Αξιολόγηση προσφορών 7ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ιταλία

Download Report

Transcript Αξιολόγηση προσφορών 7ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Ιταλία

Ε ΛΛΗΝΙ Κ Η Δ ΗΜΟ ΚΡΑ Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΚΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Πατρών Πύργου 170
250 02 Βραχναίικα Αχαΐας
Τηλ.: 2610 670852 & Fax : 2610 670 868
E-mail : [email protected]
Βραχναίικα 18/2/2016
Πράξη 7η
ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση προσφορών τουριστικών γραφείων για την επταήμερη εκδρομή στην
Ιταλία.
Σήμερα Πέμπτη, 18-2-2016 και ώρα 12:30΄στο γραφείο του διευθυντή του Λυκείου Βραχναιίκων
συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών των τουριστικών γραφείων για την επταήμερη
εκδρομή των μαθητών της Α και Β Λυκείου στην Ιταλία, 18 – 24/4/2016, αποτελούμενη από τους:
1. Τσιμά Κωνσταντίνο, Πρόεδρο
2. Νικολόπουλο Αντώνιο, εκπρόσωπο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων
3. Ψωράκη Ευσταθία , καθηγήτρια συνοδό.
4. Σοφία Θωμά, καθηγητή συνοδό
5. Αλβανό Δημήτριο , μαθητή, μέλος του δεκαπενταμελούς του Σχολείου
6. Βουκελάτου Φαίδρα, μαθήτρια μέλος του δεκαπενταμελούς του Σχολείου.
Η επιτροπή αφού έθεσε ως κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη
ενδιαφέροντος 146/12-2-2016, αποσφράγισε τους φακέλους των προσφορών των παρακάτω γραφείων.
1. Fastravel by Keramidas
2. Rania tours
3. Margelis Travel
Διαπίστωσε ότι όλα τα γραφεία πληρούν τις εκ του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Από την αξιολόγηση των προσφορών που ακολούθησε επελέγει ομόφωνα η προσφορά του γραφείου
Fastravel by Keramidas επειδή είναι η οικονομικότερη, με κόστος ανά μαθητή 296 €.
Για τον λόγο αυτόν συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
Κωνσταντίνος Τσιμάς
Τα Μέλη
Νικολόπουλος Αντώνιος
Ψωράκη Ευσταθία
Σοφίας Θωμά
Αλβανός Δημήτριος
Βουκελάτου Φαίδρα