Wegwijs in het UZ Gent

download report

Transcript Wegwijs in het UZ Gent

Fritz De Beulestraat
n
P7
P6
DWR
22
36Blok B
38
MRB2
24
AN.
23
K12E
K12B
P8
PAD
INF
13
P€
15
14
K12A
17
26
PAV
rn
16
K12F
25
Co
18
K12F
t
straa
in
Ardu
ey
ma
ns
Knuffelboom
laa
n
28
31
E17
jk
H
Ingang
lH
K12F
Legende ingang
12
ee
n
MRB
12
MR
Cyclotron
AUD.
K+R
K12C
21
65-67
8
10
K12D
PARKEERGEBOUW
n
6
P€
32
laa
4
Blok
A
ans
52
1
eym
P€
el H
VP - Vijverpark
rne
5
P€
34
5
ADM
80
ER
Routenummer
51
K+R
SPORTHAL
kker
400-499
K5
K2
K7
na
Stee
Legende routenummer
55KU B1
K1
57
56
P€
50
400-499 40
P€
STOOKCENTRALE
AD
P€
Kiss & Ride zone
Betaalautomaat parking
Onthaal
Lift
Cafetaria
Restaurant
Winkel
Spoedopname
Verloscomplex
Ambulancesas niet dringende interventies
Tram
Bus
Rookpaviljoen
42
K3
86
81
US
K+R
49
46
45
B1
MP
Parking patiënten en bezoekers
Zwijnaardse steenweg
Legende symbolen
B3
B2
82
CA
5
48
DWL
MR
Co
74
84
69 68
G
AN
G
N
+
DI
OF iënten rs
O
H pat eke
o
bez
65-67
BC
Antw
erpe
P3-P4
P5
Kapel
Kor
tri
Zw
steeinjnaardse
weg
Galglaan
71
an
99
88
P1
P2
sla
72
an
78
ym
98
INGANGS5-47 COMPLEX DPP1 - De Pintepark 1
KDV
He
RTP Radiotherapiepark
75
77
el
BLV
K4
DPP2 - De Pintepark 2
rne
De
Co
laa
te
Pin
Wegwijs in
het UZ Gent
Info voor patiënten: aanmelden en inschrijven
Raadplegingen / poliklinieken
A

