Groenten · Kruiden · Bloemen

download report

Transcript Groenten · Kruiden · Bloemen

2 01 6
Biologische zaden
2016
ra her
ltu
ge
ita
biocu
ieties
var l are
Bingenheimer Saatgut AG
Biologische zaden
Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0
Fax:
+49 (0) 6035 1899-40
E-Mail:
[email protected]
www.bingenheimersaatgut.de
Wij zijn bereikbaar per telefoon:
Maandag tot donderdag van 8h tot 16.30h
Vrijdag van 8h tot 14h
Certificaten, actuele beschikbaarheid van zaden:
www.bingenheimersaatgut.de
Van 18/07/2016 tot 26/08/2016:
Maandag tot vrijdag van 8h tot 10h en
Maandag tot donderdag van 15.30h tot 16.30h
(Op andere momenten via antwoordapparaat)
Aanspreekpunt en advies voor professionele
telers in België en Nederland:
Mieke Lateir, Biosano bvba
Telefoon: +32 (0)3 664 17 69
GSM:
+32 (0)488 58 99 90
Fax:
+32 (0)3 664 16 13
E-Mail:[email protected]
DE-ÖKO-007
Bingenheimer Saatgut AG – Biologische zaden
D
IN
G
T
AS
R
E
O UETO-SE T
PE
N P O L LI N A
ZAADVASTE RASSEN
Gr oent en · Kr uid en · Bl o em en
Zaadvaste rassen – associatieve economie – partnerschap en ontmoeting
Beste telers,
Bingenheimer Saatgut bestaat in 2016 15 jaar.
Voor het eerst bieden wij u – met trots – onze
zaadgoedcatalogus aan in de Nederlandse
taal. Hierin leest u alles over ons mooie zadenassortiment van zaadvaste, biologische
groenten, kruiden en bloemen.
Het verhaal achter onze zaden
‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de
toekomst goede, zaadvaste rassen blijven bestaan – rassen die vruchtbare zaden vormen
die, wanneer je ze uitzaait, een gewas vormen
met dezelfde eigenschappen als het moedergewas? En die afgestemd zijn op de biologische teelt?’ Ruim 30 jaar geleden stelde een
groep geëngageerde Demeter groentetelers
zich deze vragen. Het verontrustte hen dat
hybride rassen de zaadvaste rassen steeds
meer verdrongen.
In 1985 richtten zij de Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau op (Initiatiefkring voor groentezaadgoed
uit biodynamische teelt). De inspirerende
ontmoetingen vormden de kiem voor twee
nieuwe organisaties: Bingenheimer Saatgut
AG zorgt voor de in- en verkoop van zaden
en Kultursaat e.V. is een ideële organisatie die
zich inzet voor veredeling en verdere ontwikkeling van zaadvaste rassen voor de biologische groenteteelt.
Dit werk is van groot belang om een alternatief te kunnen bieden voor de conventionele
veredelingsbedrijven, die steeds meer methoden toepassen gebaseerd op gentechniek.
Voor de biologische landbouw werpt dit veel
vragen op.
RODELIKA – een voorbeeld
Tuinder en veredelaar Dietrich Bauer startte
in 1985 een zoektocht naar een nieuw wortelras. Op biodynamische boerderij Dottenfelderhof zaaide hij enkele teeltlijnen uit en selecteerde de eerste jaren op gezondheid, vorm
en kleur. Andere telers uit de Initiativ­kreis
keken en dachten mee in dit proces. Na vijf
jaar verfijnde hij de selectie op smaak. Zo ontwikkelde hij een wortelras dat in 1998 onder
de naam Rodelika in het Duitse rassenregister
kon worden ingeschreven; het eerste ras dat
op een biodynamische boerderij veredeld was.
Het Bundessortenamt beoordeelde de Rodelika als een wortel met een algehele goede
kwaliteit en een opvallend goede smaak.
Vandaag de dag koop je in veel Duitse natuurvoedingswinkels en supermarkten niet een zak
wortels, maar een zak Rodelika’s. Ook is ‘Ro-
delika-sap’ te koop. In Nederland zijn wortel-smaaktesten
voor consumenten georganiseerd door Estafette Odin (een
groothandel met een winkelketen). De Rodelika viel zó goed
in de smaak, dat het bedrijf de
verkoop van Rodelika, vers en
in sap, wil uitbreiden.
Dit nieuwe ras werd door Kultursaat geregisteerd. Rodelika
is dus niet het eigendom van Initiativkreis zomer-ontmoeting 2015 bij Saat:gut e.V.
een bedrijf of een persoon. De
gedachte hierachter is, dat zaadgoed ons culOndernemen op basis van sociale
tureel erfgoed is. Aan een ras of een eigeneconomie
schap kan geen privé-bezit toegekend worRassen en gewaseigenschappen zien wij als
den, is onze overtuiging. ­Dietrich Bauer heeft
cultureel erfgoed en daarom dienen ze geen
voor het veredelingswerk een vergoeding van
privaat bezit te zijn. Dit is onderdeel van onze
Kultursaat gekregen; geld dat via schenkinvisie op economische verhoudingen en eigengen bijeen is gebracht.
domsvormen, die ook tot uiting komt in de
eigendomsstructuur van onze vennootschap:
Partnerschap
we geven enkel aandelen uit op naam. Nieuwe
De telers die zaadgoed vermeerderen voor
aandeelhouders kunnen toetreden als zij zich
Bingenheimer Saatgut AG en de veredelaars
inhoudelijk verbinden met onze doelstelling.
van Kultursaat e.V. werken nauw samen. De
Met ons bedrijf Bingenheimer Saatgut willen
uitwisseling binnen dit netwerk vormt de
wij bijdragen aan de ontwikkeling van sociale
voedingsbodem voor het succes van ons werk.
vormen van economie. Zakelijke relaties zijn
Ons zaadgoed leveren wij in de hele Europese
transparant en met begrip voor elkaar. Onze
Unie en soms daarbuiten. We streven daarbij
klanten krijgen eerlijke informatie. Met onze
naar nauwe handelspartnerschappen in Eurovermeerderaars onderhouden we lange-terpese landen. Zo hebben wij een goede partner
mijn-relaties, gebaseerd op partnerschap en
gevonden in het Belgische bedrijf Biosano (zie
bijpassende betalingsvormen.
pag 9), dat onze zaden in België en Nederland
Bingenheimer Saatgut ziet het als haar taak
verdeelt en individueel advies aan onze klante bemiddelen tussen de mogelijkheden en de
ten in deze regio verzorgt.
grenzen van de veredeling en zaadproductie
én de behoeften van de tuinders. Dialoog en
Deelnemen aan ons netwerk?
ontmoeting vinden wij belangrijk. Daarom
Bent u zelf beroepsteler in de biologische
hopen wij u op bovenvermelde activiteiten te
landbouw en wilt u kennismaken met ons
verwelkomen.
netwerk? U bent van harte welkom bij onze
zomer- en winterbijeenkomst, waar telers,
Wij wensen u een heel goed nieuw seizoen toe!
vermeerderaars en veredelaars elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook orgaNamens het team van Bingenheimer Saatgut,
niseren we in augustus een Rassendag bij één
van onze tuinders in Duitsland: daar kunt u
kennismaken met het bedrijf en met de rasPetra Boie
senproeven die er zijn aangelegd. Heeft u
belangstelling? Laat het weten! We hopen er
met een bus vol tuinders heen te gaan.
Gebhard Rossmanith
In Nederland nemen wij deel aan het project
‘Divers en Dichtbij’, een samenwerking met
Zaakvoerders Bingenheimer Saatgut AG
onder andere Estafette Odin en Louis Bolk
Instituut. Bij drie bedrijven (De Groenen Hof,
Gaos en Dames en Heren Vos) zijn rassenproeven aangelegd. U bent welkom bij excursies
Mieke Lateir
en proeverijen.
Contactpersoon België en Nederland
Winkelassortiment:
Biologisch-dynamische zaden voor hobby-tuinders
•Populair aanbod van zaden geselecteerd voor de hobby-tuinder.
•Beschrijvingen en details in het Nederlands, Engels en Deens.
Duidelijke prijsklassen vermeld op de verpakking en op de display.
•Aantrekkelijke verpakkingen met een duidelijke foto van het
gewas en met teeltaanbevelingen. Geleverd in eenheden van
5 zakjes per variëteit.
•Nieuwe smaakvolle, robuuste rassen voor biologische teelt en
traditionele rassen. Meer dan 52 verschillende groenten, kruiden
en bloemen.
•Een aantrekkelijke houten display voor 42 referenties, gemaakt
in de workshops van de Bingenheimer Levensgemeenschap voor
mensen met een beperking. Een kleine stevige hangende display
voor 7 referenties is ook beschikbaar als tweede display of voor
kleinere winkels.
•Onze producten zijn te verkrijgen via onze partner voor België en Nederland Biosano bvba. Prijzen en bestelformulier zijn
beschikbaar op aanvraag.
Meedoen aan de Rassendag in augustus 2016 of aan andere inspirerende bijeenkomsten voor tuinders?
Meld u aan bij [email protected], onze contactpersoon voor België en Nederland.
Bingenheimer Saatgut AG
Biologische zaden
Kronstraße 24
D 61209 Echzell Bingenheim
2 bingenheimer saatgut
Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0
Fax:
+49 (0) 6035 1899-40
E-Mail:[email protected]
www.bingenheimersaatgut.de
Imprint
Redacteur: Bingenheimer Saatgut AG
Coördinatie: Judith Jäger
Layout: hgs 5 Gmbh, Fürth Vertaling: Mieke Lateir en Gineke de Graaf
Foto‘s: Christian Pochodzala; fotolia (page: 13, 25, 35, 39, 50);
iStockphoto (page: 10, 20, 33)
Druk: Bonifatius Druck- und Buchverlag, Paderborn
Inhoud overzicht
Inhoud overzicht
Seizoen 2016
Nieuwigheden en toelichting 5–9
Groenten
Aubergine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Bladgewas
Andijvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Baby-Leaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Bataviasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bleekselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Eikenbladsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hertshoornweegbree . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
IJsbergsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kropsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Lollosla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Raapsteel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Romeinse sla/bindsla . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Snijselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Suikerbrood/groenlof . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Veldsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Witlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bladmosterdsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Bonen
Labbonen/Tuinbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pronkbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Staakbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Struikbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Chilipeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Courgette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Erwten
Doperwten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Sluimererwt/Peultjes . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Haverwortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kolen
Bloemkool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Boerenkool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Chinese kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Koolrabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Rode kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Savooikool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Spitskool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Witte kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Komkommer
Augurk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Komkommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Koolraap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Meiraap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Melde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Meloen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Paprika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pastinaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Peterselie
Bladpeterselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Wortelpeterselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Physalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Pompoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Prei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Raap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Radijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rammenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rode biet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Rucola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Schorseneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Selderij
Bleekseldeij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Knolselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Snijselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Spinazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Suikermaïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tuinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Veldsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Venkel/Knolvenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Warmoes/snijbiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Winterpostelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Witlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Wortel/peen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kruiden
Barbarakruid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basilicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bernagie/
Komkommerkruid . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bieslook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonenkruid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chinese bieslook . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citroenmelisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dragon, Russische . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ganzebloem, gekroonde . . . . . . . . . . . . . . .
Hyssop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karwij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kervel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komijn, zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koriander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Kruid)venkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lavendel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marjolein, echte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marjolein, wilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oregano, Griekse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pimpernel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peterselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Salie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snijselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tijm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waterkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
74
75
78
75
78
79
75
77
78
79
76
76
78
76
76
76
76
77
77
77
77
31
77
33
78
79
76
bingenheimer saatgut 3
Inhoud overzicht
Bloemen
Eénjarige zomerbloemen . . . . . . . . . . . . . 86-96
Twee- of meerjarige zomerbloemen . . . . . . . . . 97
Vaste planten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97-98
Bloemenmengsels . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99
Siergrassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Snijbloemenoverzicht . . . . . . . . . . . . . . 100-101
Afrikaantjes/Tagetes . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Amandelroosje/Clarkia elegans . . . . . . . . . . . . 89
Arnica, valkruid/Arnica montana . . . . . . . . . . . 97
Berenoor/Arctotis venusta . . . . . . . . . . . . . . 87
Bolderik/Agrostemma githago . . . . . . . . . . . . 86
Cosmea, oranje/Cosmos sulphureus . . . . . . . . . 89
Cosmea/Cosmos bipinnatus . . . . . . . . . . . . . 89
Duifkruid/Scabiosa atropurpurea . . . . . . . . . . . 95
Duizendschoon/Dianthus barbatus . . . . . . . . . . 97
Ganzebloem, bonte/Chrysanthemum c. . . . . . . . 88
Ganzebloem, geel/Chrysanthemum s. . . . . . . . . 88
Gilia, driekleurig/Gilia tricolor . . . . . . . . . . . . 90
Gilia/Gilia capitata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gipskruid/Gypsophila elegans . . . . . . . . . . . . .91
Goudsbloem/Calendula officinalis . . . . . . . . . . 97
Goudstrobloem/Helichrysum . . . . . . . . . . . . . 92
Hartgespan, Siberisch/Leonorus . . . . . . . . . . . 93
Ijzerhard/Verbena bonariensis . . . . . . . . . . . . 96
Juffertje-in-het-groen/Nigella . . . . . . . . . . . . 93
Kamille, echte/Matricaria chamomilla . . . . . . . . 93
Kattensnor/Cleome spinosa . . . . . . . . . . . . . 89
Kattenstaart, rode/Amarantus h. . . . . . . . . . . . 86
Kattenstaart/Amaranthus tricolor . . . . . . . . . . 86
Klaproos, gewone/Papaver rhoeas . . . . . . . . . . 94
Korenbloem/Centaurea cyanus . . . . . . . . . . . . 88
Lavatera, grootbloemige/Lavatera . . . . . . . . . . 92
Leeuwenbek, grote/Antirrhinum majus . . . . . . . . 86
Leeuwenbekje, klimmend/Asarina s. . . . . . . . . . 87
Marietteklokje/Campanula medium . . . . . . . . . 97
Meisjesogen/Coreopsis tinctoria . . . . . . . . . . . 89
Moederkruid/Tanacethum parthenium . . . . . . . . 95
Oost-Indische kers/Tropaeolum majus . . . . . . . . 96
Papierbloem/Xeranthemum annuum . . . . . . . . . 96
Reseda/Reseda odorata . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Reukerwt/Lathyrus odoratus . . . . . . . . . . . . . 92
Ridderspoor/Delphinium ajacis . . . . . . . . . . . . 90
Rudbeckia/Rudbeckia hirta . . . . . . . . . . . . . . 94
Saffloer/Carthamus tinctorius . . . . . . . . . . . . 88
Salie/Salvia viridis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Scharlei, muskaatsalie/Salvia sclarea . . . . . . . . . 97
Schermscheefbloem/Iberis umbellata . . . . . . . . 92
Slaapmutsje/Eschscholtzia californica . . . . . . . . 90
Slangenkruid/Echium vulgare . . . . . . . . . . . . 90
Stokroos/Althea rosea . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Trechtermalva/Malope trifida . . . . . . . . . . . . 93
4 bingenheimer saatgut
Trompetbloem/Salpiglossis sinuate . . . . . . . . . . 94
Valeriaan/Valeriana officinalis . . . . . . . . . . . . 98
Viooltje, driekleurig/Viola tricolor . . . . . . . . . . 97
Vlas, rood/Linum grandiflorum . . . . . . . . . . . . 93
Vlasleeuwenbekje/Linaria maroccaria . . . . . . . . 93
Winde, driekleurige/Convolvulus tricolor . . . . . . 89
Winde, klimmend/Ipomoea rubro-coerulea . . . . . 92
Zinnia/Zinnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Zomeraster/Callistephus chinensis . . . . . . . . . . 88
Zomerazalea/Godetia grandiflora . . . . . . . . . . 90
Zomerstrobloem/Helipterum roseum . . . . . . . . . 92
Zonnebloem, Mexicaanse/Tithonia rotundifolia . . . 95
Zonnebloem/Helianthus annuus . . . . . . . . . . . .91
Plantgoed
Knoflook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Plantui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sjalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Groenbemesters68-71
Portret
Profiel van de telers . . . . . . . . . . . . . . . 102-105
Prijzen 106-124
Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden126-128
Certificaten Bestelformulieren 125
129-130
Nieuwigheden
Nieuwigheden 2016
Sweet Horizon
RatioG672
Blanc globe a collet violet G669
Middellaat tot laat peultjesras met lange, donkergroene peulen.
G676
Laaggroeiende, zeer vroege labboon
Grote, ronde raap, wit met paarse kraag.
Voor teelt gedurende het ganse seizoen.
p. 11
p. 15
p. 24
SolvitaG668
JessicaG650
Verde da taglio
Flakkeese-type met een hoog opbrengstpotentieel, voor verwerking.
Snelle jeugdontwikkeling.
p. 30
Compacte warmoes, Italiaans type.
Zware en gezonde planten met rechtopstaande bladeren.
p. 35
Productieve snijwarmoes, zeer geschikt
voor baby-leaf mengsels.
MacunG652
MurrmelG667
Türkischer Gewürzpaprika G674
Ras voor de professionele teelt met
hoge opbrengst. Uniforme, goed gesloten en vaste kroppen
p. 48
Charentais-meloen met gelijkmatige
vruchtzetting. In het bijzonder geschikt
voor beschutte teelt.
p. 54
Habanero Orange
Zeer scherpe,
chili-peper.
G673
fruitig-aromatische
p. 59
M 67,2
Y 100
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
C 100
M 100
K 61,8
Bolstar Granda
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
G675
p. 35
Scherpe, middelvroege paprika geschikt
om vers te gebruiken of om te drogen.
p. 58
G671
FlavorG543
Krachtig groeiende, zeer gezonde tomaat. Vaste vruchten zeer goed bestand tegen barsten. Gemiddeld gewicht ca. 100 g.
p. 60
Voorjaarsknoflook met licht roze gekleurde tenen. Bijzonder goed geschikt om te drogen en te bewaren.
p. 67
bingenheimer saatgut 5
Nieuwigheden
Nieuwigheden 2016
Witte klaver ,Rivendel‘
D422
Laaggroeiend witte klaverras, goed
geschikt voor onderzaai.
Setaria italica
p. 70
B560A
Bronskleurig siergras. Goed geschikt
voor de bloembinderij, ook voor gedroogde bloemstukken.
p. 99
Het netwerk vandaag in cijfers
•B
ingenheimer Saatgut heeft ca. 40 medewerkers.
•8
0 tuinbouwbedrijven vermeerderen biodynamische en biologische zaden.
•M
eer dan 30.000 klanten verkrijgen zaadgoed uit Bingenheim en telen zaadvaste
rassen.
•O
ntelbare hobbytuiniers kopen zaadgoed van Bingenheimer Saatgut in de na-
tuurvoedingswinkel.
Panicum virgatum
B560B
Siergras met delicate, sluierachtige
bloeiwijzen.
p. 99
•1
00 aandeelhouders uit de biologische landbouw, handel, en verwerking bege-
leiden de arbeid van de vennootschap.
•K
ultursaat e.V. heeft al meer dan 70 nieuw veredelde rassen ontwikkeld en houdt
18 oude, beproefde rassen in stand.
Samenwerkende organisaties
De Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biodynamische Anbau is in 1985 ontstaan. Bezorgde telers hadden behoefte aan
uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van goed zaad. De 80 aangesloten telers komen twee keer per jaar bij
elkaar voor meerdaagse bijeenkomsten met bedrijfsbezoeken, die voor iedereen toegankelijk zijn en altijd als inspirerend
worden ervaren. De leden van de Initiativkreis zijn veelal lid van Kultursaat en/of aandeelhouder van Bingenheimer
Saatgut.
Bingenheimer Saatgut AG is een in- en verkooporganisatie voor zaadvaste, biologisch(-dynamisch) geteelde zaden. Het
is een aandelenvennootschap, waarvan alleen direct belanghebbenden en sympathisanten aandelen bezitten. Het bedrijf
richt zich op associatieve samenwerking (dus niet op private winst). De prijzen worden in samenspraak met vermeerderaars bepaald. Bingenheimer Saatgut schenkt ook jaarlijks een „vrijwillige ontwikkelingsbijdrage“, percentage van
de verkoop van de zaden aan Kultursaat e.V.. Tot de groep van aandeelhouders behoren de Stichting Software AG, de
Levensgemeenschap Bingenheim, zaadgoedleveranciers, klanten en bevriende instituten. Heeft u interesse om aandeelhouder te worden? Wij informeren u graag.
Kultursaat e.V. is een ideële organisatie die zich inzet voor de veredeling van nieuwe, zaadvaste rassen voor de bio(dynamische) groenteteelt en voor het behoud van oude, beproefde rassen. Deze rassen zijn vrij van kwekersrechten. De
Kultursaat-veredelaars werken on-farm op ca. 25 locaties in Duitsland en Nederland. De vereniging doet onderzoek naar
nieuwe veredelingsmethoden op biodynamische grondslag en naar voedingskwaliteit.
U kunt ondersteunend lid worden van Kultursaat e.V. en zo deel hebben aan de verdere ontwikkeling van goed zaadgoed
en bijdragen aan zaadgoed als cultureel erfgoed.
Website: www.kultursaat.org
6 bingenheimer saatgut
Toelichting
Rasseninformatie
Bij de rassenbeschrijvingen vindt u de volgende extra informatie: de logo’s van de organisatie(s) die instaan voor
de certifiëring van de bedrijven waar de zaden werden
geteeld, bv. Demeter of Bioland.
De veredelaar en een afkorting van het bedrijf waar de
vermeerdering van de zaden plaatsvond, wordt aangegeven rechtsonder de rassenbeschrijvingen. De afkortingen voor de vermeerderingsbedrijven verwijzen naar
de beschrijving van deze standplaatsen achteraan de
catalogus. Bij aankoop van de zaden van bv. andere zaadgoedbedrijven, wordt eveneens een afkorting gebruikt
waarvan het overeenstemmend bedrijf achteraan de
catalogus terug te vinden is.
•W
anneer geen veredelaar is aangegeven bij een bepaald
ras betekent dit dat het niet langer om een beschermd
ras gaat, een ras dat in stand wordt gehouden door leden van de vereniging “Initiativkreis für Gemüsesaatgut
aus biologisch-dynamischem und organischem Anbau”.
•W
anneer deze instandhoudingsveredeling gebeurt op biologisch-dynamisch bewerkte grond, wordt de afkorting
“b-d EHZ“ gebruikt. Wanneer ze op biologisch bewerkte grond gebeurt, is de gebruikte afkorting “b-o EHZ“.
• Variëteiten waarvoor Kultursaat als officiële instandhoudingsveredelaar is geregistreerd (biologisch-dynami-
sche instandhoudingsveredeling), zijn vergezeld van het logo van Kultursaat in zwart-wit en met de afkorting
Kultursaat EHZ.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
• Nieuw ontwikkelde rassen uit biologisch-dynamische veredeling zijn met het logo van Kultursaat in kleur
aangeduid en de naam van de veredelaar is eveneens vermeld.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Het hele aanbod van zaden is afkomstig uit biologische zaadgoedvermeerdering en in de regel van bedrijven die aangesloten zijn bij één van de Duitse teeltverbonden en certifiëringsorganisaties (zoals Demeter, Bioland). In uitzonderingsgevallen bieden we ook zaadgoed aan dat naar EU-Bio-richtlijnen werd aangebouwd. Alle rassen zijn zaadvaste rassen
en een deel van het aanbod komt uit biologisch-dynamische veredeling.
Adviezen
Daar de gebruiksmogelijkheden van de verschillende rassen afhankelijk zijn van vele factoren, bv. van de teeltwijze of
van specifieke wensen van de klanten, geven we geen beperkende adviezen. Rassen met de aanduiding “beproefde hobbyvariëteit” zijn rassen die zeer geliefd zijn bij hobbytuinders maar voor de beroepsteelt slechts beperkt aan te bevelen.
De aanduiding “aanbevolen voor plantgoed-verkoop” richt zich naar beroepstuinders die plantgoed aanbieden aan
hobbytuinders.
De afkorting (AS) staat voor rassen met een officiële toelating volgens richtlijn 2009/145/EG zaadgoed. “Variëteit ontwikkeld voor teelt onder specifieke voorwaarden, waarbij het zaad gecontroleerd wordt volgens artikel 26 van richtlijn
van de Commissie 2009/145/EG”.
Houd er rekening mee dat de teeltadviezen voor de verschillende rassen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op ervaringen in
Duitse klimaatomstandigheden.
bingenheimer saatgut 7
Toelichting
Verschillende uitvoeringen van het zaadgoed
Normaal zaadgoed: Het zaad is gereinigd en getest en voldoet aan alle wettelijke eisen en bovendien aan onze interne kwaliteitsstandaarden.
Gekalibreerd: Het zaad wordt naar grootte gesorteerd (gekalibreerd). We bieden in de regel drie kaliber-groottes aan
S (small), M (medium) en L (large). De specificatie van de
grootte vindt u per ras in de prijslijst.
Precisiezaadgoed: Het zaadgoed heeft een hogere kiemkracht en kiemenergie dan normal zaadgoed. De minimum
kiemkracht voor precisiezaadgoed is soortafhankelijk en is
aangegeven bij de teeltaanbevelingen per soort.
Gepilleerd zaadgoed: Het zaadgoed wordt omhuld met een kleilaag. Zo krijgt
elk zaadje dezelfde vorm en grootte en kan dus makkelijk gebruikt worden voor
precisiezaai. Het omhulsel is uiteraard vrij van gewasbeschermingsmiddelen en
is in overeenkomst met de verordening EU-VO 834/2007. Gepilleerd zaadgoed
wordt in de prijslijst aangegeven met EP („Erdtopfpillen”).
Zaadrollen/bladen/schijven en linten: het zaadgoed wordt op specifieke
zaaiafstanden tussen twee speciale papieren aangebracht. Bij de desbetreffende artikelen vindt u de specificaties van grootte van de rollen, bladen, schijven
en linten in de prijslijst.
Kwaliteitstesten
Kiemkracht: Kiemkrachttesten worden volgens de ISTA-standaarden (International Seed Testing Association) uitgevoerd.
De op de verpakking aangegeven kiemkracht is de kiemkracht
op het moment van levering. We maken de resultaten van de
meest actuele kiemtesten publiek op onze website: www.bingenheimersaatgut.de/kfinfo.php. Bingenheimer Saatgut AG
heeft eigen minimumstandaarden voor kiemkracht die boven
de wettelijk vereiste minimumwaarden liggen.
Kiemenergietest: Kiemenergie is de kiemkracht bij ongunstige
omstandigheden. Deze test is een stress-test, waarbij de kiemlingen zich bij verzwaarde omstandigheden goed moeten
ontwikkelen. Deze test, ontwikkeld voor de verschillende soorten groenten vindt zijn oorsprong in de „Maiskaltkeimtest
in Ziegelgrus” van de ISTA –richtlijnen
Plantengezondheidsonderzoek: het testen van de zaden op zaadoverdraagbare ziekten gebeurt bij ons in het bedrijf of
in samenwerking met de „Pflanzenschutzamt Wetzlar” en andere instituten. Zaden kunnen van nature niet absoluut
vrij (steriel) zijn van schimmelsporen of andere micro-organismen. Wordt bij een zaadpartij een significante aantasting
vastgesteld van pathogene ziekteverwekkers, dan ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling. Pas als de warmwaterbehandeling zijn effect heeft gehad, gaat deze partij in de verkoop. De gezondheid van het gewas op het veld is
behalve van de kwaliteit van het zaadgoed ook van andere factoren zoals omgevingsfactoren, teeltsysteem en andere
afhankelijk.
Verwachtingen t.a.v. de externe kwaliteit van het zaadgoed nemen continu toe. We voldoen aan deze eisen door het
regelmatig opnieuw testen van de zaden van zodra zij bij ons binnenkomen om zo een eventuele afname van kiemkracht
tijdig vast te stellen en indien nodig deze partij zaden uit de verkoop te nemen. Bij ongunstige weersomstandigheden
tijdens de de vermeerderingsteelt kan in extreem geval voorkomen dat onze kwaliteitsstandaarden niet bereikt worden
en het zaadgoed niet verkocht kan worden. Wanneer dit reeds voor de druk van de catalogus bekend is, duiden we de
betreffende variëteit aan als “niet leverbaar”.
8 bingenheimer saatgut
Toelichting
Prijsvorming
Gezamenlijke prijsvorming: De „Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem und ökologischem Anbau” en Bingenheimer Saatgut AG hebben zich tot doel gesteld uit biologisch-dynamische en biologische teelt gegenereerd zaadgoed aan te bieden. Dit zaadgoed wordt op de bedrijven geproduceerd volgens de voorwaarden van de huidige
biologische landbouw en onder hoge kwaliteitseisen. Deze zaadvermeerdering moet op lange termijn een economisch
haalbare activiteit zijn. Anderzijds moet het zaadgoed ook voor onze klanten qua prijs aantrekkelijk blijven. De Initiativ­
kreis en Bingenheimer Saatgut AG bespreken vandaaruit in dialoog met elkaar de prijsvorming en de betalingswijzen
en ontwikkelen die samen verder.
Licenties: Voor rassen die door andere aanbieders beschermd zijn en die door leden van de Initiativkreis in opdracht van
Bingenheimer Saatgut AG vermeerderd worden, betaalt Bingenheimer Saatgut AG aan de veredelingsfirma een licentie-bijdrage. Dit is een bijdrage voor de financiering van de gedane veredeling
Rassenontwikkelingsbijdrage: Voor de rassen die op naam van de vereniging Kultursaat e.V. geregistreerd werden, betaalt
Bingenheimer Saatgut AG een bijdrage voor rassenontwikkeling. Deze bijdrage is voor alle rassen, ook niet beschermde
rassen, overeengekomen. Er is zo een bijdrage afgesproken voor instandhouding van een ras (instandhoudingsveredeling)
en voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Bij de berekening van de prijs voor het zaadgoed wordt met deze bijdragen
rekening gehouden. De gebruikers dragen zo door het kopen van het zaadgoed op hun beurt bij aan het instandhouden en
het nieuw ontwikkelen van variëteiten. Met de vereniging Kultursaat e.V. werd afgesproken dat de bijdrage voor instandhoudingsveredeling uitgebreid en verhoogd wordt. Zo kan de vereniging de daardoor vrijkomende middelen gebruiken voor
nieuwe veredelingsprojecten.
Zaadgoed is waardevol
Zaadgoed is veel meer dan een productiemiddel, het vormt het uitgangspunt van de voedselproductie, het draagt de stroom van de
ontwikkeling van cultuurgewassen van het verleden naar de toekomst. Het is één van onze doelstellingen deze stroom ook voor de
toekomstige generaties te behouden. Onze zaden ontlenen hun bijzondere waarde aan de teelt, instandhoudingsveredeling en rasontontwikkeling op de biologische en biologisch-dynamische bedrijven
van de „Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem und ökologischem Anbau“
Voorbehoud van levering
Omwille van de tijd nodig voor de voorbereiding en druk van de catalogus waren op het moment van de druk nog niet alle zaadpartijen getest.
Ondanks zorgvuldige planning kan het daarom voorkomen dat een in de
catalogus aangeboden ras toch niet beschikbaar is. Het vermelde aanbod
is dus onder voorbehoud van levering, we hopen daarbij op uw begrip.
Handelspartner Biosano uit België
• Bio-handelsorganisatie sinds 1998 met bio-
logische droogwaren, bio-wijnen en biologische zaden van Bingenheimer Saatgut
• Gespecialiseerde medewerkster Mieke Lateir
verzorgt de contacten met zaadgoedklanten
• Deelname aan/eigen rassenproeven in Bel-
gië en Nederland
• Mieke Lateir bezoekt de bio-groenteteelt-
bedrijven
• Deelname aan beurzen en evenementen
met biologisch zaadgoed van Bingenheimer
Saatgut
Bestellingen
In de catalogus vindt u een bestelformulier. Voor plantgoed is een apart
bestelformulier toegevoegd. Wij nemen uw bestellingen ook graag aan
zonder het specifieke formulier, via e-mail, fax of telefoon. U kunt ook
online bestellen via onze webshop op de website. Hier kunt u ook de actuele beschikbaarheid van de zaden zien. Wanneer u het artikelnummer
of de naam van de variëteit invult in de zoekfunctie, wordt u onmiddellijk naar de gewenste variëteit geleid.
Graag bieden we ook grotere hoeveelheden aan dan die in de prijslijst
vermeld staan. Neem daarvoor met ons contact op. De prijslijst en de
algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden vindt u aan het einde van
de catalogus.
Bingenheimer Saatgut AG
Biologische zaden
Kronstraße 24
D 61209 Echzell Bingenheim
Advies in België en Nederland
voor professionele tuinders:
Mieke Lateir
Biosano bvba
Carolinalei 6
B-2930 Brasschaat
M. +32 (0)488 58 99 90
[email protected]
Phone:+49 (0) 6035 1899-0
Fax:+49 (0) 6035 1899-40
E-Mail:[email protected]
www.bingenheimersaatgut.de
bingenheimer saatgut 9
Groenten
Erwten
Pisum sativum L.
Prijzen p. 107
Zaaidata: Kreukerwten en peultjes vanaf maart,
Doperwt (ronde erwt) vanaf begin april
Plantafstand: rijafstand 30-45 cm of dubbele rijen 60-80 cm,
in de rij 3 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 2 kg/a; DKG ca. 180-250 g.
ca. 30 zaden per lopende meter
Optimale bodemtemperatuur: 8–14 °C
Zaaidiepte: Minstens 3 cm
Doperwt/Ronde erwt Pisum sativum L. convar. sat.
Kleine Rheinländerin – Art. Nr. G150
Stamerwt. Vroeg ras met hoge opbrengst, lange donkergroene peulen.
b-d EHZ | Vermeerderaar: AUG, HOH
Kreukerwt Pisum sativum L. convar. medullare
Wunder von Kelvedon – Art. Nr. G155
Vroegrijp. Stamerwt met lange donkergroene peulen. Goede opbrengst, goede weerstand.
Vermeerderaar: BOL, SRD, TRO
Ambassador – Art. Nr. G156
Belangrijke, bekende variëteit voor industrie en versmarkt. Ambassador wordt ca. 80 cm hoog. Middel-late rijping. De peulen zijn ca. 8 cm lang en zijn stomp aan het uiteinde. Ambassador geeft ongeveer 8 à 9 zaden per peul Het duizendkorrelgewicht (DKG) bedraagt ca. 200 g. Een optimaal bestand
bestaat uit ca. 80-90 planten per m² (zaaihoeveelheid 170-200 kg/ha). Uiterst goede weerstand (o.a.
tegen echte meeldauw), daarom ook geschikt voor latere uitzaai
Vermeerderaar: TRO
Peul/Sluimerwt (mangetout) Pisum sativum L. convar. axiphium
Ambrosia – Art. Nr. G161
Beproefde peultjesvariëteit met goede opbrengst. Ca. 70 cm hoog. Zoet en een goed aroma.
10 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, MTB, ROS, SRD
Groenten
NIEUW!
