Mei 2016 - Kruishoutem

download report

Transcript Mei 2016 - Kruishoutem

Gemeente
Ei-vol vitaliteit!
V.U.: Unizo vzw
Nieuwstraat 17, Kruishoutem
Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090
Kantoor van afgifte: Gent X
Maandelijks, behalve in februari en augustus
Jaargang 27 - nr. 4
Paulette Rombaut
Gemeentebestuur on tour
Groepsaankoop zonnepanelen
Met belgerinkel naar de winkel
mei 2016
Eikoningin Laura Peers samen met eredames Julie Seys en Louna Moreels
en eierboer Maarten De Meulemeester.
Collien De Block is de gelukkige eiprinses en Anis Zaoviati
won de titel van eiprins.
Eierprijzencomité in gezelschap van de kersverse eierboer en eredames.
Frederik Vaernewijck vangt het Gulden Ei en wint e125.
Ei-games in de sporthal.
Zwerfvuilactie JNM
Samen grabbelen naar het gulden ei.
Paashappening Gezinsbond Nokere
GEMEENTELIJK NIEUWS
GEMEENTERAAD 11 APRIL 2016
Bericht van de redactie
Het Eierdopje van juni 2016 verschijnt
op 25 mei 2016. Stuur teksten, foto’s en
activiteiten uiterlijk 10 mei 2016
digitaal door naar [email protected] Contactpersoon: Lutgart
Parmentier – tel. 09 333 71 84.
SLUITINGSDAGEN
Gemeentehuis en OCMW: 5, 6, 7 en 16 mei
Bibliotheek: 5 en 6 mei
Sporthal: 1, 5, 15 en 16 mei
Containerpark: 6 mei
Hieronder leest u een beknopt verslag van de
gemeenteraad. Het volledige verslag vindt
u op de gemeentelijke website onder de rubriek Bestuur en Diensten/Gemeenteraad.
Samenwerking gemeente – OCMW:
uitoefening van het ambt van OCMWsecretaris door de gemeentesecretaris
Het is de bedoeling dat het OCMW en de gemeente op allerlei vlakken nauwer met elkaar gaan samenwerken. Zo zullen ze voor
bepaalde functies een beroep kunnen doen
op elkaars personeelsleden.
In het kader van de oppensioenstelling van
de huidige OCMW-secretaris per 1 juni 2016
zal de gemeentesecretaris vanaf voormelde
datum tegelijkertijd het ambt van secretaris van het OCMW uitoefenen.
Wijziging subsidiereglement voor de
toekenning van huursubsidies voor
het huren van audiovisueel materiaal
bij socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten.
het gemeentebestuur
Gemeente
Ei-vol vitaliteit!
ON TOUR
het gemeentebestuur
UITNODIGING
ON TOUR
Wanneer houdt de
Kruishoutem
De Mastbloem
Nokere
zaal Nocra
Lozer, zaal della Faille
d’Huysse
Mevrouw, Mijnheer,
De gemeente beschikt sinds 2002 over
een subsidiereglement voor de toekenning van huursubsidies voor het huren
van audiovisueel materiaal bij socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten.
Ondanks de jaarlijks gevoerde promotie
hieromtrent, werd de voorbije jaren weinig gebruik gemaakt van deze subsidies.
Daarom moeten de deelnemende lokale besturen zorgen voor een jaarlijkse cofinanciering van 0,25 euro/inwoner.
Het inhoudelijke actieterrein van het samenwerkingsverband wordt beperkt tot het
ruime socioeconomische beleid waarbij een
evenwicht vooropstaat tussen lokale economie en werkgelegenheid.
ZITDAG INVULLEN AANGIFTEN
PERSONENBELASTING
Op dinsdag 7 juni 2016 van 8.30 u. tot
17.00 u. organiseert de belastingdienst van
Oudenaarde naar jaarlijkse gewoonte in de
raadzaal van het gemeentehuis een zitdag
voor het invullen van de belastingbrieven
(aanslagjaar 2016, inkomstenjaar 2015).
Elke belastingplichtige kan zich aanmelden
met zijn documenten om zijn aangifte elektronisch in te dienen.
Geen tijd om langs te komen? Dien uw
belastingaangifte in via het internet. Surf
naar www.taxonweb.be en maak het u zelf
gemakkelijk.
WAAR PARKEREN TIJDENS
DE MARKT ?
De huidige beleidsploeg (2013-2018) is ruim halfweg haar
legislatuur. Het moment om stil te staan
realisaties
Om bij
dedesubsidieaanvragen
aan te moedigen
tourvan
indeuw
buurt halt?
voorbije jaren en vooruit te kijken
naar de projecten
verhoogt
het gemeentebestuur de toelage
die de komende drie jaar nog op het aanzienlijk.
programma staan. Het
is ook tijd3om
uw 2016
mening te vragen!
dinsdag
mei
om 19.30 u.
De verenigingen ontvangen per aanvraag
donderdag 26 mei 2016
om 19.30 u.
aanvragen per werkjaar indienen.
Hiertoe organiseert het schepencollege in iedere deelgemaximum van 150 euro (vroeger 62 euro).
meente en wijk een ontmoetingsmoment waarop ook u aan
Ook nu kunnen verenigingen maximaal 2
het woord komt.
Meer info
Iedere schepen zal een korte uiteenzetting
geven en
overhet
de nieuwe subsidiereglement
stand van zaken van zijn beleidsdomeinen
-projecten.
vindt en
u op
de gemeentelijke website.
Daarna schenken we ook aandacht aan uw vragen en bedinsdag
31 mei 2016
zorgdheden. Een goed moment om in dialoog te treden met
om
Actieve participatie aan het samenuw 19.30
bestuur. u.
Afsluiten doen we met een drink.
Wannegem-Lede
zaal Twee Dorpen
donderdag 9 juni 2016
om
19.30
u.harte welkom.
U bent
er van
Marolle
zaal Elckerlyc
donderdag 7 juli 2016
om 19.30 u.
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeentebestuur Kruishoutem, Markt 1, 9770 Kruishoutem
Voor publiciteit:
Tim Isebaert
tel. 0496 38 11 68
e-mail: [email protected]
Grafische vormgeving en druk:
Druk. Vanderhaegen
Kruishoutem
tel. 09 383 52 14
Foto cover: Molenstraat
Passende foto’s voor de cover van het
volgende nummer kunt u doorsturen
naar [email protected]
werkingsverband ‘Streekbeleid ZuidOost-Vlaanderen’.
De wekelijkse markt op dinsdag vond reeds
een aantal weken plaats op de parking voor
het gemeentehuis en naast de kerk.
Met de oproep ‘Versterkt streekbeleid’ van
het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil Vlaanderen een nieuw elan geven aan het streekbeleid in Vlaanderen.
Marktbezoekers kunnen hun auto onder
meer parkeren in de Pastorijstraat, de
Kerkhofweg, de Kasteelstraat en op de
parking van het Europees Cartoon Centrum
in de Brugstraat.
Hierbij dienen nieuwe samenwerkingsverbanden streekbeleid te worden opgericht
die de sociaaleconomische uitdagingen van
regio’s in Vlaanderen op termijn vertalen in
een gedragen en actiegericht beleid.
In de Kerkhofweg werd er bovendien een
bijkomende parking aangelegd. Tijdens de
werken aan het Nieuw Plein zal altijd ook
een deel beschikbaar blijven als parking.
Kruishoutem zal samen met de andere steden en gemeenten van de arrondissementen
Aalst en Oudenaarde, aangevuld met Oosterzele en Gavere, toetreden tot een nieuw samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen.
Na goedkeuring op Vlaams niveau van het samenwerkingsverband Zuid-Oost-Vlaanderen
wordt er van 1 augustus 2016 tot en met 30
juni 2019 (mogelijks verlengbaar naar aanleiding van de Vlaamse verkiezingen in mei
2019) een maximale jaarlijkse cofinanciering
voorzien van ± 173.500 euro mits er evenveel
lokale cofinanciering wordt voorzien.
1
Openingsuren:
ma.: di.: woe.: do.: vr.: zat.: 9.00 u. - 12.00 u.
9.00 u. - 12.00 u. en 15.00 u. - 18.00 u.
9.00 u. - 12.00 u.
9.00 u. - 12.00 u. en 15.00 u. - 18.00 u.
9.00 u. - 12.00 u. en 15.00 u. - 18.00 u.
10.00 u. - 12.00 u. (juli & augustus gesloten)
Kruishoutem
BON
verkooppunt
Kantoor Carl Dedeken bvba
Nieuw Plein 17
9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 55 88
GSM 0496 84 19 58
[email protected]
www.carldedeken.be
FSMA 63276 A-B
Alle beleggingen, kredieten en verzekeringen
binôche, belgian eyewear
Ontdek de nieuwe folder in jullie bus!
Funeral Services Kris
“Optiek Elien en binôche,
samen voor een klare kijk!”
VANHOUTTEGHEM
Funeral Services Kris
Warandestraat 32 - 9770 Kruishoutem
09/383 00 83
2
Onze partner
voor kwaliteit :
Kerkstraat 5 – Kruishoutem
09 310 48 70
[email protected]
www.optiekelien.be
MA op afspraak
DI t.e.m. VRIJ 8u30 - 12u en 14u - 19u
ZA 10u - 12u30 en 13u30 - 17u
ZO gesloten
O O G M E T I N G E N – B R I L L E N – C O N TA C T L E N Z E N
GOED OM TE WETEN
GEBRUIKT U NOG DE GOUDEN GIDS?
NIEUW ONROERENDERFGOEDDECREET
Als milieuvriendelijke gemeente ondersteunen wij de oproep van
Truvo Belgium, de uitgever van de papieren versie van de gouden en
witte gids.
Gebruikt u de papieren versie van de telefoonboek nooit en wilt u
deze liever niet meer ontvangen?
Aarzel dan niet en schrijf u uit via een link op de startpagina van de
website www.goudengids.be.
Zo draagt u op een eenvoudige manier bij tot een duurzamer milieu.
Personen die zich uitschrijven voor 24 mei 2016, met vermelding van
hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen
exemplaar meer ontvangen. Met uitschrijvingen na voormelde datum
zal pas volgend jaar rekening gehouden kunnen worden.
Ontdek de elektronische versies van goudengids.be en wittegids.be
via www.goudengids.be/ebook.
Sedert 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet van kracht. Alle erfgoedsoorten (monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen,
archeologie) werden in één overkoepelende regelgeving gegoten.
Wat zit er vervat in de nieuwe onroerenderfgoedregelgeving? Wat
verandert er voor u als bouwheer in de praktijk van de onroerenderfgoedzorg? Welke financiële ondersteuning kan u krijgen voor het
beheer van erfgoed (o.a. beschermde panden)? Waarom moet u een
erkenning aanvragen? Waar moet u toevalsvondsten melden?
Belanghebbenden uit de sector (bv. eigenaars beschermde panden,
bouwheren, architecten, archeologen, makelaars, metaaldetectoristen, notarissen …) die benieuwd zijn naar het antwoord op bovenstaande vragen kunnen terecht op de website van onroerend erfgoed
www.onroerenderfgoed.be.
Op deze site vindt u overzichtelijke brochures die de nieuwe regelgeving toelichten en die u kan downloaden of aanvragen.
BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND
NIEUWE INWONERS
HUWELIJKEN
Nick DUCHATELET, Kimberly DE STAEBELE en Matiz, Fockaertsthof 41
Jaak FIERS, Fonteinstraat 17 en Lieve VAN HEUVERSWIJN,
Bosstraat 1, gehuwd te Kruishoutem op 15/04/2016
Gregory DE TANDT en Stéphanie BORRA, Wandelstraat 30
Roland RAES en Maria DHUYVETTER, Nieuwstraat 28/1002
ADRESWIJZIGINGEN BINNEN DE GEMEENTE
Chris MOREELS en Katja VAN DAELE, Neerrechemstraat 11/A
Mieke DE KEUKELAERE, Jeremy en Camille,
Churchillstraat (Winston) 30
Edwin CLAUWAERT, Hedekensdriesstraat 11/0001
Paul VAN OVERBERGHE, Myriam DE VLIEGER en Nand,
De Jonghestraat (Stefaan) 22
GEBOORTEN
Valentine BEEL, dochter van Francis en van Eveline VAN MAELE,
Kasteeldreef 8
OVERLIJDENS
Georges COSIJNS, 92 j, echtgenoot van Maria Van den Bossche,
Waregemsesteenweg 48, overleden te Kruishoutem op 23/03/2016
Renaat WILLEMS, 86 j., weduwnaar van Elisabeth Beyens,
Geldstraat 5, overleden te Kruishoutem op 23/03/2016
Daan DE CLERCQ, zoontje van Ruben en Eleen Michels,
Lozerstraat 54, overleden te Kruishoutem op 25/03/2016
Gilbert VANMARCKE, 79 j., echtgenoot van Solange De Ketele,
Stokstraat 11, overleden te Gent op 30/03/2016
Mia WAUTERS, 74j., Goedlevenstraat 6, overleden te Gent
op 07/04/2016.