Komt u voor een raadpleging, dagopname of opname, dan moet u zich eerst inschrijven
aan een van de centrale aanmeldzuilen. Die staan op drie locaties en zijn te bereiken via
ingangen 50 (gebouw K1), 12 (gebouw K12) en 10 (Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth). In
dit overzicht vindt u in de tweede kolom de dichtstbijgelegen aanmeldzuilen voor de dienst of
afdeling waar u verwacht wordt.
A
C
D
E
F
50
Algemene en hepatobiliaire heelkunde 12
Algemene inwendige ziekten
50
Allergienetwerk
50
Ambulante nefrologische zorg
12
72
12
72
72
12
12
12
DPP
0
2345
Centrum voor seksuologie en gender
K12E
4
9500
DPP
0
2350
DPP
1
6708
Anesthesie
nvt
Anti-rookconsultatie
12
BAS: Heelkunde, Hematologie,
Maag-, darm- en leverziekten,
Longziekten
12
12
K12A
0
4509
K12C
2
3281
K12E
4
9500
K12E
4
9500
12
72
12
12
12
10
K12E
8
3620/3459
K12D
0
2430
Centrum voor gehoor- en spraakrevalidatie Ter Sprake
50
68
P1
2
5364
Centrum voor gezonde voeding en
diëtiek
12
12
K12E
6
2171
Bloedafname
Bloedbank
Botdensitometrie
Cardiologie
Cardiologie kinderen
B
C
D
E
F
71
12
1
6023
Centrum voor sportgeneeskunde
50
12
B2
K12E
14
3740
Centrum voor visuele revalidatie en
low vision
50
50
B2
2
2904
Cerebral palsy-referentiecentrum
50
50
12
12
50
12
12
12
71
72
12
12
52
12
12
12
DWR
0
5855
DPP
0
2350
K12C
0
6185
Endocrinologie en diabetologie
kinderen en adolescenten
10
10
K12D
Endoscopische eenheid
12
12
12
50
50
12
12
12
50
12
12
12
50
71
12
12
12
72
K12E
3
2300
K12E
12
2251
K12E
4
3261/3258
B2
1
0741
P4
0
3782/3783
K12E
5
4700/4701
K12E
10
4211
K12E
4
DPP
0
CVS-referentiecentrum
Conventionele radiologie
CT
Dermatologie
Diabetische voetkliniek
12
50
12
12
12
10
Bloedafname
A
K12B
0
2219
DPP
0
2643
K12E
1
3464
K12E
9
2136
Echografie
Endocrinologie
Fysische geneeskunde
Gastro-intestinale heelkunde
Geriatrie
Gynaecologie
Hartchirurgie
Centrum voor menselijk lichaamsmateriaal - Weefselbank
50
71
P3
2
4388
Centrum voor ontwikkelingsstoornissen
50
50
81
72
K5
2
5744
Hematologie
DPP
0
2350
Hoofd- en halsheelkunde
Centrum voor psychosomatiek
Hartrevalidatie
F
0
4874
Revalidatiecentrum
K12D
0
2430
SPECT
DWR
0
5855
Tand-, mond- en kaakziekten
Kinderradiologie
K12D
0
4371
Thoracale en vasculaire heelkunde
Kindertandheelkunde en
bijzondere tandheelkunde
12
25
P8
0
4000
Transplantatiecentrum
Lasertherapie
52
12
VP
0
2287
Longziekten
50
12
K12E
4
9500
Long- en infectieziekten en aangeboren immuunstoornissen kinderen
10
10
K12D
0
2430
Verloskunde
Maag-, darm- en leverziekten
12
12
K12E
4
9500
Vrouwenkliniek
Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen
10
10
K12D
0
2430
Mammografie en urogenitale
radiologie
50
72
DPP
0
2925
Maxillofaciale heelkunde
25
81
50
P8
0
4051/4057
K5
0
3603
Medische oncologie
12
50
50
B2
4
2691
Medische psychologie kinderen en
adolescenten
50
81
K5
0
nvt
MR
12
50
10
12
12
12
55
10
14
12
K12B
-1
4082
DWL
0
4082
K12D
0
2430
Neurochirurgie
Neurologie
PAV
0
3254/3256
K12A
1
4529
Urologie
Vasculaire en interventionele radiologie
A
4206
Urologie, Gynaecologie en Plastische
heelkunde (UGP)
K12A
5
4663
Vasculaire en interventionele radiologie
K12E
9
3300
Verloskunde
10
10
Invasieve cardiologie
21
12
12
50
17
98
71
P8
-1
5465
IZ Hartchirurgie
Reproductieve geneeskunde
12
12
12
50
12
50
50
9500
Restauratieve tandheelkunde en
wortelkanaalbehandelingen
12
3990
Reumatologie
12
Longziekten
12
12
12
12
12
10
12
50
12
12
12
12
12
12
12
10
16
40
12
12
Maag-, darm-, leverziekten,
Hematologie, Longziekten
12
12
2444
IZ Heelkunde
K12C
0
3278
IZ Inwendige geneeskunde
B2
6
5384
IZ Kindergeneeskunde
3139
25
P8
0
4000
12
K12B
0
2520
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Kinderrevalidatie
Kort verblijf heelkunde
K12A
12
3547
2054
4780
K12E
5
4405
K12C
1
4738