Sweet Horizon
– Art. Nr. G676
Middellaat tot laat peultjesras met ca. 9-10 cm lange en 22 mm brede peulen. Mooie donkergroene
zoete peultjes, die lang mals blijven. Gezonde planten die wat hoger groeien dan Ambrosia. Ondersteuning is aanbevolen. Resistent tegen Fusarium, echte meeldauw en bladvlekkenziekte (Ascochyta
ssp.)
Vermeerderaar: BOL
Struikbonen/Stamslaboon Phaseolus vulgaris L. var. nanus
Prijzen p. 107
Zaaidata: Begin mei tot midden juli
Optimale bodemtemperatuur: 18–25 °C
Plantafstand: 40-60 cm tussen de rijen, 8-10 cm in de rij of in
pollen zaaien op 40 x 40 cm met telkens 4 à 8 zaden
Zaaidiepte: Minstens 3 cm
Zaaihoeveelheid: 0,8-1,2 kg/a;
DKG naargelang variëteit tussen 200 g en 620 g (zie tabel)
Ca. 15-20 zaden per lopende meter
Saxa
Licht groen
Vorm doorsnede
peul
rond
Marona
Middelgroen
rond ovaal
Ras
Kleur peul
Lengte peul
Afrijping
DKG
Kleur zaden
12-13 cm
heel vroeg
380 g
bruin
17-18 cm
heel vroeg
340 g
bruin
Maxi
Middelgroen
rond
18-20 cm
vroeg
445 g
bruin
Domino
Donker groen
plat ovaal
12-13 cm
laat
180 g
wit
Cupidon
Middelgroen
rond
16-20 cm
middelvroeg
270 g
donker bruin gespikkeld
Caruso
Groen
rond
17-19 cm
middelvroeg
260 g
bruin/paars
Sanguigno 2
Licht groen/rood gevlamd
plat oval
10–15 cm
middelvroeg
620 g
licht bruin - gespikkeld bruin
Helios
Licht geel
rond
16-18 cm
vroeg
450 g
bruin
Purple Teepee
Paars
rond
12-15 cm
middelvroeg
450 g
bruin
Groene peulen
Saxa – Art. Nr. G120
Een beproefde oude variëteit. Middellange, licht groene peulen. Vroeg ras met goede opbrengst. Sterke
variëteit bij het kiemen en daarom ook geschikt voor ruwere omstandigheden. Lang doordragend.
Resistent voor Pseudomonas, virustolerant. Lengte van de peulen 12–13 cm. Rijke smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JOJ
Marona – Art. Nr. G124
In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Marona is een hele vroege variëteit met lange rond-ovale peulen.Snelle kiemer. Hoge vroege opbrengst. Ook geschikt voor kas/tunnel en voor de
herfstteelt. Marona geeft zelfs in droge jaren een goede opbrengst. Lengte van de peulen 17–18 cm.
Vermeerderaar: AUG, TOS
bingenheimer saatgut 11
Groenten
Maxi – Art. Nr. G125
Groeit rechtop. De peulen hangen boven het loof (kloktype) en zijn daardoor makkelijk te
plukken. Lengte van de ronde peulen 18–20 cm. Maxi is een vroeg ras en heeft een hoge
opbrengst. Aanaarden is aanbevolen.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: DAS, MIC, SRD
Domino – Art. Nr. G627
Deze variëteit heeft mooie donkergroene vruchten. Lengte van de peulen 12-13 cm met 8-9 mm diameter. Mooie lengte-dikte verhouding. Uniforme vruchtontwikkeling, geschikt voor éénmalige oogst.
Hoge opbrengst. Hoogte van de planten ca. 50 cm. Resistent tegen pseudomonas ascochyta en mozaiekvirus.
Vermeerderaar: BOL
Cupidon – Art. Nr. G128a
Cupidon kan jong geoogst worden als dun boontje (haricot vert) of kan wat later als normale sperzieboon. De peulen vormen zich deels boven het loof wat het oogsten verlicht. Lengte van de peulen
16-20 cm. Resistent tegen bonenmozaiekvirus 1 en tegen vlekkenziekte. Cupidon heeft een fijne aromatische smaak.
Vermeerderaar: PN
Caruso – Art. Nr. G129
Geschikt als dunne boon (haricot vert). Lengte van de peulen 17-19 cm. Hoge opbrengst van zeer
uniforme bonen. Resistent tegen bonenmozaiekvirus 1 en tegen vlekkenziekte.
Vermeerderaar: AUG, JOJ, WDA
Sanguigno 2 – Art. Nr. G146
Krachtige stamslaboon met brede, platte, lichtgroene/roodgevlamde peulen. De peulen worden bij
het koken groen. Lengte van de peulen 10-15 cm. Gezond, robuust en tolerant voor droogte. Een
veelzijdig en krachtig ras geschikt voor hobby-tuinders en voor professionele telers als verbreding van
het assortiment. Voldoende ruimte voor de groei voorzien en aanaarden is aanbevolen. Zeer breed
oogstvenster. Sanguigno 2 is geschikt voor oogst als peul maar ook halfrijp voor de boon of rijp als
droogboon. De peulen blijven mals en worden niet vezelig wanneer ze wat langer aan de struik blijven.
Uitzonderlijk goede smaak en goed verteerbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, WDA
gele peulen/boterbonen
Helios – Art. Nr. G132
Krachtige en robuuste gele struikboon met licht gekromde peulen. Lengte van de peulen
16-18 cm. Vroeg en productief, zwarte zaden. Goede smaak.
M 67,2
Y 100
12 bingenheimer saatgut
Veredelaar: T. Heinze | Vermeerderaar: AUG, RGP, WOM
C 100
M 100
K 61,8
Groenten
paarse peulen
Purple Teepee – Art. Nr. G147
Middelvroeg ras met paarse peulen, die bij het koken donkergroen worden. Kloktype. Lengte van de
peulen ca. 12-15 cm. Lichtbruine zaden. Bijzonder geschikt voor rechtstreekse verkoopkanalen.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RRA
Stokslaboon/Staakbonen
Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris
Prijzen p. 107
Zaaiperiode: Begin mei tot eind juni
Plantafstand: Afstand tussen de bonenstaken 80 x 90–100 cm
Zaaihoeveelheid: 0,7-1 kg/a; Kas: voor 7,5 planten/m² ca. 350 g/a;
Vollegronds: ca. 500 g/a (5 à 7 bonen per bonenstaak); DKG 370 - 535 g
Optimale bodemtemperatuur: 20–25 °C
Zaaidiepte: Minstens 3 cm
Ras
Teeltgeschiktheid
Kas
Volle-grond
Kleur peul
Vorm doorsnede peul
Lengte
peul
Ontwikkelingstijd
Afrijping
DKG
Kleur zaden
Trebona
•
•
middelgroen
plat ovaal
25–27 cm
81 dagen
vroeg
500 g
wit
Helda
•
•
middelgroen
plat en breed
24–26 cm
90 dagen
middelvroeg
525 g
wit
Cobra
•
•
middelgroen
rond
20–21 cm
81 dagen
middelvroeg
500 g
zwart
Neckarkönigin
•
donkergroen
rond ovaal
27–28 cm
91 dagen
middelvroeg
490 g
wit
Neckargold
•
diep geel
rond ovaal
23–25 cm
90 dagen
middelvroeg
370 g
wit
Blauhilde
•
blauw
rond ovaal
25–27 cm
91 dagen
middelvroeg
420 g
bruin
Preisgewinner
•
middelgroen
plat ovaal
25–28 cm
95 dagen
middelvroeg
1000 g
paars
Groene peulen
Trebona – Art. Nr. G133
In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Vroeg afrijpend ras. Geschikt voor kas en
tunnel en voor vroege vollegrondsoogst. Zeer lange plat-ovale peulen met een excellente kwaliteit.
Onder glas geeft Trebona een topopbrengst.
Vermeerderaar: BGH, HEP, HOE, KIT, MKA, SWE, WIT
Helda – Art. Nr. G622
Snijboon. Middelvroeg, brede groene peulen geschikt voor zowel kasteelt als vollegrond. Robuust en
betrouwbaar gewas met een breed oogstvenster.
Vermeerderaar: BGH, WIT
bingenheimer saatgut 13
Groenten
Cobra – Art. Nr. G647
Middelvroege staakbonen met zeer fijne, struikboonachtige peulen en gelijkmatige, hoge opbrengst.
Zowel voor kasteelt als voor vollegrondsteelt geschikt.
Vermeerderaar: BOL
Neckarkönigin – Art. Nr. G136
Middelvroeg ras met zeer hoge opbrengstnotering. Lange, vlezige, rechte en malse ronde peulen,
bestand tegen ongunstige weersomstandigheden.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, EYS, HOE, RGP, WB, WGWI
Gele peulen
Neckargold – Art. Nr. G139
Geeft een zeer hoge productie van lange, ronde vlezige peulen met een diepgele kleur. Uitzonderlijke
smaak. Kan als Neckarkönigin boterboon omschreven worden. Goede weerstand tegen mozaïekvirus.
b-d EHZ | Vermeerderaar: DLB, HEP, LSA, MID, SRD, WIT
Paarse peulen
Blauhilde – Art. Nr. G139a
Een staakboon van het Neckarkönigin type met paarse, lange, rondovale, dikvlezige peulen. De peulen
worden groen bij het koken. Zeer productief en gezond. Een commerciële variëteit met uitstekende
smaak.
Pronkboon
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, EYS, HSP, MB, RIH, SRD, WB, WIT
Phaseolus coccineus L.
Prijzen p. 107
Preisgewinner – Art. Nr. G139b
Roodbloeiend. Heel lange, vlezige peulen. Hoge groei, zeer productief. De bonen zijn paars, zwartgevlekt. Geliefde, robuuste moestuinvariëteit. Kan zowel als peul, of halfrijp voor de gedopte boon of rijp
als droge boon gegeten worden.
14 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: RGP
Groenten
Tuinboon/Labboon
Vicia faba L.
Prijzen p. 107
Optimale bodemtemperatuur: 8–15 °C
Zaaiperiode: Zo vroeg mogelijk in vollegrond, vanaf eind
februari
Zaaidiepte: 5–8 cm
Plantafstand: 10 x 60 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 2 kg/a; DKG ca. 1000g
ca. 10-12 zaden per lopende meter
NIEUW!
Ratio
– Art. Nr. G672
Laaggroeiende, zeer vroeg afrijpende labboon. Frisgroene, glanzende, goed gevulde bonen. Standvastige planten. Nog wat snellere ontwikkeling dan Frühe Weisskeimige.
Veredelaar: B. Vosselmann I Vermeerderaar: BOL
Frühe Weißkeimige – Art. Nr. G142
Vroeg ras, de tuinbonen worden bruin bij het koken. Geeft een goede vruchtzetting van mooie peulen
met grote, witte zaden.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JOJ
Hangdown grünkernig – Art. Nr. G140
Groene zaden. Middellaat en robuust ras met lange hangende peulen met 4 à 5 middelgrote zaden.
De tuinbonen blijven mals en groen bij het koken.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RGP
Bloemkool
Brassica oleracea var. botrytis L.
Prijzen p. 107
Plantperiode: Zie tabel
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Plantafstand: ca. 25.000-30.000 planten/ha
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten;
DKG 3-4 g
planten
Teeltaanbeveling bloemkool
Variëteit
Planten per
ha x1000
Odysseus
30-35
Teeltduur
Planten –
oogsten
(dagen)
70
Neckarperle
27-30
80
Celiano
27-30
90-100
Nuage
27–30
90–100
Tabiro
27–30
100–110
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
bingenheimer saatgut 15
Groenten
Odysseus – Art. Nr. G199
Vroege bloemkool met snelle ontwikkeling. Zuiver witte, vaste kool zonder anthocyaan-verkleuring. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt in koude tunnel of de eerste vollegrondsteelt maar ook voor de herfstteelt. De kool moet voor de oogst afgedekt worden. Uniform
oogstklaar. Sortering 8-10 per kist. Buitengewoon goede smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: J. Jacobs | Vermeerderaar: PAN
Neckarperle – Art. Nr. G201
Vormt ronde, zuiver witte bloemen met een fijne structuur. Kunnen over een lange periode geoogst
worden. Het krachtige loof beschermt de jonge bloem en vergemakkelijkt later het afdekken. Niet
geschikt voor oogst in hoogzomer. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten. Beproefd ras voor
de hobby-tuinier.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, LSA, MW, PAN
Celiano – Art. Nr. G617
Ontwikkeld uit Celesta. Ras voor de middellate herfstteelt. Vaste, uniforme witte bloemen.
Afdekken wordt aanbevolen. Relatief breed oogstvenster. Snelgroeiend ras met ca. 80 dagen
ontwikkelingstijd.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: A. von Schulz | Vermeerderaar: MTZ, MWS, PAN
Nuage – Art. Nr. G202
Ontwikkeld uit White Ball. Krachtige, middellate tot late, middelhoge tot hoge herfstvariëteit. Met een wat langzame groei bij aanvang, ontwikkelt Nuage zich tot een sterke plant.
De oogstperiode spreidt zich uit over 1 tot 2 weken. Dit ras vormt vaste, zware, middelgrote tot grote, witte, goed geronde bloemen, zeer goed zelfdekkend gewas. White Ball is
daardoor zeer winterhard. Nagenoeg geen boorders (vroegbloeiers). Krachtig loof, groen
tot grijs-groen, gegolfd en het loof heeft een waslaag. Goede smaak en vaste consistentie.
Veredelaar: J.Jacobs | Vermeerderaar: JJ, PAN, PLW
Tabiro – Art. Nr. G203
Ontwikkeld uit White Rock. Middellate tot late, sterkgroeiende herfstvariëteit (van planten
tot oogsten ca. 100-110 dagen, planten vanaf juli om te oogsten in oktober), goede weerstand en zelfdekkendheid. De middelgrote en toch zware bloemen zijn crèmekleurig, vast,
smakelijk en van zeer goede kwaliteit.
16 bingenheimer saatgut
Veredelaar: J. Jacobs | Vermeerderaar: JJ, PAN, RGP, RH, SRD
Groenten
Broccoli
Brassica oleracea var. Italica
Plantperiode: Vanaf midden juni tot begin augustus,
oogst vanaf begin augustus tot midden oktober
Prijzen p. 108
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Plantafstand: ca. 50 x 50 cm, ca. 40.000 planten/ha
Zaaihoeveelheid: ca. 10 g voor 1000 planten;
DKG 4-6 g
Calinaro – Art. Nr. G643
Laag tot middelhoog groeiende planten met een voor zaadvaste rassen relatief grote en
zware bloem (ca. 350 g). Donkergroene, grove bloemknoppen. Snelle ontwikkelingstijd van
50 dagen. Lange oogstperiode. Goed geschikt voor de hobbytuinier en ook voor de huis-of
marktverkoop werden goede resultaten ervaren. Voor de herfstteelt. Voortreffelijke smaak.
(AS)
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: T. Heinze | Vermeerderaar: PAN
Chinese Kool
Brassica pekinensis L.
Planten: midden juli – midden augustus.
Plantafstand: 50 x 40 cm
Prijzen p. 108
Zaaihoeveelheid: ca. 5 g voor
1000 planten; DKG 2,5-3 g
Optimale bodemtemperatuur: 18–22 °C
Granat – Art. Nr. G240
Vormt hoge, slanke, gesloten kool. Krachtige, aromatische smaak met goede consistentie, en daarom
ook goed geschikt om te stomen. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten.
b-d EHZ | Vermeerderaar: APF, SRD
bingenheimer saatgut 17
Groenten
Witte Kool
Brassica oleracea convar. capitata var. alba
Prijzen p. 108
Plantperiode: Zie tabel
Plantafstand: spitskool en vroege witte kool: ca. 50.000 planten/ha,
zomer/herfst kool voor vers en bewaring: ca. 30.000-35.000 planten/ha,
verwerking/industrie: ca. 25.000 planten/ha
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten; DKG 3-4 g
Precisiezaad: minstens 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
planten
Teeltaanbeveling witte kool
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Eersteling
Nagels Frühweiß
Donator
Holsteiner Platter
Domarna
Filderkraut
Marner Lagerweiß
Dottenfelder Dauer
Türkis
Dowinda
Versmarkt
Eersteling – Art. Nr. G212
Krachtige spitskoolvariëteit met korte stronk. Snelle ontwikkeling. Geschikt voor teelt van het voorjaar
tot de herfst. Ook voor vroege teelt in tunnel. Rijpt gelijkmatig af maar moet dan tijdig geoogst worden. Optimale oogstvenster maximum 1 week. Voor lange oogsttijd is wekelijks planten aanbevolen.
Vaste compacte kool met afgeronde spits. Gewicht tussen 800 en 1000 g. Het lichtgroene blad heeft
een zachte consistentie. Fijne, zoete koolsmaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, CHE, DT, MKA
Nagels Frühweiß – Art. Nr. G649
Zeer snelle witte koolvariëteit met ronde, kleine kop (ca. 1-1,3 kg) en lage groei. Ontwikkelingstijd: ca. 60 dagen. Zeer homogeen ras, bijzonder geschikt voor gespreide plantdata
voor versmarktbelevering. Voor het hele vollegrondsseizoen geschikt.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, MWS, WIT
Herfstkool en verwerkingskool (zuurkool)
Donator – Art. Nr. G215
Vormt hoogronde, vaste kolen. Voortreffelijke variëteit voor verwerking ,met zeer hoge opbrengst. Heel goede inwendige kwaliteit en smaak. Donator is het beste ras voor een heerlijk
smakende zuurkool. Cultuurtijd ca. 120 dagen. Ook voor rauwkost aanbevolen.
18 bingenheimer saatgut
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: DT, RJS
oogsten
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Groenten
Holsteiner Platter – Art. Nr. G216
Vlakronde kool, voor verwerking tot zuurkool, niet geschikt voor bewaring. Deze selectie is
bijzonder smakelijk. Ook voor rauwkost aanbevolen.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, DH, GAB
Domarna – Art. Nr. G645
Verbeterde “Marner Industrie”. Late afrijping, uniform ras voor de verwerking. Gezonde
planten met grote, ronde kool. Het blad is steviger dan bij “Holsteiner Platter”. Geeft bijzonder lekkere zuurkool en kan gebruikt worden voor sapproductie.
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: BGH, UGA
Filderkraut – Art. Nr. G217
Vaste middellate kool, fijnbladige, zachte industriekool. Spitskool, rijk aan suiker. Deze selectie smaakt
uitstekend. Ook voor rauwkost aanbevolen.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH
Bewaarkool
Marner Lagerweiß – Art. Nr. G218
De middelgrote tot grote, ronde en vaste kolen rijpen heel laat. Middelgroot tot groot buitenste blad,
bladstand half rechtop. Goede bewaringskwaliteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH
Dottenfelder Dauer – Art. Nr. G219
Krachtige variëteit met korte stronk, uniform gevormd omblad. Vaste, ronde tot ovaalronde
kool, korte hartstronk. Goede bewaarbaarheid tot januari. Dottenfelder Dauer is zeer goed
verteerbaar en zeer smakelijk, verteerbaar en gezond. Ook goed geschikt voor rauwkost.
Gemiddeld koolgewicht van 1,5 kg.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: BGH, GR
Türkis – Art. Nr. G220
Krachtige bewaarkool met eerder vlakovale vorm en opvallende bladaderen. Blad sterk benerfd en zeer
gezond. Geeft, afhankelijk van plantafstand, eerder grote, zware kolen, die zeer goed bewaren.
b-d EHZ | Vermeerderaar: CHE, RS
bingenheimer saatgut 19
Groenten
Dowinda – Art. Nr. G221
Krachtige, productieve bewaarkool. De bladeren hebben een sterke waslaag. De vaste, gesloten kool is hoogovaal met een extreem korte hartstronk. Dowinda bewaart goed. Qua
smaak vergelijkbaar met Dottenfelder Dauer, maar met een wat zachter en minder zoet
aroma.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: GR
Rode Kool
Brassica oleracea convar. capitata var. rubra
Prijzen p. 108
Plantperiode: Zie tabel
Plantafstand: vroege kool: ca. 50.000 planten/ha,
zomer/herfst kool voor vers en bewaring: ca. 30.000-35.000 planten/ha,
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten; DKG 3-4 g
Precisiezaad: minstens 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
planten
Teeltaanbeveling rode kool
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Amarant
Granat
Rodynda
Amarant – Art. Nr. G207
Vroegrijpend ras. Extreem korte stronk met horizontale buitenbladeren. Ronde, middelgrote
kool. Bij vroeg planten kan midden juni geoogst worden. Goede, fijne smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: MKA, SVO
Granat – Art. Nr. G209
Heel snel groeiende en toch goed bewaarbare rode kool. Te bewaren ongeveer tot kerst.
Ontwikkelt snel en kan daarom nog tot week 23 uitgezaaid worden. Blad goed generfd en
gezond. Kan ook in regio’s met een korter groeiseizoen nog een goede opbrengst geven.
Makkelijk schoon te maken, uniforme kool.
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, SVO
Rodynda – Art. Nr. G210
Krachtige variëteit met korte stronk, sterke beworteling en sterk omblad. Vaste, hoogovale
kool, korte hartstronk. Voor de korte en middellange bewaring. Rodynda is zoet-aromatisch,
niet scherp en zeer smakelijk, en daarom ook zeer geschikt voor rauwkost.
20 bingenheimer saatgut
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: BGH, DH, GR, MWS, SVO
oogsten
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Groenten
Savooiekool
Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda
Prijzen p. 108
Plantperiode: Zie tabel
Precisiezaad: minstens 90 % kiemkracht
Plantafstand: Vroege savooiekool: ca. 50.000 planten/ha,
zomer/herfst: ca. 30.000-35.000 planten/ha
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten;
DKG 3-4 g
planten
Teeltaanbeveling savooiekool
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Vorbote 3
Smaragd
Winterfürst 2
Vorbote 3 – Art. Nr. G214
Allervroegste savooikool voor uitbreiding van het marktaanbod in de vroege zomer en de zomer. Koolgewicht 0,5-1 kg. Hoogronde koolvorm. Zeer goed voor de versmarkt, oogst vanaf juni tot augustus.
Duidelijk gekroesde zachte bladeren, mild-aromatische smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: UGA
Smaragd – Art. Nr. G213
Krachtige variëteit met gelijkmatige, middel- tot donker smaragdgroen, sterk gekroesd omblad. Vaste, ronde tot rondovale kool, middelkorte hartstronk, goede bewaring tot januari.
Op het Domäne Fredeburg, na meerjarige selectie ontwikkeld uit “Hammer”. Geen overwinteringsras. Goede en fijne smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: A. von Schulz | Vermeerderaar: BGH, DF
Winterfürst 2 – Art. Nr. G223
Zeer laat ras met middelgrote, fijngekroesde, vaste, ronde tot vlakronde kolen. Moet vroeg gezaaid
worden (planten vanaf april) en vormt zeer laat kolen (september-oktober). Goede bewaring. Ook geschikt als overwinteringsras voor oogst in het vroege voorjaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: DF, MWS
bingenheimer saatgut 21
Groenten
Koolrabi
Brassica oleracea var. gongylodes L.
Prijzen p. 109
Plantperiode: Zie tabel
Precisiezaad: minstens 90 % kiemkracht
Plantafstand: in kas of tunnel 25 x 25 cm, vollegrond 30 x 30 cm
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten; DKG 3,5-4,5 g
planten
Teeltaanbeveling koolrabi
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Azur Star
Lanro
Rasko
Noriko
Blaro
Blaril
Superschmelz
Azur Star – Art. Nr. G227
De vroegste en mooiste paarse kas- en vollegrondsvariëteit. Voor de warme en koude teelt onder
glas en in tunnel en voor de eerste aanplant vollegronds. Voor de herfstoogst is uitzaaien tot eind
juli mogelijk. Geschikt voor elk beoogd oogstvenster. Betrouwbare teelt, wordt niet houtig en is niet
schietgevoelig. Azur Star heeft een mooie, licht platronde, dieppaarse malse knol met hoge stronk.
Loof middelsterk, fijne stelen. Zeer fijne smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: APF, BGH, RH
Lanro – Art. Nr. G228a
Beproefde witte, ronde koolrabi-variëteit voor de vroege vollegrondsteelt, ook onder vliesdoek of
in tunnel. Kouderesistent, verdraagt vorst en is niet schietgevoelig. Voor de laatste herfstplanting
uitzaaien tot midden augustus. Malse knollen, die ook bij langer doorgroeien niet houtig worden. Ook
goed geschikt voor grootschalige teelt voor verwerking.
b-d EHZ | Vermeerderaar: APF, HOE
Rasko – Art. Nr. G229
Koolrabi voor vollegrondsteelt voor het hele seizoen. Licht hoogronde knol, mooie abrupte
overgang tussen knol en pootje, goede loofsterkte, bladstand vrij rechtopstaand. Middelvroeg
rijp. Mooie, uniforme groei. Ook geschikt voor teelt onder glas of folie. Smaak uitgesproken
aromatisch met goede zoetheidsgraad. Eerder vaste consistentie, geen neiging om houtig te
worden.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: J. Jacobs | Vermeerderaar: JJ, RJS
Noriko – Art. Nr. G231
Een middelvroege, witte koolrabi voor voorjaars-, zomer- en herfstteelt. Grote, vlakronde tot ronde,
malse knollen. Hoge stronk, rechtopstaand sterk loof, ook in de zomer. Goede kouderesistentie. Uitzaai
niet voor februari, voor de herfstoogst zaaien tot midden juli.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HOE
Blaro – Art. Nr. G232
Vollegrondskoolrabi voor de vroege zomer- en herfstteelt. Het loof is half rechtop, middelsterk en met middellange stelen. De malse knollen zijn
middelgroot, vlakrond en hebben een mooie blauw-paarse kleur. Blaro groeit snel, verdraagt vorst en is niet schietgevoelig. Opvallend is de hoge
stresstolerantie van Blaro en zijn uitgesproken lekkere smaak.
22 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: RS
Groenten
Blaril – Art. Nr. G233
Voor de late zomer en herfstteelt. Grote, paarse, platronde tot ronde knollen, die ondanks hun grootte (tot 1 kg zwaar) mals blijven en
niet houtig worden. In bewaring houdbaar tot maart.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: I. Randuja | Vermeerderaar: WGWI
Superschmelz – Art. Nr. G230
Boterzachte, witte tot lichtgroene reuzenkoolrabi die tot 8 kg zwaar kan worden en niet houtig wordt.
Groeit langzaam en is niet schietgevoelig. Uitzaai begin juni geeft knollen van 1 à 1,5 kg. Te bewaren
tot maart. Krachtige, zeer aromatische koolrabismaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HBO
Boerenkool
Brassica oleracea var. sabellica
Prijzen p. 109
Plantperiode: juni – begin juli
Precisiezaad: minstens 90 % kiemkracht
Plantafstand: 40 x 40–40 x 75 cm
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaihoeveelheid: ca. 6-8 g voor 1000 planten;
DKG 3-4 g
Halbhoher grüner Krauser – Art. Nr. G225
Een productieve variëteit met gemiddelde winterhardheid. Voor oogst tot januari. Donkergroene, gekroesde, middelgrote bladeren. Voortreffelijke smaak. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MW, RGP
Westländer Winter – Art. Nr. G226
Winterharde selectie met halfhoge planten en met gekruld blad. Zeer uniform bestand. Westländer
Winter heeft een lichtzoete, aromatische smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, RGP, ROS
Lerchenzungen - “Leeuwerikentongen” – Art. Nr. G632
Middelhoge variëteit met fijngekrulde, smalle, wat hangende bladeren. Goede winterhardheid.
Noordduitse specialiteit met bijzonder goede smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH, ROS
Nero di Toscana - Palmkool – Art. Nr. G653
Zeer decoratieve palmkool met donkere, blauwgroene bladeren. Halfhoge groei. De lekkere smaak doet
wat aan broccoli denken. Heeft geen vorstinwerking nodig voor de oogst. (AS)
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH, SR
bingenheimer saatgut 23
Groenten
Meiraap/Herfstraap Brassica rapa L. var. rapifera
Uitzaaien: meiraap: midden maart tot begin augustus
herfstraap: begin juli tot midden augustus
Plantafstand: tussen de rijen 20–30 cm, in de rij 5–15 cm
Ca. 20-25 zaden per lopende meter
Prijzen p. 109
Zaaihoeveelhei: 25-40 g/are; DKG 2-4 g
Optimale bodemtemperatuur: 15–18 °C
Zaaidiepte: 1–2 cm
Golden Ball – Art. Nr. G244
Helder oranje-gele mei- en herfstraap met korte ontwikkelingstijd. Geringe neiging tot schieten, daarom ook goed geschikt voor vroege vollegrondsteelt. Breed oogstvenster, goede bewaring. Ook goed
geschikt om te busselen/bossen. Aangename smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: PAN
Petrowski – Art. Nr. G634
Goudgele, snelgroeiende, vlakronde raap met goede loofgezondheid. Geschikt voor voorjaarsen herfstteelt. Mooie abrupte overgang tussen wortel en pootje. Goede bewaareigenschappen.
Vermeerderaar: GST
Di Milano a colletto viola – Art. Nr. G613
Meiraap voor zomer- en herfstteelt. Niet geschikt voor voorjaarsteelt omwille van zijn neiging tot
schieten. De raapjes zijn vlakrond met mooie abrupte overgang tussen wortel en pootje. Helder paarsgekleurde schouder. Wit, fijn vlees.
NIEUW!
Vermeerderaar: ARC
Blanc globe a collet violet
– Art. Nr. G669
Grote, ronde meiraap voor teelt doorheen het ganse seizoen, wit met paarse kraag. Snelle ontwikkeling en krachtig loof. Geringe neiging tot schieten, ook geschikt voor de vroege teelt. Goede bewaarbaarheid. Wit, zeer delicaat en mild vruchtvlees met meloenachtige consistentie.
Vermeerderaar: SRD
Koolraap
Brassica napus L. var. napobrassica
Uitzaaien: direct in vollegrond: tot midden mei
Planten: midden juli – begin augustus
Plantafstand: ca. 40 x 40 cm
Prijzen p. 109
Zaaihoeveelheid: direct: ca. 10 g/are;
DKG 2,5-3,5
Optimale bodemtemperatuur: 15–18 °C
Zaaidiepte: 1–2 cm
Wilhelmsburger – Art. Nr. G245
Gele koolraap met groene kop, goed gevormd, zeer productief met vast vlees en zeer goede bewaareigenschappen. Waardevolle wintergroente, verdraagt ook middelmatige vorst, wanneer de koolrapen
aangeaard zijn.
24 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: GST
Groenten
Radijs
Raphanus sativus var. sativus L.
Prijzen p. 110
Uitzaaien: in vollegrond vanaf midden februari (onder vliesdoek) tot midden augustus;
In tunnel of koude kas vanaf eind januari, in de herfst tot eind september
Plantafstand: tussen de rijen 15-25 cm, in de rij 2-3 cm
Zaaihoeveelheid: 200-300 g/are, 20.000-25.000 zaden/are;
Ca. 30 zaden per lopende meter; DKG 8-11 g
Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 6–18 °C
Variëteit
Onder glas
•
Eiszapfen
Cherry Belle
Marike
Sora
Rudi
•
Zaaidiepte: 1 cm
Geschikte teeltomstandigheden
vollegronds vroeg vollegronds zomer
•
•
•
(•)
•
•
•
•
vollegronds herfst
•
•
(•)
•
•
Kleur knol
Vorm knol
Afrijping
wit
kersrood
scharlakenrood
karmijn
rood
cylindrisch
rond
rond
rond
rond
vroeg
medium
vroeg
medium
vroeg
Eiszapfen – Art. Nr. G329
10-12 cm lange, cylindrische witte radijs met kort loof. Snelle groei.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JOJ, TOS
Cherry Belle – Art. Nr. G330
Kersrode en snelgroeiende radijs, kort loof. Voor vollegrondsteelt in het voorjaat tot de vroege zomer en in de herfst. Uitzaaien in vollegrond
vanaf einde maart. Beproefd ras voor de hobby-tuinier.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL
Marike – Art. Nr. G331a
Geschikt voor vroege teelt in warme en koude kas en voor voorjaars- en herfstteelt in vollegrond.
Snelgroeiend. Helder scharlakenrood, kogelrond met fijne wortel- en loofaanzet. Middelsterk loof.
Malse, knapperige consistentie, ongevoelig voor voos worden. Scheurt niet. Fijne, milde smaak.
b-d EHZ | Helaas niet beschikbaar voor het seizoen 2016.
Sora – Art. Nr. G332
Geschikt voor voorjaars- tot herfstproductie in vollegrond. Een karmijnrode radijs met mooie ronde
vorm. Ongevoelig voor voos worden. Sora blijft lang vast en mals, ook wanneer ze groter wordt. Zeer
lekkere kruidige smaak. Uitzaaien tot begin september.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GST, SR
Rudi – Art. Nr. G334
Vollegrondsradijs, relatief vroeg rijp en met zeer gelijkmatige ontwikkeling. De knol barst niet makkelijk, is kogelrond en felrood met een fijne wortel en stabiel loof. Goed geschikt om te busselen/bossen.
Uitzaaien tot begin september. Is ook geschikt voor de vroege teelt in koude kas of tunnel.
Vermeerderaar: BOL, GST, PAN
bingenheimer saatgut 25
Groenten
Rammenas
Raphanus sativus var. niger L.
Uitzaaien: Vollegrond vanaf begin maart (onder vliesdoek) tot midden augustus, in koude kas of tunnel
vanaf eind januari, in de herfst tot begin september
Plantafstand: Bussel/bosrammenas ca. 25 x 8 cm,
stukrammenas ca. 25 x 20 cm
Prijzen p. 110
Zaaihoeveelheid: 30-60 g/are, DKG 8-12 g, ca. 12 zaden
per lopende meter (bussel/bosrammenas),
ca. 5 à 7 zaden per lopende meter voor stukrammenas,
ev. dichter zaaien en uitdunnen
Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht
Zaaidiepte: 1–2 cm
Optimale bodemtemperatuur: 6–18 °C
Ostergruß rosa 2 – Art. Nr. G337
Donkerroze, halflange bussel/bosrammenas. Geschikt voor kasteelt (zaaien vanaf midden januari) en
vroege vollegrondsteelt (vanaf begin maart). Het donkere, compacte en stabiele loof maakt de rammenas zeer geschikt om te busselen/bossen. Bij uitdunnen ook voor stukrammenas geschikt.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JOJ, RS
Laurin – Art. Nr. G633
Vroege tot middelvroege, middelgrote witte variëteit voor kasteelt. Heeft een intensieve
lijnselectie ondergaan om tot een goede kwaliteit met hoge uniformiteit te komen. Zonder
neiging om vezelig te worden. Compact loof met lichtrode vleug op de bladstelen. Ook voor
vroege en late vollegrondsteelt geschikt. In het bijzonder op smaak en op de malse consistentie geselecteerd.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: J. Jacobs | Vermeerderaar: GR, MW
Runder schwarzer Winter – Art. Nr. G335
Kogelronde, zwarte, winterrammenas, die in de bewaring tot maart/april houdbaar is. Ongevoelig voor
voos worden. Zaaien in juli. Direktzaai, rij-afstand 25-30 cm, in de rij 10 cm.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GST, SEK
Schorseneren/Haverwortel Scorzonera hisp. L./Tragopodon porrifolius
Prijzen p. 110
Uitzaaien: Zo vroeg mogelijk, vanaf maart tot midden
mei; Haverwortel: maart tot mei
Zaaihoeveelheid: 150-200 g/are, ca. 40 zaden
per lopende meter; DKG 10-13 g
Plantafstand: ca. 30 cm tussen de rijen, in de rij uitdunnen op 3-7 cm
Optimale bodemtemperatuur: 16–20 °C
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Hoffmanns Schwarze Pfahl Scorzonera hispanica L. – Art. Nr. G400
Dikke, zachte wortel. Niet gevoelig voor voos worden. Middellang tot lang afhankelijk van het bodemtype. Afgestompt en nagenoeg geen vertakking. De fijne schil heeft een mooie zwartbruine kleur.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GEY, MF, SVO
Haferwurz Tragopodon porrifolius – Art. Nr. G625
Haverwortel is een oude, bijne vergeten wortelgroente. Teelt en vermarkting zoals schorseneer. Zoetige aromatische smaak. In Engeland bekend als “vegetable oyster” (groente-oester). Zeer decoratieve,
paarse bloemen in het tweede jaar.
