
Szöveges adatok
Szolgáltatási folyamat módosítása
• Csak bizonyos állapotokban lehet szerkeszteni,
törölni
• A klienstípus, kliens ugyanúgy működik, mint
tevékenységnél
• A szolgáltatási folyamat felelőse a folyamat
adataiért felel, a hozzátartozó tevékenységekért a
tevékenységek felelősei felelnek
• A folyamat időpontjai nincsenek közvetlen
összefüggésben a tevékenységeinek időpontjával
Szolgáltatási folyamat állapotváltása
A szolgáltatási folyamat és a hozzátartozó
tevékenységek állapotai között nincs
közvetlen kapcsolat, egymásra nem hatnak!
Tervezett =
létrehozáskor
Tervezett
Meghiúsult = terveztük, de
nem lett végrehajtva
Meghiúsult
Hiányos
Végrehajtás alatt
Végrehajtás alatt= amíg kész
nincs (a dokumentálás is!)
Hiányos = végrehajtva, de még
nincs kész a dokumentálás
Megvalósult
Megvalósult = teljesen kész,
már nem szerkeszthető
Szolgáltatási folyamat csatolt adatai
Tevékenységnél leírtak szerint működik:
• Szolgáltatási folyamathoz, annak lapján
összegyűjtve láthatóak a hozzárendelt
tevékenységei
• Innen kezdeményezhető is új tevékenység
felvétele (előre kitölti az ismert adatokat)
• A folyamat saját csatolt dokumentumokkal,
módszertani leírással, illetve zárolási kérelmekkel
rendelkezhet (zárolás esetén z
• Önálló jelenléti ív nem értelmezhető
Szolgáltatási folyamat törlése
• Szolgáltatási folyamat akkor törölhető, ha
szerkeszthető állapotban van és nincs
hozzárendelt tevékenység
• Minden kapcsolódó adatai is törlésre kerül (pl.
csatolt dokumentumok)
• A törlés nem visszavonható művelet
Gyermekek/Tanulók
• A gyermekek/tanulók azonosítása kétféleképp
történhet:
– ha a gyermek igénybe vett nevelési, oktatási szolgáltatást,
akkor a KIR rendszerből kerül kiválasztásra
– ha a gyermek még nem vett igénybe, és nincs KIR
azonosítója, akkor átmenetileg felvett Gyermek/Tanuló lesz
• A Gyermekek/Tanulók menüre kattintva a
bejelentkezett szakemberhez aktívan hozzárendelt
Gyermek/Tanuló listát jelenít meg a rendszer, az
felhasználó számára elérhető nézetnek megfelelően.
Gyermekek/Tanulók
• Ellátó szakember milyen Gyermek/Tanulókat lát a
listában?
– aki közvetlenül vagy egy csoporton keresztül olyan
tevékenység vagy szolgáltatási folyamat klienstípusa,
amelynek a felhasználó a felelőse.
– aki olyan csoport tagja, amelynek a felhasználó a
tulajdonosa.
– aki olyan csoport tagja, ami valamely olyan
tevékenység, szolgáltatási folyamat klienstípusa,
aminek a felelőse az ellátó szakember, viszont
magának a csoportnak nem tulajdonosa.
Gyermekek/Tanulók
• Gyermek/Tanuló státusza lehet:
– Megfeleltetett (KIR-ben azonosított)
– Átmeneti (INYR-ben felvett)
– Megfeleltetendő (KIR-el szinkronizálandó)
Az átmeneti gyermek/tanulók fejléc adatainak
szerkesztésére, ill. a Megfeleltetendő
gyermek/tanulók megfeleltetésére csak a
kliensfelelős jogosultsággal rendelkező
felhasználónak van joga.
Gyermekek/Tanulók
• Átmeneti gyermek/tanuló megfeleltetése
– kliensfelelős szerepkör szükséges
– az INYR-ben megadott adatokkal ideiglenesen
nyilvántartott Gyermek/Tanuló adatainak felülírása
a KIR-ben szereplő adatokkal az egységes
nyilvántartás érdekében.
Gyermekek/Tanulók
• Gyermek/Tanuló listában Megfeleltetendő
címkével rendelkezők
– olyan átmeneti gyermekek/tanulók, akiket a program
az éjszakai adategyeztetés során vélelmezetten
megtalált a KIR rendszerben
• Átmeneti gyermek/tanuló megfeleltetése
– kliensfelelős szerepkör szükséges
– az INYR-ben megadott adatokkal ideiglenesen
nyilvántartott Gyermek/Tanuló adatainak felülírása a
KIR-ben szereplő adatokkal az egységes nyilvántartás
érdekében.
