Διευθύνων Σύμβουλος Συμβούλιο Διεύθυνσης Γενική Συνέλευση

Download Report

Transcript Διευθύνων Σύμβουλος Συμβούλιο Διεύθυνσης Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση
Μετόχων
Διοικητικό Συμβούλιο
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
(Δ/νση)
Συμβούλιο Διεύθυνσης
Διευθύνων Σύμβουλος
Επιχειρησιακή Μονάδα
Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Μ.Η.Ε.)
Υπηρεσία Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας (Αδιαβάθμητη)
Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες
Γενική Διεύθυνση
Επιχειρησιακών
Λειτουργιών
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΛΤΑ Α.Ε
Γενική Εμπορική
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Ταχυδρομικών
Λειτουργιών
Διεύθυνση
Κέντρων Διαλογής
Αττικής
ΚΕΚ - ΕΛΤΑ Α.Ε
Διεύθυνση Δικτύου
Λιανικής &
Εξυπηρέτησης
Πελατών
Διεύθυνση
Πωλήσεων
Διεύθυνση
Διεθνούς
Ταχυδρομείου
Διεύθυνση
Χρηματ/κών
Εργασιών
Διεύθυνση
Marketing
Διεύθυνση
Ποιότητας
Διεύθυνση
Φιλοτελισμού
Διεύθυνση
Courier Express
Parcels
: Θυγατρική Εταιρεία
: Ανώτατη Διοίκηση
: Γενική Διεύθυνση
: Διεύθυνση
: Τομέας / Υπηρεσία
Γενική Διεύθυνση
Υποστηρικτικών
Λειτουργιών
Διεύθυνση
Πληροφορικής
Διεύθυνση
Διοίκησης &
Επικοινωνίας
Διεύθυνση
Στρατηγικής,
Ανάπτυξης & Σ.Π
Διεύθυνση
Προμηθειών
Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού
Διεύθυνση
Νομικών
Υπηρεσιών
Διεύθυνση
Περιουσίας
Διεύθυνση
Επιθεώρησης
Υπηρεσία
πρόληψης &
καταστολής
ΞΧ&ΧΤ (Δ/νση)
Υπηρεσία
Ασφάλειας
(Τομέας)
Διεύθυνση
Οικονομικών
: Φυσικά Πρόσωπα
1