26 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: MID, RH, WGWI, WH
Groenten
Rode Biet
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.
Uitzaaien: vanaf midden
april, voor de versmarkt
nog tot midden juni
Plantafstand: minstens
30 cm tussen de rijen,
in de rij ca. 5–10 cm
Zaaihoeveelheid:
normaal zaadgoed:
5-10 kg/ha, DKG 14-20 g
Prijzen p. 110
Precisiezaadgoed:
minimum 80 % kiemkracht
Kaliber S: 4-5 kg/ha
Kaliber M: 5-6 kg/ha
Babybietjes: 25 kg/ha
Ca. 20 zaden per lopende meter
Optimale bodemtemperatuur: 16–22 °C
Zaaidiepte: 2–3 cm
Jannis – Art. Nr. G343
Kogeltype. De bieten zijn rond tot hoogrond. Mooie abrupte overgang tussen knol en wortel. Omwille van de mooie vorm, de gladde schil, de fijne loofinplanting en de vroege rijpheid
bijzonder geschikt voor de versmarkt en om te busselen/bossen. Goede bewaareigenschappen. Bijzonder mild, goed geschikt voor rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed
(technisch monogerm - éénkiemig): Art. Nr. G344
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: U. Kirchgaesser | Vermeerderaar:AUG, BGH, CBE, MB, SVO
Ronjana – Art. Nr. G338
Ronde rode biet van het type Rote Kugel, met fijne bladinpanting, middelkrachtige bladontwikkeling en een goed afgebakende wortel. Gelijkmatig, intensief doorgekleurde biet met
malse en bijzonder gladde schil. Middellange ontwikkelingstijd: ca. 130 dagen. Bijzonder geschikt voor directe verkoop. Ronjana heeft een aangename zoet-aromatische smaak. Ook
beschikbaar als precisiezaadgoed (technisch monogerm - éénkiemig): Art. Nr. G339
Veredelaar: T.Heinze | Vermeerderaar: CBE, GEY, MW, SOL, TRO
Robuschka – Art. Nr. G345
Krachtige variëteit met sterk loof. Ronde biet met gladde schil en goed doorgekleurd donkerrood vlees, zeer goede bewaarbaarheid. Voor de versmarkt, voor bewaring en voor verwerking even goed geschikt. Onze selectie kenmerkt zich door zijn bijzonder aangename,
fruitig-zoete smaak. Ook geschikt als rauwkost. Ook beschikbaar als precisiezaadgoed
(technisch monogerm - éénkiemig): Art. Nr. G346
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: AUG, COL, DT, GAB, MF, PLW, ROS, SVO, UB, WGWI
Forono – Art. Nr. G341
Cylindervormig rode biet-type. Gelijkmatig donkerrood doorgekleurd. Geeft bij verwerking gelijkmatige schijven. Groeiperiode iets korter dan van Robuschka. Voor zomer- en herfstoogst. Aangename,
mild-zoete smaak.
Ook beschikbaar als precisiezaadgoed (technisch monogerm - éénkiemig): Art. Nr. G342
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, MTB, PLW, RGP, WGWI
Ägyptische Plattrunde – Art. Nr. G347
Vroege rode biet, donkerrood vlees, kort loof. Bijzonder geschikt voor de vroege teelt. Platronde vorm. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HOE, MW
bingenheimer saatgut 27
Groenten
Tondo di Chioggia – Art. Nr. G349
Specialiteit voor verkoop in de boerderijwinkel of op de boerenmarkt. Helder lichtrode schil, met roodwit-gestreept vruchtvlees, lichtgroen loof. Teelt zoals Robuschka.
b-d EHZ | Vermeerderaar: KIF, RH
Burpees Golden – Art. Nr. G635
Gele variëteit met heldere oranje schil en lichtgeel vlees. Sterk loof en langzame ontwikkeling.
b-o EHZ | Helaas niet beschikbaar voor het seizoen 2016.
Wortelen/Peen
Daucus carota L. ssp. sativus
Prijzen p. 111
Uitzaaien: vollegronds vanaf februari tot ten laatste begin juli,
voor busselwortel/bospeen tot eind juli
Plantafstand: naargelang variëteit 30 – 40 cm tussen de rijen,
in de rij 2 - 4 cm
Zaaihoeveelheid: vroege rassen: 1,5 miljoen zaden/ha
late rassen: 1-1,2 miljoen zaden/ha
industrieteelt: 0,8-1 miljoen zaden/ha; DKG 0,8-1,2 g
Ca. 100 zaden per lopende meter (waspeen)
60-70 zaden per lopende meter (bewaarwortel)
Precisiezaadgoed: minstens 85% kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 6–20 °C
Zaaidiepte: 1.5–2.5 cm
NIEUW!
Varieteit
Type
Teeltduur
Vorm
Gebruik
Nantaise 2/Milan
Nantaise
90–120 dagen
Middellang, cylindrisch
Nantaise 2/Fynn
Nantaise
100–120 dagen
Lang, cylindrisch
Nantaise 2/Fanal
Nantaise
100–120 dagen
Lang, cylindrisch
Fine
Nantaise
100–120 dagen
Lang, cylindrisch, licht konisch
Bospeen/busselwortel
en waspeen
Bospeen/busselwortel
en waspeen
Bospeen/busselwortel
en waspeen
Bospeen/busselwortel
en waspeen
Miranda
Nantaise
100–120 dagen
Cylindrisch, licht konisch
Dolciva
Nantaise
ca. 130 dagen
Cylindrisch, lang
Rodelika
Rote Riesen
140–150 dagen
Licht konisch, stomp
Rolanka
Rote Riesen
140–160 dagen
Robila
Lange Rote Stumpfe
150–160 dagen
Stompe wortel, lang, licht
konisch tot cylindrisch
Cylindrisch, stomp, slank
Solvita
Flakkese 2
140-160 dagen
licht konisch
Verwerking
Oxhella
Chantenay
120–140 dagen
Konisch
Waspeen, bewaring
28 bingenheimer saatgut
Bospeen/busselwortel
en waspeen
Verse markt, bewaring
Verse markt, bewaring,
verwerking
Verse markt, bewaring
Verse markt, bewaring
Groenten
Nantaise 2/Milan – Art. Nr. G286
Geschikt voor zowel de vroege teelt, voor busselwortel/bospeen en waspeen als voor de
latere teelt als bewaarwortel. Bewaring tot in het voorjaar mogelijk. Gladde, na het wassen
heldere oranje schil. Oogst vanaf 90 dagen voor busselen/bossen. Bijzonder zoete ronde
sappig-frisse smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: M.Pickel | Vermeerderaar: PLW, ROS, SRD
Nantaise 2/Fynn – Art. Nr. G287
Vroege tot middelvroege wortel van het type Nantaise 2 met een cylindrische lange peen,
een gladde schil en fijne loofinplanting. De wortel is middeloranje en goed doorkleurd.
Bewaring tot februari mogelijk. Mooie, uniforme sortering. Fynn heeft een fijne, aromatisch-zoete smaak met een malse knapperige consistentie.
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: AUG, BRU, HOH, MAL, MTZ, SR, WGWI
Nantaise 2/Fanal – Art. Nr. G285
Lange cylindrische vorm zonder groene schouders. Gladde, makkelijk te wassen schil. Sappige, zoete
kwaliteit, intensieve roodkleuring en een klein hart met dezelfde tint. Ook goed voor bewaring.
b-d EHZ | Vermeerderaar: WGWI
Fine – Art. Nr. G289
Vroege tot middelvroege wortel van het type Nantaise, cylindrisch tot licht konisch met
een gladde schil. Bij late teelt ook voor bewaring geschikt. Productief, goede loofstabiliteit,
krachtige smaak. In het bijzonder geschikt voor zandige bodem.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: C. Henatsch | Vermeerderaar: HOH, SR
Miranda – Art. Nr. G615
Vroege tot middelvroege wortel van het type Nantaise met ca. 100-120 dagen ontwikkeling.
Sterk, gezond loof, zeer uniforme sortering.
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: MAL, SRD, SZB
Dolciva (KS-MOG-SAT-202) – Art. Nr. G660
Homogeen, nieuw veredeld ras van het type Nantaise. Met snelle jeugdgroei en gezond,
sterk loof, geringe gevoeligheid voor alternaria. Goede sortering, weinig vatbaar voor barsten. Ontwikkelingstijd: ca. 130 dagen. Goede bewaring. Intensieve wortelsmaak.
Veredelaar: F. Ebner | Vermeerderaar: SR
Rodelika – Art. Nr. G280a
Verbeterde Rothild. Sterk groeiend ras met krachtig loof. Grote afgestompte wortel met
gladde schil, intensieve oranjerode kleur. Gemiddelde opbrengst. Zeer goed geschikt voor
bewaring en voor de industrieteelt, ook voor zware bodem. Uitzaaien midden april tot midden mei. Krachtige, zoetaromatische smaak. Uitstekende, hoge brixwaarde en daarom bijzonder geschikt voor hoogwaardig sap.
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: BGH, COL, MAL, MB, ROS
bingenheimer saatgut 29
Groenten
Rolanka – Art. Nr. G282
Rodelika-groep. Rolanka is een middellange tot lange wortel. In vergelijking met Rodelika is Rolanka cylindrischer gevormd, heeft een meer ronde schouder en is na 160 dagen
ontwikkeling onderaan afgerond. Rolanka heeft een gladde schil, met een aantrekkelijke,
dieporanje kleur en is gelijkmatig doorkleurd. Rolanka heeft een krachtige zoetaromatische
smaak. Ook zeer geschikt voor verwerking.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: D. Bauer | Vermeerderaar: DH, JOU, MB, PLW
Robila – Art. Nr. G281a
Verbeterde “Lange Rote Stumpfe o.Herz”. Lange, slanke, cylindervormige, goed afgestompte
herfst- en winterpeen. Zeer goede bewaareigenschappen. Goed doorkleurd en met uitgesproken zoete, worteltypische, notig-milde smaak.
NIEUW!
Solvita
Veredelaar: T. Heinze | Vermeerderaar: HOH, MIC, MTZ
– Art. Nr. G668
Krachtige wortel/peen voor de verwerking met hoog opbrengstpotentieel. Flakkeese-type
met konische vorm. Snelle jeugdontwikkeling en zeer gezond, sterk loof. Krachtig aromatische en zoete wortel/peensmaak.
Veredelaar: C. Henatsch I Vermeerderaar: BRU, SZB, WIT
Speciale vormen
Oxhella – Art. Nr. G288
Verbeterde Oxheart. Oxhella valt op door zijn unieke middelgrote, compacte, konische vorm
en kan aangeboden worden als “specialiteit”. Oxhella biedt een uitstekende uitbreiding van
het beschikbare wortelassortiment. Oxhella heeft een zeer stabiel en rijk loof. Lengte van de
peen 12-16 cm. Dankzij de stimulerende aromatische smaak en de goede interne kleur zal
deze variëteit snel liefhebbers vinden.
Pastinaak
Veredelaar: T. Heinze | Vermeerderaar: HOH
Pastinaca sativa L.
Prijzen p. 112
Zaaidata: maart tot juni
Optimale bodemtemperatuur: 10–20 °C
Plantafstand: 30-40 cm tussen de rijen,
5-10 cm in de rij
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Zaaihoeveelheid: 15-20 g/are, DKG 5-7 g
Ca. 25 zaden per lopende meter
Halblange Weiße – Art. Nr. G290
Zeer uniforme en welgevormde wigvormige wortel. Zeer productief.
30 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: FMÜ, KIF, UB, WGWI
Groenten
Aromata – Art. Nr. G291
Aromata werd ontwikkeld uit een genenbankvariëteit door intensieve selectie op smaak.
Aromata heeft een zeer slanke, boterkleurige wortel. Door de bijzondere zoetheid en het
uitgesproken aroma van de vaste en sappige wortel is Aromata ook uitstekend geschikt als
rauwkost.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: B. Horneburg | Vermeerderaar: KEL, MF, RGP
White Gem – Art. Nr. G619
Slanke, lange witte wortels met hoge opbrengst en een geringe neiging tot schieten. Loof iets krachtiger dan bij Halblange Weisse.
b-d EHZ | Vermeerderaar: KIF, MF
Peterselie
Petroselinum crispum ssp. crispum L.
Prijzen p. 112
Zaaidata: maart tot begin juli
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Plantafstand: 20-30 cm tussen de rijen,10 cm in de rij
Zaaidiepte: 1–2 cm
Zaaihoeveelheid: bij directe zaai 40-50 g/are,
DKG 1,2-1,8 g, Ca. 80 zaden per lopende meter
Mooskrause 2 – Art. Nr. G310
Middel- tot donkergroen, sterk gekrulde bladeren. Krachtig, rechtop tot halfrechtop groeiend.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS
Grüne Perle 2 – Art. Nr. G311
Voor vollegrond en kasteelt. Zwaar, dichtgevuld, donkergroen loof met sterke, korte stelen, handig voor het busselen/bossen en vermarkten. Bij
bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS
Einfache Schnitt 3 – Art. Nr. G312
Gladbladig, zeer aromatisch ras. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: COL, PHS
Gigante d‘Italia – Art. Nr. G313
Gladde peterselie met groot blad en sterke stelen. Zeer productief, snelgroeiend. Bij ongunstige omstandigheden gevoelig voor schieten.
Vermeerderaar: PHS, ROS
bingenheimer saatgut 31
Groenten
Wortelpeterselie
Petroselinum crispum ssp. tuberosum L.
Prijzen p. 112
Zaaidata: maart tot midden juni
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Plantafstand: ca. 30 cm tussen de rijen
Zaaidiepte: 2–3 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 15 g/are, DKG 1,3-1,5 g
Ca. 80 zaden per lopende meter
Halblange – Art. Nr. G315
Vormt een middellange, gladde en kegelvormige wortel. Geeft een hoge opbrengst en laat zich in
vergelijking tot andere rassen goed rooien. De gladde bladeren kunnen zoals bladpeterselie gebruikt
worden. Tolerant voor valse meeldauw, daarom goed geschikt voor de oogst van het blad in de herfst.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MTB
Knolselderij
Apium graveolens var. rapaceum L.
Zaaidata: warme opkweek: februari tot einde maart;
uitplanten: vanaf april
Plantafstand: ca. 40 x 40 cm
Optimale bodemtemperatuur: 16–24 °C
Zaaidiepte: Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken
Prijzen p. 112
Zaaihoeveelheid: 1-2 g/are, DKG 0,5 g
Elke selderij-zaadgoedpartij die beschikbaar wordt
gesteld, wordt op zaadoverdraagbare ziektes getest.
Indien een aantasting met Septoria vastgesteld wordt,
ondergaat deze partij een warmwaterbehandeling om de
sporen te doden.
Ibis – Art. Nr. G402
Een snelgroeiende selectie met een gladde, kogelronde, witvlezige knol. Het loof is frisgroen, middellang en staat rechtop. Ibis heeft een sterke
tolerantie voor Septoria. De kleine loof-en wortel-inplanting zorgt voor weinig poetswerk. Door de geringe neiging tot schieten bij warmere
omstandigheden van ca. 18°c is Ibis ook geschikt voor vroegteelt onder tunnel. Ideale soort voor de verse markt, voor verkoop met of zonder
loof evenals voor industrie en voor bewaring.
Vermeerderaar: BGH, PLW
Mars – Art. Nr. G404
Grote, gladde hoogronde knolselder met wit vlees. Rechtopstaand loof, donkergroen en robuust tegen Septoria. Goede bewaareigenschappen,
kan ook vers al dan niet met loof verkocht worden.
b-d EHZ | Vermeerderaar: PLW
Monarch – Art. Nr. G406
NIEUW!
Zeer grote en zeer zware trapeziumvormig-ronde, heldergekleurde knollen met diep liggende wortelbodem. Interne kwaliteit uitzonderlijk wit en vast. Ongevoelig voor bladvlekkenziekte. Blijft ook bij het
koken wit. Aangename milde, nootachtige smaak. Uitstekend ras voor bewaring.
Ook beschikbaar als pillenzaad (voorgekiemd/primed): Art. Nr.: G406E. Verzending vanaf januari 2016.
32 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH
Groenten
Groenselderij – Bleekselderij Apium graveolens var. dulce
Zaaidata: april tot mei
Planten: in tunnel vanaf begin april, vollegronds vanaf
midden april (eerste plantsel beschut in tunnel, kas of
onder vliesdoek)
Plantafstand: ca. 30 x 32 cm of ca. 10 planten/m²
Prijzen p. 112
Zaaihoeveelheid: voor uitzaai in bakken : 2 g/m², 1 g geeft
ca. 1000-1200 planten; DKG 0,4-0,6 g
Optimale bodemtemperatuur: 16–24 °C
Zaaidiepte: Lichtkiemer! Slechts licht met aarde bedekken
Tall Utah – Art. Nr. G409a
Groenblijvende bleekselder met middellate rijping, diep donkergroen loof en middelhoge groei. Ca. 25-30 cm lange, gladde, groene, vlezige
bladstelen, uitstekende smaak. Groeit krachtig en productief
b-d EHZ | Vermeerderaar: HOE
Snijselderij/Bladselderij Apium graveolens L. var. secalinum Alef.
Prijzen p. 112
Gewöhnlicher Schnitt – Art. Nr. G409
Groeit welig. Het zeer aromatische donkergroene loof wordt vers of gedroogd als kruid gebruikt. Voor versvermarkting of verwerking, of ook om
in te vriezen voor wintervoorraad. In regio’s met milder klimaat met niet zo strenge vorst kunnen de planten op het veld overwinteren.
Vermeerderaar: SR
Knolvenkel
Foeniculum vulgare var. azoricum L.
Prijzen p. 113
Zaaidata: opkweek vanaf midden januari voor planten vanaf begin maart
onder vliesdoek; direkt zaaien van mei tot juli
Plantafstand: Tussen de rijen 40 cm en in de rij 30 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 50 g/are bij direct zaaien; ca. 15 g/are bij opkweek;
DKG 5 g
Precisiezaad: minimum 85 % kiemkracht
Ontwikkelingstijd: ca. 3 maanden
Optimale bodemtemperatuur: 16–22 °C
Zaaidiepte: 1.5–2 cm
Fino – Art. Nr. G190
Knolvenkelras met vlakronde knollen. Geschikt voor vroege teelt want bijzonder weinig geneigd tot
schieten. Uitzaaien: vanaf februari bij opkweek onder glas, dan uitplanten onder tunnel of folie. Latere
zaai direct in vollegrond vanaf begin april.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, SRD
Perfektion – Art. Nr. G192
Mooie witte knollen, wat ronder dan Fino. Aanbevolen voor oogst in de herfst. Zaai midden juni tot
midden juli. Niet geschikt voor zomerteelt.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL
bingenheimer saatgut 33
Groenten
Spinazie
Spinacia oleracea L.
Prijzen p. 113
Zaaidata: Vroege teelt begin maart tot midden april;
Herfstteelt: eind juli tot midden augustus.
Overwintering: eind augustus tot midden september
Plantafstand: 20-35 cm x 3 cm
Zaaihoeveelheid: 300-400 g/are, DKG 8-10 g
Ca. 100 zaden per lopende meter
Ook gekalibreerd zaad, zie prijslijst
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaidiepte: ca. 3 cm
Butterflay – Art. Nr. G410
Voor voorjaars- en herfstteelt, ook voor overwintering. Zeer robuust. Snelgroeiend ras, laat schietend.
Krachtig groene bladkleur.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, TOS
Matador – Art. Nr. G412
Middelgroene tot donkergroene bladkleur. Voor voorjaars- en herfstteelt. Winterhard. Langzamer dan
Butterflay.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JOJ, ROS
Winterriesen/Verdil – Art. Nr. G414
Zeer snelle groei met grote, krachtige bladeren, mooie rosettenvorming. Middelgroene
kleur. Voor herfst- en overwinteringsteelt. Zaaien begin augustus tot midden september
voor oogst vanaf begin november tot eind april. Slechts beperkt geschikt voor voorjaarsteelt. Bij overwinteren lagere standddichtheid toepassen. Zeer karakteristieke bladvorm
met onderaan het blad puntige uiteinden. Bijzonder aromatische smaak, daarom ook zeer
geschikt om rauw te eten in een salade.
34 bingenheimer saatgut
Veredelaar: B. von Wistinghausen | Vermeerderaar: JOJ, ROS
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Groenten
Snijbiet/Warmoes
Beta vulgaris L. var. vulgaris
Prijzen p. 113
Zaaidata: Direct zaaien vanaf april of met opkweek;
Overwintering: vanaf juli in kas of tunnel.
Plantafstand: 30–40 cm tussen de rijen; ”stengelwarmoes” op 30 x 40 cm uitplanten
Zaaihoeveelheid: 100-150 g/are, DKG 15-20 g; Ca. 100 zaden per lopende meter
Ook gekalibreerd zaad, zie prijslijst
Zaaidiepte: ca. 3 cm
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Variëteit
NIEUW!
NIEUW!
Glatter Silber 3
Lucullus
Jessica
Verde da taglio
Feurio
Pirol
Rainbow
Teeltomstandigheden
onder glas
vollegrond
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bladkleur
Stengelkleur
Breedte van de bladstengel
donkergroen
frisgroen
donkergroen
groen
donkergroen
donkergroen
groen, rood
wit
crème
wit
crème
rood
geel
bont: rood, lila, oranje, geel
breed
smal
breed
zeer smal
middelbreed
middelbreed
middelbreed
Glatter Silber 3 – Art. Nr. G270
Stengelwarmoes met brede, zilverwitte stengels en donkergroen blad. Productief. Bij beschutte teelt ook voor overwinteren geschikt. Lijn met bijzonder geringe neiging tot schieten.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: FLD, PLW
Lucullus – Art. Nr. G272
Lucullus kenmerkt zich door een frisgroene kleur en een mooie vorm van de stengels. Goede houdbaarheid. Licht gekruld blad. Als stengel- en bladwarmoes te gebruiken. Voortreffelijke smaak.
NIEUW!
Jessica
b-d EHZ | Vermeerderaar: DHS, HOE, SWE
– Art. Nr. G650
In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Zeer uniforme en snelgroeiende
warmoes van het Italiaanse Type. Compacte groei, met een hoogte van 30-40 cm. Bereikt
een gewicht van 0,7–1 kg. Ideaal om als hele plant te vermarkten. Zware en gezonde planten
met rechtopstaande bladeren en donkergroen loof. Vollegrondse teelt vanaf juli, meermaals
zaaien voor oogst van september tot november/december. Ook bijzonder geschikt voor
overwintering in koude kas. Niet geschikt voor voorjaars- en zomerteelt.
NIEUW!
Veredelaar: RS I Vermeerderaar: RS
Verde da taglio (Snijwarmoes) – Art. Nr. G675
Laaggroeiende tot middelhoge groene snijwarmoes met helder groene, fijne bladeren en malse bladstelen. Goed winterhard, meermaals snijden mogelijk. Zeer geschikt voor het vervolledigen van baby-leaf mengsels. Zeer productief.
Vermeerderaar: SRD
Feurio – Art. Nr. G639
Warmoes/snijbiet met helder rode stengels en groene rood-geaderde bladeren (AS).
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, SOL , SRD
bingenheimer saatgut 35
Groenten
Pirol – Art. Nr. G644
Warmoes/snijbiet met helder gele stengels en frisgroene bladeren, selectie met bijzonder
goede smaak (AS).
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: C. Henatsch | Vermeerderaar: FLD
Rainbow – Art. Nr. G648
Vrolijke kleurenmix van vier variëteiten (geelstengelig, rood met rood blad, lila met groen
blad en oranjestengelig met rood blad). Weelderig en gezond. Selectie van heldere kleuren
en goede smaak.
Melde
Veredelaar: C. Henatsch | Vermeerderaar: JHA, PLW, WGWI, WH
Atriplexis hortensis
Prijzen p. 113
Zaaidata: vanaf februari
Zaaihoeveelheid: ca. 100 g/are; DKG ca. 4 g
Plantafstand: 25-30 cm x 6 cm
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Gele melde – Art. Nr. G474
Teelt en gebruik zoals spinazie. Voor éénmalige oogst de planten na 6-8 weken oogsten wanneer ze 10-20 cm hoog zijn. Gespreid oogsten is ook
mogelijk. Goede smaak, gele bladeren.
Vermeerderaar: ROS
Rucola
Eruca sativa
Prijzen p. 113
Zaaidata: vollegronds van maart tot september
In kas of tunnel tot eind september
Zaaihoeveelheid: ca. 75 g/are; DKG ca. 2 g
Ca. 80 zaden per lopende meter
Plantafstand: 25-30 cm tussen de rijen
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Ruca (Rocket) – Art. Nr. G480
Kruidig bladgewas met korte teeltduur (zoals radijs). Teelt zowel in vollegrond als onder glas. Geringe
teelteisen. Ongewone maar aangename, licht pikante smaak. Zeer geschikt voor gemengde sla. Ook te
gebruiken als kiemgroente, zoals tuinkers. Ook beschikbaar als zaadschijven.
36 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: GST, KBH
Groenten
Wilde Rucola
Diplotaxis tenuifolia
Prijzen p. 113
Optimale bodemtemperatuur: 18–24 °C
Zaaidata: vollegronds van maart tot juli, in kas of tunnel tot eind augustus
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Plantafstand: 25-30 cm x 10-15 cm
Multigepilleerd zaad: minimum 90 % kiemkracht
Zaaihoeveelheid: ca. 15 g/are; DKG ca. 0,25 g
Ca. 150 zaden per lopende meter
Wilde Rauke (Wild Rocket) – Art. Nr. G481
Wilde vorm van de geliefde rucola met fijn gekarteld blad. Wilde rucola groeit wat langzamer en heeft
een rosettevormige groei. Ze kan tot tweemaal gesneden worden en is merkbaar langer houdbaar dan
G480. Wilde Rucola is duidelijk intensiever van smaak. Ook als multigepilleerd zaad beschikbaar
(bevat ca. 12 -15 zaden per pil, zie prijslijst).
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, RGP
Hertshoornweegbree
Plantago coronopus Zaaidata: april tot augustus. Voor overwintering in
tunnel/kas vooropkweek in september om te planten in
oktober.
Prijzen p. 113
Optimale bodemtemperatuur: 10–20 °C
Zaaidiepte: 1–2 cm
Plantafstand: 30 x 10 cm
Hirschhornwegerich (Hertshoornweegbree) – Art. Nr. G611
Rosettevormende saladeplant, 20-30 cm hoog. Meermaals snijden mogelijk, zeer winterhard. Kan ook
als “babyleaf” geteeld worden. Kruidige, aangenaam zurige, licht zoute smaak
Raapsteel
Vermeerderaar: JEL, KBH, RGP
Brassica rapa L. var. rapa Prijzen p. 113
Zaaidata: onder glas: rechtstreeks zaaien vanaf december tot maart, vanaf maart in vollegrond
Zaaihoeveelheid: 30-50 g/are; DKG 2-3 g
Plantafstand: 25-30 cm tussen de rijen
Zaaidiepte: 1–2 cm
Optimale bodemtemperatuur: 10–20 °C
Namenia Stielmus – Art. Nr. G490
Een zeer productieve en goedsmakende variëteit, ook voor gebruik in salades. Meermaals oogsten
mogelijk. Bij uitdunnen is productie van een raapsteel-krop ter grootte van een andijvie mogelijk.
Vermeerderaar: JOJ
bingenheimer saatgut 37
Groenten
Aziatische sla/bladmosterdsla
Prijzen p. 114
Zaaidata: Rechtstreeks vollegronds: vanaf juli tot eind
augustus. Voor overwintering in tunnel/kas vooropkweek
in september om te planten in oktober.
Teeltinstructie: Bladmosterd/Asia-sla kan als snijsla met
rosette (éénmalige oogst) of als bladsla (meermaals)
geoogst worden. Winterhard tot -10° C.
Plantafstand: 15-25 cm x 2-3 cm; bij planten 10-15 cm
in de rij
Optimale bodemtemperatuur: 10–20 °C
Zaaidiepte: 1–2 cm
Zaaihoeveelheid: bij rechtstreeks zaaien voor bussels/
bossen: 80-100 g/are; om te snijden 150-180 g/are;
DKG 2,5-3,5 g; Ca. 80 zaden per lopende meter
Green in Snow Brassica juncea – Art. Nr. G247
Groene bladmosterd/Asia-sla met getande bladeren en scherpe, mosterdachtige smaak. Snel nagroeiend, gezond gewas. Late teelt in herfst en winter, vollegronds of in koude kas.
Vermeerderaar: RGP, PAN
Red Giant Brassica juncea – Art. Nr. G248
Spits toelopend blad, licht getand. Rode bladaderen. Goed aroma, wat scherper nog dan Green in
Snow.
Vermeerderaar: JOJ, RGP
Mizuna Brassica rapa var. japonica – Art. Nr. G249
Zeer snel groeiend bladgewas met hoge opbrengst. Vormt een dichte rosette met sterk gevederde
lichtgroene bladeren, die tot vijfmaal gesneden kunnen worden. Milde koolsmaak.
Vermeerderaar: GST
Moutarde Rouge Metis Brassica juncea – Art. Nr. G638
Snelgroeiende bladmosterdsla met intensief rode, fijne ingesneden bladeren en groene stelen. Geschikt voor teelt gedurende het hele jaar. Middelsterk mosterdaroma.
38 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: GST
Groenten
Sterrekers/Tuinkers
Lepidium sativum L. Prijzen p. 114
Zaaidata: In de winter in de kas, later in platte bakken;
Vanaf midden maart tot in de herfst in vollegrond
Teeltinstructie: zaaien in bakjes: 2,5-3 g/bakje
Afstand: in de kas breedwerpig zaaien, vollegronds
maximaal 10 cm afstand tussen de rijen
Zaaidiepte: Lichtkiemer
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaihoeveelheid: 80-100 g/m² bij breedwerpig zaaien;
DKG 2-3
Einfache – Art. Nr. G250
Snelgroeiend. Standaardras voor teelt onder glas het ganse jaar door, ook geschikt voor teelt in vollegrond. Omwille van het gevederde blad ideaal voor productie in bakjes.
Vermeerderaar: MB, NHO, TRO
Großblättrige – Art. Nr. G251
Geeft een hoge opbrengst en blijft in gesneden toestand langer vers dan Einfache Kresse, ideale variëteit om te snijden.
Vermeerderaar: TRO
Veldsla
Valerianella locusta L. Prijzen p. 114
Zaaidata: Vollegronds van eind juli tot midden spetember;
Onder glas van eind september tot eind oktober
Afstand: 10-15 cm tussen de rijen, onder glas 8-10
Zaaihoeveelheid: ca. 150 g/are; DKG 0,9-1,3 g
ca. 80-100 zaden per lopende meter
Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 10–15 °C
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Elke veldsla partij wordt op de zaadoverdraagbare ziektes Phoma en Peronospora val. (valse meeldauw) onderzocht. Bij
aantasting ondergaat de betreffende partij een warmwaterbehandeling. Zo is het mogelijk de sporen vergaand af te doden.
Net voor de start van het seizoen wordt veldsla behalve op kiemkracht ook op kiemenergie onderzocht. We raden daarom
aan veldsla te bestellen kort voor het inzaaien. We kunnen niet garanderen dat veldsla geteeld uit onze zaden vrij is van
elke aantasting door meeldauw of Phoma, aangezien verschillende factoren zoals teeltmethode, infectiedruk vanuit de
bodem of vanuit de lucht oorzaak kunnen zijn van aantasting.
Variëteit
kas
Verte à coeur plein 2
Teeltomstandigheden
vollegrond
•
Verte de Cambrai
DKG
ca.
1,4 g
Zaden per g
ca.
750
Zaaiperiode
kas
-
Planten
onder glas
-
Zaaien
vollegrond
jul - sep
•
1,3 g
700–800
-
-
aug - sep
Vit
•
•
1,5 g
600–700
aug - feb
sep - feb
jul - sep
Elan
•
•
1,5 g
600–700
sep - feb
okt - feb
aug - sep
bingenheimer saatgut 39
Groenten
Verte à coeur plein 2 (Dunkelgrüner vollherziger 2) – Art. Nr. G180
Donkergroene, middelgrote, korte, ovale bladeren. Goede gezondheid en weerstand. Goed geschikt om
vollegronds te overwinteren. Niet geschikt voor kasteelt. Zeer smakelijk
b-d EHZ | Vermeerderaar: KIF, ROS, WGWI
Verte de Cambrai – Art. Nr. G181
Verte de Cambrai is van het type Dunkelgrüner Vollherziger 2. Dit ras heeft een wat lichter groene
kleur en grotere bladeren dan Verte à Coeur plein 2 en een rosettevormige, compacte groei. Ze is snelgroeiend en zeer winterhard. Voor vollegrondsteelt voor de herfst en voor overwintering. Laatschietend en daarom lang oogstbaar. Goede gezondheid en weerstand. Zeer goede, rijke smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS
Vit – Art. Nr. G183
Snelgroeiend, donkergroen en rondbladig. Uitstekend geschikt voor herfst- en wintergebruik onder
glas of folie omwille van zijn hoge opbrengst en goede tolerantie tegen de bij teelt onder glas vaak
voorkomende valse meeldauw. De wat grotere zaden vereisen een grotere zaaihoeveelheid van ongeveer 2 g per m².
b-d EHZ | Vermeerderaar: KIF, ROS
Elan – Art. Nr. G184
Groeit nog sneller dan Vit. Geschikt voor teelt onder glas, folie en vollegronds. Niet te vroeg zaaien.
Elan is van ons veldsla assortiment het meest gebruikte ras in de professionele teelt.
Winterpostelein
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, WGWI
Montia perfoliata L.
Zaaidata: Vollegronds: in maart en in augustus, planten
in koude kas van september tot begin december of vanaf februari, bij hoge temperaturen treedt kiemremming
op. Opbrengst ca. 1 kg per m²
Afstand: 20-30 cm tussen de rijen, 15-20 cm in de rij
Zaaihoeveelheid: 0,5-1 g/m²; DKG 0,6 g
Ca. 250 zaden per lopende meter
Optimale bodemtemperatuur: 4–10 °C
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Winterpostelein – Art. Nr. G435
Bladgewas voor herfst, winter- en voorjaarsteelt. Teelt zoals veldsla. Bij teelt onder glas, in tunnel of
onder vliesdoek in de loop van de winter meermaals te snijden. Planten in geperforeerd mulchdoek
maakt wieden overbodig. Zeer winterhard. Tip: kiemt best bij temperaturen onder 12 °C.