• A megfeleltetés nem visszavonható művelet!
Gyermekek/Tanulók
Gyermek/Tanuló kapcsolódó adatai X/1
• Tevékenységek, Szolgáltatási folyamatok,
Csoportok
– ha a gyermek/tanuló megfeleltetett, akkor minden
érintett intézmény minden a gyermekhez kapcsolódó
tevékenység, szolgáltatási folyamat, csoport olvasható
módon elérhető
– ha a gyermek/tanuló még átmeneti vagy
megfeleltetésre vár, akkor csak az
intézményválasztóban kiválasztott intézményre
vonatkozó gyermekhez kapcsolódó tevékenység,
szolgáltatási folyamat, csoport látható.
Gyermekek/Tanulók
Gyermek/Tanuló kapcsolódó adatai X/2
• Törvényes képviselő
• Kapcsolatok
• Észlelések
– A gyermekkel kapcsolatos megfigyelések, tapasztalások és erős
javaslatok rögzítése.
• ki, mikor vette először észre, hogy, mik voltak a gyermek körülményei
• szeretnénk, hogy egy másik területen dolgozó szakember
megvizsgálná a gyermeket
• egy további vizsgálatot vagy fejlesztést javasolunk egy másik területen
• Csatolmányok
• Zárolások
Gyermekek/Tanulók
• Gyermek/Tanuló zárolása
– zárolás célja, hogy egy gyermek/tanuló összes
adata csak az adott intézményen belül legyen
elérhető, azaz más intézmények ne lássák, hogy
ebben az intézményben mi történik a klienssel
– ellátó szakemberként lehet kezdeményezni állandó
vagy időszakos zárolást, melyet az intézményi
szerkesztő jogosultsággal rendelkező felhasználók
bírálnak el és adják ki a tényleges zárolást.
Csoportok
• Az ellátási Tevékenység hatékonyabb szervezése és
megvalósítása, a gyermekek, serdülők csoportokba
szervezését és ennek megfelelő adminisztrálását
igényli.
• A kliensekből az Intézményben Csoportot lehet
képezni.
• A Csoport egy adott Intézmény adott Szakterületéhez
tartozik.
• A Csoportok Tevékenységek és Szolgáltatási folyamatok
klienstípusát is képezhetik.
• Az Intézményi és a Szakterületi csoportfelelősnek van
joga létrehozni nevesített csoportokat.
Csoportok
• A Csoportok menüre kattintva az elérhető
Csoportok listája jelenik meg a kiválasztott
nézet szerint.
• Ellátó szakember milyen Csoportokat lát a
listában?
– Valamennyi csoport, amely olyan tevékenység
vagy szolgáltatási folyamat klienstípusa, amelynek
a felhasználó a felelőse.
– Valamennyi csoport, amelynek az Ellátó
szakember a tulajdonosa.
Csoportok
• Csoport állapotváltása:
Tervezett =
létrehozáskor
Tervezett
Aktív = Tevékenység vagy folyamat
klienseként választható
Aktív
Lezárt
Lezárt = már nem
használt, de
megőrizendő
Meghiúsult
Csoportok
• Új csoportot a csoportfelelős jogosultsággal rendelkező
felhasználó hozhat létre.
• Csoportot szerkeszteni a csoport tulajdonosa és a
csoportfelelős jogosultságú felhasználó tud.
• Csoport adatok:
–
–
–
–
–
–
–
Intézmény
Szakterület
Csoportnév
Tulajdonos
Kezdés időpontja
Lezárás időpontja
Leírás
Csoportok
• Csoporttagok
– Csoporttagnak Gyermek/Tanuló vehető fel.
– Csoporttag felvétele gyakorlatilag úgy működik, mint a
Tevékenységeknél a gyermek/tanuló felvétele.
– Csoporttagnak felvehet a Tulajdonos olyan klienst, akihez egyébként
már joga van, mert valamely tevékenység vagy szolgáltatási
folyamatszolgáltatási folyamat klienstípusa, ahol a felhasználó a felelős
(azaz lát a Gyermekek/Tanulók menüben, az adott intézményben).
– Csoporttagnak felvehet a csoportfelelős is olyan klienst, akit a
Gyermekek/Tanulók menüben lát (az adott intézményben). Új
átmeneti klienst, azaz intézménynél még nem azonosított klienst nem
vehet fel Csoportfelelős, ehhez Kliensfelelősi jog szükséges.