Delano LIPPENS, zoon van Peter en van Kimberly GRYP,
Beverhoekstraat 7
WACHTDIENSTEN DOKTERS EN APOTHEKERS
Wachtdienst dokters: 09 338 86 32
Wachtdienst apothekers: 0903 99 000 (1,50 euro/min.)
Wachtdiensten Algemeen Tandarts Vlaanderen: 0903 39969
• Wit-Gele Kruis Oudenaarde: Permanente wachtdienst: 055 31 27 13
• VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen: Dienst voor thuiszorg:
09 225 78 83, Fax 09 225 13 92
• Familiehulp VZW: Dienst voor Thuiszorg: 055 33 45 45 – Fax 055 33 45 00
• Thuisverpleging BOND MOYSON: permanente wachtdienst:
09 333 59 99
• Solidariteit voor het gezin VZW: Gezins- en bejaardenhulp en
thuisverpleging: permanent bereikbaar: 055 33 44 21
• Home St.-Petrus: Bejaardenzorg/crisisopvang/kortverblijf.
Onthaal 09 333 30 11
Onafh. Zelfst. Verpleegkundige
• Lieven Deprince, tel. 09 383 04 01 of 0477 50 75 25
• Vicky Vanwetter, tel. 0470 50 76 11
Drankprobleem ? U kunt geholpen worden!
AA. Nationaal – tel. 03 239 14 15
AA. Bill Kruishoutem – tel. 0477 38 19 82 of 0479 60 22 35
3
Tuin- en hobbyshop & TUINONDERHOUD
J. Van de Woestyne - Van Den Berghe
Mei-maand is bloemenmaand
Ruime keuze aan:
•
•
•
•
•
zomerbloeiers en terrasplanten
Sproei- en meststoffen
Tuinzaden VILMORIN
Hobby-voeders
Gratis advies
VAN DEN BROEKE
ELECTRO- EN NETWERKBEKABELING
GLASVEZELBEKABELING
ALGEMENE ELEKTRICITEITSWERKEN
dag
8 mei Moemdetebrloemen
verras haar
Nokeredorpstraat 43 - Nokere - Tel/Fax 09/383 70 84
[email protected]
di.-woe.-do.-vr.: 8u. - 12.30u. • 13.30u. - 19u. zat.: 8u. - 12.30u. • 13.30u. - 18u.
zon- en feestdagen: 9u. - 12.30u.
Chris Kado
BAUBO
Uw kook, kado- en huisraadwinkel!
Moederdag
tips!
OUTLET DAMESKLEDIJ
Particulier en KMO
Installateur in uw buurt
Als kwaliteit voorrang krijgt
Demeyere,
Le Creuset,
Beka
Olsensesteenweg 57
9770 Kruishoutem
0475 81 53 13
[email protected]
DEINSESTEENWEG 60
0471 311 957
[email protected]
9770 KRUISHOUTEM
Religieuze
artikelen
Blauwblomme Christine
Nieuwstraat 14, 9770 Kruishoutem
09/383 54 29
OPEN SCHOOL
VTI en VIBSO
Hartelijk welkom
Jouw talent,
onze passie... op zondag 29 mei ‘16
we maken je dromen waar
van 10.30 tot 19.30 uur
Mogelijkheid tot inschrijven, ook voor
volwassenenonderwijs CVO Sint-Paulus.
www.creatief.be
Doorlopend BBQ met frietjes in cafetaria.
Toekomststraat 75 - 8790 Waregem
Tel. 056 60 14 62
[email protected]
www.vtiwaregem.eu
4
GRONDGEBIEDZAKEN
OPENBARE WERKEN
Werken Karreweg - Industriezone
Update werken Markt en omgeving
Ondertussen werd een deel van de weg ter hoogte van het Nieuw
Plein afgewerkt. De komende weken zal het resterende deel van
het wegdek in de Blekerijstraat gebetonneerd worden. Het eerste
deel van de Blekerijstraat heeft ondertussen voldoende kunnen
uitharden en zal dan berijdbaar zijn voor plaatselijk verkeer.
De riolering op het Nieuw Plein aan de kant van Bpost werd geplaatst. Nu zal ook deze riolering verder aangelegd worden richting Waregemsesteenweg. Er zal daarbij geen hinder zijn voor het
verkeer op de Waregemsesteenweg.
Tenslotte zullen ook de boordstenen en de fundering van de voetpaden op het Nieuw Plein geplaatst worden.
LEEFMILIEU
Sluit uw huis of bedrijf aan op de
zon!
Nog tot 23 mei 2016 kunt u als inwoner
van Oost-Vlaanderen gratis en vrijblijvend
inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op uw
energiekosten en draag uw steentje bij
aan een beter leefmilieu.
Er werden reeds eerder groepsaankopen
zonnepanelen georganiseerd in Vlaanderen. Meer dan 7.000 Vlaamse gezinnen investeerden op deze manier in
zonne-energie. Ook vandaag blijven
zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld
op de bank. Voor het eerst krijgt u de kans
om ook via de Provincie Oost-Vlaanderen
deel te nemen aan zo’n groepsaankoop.
Klimaatgezond Oost-Vlaanderen
Deze groepsaankoop sluit naadloos aan
bij de ambitie van de Provincie om samen
met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven ... werk te maken van
een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De
Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050
klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door
maximaal in te zetten op energiebesparing
en productie van hernieuwbare energie.
De werken in de industriezone Zaubeek zijn na een aantal problemen opnieuw van start kunnen gaan. De heraanleg van de Dertienveldekensweg en het herstel van de Stokstraat en Leenbeekstraat zijn in een laatste fase aangekomen.
Vanaf 17 mei zal vermoedelijk de omleiding via Leenbeekstraat
en Dertienveldekensweg gedurende een drietal weken terug in
gebruik genomen worden. In die periode zal de afwerking van de
Karreweg gebeuren. Verder zullen de bermen en rioolaansluitingen in de Industriezone afgewerkt worden, alsook een aantal
werkzaamheden op het grondgebied van Zulte.
Eind mei starten de rioleringswerken in de Meirestraat en de
Leenbeekstraat.
Met vragen over deze openbare werken kan u terecht bij Lieven
Van Laer van de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 09 333 71 14 of
[email protected] of bij de schepen van
openbare werken.
Hoe werkt de groepsaankoop?
1.
Inschrijven
U kunt nog tot en met 23 mei gratis
envrijblijvend inschrijven.
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen
2.
Veiling
Op 24 mei vindt de veiling plaats.
Enkel leveranciers die het kwalificatieproces met positief resultaat hebben doorlopen, mogen deelnemen aan de veiling en hun scherpste prijs bieden.
3. Persoonlijk voorstel op maat
Vanaf 6 juni ontvangt u een persoonlijk voorstel op basis van uw inschrijvings-
gegevens met een indicatie van uw
rendement.
4. U kiest! Vindt u het aanbod interessant?
Alleen dan accepteert u het persoonlijk
voorstel voor 8 juli.
5. Installatie
Uw gegevens worden doorgestuurd naar
de winnende leverancier. Na een
inspectie van uw dak, zal uw zonne panelensysteem geïnstalleerd worden.
We streven ernaar om alle installaties
af te ronden voor 1 februari 2017.
Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Kruishoutem heeft momenteel in samenwerking met het provinciebestuur een
klimaatcampagne ‘Kruishoutem k-ei-hard
voor groene energie’ lopen. Dit initiatief
van groepsaankoop past hier perfect in.
5
Investeer vandaag, geniet later.
Doe aan pensioensparen.
Argenta Kruishoutem
Kantoor K.Bure – Verschuere bvba
Knokstraat 2, 9770 Kruishoutem
09 383 69 62
[email protected]
ON 0463473621 | FSMA 43274cA-cB | RPR Oudenaarde
Principaal: Argenta Spaarbank nv – Argenta Assuranties nv
Investeer vandaag, geniet
Doe aan pensioensparen
Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be
Argenta Kruishoutem
Kantoor K.Bure – Verschuere bvba
Knokstraat 2, 9770 Kruishoutem
09 383 69 62
[email protected]
ON 0463473621 | FSMA 43274cA-cB | RPR Oudenaarde
Principaal: Argenta Spaarbank nv – Argenta Assuranties nv
Investeer
vandaag,
later.
Kleine beetjes
makengeniet
het verschil.
Uw appeltje voor de dorst • www.argenta.be
Doe aan pensioensparen.
pensioensparen.
KLEDING MODERNA
Markt Kruishoutem
09 383 50 18
Vrije Ingang
TOTALE UITVERKOOP!
vanaf vrijdag 29 april 2016
70%
Kortingen tot 6
Wie kan deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of
huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar kunnen deelnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met een maximum geïnstalleerd vermogen van 10 kWp (dit komt overeen met
ongeveer 40 zonnepanelen).
Ook als kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van
mede-eigenaars (VME) kunt u zich inschrijven.
Waarom kiezen voor zonnepanelen?
Onuitputtelijke energiebron
De zon is een onuitputtelijke bron van energie. In tegenstelling tot
schaarse grondstoffen zoals olie, gas en steenkool.
Besparen op energiekosten
Gemiddeld is een installatie op minder dan 10 jaar terugverdiend.
Voor het installeren van uw zonnepanelen kan u trouwens gebruik
maken van de Vlaamse Energielening. U kan tot 10.000 euro lenen
aan 2% of zelfs 0%.
Grotere onafhankelijkheid
Hoe meer stroom uw zonnepanelen opleveren, hoe minder stroom u
nodig hebt van uw
energieleverancier.
Vermindering CO2-uitstoot
Door te kiezen voor zonnepanelen draagt u bij aan de vermindering
van CO2-uitstoot en aan een
klimaatgezond Oost-Vlaanderen.
Meer info
Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, bel naar het gratis nummer 0800 26 803
(werkdagen van 9.00 u. tot 17.00 u.) of e-mail naar [email protected]
oost-vlaanderen.be.
Op 15 juni 2016 om 20.00 u. organiseert het gemeentebestuur
i.s.m. de provincie een infosessie over deze groepsaankoop in De
Mastbloem.
Verenigingen en afvalmeesters strijden samen voor
een net Kruishoutem
Zwerfvuil belast niet alleen ons leefmilieu maar is een constante
bron van ergernis voor bewoners en recreanten. Voorkomen blijft
de boodschap!
Afval dat wordt gestort dient echter opgeruimd. Opruiminitiatieven
in onze gemeente worden dan ook ten zeerste gewaardeerd en beloond.
Het gemeentebestuur verleent verenigingen en scholen een subsidie van 50 euro per traject van min. 2 km dat zij opruimen. De
subsidie is per initiatiefnemer beperkt tot 100 euro/jaar.
Dit jaar konden we op heel wat inzet rekenen. Wij danken de talrijke deelnemers voor hun inzet voor een propere gemeente!
•
•
•
•
•
•
Jachtvereniging WBE tussen Schelde en Leie vzw
Landelijke Gilde en Jong CD&V
Gezinsbond
JNM Leievallei
Natuurpunt
Vrije Basisschool Kruishoutem - Nokere
Maar ook particuliere initiatieven worden beloond. IMOG creëerde
het statuut afvalmeester en glasbolpeter. Wie zijn buurt netjes
houdt krijgt een jaarlijkse subsidie van 90 euro/jaar, wie het peterschap van een glasbol behartigt krijgt hiervoor 60 euro/jaar.
Graag uw betrokkenheid inzake het opsporen van sluikstorters
Sluikstorten wordt streng bestraft! Wanneer het gemeentebestuur
sluikstorters kan identificeren past ze de gemeentelijke retributie
van 350 euro toe.
Wij doen dan ook een oproep naar buurtbewoners/voorbijgangers
om extra aandachtig te zijn voor dergelijke feiten en ons alle nuttige gegevens te melden in functie van verdere opsporing naar de
daders.
Nuttig zijn: nummerplaat van en type voertuigen, uittreksel bankrekening, betaalticket warenhuis, briefwisseling, adresgegevens, enz.
Deze info kan u overmaken aan de milieudienst van de gemeente
(09 333 71 20) of de lokale politie (09 321 73 10). Zij respecteren de
anonimiteit van de melder.