40 bingenheimer saatgut
Prijzen p. 114
b-d EHZ | Vermeerderaar: RGP, ROS, UB
Groenten
Sla
Plantdata: Zie tabellen
Afstand: 25 x 25 cm voor kasteelt, ca. 30 x 30 cm vollegronds
Zaaihoeveelheid: 5-10 g/are bij planten; DKG ca. 1 g
Optimale bodemtemperatuur: 10–16 °C
Zaaidiepte 0,5-1 cm
Gepilleerd zaadgoed: minimum 95 % kiemkracht
Kropsla
Lactuca sativa L. var. capitata
Prijzen p. 114
planten
Teeltaanbeveling kropsla, kas/vollegrond
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Zulu
Briweri
Maikönig
Rolando
Neckarriesen
Skipper
KS-SAK-CHE-CIN
Pirat
Wunder von Stuttgart
Merveille des quatre saisons
Teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek
Zulu – Art. Nr. G636
Zeer snelle kropsla voor teelt onder glas, in tunnel of onder vliesdoek, met frisgroen licht golvend blad en goede kropvorming. Ca. 1
week vroeger dan Briweri. Gezonde goed gesloten onderzijde. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Briweri – Art. Nr. G359
Een smakelijke kropsla voor vroege teelt in warme en koude kas, onder glas of folie. Middelvroeg, middelgroot meeldauwtolerant ras met krachtig groen buitenblad. Geeft middelzware,
goed gesloten vaste kroppen met lichtergekleurd binnenblad. Zeer ongevoelig voor smet, gezien de buitenbladstructuur een goede doorluchting toelaat. Ook geschikt voor teelt onder
glas, folie in de herfst, planten begin september. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
bingenheimer saatgut 41
Groenten
Vollegrond
Maikönig – Art. Nr. G363
Voor vroege vollegrondsteelt en voor koude kas. Roodgetinte middelgrote, vaste krop. Zeer goede,
kruidige smaak. Ook onder vlies en onder folie mogelijk. Zaaien: februari tot maart. Aanbevolen voor
plantgoed-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HSP, RH
Rolando – Art. Nr. G364
Middelvroege, glanzend frisgroene kropsla. Klassieke botersla. Vormt grote, zware kroppen
met goed gesloten onderzijde. Zeer mals en smakelijk, boterig, mildkruidig aroma. Goede
weerstand tegen valse meeldauw en rand. Resistent tegen slamozaïekvirus (LMV). Bij voorkeur voor voorjaarsteelt, zaaien tot eind maart. Relatief breed oogstvenster, daarom goed
geschikt voor de versmarkt met kleinere partijen. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: GAT
Neckarriesen – Art. Nr. G367
Voor voorjaars-, vroegzomer- en herfstteelt. Kan in koelere regio’s ook in de zomer geteeld worden.
Vormt grote, vaste kroppen van uitstekende kwaliteit. Aanbevolen voor plantgoed-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GAT, HSP
Skipper – Art. Nr. G352
Snelgroeiende kropsla, geschikt voor voorjaars-, vroegzomer- en herfstteelt. Vormt grote, mooie,
lichtgroene kroppen. Virustolerant. Zaaien februari tot eind april en in juli. Ook gepilleerd zaadgoed
beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: WGWI
KS-SAK-CHE-CIN – Art. Nr. G603
In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Ontwikkeld uit Cindy. Aanbevolen
voor het hele jaar, vollegrondsteelt. Snelle ontwikkeling, compacte middelzware kroppen
met goed gesloten onderzijde en een fris-lichtgroene kleur. 8 kroppen/kist. Deze variëteit
heeft een mildaromatische smaak met een slatypische mix van een licht bitterzoete smaak
en notige nasmaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: C. Henatsch | Vermeerderaar: LH, RH, WGWI
Pirat – Art. Nr. G640
Snel groeiende kropsla met rood-bruine bladeren, het hele jaar rond geschikt voor vollegrondsteelt. Fijn, licht geribbeld blad. Resistent tegen schieten en goed bestand tegen valse
meeldauw. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
42 bingenheimer saatgut
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, MB
Groenten
Wunder von Stuttgart – Art. Nr. G366a
Traditionele zomersla, laat schietend. Vormt uiterst malse, grote, gele kroppen. Onder vliesdoek of folie ook voor vroege voorjaarsuitzaai en in
het bijzonder voor de herftstteelt geschikt. Aanbevolen voor jongplanten-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HSP
Merveille des quatre saisons – Art. Nr. G368
Roodbruin gekleurde kropsla met goede kropvorming en geringe neiging tot schieten. Voor voorjaarsen herfstteelt. Compact type. Bijzonder aromatisch. Aanbevolen voor jongplanten-verkoop. Ook
gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MB, PLW
IJsbergsla
Lactuca sativa L. var. capitata Prijzen p. 115
planten
Teeltaanbeveling ijsbergsla
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Laibacher Eis 4
Saladin
Mythos
Marius
Laibacher Eis 4 – Art. Nr. G370
Middelvaste, laat schietende krop met geelgroene bladeren, roodgetinte randen. Voor oogst
in het voorjaar, de zomer en de herfst, goede kropvorming. Zeer grote teeltbetrouwbaarheid. Geliefd omwille van zijn zeer mooie, unieke verschijningsvorm en zijn uitstekende
smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: GAT, MB, RH
Saladin – Art. Nr. G356
Bekende en beproefde ijsbergsla. Een zeer sterke variëteit, in het bijzonder geschikt voor de zomerteelt
met oogst van juni tot oktober. Saladin is omwille van zijn goede weerstand en geringe neiging tot
schieten lang oogstbaar. Deze selectie is compact en zeer uniform. Met goed gesloten onderzijde.
Frisse kruidige smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, MB
Mythos – Art. Nr. G600
Mythos is een frisgroene, zeer vaste, krokante ijsbergsla, mooi omsloten door het buitenblad. Mythos heeft een goede weerstand tegen meeldauw en smet. Zowel de kropgrootte
als het buitenblad zijn middelgroot. De goed gesloten, compacte krop laat zich makkelijk uit
het buitenblad oogsten en kan als 8 per kist of 10 per kist vermarkt worden. Mythos heeft
een milde, lichtzoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: MB, RH, WGWI
bingenheimer saatgut 43
Groenten
Marius – Art. Nr. G604
“Great Lakes” type. Middelvroeg, geschikt voor het hele vollegrondsseizoen. Grote, zware kroppen
voor 6 per kist of 8 per kist. Zeer krachtig, gezond en met goede weerstand. Ook gepilleerd zaadgoed
beschikbaar.
Bataviasla
b-d EHZ | Vermeerderaar: HEP, PLW
Lactuca sativa L. var. capitata
Prijzen p. 115
planten
Teeltaanbeveling bataviasla
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
Tarengo
Maravilla de Verano
Saragossa (KS-SAE-UB-22)
Kamalia
Amerikanischer brauner
Tarengo – Art. Nr. G372
Krachtig roodgetinte batavia met glanzend, licht bobbelig blad. Vormt grote rosetten met
lichte kropvorming. Snelle groei. Goede meeldauwtolerantie. Voor het ganse teeltseizoen.
Hoge tolerantie voor Rhizoctonia. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: V. Becher | Vermeerderaar: BGH, RH, PLW
Maravilla de Verano – Art. Nr. G373
Roodachtige bataviasla, binnenin lichtgroen, met rechtop staande buitenbladeren, robuust.
Zeer breed oogstvenster, waarbij reeds bij beginnende kropvorming geoogst kan worden.
Maravilla de Verano kan in rijpe toestand lang op het veld blijven. Voor het hele vollegrondsseizoen, in het vroege voorjaar ook onder glas of folie mogelijk. Kan ook voor de teelt
van “Baby-Leaf” gebruikt worden. Zeer smakelijk. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, MB
Saragossa (KS-SAE-UB-22) – Art. Nr. G655
In het rassenonderzoek. Zaadgoed voor onderzoeksteelt. Roodachtige en harmonisch
groeiende bataviasla met een frisse kleur. Zware, compacte planten zonder kropvorming.
Robuuste planten met mooi gesloten onderzijde. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: BGH
Kamalia – Art. Nr. G374
Rode, aantrekkelijke bataviasla met losse groei. De bladeren zijn fijn gekruld, stralende kleur. Geschikt
voor voorjaar en herfst. Alleen gepilleerd zaadgoed.
44 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: VBZ
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Groenten
Amerikanischer brauner – Art. Nr. G378
Krachtige, rechtop groeiende rosette, gedeeltelijke kropvorming, met bruinrode, binnenin groene, golvende malse bladeren. Lange oogstperiode. Kan ook voor “Baby-Leaf” geteeld worden. Aanbevolen
voor plantgoed-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH, VIV
Romeinse Sla/Bindsla
Lactuca sativa L. var. romana planten
Teeltaanbeveling bindsla
Variëteit
Prijzen p. 115
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Valmaine
Valmaine – Art. Nr. G376
Rechtop groeiende, donkergroene variëteit met krokante, lange bladeren. Zeer gezond en goede weerstand. Voor vroegzomer en herfstteelt. Plantafstand minstens 30 x 30 cm. Kan ook voor “Baby-Leaf”
geteeld worden. Aanbevolen voor plantgoed-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
Eikenbladsla
Vermeerderaar: APF, HOE
Lactuca sativa L. var. crispa Prijzen p. 115
planten
Teeltaanbeveling eikenbladsla
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Red Salad Bowl
Pasha
Piro (vollegrond)
Piro (kas)
Bijella
Till
Cerbiatta
Red Salad Bowl – Art. Nr. G379
Roodbladige eikenbladsla, die een sterk gevulde sla vormt. Laat schietend. Teelt: voorjaar tot herfst,
ook voor koude tunnel. Kan ook voor “Baby-Leaf” geteeld worden. Aanbevolen voor plantgoed-verkoop. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, GAT, WGWI
Pasha – Art. Nr. G379b
Compacte sla met eikenbladvorm. Open, maar goed gevulde krop; rood, krokant blad met goede smaak
en goede houdbaarheid. Laat schietend. Oogstzeker en ongevoelig voor aantastingen. Voor teelt gedurende het hele jaar vollegronds en in het voorjaar in niet verwarmde kas. Ook gepilleerd zaadgoed
beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MB
bingenheimer saatgut 45
Groenten
Piro – Art. Nr. G637
Snelgroeiende, groene eikenbladsla, in het bijzonder geschikt voor kasteelt onder glas en
folie. Compacte, goed gevulde krop, mooi vast en gezond blad. Eerste positieve ervaringen
liggen ook voor voor vollegrondsteelt, gedurende het hele jaar. Krokant, frisse smaak. Ook
gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
Bijella – Art. Nr. G610
Middelgrote, heel compacte eikenbladsla. Roodbruin gekleurd met frisgroen hart. Middellange ontwikkelingstijd. Voor voorjaar en naargelang regio en klimaat ook voor de herfst
geschikt. Relatief hoog kroppend en daarom weinig gevoelig voor rot aan de onderzijde.
Goede veldhoudbaarheid en aromatische, licht zoete smaak. Ook gepilleerd zaadgoed
beschikbaar.
Veredelaar: T. Heinze | Vermeerderaar: BGH, GAB
Till – Art. Nr. G382
De compact gelaagde bladeren met originele bladpunten vormen een kropachtige frisse
groene rosette met lichtgeel hart. Een snelgroeiende slavariëteit voor teelt van voorjaar tot
herfst. Ook zeer goed geschikt voor de vroege teelt onder glas en in tunnel. Kan ook voor
teelt van “Baby-Leaf” gebruikt worden. Buitengewoon goed smakende krokante sla. Ook
gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, PLW, WGWI
Cerbiatta – Art. Nr. G602
Een originele sla met licht getande, vrij rechtopstaande bladeren. Geschikt voor het hele teeltseizoen,
voor vollegrondsteelt en teelt onder glas of in tunnel. Bijzonder snelle groei, daarom ook als snijsla
geschikt. Wekt door zijn opvallende vorm onmiddellijk de aandacht van de klant. Geringe neiging tot
schieten. Krokant, fris, krachtig smakende sla, mooie assortimentsverbreding voor directe verkoop.
Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH, HEP, WGWI
Baby-Leaf
Teelt van Baby - Leaf
Volgend mengsel geeft mooie resultaten voor de productie
van Baby-Leaf. Voor rechtstreeks zaaien van 600 strekkende
meter:
Variëteit
Laibacher Eis 4
Maravilla de Verano
Cerbiatta
Amerikanischer brauner
Red Salat Bowl
46 bingenheimer saatgut
code
G370
G373
G602
G378
G379
hoeveelheid
25 g
10 g
 5 g
10 g
10 g
Graag de componenten van de mengsels individueel
bestellen. Daarnaast zijn ook volgende variëteiten geschikt voor de productie van Baby-Leaf:
Variëteit
Hertshoornweegbree
Green in Snow
Rood Giant
Mizuna
Rucola
Wilde rucola (vroege zaai)
Jannis (rode biet voor blad)
Chrysanthemum
code
G611
G247
G248
G249
G480
G481
G343
K65
Groenten
Lollosla
Lactuca sativa L. var. crispa Prijzen p. 115
planten
Teeltaanbeveling Lollosla
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Lollo Rossa
Lollo Bionda
Lollo Rossa – Art. Nr. G380
Rode sterk gekrulde Lollo-sla met middelgrote, kogelvormige planten. Goed houdbaar, geliefd voor kleurrijke salades. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: WGWI
Lollo Bionda – Art. Nr. G381
Vergelijkbaar met Lollo Rossa maar met lichtgroene kleur. Zaaien vanaf januari tot in de herfst . Ook
voor de koude kas. Ook gepilleerd zaadgoed beschikbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: WGWI
Andijvie
Cichorium endivia L.
Zaaidata: Vanaf midden juni bij opkweek of rechtstreeks
in vollegrond; vroege teelt vanaf februari naargelang het
ras mogelijk
Afstand: 30 x 40 cm
Prijzen p. 116
Zaaihoeveelheid: ca. 3 g voor 1000 planten;
DKG ca. 1,2 g
Optimale bodemtemperatuur: 18–22 °C
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Diva – Art. Nr. G388
Wordt groter dan Escariol. Groeit rechtop, vroeg en dicht gevuld, daardoor zeer goede zelfblekende
werking. Goede weerstand tegen bladvlekkenziekte, rand en smet.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RGP, RH
Escariol grüner – Art. Nr. G385
Betrouwbare variëteit, verdraagt vorst. Goed ras voor bewaring. Voor herfstteelt in vollegrond of later
in koude tunnel of onder glas. Vlezige, gladde bladeren en goed gevuld geel hart, milde smaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GAB, GAT
bingenheimer saatgut 47
Groenten
Wallonne (Frisée) – Art. Nr. G389a
Krulandijvie van het type “Wallonne”. Zeer robuust ras voor vollegrondsteelt in de herfst. Groeit
krachtig, verdraagt goed vochtig weer en de eerste vorst. Selectie op een goed gevuld hart.
b-d EHZ | Vermeerderaar: GAB, KIT
Groenlof/Suikerbrood
Cichorium intybus var. foliosum L.
Prijzen p. 116
Zaaihoeveelheid: ca. 3 g voor 1000 planten;
DKG ca. 1,4 g
Zaaidata: vanaf midden juni tot midden juli
Afstand: 30 x 40 cm tot 40 x 40 cm
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaidiepte: ca. 1 cm
Zuckerhut – Art. Nr. G390
Vormt ovale, spits toelopende, typische groenlof-krop. Een winterbladgewas met een wat fijnere
smaak dan andijvie. Verdraagt lichte vorst. Met wortel bewaard, houdbaar tot februari. Zes tot acht
weken bewaring in koeling is mogelijk. De bladeren hebben een kruidig-nootachtig, licht bitter aroma.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RGP
Witloof/Witlof
Cichorium intybus L.
Zaaidata: begin mei
NIEUW!
Prijzen p. 116
Zaaihoeveelheid: 10-20 g/are; DKG ca. 1,3 g
Ca. 15 zaden per lopende meter
Afstand: 40-50 cm tussen de rijen, in de rij op 12 cm
uitdunnen
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Precisiezaadgoed: minstens 90 % kiemkracht
Zaaidiepte: 1–2 cm
Macun
– Art. Nr. G652
Nieuw ontwikkeld witloofras voor de professionele teelt met goede opbrengst, geschikt
voor forceren in grond of op water. Uniforme kroppen, die goed gesloten en vast zijn. Voor
middelvroege tot middellate forcering (midden november tot eind januari). Gemiddeld sterk
loof.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: S. Widmer I Vermeerderaar: SW, WID
Tardivo – Art. Nr. G395
Voor middellaat tot laat forceren. Oogst december tot maart. Met of zonder dekaarde forceren. Vormt zware, vaste kroppen. Heerlijke, pure
witlofsmaak.
b-d EHZ | Vermeerderaar: JJ
Di Bruxelles (Brüsseler Witloof) – Art. Nr. G396
Beproefde variëteit voor de vroege en middellate teelt met of zonder dekaarde. Vormt mooie vaste en grote, langwerpige kroppen. Aromatische
smaak.
48 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: SR , WID
Groenten
Prei
Allium porrum L.
Prijzen p. 116
Zaaidata: Februari/maart voor planten in mei, rechtstreeks zaaien zo vroeg mogelijk
Ook als zaadband beschikbaar op rollen van 7,5 m, geschikt voor opkweek in kist
Afstand: 30-40 cm tussen de rijen, 8-15 cm in de rij
Optimale bodemtemperatuur: 10–15 °C
Zaaihoeveelheid: 10-15 g/are bij planten, 60g/are voor
rechtstreeks zaaien; DKG 2-4 g
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Precisiezaad: minimum 85 % kiemkracht
planten
Teeltaanbeveling prei
Variëteit
Jan
Feb
Maa
Apr
Mei
Jun
Jul
oogsten
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Hilari
Herbstriesen 2/Hannibal
Haldor
Blaugrüner Winter/Husky
Blaugrüner Winter/Avano
KS-POR-AT-VRZ
Zomerprei
Hilari – Art. Nr. G322
Voor oogst in de late zomer, herfst en vroege winter. Middelgroen loof. Zeer lange, gesloten schacht.
Geschikt voor vervroegde teelt onder glas of folie. Uitzaaien vanaf december voor planten vanaf
maart.
b-d EHZ | Vermeerderaar: SRD
Herftsprei
Herbstriesen 2/Hannibal – Art. Nr. G323
Donkergroene herfst- en winterprei met dikke stengel. Geschikt voor doorlopende teelt met gespreid planten, zeer productief. Zaaien van februari tot april.
b-d EHZ | Vermeerderaar: PLW
Haldor – Art. Nr. G321
Nieuwe selectie van het type “Blaugrüner Herbst”. Lange schacht met hoog aandeel wit,
donker, blauwgroen loof, bladopstelling rechtop. Slechts zeer geringe neiging tot bolvorming. Beperkt winterhard, daarom aanbevolen voor oogst van oktober tot december.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: M. Groen | Vermeerderaar: WGWI, WIT
Winterprei
Blaugrüner Winter/Husky – Art. Nr. G324a
Winterharde, productieve winterprei voor oogst in het voorjaar. Lange witte schacht zonder bolvorming. De blauwgroene bladeren zijn gezond,
stabiel en staan relatief rechtop waardoor de oogst makkelijker wordt.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, WB, PLW, WIT
bingenheimer saatgut 49
Groenten
Blaugrüner Winter/Avano – Art. Nr. G326
De lijn Avano kenmerkt zich door een verbeterde schachtlengte en nauwere bladopstelling.
De bladeren hebben een krachtige, blauwgroene kleur en hebben een goeie winterhardheid.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: H. Ritter | Vermeerderaar: PLW, SR, WB, WDA
Freezo – Art. Nr. G630
Donkere, late winterprei. Bijzonder goed geschikt voor overwintering, zeer winterhard. Ca.
17 cm schachtlengte. Opgerichte groei zonder bolvorming.
Veredelaar: C. Nagel | Vermeerderaar: WB, WDA, WIT
Ui/Ajuin
Allium cepa L.
Prijzen p. 117
Zaaidata: van maart tot begin mei, om te drogen: begin tot einde maart
Afstand: 25–30 cm tussen de rijen, in de rij op 5 cm uitdunnen
Zaaihoeveelheid: 50 g/are voor consumptie-ui, ca. 1000 g/are voor
teelt van plantui; DKG 3-4 g; ca. 40 zaden per strekkende meter
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
ed
Uien pootgo
6
op pagina 6
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Stuttgarter Riesen – Art. Nr. G460
Vroege tot middelvroege, vlakronde, gele ui met zeer goede houdbaarheid en fijne smaak. Ook goede
variëteit voor teelt van plantui.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, BGH
Sturon – Art. Nr. G461
Middelvroege, ronde variëteit met geelbruine schil voor teelt van consumpte-ui en plantui. Productief en goede bewaringskwaliteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MB
Rijnsburg 5/Bajosta – Art. Nr. G462
Rijnsburger-5-Selectie met goede bewaareigenschappen, goede weerstand en productief. Middelvroege zaaiui met mooie ronde vorm en lichtbronzen kleur. Groeit snel en krachtig met sterk loof.
Vaste ronde bewaarui met sterke schil, zeer productief.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS
Prometa – Art. Nr. G651
Middelvroeg Rijnsburger type met ronde vorm en fijne hals. Goede bewaareigenschappen.
M 67,2
Y 100
50 bingenheimer saatgut
Veredelaar: R. Groenen | Vermeerderaar: MB
C 100
M 100
K 61,8
Groenten
Robelja – Art. Nr. G463
Middelvroege donkerrode, goed doorkleurde ui, rond tot vlakrond, voor versmarkt en bewaring. Dit ras
heeft zich bewezen om zijn robuustheid en sterke groei. Zeer productief, gezond en voor middellange
bewaring geschikt.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, ROS
Ishikura Long White Allium fistulosum L. – Art. Nr. G466
Stengelui, zonder bolvorming met lange, witte schachten. Het loof is frisgroen en staat zeer rechtop.
Zaaien: begin maart tot midden juli. Geschikt als busselui/bosui voor het hele seizoen, betrekkelijk
winterhard.
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS
Winterheckenzwiebel Allium fistulosum L. – Art. Nr. G616
Meerjarige, robuuste ui-plant met krachtig loof. Maakt clusters, wordt ca. 30-60 cm hoog. Snel nagroeiend, ook voor de winterteelt in tunnel geschikt. Zaaien: begin maart tot eind april. Het steeds
nagroeiende groen kan verscheidene jaren geoogst worden.
Pompoen
Vermeerderaar: Wh
Cucurbita maxima Duch., C. pepo, C. moschata
Prijzen p. 117
Zaaidata: Vollegronds vanaf midden mei of verplanten
uit pot na de laatste vorst
Plantafstand: 1,2 - 2 m tussen de rijen; 0,5 - 1 m in de rij
Zaaihoeveelheid: 20–50 g/a; DKG 200 - 500 g, afhankelijk van het ras
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht;
Hokkaido (rood): minimum 95 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 18–24 °C
Zaaidiepte: 2–3 cm
Sierpompoen/mengsel (decoratief) C. pepo 100–110 dagen – Art. Nr. G253
Mengeling van kleine decoratieve vruchten met verschillende kleuren. Rankende rassen.
Vermeerderaar: RS
Zappho C. maxima – Art. Nr. G254
Zappho is botanisch gezien een pompoen maar kan gebruikt worden als een courgette. De
schil kan dus ook gegeten worden. De vruchten dienen tijdig geoogst te worden, bij een
diameter van 8-12 cm en nog lichtgroene kleur. De vruchten zijn breed-rond en met geel
vruchtvlees. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst tot 1 m lang worden. De
smaak doet denken aan frisse erwten.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: UB
Jack o‘Lantern C. pepo 125 dagen – Art. Nr. G255
Typische Halloween pompoen. De plant is licht rankend. De oud-goudkleurige vruchten worden tot 3 kg zwaar en zijn ca. 4 maanden houdbaar.
b-d EHZ | Vermeerderaar: RH
bingenheimer saatgut 51
Groenten
Bischofsmütze C. maxima 110 dagen – Art. Nr. G256
Rankend, meerkleurig, rood-wit-groen. Omwille van zijn karakteristieke vorm zeer decoratief, maar
kan ook gegeten worden. Het oranjekleurig vlees heeft een wat zoete smaak.Vruchtgewicht 1-1,5 kg,
zeer goede bewaring.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, SWE
Rondini C. pepo 95 dagen – Art. Nr. G257
Rankend met veel kleine, ronde en donkergroene vruchten. In afgerijpte toestand goed te
bewaren. Geel vruchtvlees. Vruchtgewicht 0,2-0,3 kg. De schil kan niet gegeten worden.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: EWE
Patisson – Custard White C. pepo 95 dagen – Art. Nr. G258
Niet rankend. Vlakke, ronde crèmekleurige pompoen, aan de rand gegolfd of getand. Beperkt te bewaren. Milde smaak, kan jong geoogst zoals courgette met de schil gegeten worden. Vruchtgewicht
0,5-0,7 kg.
Vermeerderaar: BGH, EWE, RS
Futsu Black C. moschata 125 dagen – Art. Nr. G259
Moschata-pompoen. Rankend en warmteminnend. Helemaal laten afrijpen. De vruchten zijn eerst
donkergroen, worden beiger met het rijpen en krijgen uiteindelijk een grijzige bovenlaag. Binnen in
helder oranje vruchtvlees. Voortreffelijke, fruitige smaak. Goede bewaring. Vruchtgewicht 1-2 kg.
Vermeerderaar: HEP
Gele Centenaar (Gelber Zentner) C. maxima 125 dagen – Art. Nr. G260
Rankend, krachtig groeiend met zeer grote, vlakronde vruchten. Geel-oranje vruchtvlees. Traditionele variëteit voor verwerking. Vruchtgewicht 10–30 kg..
b-d EHZ | Vermeerderaar: HOE
Rouge vif d‘Etampes (Roter Zentner) C. maxima 110 dagen – Art. Nr. G261
Rankend, sterkgroeiend met zeer grote, vlakronde helder oranje tot rode vruchten. Vruchtvlees
geel-oranje. Lang bewaarbaar. Vruchtgewicht 5-25 kg.
Vermeerderaar: HH, JHA
Red Kuri C. maxima 110 dagen – Art. Nr. G262
Rankende Hokkaido-pompoen. Breedrond oranje pompoen met gelig vruchtvlees. Vruchtgewicht gemiddeld 1,5 kg. Uniforme, ronde vorm. Bij oogst in september/oktober en goede
oogst- en bewaartechniek houdbaar tot februari. DKG ca. 220 g. Optimale kieming boven
20°C en bij geringe temperatuurdaling ‘s nachts. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/
ha. Fijne nootachtige smaak. Zeer productief.
52 bingenheimer saatgut
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, DH, KIF, MW, ROS, WAR
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Groenten
Solor C. maxima 105 dagen – Art. Nr. G606
Rankende, oranjekleurige, dikvlezige pompoen met een gemiddeld gewicht van 1,1 kg en uniforme
vorm. Bij goede oogst- en bewaartechniek in september/oktober is de pompoen houdbaar tot februari.
Optimale kieming boven 20°C en bij geringe temperatuurdaling ‘s nachts. Zaaihoeveelheid ca. 10.00012.000 zaden/ha. In vergelijking met Red Kuri is Solor wat donkerder en kleiner.
Vermeerderaar: BOL
Fictor C. maxima 105 dagen – Art. Nr. G614
Variëteit met kleine, stralend rode vruchten met een gemiddeld gewicht van 1-1,2 kg. Zeer uniforme
sortering en met mooie, ronde vruchtvorm. Vroegrijpend. Bij goede oogst- en bewaartechniek te
bewaren tot maart. Optimale kieming boven 20°C en bij geringe temperatuurdaling ‘s nachts. Zaaihoeveelheid ca. 10.000-12.000 zaden/ha.
Vermeerderaar: BOL
Green Hokkaido C. maxima 110 dagen – Art. Nr. G263
Groene Hokkaido variëteit. Kenmerkt zich door zijn bijzonder fijne smaak en door zijn lange bewaarbaarheid in de winter. Aan te bevelen voor vermarkting aansluitend op Red Kuri. Donkergroene schil,
het vruchtvlees is geel tot oranje. Vruchtgewicht 1,5-2 kg.
Vermeerderaar: BOL
Blue Kuri C. maxima 100 dagen – Art. Nr. G263a
Japanse variëteit met grijs-blauwe vruchten. Het vruchtgewicht varieert tussen 1 en 2 kg. De rankende
plant heeft ca. 4-5 vruchten. Zeer goede smaak. Tot 6 maanden te bewaren.
b-d EHZ | Vermeerderaar: PEN, UB, WB
Muscat de Provence C. moschata 125 dagen – Art. Nr. G265
Rankende, krachtige variëteit met donkergroene, vlakronde, geribde vruchten, die bij het afrijpen een
geel-grijze glans krijgen. Oranje-rood vruchtvlees. Vruchten 5 tot 10 kg zwaar. Langzaam groeiend.
Wanneer ze niet te vroeg worden geoogst in de herfst, zijn de pompoenen goed bewaarbaar. Warmteminnend, in het bijzonder geschikt voor wijnbouwregio’s. Voortreffelijke smaak.
Vermeerderaar: PEN, PN
Butternut Waltham C. moschata 125 dagen – Art. Nr. G266
Een rankende consumptiepompoen met een opvallende peervorm. Er is een kleine zadenholte aan het
einde van de vrucht, het oranjekleurige vruchtvlees in de ca. 30 cm lange hals is volledig zadenvrij. De
beigekleurige vruchten zijn zo makkelijk te verwerken. Zeer goed te bewaren, fijne nootachtige smaak.
Vruchtgewicht 1,5-2 kg. Laatrijpend.
b-d EHZ | Vermeerderaar: MF, WGWI, RH
Sweet Dumpling C. pepo 105 dagen – Art. Nr. G267
Kleine, ronde, zeer aantrekkelijk uitziende sierpompoen die geschikt is voor consumptie. Sterkgroeiende, rankende planten. De vrucht heeft een cremewitte grondtoon met groene strepen. Gemiddeld
gewicht is ca. 500-600 g; 3 tot 4 maanden bewaarbaar. Het oranje vruchtvlees is met zijn kastanje-achtige aroma zeer smakelijk. Bijzonder lekker gestoomd in de schil.
b-d EHZ | Vermeerderaar: HEP, WB
bingenheimer saatgut 53
Groenten
Spaghetti-Kürbis C. pepo 100 dagen – Art. Nr. G654
Pompoen met gelige, lange vruchten. Het vruchtvlees wordt bij het koken spaghetti-achtig. De schil
kan niet gegeten worden. Vruchtgewicht: ca. 1-3 kg.
Vermeerderaar: SR, SVO
Blue Ballet C. maxima 100 dagen – Art. Nr. G268
Ronde, licht peervormige vruchten met turquoise tot blauwgroene schil en vast geeloranje
vruchtvlees. Gewicht ca. 1-3 kg, ca. 1 à 2 vruchten per plant. Goede bewaarbaarheid (tot
februari). De consistentie is licht melig met een uitgesproken notige smaak. Rankende plant.
M 67,2
Y 100
Meloen
NIEUW!
C 100
M 100
K 61,8
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: DF, ROS
Cucumis melo L., Citrullus lanatus
Prijzen p. 117
Zaaidata: Opkweek april/mei onder glas
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Plantafstand: 100 x 50 cm
Optimale bodemtemperatuur: 25–30 °C
Zaaihoeveelheid: 5-10 g/are; DKG 30-35 g
Zaaidiepte: 2–3 cm
Murrmel
– Art. Nr. G667
Charentais-meloen, open gewas met gelijkmatige vruchtontwikkeling en een gemiddeld
vruchtgewicht van 600 g. Eénvoudig te verzorgen. In het bijzonder geschikt voor teelt in
kas, opbinden aanbevolen. Bijzonder aromatische smaak. (AS)
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: S. Eysermanns I Vermeerderaar: EYS
Petit Gris de Rennes (Honingmeloen) – Art. Nr. G276
Productieve honingmeloen met vruchten tussen 500 en 800 g, die ook onder minder warme omstandigheden goed afrijpen. De vrucht is oogstrijp wanneer zich scheurtjes in de vruchtsteel vormen en de
vrucht makkelijk loslaat. Zoet, oranje vruchtvlees, vroegrijpend en aromatisch.
Vermeerderaar: BGH, MF, PN
Sugar Baby (Watermeloen) – Art. Nr. G277
Zoete vruchten met donkergroene schil en zalmkleurig vruchtvlees, tot 3 kg zwaar. Opkweek van
plantgoed vanaf midden april en planten vanaf midden mei. Plantafstand ca. 1 m x 1 m. Bodembedekking met zwart mulchmateriaal bevordert de groei en het afrijpen. Vollegrondsteelt is alleen mogelijk
in warm klimaat, vollegronds kunnen de vruchten dan vanaf augustus geoogst worden, in de tunnel
vanaf midden juli. Niet te vroeg oogsten, pas wanneer de stengel aan de vruchtaanzet verdroogd is,
kan geoogst worden.
54 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: JWE
Groenten
Augurken
Cucumis sativus L.
Prijzen p. 117
Direct zaaien of planten: vanaf midden/einde mei
Zaaihoeveelheid: 10-15 g/are; DKG 20-25 g
Plantafstand: 100 x 50 cm
Optimale bodemtemperatuur: 18–28 °C
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Vorgebirgstrauben – Art. Nr. G170
Inmaakaugurk met vele kleine donkergroene vruchten met vast vlees. Aanbevolen voor jongplanten-verkoop. Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, ROS
Komkommer
Cucumis sativus L.
Prijzen p. 118
Zaaidata: Opkweek voor teelt in verwarmde kas vanaf midden
februari, om te planten midden maart; voor koude kas zaaien
begin april om te planten begin mei, vollegronds directe zaai
vanaf midden mei, alleen voor vollegrondsrassen en augurken
Plantafstand: 100-150 cm tussen de rijen, 30-40 cm in de rij
Zaaihoeveelheid: Bij directe zaai 20-30 g/are; DKG 15-30 g
Precisiezaad: minimum 95 % kiemkracht
Teeltadvies: Gemengdbloemige rassen niet in dezelfde kas planten
met rassen met alleen vrouwelijke bloemen.
Optimale bodemtemperatuur: 18–28 °C
Zaaidiepte: ca. 2 cm
Helena – Art. Nr. G172
Kas-komkommer. Vormt lange, gladde vruchten met middel- tot donkergroene kleur. Dit ras
is in Noordduitsland ontwikkeld en heeft zich verregaand aangepast aan de daar heersende
omstandigheden. Op een hete standplaats enigszins gevoelig voor brandkoppen, daarom
indien nodig beschaduwen. Parthenocarpe komkommer. Kan bij stress soms enkele mannelijke bloemen vormen. Helena heeft zoals gebruikelijk een geringe bemestingsbehoefte. De
vruchten hebben een voortreffelijke smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: GOL, UB
Arola – Art. Nr. G176
Arola is een gemengdbloemige kas-komkommer met lange middel- tot donkergroene
vruchten, licht stekelig. Ze heeft een stevigere schil dan gebuikelijk bij komkommers, maar
kan goed met de schil gegeten worden. Arola is een zeer robuuste variëteit die een goede
weerstand heeft tegen ziekten en plagen en daarom tot in de herfst geoogst kan worden.
