Digitalizace výuky Zeměpis Austrálie Mgr. Robert Jiran

download report

Transcript Digitalizace výuky Zeměpis Austrálie Mgr. Robert Jiran

Příjemce
Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
Registrační číslo projektu
Název projektu
Číslo prioritní osy
Předmět
Téma
Autor
CZ.1.07/1.1.05/02.0010
Digitalizace výuky
1/1.1
Zeměpis
Austrálie
Mgr. Robert Jiran
Zeměpis pro 7. ročník
Učebnice fraus
Austrálie
. Fraus str. 78- 86
. Austrálie úvod
. Členění Austrálie
. Města
. Povrch
. Vodstvo
. Hospodářství
. Obyvatelstvo
. Fauna
. Austrálie v bodech
. Tajenka
Austrálie úvod
Státní zřízení : Monarchie
Založení : 1901
Hl. město : Canberra
Rozloha : 7 692 030 km²
Počet obyvatel :21 152 000
Měna : Australský dolar
Úřední jazyk : Angličtina
Austrálie, oficiálně Australský svaz, je stát na
jižní polokouli tvořený stejnojmenný kontinentem,
dále pak velkým ostrovem Tasmánií a množstvím
menších ostrovů v Jižním, Indickém a Tichém
oceánu. Na severu sousedí s Indonésií, Východním
Timorem a Papuou Novou Guineou, na
severovýchodě se Šalamounovými ostrovy,
Vanuatu a Novou Kaledonií a na jihovýchodě s
Novým Zélandem.
Členění kontinentu
Austrálie sestává z šesti států a dvou pevninských a několika
malých ostrovních teritorií. Státy jsou Nový Jižní Wales,
Queensland, Jižní Austrálie, Tasmánie, Victoria a
Západní Austrálie. Dvěma velkými pevninskými teritorii pak
Severní teritorium a Teritorium hlavního města. Teritoria v
mnoha ohledech fungují podobně jako státy, svazový
parlament však může veškerou jejich legislativu upravit,
změnit nebo zrušit.
Změny na území Austrálie
Členění kontinentu
Města
Sydney
Povrch
2 228 metrů vysoký Mount Kosciuszko ve Velkém předělovém pohoří je
nejvyšší horou Austrálie jako kontinentu, ne však státu: Mawson Peak na Heardov
ostrově jej převyšuje o 517 metrů. Nejznámější je však masiv Ayers Rock. Na
jihovýchodě kontinentu leží Australské Alpy.
Velký bariérový útes je největším korálovým útesem světa. Leží poměrně blízko
severovýchodnímu pobřeží, dlouhý je více než 2 000 kilometrů.
Ayers Rock.
Mount Kosciuszko
Velký bariérový útes
Austrálie-pouště
Velká Viktoriina poušť
Gibsonova poušť
Velká písečná poušť
Simpsova poušť
Vodstvo
Austrálii a její ostrovy omývají Indický a Tichý oceán.
Austrálie je nejsušší kontinent na Zemi. Řeky i
jezera mají málo vody a často i úplně vysychají.
Takovým vysychajícím řekám se říká CREEK.
Nejvýznamnější jezero Austrálie je na mapce
značeno číslem 8 a jmenuje se EYREOVO JEZERO.
Dvě nejdůležitější řeky Austrálie leží na JV. Jde o
řeku M U R R A Y s přítokem D A R L I N G.
Murray
Darling
Obyvatelstvo
Současný národ se začal utvářet s příchodem prvních Evropanů v 18. století.
Austrálie je původně trestaneckou kolonií, kterou zde zřídili Britové. Australané
jsou ale potomci mnoha národností, například také Řeků, Italů nebo obyvatel
Skandinávie. Po druhé světové válce sem přišlo také mnoho imigrantů z Asie.
95 % obyvatel je britského nebo irského původu. V Austrálii žije asi 380 000
původních obyvatel, kteří obývají především Severní teritorium. Australská pevnina je
obydlena více než 42 000 let domorodými obyvateli.
Náboženství
Při posledním sčítání lidu v roce 2006 se 64 % obyvatel
prohlásilo za křesťany. Nejvíce obyvatel se přihlásilo ke
katolické církvi (26 %) a anglikánské církvi (19 %).
Fauna
Poznáte jak se jmenují tato zvířata?
Koala
Ježura
Dingo
Klokan
Emu
Ptakopysk
Melbourne
Canberra
Austrálie v bodech
Poloha - J. polokoule, V. polokoule
POVRCH AUSTRÁLIE
- obratník Kozoroha (23 ½° j.š.)
-tvar pánve
Rozloha - 9 mil. km²
-Velké předělové pohoří
-na jihu Australské Alpy (Mt.Kosciusco = 2 228 m)
-vnitrozemí - Velká Viktoriina poušť
VODSTVO AUSTRÁLIE
-řeky - Murray + přítok Darling
-jezera - Eyreovo
-½ území - bezodtoká oblast
- řeky netečou do OCEÁNU
Australský svaz - hl. m. Canberra
- další - Sydney, Melbourne
- uznávají britskou královnu - zastupuje gevurnér
- řeč - Angličtina
ROSTLINSTVO A
ŽIVOČIŠSTVO
Živočišstvo - klokan,
medvídek Koala, pes
Dingo, pštros Emu
Rostlinstvo - lesy
PODNEBÍ AUSTRÁLIE
-pásy - subtropický, tropický, mírný
-pobřeží vlhké
-vnitrozemí - suché = poušť
Tajenka – práce s mapou
1
xx x x
x
2
x x
x
3
x
4
x x
5
x
x x x
1) Co tvoří většinu povrchu západní a střední Austrálie?
2) Jak se jmenuje zátoka na západě Austrálie?
3) Část názvu nejvyšší hory Austrálie.
4) Jaká barva převažuje na vlajce Austrálie?
5) Jaké moře omývá Austrálii ze severu (pobřeží Arnhemské země)?
Výsledek tajenky
1
P
2
3
K
O
4
5
A
O
U
Š
T
Ě
Ž
R
A
L
O
Č
Í
S
C
I
U
S
K
O
M
O
D
R
Á
R
A
F
U
R
S
K
É
ULURU - AYERS ROCK