Zwerfvuilactie Vrije Basisschool Kruishoutem - Nokere.
Zwerfvuilactie Gezinsbond
Zwerfvuilactie Landelijke Gilde en Jong CD&V
Zwerfvuilactie Jachtvereniging WBE tussen Schelde en Leie vzw
7
STUDIE VAN NOTARISSEN
VAN CAENEGEM & VAN CAENEGEM
te Kruishoutem (Tel. 09/383.50.80 – Fax. 09/383.62.55 – E-mail: [email protected])
OPENBARE VERKOOP
EEN LANDELIJK GELEGEN WONING
EN WEILAND TE NOKERE, ANZEGEMSESTEENWEG 56
Geassocieerd notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem zal
openbaar te koop stellen:
GEMEENTE KRUISHOUTEM, derde afdeling,
deelgemeente NOKERE
LOT 1: Een woonhuis met aanhorigheden en weiland gelegen Anzegemsesteenweg 56, kadastraal bekend sectie A, nr 0346L/P/0000
en 0346/M/P0000, groot 8.233 m². Nietgeïndexeerd - KI woning: €
684,00
Indeling:
Woning: Inkomhall, ruime living, keuken, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche en WC, bijkeuken, WC, berging onder de trap,
zolder. Diverse bijgebouwen
EPC nummer: 20151211-0001818195-1, score: 419 kWh/m²jaar
Onmiddellijk vrij van gebruik, mits betaling van koopsom en kosten
Stedenbouwkundige vergunningen uitgereikt – stedenbouwkundige
bestemming: landschappelijk waardevol agrarisch gebied – geen dagvaarding ovk art. 6.1.1 of 6.1.41 tem 6.1.43 VCRO – niet gelegen in een zone
met voorkooprecht RUP – geen verkavelingsvergunning
LOT 2: Perceel bouwland, kadastraal bekend sectie A, nr 534/B/P000,
groot 3.583 m². Vrij van gebruik vanaf 1 juni 2016, mits betaling van
koopsom en kosten.
stedenbouwkundige bestemming: agrarisch gebied – geen dagvaarding
ovk art. 6.1.1 of 6.1.41 tem 6.1.43 VCRO – niet gelegen in een zone met
voorkooprecht RUP – geen stedenbouwkundige vergunning –
geen verkavelingsvergunning
BEZOEK
Elke dinsdag tussen 17.00 u en 19.00 u
Elke zaterdag tussen 14.00 u en 16.00 u
INLICHTINGEN TEN KANTORE van notarissen Van Caenegem
ZITDAG op donderdag 12 mei 2016 om 16.00 u.
in de café ‘Handelshuis’, te 9771 Nokere, Nokeredorpstraat 45
Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van
hun huwelijksboekje en eventueel huwelijkscontract.
STUDIE VAN NOTARISSEN
VAN CAENEGEM & VAN CAENEGEM
te Kruishoutem (Tel. 09/383.50.80 – Fax. 09/383.62.55 – E-mail: [email protected])
OPENBARE VERKOOP
VAN GUNSTIG GELEGEN WONING
TE KRUISHOUTEM,
WAREGEMSESTEENWEG 147
Geassocieerd notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem zal,
openbaar te koop stellen:
GEMEENTE KRUISHOUTEM, eerste afdeling,
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Waregemsesteenweg nr 147, kadastraal bekend sectie C, nummer 1190/M/
P0000, groot 1.370 m². Niet-geïndexeerd KI: € 793,00.
Indeling:
Hoofdgebouw: Inkomhal, living met zit- en eethoek, keuken, berging,
nachthal, badkamer met douche, lavabo en toilet, 3 slaapkamers,
kelder en ruime zolder.
Bijgebouw: garage, wasplaats en werkplaats
EPC nummer: 20160301-0001839475-1, score: 376 kWh/m²jaar
stedenbouwkundige vergunning uitgereikt – stedenbouwkundige bestemming:
agrarisch gebied – geen dagvaarding ovk art. 6.1.1 of 6.1.41 tem 6.1.43 VCRO –
niet gelegen in een zone met voorkooprecht RUP – geen verkavelingsvergunning
8
INSTELPRIJS : € 250.000,00
VRIJ VAN GEBRUIK MITS BETALING VAN KOOPSOM EN
KOSTEN VANAF 31 AUGUSTUS 2016
BEZICHTIGING:
Elke woensdag tussen 17.00 u en 19.00 u vanaf 27 april ek.
Elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 u en tussen 15.00 u en 18.00 u
INLICHTINGEN TEN KANTORE van notarissen Van Caenegem
ZITDAG op vrijdag 27 mei 2016 om 16.00 u.
in café de Zandvlooi te 9770 Kruishoutem, Passionistenstraat 48.
Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun huwelijksboekje en
eventueel huwelijkscontract.
BIBLIOTHEEK
LEESLINIALEN
Elke ZOVLA-bibliotheek kocht 10 leeslinialen
aan om uit te lenen.
De leesliniaal is een simpel maar erg effectief
hulpmiddel. Door de vergroting van 1,5x kan de
tekst makkelijker gelezen worden. Om het lezen
nog makkelijker te maken, is de leesliniaal voorzien van een rode geleidelijn. Dit is ideaal als u
slecht ziet of dyslexie hebt.
De liniaal werkt als concentratiehulpmiddel.
Door de leesliniaal lijn per lijn over de pagina te
schuiven voorkomt de lezer het door de regels
heen lezen (starten op een regel en eindigen op
de tweede of derde regel).
Aan de zijkant van de liniaal zit een uitsparing
voor een betere grip. De afmeting van de leesliniaal is 200 x 35 mm.
U kunt de leesliniaal uitlenen of gebruiken in
de bibliotheek. De leesliniaal wordt uitgeleend
in een kokertje, dat kan gescand worden op de
zelfuitleenbalies.
De uitleentermijn is drie weken.
Doe tussen zaterdag 30 april en zaterdag 4 juni 2016 uw
boodschappen te voet of met de fiets en ontvang van de
deelnemende handelaars een Belgerinkel-lotje met een
unieke code. Registreer de code op www.belgerinkel.be en
maak elke dag kans op schitterende Belgerinkel-prijzen!
Deponeer nadien uw lotje in de verzameldozen bij de
deelnemende handelaars. Op die manier maakt u ook kans
op de prijzen die het gemeentebestuur uitreikt. U leest het
goed: met een lotje maakt u twee keer kans op een prijs!
DEELNEMERS 2016: Handelaars
Argenta kantoor
Delicatessen Lozerkasteel
Record Kantoor Norga - De Baere
AXA bank Meuret - Noreilde
Drukkerij Vanderhaegen
Schoenen Magda Vermeiren
Bakkerij Mahieu
Geschenken Chris Kado
Slagerij Detremmerie
Bakkerij Nadine
Hondentoilettage Goofy
Tuin en Hobby Van De Woestyne
Bakkerij Raes
Juwelen - Optiek Dumoulin
Tuincenter Alluyn
Bakkerij Rogge
KBC Bank Kruishoutem
Tuinen De Ronne
Belfius Kruishoutem
Kinegroepspraktijk Beels-Blauwblomme
Verzekeringen J. Vantieghem
C & S Optiek
Kinesitherapeut Kelly Moerman
Gemeentediensten en verenigingen
Café - Feestzaal Het Handelshuis
Kleding Moderna
Bibliotheek
Crelan kantoor Carl Dedeken
Kleding Texandrea
CM
De Zandvlooi
Kousen en Panty’s Isebaert
Gemeentehuis
Decoratie Verzelen
Optiek Elien
Gezinsbond
Decoratiecenter Schamp
Record Kantoor Daniel Stichelbaut - Penninck
Sporthal
9
STUDIE VAN NOTARISSEN
VAN CAENEGEM & VAN CAENEGEM
te Kruishoutem (Tel. 09/383.50.80 – Fax. 09/383.62.55 – E-mail: [email protected])
UIT DE HAND TE KOOP
GUNSTIG GELEGEN AUTHENTIEKE WONING TE OUDENAARDE (EDELARE),
HOGE WEG 17 MET TUIN EN GARAGE, OP EEN PERCEEL
GROND GROOT 444m².
Indeling:
inkom, living met voorplaats en eetplaats, afzonderlijke woonplaats, keuken, bureel,
veranda, diverse bergplaatsen;
1ste verdiep: 3 slaapkamers en badkamer;
2de verdiep: ruim bureel of slaapkamer -‐ bergruimte
EPC: nummer 20160207-‐0001833152-‐1, score: 554kWh/m²jaar.
Gelegen in woongebied -‐ geen dagvaarding ovk. art. 146 -‐ 149 t.e.m. 151 DRO -‐
stedenbouwkundige vergunning dd 25 november 2013 voor het omhakken van een boom –
geen voorkooprecht art. 63 DRO – geen verkavelingsvergunning; een klein deel van de tuin achteraan is gelegen in de ankerplaats “Vallei van de Maarkebeek, stroomafwaarts Maarke”.
Niet gelegen in risicozone voor overstromingen, noch in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.
Mogelijkheid tot klein beschrijf.
INLICHTINGEN TEN KANTORE van notarissen Van Caenegem
STUDIE VAN NOTARISSEN
VAN CAENEGEM & VAN CAENEGEM
te Kruishoutem (Tel. 09/383.50.80 – Fax. 09/383.62.55 – E-mail: [email protected])
OPENBARE VERKOOP
VAN EEN ZEER GUNSTIG EN CENTRAAL GELEGEN
HANDELSHUIS (VOORHEEN UITGEBAAT ALS FRITUUR),
TE RONSE, GROTE MARKT 3
Geassocieerd notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem zal openbaar te koop stellen:
STAD RONSE, derde afdeling
Een gunstig en centraal gelegen handelshuis, gelegen te Ronse, Grote
Markt 3, ten kadaster gekend sectie E nummer 0770BP000 met een
oppervlakte van 1a17 ca.
Indeling:
Gelijkvloers: winkelruimte (thans ingericht als frituur met frituurbakwand Florigo, afzuiginstallatie, afpompsysteem voor verbruikte
frituurolie, geïnstalleerde toonbank), aansluitend kleine verbruikzaal,
2 bergingen, toiletruimte met sanitaire voorzieningen.
Alle voorzieningen zijn mee inbegrepen in de verkoop.
Eerste verdieping: woonruimte met woonplaats (zicht op Grote Markt)
en keuken.
Tweede verdieping: ruime slaapkamer, badkamer (douche, toilet,
lavabo, voorziening voor wasmachine)
Achterbouw: verdiep met 1 kamer.
Verwarming op aardgas - Friteuse op aardgas
EPC nummer: 20140527-0001601210-00000016-7 score: 175 kWh/m²jaar
Stedenbouwk. vergunning dd 12/5/1982 voor verbouwen van de winkelpui van het
gebouw – stedenbouwk. bestemming: woongebied met culturele, historische en esthetische waarde – geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig art. 6.1.1 of 6.1.41 tot
en met 6.1.43 Codex R.O. – niet gelegen in een zone met voorkooprecht RUP – geen
verkavelingsvergunning – geen voorwerp van voorkeurs-of projectbesluit.
ONMIDDELLIJK VRIJ VAN GEBRUIK MITS BETALING VAN
KOOPSOM EN KOSTEN (woonruimte vrij vanaf 1 juni 2016)
BEZICHTIGING: Na afspraak
INLICHTINGEN TEN KANTORE van de notaris
EERSTE ZITDAG op donderdag 26 mei 2016 om 16 u
in Brasserie Harmonie te Ronse, Grote Markt 10
Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden aanwezig te zijn voorzien van hun huwelijksboekje en eventueel huwelijkscontract.
10
CULTUUR
DAVIDSFONDS KRUISHOUTEM
Daguitstap Ieper en de
Ypres Salient
Vrijdag 6 mei
Davidsfonds Kruishoutem
laat de 100ste verjaardag van de Eerste
Wereldoorlog niet aan zich voorbij gaan.
Als jaarlijkse daguitstap bieden we jullie een rijk gevuld programma in Ieper en
omgeving
BE76 8002 2036 6395 van Davidsfonds
Kruishoutem.
Prijs per persoon: 50 euro.
Hierin is inbegrepen: busvervoer, ingang
Flanders Fields, middagmaal (excl. drank),
gids en drankje ’s avonds.
EUROPEES CARTOON CENTRUM
Fantastisch ontbijtbuffet voor mama
Er zijn cartoonisten uit 25 landen die op
deze manier aantonen mee te leven met de
Belgische en Europese bevolking.
De symbolen van Brussel en België komen
duidelijk aan bod in de werken: Manneke
Pis, het Atomium, de Belgische driekleur,
maar ook het surrealisme van Magritte en
Kuifje zijn prominent aanwezig.