Belangrijk: De vruchten worden vooral aan de zijscheuten gevormd! Daarom de zijscheuten
niet dieven maar pas na de vruchtaanzet snoeien. Wanneer ze de top bereiken is het aanbevolen de plant uit te dunnen door de reeds voldragen zijscheuten weg te nemen. Er zijn goede resultaten gehaald met het waaierachtig omhoogleiden van de onverkorte zijscheuten
langs dwarse koorden (afstand 30-40 cm). Arola is een echte komkommer-smaakbeleving!
De vruchten smaken voedzaam en fris aromatisch.
Veredelaar: C. Nagel | Vermeerderaar: PLW
bingenheimer saatgut 55
Groenten
Tanja – Art. Nr. G174
Productieve, gemengdbloemige variëteit voor de vollegrondsteelt (landkomkommer). Jong geoogst
zijn de vruchten donkergroen, slank en ca. 20-25 cm lang. Licht stekelig, volledig vrij van bitterstof.
b-d EHZ | Vermeerderaar: EWE, JWE, MW, PEN, RH
Persika – Art. Nr. G175
Productieve, gemengdbloemige komkommer met groene, korte tot middellange vruchten
met gladde schaal. Geschikt voor vollegrondteelt en kas. Bij glasteelt de zijscheuten na de
tweede komkommer afsnijden. Als minikomkommer, klein en jong, te oogsten, daarom ook
zeer goed geschikt als “vieruurtje” thuis,op school of kantoor. Bijzonder smakelijk, nagenoeg
vrij van bitterstof.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: H. Spieß | Vermeerderaar: BGH, MW, HSP
Courgette
Cucurbita pepo L. convar. giromontiina
Zaaidata: Vanaf midden april opkweek om te planten
vanaf midden mei (na de laatste vorst), of direct zaaien
vanaf midden mei
Plantafstand: 100 x 100 cm
Prijzen p. 118
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 20–24 °C
Zaaidiepte: ca. 3 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 35 g/are;
200 g voor ca. 1000 planten; DKG ca. 170 g
Serafina – Art. Nr. G620
Compact-groeiende courgette, die zich omwille van haar open groei makkelijk laat oogsten.
Mooi gevormde, cylindrische, donkergroen-gemarmerde, glanzende vruchten. Evenwichtige
verhouding tussen vegetatieve groei en vruchtvorming.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: K. Becker | Vermeerderaar: BGH, MW
Alberello – Art. Nr. G449
Struiktype met lichte, licht gemarmerde cylindrische en licht gebogen vruchten. Open groei, rijke en
vroege vruchtzetting. Ideale aanvulling voor de tuinder met directe verkoop. Het vruchtvlees heeft
een fijne consistentie en is zeer smakelijk.
b-d EHZ | Vermeerderaar: UKI
Cocozelle de Tripolis – Art. Nr. G450
Niet veeleisend ras. Lange, groene, gestreepte vruchten. Aanbevolen voor jongplanten-verkoop.
Beproefde hobby-variëteit.
56 bingenheimer saatgut
b-d EHZ | Vermeerderaar: ROS, SWE
Groenten
Zuboda – Art. Nr. G451
Niet rankend ras met groene, licht gemarmerde, lange vruchten met gering zaadholtegedeelte. Start
van de oogst ca. 6 weken na het aanplanten. Vroeg en goede opbrengst.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, GAB, MW, ROS
Zappho Cucurbita maxima – Art. Nr. G254
Hoewel Zappho botanisch gezien tot de pompoenen behoort, wordt zij als courgette
geteeld en gebruikt. De schil wordt dus meegegeten. De vruchten vroeg oogsten bij een
diameter van 8-12 cm met nog lichtgroene kleur. De vruchten zijn breedrond en met geel
vruchtvlees. De planten ranken niet, maar kunnen in de herfst wel tot 1 m lang worden.
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: UB
Paprika/Spaanse Peper
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Capsicum annuum L.
Prijzen p. 118
Zaaidata: begin tot einde februari voor uitplanten onder glas begin tot einde maart;
in warmere regio’s vollegronds vanaf midden mei met uitzaai midden maart.
Plantafstand: 70 x 50 cm
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht;
Habanero: minimum 85 % kiemkracht
Zaaihoeveelheid: ca. 15 g voor 1000 planten; DKG 6-7,5 g
Optimale bodemtemperatuur: 20–25 °C
Attributes
NIEUW!
NIEUW!
Variëteit
Type
Vorm van de vrucht
Kleur bij rijpen
Dikte van het vruchtvlees
Rijping
Pantos
paprika
driehoekig, lang, spits toelopend
donker groen – donker rood
dik
laat
Sweet Dreams
paprika
driehoekig, lang, spits toelopend
licht geel - rood
dun
zeer vroeg
Ferenc Tender
paprika
driehoekig, spits toelopend
licht geel - rood
dik
vroeg
Neusiedler Ideal
paprika
blokpaprika
geelgroen - rood
dun - middel
vroeg
Yolo Wonder
paprika
blokpaprika
donkergroen - rood
dik
middelvroeg
Pusztagold
paprika
afgestompt
lichtgroen -rood
middel
middelvroeg
Liebesapfel
paprika
rond
groen - rood
dik
middelvroeg
Türkischer
Gewürzpaprika
De Cayenne
scherpe
paprika
chilipeper
lang, konisch, afgestompt
donker groen – rood
dun
middelvroeg
lang, smal
groen - rood
dun
middel
Jalapeno
chilipeper
smal, kort, afgerond
groen - rood
dik
middellaat
Sarit Gat
chilipeper
lang, smal
groen - geel
middel
middelvroeg
Habanero Orange
chilipeper
driehoekig, kort
groengeel - oranje
dun
middelvroeg
Paprika
Pantos – Art. Nr. G299
Lang type met spitse (ca. 20 cm lange, 200 g zware), lange, glanzende donkergroene, laat
roodrijpende vruchten. Deze variëteit kenmerkt zich later door haar enorme groeikracht en
gezondheid. Opbinden aanbevolen. Zeer tolerant voor bodemziektes. Hogere opkweektemperatuur nodig dan bij andere rassen. De dikwandige roodrijpe vruchten zijn zeer smakelijk,
een ware beleving voor het gehemelte! Zeer geschikt rauw als sappig frisse paprika of als
grill- en stoofpaprika.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
bingenheimer saatgut 57
Groenten
Sweet Dreams – Art. Nr. G303b
Zeer productieve, vroege paprika van het peperoni-type: lange (tot ca. 15 cm), smalle vruchten, ca. 3 cm breed, spits toelopend. Lichtgeel, rood afrijpend. Milde smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: T. Ritzer | Vermeerderaar: BGH, EWE, RIH, SR
Ferenc Tender – Art. Nr. G309a
Vroegrijpende paprika met lichtgele, dikvlezige, spitse vruchten, die helder rood afrijpen. Voor de teelt onder glas en in warmere
regio’s voor vollegrondsteelt. Zeer zoet en productief.
Veredelaar: RS | Vermeerderaar: EWE
Neusiedler Ideal – Art. Nr. G301
Middelgrote geblokte paprika, geelgroene vruchten, roodrijpend. Zeer productief en vroeg, de vruchten hebben een dunne, lichte schil. Ook goed
geschikt voor vollegrond. Beproefde hobbyvariëteit.
b-d EHZ | Vermeerderaar: EWE, RH, RIH
Yolo Wonder – Art. Nr. G300
Grote, glanzend donkergroene, dikvlezige geblokte paprika. Gezond groeiend en relatief vroeg rood
afrijpend. In warmere regio’s ook geschikt voor vollegrond. Zeer productief. Goede smaak.
Vermeerderaar: BGH, EWE, PLW, RH
Pusztagold – Art. Nr. G306
Middelvroege, productieve paprika met lichtgele, grote, afgestompte vruchten. Voor de beschutte
teelt en in warmere regio’s voor vollegrond. Milde, aromatische smaak, kan ook onrijp goed rauw
gegeten worden.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, MB, RH
Liebesapfel – Art. Nr. G661
Bekende, traditioneel fijnproever-ras met tomaatvormige, ronde vruchten. Dikvlezig, van groen naar
rood rijpend. Ook geschikt voor teelt in vollegrond. Uitgesproken smaak. Aanbevolen voor verkoop
van plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinier. (AS)
NIEUW!
Türkischer Gewürzpaprika
b-d EHZ | Vermeerderaar: UB
– Art. Nr. G674
Scherpe, middelvroege „kruidenpaprika“ met afgestompte vruchten met dunne schil die van
donkergroen naar rood afrijpen. Lengte: ca. 7-8 cm. Zowel geschikt om vers te gebruiken als
om te drogen. Scherptegraad: 6. (AS)
58 bingenheimer saatgut
ReinSaat b-d EHZ I Vermeerderaar: RS
Groenten
Chili-pepers /Spaanse pepers
Scherptegraad op een schaal van 10: 0 (mild) tot 10 (heel pikant)
De Cayenne – Art. Nr. G304
Scherpe peperoni met 10-12 cm lange, slanke groene vruchten. Rood afrijpend. Ca. 60 cm hoog.
Scherptegraad: 6
b-d EHZ | Vermeerderaar: SR
Jalapeno – Art. Nr. G657
Zeer productieve, dikvlezige chili-peper. Vruchten ca. 7 cm lang met afgeronde punt, roodrijpend. Voor glasteelt en vollegrond. Kurkvorming aan de vrucht is typisch voor het ras.
Fruitig-aangename scherpte. Scherptegraad: 3.
Veredelaar: RS | Vermeerderaar: RS
Sarit Gat – Art. Nr. G658
Productieve, gezonde en krachtige chili-peper met aantrekkelijke, 6-8 cm lange, slanke
vruchten. Middelvroeg, geel afrijpend. Gemiddelde vleesdikte. Scherptegraad: 6 (AS)
NIEUW!
Habanero Orange Capsicum chinense
Veredelaar: RS | Vermeerderaar: RS
– Art. Nr. G673
Zeer scherpe, fruitig-aromatische Habanero chilipeper. De lantaarn-vormige vruchten rijpen af van groengeel naar oranje. Bijzonder geschikt voor pikante sauzen, best vers te gebruiken, bij drogen verliezen ze aroma. Ontwikkelingstijd: ca. 100 dagen. Vroege en warme
vooropkweek zijn zeer belangrijk! Scherptegraad 9-10, zeer scherp!
Reinsaat b-d EHZ I Vermeerderaar: RS
bingenheimer saatgut 59
Groenten
Tomaten
Solanum lycopersicum L.
Prijzen p. 119
Zaaidata: vanaf januari voor verwarmde kasteelt, in maart
voor vollegrondsteelt
Plantafstand: in dubbele rijen 75 x 40 cm tot 75 x 60 cm
onder glas, 100 x 50 cm plantafstand vollegronds
NIEUW!
Variëteit
Pilu
Tica
Bolstar Granda
Matina
Hellfrucht
Moneymaker
Goldene Königin
Dorenia
Berner Rose
St. Pierre
Trixi
Zuckertraube
Yellow Submarine
Black Cherry
Ruthje
San Marzano
Quadro
Bogus Fruchta
Rotkäppchen
Golden Currant
Rote Murmel
Vorm van de vrucht
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond
rond-ovaal
rond
afgevlakt rond
rondovaal
rond
peervormig
rond
rond, licht hartvormig
lang-ovaal
ovaal
rond
rond
rond
rond
Kleur
rood
rood
rood
rood
rood
rood
geel
rood
roos-rood
rood
rood
rood
geel
donker paars
rood
rood
rood
rood
rood
geel
rood
Zaaihoeveelheid: 1 g geeft ca. 220 planten;
DKG 3-4 g
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 18–22 °C
Rijping
middelvroeg
middelvroeg
middelvroeg
middelvroeg
middelvroeg
middel
middel
middelvroeg
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
zeer vroeg
zeer vroeg
vroeg
vroeg
Gewone vruchten
Pilu – Art. Nr. G418
Sterk groeiende, middelvroege tot vroege tomatenvariëteit, voor teelt in kas en tunnel. Lang
geleed. Pilu heeft zeer goede vegetatieve eigenschappen gecombineerd met een gelijkmatige generatieve ontwikkeling voor zeer constant oogsten op een hoog niveau. De glanzende,
krachtig rood doorkleurde, middelvaste vruchten van 80-100 g zijn geschikt voor stukoogst.
Volrijp zijn de smakelijke 2 tot 3 kamerige sappige vruchten vooral geschikt voor rechtstreekse verkoop, halfrijp geoogst ook geschikt voor de handel. Pilu heeft een evenwichtige
suiker/zuur-verhouding. Zeer geschikt voor teelt van maart tot oktober in layer-systeem.
Waargenomen resistenties: Fusarium oxysporum f. sp. Lyvopersici (Fol 0,1) en Cladosporium
(bladvlekkenziekte) (Ff 1-5)
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
Tica – Art. Nr. G419
Middelsterk groeiende, kort-gelede, middelvroege tot vroege tomatenvariëteit, voor teelt
onder glas en in tunnel. Mooie, vlakronde en zeer vaste vruchten met glanzend rode kleur,
vruchtgewicht ca. 70 à 90 gram. Goede smaak met evenwichtige suiker/zuurverhouding.
Hoge opbrengst in de buurt van vergelijkbare F1 hybriden. Ook voor vermarkting als trostomaten geschikt. Tica is voor alle afzetkanalen geschikt, ook voor levering aan groothandel. Waargenomen resistenties: Fusarium oxysporum (Fol 0,1), tomatenmozaiekvirus
(TMV 0, 1, 2), Verticilium.
NIEUW!
Bolstar Granda
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PLW
– Art. Nr. G671
Krachtig groeiende, zeer gezonde tomaat voor teelt onder glas en in tunnel. Vaste, ronde vruchten
met een gemiddeld gewicht van ca. 100 g. Zeer goed bestand tegen barsten. Resistenties V, FOL, Cl
1-6, ToMV.
60 bingenheimer saatgut
Veredelaar: B. Vosselmann I Vermeerderaar: BOL
Type
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
normaal
vleestomaat
vleestomaat
cherry tomaat
cocktail tomaat
cherry tomaat
cherry tomaat
cocktail tomaat
pruimtomaat
pruimtomaat
struiktomaat
struiktomaat
wilde tomaat
wilde tomaat
Groenten
Matina – Art. Nr. G422
Vroegste vollegrondstomaat, ook voor de teelt in kas of tunnel. Aardappelbladerig met middelgrote,
helderrode vruchten die niet barsten. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Beproefd ras voor
de hobby-tuinier.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, WH
Hellfrucht – Art. Nr. G420
Vollegrondstomaat met hoge opbrengst. Hellfrucht barst niet, ook niet bij wisselend weer. Goede
weerstand. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
Vermeerderaar: BGH, RH
Moneymaker – Art. Nr. G421
Aanbevelenswaardige vollegrondsvariëteit met rode, middelgrote vruchten zonder groene kraag. Voor
alle gebruiksdoeleinden geschikt. Een hoofdras voor zonnige regio’s. Aanbevolen voor verkoop van
plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, EWE
Goldene Königin – Art. Nr. G423
Middelsterk groeiende, vollegrondstomaat, matig bestand tegen barsten. De goudgele, ronde, middelgrote vruchten hebben door hun geringe zuurgehalte een milde maar aromatische smaak. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
b-d EHZ | Vermeerderaar: EWE, MID
Dorenia – Art. Nr. G626
Middelvroege, krachtige vollegrondstomaat met rondovale vruchten (vruchtgewicht ca.
60-70 g). Zeer gezonde planten, met bijzondere robuustheid tegen Phytophtora. Goede opbrengst. Evenwichtige, fruitige smaak. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten. Beproefd, goed ras voor de hobby-tuinier. (AS)
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: C. Matthes | Vermeerderaar: HSP
Vleestomaten
Berner Rose – Art. Nr. G431
Met zijn zeer goed smakende, grote vruchten een specialiteit voor de rechtstreekse verkoop.
Zeer aantrekkelijke, opvallende licht roze kleur. Dunne schil. Enigszins gevoelig voor neusrot,
daarom is een goede waterverzorging en goede ventilatie belangrijk.
Kultursaat EHZ | Vermeerderaar: BGH, MF, MID, PEN, RH, SR
St. Pierre – Art. Nr. G424
Grote vruchten, vlakronde en productieve vleestomaat. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed.
Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
Vermeerderaar: EWE
bingenheimer saatgut 61
Groenten
Cherry- en cocktail-tomaten
Trixi – Art. Nr. G659
Harmonisch groeiende en gezonde cherrytomaat. Goed bestand tegen barsten, helderrode,
licht ovale vruchten. Vruchtgewicht ca. 20 g. Goed te verzorgen door de fijne opbouw van
de plant en de korte internodiën. Zeer goede, zoete smaak. (AS)
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: S. Wedemeyer | Vermeerderaar: SWE
Zuckertraube – Art. Nr. G427
Rijk dragende, relatief grote cherrytomaat met uitstekende smaak. Lange trossen met kleine, aromatische, rode aantrekkelijke vruchten. Vruchtgewicht ca. 20-25 g. Krachtige groei. Voor kas of onder
regenbescherming. Kan ook met zijscheuten geteeld worden.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BGH, MF, MID, WH
Yellow Submarine – Art. Nr. G432
Gele cherrytomaat met open groei. Aardappelbladerig type. Vele kleine, peervormige, wondermooie vruchten in grote trossen met heerlijke smaak. Omwille van zijn vrolijke groei en
geweldige smaak de ‘kindertomaat’.
ReinSaat b-d EHZ | Vermeerderaar: SWE, MF
Black Cherry – Art. Nr. G623
Rijkdragende en weelderige cherrytomaat (vruchtgewicht ca. 25 g) met donkerpaarse
vruchten die goed bestand zijn tegen barsten. Goede smaak en zeer gezonde planten. Bijzonder geschikt voor aanbod van gemengde cherrytomaten.
ReinSaat b-d EHZ | Vermeerderaar: MF, RS, SRD
Ruthje – Art. Nr. G433
Glanzende krachtige bladeren, korte internodiën, goede vruchtzetting, niet als trostomaat
geschikt. Zeer helderrode tomaten, subtiel gevlamd rond de kelk, lichte hartvorm. Vruchtgewicht tussen 40 en 55 g. Uitzonderlijk goede smaak. De vaste vruchten houden lang aan
de plant. De vruchten niet oogsten voor volledige roodkleuring.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: U. Behrendt | Vermeerderaar: UB
Pruimtomaten
San Marzano – Art. Nr. G429
Een robuuste variëteit, met langovale vruchten, die ook geschikt zijn voor verwerking tot tomatenpuree. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten. Beproefd, goed ras voor de hobby-tuinier.
62 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: PEN, RIH
Groenten
Quadro – Art. Nr. G430
Sterk groeiende, vergaand phytophtora-tolerante variëteit met hoge opbrengst die zowel
voor vollegrondsteelt als kasteelt geschikt is. De ovale vruchten zijn bijzonder geschikt voor
verwerking tot tomatenpuree/-passata. Aanbevolen voor verkoop van jongplanten. Beproefd, goed ras voor de hobby-tuinier.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: H. Spieß | Vermeerderaar: HSP
Balkontomaten
Bogus Fruchta – Art. Nr. G629
Open groei, vroegrijpende struiktomaat met fruitig-zoet smakende, ronde, rode vruchten
van het Hellfrucht-type. Vruchtgewicht: ca. 40 g. Voor balkon en in grote bloempot. Bij
de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Hoogte tot 65 cm, de plant
vraagt ondersteuning met een stok. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Nieuw ras
voor de hobby-tuinder. (AS)
Veredelaar: C. Matthes | Vermeerderaar: HSP
Rotkäppchen – Art. Nr. G434
Compact en relatief open groeiende struiktomaat met smakelijke ronde, rode vruchten van het Hellfrucht-type. Vruchtgewicht: ca. 50 g. Hoogte tot 55 cm. Zeer goed geschikt voor balkon en grote
bloempot.. Bij de beperkt groeiende struiktomaat is dieven niet aanbevolen. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinder. (AS)
b-d EHZ | Vermeerderaar: HSP, MID
Wilde tomaten Lycopersicon pimpinellifolium
Wilde tomaten zijn minder veeleisend dan cultuurtomaten. De bemestingsbehoefte is zeer gering. Te veel bemesting en
water leiden tot sterke loofontwikkeling en verminderen de vruchtkwaliteit. Ze zijn veel toleranter tegen Phytophtora in
blad en vrucht (Phytophtora infestans) dan gebruikelijk bij tomaten en kunnen daarom ook goed vollegronds aangeplant
worden. Ze groeien struikachtig. De zijscheuten matig dieven en de planten enigszins vastbinden. Wanneer van enkele
planten meerdere zijscheuten worden opgebonden aan een stok, zullen de vruchten hiervan vroeger rijpen. De weelderige
groei van verschillende scheuten laat vele verschijningsvormen toe: de planten kunnen vrijgroeiend op minimaal 1 m²
geteeld worden, of als hekverfraaiing, straalvormig of trechtervormig aan stokken.
Golden Currant – Art. Nr. G607
Goudgele tomaten met zoete en aromatische vruchten ter grootte van een kers. Robuuste vollegrondsvariëteit. Vroeg en productief. Ook voor grote potten op balkon en terras. Aanbevolen voor
verkoop van plantgoed. Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
Vermeerderaar: BHO
Rote Murmel – Art. Nr. G608
Zeer zoete, kleine vruchten. Ongeveer zo weelderig als Golden Currant. Aanbeveling voor de teelt:
heeft doorgaans een kiemtemperatuur van ca. 24° C nodig. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed. Beproefd voor de hobby-tuinder.
Vermeerderaar: BHO
bingenheimer saatgut 63
Groenten
Aubergine
Solanum melongena L.
Prijzen p. 119
Zaaidata: vanaf januari voor verwarmde kas, vanaf maart
voor planten in mei
Zaaihoeveelheid: 1 g geeft ca. 130-150 planten;
DKG 4-5 g
Plantafstand: in dubbele rijen 75 x 40 cm tot 75 x 60 cm
onder glas, 100 x 50 cm plantafstand vollegronds
Precisiezaad: minimum 90 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 20–25 °C
Zora – Art. Nr. G641
Krachtige, productieve variëteit voor de professionele teelt, met lang-ovale, donkerpaarse
vruchten. Kelk slechts licht gestekeld. Gelijkmatige vruchtvorming. Door haar harmonische
opbouw is de plant makkelijk te verzorgen. Goede, typische aubergine smaak.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: R. Specht | Vermeerderaar: PEN, PLW
De Barbentane – Art. Nr. G681
Een zaadvast ras uit Frankrijk, rechtop groeiend. Aanbinden is aanbevolen. De vruchten worden ca. 2025 cm lang, zijn lang cylindrisch, met donkere, zwarte kleur en gladde, glanzende schil. Zeer krachtig en
gezond. In warme regio’s ook voor vollegrondsteelt geschikt. Aanbevolen voor verkoop van plantgoed.
Beproefd ras voor de hobby-tuinder.
Vermeerderaar: PEN
Physalis
Physalis peruviana
Prijzen p. 120
Zaaidata: vanaf midden januari opkweek voor kasteelt
voor planten vanaf midden maart; voor vollegrondsteelt:
zaaien midden maart voor planten in mei
Zaaihoeveelheid: ca. 3 g voor 1000 planten,
DKG 1-1,6 g
Optimale bodemtemperatuur: 20–24 °C
Plantafstand: ca. 70 x 50 cm
Schönbrunner Gold – Art. Nr. G646
Zeer weelderige plant met donker-goudgele bessen voor de versverkoop. Grootvruchtige
selectie van het onderzoeksinstituut voor tuinbouw “Schoenbrunn/Wien”. Enkel geschikt
voor vollegrondsteelt. Ondersteuning of opbinden en het regelmatig terugsnoeien van zijscheuten is nodig. Geschiktheid van het klimaat is vergelijkbaar met paprika en aubergine.
Zeer aromatische vruchten met zoet-zurige smaak.
64 bingenheimer saatgut
ReinSaat b-d EHZ | Vermeerderaar: RS, WH
Groenten
Suikermais
Zea mays convar. saccharata L.
Prijzen p. 120
Zaaidata: vanaf begin mei
Plantafstand: ca. 60 cm bij enkele rijen; 80-100 cm bij dubbele rijen;
in de rij 20-25 cm
Zaaihoeveelheid: ca. 200 g/are; DKG 100-300 g;
ca. 5-7 zaden per lopende meter
Teeltadvies: wegens inkruisingsgevaar, een afstand van
minimum 500 m aanhouden van voedermaïs en
normaalzoete rassen
Precisiezaad: minimum 85 % kiemkracht
Optimale bodemtemperatuur: 15–20 °C
Zaaidiepte: 3–5 cm
Golden Bantam – Art. Nr. G455
Golden Bantam is een oud ras (bekend sinds 1902). Het ras behoort tot de groep van normaalzoete
suikermaïstypes. De kwaliteit van de kolven is zeer goed, wanneer ze op het juiste moment, melkrijp
geoogst worden. De omzetting van suiker naar zetmeel na de oogst gebeurt sneller dan bij de dubbel
-zoete rassen. Wanneer geen gekoelde opslag en gekoeld vervoer voorhanden is, moet Golden Bantam daarom de dag van oogsten gegeten worden. Aangename smaak, minder zoet dan hybriden.
Beproefd variëteit voor hobby-tuinders.
b-d EHZ | Vermeerderaar: BOL, PAV
Suikermaïs dubbel-zoet
Wereldwijd de eerste dubbel-zoete, zaadvaste maïsrassen. De omzetting van suiker in
zetmeel is, zoals bij de zogenaamde sh2-typen gebruikelijk is, duidelijk vertraagd. Deze
drie nieuwe rassen hebben een krachtige jeugdontwikkeling, zijn stabiel en robuust. De
kolven zijn gelijkmatig en groot. De planten hebben een middelhoge tot hoge groei. De in
vergelijking met hybriden variabele hoogte van de planten heeft geen invloed op de kolvenopbrengst. Bijzonder aromatische smaak met uitgesproken zoetheid. Teeltadvies: bij
gelijktijdig zaaien van de drie rassen krijgt men een breed oogstvenster van 2-3 weken.
Damaun (vroeg) – Art. Nr. G456
Kortste groeiperiode van ca. 85-95 dagen. Middelhoge groei. De kolven zijn iets kleiner dan bij de latere rassen. (AS)
Veredelaar: F. Ebner | Vermeerderaar: SR
C 100
M 100
K 61,8
M 67,2
Y 100
Mezdi (medium) – Art. Nr. G457
Middellange groeiperiode van ca. 90-100 dagen. Hoge groei. (AS)
Veredelaar: F. Ebner | Vermeerderaar: SR
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Tramunt (laat) – Art. Nr. G458
Groeiperiode van ca. 100-105 dagen. Hoge groei. (AS)
Veredelaar: F. Ebner | Vermeerderaar: SR
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
bingenheimer saatgut 65
Plantgoed ui en knoflook
Plantgoed, Ui en Knoflook
Plantgoed wordt omwille van de vochtigheid niet samen met zaadgoed verzonden en heeft dus extra verzendingskosten. Het tijdstip van verzending
van plantgoed hangt af van groeistadium en gunstige weersomstandigheden
voor verzending. In het voorjaar wordt het plantgoed verzonden tussen eind
februari en midden maart. In de herfst midden tot eind september.
De productie van uienplantgoed voor de biologische landbouw stelt de telers
voor grote uitdagingen. In het bijzonder bij vochtig weer in de afrijpings- en
oogstfase is het gevaar voor infectie met schimmelziekten zeer groot. In Nederland werd hiervoor een systeem van warmwaterbehandeling ontwikkeld. De
plant-uien en –sjalotten ondergaan doorgaans preventief een warmwaterbehandeling tegen een aantasting van Fusarium oxysporum en Peronospora destructor (echte Meeldauw). Hierdoor kan de schil van de uien een grijs-zilvere
verkleuring krijgen.
Let op
n
or plantgoed va
bestellingen vo
jd
ti
al
n
k worde
ui en knofloo
n
d en hebben ee
el
apart behand
skost.
extra verzending
Bewaring: wanneer u de uien tot het uitplanten nog dient te bewaren, zorg dan voor
een droge en warme bewaring onder voortdurende beluchting
Uien plantgoed Allium cepa L.
Planten: maart/april
Plantafstand: ca. 30 cm tussen de rijen, 5-10 cm in de rij
Plantdiepte: ca. 4–5 cm
Sturon – Art. Nr. G521
Grote, ronde uien, bestand tegen schieten, harde schil en goed te bewaren. Sortering: 10–21 mm (a)
en 21–24 mm (c). Om het risico op schieten te beperken is het aanbevolen het uien plantgoed warm en
droog te bewaren (idealiter 18-20 °C).
Voor de productie van gedroogde ui bevelen we het kleine kaliber G521a aan. Omdat grotere kalibers
(G521c) van nature een grotere neiging om te schieten hebben en dus snel en krachtig loof vormen,
zijn ze bijzonder goed geschikt voor de teelt van bosui/busselui. Speciaal voor ons uit Demeter
zaadgoed geproduceerd. Aanbod beperkt, gelieve tijdig te bestellen. (Bij leveringstekorten
behouden we ons de mogelijkheid van vervanging door een alternatief voor).
Vermeerderaar: CB
Red Baron – Art. Nr. G525
Rode ui. In het bijzonder geschikt om te busselen/bossen. Warmtebehandeld en daardoor bestand
tegen schieten. Sortering: 10 – 21 mm
Vermeerderaar: CB
Red Sun (Sjalotten) – Art. Nr. G535
Rode schil, ronde variëteit voor de fijnproeverskeuken. Sjalotten kenmerken zich door een bijzonder
kruidige, toch milde smaak. Bij ca. 25 cm tussen de rijen, 12 – 15 cm in de rij is de benodigde zaadhoeveelheid 45 kg/100 m².
66 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: CB
Prijzen p. 120
voor beUiterste data
stellingen:
6
2 februari 201er 2016
en 2 septemb
Plantgoed ui en knoflook
Winter ui plantgoed
Planten: begin oktober
Plantafstand: ca. 30 cm tussen de rijen, 5 – 10 cm in de rij.
Plantdiepte: ca. 3–5 cm
Radar – Art. Nr. G530
Ronde uivorm met goede sterke schil, geschikt voor overwinteringsteelt. Planttijd tot eind oktober.
Levering in september!
Vermeerderaar: CB
Indicaties voor hoeveelheden:
Ras
Art.Nr.
Grootte (ø)
1 kg omvat
Sturon (klein kaliber)
G521a
10-21 mm
350-450 stuks
plantgoedhoeveelheid
(kg/are (100 m²))
15
Sturon (groot kaliber)
G521c
21-24 mm
150-180 stuks
40
Red Baron (rode schil)
G525
10-21 mm
350-450 stuks
15
Red Sun (sjalot)
G535
25-45 mm
40- 60 stuks
45
Radar (winterui)
G530
10-21 mm
350-450 stuks
15
Knoflook Allium sativum L.
Planten: Voorjaarsknoflook: begin maart tot begin april;
herfstknoflook: eind september tot midden oktober
Plantdiepte: ca. 4–5 cm
Plantafstand: ca. 30 cm tussen de rijen,
15-20 cm in de rij
Belangrijk: de bollen delen net voor het planten.
Levering in hele bollen.
Plantgoedhoeveelheid: 1 kg bevat ca. 150 tenen;
10 – 15 kg/are
NIEUW!
Flavor – Art. Nr. G543
Witte voorjaarsknoflook met smalle, licht roze gekleurde tenen en vaste schutbladeren. Langzaam
groeiend. Aansluitend op de herfstknoflook te oogsten voor de verse vermarkting en ook bijzonder
goed geschikt om te drogen en te bewaren. Ca. 10-15 tenen per bol.
Vermehrer: AIL
Thermidrome – Art. Nr. G540
Vroege herfstknoflook met witte, licht blauwpaars geaderde tenen. Productief, robuust ras. Ideaal
voor de versvermarkting, gemiddelde bewaarbaarheid.
Vermeerderaar: AIL
bingenheimer saatgut 67
Groenbemesting
Groenbemesting
Prijzen p. 121
Het gebruiken van groenbemesters is in de biologische landbouw heel belangrijk. Op oppervlakken die voor korte of langere tijd niet gebruikt worden voor de teelt, zouden consequent groenbemesters moeten worden ingezaaid. De bodem
kan zich zo herstellen, hij wordt diep doorworteld en de bodemkwaliteit blijft bewaard of verbetert zelfs.
• Winterharde soorten verhinderen de uitspoeling van voedingsstoffen in de winter.
• Snelgroeiende soorten werken onkruidonderdrukkend.
• Diepwortelende soorten kunnen voedingsstoffen in diepere bodemlagen weer naar de oppervlakte brengen.
• Vlinderbloemigen leggen door symbiose met wortelknobbelbacteriën stikstof vast uit de lucht en maken deze beschikbaar voor de vervolgteelt.
De tabel geeft een overzicht van gebruik voor de verschillende gewassen
NIEUW!
Soort/variëteit Code
zaaidata
Phacelia
D10
Boekweit
Bladrammenas
Gele mosterd
D110
D115
maart – begin
sept (evt. okt)
april – aug
maart– okt
D116
Zonnebloem
D120
Winter- (bonte) wikke
Zomer- (voeder-)wikke
Voedererwt
Veldboon
“Bioro”
Witte klaver
‚Rivendel‘
Inkarnaat­
klaver
Akkerhoning-klaver
(geel)
Perzische
klaver
Blauwe lupine
Benodigde
zaadhoeveelheid
Éénjarig of
meerjarig
100 – 300 g/a
éénjarig
600 – 800 g/a
250 g/a
éénjarig
éénjarig
200 g/a
éénjarig
400 – 500 g/a
éénjarig
D200
Midden aug –
sept
april – einde
aug
Aug – okt
600 – 800 g/a
éénjarig
D201
April – aug
1,0 – 1,25 kg/a
éénjarig
D202
Begin maart –
begin aug
Vanaf februari
1,3 kg/a
éénjarig
2 kg/a
éénjarig
100-120 g/a
meerjarig
250 – 300 g/a
D203
D422
Over wintering
ja
neen
ja
neen
neen
Ja
neen
ja
neen
ja
ja
ja
neen
–
neen
neen
neen
ja
ja
Voor wintertussenteelt. Stikstofbinder.
ja
ja
Pionierplant voor arme en verdichte bodem.
Stikstofbinder
ja
ja
Oktoberzaai kan overwinteren. Teeltrotatie
neutraal
Snelle bodembedekking
Voor biofumigatie
Zeer snel groeiend, onkruidonderdrukkend
gewas.
Hoge groenmassa opbrengst. Bindt voedingsstoffen en verhindert uitspoeling.