Csoportok
• Csoporttag állapotváltása:
Jelentkezés
Inaktív
Tag
Jelentkezés =
alapértelmezett
Elutasított
Tag = aktív tagja
a csoportnak,
jelenléti íveken
megjelenő tag
Zárolás értelmezése
• Zárolás célja: szenzitív adatok az intézményen belül
tudjunk tartani, azaz az adott gyermek/tanuló, illetve az
érintett tevékenységei, szolgáltatási folyamatai, azok
adatai másik intézményből ne legyenek láthatóak
• Zárolást kérelmezhető tevékenységre, szolgáltatásra,
illetve egy gyermek/tanuló összes adatára
• Zárolási kérelmet az intézmény vezetője (szerkesztő jog)
bírál el a Zárolások menüben az állapotváltás
műveletével
• Zárolási kérelmet (ha már nem elküldött), akkor senki
sem tud törölni
Zárolás állapotváltása
Visszautasított
Terv
Még nem látja a vezető, csak
a kérelmező a
tevékenységnél, szolgáltatási
folyamatnál,
gyermek/tanulónál
Kérelem
Vezető által kézzel
feloldott zárolás állapota
Feloldott
Zöld lakat = van
kérelem, de még
látható az elem
Lejárt
Elfogadott
Piros lakat = már nem
látható az elem másik
intézményből
Automatikusan veszi fel a
időszaki zárolás a befejezés
napján 24:00 órakor
Zárolás kezelése
• Zárolási kérelem feldolgozása
– Állapotváltást jelent
– Döntés indoklását (ha ez szükséges)
• Időszaki zárolás „magától” jár le és kerül Lejárt
állapotba, ezzel nincs teendő
• Állandó zárolást az intézményi szerkesztő
kézzel, bármikor feloldhat a Feloldott állapotra
történő állítással
Intézményi adatkarbantartó
felület
Bejelentkezés
• Böngészőben: http://
(belépés a szakszolgálati felületre - lásd ott
• Ha van adatkarbantartói jogosultság, akkor a
fogaskerék ikon megjelenik
• Kattintásra navigálás a felületre
Bejelentkezés pillanatától a rendszer naplóz
minden szerkesztési, mentési, törlési műveletet
Intézményválasztás
• Nincs Intézményválasztó (mint a szakszolgálati
felületen), minden listában az összes érintett
(jogosultságunk szerint látható) intézmény
összes adata látható
• Szerkesztéskor így az intézményt mindig
azonosítani kell
• A Jogosultságok menüben azokat az
intézményi elemeket látjuk, ahol rendelkezünk
Jogosultság karbantartó szerepkörrel
Felhasználók kezelése
• Felhasználói listában minden felhasználó látható,
aki fel lett véve azon intézménynél, ahol
Jogosultság karbantartói joggal rendelkezünk
• Új felhasználót az oktatási azonosítójának a
megadásával tudunk felvenni ÉS azonnal
jogosultságot is kell adnunk, egyénként nem
menti az intézményhez tartozó felhasználóként
• Felhasználót törölhetünk is, ekkor minden
jogosultságával együtt törlésre kerül
Új felhasználó felvétele
• Oktatási azonosítóval a felhasználó kikeresése,
kiválasztása
• Jogosultságoknál Új elemmel legalább egy
jogosultság felvétele az intézményhez
• Irányítási és szakszolgálati szerepkörrel a
szakszolgálati felülethez kap hozzáférést (lásd
fogalomtár, szerepkörök), adminisztrátori
szerepkörrel az adatkarbantartó felülethez
Jogosultságok kezelése
• Jogosultság beállítható és törölhető (törlést
javasolt olyankor elvégezni, amikor a
felhasználó épp nem dolgozik)
• Egy felhasználó tetszőleges számú szerepkörrel
rendelkezhet egy intézményen belül és azonos
szerepkörrel több intézményben is
Adminisztratív helyettesítés
• A jogosultság karbantartási joggal rendelkező
felhasználó kezelheti a helyettesítési adatokat
• Helyettes azonos intézményben (ott bármilyen)
jogosultsággal rendelkező felhasználó lehet
• Egy helyettes egyszer vehető fel, az időszakot
kell módosítani újabb helyettesítés esetén
• Helyettesítési időszakot kell megadni, az
időszakon kívül a rendszer nem engedi a
belépést a helyettesítőnek
Fogalmak
Fogalmak
• Alapfogalmak
•
•
•
•
Intézmény, Szakterület
Tevékenység
Szolgáltatási folyamat
Klienstípusok ( kiemelve: Gyermek/Tanuló, Csoport)
• Szerepkörök
• Szakszolgálati
• Irányítási
• Adminisztrátori
Intézmény, Szakterület
• Intézmény (teljes megnevezése: pedagógiai
szakszolgálati intézmény)
Az INYR rendszerben pedagógiai szakszolgálati intézményként jelenik meg
minden olyan Rendeletben meghatározott állami fenntartású
feladatellátási hely - székhelyintézmény, tagintézmény, telephely -, ahol
szakszolgálati tevékenységet végeznek.
