ελληνικη δημοκρατια νομος ηρακλειου δημος ηρακλειου επιτροπη

download report

Transcript ελληνικη δημοκρατια νομος ηρακλειου δημος ηρακλειου επιτροπη

έκδ.1.αναθ.4 ημ/νια έγκρ. 30/9/2014 ΔΥΠ-ΥΠΟ
017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 3 η
Ηράκλειο : 18/03/2016
Αριθμ.πρωτ.: 30444
Προς
Τα Τακτικά Μέλη κ.κ.:
Μ.Πλερωνάκη, Α.ΣπανάκηΚοχιαδάκη, Σ.Αρχοντάκη,
Ι.Τσαπάκη, Ε.Χαιρέτη,
Π.Ινιωτάκη, Α.Κυπραίο,
Ι.Ψαρρά, Λ.Αμανατίδου,
Γ.Μανδαλάκη.
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:
Ι.Ρασούλη, Γ.Καραντινό,
Μ.Μερονιανάκη, Α.Αθανασάκη,
Μ. Κασαπάκη
Κοινοποίηση. :
1. κ. Β. Λαμπρινό, Δήμαρχο Ηρακλείου
2. Αντιδημάρχους Δήμου Ηρακλείου
3. κ. Γ.Πασπάτη, Πρόεδρο Δ.Σ.
4. κ. Ε.Περαντωνάκη,Γενικό Γραμματέα Δ.Η.
5. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Η.
6. Αντιπροέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Η.
7. Δημοτικές Παρατάξεις
Σας καλούμε να προσέλθετε την προσεχή Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00
π.μ. σε συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγ. Τίτου 1, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αίθουσα Βενιζέλου), για τη συζήτηση
των πιο κάτω θεμάτων, ήτοι:
1. 1. Εισήγηση για την οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης υπαίθριου
στάσιμου εμπορίου τύπου Β κινητού καταστήματος (καντίνα) ιδιοκτησίας κας
Ξυλούρη Μαρίας που έχει τοποθετηθεί στην περιοχή Γιόφυρο του Δήμου Ηρακλείου
2. Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται την Παρασκευή στον Δήμου
Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης)
3. Έγκριση κανονιστικής διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (λήξη δημόσιας
διαβούλευσης)
4. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ' ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ'
ιδιοκτησίας της εταιρίας “ΚΑΝΑΚΗ Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” με εκπρόσωπο την Ερασμία
Κανάκη, και βρίσκεται στην οδό Αρκολέοντος αρ. 9 και 25ης Αυγούστου αρ. 82 στο
Ηράκλειο
5. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ' ιδιοκτησία της
εταιρίας “ΚΡΗΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.” με εκπρόσωπο τον Νικόλαο Ζερβό, και
βρίσκεται στην οδό 25ης Αυγούστου αρ. 76 στο Ηράκλειο
6. Έγγραφο σχετικό με την εισήγηση Οριστικής Ανάκλησης της Άδειας Ίδρυσης
και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος “ΣΑΛΚΙΝΤΖΗΣ Ι. &
ΣΙΑ Ε.Ε.”
7.
Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται την Τρίτη στη Ν. Αλικαρνασσό
στον Δήμο Ηρακλείου (λήξη δημόσιας διαβούλευσης)
8. Εισήγηση για την Οριστική Παύση Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής
Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'ΚΟΥΡΕΙΟ', ιδιοκτησίας του Ευάγγελου
Καμαρίτη του Μιχαήλ, που βρίσκεται στην οδό Μιλάτου αρ. 1 & Έλλης στο
Ηράκλειο
9. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'Εργαστήριο Δερματοστιξίας',
ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Καμαρίτη του Μιχαήλ, που βρίσκεται στην οδό Μιλάτου
αρ. 21 & Έλλης στο Ηράκλειο
10. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ' ιδιοκτησίας της
Αναπολιωτάκη Μαρίνας, συζ. Πέτρου, που βρίσκεται στην πλατεία Καλλεργών αρ. 98
στο Ηράκλειο
11. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ'
ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΕΜΜ. & Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε.” με εκπροσώπους τους
Εμμανουήλ και Γεώργιο Θεοδωράκη, που βρίσκεται στην πλατεία Καλλεργών αρ.
98α στο Ηράκλειο
12. Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας
Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 'ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ'
ιδιοκτησίας της εταιρίας “ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗ Ο.Ε.” με εκπρόσωπο τον
Γεώργιο Παγκαλάκη του Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην οδό Αρκολέοντος αρ. 19
13. Νέα Εισήγηση για την Οριστική Ανάκληση της Άδειας Ίδρυσης και
Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Βασιλώτου Εμμανουήλ Κοινοποίηση εγγράφου επανελέγχου καταστήματος από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας
“PRESIDENT”
14. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος» του
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΠΡΙΑΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, για τη λειτουργία κατ/τος
«ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» το
οποίο βρίσκεται εκτός οικισμού Κυπαρισσίου – Προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου
15. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος» της
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, για τη λειτουργία
κατ/τος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
(ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» το οποίο βρίσκεται στο Ν.
Βενεράτο, Δ.Ε Παλιανής του Δήμου Ηρακλείου
16. Προέγκριση ίδρυσης κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος» της ΝΥΚΤΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για τη λειτουργία κατ/τος ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ)» το οποίο
βρίσκεται στον Άγιο Μύρωνα του Δήμου Ηρακλείου
17. Αναθεώρηση και Επέκταση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ.
Ηρακλείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