De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot
en met 1 mei tijdens de openingsuren van
het ECC.
Meer info: www.ecc-kruishoutem.be.
VIERING VLAAMSE FEESTDAG
Kamagurka –
Vliegangst op de Pechstrook.
Programma:
• Om 8.15 u. verzamelen we op de
Carpoolparking (Pontweg / op- en afrit E17).
• Om 9.00 u. bezoeken we Tyne Cot
Cemetery in Passendale.
• Tegen 10.00 u. brengt de bus ons naar de
Menenpoort.
• Vandaar wandelen we naar de Laken halle in Ieper voor een bezoek
(vanaf 10.30 u.) aan het In Flanders
Fields Museum. U kan het museum
bezoeken op eigen tempo.
• Tegen 12.30 u. worden we verwacht in
Hotel Ariane voor het middagmaal.
Het restaurant is gelegen op wandel afstand van het museum
(Slachthuisstraat 58).
• Om 14.00 u. vertrekken we met de bus
voor een rondrit langs de Ypres Salient.
We bezoeken achtereenvolgens Essex
Farm Cemetery, Yorkshire Trench & Dug
out, Langemark Friedhof, The Brooding
Soldier, Saint-Charles de Potyze en
Hill 60.
• Rond 17.45 u. houden we halt in Flanders
Lodge (Dehemlaan 19 – Ieper).
We kunnen er iets drinken en eventueel
eten.
• Om 18.45 u. vertrekken we naar
Kruishoutem. Aankomst rond 19.30 u.
Hilde Van Der Donckt, historica, is als
lerares geschiedenis geboeid geraakt door
de Groote Oorlog.
Zij is de hele dag onze gids.
Zin gekregen om mee te gaan?
Inschrijven
Schrijf voor 30 april 2016 in bij Herbert
Lecomte ([email protected]
of 0478 20 54 07). Het aantal plaatsen is
beperkt tot 30. De inschrijving is pas geldig
door overschrijving op rekening
Wil u mama verwennen voor moederdag en
er nog zelf van genieten ook? Wel dat kan,
want op 8 mei 2016 (Moederdag) wordt in
het Europees Cartoon Centrum in de Brugstraat opnieuw een zeer uitgebreid en smakelijk ontbijtbuffet klaargezet.
Wat dacht u van lekkere koffiekoeken, verschillende broodsoorten, verse pistoletjes,
eitjes, kazen en fijne vleeswaren, verse
fruitsalade, zalm, zoetigheden, salades,
yoghurt, ontbijtgranen, fruitsappen, koffie,
chocolademelk, thee … Voor de ‘Vrienden
van het ECC’ zetten we ook alvast een glas
cava klaar.
Genieten tussen de cartoons dus, van 8.00
u. tot 11.00 u.!
Prijs: 12 euro voor volwassenen, 6 euro voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar en gratis voor
jongere kinderen.
Inschrijven kan tot 1 mei bij de bestuursleden van het ECC of door overschrijving op
rekeningnummer BE48 0682 2974 4527 van
de VZW Euro-kartoenale met vermelding
‘ontbijtbuffet + naam + aantal personen’.
Opgelet: omdat we het gezellig willen houden zijn de inschrijvingen beperkt tot 150
personen. Dus wees er snel bij!
Cartoon (H)Art
voor Brussel
22 maart 2016:
het
onvermijdelijke
vindt
plaats, terreuraanslagen
in
Brussel. De aanslagen hebben
niet enkel een impact op ons, de Belgische
bevolking, maar ook héél wat cartoonisten
van over de hele wereld werden erdoor geraakt. De verslagenheid, woede en onmacht
inspireerde hen om hun gevoelens in een
krachtige getekende boodschap te bundelen.
Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag
op maandag 11 juli 2016 ontvangen de cultuurraad en het college van burgemeester
en schepenen ‘Kamagurka’ voor een cultureel volksfeest in CC De Mastbloem.
Uit angst om te vliegen besluit de reizende
Kamagurka om de auto te nemen. Hierdoor
belandt hij echter in een monsterfile, met
de meest uiteenlopende, bizarre en onwaarschijnlijke situaties als gevolg.
Net op het ogenblik dat hij denkt dat het
echt niet erger meer kan, beginnen de problemen pas echt.
Maar natuurlijk mag er ook al eens gelachen
worden.
Lang voor de hype van de stand up-comedy
bracht schilder, cartoonist, televisie- en
theatermaker Luc Zeebroek, beter bekend
onder zijn alter ego ‘Kamagurka’, reeds zijn
absurdistische hersenspinsels en teksten op
de planken. Hij voelt zich als performer dan
ook als een vis in het water en daar kunnen
wij alleen maar van profiteren.
1. Inkom: VVK 10 euro – ADD 12 euro
2. Speeldatum: maandag 11 juli 2016
om 19.30 u. in CC De Mastbloem
3. Gelegenheidsreceptie aangeboden
door het gemeentebestuur.
Info en reservaties: cultuurdienst,
09/333 71 15, [email protected]
Kaarten zijn te verkrijgen in de bibliotheek:
09 333 71 39.
Met de steun en de medewerking van:
Het ECC is er in een recordtijd in geslaagd
een 200-tal van die cartoons samen te brengen in de popuptentoonstelling
‘Cartoon (H)Art voor Brussel’.
11
12
AGENDA
ZONDAG 1 MEI
ECC: tentoonstellingen
(Cartoon (H) Art voor Brussel)
Van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 17.00 u.
MAANDAG 2 MEI
Lozerkaarters
Om 13.00 u. Par. Centrum della Faille
Okra Nokere: kaarting
Om 13.30 u. zaal Nocra
Turnen 50+
Van 14.30 u. tot 15.30 u. sporthal
Ziekenzorg: bestuursvergadering
Om 18.00 u. De Mastbloem
DINSDAG 3 MEI
Okra: dansen
Om 14.00 u. zaal De Kring
Gemeentebestuur on tour
Om 19.30 u. De Mastbloem
DONDERDAG 5 MEI
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 9.00 u. Spichtestraat
VRIJDAG 6 MEI
Davidsfonds: daguitstap Ieper en de Ypres
Salient
Om 8.15 u.
Okra: petanque
Om 14.00 u. WZC St.-Petrus
ECC: tentoonstellingen
Van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 17.00 u.
Lozermeifeesten
11.00 u.: aperitiefhappening
11.30 u.: eetfestijn
Vanaf 12.00 u. kinderanimatie
MAANDAG 9 MEI
Lozerkaarters
Om 13.00 u. Par. Centrum della Faille
Turnen 50+
Van 14.30 u. tot 15.30 u. sporthal
Ziekenzorg: infonamiddag ‘Thuis hulp
nodig? Waar kan ik terecht?’
Om 14.30 u. De Mastbloem
WOENSDAG 11 MEI
Okra: fietsen
Om 14.00 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
VRIJDAG 20 MEI
Okra: petanque
Om 14.00 u. WZC St.-Petrus
ZATERDAG 21 MEI
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 17.00 u.
Spichtestraat
ZONDAG 22 MEI
ECC: tentoonstellingen
Van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 17.00 u.
vzw Vijvens: streekproductenmarkt
met ambachten
Van 14.00 u. tot 17.00 u. Home Vijvens
MAANDAG 23 MEI
Lozerkaarters
Om 13.00 u. Par. Centrum della Faille
DONDERDAG 12 MEI
Ziekenzorg: medewerkersvergadering
Om 14.00 u. De Mastbloem
Okra: kaarting
Om 13.30 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
Turnen 50+
Van 14.30 u. tot 15.30 u. sporthal
Okra regionaal: meibedevaart
Om 15.00 u. kapel Kerselare
DINSDAG 24 MEI
VRIJDAG 13 MEI
Okra: petanque
Om 14.00 u. WZC St.-Petrus
Kaarting Rembrandt
Om 20.00 u.
Jeugdhuis Nuitgang: quiz
Om 20.00 u. JH Nuitgang
ZONDAG 15 MEI
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 9.00 u. Spichtestraat
ECC: tentoonstellingen
Van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 17.00 u.
Okra: dansen
om 14.00 u. zaal De Kring
WOENSDAG 25 MEI
Okra: fietsen
Om 14.00 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
DONDERDAG 26 MEI
Okra: kaarting
Om 13.30 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
Gemeentebestuur on tour
Om 19.30 u. zaal Nocra Nokere
VRIJDAG 27 MEI
Okra: petanque
Om 14.00 u. WZC St.-Petrus
MAANDAG 16 MEI
ZATERDAG 28 MEI
Feestcomité De Biest: fietstocht
t.v.v. Kinderkankerfonds
Vanaf 8.00 u.: wielertoeristen
Vanaf 13.00 u.: gezinstocht
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 9.00 u. Spichtestraat
ZATERDAG 7 MEI
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 17.00 u. Spichtestraat
Lozermeifeesten
• VK Nieuwe Wijk i.s.m.
De Scheldestappers: Lozermeitocht
van 7.00 tot 16.00 u.
Lozerkaarters
Om 13.00 u. Par. Centrum della Faille
ECC: tentoonstellingen
Van 10.00 u. tot 12.00 u. en
van 14.00 u. tot 17.00 u.
• Eetfestijn
van 19.00 u. tot 22.00 u.
zaal della Faille Lozer
De Blauwbekken: vinkenzetting
Om 9.00 u. Spichtestraat
Kon. Harmonie St.-Cecilia: concert
Om 20.00 u. De Mastbloem
Jeugdhuis Nuitgang: Comedy Night
Om 20.30 u. JH Nuitgang
ZONDAG 8 MEI
ECC: ontbijtbuffet voor moederdag
Van 8.00 u. tot 11.00 u.
ZONDAG 29 MEI
Okra Nokere: kaarting
Om 13.30 u. zaal Nocra
vzw Vijvens: 1ste sneukelfietstocht
start tussen 10.00 u. en 10.30 u.
Home Vijvens
DINSDAG 17 MEI
MAANDAG 30 MEI
Okra: bedevaart naar de Kempen
Om 8.00 u. Nieuw Plein
Lozerkaarters
Om 13.00 u. Par. Centrum della Faille
WOENSDAG 18 MEI
Okra Nokere: kaarting
Om 13.30 u. zaal Nocra
Okra: wandelen
Om 14.00 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
Turnen 50+
Van 14.30 u. tot 15.30 u. sporthal
DONDERDAG 19 MEI
DINSDAG 31 MEI
Okra: kaarting / hobbyclub
Om 13.30 u. zaal ’t Hoge Ommegangstraat
Gemeentebestuur on tour
Om 19.30 u. zaal della Faille Lozer
Okra Wannegem-Lede: kaarting
Om 14.30 u. zaal Twee Dorpen
13
CABARET
ANN HELENA KENIS
���� ������ ���� �� ������
������� �� �� �����
��� �� ����� ������
«Herbalife
helpt u
Vrijdag 20 mei 2016 om 20.00 u.
��� ��� �� �� �������� �����������
���� ������ ���� �� ������
Aperitief 19.30 u.
niet
alleen��om
af te
��� �� ����� ������
������ ����� ��� ����
����������
�� �����
���������������
CC De Mastbloem Kruishoutem
�������� �����������
���
��� �� ���� ���� slanken,
�� �����
��������
���
����
������
������
����������
maar
����
������
�������
������
�������
�� ��
�����
���
�����
������
���������� ��������
����
�����
� ����
�����
�������
�������������
��� �����������
�� ����� ������
��� ���
��������
����� ��������
��
����
����
������
���
���� �� ������������ ��� ��������
��� ���
�� �����
��������
�����������
������
�����
����������
��������
������
��������
��� �������
�������
��������
�� ����������
����� ��������
������ ���� ������� � ���������
���
��
���� ����
�����
��������
��������
��������
���������
��
����
������ ���������� ���������
biedt u de dagelijkse
energie voor een
���� ������ ���� �� ������
actieve
levensstijl»
�
��������
�
�������
����
������
���� �� ������������ ��� ��������
����
�������
�������
������� �� �� ����� ��� �� ����� ������
��� ��� �� �� �������� �����������
������
����������
���������
�� �����������
���
������������
�� �����������
���������
������������ �� �����������
������ ����� ��� ���� ���������� ��������
����� ���������
���������
�����
�����
���������
������������
��� �� ���� ���� �� ����� ��������
������������
������
����
�����������
������
����
������������
���
��������
������������ �� �����������
��������
����
������� �
���������
�� ���������
��������
������ ������
���� �������
� ���������
������
����������
���������
�����������
����
��� �� ������
���� ��
�������
����
� ��
�����
����
����
���
���
���
�� ���
��
��
�
���
��� ���
�� �� ��
�����
����
���������������
�� �� ����
��
���
���
������
���������������
���
����������������
���
����������������
���� ���
����
���������������
�����
MAAK NU VRIJBLIJVEND
��������������������
���
EEN AFSPRAAK
GRATIS BODY ANALYSE
& VETMETING
���� �� ������������ ��� ��������
������ ���� ������� � ���������
Kaarten te verkrijgen:
0477/90 79 65 - 0477/51 26 48
bij de bestuursleden
via [email protected]
������ ���������� ���������
������������ �� �����������
GRATIS WEKELIJKSE
�����
���������
OPVOLGING
������������
VRIJBLIJVEND
������������������������
�����������������������
14
Inkomprijs: 10 €
AOGYZ00B
���� �����������
EN INFORMATIEF
���� �� ��� �� ��
��� ��� �� �� ��
Een organisatie van
v.u. Frida Messiaen, Deinsesteenweg 16, 9770 Kruishoutem
JEUGD
WAT ALS…
JE ANIMATOR WIL WORDEN
OP HET SPEELPLEIN?