K12C
1
2786
K12B
12
6780
K12D
1
3516
K12F
0
445
5212
3335
K12B
4
2074
K12B
7
4639
K12B
7
4591
BAS dagziekenhuis
Chirurgisch dagziekenhuis
Endocrinologie
Geriatrie
Kinderdagziekenhuis
MCA dagziekenhuis
Medische oncologie
Orthopedie
Pijnkliniek
Reumatologie
Vrouwenkliniek
4575
0
2015
BC
0
1207
Geneesmiddelenonderzoek
nvt
3181
Inkom Info+
nvt
4228/4229
Inkom Info+
nvt
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent
nvt
42
Lab Klinische biologie
nvt
Mortuarium
nvt
Ombudsdienst
nvt
Pathologische anatomie
nvt
Patiëntenbegeleiding
nvt
Patiëntenbegeleiding
nvt
22
82
50
23
12
50
Patiënteninformatiebureau Kostenbehandeling
nvt
75
2878
6
6687/6677
K12C
1
6300
6044
4360
K12B
10
4721
K12D
4
3540
K12C
0
2742
K12F
0
4344
12
K12B
5
2770
50
50
K1
5
3196
12
50
12
50
K12B
6
3156
B1
2
2152
E
0
K1
nvt
0
K1
Dagziekenhuizen
A
K12E
Facturatie patiënten
K2
12
Slaaplab
4310
nvt
49
50
12
1
F
1
Directie verpleging
2086
424
474
E
nvt
4
K1
D
DPP2
nvt
K12A
9
C
Communicatie en evenementen
12
K12A
B
nvt
Contactcentrum
4687
Thoracale en vasculaire
heelkunde
1
Intensieve zorg Cardiologie
nvt
8
12
K2
3
Cafetaria
K12B
nvt
4334
K2
nvt
4725
Spoedpsychiatrie
0
50
Cafetaria
10
Spoedgevallendienst
K12F
50
nvt
K12A
Specialistische pediatrische afdeling
Revalidatiecentrum +1
17
50
12
12
Hoofd-, hals- en maxillofaciale heelkunde, Tand-, mond- en kaakziekten, Neus-, keel- en oorheelkunde,
Oogheelkunde, Pijnkliniek
Biomedisch-technische dienst
3537
3156
50
40
40
12
10
26
26
12
50
12
12
3
nvt
1
6
50
50
50
12
10
Revalidatiecentrum
Eetstoornissen
PET-centrum
1
2780
4721
K12D
nvt
Apotheek
8
B1
12
10
Hematologie en stamceltransplantatie
Algemene directie
K12A
A
75
12
50
88
12
12
12
12
50
12
12
12
75
52
12
50
K12B
12
K12B
4000
P4
Reumatologie, Algemene
heelkunde, Orthopedie en
Traumatologie
12
Hemato-oncologie en stamceltransplantatie kinderen
nvt
50
12
12
Hartchirurgie
Accounting
nvt
Centrum voor neurofysiologische
monitoring
Geriatrie
3172
Post-anesthesie zorgafdeling
3490
0
3015
1
nvt
nvt
Palliatieve zorg
Revalidatie en Geriatrie
K12B
Aanmelden en inschrijven
Aanmelden en inschrijven
3782/3783
Post-anesthesie zorgafdeling
12
3164
12
4687
P8
4394/4395
2
4
Orthopedie en
Traumatologie
1
25
0
P4
K2
3782
8
12
1
0
P8
Parodontologie, implantaten en
gebitsprothesen
RTP
P4
3188
Niet-invasieve cardiologie
K12B
Brandwondencentrum
Cardiologie, Nefrologie
2251
K12F
2937
4321/4339
12
Radiotherapie
0
0
K12E
Psychiatrie
K12C
Neurologie en Stroke unit
K12F
Orthopedie en Traumatologie
Pre-operatieve anesthesieconsultatie
2276
17
25
12
4000
Plastische heelkunde
0
12
12
12
0
7
P3
Angst- en stemmingsstoornissen
P8
K12E
2350
F
3
50
12
12
12
4615
2306
Pijnkliniek
0
E
50
12
12
12
3
0
2430
DPP
D
K12B
Neonatale intensieve zorg
Neurochirurgie
K1
P1
2137
3230
50
5525
2168
2
C
12
50
12
50
1
0
K12A
B
12
50
12
Algemene inwendige ziekten,
Dermatologie en Geriatrie
RTP
K12D
9120
12
5465/3028
Orthodontie
0
Algemene heelkunde,
Hepatobiliaire heelkunde en
Gastro-intestinale heelkunde
-1
3911
K12C
Algemene diensten
Nefrologie, Endocrinologie,
Cardiologie
3320
P8
9
4000/4051
6
4567
K12E
3041
0
K12A
2332
Oogheelkunde
-1
P8
12
1
2287
Medische oncologie en Radiotherapie
P8
12
1
0
A
Maag-, darm-, leverziekten
Algemene heelkunde en
Neurochirurgie high care
P8
VP
F
4237
F
P1
Oncologisch centrum
E
400
E
68
12
21
98
68
25
12
Nucleaire geneeskunde
D
D
50
12
12
50
50
12
12
Nierdialyse
C
40
21
25
12
12
72
71
12
71
71
C
Neus-, keel- en oorheelkunde
2430
B
50
12
12
12
12
50
50
12
50
50
B
K12D
3
Verpleegafdelingen
Verpleegafdelingen
10
6185
0
Nefrologie en Reumatologie kinderen
Travel clinic/vaccinatie
10
0
9
MR
A
Neurologie en metabole ziekten
kinderen
K12C
K12E
E
Medische genetica
Raadplegingen / poliklinieken
B
D
K12F
Kinderorthopedie