Diepreikende wortels laten veel licht verteerbaar organisch materiaal achter in de
bodem. Stikstofbinder.
Sterke onkruidonderdrukking door hoge
groenmassa vorming. Stikstofbinder.
Snelle bodembedekking, veel massa, zomertussenvrucht. Stikstofbinder.
Krachtige penwortel, veel groenmassa. Dicht
zaaien.
Stikstofbinder, snelle bodembedekking,
tredvast.
D221
maart-midden
april/juli-begin
aug
april – eind
sept
maart - aug.
250 – 300 g/a
één- tot
tweejarig
tweejarig
D211
mei – aug
180 – 250 g/a
éénjarig
stikstofbinder
ja
neen
D260
1,2 – 1,5 kg/a
éénjarig
neen
200 – 300 g/a
éénjarig
–
neen
D300
D301
april – aug
Feb - juni
400 g/a
1,9 kg/a
éénjarig
meerjarig
In het bijzonder geschikt voor lichte tot
middelzware bodem. Stikstofbinder.
Snelle bodembedekking door snelle jeugdontwikkeling. Stikstofbinder.
Stikstofbinder, voor arme bodem
Extreme droogtetolerantie
–
D210
midden/einde
maart - juli
april – eind juli
ja
ja
neen
ja
D390
1 – 1,2 kg/a
meerjarig
–
ja
1,5 kg/a
“overjarig”
–
ja
350 g/a,
onderzaai:
200 g/a
300 g/a
tweejarig
–
ja
meerjarig
Maakt de grond diep los. Droogtetolerant.
–
ja
Goed groenbemestingseffect en volgja
teelt-neutraal. Voor oogst van de zaden al in
april zaaien.
Insectenvoederplanten, in het bijzonder
ja
geschikt voor veldranden. Mooie blikvanger.
D220
Alexandrijnse
klaver
Seradella
Esparsette
(Sainfoin)
Semiblijvende
rogge
Wikke - rogge
D400
Maart – eind
okt
sept - okt
Grasklaver
D420
tot eind aug
Luzerne –
rode klaver
- gras
Vlas
D421
eind maart –
eind juli
D470
tot aug
500 g/a
éénjarig
D490
begin mei –
eind juli
300 g/a
éénjarig
Bloemenranden/insectenbuffet
Bijen
weide
Specifieke kwaliteiten
68 bingenheimer saatgut
Krachtige doorworteling, snelgroeiend, goed
als wintertussenvrucht.
Verhindert uitspoeling in de winter. Intensieve bodemdoorworteling. Stikstofbinder.
25% vlinderbloemigen, geschikt voor alle
standplaatsen (ook extreem droge)
neen
neen
Groenbemesting
Phacelia (bijenvriend)
Phacelia tanacetifolia – Art. Nr. D10
Geeft een goede bodemstructuur en is een eersteklas voedselproducent voor bijen, hommels, etc.
Phacelia gezaaid in maart geeft bloemen in juli, later ingezaaid, tot begin september, geeft een goede
groenbemesting en het gewas vriest af bij vorst. Phacelia die in oktober gezaaid wordt kiemt goed en
overwintert normaal gezien goed. Kiemt in het donker. 100 – 300 g/are. Zaaidiepte: 1–2 cm.
Boekweit
Vermeerderaar: CAM, KBH
Fagopyrum esculentum – Art. Nr. D110
Snel groeiende en de bodem bedekkende groenbemester en bijenplant. Compacte groei en relatief
robuust ras. Het gewas vriest af in de winter. Wordt ca. 80 cm hoog. Uitzaaien tot eind augustus.
Zaaidiepte: 1 – 2 cm.
Vermeerderaar: CAM, LAM
Bladrammenas
Raphanus sativus – Art. Nr. D115
Nematodenreducerende groenbemester voor biofumigatie. Zeer krachtige, sterke wortel. Zaaidiepte: 3–4 cm.
Vermeerderaar: CAM
Gele mosterd
Sinapsis alba – Art. Nr. D116
Zeer snel groeiende, niet veeleisende en bladrijke tussenvrucht. Laatbloeiend ras, relatief ongevoelig voor droogte. Snelle bodembedekker met
goede onkruidonderdrukking. Niet als voorvrucht voor koolgewassen. Zaaidiepte: 1–3 cm.
Vermeerderaar: CAM
Zonnebloem
Helianthus annuus – Art. Nr. D120
Goede groenbemestingsplant met hoge groenmassa-opbrengst. Ook als versvoeder of inkuilen te gebruiken. De zonnebloemen door de winter
laten staan is goed voor nuttige insecten. Zaaien tot eind augustus. Zaaidiepte: 2–3 cm.
Vermeerderaar: MIC, MTB
Winterwikke (bonte wikke)
Vicia villosa – Art. Nr. D200
Winterwikke hoort met haar diep reikende wortelen tot de wintertussenvruchten die de bodem het sterkst voorzien van licht verteerbaar organisch materiaal. Uitstekende voorvrucht voor prei, spruiten, e.a. Zaaidiepte: 2–5 cm.
Vermeerderaar: CAM
Zomerwikke (voederwikke)
Vicia sativa – Art. Nr. D201
Kleinzadige, makkelijk groeiende bemestings- en eiwitrijke voederplant. Sterke onkruidonderdrukking door hoge groenmassa-vorming, krachtige
doorworteling van de bodem, geeft een goede kruimelstructuur en een hoge stikstofverrijking. Niet winterhard. Zaaidiepte: 2–5 cm.
Vermeerderaar: CAM
Voedererwten
Pisum sativum – Art. Nr. D202
Snelgroeiende groenbemestingsplant met hoge groenmassaontwikkeling. Goede onkruidonderdrukking. Krachtige doorworteling in de bovenste
laag van de bodem. Kleinzadige variëteit, daarom geringere zaaihoeveelheid per hectare. Zaaidiepte: 4–6 cm.
Veldbonen
Vermeerderaar: CAM
Vicia faba – Art. Nr. D203
Bioro is een gezonde, winterharde veldboon met goede jeugdontwikkeling. Bij zeer vroege uitzaai, uitstekende voorvruchtwerking, in het bijzonder voor gewassen met een hoge stikstofbehoefte. Goede massa-ontwikkeling in de aanvangsfase, hoge zaadopbrengst, bitterstofarm.
Kleinzadige variëteit met laag DKG: 450 g. Ook voor zware bodemomstandigheden geschikt. Zaaidiepte: 4–10 cm.
Vermeerderaar: ÖKN
bingenheimer saatgut 69
Groenbemesting
NIEUW!
Witte klaver „Rivendel“
Trifolium repens – Art. Nr. D422
Laaggroeiend witte klaverras, goed geschikt voor onderzaai. Goede biomassa-ontwikkeling en goed nagroeivermogen. Geringe neiging tot uitval
in de winter. Tot ca. 15 cm diepte goede ontwikkeling van een fijn wortelnetwerk. Voor meerjarige mengsels. Zeer tredvast. Zaaidiepte: 1-2 cm.
Vermeerderaar: CAM
Inkarnaatklaver
Trifolium incarnatum – Art. Nr. D220
Eénsnedig voor de wintertussenteelt. Stelt weinig eisen aan de bodem. Snel groeiend en sterk vertakt wortelstelsel. Stikstofbinder. Zaaidiepte:
1–2 cm
Vermeerderaar: CAM
Akkerhoningklaver
Meliotus officinalis – Art. Nr. D221
Pionierplant voor humusarme en verdichte bodem, tweejarig met lange, sterk vertakte penwortel, zeer goede insectenplant. In aanvangsfase
langzame ontwikkeling. Hoog coumarine-gehalte, niet geschikt voor veevoeder. Zaaidiepte: 1–2 cm.
Helaas niet beschikbaar voor teeltseizoen 2016.
Perzische klaver
Trifolium resupinatum – Art. Nr. D211
Snelgroeiende zomerklaver, meersnedig, niet winterhard, met hoge eiwitopbrengst en zeer goed regeneratievermogen, levert vele gelijkmatige snedes tot in de late herfst. De intensief naar honing geurende bloemen vormen een ideale bijenweide. Uitzaaien: mei tot augustus. Standplaats: verdraagt alle
bodemtypes, met een voorkeur voor lichte bodemlagen en middelzware bodem. Zaaidiepte: 1–2 cm.
Vermeerderaar: CAM
Blauwe lupine
Lupinus angustifolius – Art. Nr. D260
Langzame jeugdgroei. Groeit goed op lichte tot middelzware bodem. Diepe bodemdoorworteling, geeft goede stikstofvoorziening en verbetering
van de bodemstructuur. Omwille van het bitterstofgehalte wordt gebruik als veevoeder afgeraden. Zaaidiepte: 3–4 cm.
Vermeerderaar: CAM
Alexandrijnse klaver
Trifolium alexandrinum – Art. Nr. D210
Meersnedig, voor de éénjarige grasklaver-teelt. Zeer snelle jeugdgroei, snelle bodembedekking, stikstofbinder. Uitzaaien tot eind juli. Zaaidiepte:
1–2 cm.
Seradella
Vermeerderaar: CAM
Ornithopus sativus – Art. Nr. D300
Seradella is een robuuste vlinderbloemige voor arme standplaatsen. Ze heeft een wat langzame aanvangsontwikkeling, is éénsnedig, niet winterhard en is een goede voorvrucht voor gewassen met een grote stikstofbehoefte. Groeit ook bij lage temperatuur tot in de late herfst en verdraagt
daarbij vorst tot -5°C. Houdt niet van kalk en heeft daarom een voorkeur voor zure licht lemige zandgrond. Rijk bloeiend in witroze. Eiwitrijke
voederplant voor kleinvee en vee. Stikstofverrijking, verbetert de zandbodem. Zaaiperiode: april tot augustus. Zaaidiepte: 1–2 cm.
Esparsette (Sainfoin)
Vermeerderaar: CAM
Onobrychis viciifolia – Art. Nr. D301
Bijzonder geschikt voor droge, lage gronden, zonder kalkgebrek. Meerjarige, warmteminnende winterharde vlinderbloemige. Extreem droogtebestand door zijn diepreikende wortelnetwerk. Pionierplant.
Als eiwitrijke voederplant en als stikstofbindende bodemverbeteraar, wordt Esparsette vaak geteeld.
Rijk bloeiend in roze, zeer goede nectar- en stuifmeelgift voor bijen. Zaaiperiode: februari tot juni.
Zaaidiepte: 2–3 cm.
70 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: CAM
Groenbemesting
Semiblijvende rogge
Secale multicaule – Art. Nr. D390
Meerjarige, zeer winterharde en weinig veeleisende bemestingsplant. Sterke uitstoeling en intensieve doorworteling van de bodem, goed geschikt als wintertussenvrucht, snelle opkomst, ook bij droogte. Zaaidiepte: 1 – 2 cm.
Vermeerderaar: MDÖ
Wikke-rogge mengeling
Trifolium incarnatum – Art. Nr. D400
Winterharde groenbemester/voedermengsel van rogge en winterwikke. Verhindert uitspoeling van voedingsstoffen in de winter. Zaaidiepte: 2–3 cm.
Vermeerderaar: CAM
Grasklaver – Art. Nr. D420
Dit mengsel bevat 25 % rode klaver, 40 % Engels raaigras, 35 % Italiaans raaigras (veranderingen in de mengverhouding voorbehouden). Zaaidiepte: ca. 1 cm.
Vermeerderaar: CAM
Luzerne/rode klaver/gras mengeling – Art. Nr. D421
Meerjarig mengsel. Gezien luzerne zich in het eerste jaar vaak slechts langzaam ontwikkelt, is voor de zekerheid rode klaver in het mengsel
aanwezig. De grassen zorgen voor een vergaande onkruidonderdrukking. Luzerne maakt vanaf het tweede jaar, door zijn diepreikende, krachtige
penwortel de bodem goed los. Luzerne heeft een hoge droogtetolerantie. De luzerne is met rhizobieën geënt.
Vlas
Vermeerderaar: CAM
Linum usitatissimum – Art. Nr. D470
Oude, elegante en niet veeleisende cultuurplant met wonderlijke blauwe bloemen. Ca. 40–50 cm hoog.
Vooral geschikt voor groenbemesting, voor veldomranding bij maïs. De geoogste zaden (lijnzaad) zijn
een waardevolle voedingsaanvulling. Als groenbemesting. Zaaidiepte: ca. 1 cm.
Bloemenrandmengsel/insektenbuffet
Vermeerderaar: SR
– Art. Nr. D490
Eénjarig, laaggeprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten, speciaal voor de professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie (komkommerkruid), lupine, alexandrijnse klaver, Perzische klaver, zomerwikke, seradella, hartgespan, dille, kaasjeskruid. (Veranderingen in samenstelling voorbehouden.) Mengsel zonder kruisbloemigen. Leguminozen
zorgen voor een goede stikstofaanrijking en vormen daarmee een waardevolle voorvrucht. Snelgroeiende rassen zorgen voor een vroegtijdige bodembedekking en een goede onkruidonderdrukking.
Eigen mengsel
Groenbemesting voor tuinbouw oppervlakken. Let u op de aangegeven verpakkingshoeveelheden in de prijslijst.
Wij betrekken de zaden van groenbemestingsgewassen uit biologische teelt bij marktleidende aanbieders van biologische groenbemesterszaden. Deze zaden worden bijna alleen geproduceerd op oppervlakken die geregistreerd zijn bij één van de volgende biologische certificeerders:
Bioland, Demeter, Naturland, Bio Siusse (Zwitserland) und Ernte-Verband (Oostenrijk). Een verklaring van de certificeerders voor afzonderlijke
zaadgoedpartijen is nog niet mogelijk. We bieden de zaden aan als biologisch zaadgoed in overeenkomst met EU regeling voor biologische
landbouw EU-VO 834/2007.
bingenheimer saatgut 71
Kruiden
Kruiden Art,
Code
éénjarig
tweejarig
meerjarig
DKG (g)
Zaadhoeveelheid
voor direct zaaien
(g/100m²)
Zaadhoe­
veelheid 1000
planten (g)
1,0–1,7
40–50
3–4
50–60
50–70
250
2
3
Soort
Botanische naam
Basilicum
(verschillende rassen)
Bonenkruid
Bergbonenkruid
Bernagie/Borage
(komkommerkruid)
Dille Tetra Dille
Ocimum sp,
•
Satureja hortensis
Satureja montana
Borago officinalis
•
•
0,4–0,6
0,3–0,5
16–22
Anethum graveolens
•
1,4–2,2
Karwij
Carum carvi
•
K30
K31
K32
Kervel
Koriander
venkel
Anthriscus cerefolium
Coriandrum sativum
Foeniculum vulgare
•
•
•
K35
K38
K40
K45
K46
K80
K50
K51
Zuring
Lavendel
Lavas (maggikruid)
Echte marjolein
Oregano (wilde marjolein)
Griekse Oregano
Pimpernel
Russische dragon
Rumex acetosa
Lavandula officinalis
Levisticum officinale
Origanum majorana
Origanum vulgare
Origanum heracleoticum
Sanguisorba minor
Artemisia dracunculus
K58
K61
K63
K91
K64
K65
K70
K73
K79
K81
K90
Salie
Bieslook (verschillende
variëteiten)
Chinese bieslook
Zwarte komijn
Gekroonde ganzebloem
Tijm
Hyssop
Barbarakruid (winterkers)
Waterkers
Citroenmelisse
Salvia officinalis
Allium schoenoprasum
K8–
K17
K15
K16
K18
K20
K22
K25
Allium tuberosum
Nigella sativa
Chrysanthemum coronarium
Thymus vulgaris
Hyssopus officinalis
Barbaraea praecox
Nasturtium officinale
Melissa officinalis
•
2,5–3,0
•
1,1–2,3
10–17
3,5–8,5
40–60
80–100
60–80
8–10
10
•
•
•
•
0,8–1,3
0,7–0,9
2,4–3,6
0,12–0,18
0,07–0,1
0,05–0,13
7–11
0,2–0,35
200
20
50–80
50–80
40–50
40–50
300
30–40
3
2
8
0,6
1
1
15
1
•
•
7,5–9
0,8–1,5
50–80
60–100
15
0,5–2
•
3
1,9–2,7
2,4–2,7
0,25–0,3
0,9–1,2
1,0–1,2
0,25
0,5–0,7
500
150–200
100–120
50–70
40–60
40–50
30
10
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peterselie en snijselder zijn bij de groenten opgenomen.
ZAADSCHIJVEN
Voor een selectie van kruiden bieden wij voor grotere afnamehoeveelheden zaadschijven aan. Zij maken het mogelijk
snel, exact en efficient te zaaien. Aanbevolen voor directe
verkoop voor uitbreiding van het aanbod met verse potkruiden. Door hun eenvoud in gebruik, zijn de zaadschijven ook
geschikt voor instellingen voor mensen met een beperking.
De schijven hebben een diameter van 10 cm en het zadenaantal per schijf maakt ze geschikt voor 11/12 potten. De
soortnamen zijn op de schijven gedrukt, zodat geen verwarring kan ontstaan.
72 bingenheimer saatgut
•
80–120, Voor
bussels tot 400
60–100
•
8
1
2
3–4
Ca, 0,5
3
Kruiden
Prijzen p. 121-122
Zaadhoev,
1000 (10 cm)potten (g)
Zaai- of plantafstand (cm)
Zaaidiepte (cm)
Zaaiperiode
Bijzonderheden
25 x 25 tot
30 x 25
30 x 25
50 x 25
30 x 30 tot
30 x 40
30 x 5–10
0,3 – 0,5
lichtkiemer, warmte-minnend
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
0,5 – 1
vooropkweek vanaf april in kas, vanaf
mei vollegronds
april tot juni
vooropkweek vanaf maart aanbevolen
april tot juni
2–3
vollegronds april tot juli
Ca, 100 zaden/lopende meter
30 x 5
1–2
Dikwijls in het eerste jaar als onderzaai
20
30 x 5–10
30 x 10
30 x 25
oppervlakkig zaaien
1–2
1–2
vooropkweek vanaf maart, direct april
tot juni
maart - juni
maart - april
maart - april
15–20
4
40
4
3
3
80
5–6
30 x 25
50 x 30
40–50
50 x 30
30 x 25
30 x 25
30 x 25
40 x 30
0–5
oppervlakkig zaaien
1–2
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
1
oppervlakkig zaaien
80
20
50-60 x 30-40
30 x 25
1,5
2 – 2,5
60
30 x 25
30 x 25
30 x 10
30 x 25
60 x 25
30 x 5–10
30 x 10
50-60 x 30-40
2 – 2,5
1
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
oppervlakkig zaaien
20
10
150
20
45
6
10
5–10
6
vooropkweek vanaf begin april
vooropkweek vanaf februari
vooropkweek vanaf maart
april - mei
vooropkweek vanaf februari
vooropkweek vanaf februari
vanaf maart
vooropkweek vanaf maart; planten vanaf
midden april tot eind mei
vooropkweek vanaf maart
vooropkweek vanaf feb, vollegronds
vanaf maart tot juli
maart tot aug
vanaf eind april
hele jaar, directe zaai vanaf april
vooropkweek vanaf midden maart
vooropkweek vanaf midden maart
juli - september
hele jaar in potten in kas
vooropkweek vanaf midden maart
lichtkiemer
lichtkiemer
Lichtkiemer, vochtig houden
gevoelig voor vorst, uitdunnen op 20 - 30
planten/m²
lichtkiemer
wisselende temperaturen voor kieming
3 à 4 jaar te gebruiken
lichtkiemer, warmte- en vocht-behoevend
lichtkiemer, bijenplant
donkerkiemer
lichtkiemer, bijenplant
lichtkiemer, goede waterverzor-ging nodig
vooropkweek aanbevolen
lichtkiemer
vooropkweek aanbevolen, bijenplant
kan met afdekken overwinteren
vochtig houden
lichtkiemer, jonge planten zijn vorstgevoelig
Voor volgende soorten, kunnen we zaadschijven aanbieden:
Variëteit
Struikbasilicum
Basilicum, grootbladig
Rode basilicum
Bonenkruid
Kervel
Koriander
Art. Nr.
K8
K11
K12
K15
K30
K31
Variëteit
Echte marjolein
Bieslook Gonzales
Tijm
Citroenmelisse
Grüne Perle (krulpeterselie)
Einfache Schnitt (bladpeterselie)
Rucola
Art. Nr.
K45
K63
K70
K90
G311
G312
G480
Prijzen: p. 122
De prijzen en beschikbare hoeveelheden vindt u in de prijslijst van de kruiden. Bij elke bestelling wordt een korte
teelthandleiding gevoegd.
bingenheimer saatgut 73
Kruiden
Basilicum
Voor alle basilicumrassen geldt:
Kruid- en geneeskrachtige plant, warmtebehoevend en vorstgevoelig. Veel regen en temperaturen onder 8° C veroorzaken
verkleuringen van het blad. Vooropkweek voor vollegrondse teelt vanaf midden april, in kleine bussels/bosjes verplanten.
Rechtstreeks zaaien mogelijk vanaf mei, hoewel vooropkweek van plantgoed aanbevolen blijft. Slechts zeer licht bedekken,
lichtkiemer! Oogst tot net voor de bloei, DKG 1,0 – 1,7 g; bij rechtstreeks zaaien: 40 – 50 g/100 m², bij vooropkweek 3 – 4 g
voor 1000 planten of 20 g voor 1000 potten. Let op: slakken houden van basilicum.
Struikbasilicum (Bush Basil) Ocimum basilicum var. minumim – Art. Nr. K8
Zeer compact, vertakt met kleine bladeren, zeer laat bloeiend, goed geschikt voor teelt in pot. Plantafstand 25 x 25 cm. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: SEK
Basilicum middelgrootbladig
Ocimum basilicum – Art. Nr. K10
Eénjarig, ca. 30 cm hoog. De middelgrootbladige vorm verenigt een goed aroma met voldoende sterke vegetatieve groei. Mooie planten voor
pot. Plantafstand ca. 30 x 25 cm.
Vermeerderaar: SR, SEK
Basilicum, grootbladig
Ocimum basilicum – Art. Nr. K11
Genovese type. Grootbladige vorm, sterke groei, zeer goed aroma. Meest geschikte variëteit om te
busselen/bossen en voor verwerking. Plantafstand ca. 30 x 25 cm. Ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: SEK
Basilicum roodbladig
Ocimum basilicum – Art. Nr. K12
Rood-bruine, decoratieve, aromatische basilicum. Ook gebusseld/gebost zeer aantrekkelijk. In teelt
wat gevoeliger dan groene basilicum. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als
zaadschijven.
Vermeerderaar: BOL, SR
Citroenbasilicum
Ocimum americanum – Art. Nr. K13
Naar citroen smakende basilicum. Zeer aromatisch; voor thee en salades, vers en gedroogd.
Kaneelbasilicum
Vermeerderaar: SR
Ocimum basilicum var. cinnamomum – Art. Nr. K14
Aangenaam aroma. Verbindt kaneel en basilicum tot een uniek geur- en aromabouquet. Vormt grote bladeren. Door de kleine, paarse bloemen
ook zeer decoratief in bloembedden.
74 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: BOL
Kruiden
Thaise basilicum
Ocimum basilicum – Art. Nr. K17
Laaggroeiende basilicum met groene, licht paars getinte middelgrote bladeren. De donkerpaarse steel
en roze-lila bloemen maken van Thaise basilicum ook een bekoorlijke sierplant voor warme regio’s.
Zoete, aan anijs refererende smaak.
Vermeerderaar: BOL
Bonenkruid “Saturn”
Satureja hortensis – Art. Nr. K15
Éénjarig, hoogte tot 50 cm. Rechtstreeks zaaien mogelijk; oogsten kort voor de bloei. Voor een continue oogst geregeld zaaien. Ook als volgvrucht bij uitzaaien in juli rendabel. Bij bestelling van
minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: KBH
Berg-Bonenkruid
Satureja montana – Art. Nr. K16
Meerjarig kruid en geneeskrachtige plant. Lichtkiemer. Uitdunnen of in kleine bussels/bossen (2 – 3 stuks) uitplanten. Hoogte 50 cm.
Vermeerderaar: ROS
Bernagie/Borage (komkommerkruid)
Borago officinalis – Art. Nr. K18
Vers te gebruiken kruid; éénjarig; hoogte 80 cm; blauw bloeiend; geschikt voor rechtstreeks zaai en
voor teelt in pot. De jonge bladeren oogsten. Goede voederplant voor insecten.
Dille
Vermeerderaar: MID, RGP, ROS, VIV, WB
Anethum graveolens – Art. Nr. K20
Voor de productie van dilletoppen, voor busselen/bossen en voor de zaden. Hoogte 100 – 120 cm, bij
zomeruitzaai gaat de plant snel in bloei. Vanaf april vollegronds rechtstreeks zaaien; rechtstreeks zaaien 80 – 120 g/100 m², voor dilletoppen is een hogere zaaidichtheid (tot 400 g) en nauwere afstand
tussen de rijen mogelijk.
Vermeerderaar: MIC, NHO, ROS
Tetra Dille
Anethum graveolens – Art. Nr. K22
Éénjarig, dichter loof dan K 20. Veel bladmassa, bijzonder geschikt om te busselen/bossen. Uitzaaien en gebruik zoals K 20. Ook geschikt voor
kasteelt. Zaaihoeveelheid en afstand tussen de rijen zoals K 20.
Vermeerderaar: JOJ, MTB
bingenheimer saatgut 75
Kruiden
Karwij
Carum carvi – Art. Nr. K25
Een één- tot tweejarige plant. Keukenkruid, krachtige, scherpe smaak, eetlustopwekkend en goed voor de spijsvertering. Hoogte 90–120 cm,
niet veeleisend, gedeit beter op kalkrijke, humeuze bodems. Ongevoelig voor vorst. Zaaien april/mei tot laat juni. Geschikt voor onderzaai. Bij
vooropkweek zaaien maart – mei.
Vermeerderaar: WK
Kervel, Verena
Anthriscus cerefolium – Art. Nr. K30
Éénjarig, verschillende malen zaaien; voor lentesoepen en salades. Hoogte 30 cm. Voorjaarsteelt mogelijk, uitzaaien vanaf juni aanbevolen (onderdrukt de bloemvorming). Meerdere snedes mogelijk. Afstand tussen de rijen 30 cm, afstand in de rij 5-10 cm. Of in dubbelrijen: 10–15 cm tussen de 2 rijen
in de “dubbelrij” en 30–40 cm tussen 2 dubbelrijen. Voor de eerste oogst in het voorjaar zaaien vanaf
eind juli. Ook voor overwintering mogelijk. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar
als zaadschijven.
Koriander
b-d EHZ | Vermeerderaar: KBH, KIF, ROS
Coriandrum sativum – Art. Nr. K31
Éénjarig, gebruik als vers groen in soepen, voor vleesgerechten of de gemalen zaden ook bij groenten als rode bieten. Hoogte 40 – 60 cm. Voorkeur voor lichte, doorlaatbare bodem. Rechtstreeks zaaien vanaf maart/april, langzame jeugdontwikkeling. Bij bestelling van minimaal 100
stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
Venkel
Vermeerderaar: ROS
Foeniculum vulgare – Art. Nr. K32
Één- tot tweejarig, vorstgevoelig, in de winter afdekken. Vers groen voor de keuken. De zaden rijpen heel laat af. Rechtstreeks zaaien vanaf
maart/april, langzame jeugdontwikkeling. Hoogte tot 200 cm. Vooropkweek aanbevolen. Te gebruiken als thee voor de maag en als babythee.
Vermeerderaar: RGA
Zuring
Rumex acetosa – Art. Nr. K35
Meerjarig; in het voorjaar de jonge, verse bladeren gebruiken in salades, soepen, kruidmengsels;
bloedreinigend en eetlustopwekkend.
Lavendel
Vermeerderaar: EWE, UB, PEN, WH
Lavandula officinalis – Art. Nr. K38
Vaste plant. Halfstruik. Hoogte 50 – 80 cm; vooropkweek aanbevolen, voorkeur voor droge, kalkrijke,
lichte, doorlaatbare standplaatsen, ook op grotere hoogte. Geneeskrachtige en geurplant. Uitzaaien
voor teelt van plantgoed vanaf midden februari in de kas. Wisselende temperaturen verbreken de
kiemrust (20 – 30° C). Uitplanten, langzame jeugdontwikkeling, vanaf mei planten.
Lavas
Vermeerderaar: DHS, MF, ROS, WH
Levisticum officinale – Art. Nr. K40
Vaste plant. Hoogte tot 200 cm. Vooropkweek aanbevolen. Rechtstreeks zaaien mogelijk. 3 tot 4 jaar te gebruiken, houdt van humusrijke, diepe,
vochtige bodem, rijk aan voedingstoffen. Opkweek van plantgoed vanaf maart, planten in april.
76 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: EWE, MF, ROS, VH
Kruiden
Marjolein – Echte marjolein
Origanum majorana – Art. Nr. K45
Éénjarig keukenkruid. Hoogte 30 – 50 cm. Aanbevolen voor teelt in potten. Voorkeur voor doorlaatbare, vruchtbare, kalkhoudende en enigzins warme bodem. Enkel warme en beschutte standplaatsen
uitkiezen voor de teelt. Veel warmte en voldoende vochtigheid nodig om te groeien. Uitzaaien vanaf
begin mei. In gure regio’s vooropkweek in de kas, langzame groeistart. Bij bestelling van minimaal
100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
Vermeerderaar: SEK
Wilde Marjolein
Origanum vulgare – Art. Nr. K46
Overblijvend. Mooie bijenplant. Keukenkruid, voor tomatengerechten, pizza, e.a. Hoogte 60 – 90 cm; Rechtstreeks zaaien of vooropkweek
mogelijk. Lichtkiemer. Opkweek vanaf februari onder glas bij 16°C, vanaf april vollegronds.
Oregano, griekse
Vermeerderaar: HE, PHS, VH
Origanum heracleoticum – Art. Nr. K80
Keukenkruid: typisch voor pizza en sauzen. Productieve selectie met bijzonder intensief aroma. Overblijvend. Hoogte tot 30 cm; zonnige standplaats; armere bodem. Bloei juli/augustus. Kleur van de
bloemen wit-roze.
Vermeerderaar: ROS
Pimpernel
Sanguisorba minor – Art. Nr. K50
Overblijvend. Hoogte tot 50 cm. Thee en keukenkruid, geliefd bij salades. Oogst tot in de herfst. Voorkeur voor zonnige, droge, kalkhoudende standplaatsen. Vanaf maart vollegronds.
Dragon, russische
Vermeerderaar: EWE, HIW, PEN, RS
Artemisia dracunculus – Art. Nr. K51
Russische dragon is een overblijvende plant. Tot 1,50 m hoog. Keukenkruid, ook geschikt om te drogen. De toppen van de scheuten worden
gebruikt. Mild anijs-aroma.
Salie
Vermeerderaar: JEL, ROS, UKI
Salvia officinalis – Art. Nr. K58
Overblijvend, halfstruik, keukenkruid en geneeskrachtige plant. Hoogte 50 – 70 cm; geschikt voor
warme, tegen de wind beschutte standplaatsen. Goede kalkverzorging, verdraagt geen wateroverlast,
sterk humeuze standplaats. Langzame jeugdontwikkeling. Opkweek van jongplanten vanaf maart in
de kas voor uitplanten van mei tot juni.
Vermeerderaar: MID, MF, PHS, VH
bingenheimer saatgut 77
Kruiden
Bieslook
Voor alle bieslook variëteiten geldt:
Overblijvend, hoogte tot 60 cm. Goede waterverzorging nodig. Voorkeur voor kalkhoudende, goed met humus verzorgde bodem. Winterhard. Geschikt voor teelt in potten. DKG 0,8 – 1,5 g. 60 – 100 g/100 m²; 0,5 – 2 g/1000 planten;
20 g/pot. Afstand tussen de rijen 30 – 40 cm.
Bieslook Schmitt
Allium schoenoprasum – Art. Nr. K61
Middelgrof. Krachtig, met middelsterke strakke halmen. DKG 1,2 g; rechtstreeks zaaien:
8,0 – 12,0 kg/ha.
M 67,2
Y 100
C 100
M 100
K 61,8
Veredelaar: S. Weber | Vermeerderaar: DHS, KBH, HIW, MF, MW
Bieslook Gonzales
Allium schoenoprasum – Art. Nr. K63
Grove bieslook. Sterk groeiend en rechtopstaand; donkergroen, goede opbrengst. Zowel goed voor kas
als vollegrond geschikt. Robuust tegen roest. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
b-d EHZ | Vermeerderaar: KEL
Chinese bieslook
Allium tuberosum – Art. Nr. K91
Meerjarig bolgewas. De vlakronde bladeren kunnen zoals bij bieslook continu geoogst worden. Zeer
robuust, ook tegen roest. De smaak is mild-aromatisch, tussen bieslook en knoflook.
Vermeerderaar: ROS
Zwarte komijn
Nigella sativa – Art. Nr. K64
Éénjarig; matzwarte hoekige zaden met specifieke smaak, zeer kruidig bij brood en kaas. Echte zwarte komijn ook voor Turks plat brood. Oud
geneeskrachtig en keukenkruid. Hoogte tot 60 cm. Bloei juni/juli.
Gekroonde ganzebloem
Vermeerderaar: ROS
Chrysanthemum coronarium – Art. Nr. K65
Éénjarig, kruidige toevoeging in de keuken, intensieve smaak. Hoogte tot 100 cm, hoogte om te snijden
zoals bij groenten: 10 – 25 cm. Meermalige oogst is mogelijk door het vormen van nieuwe zijscheuten
in de bladokselen. Teelt in potten mogelijk. Teelt zoals spinazie, in het bijzonder geschikt voor de voorjaarsteelt, kan het hele jaar gezaaid worden. Rechtstreeks vollegronds vanaf april.
Tijm “Deutscher Winter”
Vermeerderaar: MF, PA
Thymus vulgaris – Art. Nr. K70
Geneeskrachtig en keukenkruid. Onontbeerlijk voor de mediterraanse keuken, maar ook voor thee tegen de hoest, vers of gedroogd. Overblijvende altijdgroene halfstruik. Hoogte tot 30 – 40 cm. Voorkeur
voor lichte, kalkhoudende bodem, maar verdraagt ook zwaardere bodem, zolang deze niet te vochtig
is. Om verlies in de winter te vermijden, niet te diep snijden, eventueel afdekken, droogtetolerant.
Rechtstreeks zaaien is moeilijk, maar wel mogelijk. Geschikt voor teelt in potten. Bij bestelling van
minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
78 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: ROS
Kruiden
Hyssop
Hyssopus officinalis – Art. Nr. K73
Geneeskrachtig en keukenkruid. Overblijvende halfstruik, vers en gedroogd met bloemen in vlees- en groentegerechten, rauwkost en salades.
Kruidige thee. Smaakt kruidig en ietwat zurig. Hoogte 60 – 100 cm. Bloemen overwegend paars-blauw, soms roze of wit. Rechtstreeks zaaien bij
vochtig warm weer mogelijk. Vooropkweek van plantgoed aanbevolen, langzame jeugdontwikkeling. Gebruik drie tot vier jaar.
