ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ

download report

Transcript ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ

www.oikopan.gr • e-mail: [email protected]
E.E.
EMΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ευταξία 40, Τ.Κ. 35002, Αµφίκλεια Φθιώτιδας
Τηλ: 22340 22159 • Fax: 22340 22106
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ
ΚΑΔΟΙ
O µεταλλικός επιδαπέδιος κάδος
απορριµµάτων της ΟΙΚΟΠΑΝ Ε.Ε. είναι
σχήµατος οκταγωνικού πρίσµατος
χωρητικότητας 70lt κατασκευασµένος
από γαλβανισµένο χαλυβδόφυλλο
και αποτελείται:
• από το κυρίως σώµα (κορµός)
• το καπάκι (σκέπαστρο)
• τον αφαιρούµενο εσωτερικό µεταλλικό κάδο
•O κάδος κατ΄επιλογή διατίθεται και µε
κλειδαριά Master (ίδιο κλειδί για όλες
τις κλειδαριές).
•Οι µεταλλικοί επιδαπέδιοι κάδοι απορριµµάτων
είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρα
polyester σε απόχρωση επιλογής του φορέα.
•Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής στάµπας
ή σφραγίδας µε το λογότυπο επιλογής του φορέα.
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
E.E.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΥΛΙΟΙ
ΚΑΔΟΙ
Οι µεταλλικοί επιστύλιοι κάδοι απορριµµάτων της
ΟΙΚΟΠΑΝ Ε.Ε. αποτελούνται από Α) τον κάδο Β) το
διακοσµητικό βραχίονα & Γ) τον στυλίσκο.
Ο κάθε κάδος είναι χωρητικότητας 35lt κατασκευασµένος από γαλβανισµένη λαµαρίνα.
Διαθέτει 4 σειρές διακοσµητικής διάτρησης και 2
ραβδώσεις για αντοχή και καλαισθησία. Ο πυθµένας
είναι διάτρητος για τη διαφυγή των υδάτων.
Μεταξύ κάδων και στυλίσκων στήριξης υπάρχουν
διαµορφωµένοι ειδικοί διακοσµητικοί βραχίονες.
Οι βραχίονες διαθέτουν εργονοµικό σχεδιασµό ώστε να
εξασφαλίζεται:
α) Η ανθεκτικότητα στις καταπονήσεις
β) Η κίνηση των καλαθιών άνω των 160 µοιρών για
εύκολο καθαρισµό.
γ) Η ανεµπόδιστη αντικατάσταση των καλαθιών
δ) Η αβίαστη αναπροσαρµογή του κάδου από διπλό σε
µονό ή αντίστροφα.
•Ο στύλος στήριξης διατίθεται είτε µε φλάντζα, είτε µε
προέκταση, εξασφαλίζοντας την εύκολη τοποθέτησή
του.
•Στους εξωτερικούς κάδους δύναται να τοποθετηθούν
και αφαιρούµενα εσωτερικά γαλβανιζέ καλαθάκια.
•Οι επιστύλιοι κάδοι είναι βαµµένοι µε ηλεκτροστατική
βαφή πούδρα polyester, σε απόχρωση επιλογής του
φορέα.
•Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής στάµπας ή σφραγίδας
µε το λογότυπο επιλογής του φορέα.