• Szakterület
Minden Intézmény esetében meghatározott, hogy milyen Szakszolgálati
feladatokat lát el, ezek az Intézmény Szakszolgálati területei, a
továbbiakban: Szakterületei.
Tevékenység
• Tevékenység
– Tervezési alapegység, egy önálló munkaegység (pl.
egy foglalkozás, megbeszélés)
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy időpontban,
egy felelős által egy klienssel végrehajtandó
feladat
– Egy szakszolgálati tevékenység(típusra)
vonatkozhat (pl. szűrés, állapot megismerés,
beavatkozás, kontroll)
Szolgáltatási folyamat
• Szolgáltatási folyamat
– a közös céllal, tervezett egymásutániságban
megvalósított Tevékenységek Szolgáltatási folyamatba
szervezhetőek. Ilyen lehet egy teljes terápiás folyamat,
vagy pl. egy több lépcsős szakértői bizottsági vizsgálat
– Egy intézmény, egy szakterületén, egy kliensre
vonatkozik, egy folyamat felelős által koordinált, de
egyébként önálló tevékenységek sorozata
– Egy szolgáltatási folyamattípusra vonatkozhat (pl.
szűrés, állapot megismerés, beavatkozás, kontroll)
Klienstípusok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
gyermek/tanuló = természetes személy, egyedi TAJ és/vagy oktatási azonosító
nevesített csoport = intézményben szervezett csoport
nem nevesített csoport = általunk szabadon nevezett egyszeri csoport
iskolai/óvodai csoport = kiválasztott intézmény szabadon nevezett csoportja
Szülő = (gondviselő), egy konkrét gyermek/tanuló-é
gyermek/tanuló pedagógusa = egy konkrét gyermek/tanuló nevezett tanára
Pedagógus = általunk szabadon nevesített
Család = egy konkrét gyermek/tanuló családja
szülők csoportja = általunk szabadon elnevezett
pedagógusok csoportja = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálati szakalkalmazott = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálati szakalkalmazottak csoportja = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálaton kívüli szakember = általunk szabadon elnevezett
szakszolgálaton kívüli szakemberek csoportja == általunk szabadon elnevezett
szakember csoport = = általunk szabadon elnevezett
Gyermek/Tanuló
– Természetes személy, gyermek/tanuló, aki egyedi TAJ
számmal és/vagy oktatási azonosítóval rendelkezik
– Egy intézménybe új klienst csak a Kliensfelelős vehet fel a
KIR rendszerből vagy „átmeneti” adatokkal, ha a KIR
rendszerben még nem azonosított a TAJ szám szerinti alany
– Más intézménybeli adatai csak akkor láthatóak, ha adatai
összevezetésre (Megfeleltetésre) kerültek a rendszerben
– A kliensadatokat, a megfeleltetését minden intézménynél a
Kliensfelelős joga és kötelessége kezelni
Csoport
– A gyermekek/tanulókból az Intézményben, egy
Szakterületen belül Csoportot lehet képezni
– A csoportnak van tulajdonosa, kezdési és
befejezési dátuma (becsülten) és állapota
– Tagsága, a tagoknak állapota (az itt tagi joggal
rendelkező tagokat lehet a tevékenységnél a
jelenléti ívre felvezetni)
Módszertani leírás
• Módszertani leírás a módszertani
egységesesítés, az alkalmazott módszerek
rögzítése, és az egységes protokollok
kialakítása és bevezetése miatt fontos
• Tevékenységnek és Szolgáltatási folyamatnak
lehet módszertani leírása
• A szakszolgálati tevékenység(típus) illetve a
szolgáltatási folyamattípus határozza meg a
tartalmát
Módszertani leírás elemei
• Terület - Leírja, hogy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat
milyen területre vonatkozott (pl.: Kognitív képességek)
• Módszer - Az alkalmazott diagnosztikai, fejlesztési módszer
(pl.: Ayres terápia)
• Eszköz - A használt fizikai eszköz, amely az Intézmény eszközei
közül kiválasztható (pl.: billenőtalp)
• Eszköztár - A használt eszköztár, pl.:tüskés labda. Az
eszköztárak nem szerepelnek az Intézmény nyilvántartásaiban,
értékkészletből választhatóak
• Csatolmány - Megadott típusú állomány, amely a módszer
vagy a Tevékenység/Szolgáltatási folyamat dokumentálását
biztosítja.