SPEELPLEINWERKING EILABA
ORGANISEERT EILABAL
Lukas Lelies’ stijl kan omschreven worden
als ‘awkward’ met veel oneliners en absurditeiten. Hij beschrijft de triestige staat
van zijn leven en onbegrip tegenover de
wereld rond hem.
Met trots stellen wij EILABAL voor. EILABAL
is het eerste kids’festival’ dat in Kruishoutem zal plaatsvinden.
Je hebt waarschijnlijk al een heleboel plannen voor de komende zomer, gelukkig! Maar
het kan ook geen kwaad dat er hier en daar
nog een vrije week tussen zit want dat zijn
de momenten dat wij jou nodig hebben.
Ben je creatief, hou je van kinderen, weet
je soms met je enthousiasme geen blijf,
ben je sociaal, zit er af en toe wel eens een
vijsje los? Schrijf je dan in als animator voor
het speelplein van Kruishoutem, want jij
bent wat de kinderen nodig hebben!
Als animator bereid je samen met je medeanimatoren de activiteiten voor van de volgende dag. Je leidt en begeleidt activiteiten voor kinderen. Je bent een teamspeler
en werkt mee aan een kwaliteitsvolle werking voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.
Binnen je takenpakket word je dagelijks
ondersteund vanuit de gemeentelijke
jeugddienst, krijg je steeds de hulp van de
hoofdanimator(en) en sta je nooit alleen,
maar samen met animatoren die er al een
paar jaartjes op hebben zitten.
Als animator werk je onder een vrijwilligersstatuut. Je verdient dan ook een vrijwilligersvergoeding waarvan de waarde afhangt
van je leeftijd en of je beschikt over een
attest in het jeugdwerk. De vergoedingen
per prestatie (1 prestatie = +/- 5u30) zijn
Geboortejaar
Attest
animator
Geen attest
2000
19 euro
17 euro
1999
22 euro
20 euro
1998
25 euro
23 euro
1997 en
vroeger
28 euro
26 euro
Heb je interesse om tijdens de zomervakantie één van onze animatoren te worden?
Stuur dan snel een mailtje naar [email protected], spring eens binnen
op het gemeentehuis, bel 09 333 71 29 of
download het inschrijvingsdocument via de
website www.kruishoutem.be en stuur het
op.
Wie weet vervolledig jij deze zomer ons
spetterend animatorenteam!
Dit feest gaat door op dinsdag 16 augustus
2016 van 10.30 u. tot 18.00 u. en is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, ook
ouders zijn welkom. Voor de schappelijke
prijs van 6 euro beleven de kinderen een
onvergetelijke dag (4-uurtje inbegrepen).
De kids kunnen zich verwachten aan een
optreden van Fabian, gekend van Junior
Eurosong en Raf Violi, de coolste DJ van het
land. Daarnaast geeft ook kindertheater
‘Jeuk’ het beste van zichzelf.
Ook springkastelen, animatie, schminkstanden ... zullen niet ontbreken. Je kan
zelfs deelnemen aan een spannende lasershooting of gezellig naar onze cinema gaan.
Wil je er graag bij zijn op deze Comedy
Night? Noteer dan alvast zaterdag 9 mei
2016 in jouw agenda en zet je schrap voor
75 minuten lachen, gieren en brullen. De
comedians starten om 21.00 u., graag aanwezig omstreeks 20.30 u.
Plaatsen zijn te reserveren aan 8 euro via
de jeugdambtenaar: Markt 1, 9770 Kruishoutem, 09 333 71 29 of [email protected]
13 mei quiz @ Jeugdhuis Nuitgang
Dit festival gaat door in en achter De Mastbloem. Deuren openen om 10.00 u. Markeer
deze feestelijke datum alvast in jullie agenda en check binnenkort ook onze website.
JEUGDHUIS NUITGANG
Comedy Night
Op zaterdag 7 mei 2016 organiseert Jeugdhuis Nuitgang de 10e editie van de Comedy
Night. Op het programma dit jaar Steven
Mahieu en Lukas Lelie.
Steven Mahieu stond reeds op het podium
van het jeugdhuis in 2014. Zijn passage ging
niet onopgemerkt voorbij en daarom kiezen
we graag opnieuw voor deze topper. Naast
zijn grote shows ‘Mahieustueus’ en ‘Maniak’
die het goed deden bij het grote publiek
kan Steven nog steeds genieten van een gezellig jeugdhuis, een kleinere groep en live
interactie met het publiek.
Misschien wordt vrijdag de 13e wel jouw geluksdag en kan jij op die dag met jouw team
de quiz van jeugdhuis Nuitgang winnen.
We zijn op zoek naar teams van 4 spelers
die het tegen elkaar willen opnemen op
vrijdag 13 mei 2016 om 20.00 u. in de
quiz van het jeugdhuis. Elke ploeg betaalt
10 euro inschrijvingsgeld en niemand gaat
met lege handen naar huis.
Inschrijven kan via [email protected] of 09 333 71 29. Opgelet, er kunnen
slechts 15 ploegen deelnemen. Dus wacht
zeker niet te lang om je in te schrijven.
PUBLICITEIT OF
ZOEKERTJE
Contacteer ons:
[email protected]
0496/38 11 68
15
KANTOOR VAN NOTARIS
LIESBETH MATTHYS
te KRUISHOUTEM (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 31, Tel. 09/383.52.55 , [email protected]
UIT DE HAND TE KOOP
GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET GARAGE
GELEGEN IN CENTRUM IZEGEM
In een appartementsgebouw gelegen Roeselaarsestraat 12,
bekend ten kadaster sectie A nummers 0908/D P0003 en 0908/D P0025
met een oppervlakte van 289m².
Stedenbouw: stedenbouwk. verg dd. 22/05/1985, 26/09/2006 en 09/03/2010;
stedenbouwk. bestemming RUP: centrumgebied, geen dagvaarding,
geen voorkooprecht, geen verkavelingsvergunning.
Indeling: inkomhal, 2 slaapkamers, badkamer, wc, berging,
keuken, eetplaats, leefruimte en garage.
Momenteel verhuurd à € 540/ maand.
Alle wettelijke attesten aanwezig.
EPC waarde 138,01 kWh/m² - unieke code 36008-G-2006219/EP00324/A001/D01/SD001
Voor alle verdere inlichtingen en bezichtiging z.w. ten kantore van notaris Matthys.
KANTOOR VAN NOTARIS
LIESBETH MATTHYS
te KRUISHOUTEM (Wannegem-Lede), Wannegemdorp 31, Tel. 09/383.52.55 , [email protected]
UIT DE HAND TE KOOP
WOONHUIS
RUSTIG GELEGEN
(TYPE HOB)
TE DENTERGEM, BALIEKOUTER 34
Bekend ten kadaster Dentergem 4e afdeling / Wakken, Sectie B,
nummer 0783/E/2 P0000 met een oppervlakte van 501m².
K.I.: 634,00 EUR (vermindering registratierechten mogelijk)
BESCHIKBAAR: vrij bij het verlijden van de notariële akte
Alle wettelijke attesten aanwezig.
Stedenbouw: stedenbouwk. verg dd. 13/01/1986 voor het bouwen
van 2 eengezinswoningen in koppelbouw; stedenbouwk. bestemming:
deels woongebied en deels woonuitbreidingsgebied, geen dagvaarding,
geen voorkooprecht, verkavelingsverg. dd. 28/02/1980;
EPC waarde 452 kWh/m² - unieke code 20160119-0001827640-1.
Voor alle verdere inlichtingen z.w. ten kantore van notaris Matthys.
* enkel voor particuliere klanten
Nieuw bij VITRALUX : breng als BESTAANDE KLANT een NIEUWE KLANT aan en ontvang een leuke VERRASSING !*
16
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
REISVERSLAG SOLIDARITEITSPROJECT 2015
Eind 2015 werd de gemeentelijke solidariteitsactie in overleg en in samenwerking
met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) georganiseerd
ten voordele van de bouw en de werking
van het Binshua-college in Kameroen.
Met de bijdragen die in Kruishoutem aan
huis werden opgehaald werd geïnvesteerd
in de werking van de school en de aankoop
van een uitleenpakket leerboeken.
In het voorjaar van 2016 reisden verschillende medewerkers van SAMMACOL en het
GROS op eigen kosten af naar Kameroen om
het project te evalueren en bij te sturen.
Hierbij een kort relaas van hun bezoek:
Het Saint Marcellin Comprehensive College
ligt in een dik pak opdwarrelend stof.
Op de voorgrond ligt het nieuwe atelier
voor houtbewerking te pronken in de rode
aarde. Het is enorm groot en gebouwd in
moddersteen met cementvoeg op de grote
zwarte lava rotsblokken.
Daarachter staan alle andere gebouwen in
volledig gesloten rechthoek. Als we even
later de administratie binnenstappen, vinden we achter de secretaresse de fiere directeur in zijn kantoor.
Links staat de nieuwe printer en rechts
prijken de schooltekstboeken in de volle
kast. Het zijn er veel geworden. Sommigen zijn reeds geplastificeerd. Het is met
dankbaarheid dat we het werk van zovele
Kruishoutemse medewerkers bewonderen.
Zolang de andere kantoortjes niet volledig
klaar zijn, ontfermt de directeur zich over
het uitlenen en indienen van de leerboeken.
sen en het is eraan te zien dat dit college
een gestage groei kent. Er zijn reeds 344
leerlingen en volgend jaar worden opnieuw
120 nieuwe leerlingen verwacht.
De nabesprekingen van deze reiservaringen
helpen SAMACCOL CAMPUS om juiste prioriteiten te bepalen. Eén ervan is alvast dat
er in september 2016 ook de Hoge School
van start kan gaan.
We krijgen een rondleiding: vooral het eerste jaar is een zeer grote klas. Verschillende klassen zijn opgesplitst voor praktijkles-
SOCIAAL BELEID
OCMW
Karweidienst
Het OCMW van Kruishoutem biedt karweihulp aan via de eigen karweidienst en werkt
samen met de vzw Goed Wonen. Sedert 1
januari 2016 is er een wijziging in het reglement. Wij zetten de karweien, de voorwaarden en de procedure nog even op een rij:
Welke karweien?
1.Kleine herstellingen en aanpassingen
in de woning: lekkende kraan,
ontstoppen sanitair, klemmende deur,
plaatsen rookdetector …
2.Kleine onderhoudswerken: goten reinigen, rolluiken en plafonds afwassen,
reinigen kachels, ontluchten radiatoren …
3.Tuinonderhoud: maaien van gras (max.
2 keer per maand), spitten van
groentetuin, snoeien van hagen en
struiken op normale hoogte (maximum
2 meter hoog), beperkte beplantingen,
onkruid wieden, sneeuw ruimen …
4.Uitvoeren van kleine energiebesparende
maatregelen na een energiescan:
bevestigen tochtstrippen, vervangen
lampen, andere maatregelen na
energiescan.
5.Uitvoeren van aanpassingen valpreventie:
plaatsen van handgrepen en leuningen,
vastkleven losliggend tapijt, bed
beneden plaatsen …
6.Voorbereiden van verhuis (inpakken,
demonteren) van eigen woning naar
woonzorgcentrum/ woning aangepast
voor ouderen of sociale woning.
Voor wie?
Volgende personen komen in aanmerking
om gebruik te maken van de karweidienst:
Inwoners van Kruishoutem die ingeschreven
zijn in het bevolkingsregister en die omwille van lichamelijke, psychische, sociale
of financiële omstandigheden niet in staat
zijn om de karweien uit te voeren. De klant
noch inwonend gezinslid is hiertoe in staat.
