Ciekawostki matematyczne

Download Report

Transcript Ciekawostki matematyczne

Ciekawostki matematyczne
Anna Czech, MS, sem.VIII
Ciekawostki liczbowe
LICZBY GNOMICZNE
Liczby gnomiczne to liczby postaci 2n+1, które dodane do kwadratu
liczby n dają kwadrat następnej liczby.
n
2n+1
n2
(n + 1)2
1
3
1
4
2
5
4
9
3
7
9
16
4
9
16
25
5
11
25
36
6
13
36
49
Zagadkowa liczba Pi
Zagadkowa liczba Pi
Ciekawostki
W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do
wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc
po przecinku! Dziś nie można stwierdzić czy był to zadziwiający
przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych
Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w
kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą, że
inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz
komunikat.
Liczby trójkątne
Liczby zaprzyjaźnione
Liczby palindromiczne
Ciekawostką matematyczną jest, że każdy palindrom liczbowy w systemie
dziesiętnym złożony z parzystej liczby cyfr jest podzielny przez 11
Magia liczby 37 ?
Magia liczby 37?
3 x 37 = 111, a 1 + 1 + 1 = 3
6 x 37 = 222, a 2 + 2 + 2 = 6
9 x 37 = 333, a 3 + 3 + 3 = 9
12 x 37 = 444, a 4 + 4 + 4 = 12
15 x 37 = 555, a 5 + 5 + 5 = 15
18 x 37 = 666, a 6 + 6 + 6 = 18
21 x 37 = 777, a 7 + 7 + 7 = 21
24 x 37 = 888, a 8 + 8 + 8 = 24
27 x 37 = 999, a 9 + 9 + 9 = 27
Przerwa na zagadkę
1=2
Który odcinek jest dłuższy?
Porada matematyczna
Jak grać, żeby zawsze wygrać?
Jak dzięki matematyce zgarnąć
milion dolarów?
Hipoteza Goldbacha
Bryły Platońskie
Parszywa dwunastka
Dziura budżetowa
Najtańsza furmanka
Najpiękniejszy wzór świata
UWAGA!
Test na geniusza w naszej grupie
Jak ktoś to zna to niech nie psuje
zabawy!
Znaleźć w przeciągu 30 sekund
sumę liczb od 1 do 40
Pierwsze przebłyski geniuszu Karola
Gaussa
Pierwsze przebłyski geniuszu Karola
Gaussa
Nie zginiemy wcale tak szybko
Mosty Królewieckie
Tabliczka Plimptona
Ciało ludzkie
Uczeni oceniają, że ciało ludzkie składa się z
10 00000000000000000000000000000
atomów. Silnki robiący 33 obroty na sekundę
musiałby się obracać
10 000 000 000 000 000 000 lat,
żeby ilość obrotów dorównała liczbie ludzkich
atomów. Kto by pomyślał jacy my jesteśmy
skomplikowani...
Ciekawe przypadki działań
matematycznych
1x1=1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=12345678987654321
9 x 9 + 7 = 88
1 x 9 + 2 = 11
98 x 9 + 6 = 888
12 x 9 + 3 = 111
987 x 9 + 5 = 8888
123 x 9 + 4 = 1111
9876 x 9 + 4 = 88888
1234 x 9 + 5 = 11111
98765 x 9 + 3 = 888888
12345 x 9 + 6 = 111111
987654 x 9 + 2 = 8888888
123456 x 9 + 7 = 1111111
9876543 x 9 + 1 = 88888888
1234567 x 9 + 8 = 11111111
98765432 x 9 + 0 = 888888888
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10 = 1111111111
1x8+1=9
7 x 7 = 49
12 x 8 + 2 = 98
67 x 67 = 4489
123 x 8 + 3 = 987
667 x 667 = 444889
1234 x 8 + 4 = 9876
6667 x 6667 = 44448889
12345 x 8 + 5 = 98765
66667 x 66667 = 4444488889
123456 x 8 + 6 = 987654
666667 x 666667 = 444444888889
1234567 x 8 + 7 = 9876543
6666667 x 6666667 = 44444448888889
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321