0.Εγκατάσταση Joomla τοπικά

Download Report

Transcript 0.Εγκατάσταση Joomla τοπικά

Εγκατάσταση του Joomla!
Γ. Τζήρου
Εγκατάσταση του Joomla!
Εγκατάσταση Joomla! 1.5.x τοπικά
σε λειτουργικό σύστημα Windows
Γ. Τζήρου
1. Εγκατάσταση διακομιστή τοπικά
„
„
„
Για να δημιουργησουμε τοπικά website
με Joomla πρέπει να εγκατασταθεί
διακομιστής στον οποίο μπορεί να
τρέξει το Joomla. Ενας απλός τρόπος
για να γίνει αυτό είναι να εγκαταταθεί
το XAMPP .
Κατεβάζουμε το αρχείο XAMPP
Windows 1.7.x από την διεύθυνση:
http://www.apachefriends.org. Το
xampp είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο
Server ανοικτού κώδικα που
περιλαμβάνει apache, php, perl,
filezilla ftp server, mercury email
server, υποστήριξη SSL.
Επιλέξτε για την εγκατάσταση το
αρχείο με την κατάληξη EXE για να
έχετε τον ευκολότερο τρόπο
εγκατάστασης. Εκτελέστε την
εγκατάσταση στην ρίζα c:/. του
σκληρού δίσκου ακολουθώντας τις
οδηγίες.
Γ. Τζήρου
Εικόνα 1 – Αρχεία XAMPP Windows 1.7.x
1. Εγκατάσταση διακομιστή τοπικά
„
„
„
„
Μετά την εγκατάσταση μπορείτε
να ξεκινήσετε το "XAMPP Control
Panel".
Ενεργοποιούμε τον Apache και την
MySql (Start)
Κάνουμε κλικ στο MySql/ Admin
και μπαίνουμε στο περιβάλλον
διαχείρισης των βάσεων.
Δημιουργούμε μία βάση και
δηλώνουμε Collation
utf8_unicode.
Αμέσως μετά δημιουργούμε ένα
χρήστη με πλήρη δικαιώματα στη
τη βάση που μόλις
δημιουργήσαμε.
Εικόνα 2 –XAMPP Control Panel
Γ. Τζήρου
1.
„
Εγκατάσταση διακομιστή τοπικά
Κάνουμε κλικ
στο MySql/
Admin και
μπαίνουμε στο
περιβάλλον
διαχείρισης των
βάσεων.
Δημιουργούμε
μία βάση και
δηλώνουμε
Collation
utf8_general_ci.
Εικόνα 3 –Δημιουργία ΒΔ
Γ. Τζήρου
1.
„
„
Εγκατάσταση διακομιστή τοπικά
Δημιουργία
χρήστη με
πλήρη
δικαιώματα
στη βάση που
μόλις
δημιουργήσαμε
Priviliges /Add
a New User
Εικόνα 4 –Δημιουργία Χρήστη (A)
Γ. Τζήρου
1.
„
„
Εγκατάσταση διακομιστή τοπικά
Δημιουργία
χρήστη με
πλήρη
δικαιώματα
στη βάση που
μόλις
δημιουργήσαμε
Priviliges /Add
a New User
Εικόνα 4 –Δημιουργία Χρήστη (B)
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
„
„
„
Το δεύτερο βήμα για την εγκατάσταση είναι να κατεβάσουμε τα
αρχεία εγκατάστασης του Joomla (Joomla_1.5.x-StableFull_Package.zip) και τα αρχεία ελληνικής γλώσσας για το δημόσιο
τμήμα και τη διαχείριση από την επίσημη ελληνική ιστοσελίδα του
Joomla: http://www.joomla.gr/
Στον φάκελλο c:/xampp/httdocs που δημιούργησε η εγκατάσταση
του xampp, δημιουργούμε έναν υποφάκελλο (π.χ. mysite) και εδώ
αποσυμπιέζουμε το αρχείο Joomla_1.5.x-Stable-Full_Package.zip.
Ανοίγουμε τον φυλλομετρητή μας (browser) και πληκτρολογούμε
την διεύθυνση: http://localhost/mysite.
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.1 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 1
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.2 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 2
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.3 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 3
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.4 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 4
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.5 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 5
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.6 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 6
Γ. Τζήρου
2. Εγκατάσταση του Joomla!
Εικόνα 3.7 – Εγκατάσταση Joomla – Οθόνη 7
Γ. Τζήρου