Personen of gezinnen die tot 1 van volgende
categorieën behoren komen van ambtswege
in aanmerking:
- Recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
- Een handicap van minstens 66% of een
beperking van de zelfredzaamheid =
minstens 9 punten (te bewijzen via
attest van Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid).
- Langdurig ziek zijn (minimum 1 jaar)
(te bewijzen via attest mutualiteit of
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid).
- Over een laag inkomen beschikken, wat
betekent dat het jaarlijks bruto belast baar inkomen van het huishouden lager
dan of gelijk is aan 16.965,47 euro
vermeerderd met 3.140,77 euro per
persoon ten laste (bedragen geldig vanaf
01.01.2014). Het inkomen wordt
op dezelfde wijze berekend als de
verwarmingstoelage.
- Een schuldenoverlast hebben: er is een
beschikking van toelaatbaarheid uitge sproken in het kader van een collectieve
schuldenregeling of er loopt een pro cedure van schuldbemiddeling overeen komstig de wet op het consumentenkrediet.
Wat kost het?
Het tarief bedraagt 15 euro per werkuur.
Wat is er veranderd?
De verplaatsingskosten van het atelier van
vzw Goed Wonen naar uw woning en de terugreis worden ten laste genomen door het
OCMW en VZW Goed Wonen. U betaalt dus
enkel de werkuren die gepresteerd worden
bij u thuis.
Hoe moet ik een aanvraag indienen?
U dient een aanvraag in bij het OCMW van
Kruishoutem. Bij een goedgekeurde aanvraag zal de klusjesman van het OCMW of
vzw Goed Wonen contact met u opnemen
om het aangevraagde werk te bespreken
(hoeveel tijd is nodig, het materiaal …).
Het OCMW of vzw Goed Wonen zal u laten
weten hoeveel de werken zullen kosten en
wanneer het werk kan uitgevoerd worden.
Meer info bij OCMW Kruishoutem,
tel. 09 333 71 45, www.kruishoutem.be
of [email protected]
OCMW Kruishoutem zoekt
medewerkers voor de Dienst
huishoudelijke hulp
OCMW Kruishoutem is actief op het vlak van
thuiszorg en baat een kleinschalige Dienst
Huishoudelijke Hulp uit. Het team omvat 10
medewerkers die jaarlijks een 100-tal gezinnen bijstand verlenen bij de uitvoering
van huishoudelijke taken.
Wij wensen het team te versterken en zoeken personen die arbeidsvreugde vinden in
huishoudelijk werk bij mensen aan huis.
Vereisten zijn:
1. zelfstandig kunnen werken;
2. een goede kennis van het Nederlands.
Wij bieden:
• een contract in voltijds en/of deeltijds
en contractueel verband;
• een aangename werksfeer;
• een goede verloning volgens het
officiële weddebarema;
• maaltijdcheques;
• hospitalisatieverzekering;
• een gunstige verlofregeling.
Er zijn geen diploma’s vereist. Ervaring in
een Dienst huishoudelijke hulp of in een
dienstenchequebedrijf is een pluspunt.
Geïnteresseerd? Stuur een brief (op papier
of elektronisch) met levensloop naar het
OCMW Kruishoutem, Markt 3, 9770 Kruishoutem ter attentie van Greet Coorevits,
verantwoordelijke van de Dienst Huishoudelijke Hulp, 09 333 71 42,
[email protected]
17
Schoolfeest in
Het
Nest
Zaterdag 21/05 vanaf 15u In kleuterschool Het nest
Nokerepontweg 5 - 9772 Wannegem-Lede
IEDEREEN WELKOM!!!
opendeurdag, optreden, lekkere drankjes en frisse ijsjes, springkasteel,....
Prettige feestenDe! “weide” wereld
Gemeentelijke basisschool
Opendeurdag
Een jong,
dynamisch en
vernieuwend TEAM
-
28 mei 2016
9.00 u. - 11.30 u.
Passionistenstraat 25, 9770 Kruishoutem - Tel. 09 381 06 70 - [email protected]
De computercursus
van je leven vind
je op deze campus
SCHOOLFEEST : 18 juni 2016
Project: STA STERK
i.s.m. MUS-E Belgium
www.hetcvo.be
055 30 94 49
OPENDEURDAGEN EN BARBECUE
27 mei 2016 - afdeling Nokere
15.30 u.: spel zonder grenzen voor de kinderen
17.00 u.: mogelijkheid tot bezoek aan
de verschillende klassen
18.00 u.: barbecue
Brugstraat 29 - 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 60 88 – fax. 09 383 79 65
[email protected]
Waregemsestraat 40 A - 9771 Kruishoutem
Tel. 09 383 61 44 - [email protected]
www.gvbkruishoutemnokere.be
l Lozer
terschoo
Vrije kleu 26
at
Lozerstra outem-Lozer
ish
9770 Kru
3 58 18
Tel. 09 38
5 42
0475 21 9
e
@skynet.b
vks.lozer
lozer.be
www.vks
18
28 mei 2016 - afdeling Kruishoutem
15.00 u.: aanvang van het schoolfeest
15.30 u.: optreden van de kleuters
16.00 u. tot 17.00 u.: optredens in de klassen van het
lager rond het jaarthema ‘lang zal ik lezen’
17.15 u.: mogelijkheid tot bezoek aan
de verschillende klassen
18.00 u.: barbecue
Onze tr
oeven:
 kleine
klasgro
epen
 klasd
oorbrek
end wer
 voorken
en nasch
oolse op
 woen
vang
sdagnam
iddagop
 fietsp
vang
arcours
/speeltu
 moest
in
uin
 ouder
betrokk
enheid
AGEN
D
L
E
F
F
U
SN
016
9 APRIL 2
Vrijdag 2
u.
om 18.30
S 2016
AUGUSTU
7
2
g
a
rd
Zate
0 u.
u. tot 11.0
van 9.00
ONDERWIJS
Buitenspeeldag in de gemeenteschool Kruishoutem.
GEMEENTESCHOOL
KRUISHOUTEM
Buitenspeeldag Op woensdag 13 april was er op de tv-zenders voor kinderen enkel een zwart scherm
te zien omwille van de buitenspeeldag.
Geen tv die woensdag maar wel lekker
buiten ravotten, stoeien en spelen!
Ook op school gingen de turnlessen buiten
door. De kleuters mochten voor het eerst
op de opgesmukte speelplaats van het
lager spelen. Dolle pret en rode kaakjes
van het buitenspelen waren het resultaat!
‘De boer op’
Op een mooie lentedag trokken de kleuters
naar de boerderij van Niels. Dit bezoek kadert in ons thema ‘De boer op’.
De kleuters mochten een ritje maken met
de tractor en kar en namen ook een kijkje
in de grote loods waar alle machines van
papa Yves staan.
Daarna mochten de kleuters een blikje
werpen in de koeienstal, waar ze de koeien
mochten voederen. Als afsluiter mochten
de kinderen ravotten in de leuke speeltuin.
Communiefeesten en
lentefeesten
Feesten waar klein en groot, jong en oud,
verlangend naar uitzien.
Paasmarkt in de Vrije Basisschool Nokere.
Kleuters van de gemeenteschool op de boerderij.
Ziehier reeds de data :
• zaterdag 30 april 2016:
Plechtige Communie voor de 12-jarigen
om 18.00 u. in Lozer
• zondag 1 mei 2016:
Plechtige Communie voor de 12-jarigen
om 11.00 u. in Kruishoutem
• donderdag 5 mei 2016:
Eerste Communie voor de 7-jarigen
om 9.00 u. op de Marolle
• donderdag 5 mei 2016:
Lentefeest voor de 12-jarigen
om 10.30 u. in onze school
VRIJE BASISSCHOOL
KRUISHOUTEM-NOKERE
Paasmarkt
Op vrijdag 19 maart 2016 ging in de
school van Nokere een paasmarkt door.
Verschillende materialen werden door
de kinderen in elkaar geknutseld en vielen enorm in de smaak bij de vele potentiële kopers. De leerlingen van het 5de
en 6de leerjaar stonden in voor de verkoop en leerden zo onderhandelen, de
waar aanprijzen, omgaan met cash geld.
Opnieuw werd het jaarthema ‘Lang zal ik
lezen’ niet over het hoofd gezien. De leerlingen van het zesde leerjaar, verkleed als
kippen, hielden twee mooie voorleesmomenten waar de kinderen konden genieten
van een spannend paasverhaal. Ondanks
het koude weer, was het bijna op de hoofden lopen.
Buitenspeeldag
De Buitenspeeldag is de jaarlijkse feestdag
van het (buiten) spelen. Dit initiatief wil de
kinderen en jongeren stimuleren om de televisie even aan de kant te schuiven en naar
buiten te trekken om er te bewegen en te
spelen. Tegelijk wil de Buitenspeeldag herinneren aan de noodzaak om buitenspeelmogelijkheden te (blijven) voorzien.
De Vrije School speelde gretig in op dit initiatief. Op woensdag 13 april trok de hele
lagere school naar de speelplaats, waar
de kinderen konden deelnemen aan een
aantal toffe groepsspelen samen met hun
leerkrachten die zich heel even terug in
hun kindertijd waanden. In Nokere was het
verzamelen geblazen op de speelweide,
waar kennis gemaakt werd met de nieuwe
spelenkoffers.
Top of the bill die dag was dat er geen huiswerk werd gegeven om de kinderen ook in
de namiddag de gelegenheid te geven om
buiten te spelen.
Buitenspeeldag in de Vrije Basisschool Kruishoutem.
19
De lammetjes in hun nieuwe weide.
Groene vingers in het Lozerschooltje.
KLEUTERSCHOOL WANNEGEM-LEDE
KLEUTERSCHOOL LOZER
Lammetjes
Groene vingers in Lozerschooltje
Vorige week nodigde één van de buren van onze school ons uit
om naar zijn lammetjes te gaan kijken. Zo een mooie aanbieding
lieten we ons natuurlijk niet ontglippen en enkele dagen later
trokken we dus met onze klas naar de tuin van de buurman.
De kinderen vonden het heel leuk om te kijken hoe de lammetjes
dartel op verkenning gingen in hun nieuwe weide!
Deze week zijn we in Lozer opnieuw gestart met onze moestuin.
Paaseieren rapen
Voor sommige zaadjes is het nu nog te koud buiten. Deze zaadjes
hebben de kleuters in de klas in potjes gezaaid. Later zullen ze
deze plantjes uitplanten in de moestuin. We zullen nu vooral een
beetje geduld moeten hebben … Wachten en wachten tot er een
paar groentjes tevoorschijn komen. Onze sloebers kijken er naar
uit.
Vorige week stond het poortje naar de tuin van Heuvelheem open
… dus vroegen we aan een kleuter om het poortje te gaan sluiten.
Wat hij daar zag was wel schrikken! Er lag een pijl van chocolade
eitjes die richting de tuin van Heuvelheem wees. De andere kinderen werden er snel bijgehaald en aarzelend volgden we de pijl … en
dan nog een pijl … en dan nog een pijl!
Uiteindelijk kwamen we uit in de tuin en daar was de paashaas
langs geweest. Even een kleine aarzeling of dat wel allemaal voor
ons was maar al snel merkte een kleuter op dat de symbooltjes van
de kinderen aan zakjes hingen. Dus was al dat lekkers wel zeker
voor ons, wat een opluchting!
De tuinpapa heeft samen met de kleuters onze moestuin verdeeld
in verschillende vakken. Elk om beurt hebben de kleuters in de tuin
groenten mogen zaaien en planten.
Binnenkort gaan we ook aan de slag met tuinkruiden. Wanneer we
dan met onze zelf gekweekte groentjes iets lekkers gaan klaarmaken op school zullen we ook onze eigen kruiden kunnen gebruiken.
Het zal lekker worden …
Dankjewel paashaas!
SPORTDIENST
Ei-games
De 13de editie van de ei-games was opnieuw een voltreffer voor senioren en personen met een handicap. Ze konden zich
de hele dag uitleven met allerhande spelen
waarbij het ei centraal stond.
SPORT
dag telden we in totaal 150 senioren en
personen met een handicap uit de streek,
die werden vergezeld door een 50-tal begeleiders. De deelnemers werkten telkens
verschillende spelen af waarna gezellig nagepraat werd rond de koffietafel.
Iedereen was een winnaar en ging dus naar
huis met een prijzenpakket.
Saspo Netbal op 23 maart 2016
SASPO staat voor ‘samen sporten’.
Vzw Saspo organiseert sportactiviteiten
voor mensen met een mentale handicap.