Szerepkörök
• Szerepkör (jogosultságokat meghatározó adat)
– Szakszolgálati (Ellátó szakember) = aki a tevékenység,
szolgáltatási folyamat felelőse, illetve csoport
tulajdonosa lehet
– Irányítási szerepkörök = intézményi, illetve szakterületi
szinten értelmezett irányítási, működtetési
funkciókhoz kapcsolódó jogok
– Intézményi adminisztrátori = rendszerbeli adatok,
jogosultságok kezelése
Ezeket a jogosultságokat intézményi szinten, az
intézményi adatkarbantartó felületen kezeli az erre
jogosult.
Szerepkörök = szakszolgálati
– Ellátó szakember = aki a tevékenység, szolgáltatási
folyamat felelőse, végrehajtója, illetve csoport
tulajdonosa lehet
– Egy ellátó szakember egyidőben több szerepkörrel
is rendelkezhet
– Egy ellátó szakemberi szerepkör egy intézmény,
egy szakterületén egy szakszolgálati szerepkört
jelent (Pl. ABC intézményben a Gyógytestnevelés
szakterületen gyógytestnevelő)
Szerepkörök = irányítási
• Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi)
– Szerkesztő = aki az intézmény/szakterületn szintjén
minden adathoz szerkesztési joggal hozzáfér (tipikusan
valamilyen vezető ), de ezen a jogon nem lehet
tevékenység, szolgáltatási folyamat felelőse
– Kliensfelelős = egy intézménynél új gyermek/tanuló
felvételére, adatai kezelésére jogosult
– Csoportfelelős = egy intézmény/szakterületnél új
csoportot tud létrehozni, adatait kezelni
A két utóbbi általában társul valamilyen más
szerepkörök mellé.
Szerepkörök = irányítási
(most nem használt)
• Irányítási szerepkörök (intézményi/szakterületi) –
első fázisban nem használtak
– Elemző = aki az intézmény elemzéseket készíthet
– Delegáló = aki kiosztja a tevékenységeket
– Jóváhagyó = aki a tevékenység elkészültét szakmailag
jóváhagyja
– Jelentéskészítő = aki intézményi jelentéseket készíthet
Ezek mind általában társulnak valamilyen más
szerepkörök mellé.
Szerepkörök = adminisztrátori
• Adminisztrátor szerepkörök (intézményi szintű)
– Jogosultság karbantartó = aki az intézménynél a
felhasználókat, azok jogosultságait kezelheti. Először
az intézmény vezetője, majd akinek Ő beállítja ezt a
jogot.
Első fázisban nem használtak:
– Eszköz karbantartó = egy intézmény eszközeit kezeli
– Módszertani javaslattevő = az intézmény nevében
kérelmezheti a rendszer protokoll adatkészleteinek
bővítését
– Kompetencia karbantartó = az intézmény
felhasználóinak kompetencia adatait kezelheti
Adminisztratív helyettesítés
• Egy felhasználó tetszőleges számú és szerepkörű
felhasználót helyettesíthet (intézményen belül),
míg egy felhasználót is tetszőleges számú helyettes
helyettesíthet.
• A helyettesítés a rendszerben történő
dokumentálási (és nem feltétlenül ténylegesen
elvégzett szakmai munka) helyettesítését jelenti
• A helyettes úgy használja a rendszert, mintha a
helyettesített szakemberként lépett volna be
(ilyenkor a saját dolgait nem látja)
Naplózás
• A rendszer naplózza az eseményeket:
– A bejelentkezett felhasználó nevével
– Helyettesítés esetén a tényleges rögzítő és a
helyettesített nevével is
– Minden adatváltozással járó eseményt ( mentési,
állapotváltási műveletet)
– Gyermek/Tanuló szempontjából fontos kritikus
megtekintési művelete
Educatio INYR Helpdesk szolgáltatás
Telefonszám: (06-1) 477-3166
E-mail: [email protected]
KÉRDÉSEK ÉS TÁMOGATÁS