Barbarakruid
Vermeerderaar: VH
Barbaraea praecox – Art. Nr. K79
Een kruidig bladgewas met een tuinkers/sterrekers-achtige scherpe smaak. Intensief groene krachtige
bladrozetten die meermaals gesneden kunnen worden. Een tweejarige, zeer winterharde plant, ca.
30 cm hoog. In het bijzonder geschikt voor overwintering in de koude kas. Vitaminerijk en stimuleert
de eetlust.
Vermeerderaar: SRD
Brunnenkresse (Waterkers) Nasturtium officinale – Art. Nr. K81
Vers groen kruid met ronde blaadjes. Algemeen geteeld in stromend water maar kan ook in de grond geteeld worden wanneer deze constant
vochtig wordt gehouden. Geschikt voor teelt in pot. Smaak gelijkend op de smaak van radijs/mierikswortel, heeft een hoog vitamine-gehalte. De
jonge groeischeuten kunnen gebruikt worden in de sla, bij verse kaas of op brood.
Vermeerderaar: BOL
Citroenmelisse
Melissa officinalis – Art. Nr. K90
Medicinale plant en keukenkruid, theeplant. Overblijvend. Hoogte tot 90 cm; voorkeur voor niet te
droge warme bodem, rijk aan voedingsstoffen. Graag lemige zand- of zandige leembodem met goede
humusverzorging en structuur, geen wateroverlast, mistige laaglanden vermijden. Halfschaduw of
zonnige standplaats. Rechtstreeks zaaien niet aanbevolen. In gure regio’s bescherming voorzien in
de winter, teelt in potten aanbevolen. Opkweek van plantgoed vanaf midden maart. Planten vanaf
begin mei, in de herfst planten tot midden September. Plantgoed is vorstgevoelig. Plantgoedbehoefte
50.000 tot 60.000 planten/ha. Bij bestelling van minimaal 100 stuks ook beschikbaar als zaadschijven.
Vermeerderaar: DHS, ROS, WH
bingenheimer saatgut 79
Bloemen
Bloemen
Bij de selectie van ons bloemenaanbod laten wij ons inspireren door het beeld van een ecologische boerderijtuin.
Hier vinden insecten bloemen die rijk gevuld zijn met stuifmeel en nectar. Maar ook klassieke, deels gevulde snijbloemen horen daarbij, die in een boeket door hun bloemvulling ook bijzonder goed werken. Planten met grote
bloemen en vrolijke kleuren maar zonder voedingswaarde voor bijen, hommels en co. vind je niet in ons assortiment.
50
B111
Amaranthus hypochondriacus rode kattenstaart, rode amaranth
10-15
B112
Amaranthus tricolor
kattenstaart, amaranth
10-15
B119
Antirrhinum majus
grote leeuwenbek
25-30
B119b
Antirrhinum majus
leeuwenbek, lage selectie
25-30
B118
Antirrhinum majus
leeuwenbek, “Black Prince”
25-30
B588
Arctotis venusta
berenoor
20
B122
Asarina scandens
asarine, klimmend leeuwenbekje
8-12
B130
Calendula officinalis
goudsbloem, mengeling
25-30
B130a
Calendula officinalis
goudsbloem, oranje
25-30
B135
Callistephus chinensis
zomeraster, enkelvoudig
20-25
B606
Callistephus chinensis
10-15
B607
Callistephus chinensis
B608
Callistephus chinensis
B589
Carthamus tinctorius
Prinova (zomeraster Prinova, dubbel,
gevulde bloemen)
Biedermeier (zomeraster Biedermeier, dubbel, gevulde bloemen)
Paenonien (zomeraster Pioenaster,
dubbel, gevulde bloemen)
saffloer
B145
Centaurea cyanus
korenbloem, blauw
30
B146
Centaurea cyanus
korenbloem, gemengd
30
B164
Chrysanthemum segetum
gele ganzenbloem
10
B164a
Chrysanthemum carinatum
bonte ganzebloem
10
B175
Clarkia elegans
Clarkia, amandelroosje
20-25
B178
Cleome spinosa
kattensnor
4-6
B180
Convolvulus tricolor
driekleurige winde
10
B185
Coreopsis tinctoria
meisjesogen
16-20
B190
Cosmos bipinnatus
cosmos, cosmea
6-9
B193
Cosmos bipinnatus
cosmos wit, cosmea wit
6-9
B192
Cosmos sulphureus
cosmos oranje, cosmea oranje
8
B200
Delphinium ajacis
ridderspoor, gemengd
16
B201
Delphinium ajacis
ridderspoor, blauw
16
B461
Echium vulgare
slangenkruid
20-30
B235
Eschscholtzia californica
slaapmutsje
20-25
B260
Gilia capitata
gilia, blauw
20-25
B260a Gilia tricolor
gilia, drie kleuren
16-20
B265
Godetia grandiflora
godetia, zomerazalea
12
B270
Gypsophila elegans
gipskruid, wit
10
80 bingenheimer saatgut
20-25
20-25
20-30
•
•
•
••••
••••
•
••
•
••
•
••••
••••
••
••••
••
••
••
hoofdz. •
••••
•
••••
hoofdz. •
•••
••
••
•••
•
•
mengsel •
••
•
•
mengsel • •
•••
•
•
••
•
insecten-/bijenweide
rankende/klimplant
droogbloem
vrijstaand
balkon/pot
snijbloem
naam
bolderik
bloemkleur
Art. Nr. botanische naam
B110
Agrostemma githago
planten per m²
Eenjarige zomerbloemen
Bloemen
15 g
50-80
2g
100
B112
2g
80-90
apr
mei
jul-sep
B119
0,5 g 60
maa-apr
apr-mei
jul-okt
B119b
0,5 g 30
maa-apr
apr-mei
jul-okt
B118
0,5 g 40-50
maa-apr
apr-mei
jul-okt
B588
0,5 g 40
apr
mei
jun-okt
B122
0,5 g tot 200
maa
mei
mei-okt
B130
20 g
30-60
maa-aug
jun-okt
B130a
20 g
60
maa-aug
jun-okt
B135
5g
50
maa
mei
jul-nov
B606
5g
50
maa
mei
jul-nov
B607
5g
50
maa
mei
jul-nov
B608
5g
50
maa
mei
jul-nov
B589
50 g
60-80
midden apr-begin jun
midden jun-aug
B145
17 g
50-90
maa-jun; aug-sep
jun-sep
B146
17 g
50-90
maa-jun; aug-sep
jun-sep
B164
10 g
30-50
apr
jul-okt
B164a
10 g
30-50
apr
jul-okt
B175
1g
40-60
eind apr-begin mei
jun-sep
B178
4g
90-120
B180
20 g
30-40
maa-mei
B111
maa-jun
bloei
planten
direct zaaien
vooropkweek
hoogte (in cm)
zaaihoeveelheid/1000 planten
medicinale
planten
eetbare
bloemen
Art. Nr.
B110
aromatische
plant
Ook bij de keuze voor de kleuren kiezen we voor natuurlijkheid, in de traditie van de boerderijtuin. De verbinding van
diversiteit, nut en schoonheid karakteriseert deze vorm van tuinen. Zo ontstaan en ontwikkelen zich elk jaar nieuwe
intacte ecosystemen, waar ook nuttige insecten voedsel vinden. Hoe mooi dat deze nuttige tuin ook onze ziel aanspreekt: laat u beroeren door de uitstraling van insectenvriendelijke bloemen.
apr
jul-sep
mei
apr
mei
jul-sep
jul-sep
jun-aug
B185
5g
50-80
maa-apr
jul-sep
B190
10 g
apr-mei
jun-nov
B193
10 g
apr-mei
jun-nov
B192
10 g
100150
100150
40-50
apr-mei
jun-aug
B200
5g
50-100
jun-sep
B201
5g
50-100
aprmidden jun, sep
begin apr-midden jun
jun-sep
B461
6g
50-60
maa-mei
mei-okt
B235
3g
30-50
apr-begin jun
eind mei-sep
B260
1g
30-50
apr-jun
jun-sep
B260a
1g
20-30
apr-jun
jun-aug
B265
2g
45-60
maa-mei
jul-sep
B270
2g
40-80
maa-eind mei
midden jun-aug
bingenheimer saatgut 81
B277
Helianthus annuus
6-10
B596
Helianthus annuus
Velvet Queen (zonnebloem "Velvet
Queen")
Sunspot (zonnebloem "Sunspot")
B278
Helianthus debilis
zonnebloem kleinbloemig
5-7
B279
Helichrysum bracteatum
goudstrobloem - laaggroeiend
20
B280
goudstrobloem, hooggroeiend
16
B285
Helichrysum bracteatum
monstrosum
Helipterum roseum
zomerstrobloem
16
B296
Iberis umbellata
schermscheefbloem
25-30
B300
Ipomoea rubro-coerulea
klimmende Winde
6-7
B310
Lathyrus odoratus
reukerwt
20-30
B315
Lavatera trimestris
grootbloemige Lavatera
6-8
B321
Leonorus sibericus
Siberisch hartgespan
6-8
B330
Linaria maroccaria
vlasleeuwenbekje
16-20
B335
Linum grandiflorum
rood vlas
25-80
B343
Malope trifida
trechtermalva
20-25
B345
Matricaria chamomilla
echte kamille
20-30
B350
Nigella damascena
juffertje-in-het-groen
40-50
B351
Nigella papillosa
juffertje-in-het-groen “African Bride” 40-50
B369
Papaver rhoeas
gewone klaproos
40-50
B371
Papaver rhoeas
gewone klaproos, rood en wit
30-40
B390
Reseda odorata
Reseda
25
B395
Rudbeckia hirta
Rudbeckia
10-12
B396
Rudbeckia hirta
Rudbeckia
10-12
B462
Salpiglossis sinuate
20-30
trompetbloem
20-30
B399a Salvia viridis
decoractieve salie
25
B400
Scabiosa atropurpurea
duifkruid
25-30
B414
Tagetes erecta
afrikaantjes - Tagetes erecta
15-20
B415
Tagetes tenuifolia
afrikaantjes geel - Tagetes tenuifolia 30-40
B415a
Tagetes tenuifolia
30-40
B571
Tanacetum parthenium
afrikaantjes gemengd - Tagetes
tenuifolia
moederkruid
B415b
Tithonia rotundifolia
Mexicaanse zonnebloem
8-12
B417
Tropaeolum majus
Oost-Indische kers, rankend
4-6
B418
Tropaeolum majus
Oost-Indische kers, niet rankend
6-8
B423
Verbena bonariensis
ijzerhard
10-15
B455
Xeranthemum annuum
papierbloem
20-25
B460
Zinnia angustifolia
Zinnia
25-30
B463
Zinnia elegans
Zinnia "Carroussel"
10-15
82 bingenheimer saatgut
25
••
•
•
•
•
••••
••••
hoofdz. •
hoofdz. •
••
•••
•
••
••
•
••
•
•••
•
•
••••
•
•
•
••••
••
mengsel •
••
••
••
mengsel • •
•
•
••
•••
•
••
••
••••
insecten-/bijenweide
20
rankende/klimplant
Hella (zonnebloem "Hella")
droogbloem
Helianthus annuus
vrijstaand
16-20
B276
balkon/pot
naam
La Torre (zonnebloem "La Torre")
snijbloem
Art. Nr. botanische naam
B275
Helianthus annuus
bloemkleur
planten per m²
Bloemen
bloei
planten
direct zaaien
vooropkweek
hoogte (in cm)
zaaihoeveelheid/1000 planten
medicinale
planten
eetbare
bloemen
Art. Nr.
B275
aromatische
plant
Bloemen
40 g
bis 200
mei-begin jul
jul-okt
B276
35 g
80-100
mei-begin jul
jul-okt
B277
25 g
170
mei-begin jul
jul-okt
B596
70 g
40-50
mei-begin jul
jul-okt
B278
10 g
150
mei-begin jul
jul-okt
B279
2g
30-40
apr
mei
jul-sep
B280
5g
80-100
apr
mei
jul-sep
B285
5g
40-50
apr
mei
jul-sep
B296
4g
25
apr
mei
jul-aug
B300
50 g
maa-apr
mei
jul-sep
B315
200500
110 g 150200
10 g 50
B321
2g
B330
2g
100150
40
apr-jul
jun-aug
B335
5g
40-50
apr-jul
jun-sep
B343
5g
60-100
eind maa-mei
jul-okt
B345
0,3 g 10-50
apr-jun
mei-sep
B350
5g
40-50
maa-mei, sep
jun-sep
B351
5g
40-50
maa-mei, sep
jun-sep
B369
0,5 g 50-60
maa-mei
mei-aug
B371
0,5 g 60-80
B390
5g
B395
B396
B310
30-40
apr
jun-aug
apr-begin jun
jun-sep
apr-jun
jul-okt
maa-mei
jun-sep
maa
apr-jun
jun-sep
1,5 g 60-80
maa-apr
mei-jun
jul-okt
1,5 g 60-80
maa-apr
mei-jun
jul-okt
B462
0,5 g 40-50
maa-apr
B399a
4g
30-50
B400
10 g
90
B414
6g
B415
5g
B415a
mei
jun-okt
apr
jun-okt
maa-apr
mei
bis 100
apr
mei
jul-okt
30-40
maa-apr
mei
mei-nov
5g
30-40
maa-apr
mei
mei-nov
B571
1g
70-90
maa-jun
mei-jul
jun-okt
B415b
10 g
maa-apr
midden mei-midden jun
aug-okt
B417
mei
jun-okt
B423
200
g
200
g
5g
150180
bis 200
B455
5g
30-60
B460
5g
40-50
B463
10 g
ca. 70
B418
maa-apr
mei
jul-nov
60
apr
mei
jun-okt
100
midden feb-begin apr
mei
begin jul-midden okt
apr
eind mei-midden jun
jun-okt
apr
mei-jun
begin jul-eind okt
apr-mei
jul-sep
bingenheimer saatgut 83
Bloemen
rankende/klimplant
insecten-/
bijenweide
insecten-/
bijenweide
insecten-/
bijenweide
80100
rankende/klimplant
7-9
driekleurig viooltje
rankende/klimplant
scharlei, muskaatsalie
Viola tricolor
droogbloem
Salvia sclarea
B422
droogbloem
B399
vrijstaand
25-30
vrijstaand
duizendschoon
balkon/pot
Dianthus barbatus
balkon/pot
7-9
B210
snijbloem
naam
marietteklokje
snijbloem
Art. Nr. botanische naam
B140
Campanula medium
bloemkleur
planten per m²
Tweejarige of meerjarige zomerbloemen
•••
•••
•
•••
Art. Nr. botanische naam
B117
Althaea rosea
naam
stokroos
4-6
B120
Arnica montana
arnica, valkruid
8-12
B419
Valeriana officinalis
valeriaan
6-8
bloemkleur
planten per m²
Vaste planten
••••
•
••
Zomerbloemen Mengsels / Wilde Bloemenmengsel
Art. Nr.
B562
B566
B568
B570
D490
B601
B602
B603
naam
Elfentuin
Zomerpracht
Bijenweide
Eetbare bloemen
Bloemenranden mengsel/
Insectenbuffet
Wildblumenmischung
Wilde bloemenmengsel voor
droge standplaatsen
Wilde bloemenmengsel voor
schaduw standplaatsen
Wilde bloemenmengsel voor
schaduw vlinders
zaaihoeveelheid
voor 1 m²
1g
0,5 g
1g
1-1,5 g
3g
hoogte (in cm)
60-80
30-50
30-80
60-80
30-150
direct zaaien
apr-mei
apr-mei
mei
apr-jun
eind apr-jul
bloei
jun-okt
jun-sep
jun-okt
jun-sep
jun-okt
0,3-0,5 g
-
maa-okt
-
0,3-0,5 g
-
maa-okt
-
0,3-0,5 g
-
maa-okt
-
vingergras
15-20
Panicum virgatum
84 bingenheimer saatgut
droogbloem
B560B
vrijstaand
15-20
NIEUW!
balkon/pot
naam
trosgierst
snijbloem
NIEUW!
Art. Nr. botanische naam
B560A Setaria Italica
bloemkleur
planten per m²
Siergrassen
Art. Nr.
B560A
B560B
5g
80-120
B422
1g
10-20
jun
bis 200
B210
2g
50
B399
1g
150200
feb-jul
maa-apr
apr-mei
maa-jun
apr-mei
bloei
planten
direct zaaien
medicinale
planten
mei-jul
bloei
B399
apr-jul
planten
50-60
eetbare
bloemen
0,3 g 70
direct zaaien
hoogte (in cm)
2g
vooropkweek
zaaihoeveelheid/1000 planten
15 g
vooropkweek
hoogte (in cm)
zaaihoeveelheid/1000 planten
medicinale
planten
Art. Nr.
B140
eetbare
bloemen
B210
aromatische
plant
bloei
planten
direct zaaien
vooropkweek
hoogte (in cm)
zaaihoeveelheid/1000 planten
medicinale
planten
eetbare
bloemen
aromatische plant
Art. Nr.
B140
aromatische plant
Bloemen
mei-aug
jun-jul
jun-jul
aug-sep
mei-aug
mei-aug
jul-sep
mei-aug
mei-sep
6g
80-120
apr-mei
eind jun-midden okt
10 g
80-120
apr-mei
midden jun-midden okt
bingenheimer saatgut 85
Bloemen
Eenjarige zomerbloemen
Prijzen p. 123-124
Agrostemma githago – Art. Nr. B110
bolderik
Wilde vorm. Paarsrode tot paarse bloemen, van juni tot september, 50 – 80 cm hoog. Rechtstreeks
zaaien van maart tot juni. Opgelet: alle plantdelen zijn giftig.
Vermeerderaar: WK
Amaranthus hypochondriacus – Art. Nr. B111
rode kattenstaart, rode amaranth
Decoratieve border- en potplant voor zonnige standplaatsen. Groeit rechtop, roodachtige stengel en bladeren. De donkerrode bloemen werken bijzonder goed in groep in vaste plantenborder of voor houtige gewassen. Vooropkweek vanaf april, planten en vollegrondszaai vanaf midden mei. Bloeitijd juli tot september. Als
snijbloem zowel vers als gedroogd geschikt. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: BOL
Amaranthus tricolor – Art. Nr. B112
kattenstaart, amaranth
Een 80 – 90 cm hoge amaranth met donkerrode stelen en camouflage kleurige bladeren. Bloeit met donkerrode, halfhangende veren in de zomer.
Vermeerderaar: FLO, SOL
Antirrhinum majus – Art. Nr. B119
grote leeuwenbek
Nieuwe hoge mengeling van de mildaromatische, geliefde boerderijtuinplant in vele bonte kleuren. Mooie
snijbloem. In beschutte standplaats dikwijls meerjarig. Hoogte ca. 60 cm. Zaaien voor vooropkweek in kas
in maart/april. In april/mei op de standplaats uitzaaien. Klaar om te snijden wanneer op het onderste stuk
van een steel 3 – 5 bloemen open zijn. Relatief bestand tegen slakken. Geschikt voor de professionele
snijbloementeelt.
Vermeerderaar: BOL, DHS, SOL
Antirrhinum majus – Art. Nr. B119b
leeuwenbek, lage selectie
Kleurrijke, lage mengeling. 30 cm hoog. Zaaien in maart/april. Klaar om te snijden wanneer op het
onderste stuk van een steel 3 – 5 bloemen open zijn. Relatief bestand tegen slakken.
Antirrhinum majus “Black Prince”
Vermeerderaar: WB
– Art. Nr. B118
leeuwenbek, “Black Prince”
Een 40 – 50 cm hoge, sierlijke leeuwenbek met donkergroene bladeren en donkerrode, fluwelige bloemen. Bloeitijd in juli-oktober.
86 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: SOL
Bloemen
Arctotis venusta – Art. Nr. B588
Berenoor
Krachtige plant met grijsgroene, zeer gezonde bladeren en zilverwitte margrietachtige bloemen, met
staalblauwe bloembodem. Hoogte: ca. 40 cm. Zeer lange bloeitijd, goede bodembedekker.
Vermeerderaar: SOL
Asarina scandens – Art. Nr. B122
Asarine, klimmend leeuwenbekje
Zeer mooie, sierlijke klimplant met donkerpaarse bloemen. Zaaien: vanaf maart voor planten in mei,
ook voor balkon geschikt. Ranksteun nodig, kan ook als hangplant gebruikt worden. Bloei van juni tot
oktober.
Vermeerderaar: DHS, WGWI, WH
Calendula officinalis – Art. Nr. B130
Goudsbloem, mengeling
Mengeling van gele en oranje kleuren. Zaaien van maart tot augustus, bloeit van juni tot oktober, 30
-60 cm hoog, rijkbloeiende snijbloem. Geneeskrachtige plant.
Vermeerderaar: JOJ, KIF, MF, PAV
Calendula officinalis – Art. Nr. B130a
Goudsbloem, oranje
Oranjekleurige, goedgevulde bloemen, bloeit van juni tot oktober, wordt ca. 60 cm hoog. Rijkbloeiende
snijbloem, geneeskrachtige plant. Selectie met hoog flavonoïdegehalte. DKG 4 – 13 g.
Vermeerderaar: KBH, KIF, PLW
Callistephus chinensis – Art. Nr. B135
Zomeraster, enkelvoudig
Vele kleuren, bloeit van juli tot november, hoogte ca. 50 cm. Zaaien: vanaf maart om te planten in
mei. Klaar om te snijden zodra de bloemen goed geopend zijn. Oude boerenplant. Geschikt voor de
professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: BOL, RH, WB
Vollegrondssnijbloemen uit Erfurt
De volgende zomerasters zijn klassieke, gevulde vollegrondssnijbloemen uit Erfurt met elk een verschillende, duidelijke
kleurenlijn. Het zijn ideale snijbloemen omwille van hun rechtopstaande groei, de stabiele stelen en de lange houdbaarheid
in de vaas. De individuele kleurlijnen van de asters vindt u op p. 100-101. De prijzen op p. 123.
NIEUW!
Callistephus chinensis
– Art. Nr. B606
Prinova-Kleurmengsel
Grote, vroege bloemen. In vergelijking met “Biedermeier” types grootbloemiger. De individuele kleurlijnen
van het mengsel kunnen ook apart besteld worden. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: ROS
bingenheimer saatgut 87
Bloemen
NIEUW!
Callistephus chinensis
– Art. Nr. B607
Biedermeier-Kleurmengsel
Kleine, sierlijke bloemen. De individuele kleurlijnen van het mengsel kunnen ook apart besteld worden.
Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
NIEUW!
Callistephus chinensis
Vermeerderaar: ROS
– Art. Nr. B608
Paeonienaster-Kleurmengsel
Grote, ronde bloemen, die aan pioenrozen doen denken. De individuele kleurlijnen van het mengsel kunnen
ook apart besteld worden. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: ROS
Carthamus tinctorius – Art. Nr. B589
saffloer
Snelgroeiende, krachtige zomerbloem met geel-oranje, distelachtige bloemen. Ook als droogbloem te
gebruiken. Weinig gestekeld. Oude nutsplant voor olie- en kleurstofwinning (saffloerrood). Geschikt
voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WH
Centaurea cyanus – Art. Nr. B145
korenbloem, blauw
Blauwe bloemen van juni tot september, 70 cm hoog. Zaaien van maart tot juni of augustus tot september voor bloei in het volgende jaar. Goede snijbloem- en borderplant. DKG 4 g. Klaar om te snijden
zodra de bovenste bloemen geopend zijn.
Vermeerderaar: KBH, LAM
Centaurea cyanus – Art. Nr. B146
korenbloem, gemengd
Witte, roze, blauwe en paarse kleuren. Bloeit van juni tot september, 70 cm hoog. Zaaien van maart
tot juni of augustus tot september voor bloei in het volgende jaar. Goede snijbloem- en borderplant.
Vermeerderaar: KIF
Chrysanthemum segetum – Art. Nr. B164
gele ganzenbloem
Gele bloemen van juli tot oktober, 30 – 50 cm. Zaaien: vanaf april vollegronds. Goede snijbloem.
Vermeerderaar: PAV, RH, WH
Chrysanthemum carinatum – Art. Nr. B164a
bonte ganzebloem
Witte, rode, gele en bruine ringen op de bloemen, bloeit van juli tot oktober, 30 – 50 cm hoog. Zaaien:
vanaf april vollegronds. Dankbare snijbloem. Klaar om te snijden zodra de bloemenknoppen geopend
zijn.
88 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: WGWI
Bloemen
Clarkia elegans – Art. Nr. B175
Clarkia, amandelroosje
Zomerbloeier. 40 – 60 cm hoog. Bloemen lila tot zalmkleurig, overwegend krachtig roze tinten. Borderplant. Bloei juni tot september. Zaaien: rechtstreeks zaaien vanaf april tot einde mei.
Vermeerderaar: MF, RH, WH
Cleome spinosa – Art. Nr. B178
kattensnor
Wit/roze/paars; ca. 1 m hoog, warmteminnend. Bloeit van juli tot september. Zaaien: april voor planten
in mei, geschikt als speciale borderplant.
Vermeerderaar: DHS
Convolvulus tricolor – Art. Nr. B180
driekleurige winde
Blauwe en witte tinten met gele ogen, de expressieve bloemen bloeien van juni tot augustus; 30 cm
hoog. Zaaien: rechtstreeks van maart tot mei. Lichtkiemer, snijbloem.
Vermeerderaar: SOL, WH
Coreopsis tinctoria – Art. Nr. B185
meisjesogen
Gele tot bruinrode snijbloem. 50 – 80 cm hoog. Zaaien: maart/april. Lichtkiemer. Om te snijden moeten
de bloemen geopend zijn.
Vermeerderaar: WH
Cosmos bipinnatus – Art. Nr. B190
cosmos, cosmea
Lila, roze en witte bloemen. Bloeit van juni tot november, 100 – 150 cm hoog. Zaaien april tot mei.
Oude boerderijtuinplant en geliefde snijbloem. Klaar om te snijden wanneer de eerste bloemen aan
de top goed geopend zijn. Het wegsnijden van uitgebloeide bloemen bevordert de bloei van nieuwe
bloemen aanzienlijk. Voor fijne, aromatische boeketten.
Vermeerderaar: JOJ, WB
Cosmos bipinnatus – Art. Nr. B193
cosmos wit, cosmea wit
Zuiver witte, fijnlovige Cosmea met grote bloemen. Hoogte ca. 100 – 120 cm. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WB,SOL
Cosmos sulphureus – Art. Nr. B192
cosmos oranje, cosmea oranje
Stralend oranje. Bloeit van juni tot augustus ; ca. 40 – 50 cm hoog. Zaaien vanaf april.
Vermeerderaar: RH, WH
bingenheimer saatgut 89
Bloemen
Delphinium ajacis – Art. Nr. B200
ridderspoor, gemengd
Witte, Blauwe en roze bloemen van juni tot september; 50 – 100 cm hoog. Zaaien april tot midden juni.
Snijden wanneer per tros 6 – 8 bloemen geopend zijn. Ook zeer goed geschikt om te drogen. Geschikt
voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: DHS, EWE
Delphinium ajacis – Art. Nr. B201
ridderspoor, blauw
Overwegend blauwbloeiende selectie van B 200. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WH
Echium vulgare – Art. Nr. B461
slangenkruid
Lang en rijkbloeiende plant met blauwe bloemen. 30 – 60 cm hoog. Zeer goede insectenweide voor
droge standplaatsen. Rechtstreeks zaaien in maart of in de laatzomer voor vroege bloei in het volgende jaar.
Vermeerderaar: RH, UB
Eschscholtzia californica – Art. Nr. B235
slaapmutsje
Sierlijke papavervariëteit. Overwegend gele, oranje en witte bloemen. Fijn, blauwgroen, zeer decoratief loof. Bloei van mei tot September. Hoogte 30 – 50 cm. Zaaien vanaf begin juni, ook geschikt voor
droge standplaatsen.
Vermeerderaar: PAV, ROS
Gilia capitata – Art. Nr. B260
gilia, blauw
Bolvormige, hemelblauwe bloemen bloeien van juni tot september; 30 – 50 cm. Zaaien vanaf april.
Sierlijke, lang houdbare snijbloemen. Bijzondere aantrekkingskracht voor insecten, in het bijzonder
vlinders.
Vermeerderaar: WH
Gilia tricolor – Art. Nr. B260a
gilia, drie kleuren
Wondermooi in mengsels. Goede begeleidingsplant bijvoorbeeld voor rozen. Slanke zomerbloem met
delicate, paarse trechtervormige bloemen met donker hart. Bloei van juni tot augustus, tweede bloei
na snoeien, 20 cm hoog. Zaaien vanaf april, een sierraad in bloembakken aan het balkon.
Vermeerderaar: WH
Godetia grandiflora – Art. Nr. B265
godetia, zomerazalea
Bloemen variëren van paars tot zalmroze, een enkele keer wit. Bloei van juli tot september. 40 – 60
cm hoog. Zaaien van maart tot mei. Voor zonnige en halfschaduw standplaatsen, in bed of in pot.
Dankbare snijbloem en oude boerderijtuinplant.
90 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: GKR, UB, WGWI, WH
Bloemen
Gypsophila elegans – Art. Nr. B270
gipskruid, wit
Witte bloemen bloeien van midden juni tot augustus; 40 – 80 cm hoog. Rechtstreeks zaaien mogelijk.
Zaaien van maart tot eind mei. Geliefde snijbloem.
Vermeerderaar: WH
Helianthus annuus – La Torre
– Art. Nr. B275
zonnebloem “La Torre”
Kleinbloemige, rijk vertakte variëteit, die 2 m hoog wordt, met lichtgele, gele en rode bloemen. Bloemendoorsnede ca. 15 cm. Zaaien tot begin juli mogelijk. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: PAV, WB
Helianthus annuus – Hella
– Art. Nr. B276
zonnebloem “Hella”
Sierlijke, kleinbloemige, oranje zonnebloem met een hoogte van ca. 80 – 100 cm en goede vertakking.
Bloemendoorsnede ca. 10 cm. Lange zeer rechtopstaande zijscheuten en goede houdbaarheid in de
vaas. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: PAV,WH
Helianthus annuus – Velvet Queen
– Art. Nr. B277
zonnebloem “Velvet Queen”
Een bijzondere blikvanger voor de boerderijtuin: vele prachtige, fluwelig roodbruine, eetbare bloembladeren. Hoogte ca. 1,70 m. Bloemendoormeter ca. 20 cm. Zaaien: opkweek eind april tot mei in kas of
voor het raam. In mei/juni rechtsreeks op de standplaats uitzaaien. Geschikt voor de professionele
snijbloementeelt.
Helianthus annuus – Sunspot
Vermeerderaar: BOL, MF, ROS
– Art. Nr. B596
zonnebloem “Sunspot”
Laaggroeiende, onvertakte zonnebloem. Ca. 40 – 50 cm hoog. Stralende bloemen met groen hart en
grote gele bloembladeren. Bijzonder geschikt voor pot, ook om te snijden. Zaaien voor teelt in potten
vanaf eind maart, directe zaai vollegronds vanaf begin mei tot begin juli.
Vermeerderaar: COL, DOR
Helianthus debilis – Art. Nr. B278
zonnebloem kleinbloemig
Sterk vertakt, met vele gele bloemen met donker hart. Als snij- of droogbloem. Meermaals terugsnoeien bevordert de bloei. Waardevolle bijenplant. Zaaien: opkweek eind april tot mei in kas of voor het
raam. In mei/juni rechtsreeks op de standplaats uitzaaien.
Vermeerderaar: BOL
bingenheimer saatgut 91
Bloemen
Helichrysum bracteatum – Art. Nr. B279
goudstrobloem - laaggroeiend
Bonte mengeling. Ca. 30 – 40 cm hoog. Vooropkweek: vanaf april. Rechtstreeks zaaien vanaf mei
mogelijk. Bloei juli tot september. Snijden zodra 2 – 4 rijen van de bloemblaadjes geopend zijn. Droogbloem.
Vermeerderaar: WH
Helichrysum bracteatum monstrosum – Art. Nr. B280
goudstrobloem, hooggroeiend
Bonte mengeling. Ca. 80 – 100 cm hoog. Vooropkweek vanaf april. Rechtstreeks zaaien vanaf mei
mogelijk. Bloei juli tot september. Droogbloem. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WB
Helipterum roseum – Art. Nr. B285
zomerstrobloem
Roze tot witbloeiend, van juli tot augustus. Hoogte 40 – 50 cm. Zaaien: in april in pot, vanaf mei in
vollegrond uitplanten, 25 x 25 cm. Droogbloem.
Vermeerderaar: WH
Iberis umbellata – Art. Nr. B296
schermscheefbloem
Overwegend lila-kleurige bloemenschermen, bloeit van juli tot augustus. Hoogte ca. 25 cm. Opkweek
vanaf april en uitplanten op 30 x 30 cm of rechtstreeks zaaien vanaf mei. Kiemplanten beschermen
tegen aardvlo. Snijbloem.
Vermeerderaar: WH
Ipomoea rubro-coerulea – Art. Nr. B300
klimmende Winde
Prachtige slingerplant met overwegend blauw-paarse grote bloemen, bloeit van juli tot september.
2 – 5 m hoog. Zaaien: maart tot april voor uitplanten in mei. Robuust ras voor ons klimaat, goed als
“levende afscherming”.
Vermeerderaar: EWE, MF
Lathyrus odoratus – Art. Nr. B310
reukerwt
Klimplant, rijk bloeiend keurenspel, bloeit van juni tot augustus. Hoogte ca. 2 m. Rechtstreeks zaaien
in april, niet te oppervlakkig zaaien. Aromatische snijbloem. Klaar om te snijden wanneer de onderste
bloemen helemaal geopend zijn. Slechts weinig water geven. Oude boerderijtuinplant.
Vermeerderaar: BGH, HAH, LSA, MID, SOL, WH
Lavatera trimestris – Art. Nr. B315
grootbloemige Lavatera
Vertakte bos met rozerode kaasjeskruidbloemen, bloeit van juni tot september. Hoogte 50 cm. Rechtsreeks zaaien op de standplaats, april tot begin juni. Relatief goed bestand tegen slakken. Goed houdbare snijbloem. Snijden wanneer per steel 1 – 2 bloemen geopend zijn. Knoppen die al kleur tonen
gaan open in de vaas.
92 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: WB, WH
Bloemen
Leonurus sibiricus – Art. Nr. B321
Siberisch hartgespan
Éénjarige tot 1,50 m hoge plant met vertakte, in doorsnede vierhoekige stelen en fijngevederde, donkergroene bladeren. Roze tot paarsgekleurde, kransvormig gerangschikte lipbloemen. Bijenweide en nectarplant voor bijen, hommels en vlinders. Tuin- en snijbloem voor border en boerderijtuin. Houdt van zonnige
standplaats. Rechtstreeks zaaien vanaf april tot juni, kieming duurt 2–3 weken. Bloei van juli tot oktober.
Vermeerderaar: RGP, SHZ
Linaria maroccaria – Art. Nr. B330
vlasleeuwenbekje
Toverachtig kleurenspel van rood tot paars en geel en wit. Sierlijke, meerkleurige, leeuwenbekachtige
bloemen. Bloeit van juni tot augustus. Hoogte 40 cm. Zaaien: april tot juli rechtstreeks op de standplaats. Zeer fijne zaden, daarom oppervlakkig en dun zaaien. Relatief goed bestand tegen slakken.