Ei-games is een sportevenement georganiseerd door WZC Sint-Petrus in samenwerking met de sportdienst van Kruishoutem.
De bedoeling van dit evenement is om
50-plussers, rusthuisbewoners uit Kruishoutem en omstreken en personen met een
handicap een sportieve voor- of namiddag
te bezorgen in het kader van de Gulden Eifeesten.
In de voormiddag kwamen 30 actieve senioren uit de Kruishoutemse seniorenverenigingen opdagen de sporthal. In de namid-
20
Sportklassen
De sportdienst van Kruishoutem organiseert
in samenwerking met enkele sportclubs in
mei voor de derde keer sportklassen voor
zo’n 115 leerlingen van de 2e graad lager
onderwijs van de vrije basisschool Kruishoutem-Nokere en basisschool De Keimolen. Tijdens deze sportieve weken zakken
de scholen af naar de sporthal om daar een
combinatie van sport en theorieles te volgen. De kinderen krijgen een zo gevarieerd
mogelijk aanbod van sporten.
Start to mountainbike
De sportdiensten van Kruishoutem en Zingem
starten vanaf 14 mei 2016 een initiatiereeks
‘start to mountainbike’. De lessenreeks is
gespreid over 5 opeenvolgende zaterdagen,
telkens van 9.00 u. tot 12.00 u. en is gericht
op beginnende mountainbikers. De basistechnieken en de technische aspecten
komen aan bod.
Voor meer informatie en inschrijvingen richt
u zich tot:
Sportdienst Kruishoutem
Woestijnestraat 13, 9770 Kruishoutem
Tel. 09 383 62 31
E-mail: [email protected]
Seniorensportdag op 7 juni 2016
De Burensportdienst Vlaamse Ardennen organiseert op dinsdag 7 juni 2016 een seniorensportdag in en rond de sporthal van
Kruishoutem. Vanaf 8.45 u. kunt u volgende
sporten beoefenen: curve bowling, curling,
badminton, spinning, lijndans, yoga, seniorenaerobics, ruggym, wandelen, fietsen,
kubb, krolf en petanque.
Kostprijs:
6 euro inschrijvingskost (inbegrepen een volledige dag sportplezier, koffie en gebak en
verzekering).
10 euro voor een koude schotel.
Mee te brengen:
• sportieve kledij
• regenkledij indien nodig
• sportschoeisel
• eventueel eigen fiets, wandelschoenen,
petanquemateriaal …
Inschrijven en meer info
Voor 20 mei inschrijven bij de sportdienst,
Woestijnestraat 13, tel. 09 383 62 31 of
[email protected]
Op vrijdag 18 maart 2016 vond de spelersvoorstelling plaats.
De ploeg van ploegverantwoordelijke Bram
De Vos bestaat uit volgende spelers: Jürgen
Raes, Jonathan Raes, Gunther Dettmaring,
Tony Rigolle, Laurens Geenens, Rigès De
Witte, Jan Van Landuyt, Benny Rottier, Johan Merckx, Yari Raes, Jeffry Deleersnijer,
Koen Dedeken, Bert Dedeken en Matthias
Spileers.
JUDO ASAHI’90
Internationaal tornooi te Ingelmunster
(12 maart 2016)
Bekers van Deinze (28 maart 2016)
U 15
2de plaats: Jana Neri
3de plaats: Kobi Debruyne, Georgie Lamb
en Warre Lecluyse
U 18
Siebe De Jaegher moest enkel in de finale
een kamp afgeven.
Heel mooi verdiende 2de plaats.
Bert Taelman kwam uit in de - 90 en na
5 kampen stond hij op het hoogste
schavotje: 1ste plaats.
U15
2de plaats: Warre Lecluyse
3de plaats: Jana Neri
+21 Hans De Vos behaalde de 2de plaats.
U11 en U13 te Kruishoutem
(20 maart 2016)
KRUISHOUTEM HEEFT MET
MVC CASINO NIEUWE AMBITIEUZE
MINIVOETBALPLOEG
270 judoka’s en ruim 500 supporters waren
aanwezig in de sporthal te Kruishoutem.
Bijna alle Oost-Vlaamse clubs waren aanwezig met mooie delegaties.
De Kruishoutemse U13 jongeren veroverden de puntenbeker (geschonken door
de gemeente Kruishoutem) met 1 punt
voorsprong op JC Hamme gevolgd door JC
Sinaai.
Met de nieuwe uitbaters van Café Casino in
Kruishoutem is ook een nieuwe minivoetbalploeg geboren. Deze ploeg start in de
lentecompetitie in de sporthal van Kruishoutem en voor de wintercompetitie trekt
het team naar Oudenaarde.
Voorzitter Jonathan Raes: “ We willen met
ons team zo hoog mogelijk eindigen in de
competitie, maar uiteraard primeert de
vriendschap en de nabespreking.”
Hans De Vos kreeg na 3 sec een Ippon tegen. Hij werkte zijn volgende kampen met
succes af en behaalde toch een 1ste plaats.
Als kers op de taart zijn we 3de in de
algemene stand en kregen we er nog een
mooie beloning bovenop.
U11
2de plaats: Robbe Van Delsen
3de plaats: Lieze Geysens
U13
1è plaatsen: Helena Lamb, Anne Van
Luchene, Jasmien Van Luchene, Lotte Baert
en Ilian Neri
2è plaatsen: Merijn Libbrecht, Gaetan
Callens
Kleutersportkamp
Omnisportkamp
Circuskamp
21
KRUISHOUTEMSE KRONIEKEN
DE KRUISHOUTEMSE ROOTS
VAN THE LAST POST
Van Taptoe naar Last Post
Als je het nog niet hebt meegemaakt, moet
je er beslist ’s naartoe. Naar de ceremonie
van de Last Post te Ieper. Oorspronkelijk
werd het militair trompetgeschal in Engeland gebruikt bij de avondinspectie van de
troepen. De bakermat van de Last Post ligt
evenwel in Nederland, bij de aldaar gekende ‘taptoe’. Dit militair trommelsignaal,
bijtijds aangevuld met hoorn of trompet,
gaf aanvankelijk aan dat de herbergiers
‘den tap toe’ moesten draaien en dat de
soldaten vanuit de kabberdoeskes en kroegen terug naar de kazernes moesten. Later
groeide het bij onze noorderburen uit tot
een militaire en muzikale parade van de
krijgsmacht in bijzijn van publiek en gezagdragers.
In de 17de eeuw namen Engelse soldaten
de taptoe uit de Nederlanden mee naar
huis, waar ze deze omvormden tot de Last
Post. De origine ervan staat m.a.w. mijlen
ver af van de heden ten dage ermee
verweven oorlogsheroïek. Tegenwoordig
wordt de Last Post immers vooral gebruikt
bij militaire herdenkingen en begrafenissen.
In Ieper wordt het elke dag om 20 uur door de
bugelspelers van de Last Post Association
onder de Menenpoort ten gehore gebracht,
als eerbetoon aan de Britse gesneuvelden
van de Eerste Wereldoorlog. Telkens weer
een kippenvelmoment. Dit dagelijks ritueel
gaat er al door sinds 1928, met een onderbreking gedurende de Duitse bezetting
tijdens WO II. Toen werd een vervangende
ceremonie gehouden op het Brookwood
Military Cemetery in Surrey.
Op 6 september 1944 - de dag waarop de
1ste Poolse Pantserdivisie Ieper bevrijdde - werd de traditie onmiddellijk hernomen, ondanks het feit dat in sommige
delen van de stad nog werd gevochten.
Pierre-Henri Vandenbraambussche werd geboren te Sint-Gillis op 26 november 1875.
Bij het begin van zijn professionele loopbaan ontpopte hij zich tot een jobhopper
avant la lettre. Eerst bouwde hij aan een
carrière bij het Belgische leger. Vervolgens
werd hij inspecteur van de magazijnen van
de Beurs te Brussel. Deze job liet hij dan
weer staan om suppoost te worden bij de
Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar
leerde hij René Colaert kennen, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Ieper.
Deze zou zijn mentor worden. Op voorspraak van Colaert werd Pierre-Henri op
19 juli 1902 op 27-jarige leeftijd politiecommisaris in de Kattenstad.
22
Bij zijn dagelijkse wandelingen door Ieper
zag Pierre-Henri hoe in 1927 de Menenpoort
werd opgericht door de Commonwealth
War Graves Commission. In de gewelven en
muren kwamen de namen van 54.896 vermiste soldaten van het Britse Gemenebest,
gesneuveld tussen het begin van de oorlog
en 15 augustus 1917. Na de inhuldiging van
dit indrukwekkende memoriaal op 24 juli
1927 zochten de Ieperse notabelen - waaronder Pierre-Henri Vandenbraambussche
- naar een geschikte manier om hun blijvende erkentelijkheid te betuigen ten aanzien van de talloze Britse soldaten die hun
leven hadden gegeven. Het idee werd geopperd om dagelijks een Last Post te blazen
aan het oorlogsmonument. Blijkbaar had
de uitvoering ervan bij de openingsceremonie een verpletterende indruk gelaten. Een
goed idee, maar - zoals steeds - niet voor
iedereen. Zowel Belgische patriotisten als
Flaminganten mengden zich in het debat;
beide strekkingen vonden dat Britse bugelgeschal maar niets. De lokale harmonie wou
misschien wel, maar beschikte naar eigen
zeggen niet over voldoende instrumenten
en manschappen om de klus dagelijks te
klaren. Het was de Ieperse brandweer tenslotte die in de bres sprong. De Britse overheid harkte de nodige centen bij elkaar om
de blaasinstrumenten te bekostigen.
Op 2 juli 1928 vulde het geluid van 2
klaroenen voor het eerst de Menenpoort.
Het begeleidende comité, de Last Post
Association, werd opgericht in 1932.
edebezieler Pierre-Henri Vandenbraambussche werd de eerste voorzitter. Op
11 februari van dat jaar werd hij te Londen
onderscheiden als Officer van The British
Empire. Verschillende eretekens zouden
volgen: Ridder in de Orde van Leopold II,
Burgerkruis 1ste Klasse, Eeuwfeestmedaille,
een koloniaal ereteken van de Franse regering, erelid van de Belgian Field Artillery …
De link met Kruishoutem
Hoe ontstond de Last Post Association?
Waar kwam het idee van de dagelijkse herdenking vandaan? En wat of wie is de link
met Kruishoutem?
De familienaam ‘Van Den Braembussche’
is nog steeds alom gekend in Kruishoutem.
Landbouwer en thuiswever Pieter-Franciscus (1791-1860) was een rasechte Kruishoutemnaar, geboren en getogen op de wijk
Wijckhuize, tussen de Marolle en Lozer.
Zijn oudste zoon Carolus (1815-1854) liet
Kruishoutem evenwel achter zich. Hij koos
voor de onzekerheid van het liefdespad
naar Cumtich bij Tienen en voor de zekerheid van een job bij de overheid; hij werd
‘wachter bij den ijzeren weg’.
Diens oudste zoon Charles (°1851) week
uit naar het Brusselse Sint-Gillis, waar hij
aan de slag ging als bakker. Met diens zoon
Pierre-Henri (1875-1936) komen we uiteindelijk in Ieper terecht bij de Last Post
Association.
Pierre-Henri Vandenbraambussche en
de Last Post
Toen Colaert tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter in gevangenschap werd gehouden, ging Pierre-Henri
zich op eigen initiatief bij hem vervoegen.
Een sterk staaltje, waar de Duitsers toch
van opkeken. Tenslotte was dit een openlijke verzetsdaad van het plaatselijke hoofd
der ordehandhaving. Dat Pierre-Henri van
geen kleintje was vervaard, blijkt trouwens ook uit een andere anektode. Toen hij
moest ingrijpen bij een dronkenmansruzie,
mepte hij meteen de ene drinkebroer tegen
de grond. De tweede had hij daarbij evenwel uit het oog verloren; hij werd vakkundig
knock-out geslagen en kon meteen enkele
dagen met herstelverlof. Was Pierre-Henri
geen doetje, toch werd hij te Ieper aangezien als een dienstvaardig en plichtsbewust
man. Als hoofd van de lokale politie behoorde hij tot de vooraanstaanden van de stad.
Na een kortstondige ziekte overleed PierreHenri in zijn appartement boven het
politiecommissariaat op 8 april 1936, vorige maand 80 jaar geleden. Ter gelegenheid
van de 30.000ste Last Post ging op 8 juli
2015 een bijzondere viering door bij zijn
graf te Ieper. Benoit Moittrie, huidig voorzitter van de Last Post Association, voerde
er het woord en legde een bloemenkrans
neer. De buglers hieven er een Last Post aan
ter ere van hun eerste voorzitter.
