εδώ - Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και

Download Report

Transcript εδώ - Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και

Η Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Βόρειας
Ελλάδας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) καλεί τα μέλη του σε τακτική Ολομέλεια,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
Τμήματος, την Παρασκευή 26 Φεβρουρίου 2016 και ώρα 18.00 μ.μ. στο ισόγειο του
κτιρίου του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 49.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επαγγελματικά Θέματα - Ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο
των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΣΕΜΠΧΠΑ στο Ευρωπαϊκό Έργο INTENSSSPA του προγράμματος HORIZON 2020

Απολογισμός πεπραγμένων της Δ.Ε.

Οικονομικός απολογισμός 2015 και Προϋπολογισμός - Σχέδιο Δράσης 2016

Άλλα θέματα
Μετά το πέρας της Ολομέλειας θα ακολουθήσει κοπή πίτας.