Vragen of problemen bij het inschrijven? Dan kan u terecht aan de centrale infopunten
Inkominfo+ (via ingang 50 of ingang 12).
Aidsreferentiecentrum
C
16
10
46
10
Kindergeneeskunde

Hebt u meerdere afspraken op een dag, dan hoeft u zich slechts één keer aan de aanmeldzuilen in te schrijven. U ontvangt dan bij de inschrijving aan de aanmeldzuil alle tickets die u
nodig hebt.
Raadplegingen / poliklinieken
B
12
10
50
10
Kinder- en jeugdpsychiatrie

U kan zich met uw elektronische identiteitskaart (eID) vlot aanmelden door de instructies
op het scherm van de aanmeldzuil te volgen. Komt u voor een raadpleging, dan krijgt u een
ticket met ingangnummer, gebouw en verdieping van de dienst of afdeling waar u verwacht
wordt. De inschrijving voor een (dag)opname voltooien kan niet via de aanmeldzuil. U wordt
daarvoor naar de juiste medewerker aan de aanmeld- en inschrijfbalie verwezen.
Raadplegingen / poliklinieken
B
C
D
F
12
50
12
50
10
12
50
12
12
12
50
12
50
12
50
10
12
50
12
12
12
71
K12A
3
4436
B2
6
5384
K12E
9
2137
B2
1
2082
K12D
0
3772
K12E
5
0062
K1
4
3168
K12E
12
2251
K12E
7
2444
K12B
0
2648/2520
P4
2
3782/3783
Aankoopteam
K12A
11
4762
K12C
-1
2964
K12C
-1
4256
K12E
0
nvt
K1
0
nvt
K12E
1
4670
K12C
-1
2111
K12A
11
2185
DPP2
0
2572
VP
1
0000
K12E
0
4507
K1
0
2021/2022
K3
0
2120
P8
1
3428
K5
0
2700
B1
0
5234
PAD
1
3676
K12E
0
4145
K2
0
4144
DPP2
0
2572
Rekrutering en selectie
nvt
12
K12E
11
4117
Restaurant
nvt
Catering
1
nvt
Winkel
nvt
K12
0
nvt
Winkel
nvt
8
12
50
K1
0
nvt
Contact
Universitair ziekenhuis Gent
Postadres: De Pintelaan 185 – 9000 Gent
Toegang: C. Heymanslaan – 9000 Gent
Tel. +32 (0)9 332 21 11
[email protected]
www.uzgent.be
Toestand op 15 februari 2016
A: Dienst / B: Aanmeldzuil / C: Ingang dienst / D: Gebouw of route / E: Verdieping / F: Tel. 09 332