Zie: VAN DEN BRAEMBUSSCHE Carlos,
‘Een Last Post voor Pierre Henri Vandenbraambussche, medeoprichter, bezieler
en eerste voorzitter van het ‘Last Post
Association’ te Ieper’, jaarboek
Hultheim 2015, p.234-240.
Zie: www.hulteim.be.
Hultheim is nu ook te volgen op Facebook !
VERENIGINGSLEVEN
OKRA KRUISHOUTEM
OKRA fietst
De recreatieve fietsers rijden hun volgende
ritten op woensdag 11 en 25 mei 2016.
Meer info bij de sportverantwoordelijke
Patrick Dierick, tel 0479 93 0670 of e-mail
[email protected]
OKRA danst
De dansers zijn volop aan het repeteren voor hun eerste publiek optreden. Op
woensdag 4 mei 2016 treden zij op voor
de bewoners van het WZC Home Vijvens te
Huise. De groep kan nog aangevuld worden
met nieuwe dansliefhebbers. De eerstvolgende dansnamiddagen vinden plaats op
dinsdag 3 en 24 mei 2016 om 14.00 u. in
zaal de Kring, Kerkhofweg. Info bij Francine De Wever, tel 0474 49 74 69 of e-mail
[email protected]
OKRA wandelt
Op woensdag 18 mei 2016 om 14.00 u.
vindt onze maandelijkse wandeluitstap
plaats. We verzamelen om 14.00 u. aan zaal
’t Hoge, Ommegangstraat voor carpooling
naar de wandelplaats.
Meer info bij de sportverantwoordelijke
Patrick Dierick, tel 0479 93 06 70 of e-mail
[email protected]
OKRA reist
Naar jaarlijkse gewoonte gaat OKRA in
mei op bedevaart, telkens naar een ander
Maria-oord. Dit jaar gaan we op dinsdag
17 mei 2016 richting Kempen. We vertrekken om 8.00 u. aan het Nieuw Plein.
Na een koffiestop gaat de bedevaart met
H. Mis en ommegang door in Meersel Dreef.
Na het middagmaal bezoeken we BaarleNassau. Dit is een stukje België dat in
Nederland ligt. We bezoeken tevens het
Kaarsenmuseum. Na een rondrit door de
Noorderkempen komen we aan in Turnhout,
waar enige vrije tijd en avondmaal wordt
voorzien.
Vlug inschrijven is de boodschap, er zijn
slechts 50 plaatsen beschikbaar. Dit kan
bij Francine De Wever, tel 0474 49 74 69 of
e-mail [email protected]
Francine De Wever, tel 0474 49 74 69 of
e-mail [email protected]
De deelnameprijs is 65 euro per persoon,
voor 1 juni 2016 over te schrijven op de
rekening van OKRA Kruishoutem BE07
7785 9101 2466. Pas dan is uw inschrijving
definitief.
OKRA Regionale meibedevaart.
OKRA-regio houdt er aan om ieder jaar een
meibedevaart in Kerselare te houden. Deze
bedevaart vindt plaats op donderdag 12
mei 2016 met een gebedsdienst om 15.00
u. in de kapel.
OKRA ontmoet
Eens zin om een gezellige namiddag door
te brengen en enkele mensen te ontmoeten bij een kop koffie (of iets anders). Eens
gezellig kletsen of gewoon eens langskomen na de boodschappen. U bent van harte
welkom op ons praatcafé, iedere donderdagnamiddag vanaf 14.00 u. in het zaaltje
’t Hoge, Ommegangstraat.
Dan vindt ook de wekelijkse kaartnamiddag plaats. Op 19 mei 2016 is het ook creanamiddag.
Liefhebbers van petanque zijn iedere vrijdag vanaf 14.00 u. welkom op de petanquebanen aan het rusthuis (drie binnenbanen
en 2 buitenbanen).
Zin om deel te nemen aan onze activiteiten? Neem dan contact op met een van
onderstaande bestuursleden:
- voorzitter Achiel De Coninck
(0476 35 21 76)
Alle activiteiten gaan door in de feesttent,
Waregemsesteenweg 144.
Vrijdag 3 juni 2016
Wandeltocht
6 – 12 – 18 km
Van 8.00 u. tot 16.00 u.
Leden betalen 1,10 euro,
niet-leden 1,50 euro
After Work Party (gratis) – 17.30 u.
Zaterdag 4 juni 2016
Vinkenzetting
Om 9.00 u.
75 euro vooruit.
Voor alle deelnemers mooie prijzen.
Kindernamiddag (gratis)
Om 14.00 u.
Kids run en mama’s en papa’s run, knutselen, tekenwedstrijd, springkasteel …
Van 17.00 u. tot 19.00 u.
Kidsparty: een gezellig dansfeestje voor de
kinderen.
Zondag 5 juni 2016
Heilige mis
Om 9.30 u.
Aperitiefbar vanaf 11.00 u.
Eetfestijn om 12.00 u.
Hesp aan ’t spit
Volwassenen (13 euro)
Balletjes in tomatensaus voor de kinderen
(8 euro)
Gratis drankje
- ondervoorzitter Rita Penninck
(0477 35 23 55)
Kaarten verkrijgbaar bij de bestuursleden.
Meer info bij Nest Bauters op het nr. 09
383 68 93.
- secretaris Patrick Dierick
(0479 93 06 70)
Koers voor Nieuwelingen
- penningmeester Francine De Wever
(0474 49 74 69).
FEESTCOMITE DE BIEST
Om 15.30 u.
65 km in 9 ronden.
Vertrek en aankomst aan de feesttent,
Waregemsesteenweg 144.
Fietstocht Kinderkankerfonds
op 16 mei 2016
ZIEKENZORG
KRUISHOUTEM
Waregemsesteenweg 149
Nationale solidariteitsactie
‘Geven doet leven’ – tombola 2016
De deelnameprijs is 55 euro per persoon,
voor 8 mei 2016 over te schrijven op de
rekening van OKRA Kruishoutem BE07
7785 9101 2466. Pas dan is uw inschrijving
definitief.
Tocht voor wielertoeristen
OKRA vaart
Gezinstocht
Op vrijdag 10 juni 2016 plannen we als
daguitstap een heuse boottocht. We gaan
eerst naar Nieuwpoort en nemen daar de
boot en varen de Ijzer af tot in Diksmuide.
Een bezoek aan deze stad is zeker de moeite waard. Het middagmaal wordt genomen
op de boot en in de namiddag wonen we nog
een show bij.
- 25 km
- Start vanaf 13.00 u.
- Inleg 3 euro
Meer details hierover in de volgende
OKRA-nieuwsbrief. Het aantal plaatsen
is beperkt tot 48. Nu inschrijven kan bij
Wijkfeesten De Biest
- 70 km
- Start vanaf 8.00 u.
- Inleg 6 euro
Geef uw steun aan dit goede doel en fiets
mee!
Daarnaast ook tal van randactiviteiten:
optreden Kate Lane, verse pannenkoeken,
heerlijk gebak, gezellig terrasje, optreden
kinderkoor VBS Nootjes Ouwegem, bezoek
van jeugdauteur Marc de Bel …
De lente is terug in het land en ook in de
harten van onze ziekenzorgmedewerkers. Ze zijn al een aantal weken op stap
met de loten van de CM-solidariteitsactie. We zijn dankbaar voor de vriendelijke ontvangst en de steun want met de
opbrengst van deze lotenverkoop is het
mogelijk om onze Kruishoutemse thuisgebonden zieken tweemaal per jaar een
attentie te schenken.
Zo kunnen we ook verschillende bijeenkomsten aanbieden om mensen uit hun isolement
te halen, dit in een tijd waar mensen met
grote of kleine beperkingen dreigen in eenzaamheid hun dagen te moeten doorbrengen.
23
Ons paas- en kerstfeest, de praatnamiddagen, onze jaarlijkse
bedevaart naar Oostakker en nog tal van andere activiteiten zijn
zeer gewaardeerde inspanningen gedragen door onze talrijke medewerkers.
De trekking van deze actie heeft plaats op 13 mei 2016. Er is een
nationale trekking en een plaatselijke trekking. Bij deze plaatselijke trekking kunnen met de omslagen van de loten Kruishoutembons
gewonnen worden.
Hou dus het Eierdopje van juni heel goed in de gaten, want daarin
zal de uitslag van deze trekkinggepubliceerd worden en wie weet
bent u wel één van de gelukkigen die een Kruishoutembon wint.
Heeft u een winnend omslaglot, neem dan contact op met André
Benoot op 09 383 53 63 voor de afhaling van de Kruishoutembons.
De uitslag van de nationale trekking verschijnt ook in het blad
Visie. Goed nakijken dus om de winnende nummers te spotten.
Schoonheidsinstituut
VZW VIJVENS
Vijvens
vzw
Streekproductenmarkt met ambachten
zorgverlening met hart en ziel
Zondag 22 mei 2016 van 14.00 u. tot 17.30 u.
Kloosterstraat 18 te Zingem (Huise).
Een gezellig marktgebeuren waar lokale handelaars en verenigingen
hun eigen producten aanbieden met o.a. keramiek, confituren en
andere lekkernijen, bloemen, kledij, sieraden, droge worsten, aardbeien, decoratie, likeur, kaartjes …
1ste Sneukelfietstocht (± 20 km)
Zondag 29 mei 2016
Vrije start tussen 10.00 u. en 11.30 u. Start en aankomst in Home
Vijvens, Kloosterstraat 18 te Huise.
3 stopplaatsen: aperitief, BBQ-worst met broodje en koffie met gebak.
Inschrijving t.e.m. 17 mei 2016 in Home St.-Petrus en Home Vijvens
van maandag t.e.m. vrijdag tussen 9.00 u. en 16.30 u. Contant betalen bij inschrijving.
Volwassenen betalen 10 euro, kinderen 7 euro.
Info: 09 333 30 11.
PAROCHIAAL NIEUWS
Instituut voor huidverbetering
Groenenweg 8 • 9770 Kruishoutem
0476/20 28 29
Laad uw huidbatterijen
weer op met ATPSES CELL
ENERGIZER kuur
• Verhoogt de huidhydratatie
• Uitstekend voor wondheling
• Positief effect bij rosacea teleangiectasie
• Anti-rimpel
• Verbetert stevigheid
8 BEHANDELINGEN
met LED
4 met maskers - 4 met serum
incl. thuisverzorgingsproducten
NU 475
ipv 575
Meimaand, rozenkrans aan de Mariakapelletjes
Graag nodigen wij iedereen uit om samen de rozenkrans te bidden
aan de kapelletjes in Kruishoutem, Nokere, Wannegem en op de
Marolle.
Kruishoutem (20.00 u.)
6 mei – Oudenaardsesteenweg
13 mei – Biest, Ijzerbergstraat
20 mei – Karreweg (fam. Feys)
27 mei – Machelsestraat (veldkapel)
Wannegem (19.00 u.)
25 mei - Kapel O.L.V van Vrede
Nokerepontweg
Nokere (19.00 u.) 3 mei – St.-Ursmaruskapel
24 mei – O.L.Vrouwkapel Ter Meulenstraat
Nieuwe grot in St .Gabriëlkerk
op vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei
Marolle (17.00 u.)
D & D MEDICARE - FOCKAERTSHOF 24 - 9770 KRUISHOUTEM
ACTIE
LENtTotE21 juli
o incl.
r
u
e
0
95
1020
Thuis
erd
gelev
D & D MEDICARE
KRUISHOUTEM
Bezoek ons op
www.ddmedicare.be
0478 75 35 62
[email protected]
Relax zetel
type 082 - kleur bruin
UW PARTNER IN MEDISCH ZORGMATERIAAL
24
Kaarting in WZC St.-Petrus: Jules De Waele en Eddy Pypaert (1ste plaats)
en Eric Lavent en Ludwina Vanden Broucke (2de plaats).
Paasvakantie in het
Eiernest.
KVLV Nokere ging creatief aan de slag.
Speelpleinwerking paasvakantie
Wannegemse kleuters rapen paaseieren in de tuin van Heuvelheem.
Abdijbierenloop
Autoluwe schooldag
Dames • heren • jeugd
W W W . T E X A N D R E A . B E
Nazarethsesteenweg 65 • 9770 Kruishoutem • tel. 09 383 56 77
Open dinsdag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 13.30 tot 19u.
• Za : 9u-12u en 13u30-18u • Elke zondag : 9u-12u30
Gesloten maandag en feestdagen.
e
e
g
r
Ve
!
t
e
i
n
a
m
a
tm