Wat gebeurt er allemaal in het HBO en WO?

download report

Transcript Wat gebeurt er allemaal in het HBO en WO?

Wat gebeurt er allemaal
in het hbo en wo?
Gerard Hogendoorn, Erasmus Universiteit Rotterdam
Pierre Poell, voorzitter LICA
VvSL-congres, 6 november 2014
Onderwerpen
• Studie in Cijfers (SiC)
• 1 mei maatregel en studiekeuzecheck
• Van centrale loting naar decentrale
selectie
• Bindend studieadvies
(nominaal=normaal)
• Bijzondere eisen pabo
• Conversie techniekopleidingen hbo
• Internationalisering
Poll Studie in Cijfers (SiC)
A. Ik weet totaal niet wat SiC inhoudt
B. Ik ben redelijk goed op de hoogte van
de inhoud van SiC
C. Ik ken alle elementen van SiC
Poll
A. Ik kijk nooit naar SiC
B. Ik kijk wel eens naar SiC
Poll
A. Mijn leerlingen kennen SiC niet
B. Mijn leerlingen kennen SiC
Poll
A. Mijn leerlingen maken wel gebruik van
SiC
B. Mijn leerlingen maken nooit gebruik
van SiC
Studie in cijfers
• Studiebijsluiter via studiekeuze123
onderwerp
wo
hbo
Studenttevredenheid
X
X
Aantal eerstejaars
X
X
Ervaren contacttijd eerstejaars
X
Contacttijd eerstejaars
X
Doorstroom naar tweede jaar
X
Diploma in vijf jaar
Diploma in vier jaar
X
X
Doorstuderen
Arbeidsmarkt
X
X
X
X
1 mei en studiekeuzecheck
• Eerste ervaringen nu opgedaan
• Massaal aangemeld voor 1 mei
• Grote diversiteit in vorm, inhoud en
regels
• Onderzoek VO-raad onder
schooldecanen
Discussiepunt 1
De studiekeuzecheck doe je zo
vroeg mogelijk
Discussiepunt 2
Eén keer aanmelden = normaal
Discussiepunt 3
HO-instellingen moeten
adviezen terugkoppelen aan
toeleverend onderwijs
Discussiepunt 4
LOB-dossier onderdeel van
studiekeuzecheck
Afschaffing centrale loting
• Per september 2017 van centrale
loting naar decentrale selectie
• Twee selectiecriteria
• Transparant
• Maximaal aanmelden voor twee
selectieopleidingen
• Voor 15 januari aanmelden, 15 april
uitslag
Bindend studieadvies
• Steeds hogere eisen eerste jaar HO
• Principe: vraag meer aan studenten,
en ze presteren meer
• Niet alleen BSA in eerste jaar, maar
ook in hogere jaren?
Met hbo-p naar universiteit
• Universiteiten mogen aan deze
doorstroomroute extra eisen stellen
• Havisten die deze route willen volgen
moeten zich vooraf goed oriënteren
Toelatingseisen pabo
• Bijzondere nadere vooropleidingseisen
• Gelden alleen voor mbo’ers en
havisten
• Parate kennis aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek
• Toelatingstoetsen
• Vanaf september 2015
• Tijdelijk bijscholingstraject
Conversie sector techniek hbo
• Bredere opleidingen, minder
versnippering (van 65 naar 35)
• Vaak: brede bachelor met
afstudeerrichtingen
• Toelatingseisen tijdelijk versoepeld
• Straks ook voor andere sectoren?
Internationalisering
• University Colleges
• Engelstalige opleidingen
• TTO, IB, ELOS
DILEMMA 1
CIJFERS
of
CV
DILEMMA 2
BREDE BACHELOR
of
SPECIALISATIE
• Pierre Poell
• [email protected]
• Gerard Hogendoorn
• [email protected]