Vermeerderaar: WH
Linum grandiflorum – Art. Nr. B335
rood vlas
Zijdig glanzende, stralend rode bloemen van juni tot September; 40 – 50 cm hoog; aanhoudend rijkbloeiend. Zaaien: april tot juni. Relatief goed bestand tegen slakken.
Vermeerderaar: PAV
Malope trifida – Art. Nr. B343
trechtermalva
60 – 100 cm hoog. Wondermooie purpergekleurde bloemen, rijk en lang bloeiend. Bloemendoorsnee
ca. 8 cm. Goede snijbloem. Zaaien: vanaf eind maart tot mei in vollegrond.
Vermeerderaar: WH
Matricaria chamomilla – Art. Nr. B345
echte kamille
Geneeskrachtige en preparatenplant. Zaaien augustus of april. Bloeit van mei tot september. Hoogte 10 – 50 cm. Lichtkiemer (na het zaaien
aandrukken). DKG 0,04 g.
Vermeerderaar: KBH
Nigella damascena – Art. Nr. B350
juffertje-in-het-groen
Zomerbloem met blauwe, ook roze en witte bloemen, bloeit van juni tot september. Hoogte 40 – 50 cm.
Zaaien: maart tot mei of in september op de standplaats. Klaar om te snijden wanneer per steel de eerste
bloem goed ontwikkeld is. De zaaddozen worden voor gedroogde bloemstukken gebruikt. Relatief goed
bestand tegen slakken. Geschikt als droogbloem voor de professionele snijbloementeelt.
Nigella papillosa “African Bride”
Vermeerderaar: PAV, ROS
– Art. Nr. B351
juffertje-in-het-groen “African Bride”
Fijngevederde, aantrekkelijke plant met grote witte bloemen met donker hart. Hoogte: ca. 40 cm.
Houdt van een warme standplaats. De zaaddozen zijn als gedroogde plant ook heel aantrekkelijk.
Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: PAV
bingenheimer saatgut 93
Bloemen
Papaver rhoeas – Art. Nr. B369
gewone klaproos
Zomerbloem met grote, stralend rode bloemen. Hoogte ca. 50 – 60 cm. Zaaien maart tot mei. Geschikt
als snijbloem. Voor de vaas nog in de knop snijden. Zaaddozen voor gedroogde bloemstukken. Relatief
goed bestand tegen slakken.
Vermeerderaar: MID, PAV
Papaver rhoeas – Art. Nr. B371
gewone klaproos, rood en wit
Rood-, wit- en rozegekleurde mengsel, grootbloemige klaproos, bloeit de hele zomer door. 60 – 80
cm hoog. Rechtstreeks zaaien. Bij snijden van de rechtopstaande knoppen ziet men het openen van
de bloemen in de vaas. De sierlijke zaaddozen worden in gedroogde bloemstukken gebruikt. Relatief
goed bestand tegen slakken.
Vermeerderaar: WH
Reseda odorata – Art. Nr. B390
Reseda
Aromatische bijenplant met onopvallende geelgroen/rode bloemen aan opwaartsgerichte, pyramidale trossen. Bloei van juni tot september. Zaaien: in maart in kisten, vanaf april tot juni vollegronds.
Hoogte 20 – 30 cm.
Vermeerderaar: APH, BOL
Rudbeckia hirta – Art. Nr. B395
Rudbeckia
Voor snijbloemen in de late zomer. Gegroepered en in borders, goudgele bloemen; ca. 80 cm hoog.
Zaaien: maart/april om te planten in mei. Snijbloem. Bloei juli tot oktober. Klaar om te snijden, wanneer de bloemen goed geopend zijn. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: PLW
Rudbeckia hirta – Art. Nr. B396
Black-Eyed-Susan ,Herbstwald’
Strong growing Rudbeckia with brown red centres and beautifully contrasting yellow tipped outer
petals. Robust plants with large flower heads. Keeps well when picked. Suitable for professional
flower growers.
Vermeerderaar: WB
Salpiglossis sinuata – Art. Nr. B462
trompetbloem
Rechtopstaande, tot 70 cm hoge plant met 5 – 6 cm grote, trechtervormige bloemen en krachtige
bloemstelen. Mooi kleurenspel van rood tot blauw-paars, geel gevlamd. In het bijzonder geschikt voor
een goed verzorgde tuinbodem en zonnige standplaats. Opkweek vanaf maart om te planten in mei of
rechtstreeks zaaien in mei. Goede snijbloem.
Vermeerderaar: SOL
Salvia viridis – Art. Nr. B399a
decoratieve salie
Sierlijk roze en paarse hoogste bladeren van juni tot oktober. Hoogte 30-50 cm. Vanaf april rechtstreeks zaaien, snijbloem. Plant bloeit na terugsnoeien nog meermaals na. Relatief goed bestand tegen
slakken.
94 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: WH
Bloemen
Scabiosa atropurpurea – Art. Nr. B400
duifkruid
Zomersnijbloem. Ca. 90 cm hoog; mooie kleurenmengeling van paars, roze en wit. Opkweek: maart/
april. Vanaf eind april rechtstreeks zaaien. Bloei van juli tot november. Om te snijden moeten de
bloemknoppen half geopend en goed doorgekleurd zijn.
Vermeerderaar: EWE, MF, MID
Tagetes erecta – Art. Nr. B414
afrikaantjes – Tagetes erecta
Aantrekkelijke, rijkbloeiende Tagetes met gezond loof. Hoogte: ca. 80 cm. De sterkgroeiende beddenplant heeft mooie rode, geelgerande bloemen tot in de herfst.
Vermeerderaar: RH
Tagetes tenuifolia – Art. Nr. B415
afrikaantjes geel – Tagetes tenuifolia
Sierlijke, gele Afrikaantjes, bloeit van mei tot november. Zaaien: maart/april om te planten in mei.
Hoogte 30 - 40 cm.
Vermeerderaar: EWE, RH
Tagetes tenuifolia – Art. Nr. B415a
afrikaantjes gemengd – Tagetes tenuifolia
Kleinbloemige Afrikaantjes, rijk kleurenspel van citroengeel over oranje en roodbruin in vele variaties. 30 – 40 cm hoog. Zaaien: maart – april in
pot. Planten in mei 40 x 40 cm. Borderplant met zeer aromatische geur.
Vermeerderaar: RH, WH
Tanacethum parthenium – Art. Nr. B571
moederkruid
Aantrekkelijke, oude geneeskrachtige en boerderijtuinplant met talrijke, kleine, witte bloemen met gele
bloembodem. Rijk vertakt. Sterke stelen en zeer goede houdbaarheid in vaas. Eigenlijk een vaste plant die
in mild klimaat ook overwintert. Lichtkiemer. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WH
Tithonia rotundifolia – Art. Nr. B415b
Mexicaanse zonnebloem
Zeer decoratieve, tot 1,80 m hoge plant met stralend oranjegekleurde grote bloemen. Verkiest zonnige standplaatsen en goede bodem. Zaaien: maart tot april in potten, later verplanten en pas na het
laatste vorstgevaar uitplanten.
Vermeerderaar: BGH
bingenheimer saatgut 95
Bloemen
Tropaeolum majus – Art. Nr. B417
Oost-Indische kers, rankend
Rankend mengsel. Ongevulde bloemen in verschillende geel-, oranje- en roodtinten. De bladeren en bloemen zijn eetbaar, ze hebben een mosterdkersachtige smaak en vormen een mooie optische en culinaire
toevoeging voor elke salade. Aan de voet van fruitbomen houden ze bladluizen weg. Trekt bijen aan. Ook
als snijbloem. De jonge, groene zaadhuizen kan men als vervanger voor kappertjes in azijn inmaken. Zaaien: maart/april in potten of eind april vollegronds. Bloei vanaf juni tot de eerste vorst. Aanbeveling: betere
kiemresultaten bij onderbreking van de kiemrust: voor het zaaien 5 dagen koelen bij 5° C.
Vermeerderaar: APH, KIF, LSA, MF, MKA, MW, ROS, SOL, SVO
Tropaeolum majus – Art. Nr. B418
Oost-Indische kers, niet rankend
Zoals B417 maar niet rankende selectie. Daarom ideaal voor pot of bloembakken voor het balkon.
Vermeerderaar: BOL, JHA, WH
Xeranthemum annuum – Art. Nr. B455
papierbloem
Purpere en witte delicate bloemen. Droog- en snijbloem, ook mooi in ‘steentuin’; 30 – 60 cm hoog.
Zaaien: rechtstreeks vanaf april tot mei. Bloei van juli tot september. Om te drogen snijden zodra de
bloemen zich openen.
Vermeerderaar: DHS, WH
Verbena bonariensis – Art. Nr. B423
ijzerhard
Een meer dan 1 m hoge, open plant met nagenoeg kale, stevige vertakte stelen en smalle bladeren.
Van juli tot oktober verschijnen aan de top van de stelen stralende lila bloemen in kleine bloemschermen. Bijzondere blikvanger in borders. Verdraagt lichte vorst. We beschikken niet over informatie voor
eventueel gebruik als thee. Advies voor kieming: 3 dagen voorkoelen bij ca. 5°c is aanbevolen. Lange
kiemtijd. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: SOL
Zinnia angustifolia – Art. Nr. B460
Zinnia
Rijk bloeiend met geel-bruine tinten. Ca. 40 cm hoog. Warme vooropkweek, uitplanten vanaf eind mei.
Bed- en snijbloem. Bloeitijd van juni tot oktober. Klaar om te snijden wanneer de meeldraden in het
midden van de bloemen goed ontwikkeld zijn.
Zinnia elegans - Carroussel
Vermeerderaar: DHS, RH, SOL
– Art. Nr. B463
Zinnia “Carroussel”
Hooggroeiende, imponerende Zinnia met grote, eenvoudige, ongevulde bloemen in verscheidene rode,
oranje, paarse en bruine kleurtinten. Stevige en tot 70 cm lange stelen. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
96 bingenheimer saatgut
Vermeerderaar: SOL, WB
Bloemen
Tweejarige of meerjarige zomerbloemen
Prijzen p. 124
Campanula medium – Art. Nr. B140
marietteklokje
Eenvoudig mengsel met delicaatpaarse of witte bloemen die bloeien van juni tot juli. Hoogte 70 cm. Zaaien
mei tot juli, goed houdbare snijbloem. Klaar om te snijden wanneer de bloemen hun kleur hebben en ontwikkeld zijn, maar nog niet geopend. Geschikt voor de professionele snijbloementeelt.
Vermeerderaar: RH
Dianthus barbatus – Art. Nr. B210
duizendschoon
Rijkbloeiend kleurenmengsel. Bloei juni tot juli. Hoogte 50 – 60 cm. Zaaien: april tot juli, tijdig uitplanten op 30 x 30 cm. Snijden zodra de eerste bloemen geopend zijn. Geschikt voor de professionele
snijbloementeelt.
Vermeerderaar: WH, WIT
Salvia sclarea – Art. Nr. B399
scharlei, muskaatsalie
Roze bloeiend. Aromaplant. Zaaien: maart/april. Hoogte 80 – 120 cm. Kruidig aromatisch geurend.
Vroeger in wijnbouwgebieden geteeld als keukenkruid en geneeskrachtige plant.
Vermeerderaar: VH, WH
Viola tricolor – Art. Nr. B422
driekleurig viooltje
Kleinbloemig. Paars-geel-wit. Zaaien: juni/juli om later uit te planten.
Vermeerderaar: DHS, SHZ, WH
Vaste planten
Prijzen p. 124
Althaea rosea – Art. Nr. B117
stokroos
Prachtmengeling, tot 2 m hoog. Bloeit van juli tot september. Zaaien tot eind mei (kiemtijd 20 – 30 dagen). Oude boerderijtuinplant als snijbloem en solitaire plant. In de winter terugsnoeien. Typisch voor
stokroos is de ongelijkmatige kieming, daarom is de hoeveelheid per portie-verpakking ruim genomen.
Vermeerderaar: BOL, ROS
Arnica montana – Art. Nr. B120
Arnica, valkruid
Zonnegele bloemen, bloeit van mei tot augustus. Oude geneeskrachtige plant. Zaaien: februari tot
april. Heeft zure, humeuze bodem nodig. DKG 1,4 g.
Vermeerderaar: KBH
bingenheimer saatgut 97
Bloemen
Valeriana officinalis – Art. Nr. B419
valeriaan
Geneeskrachtige en preparatenplant. Tot 1,5 m hoog. Houdt van halfschaduw. Zaaien: van maart tot
juni. Bij zaaien vanaf midden juli is uitplanten tot eind augustus mogelijk, rechtstreeks zaaien ook in
augustus. Lichtkiemer. Plantafstand: 100 x 40 cm.
Vermeerderaar: ROS
Zomerbloemen mengsels Prijzen p. 124
Elfengarten (Elfentuin) – Art. Nr. B562
Een middelhoog mengsel van sierlijke zomerbloemen. Inhoud volstaat voor ca. 1 m². Mengsel dun uitzaaien. In het mengsel zijn opgenomen: Slaapmutsje (B 235, Eschscholtzia californica), amandelroosje,
(B 175, Clarkia elegans), oranje cosmea (B 192, Cosmos suphureus), echte kamille (B 345, Matricaria
chamomilla), salie, paars/roze, (B 399a, Salvia viridis), gipskruid (B 270, Gypsophila elegans), juffertje-in-het-groen blauw/roze/wit (B 350, Nigella damascena), gilia, blauw (B 260, Gilia capitata) en
groot trilgras (aanpassingen voorbehouden).
eigen mengsel
Sommerpracht (Zomerpracht) – Art. Nr. B566
Dit mengsel omvat eveneens laag groeiende, maar krachtige zomerbloemen, ca. 30 – 50 cm hoog.
Inhoud volstaat voor 1 m². Mengsel dun uitzaaien. In het mengsel zijn opgenomen: amandelroosje,
roze (B 175, Clarkia elegans), slaapmutsje,(B 235, Eschscholtzia californica), zomerazalea, roze (B 265,
Godetia grandiflora), winde driekleurig blauw/wit/geel (B 180 Convolvulus tricolor), gilia, blauw (B 260,
Gilia capitata). (aanpassingen voorbehouden).
eigen mengsel
Bienenweide (Bijenweide) – Art. Nr. B568
Samengesteld uit kruiden, aromatische en bloeiende planten. Dient als voedingsbron voor honing- en
wilde bijen, hommels, vlinders en co. Ideaal voor kleine vrije oppervlakken en bloemeneilanden in de
tuin. Voor zonnige en halfschaduw standplaatsen. Geen bijzondere eisen aan de bodem. In het mengsel zijn opgenomen: boekweit, korenbloem, goudsbloem, bernagie, dille en phacelia.
eigen mengsel
Essbare Blüten (Eetbare bloemen) – Art. Nr. B570
Dit mengsel omvat goudsbloem, bernagie, korenbloem en gele ganzebloem. Het mengsel is ook aantrekkelijk voor bijen en andere insecten en
is ook geschikt voor bloembakken op het balkom. Regelmatig oogsten bevordert de vorming van nieuwe bloemen. Enkel in portie-verpakking
verkrijgbaar.
eigen mengsel
Blühstreifenmischung/Insektenbüffet (Bloemenranden mengsel/Insectenbuffet) – Art. Nr. D490
Eénjarig, interessant geprijsd bloemenrandenmengsel met insectenvoederplanten, speciaal voor de
professionele tuinbouw ontwikkeld. Bestanddelen: boekweit, phacelia, zonnebloem, bernagie (komkommerkruid), lupine, alexandrijnse klaver, Perzische klaver, zomerwikke, seradella, hartgespan, dille,
kaasjeskruid. (Veranderingen in samenstelling voorbehouden.) Mengsel zonder kruisbloemigen. Leguminozen zorgen voor een goede stikstofaanvoer en vormen daarmee een waardevolle voorvrucht.
Snelgroeiende rassen zorgen voor een vroegtijdige bodembedekking en een goede onkruidonderdrukking. Zaaihoeveelheid: 300 g/are.
98 bingenheimer saatgut
eigen mengsel
Bloemen
Wilde bloemenmengsels
Prijzen p. 124
Het zaad voor de wilde bloemen is overwegend volgens Demeter en BioSuisse richtlijnen geteelt. (BioSuisse correspondeert met de EU-verordening voor biologische landbouw) De mengsels kunnen ofwel als gewas op zich of als onderzaai
bij een ander gewas gebruikt worden. Indien als enkel gewas gezaaid, de zaai-oppervlakte spitten, fijn bewerken en
breedwerpig uitzaaien. Het zaadgoed slechts aandrukken (bv. met een plank), maar niet toedekken. Het zaadgoed is met
een zaaihulp (gesteentemeel) gemengd, om gelijkmatig zaaien te vergemakkelijken. De zaden niet laten uitdrogen. Het
wildebloemenmengsel is enkel als portie-verpakking verkrijgbaar. De volledige rassenlijst is op de verpakking aangegeven.
Opmerking: de mengsels zijn meerjarig en vele wilde rassen kiemen langzaam. Let er in de kiemingsfase op dat de bodem niet uitdroogt. Omwille van de trage kieming kunnen zich in de bodem ook onkruidzaden gaan ontwikkelen. In het
eerste jaar een voorzichtige maai uitvoeren. In het tweede en derde jaar ontvouwt de mengeling haar pracht.
Wilde bloemenmengsel voor droge standplaatsen – Art. Nr. B601
Zaaien van maart tot oktober, niet laten uitdrogen. Zaaihoeveelheid: 0,3 g/m². Het mengsel wordt 1 – 2 maal per jaar gemaaid (in juni/juli en
eventueel in sept/okt). Ze bestaat uit 34 verschillende wilde bloemen, bv. verscheidene klokjes, kaardebol, sleutelbloemen, e.a. Een portie voldoet
voor 5 m².
Vermeerderaar: SR
Wilde bloemenmengsel voor schaduw standplaatsen – Art. Nr. B602
Zaaien mogelijk vanaf maart. Zaaihoeveelheid 0,3 g/m². Het mengsel bestaat uit 30 verschillende wilde bloemen, bv. koekoeksbloem, anemoon,
sleutelbloem, daslook, e.a. Een portie voldoet voor 5 m².
Vermeerderaar: SR
Wilde bloemenmengsel voor vlinders – Art. Nr. B603
Zaaien van maart tot oktober. Zaaihoeveelheid 0,3 g/m². Het mengsel wordt 1 – 2 maal per jaar gemaaid (in juni/juli en eventueel in sept/okt). Ze
bestaat uit 28 verschillende wilde bloemen, zoals veldsalie, slangenkruid, koningskaars, e.a. Een portie voldoet voor 5 m².
Vermeerderaar: SR
Siergrassen NIEUW!
Prijzen p. 124
C Setaria italica – Art. Nr. B560A
Trosgierst
Siergras met vaste, volle aren. Warmteminnend, vereist een zonnige standplaats. De bronskleurige
aren zitten op een vaste stengel en zijn goed geschikt voor de bloembinderij, ook voor gedroogde
bloemstukken. Geschikt voor de professionele bloementeelt.
NIEUW!
C Panicum virgatum
Vermeerderaar: RH
– Art. Nr. B560B
Vingergrassen zijn losse rechtop groeiende siergrassen, lang bloeiend met delicate, sluierachtige
bloeiwijzen. Warmteminnen, vereist zonnige standplaats. Hoge steelopbrengst, goed houdbaarheid in
vaas. Geschikt voor de professionele bloementeelt.
Vermeerderaar: RH
bingenheimer saatgut 99
Bloemen
Variëteiten voor de professionele bloementeler
Kleurrijke bloemenboeketten voor de wekelijkse markt, een divers bloemenassortiment voor zelfplukvelden waar je meer vindt dan enkel gladiolen en zonnebloemen, of vaasarrangementen voor de hoevewinkel onze klanten tonen steeds meer interesse in de snijbloemenmarkt. Op de
volgende pagina’s vindt u een breed aanbod aan nieuwe en vertrouwde
variëteiten die in het bijzonder geschikt zijn voor de professionele snijbloementeelt. Optimale hoogte, het gemak om te plukken, stevige stelen,
lange houdbaarheid of ook geschiktheid om te drogen bepalen de karakteristieke kwaliteit van onze variëteiten. We breiden het aanbod jaar na
jaar uit tot een steeds grotere verscheidenheid voor het bloemschikken.
Specifieke eigenschappen en de rasbeschrijvingen vindt u op voorgaande
pagina’s.
B135
B111
B119
Gartenfuchsschwanz
Hohe Löwenmäulchen
Amaranthus hypochondriacus
Antirrhinum majus
B572
p. 86
B573
B574
Einfache Sommeraster
Aster ‚Prinova‘
Aster ‚Prinova‘
Aster ‚Prinova‘
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
p. 87
B575
p. 87
B576
p. 87
B577
Aster ‚Prinova‘
Aster ‚Prinova‘
Aster ‚Biedermeier‘
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
p. 87
B579
p. 87
B580
p. 87
B581
Aster ‚Biedermeier‘
Aster ‚Biedermeier‘
Aster ‚Biedermeier‘
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
p. 88
B583
p. 88
B584
p. 88
p. 88
B582
Aster ‚Biedermeier‘
p. 87
B578
Aster ‚Prinova‘
p. 86
B585
p. 88
B586
Aster ‚Biedermeier‘
Aster ‚Biedermeier‘
Paeonienaster ‚Weißer Turm‘
Paeonienaster ‚Quarz Turm‘
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
100 bingenheimer saatgut
p. 88
p. 88
p. 88
p. 88
Bloemen
B587
B589
B193
B200
Paeonienaster ‚Violetter Turm‘
Färberdistel
Weiße Cosmea
Lanzenrittersporn
Callistephus chinensis
Carthamus tinctorius
Cosmos bipinnatus
Delphinium ajacis
p. 88
B201
p. 88
B275
p. 89
p. 90
B277
B276
Blauer Lanzenrittersporn
Sonnenblume ‚La Torre‘
Sonnenblume ,Hella‘
Sonnenblume ‚Velvet Queen‘
Delphinium ajacis
Helianthus annuus
Helianthus annuus
Helianthus annuus
p. 90
B280
p. 91
B350
p. 91
p. 91
B351
B395
Hohe Strohblume
Jungfer im Grün
Jungfer im Grün ‚African Bride‘
Sonnenhut
Helichrysum bracteatum
monstrosum
Nigella damascena
Nigella papillosa
Rudbeckia hirta
p. 92
B396
p. 93
B571
p. 93
p. 94
B423
B463
Sonnenhut ‚Herbstwald‘
Mutterkraut
Patagonisches Eisenkraut
Zinnie ‚Carroussel‘
Rudbeckia hirta
Tanacethum parthenium
Verbena bonariensis
Zinnia elegans
p. 94
B140
p. 95
B210
p. 96
p. 96
B560A
B560B
Marienglockenblume
Bartnelke
Kolbenhirse
Rutenhirse
Campanula medium
Dianthus barbatus
Setaria italica
Panicum virgatum
p. 97
p. 97
p. 99
p. 99
bingenheimer saatgut 101
Portret
Netwerk van de telers die de biodynamisch/
biologische zaden vermeerderen
Aan de hand van de afkortingen van de vermeerderaars
vermeld bij de rasbeschrijvingen, vindt u op de volgende
pagina’s waar de zaden vermeerderd werden.
DF Demeter
Domäne Fredeburg, Arne von Schulz, Domänenweg 1, 23909 Fredeburg.
APF Naturland
DH Demeter
Stiftung St. Johannes, Donau-Lech-Werkstätten, Diepoldstr. 40, 86688
Marxheim.
Dottenfelderhof, 61118 Bad Vilbel. Am Rand der Wetterau.
APH Demeter
Gärtnerei Arpshof, Fabian Hüttner, Am Schulberg 6, 21279 Dierstorf-Wenzendorf.
AUG EU-Bio
DHS Demeter
Dorfgemeinschaft Hohenroth, Sabine Weber, 97737 Gemünden am Main.
DLB Demeter
Gärtnerei der Dorfgemeinschaft Lautenbach, Robert Weber, 88634
Herdwangen-Schönbach.
Augustin Deceans, Earl la Briseterie, FR 58410 Entrains sur Nohain.
BGH Demeter
DOR EU-Bio
Pierre Dorant, 6 impasse Jeanne Jugan, F 49100 Angers.
Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Bingenheim, Schloßstr. 9, 61209 Echzell.
BHO Demeter
Dr. Bernd Horneburg, Brauweg 55, 37073 Göttingen.
DT Demeter
Dorfgemeinschaft Tennental, Gärtnerei Martinshof, Alexander Thierfelder, 75392 Deckenpfronn.
EWE: Erdmuthe Weißer
BRU: Armin Brutscher
BRU Bioland
EWE Bioland
Erdmuthe Weißer, Oberer Bruchrand 2, 68307 Mannheim.
Armin Brutscher, Steingrübleweg 12, 79108 Freiburg.
CBE Demeter
WaldPferde-Hof, Jan Sommer und Carmen Becker, Am Weiher 6, 15374
Müncheberg.
CHE Demeter
EYS Demeter
Gärtnerei von Woedtke GbR, Stef Eysermans, Burgweg 5, 71711 Murr.
FLD Demeter
Gärtnerei Querbeet GbR, Gerd Feldmann und Jannis Zentler, Balinger
Straße 15, 79356 Eichstetten.
Gut Wulfsdorf, Christina Henatsch, Bornkampsweg 39, 22926 Ahrensburg.
COL EU-Bio
Rémi Colombet, Quartier Maltras, 26120 Chabeuil, Frankreich.
DAS Bioland
Pulvermühle, Dany Schmidt, 68600 Volgelsheim, Frankreich.
102 bingenheimer saatgut
FMÜ EU-Bio
Frank Müller und Anke Gay-Müller, Can Pentinet, E 17855 Montagut.
FRE Demeter
Elia Betrame, Azienda agricola „Sol Ribaldo“, 40040 Querciola, Bologna, Italien.
Portret
GAB Demeter
JJ Demeter
Gärtnerei am Bauerngut, Hubert Heimen und Hans-Peter Frucht,
15306 Libbenichen.
Obergrashof, Julian Jacobs, 85221 Dachau.
GAT Demeter
Gärtnerei Apfeltraum, Annette Glaser, 15374 Müncheberg.
GEY Demeter
Theo Geyer GbR, Hinter den Gärten 26, D 71579 Spiegelberg/
Großhöchberg.
GKR
Demeter
Gärtnerei Kronacker.
GOL Demeter
Gärtnerhof Oldendorf, Jan Bera, Oldendorfer Landstraße 24, 27729
Holste.
GR Demeter
Betriebsgemeinschaft Gärtnerei Röllingsen, Am Eichkamp 3, 59494
Soest.
JOJ: Jos Jeuken en werknemer
JOJ Demeter
Jos Jeuken und Ellen Krul, Elandweg 46, NL 8255 RK Swifterbant.
GST Demeter
V.O.F. Gerbranda State, Asse Aukes, Hoarnestreek 9, NL 8856 RV Pietersbierum.
JWE Naturland
Jürgen Wehrle, Mundinger Straße 36, 79312 Emmendingen.
HBO Demeter
KBH Demeter
Haus Bollheim, 53909 Zülpich.
Krebsbachhof, Peter Heuner, Rodenhäuserstr. 12, 35102 Lohra.
HEP Bioland
KEL Bioland
Heiko Pohl und Stefanie Roth, 86456 Lützelburg.
Wolfgang Keller, Am Heimbacher Pfad 17, 65307 Bad Schwalbach.
HH Demeter
KIF Demeter
Dorfgemeinschaft Hausenhof, Sebastian Röhm, 91463 Dietersheim.
Peter Kiefer, Steig 2, Zell, 88430 Rot an der Rot.
HIW Demeter
KIT Verbund Ökohöfe
Hof im Winkel, Nicola Dobler, Thomsdorf 17, 17268 Boizenburger
Land.
Wildsamen-Insel, Uta Kietsch, Lindenallee 3, 17268 Temmen.
HOE Demeter
Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Höhenberg, Sylvia Vogt, Landkreis
Landshut.
HOH Demeter
Versuchsbetrieb der Universität Hohenheim, Betriebsteil Kleinhohenheim, Oliver Hübner, Kleinhohenheim 1, 70599 Stuttgart.
HSP Demeter
LAM Demeter
Der Lämmerhof, Dorfstr. 10, 23896 Panten.
LSA Demeter
Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Sassen, Bernd Schmidt, 36110
Schlitz-Sassen.
MAL Demeter
Hof-Gärtnerei Bauer, Wiebke und Malte Bauer, Kreumaer Dorfstr. 29,
04519 Rackwitz.
Züchtungsforschung Dr. Hartmut Spieß, Christoph Matthes.
JHA Demeter
Hofgemeinschaft Wahlde, Jochen Hach, Lichtblick e. V., Wahlde 6,
49434 Neuenkirchen-Vörden.
MB Demeter
Maria Bienert & M. Hänsel GbR, Püchenauer Str. 4, 04425 Taucha.
MDÖ Demeter
Martin Dörr, Herbertshausen 3, 74585 Rot am See.
bingenheimer saatgut 103
Portret
MF Demeter
PEN EU-Bio
Matthias Funk, Fischerstr. 8, 86698 Oberndorf.
Stefan Penov, Vassil Kolarov 103, BG 8300 Sredez.
MIC EU-Bio
PLW Demeter
Norbert Micouleau, SCEA Domaine des Lascombes, 11170 Alzonne,
Frankreich.
Gärtnerei Piluweri, Am Stockacker, 79379 Müllheim-Hügelheim.
MID Demeter
Hof Midgard, Schlossberg 2, 06484 Quedlinburg.
MKA Demeter
Gärtnerhof im Zipfel, Ina Tröll, Sackgasse 22, 37293 Herleshausen.
MTB EU-Bio
Michel Thibaud, GAEC des Couriols, Les gardons, FR 26120 Montmeyran, France.
RGP: René en Ginneke Groenen
RGP Demeter
De Groenen Hof, Rene Groenen, Kokkestraat 8, NL 5081 CN Hilvarenbeek.
RH Demeter
Hofgut Rengoldshausen, Vera Becher, 88682 Salem-Tüfingen.
RIH Demeter
Gärtnerei der Lebensgemeinschaft Richthof, Thomas Beusch, 36110
Schlitz-Richthof.
RJS Bioland
Gärtnerei Grünerlei, Johannes Schlosser, Riegelhof 7, 73489 Jagstzell.
MTZ: Christian Schwab
ROS Demeter
Rose Saatzucht, Im Geströdig 9, 99092 Erfurt.
MTZ Demeter
Hof Mahlitzsch, Betriebsgemeinschaft GbR Heynitz BSS, Christian Schwab, Mahlitzsch 1, 01683 Heinitz.
RRA Naturland
Naturlandbetrieb Ramme 61137 Schöneck.
MW Demeter
SEK Demeter
Gärtnerei Medewege, Rainer Holst, Hauptstr. 11, 19055 Schwerin.
Sekem Farm, 1 Belbes Desert Road, ET POB 2834 El Horreya Heliopolis, Kairo.
MWS Bioland
SHZ Demeter
Gärtnerei der Magnuswerkstätten, Magnusstr. 1, 3-10, 86859 Igling-Holzhausen.
Gärtnerei Schänzle, Riedlingerstr. 18, 89611 Obermarchtal.
NHO Demeter
SOL Demeter
Neuer Hof, Heinz-Peter Bochröder, Stockheimer Landstr. 171, 52351
Düren.
Sonja Lange, Am Rasen 21, 37318 Lindewerra.
PAN EU-Bio
SVO Demeter
Gartnerei Spiren, Per Andersen, Fornetoftevej 10, DK 4230 Skælskør.
Walsegarten, Sebastian Vornhecke, Dorfstrasse 5, 37318 Dietzenrode/Vatterode.
PAV Demeter
SWE Demeter
Kräuter- und Samenbaubetrieb in Querciola, Bologna, Italien.
Biologischer Gartenbau Wedemeyer, Silke Wedemeyer, Auf dem Placke
14, 37176 Sudershausen.
104 bingenheimer saatgut
Portret
SZB Bioland
Albert Stolzenberger, Balbacherstr. 3, 97244 Bütthard.
TOS Demeter
Tom Saat, ts Saat van den Berg, Kemphaanpad 14, NL 1358 AC Almere.
Zaadgoedbedrijven
AIL EU-Bio
GIE L‘Ail Drômois, Z.A. de Brunelle, 26400 Eurre, Frankreich.
ARC Demeter
Arcoiris s.r.l. Via Labriola 18/a-b, 41123 Modena, Italien.
TRO Verbund Ökohöfe
Rose-GbR-Kühren, Tilo Rose, Dorfstr. 33b, 06385 Aken/OT Kühren.
BOL Demeter
De Bolster, Oude Oenerweg 13, NL 8161 PL Epe.
UB Demeter
Oldendorfer Saatzucht, Ulrike Behrendt, Oldendorfer Landstraße 14,
27729 Holste.
BSH EU-Bio
Becker-Schoell AG, Bustadt 35, 74360 Ilsfeld.
UGA Demeter
CAM EU-Bio
Hof Neuseegaard, Ulrike Kleingarn, Seegaarder Weg 9, 24975 Husby.
Camena Samen, Coppenbrügger Landstraße 58, 31867 Lauenau.
VH Demeter
CB Demeter
Simon van Hilten, Casa Florio, I 40040 Querciola.
Carel Bouma, Alikruikweg 15, NL 8256 RK Biddinghuizen.
WAR Bioland
FLO Demeter
Strohhaus, Albert und Eva Warmuth, Öhnbergstr. 20, 97618 Wargolshausen.
Flobus Biologische Bloemzaden, Harry Douwes, Chris Douwes-Waagenar und Mariska Heeres, Pieter Venemakade 61, 9605 PL
Kiel-Windeweer, Niederlande.
WB Demeter
Azienda agricola “La Torre”, Wim Brus, I 40040 Querciola, Bologna.
WDA Naturland
Werner Danzeisen, Bahlinger Str. 18, 79356 Eichstetten.
JEL EU-Bio
Jelitto Staudensamen GmbH, Am Toggraben 3, 29690 Schwarmstedt.
KJM Demeter
Gesellschaft für goetheanistische Forschung eV, Dr. Karl-Josef Müller, Darzau Hof 1, 29490 Neu Darchau.
ÖKN
Bioland
Gesellschaft für goetheanistische Forschung eV, Dr. Karl-Josef Müller, Darzau Hof 1, 29490 Neu Darchau.
PHS EU-Bio
Pharmasaat, Arznei- und Gewürzpflanzen Saatzucht GmbH, Straße
am Westbahnhof, 06556 Artern.
WH: Thomas Mauer en werknemer
WGWI Demeter
PN EU-Bio
Gärtnerei Willmann, In den Beeten 65, 74379 Ingersheim.
Pascal Naudin, Essem‘Bio SARL, Bois de Gajan, F 32700 Lectoure,
Frankreich.
WH Demeter
RS Demeter
Waldhof, Thomas Mauer, Nussallee 3, 34131 Kassel.
ReinSaat® KG, 3572 St. Leonhard am Hornerwald 69, Österreich
WID Demeter
SR Demeter
Samuel Widmer, Dorfstrasse 3, CH 8586 Andwil
Sativa Rheinau, Klosterplatz, CH 8462 Rheinau
WIT Naturland
VBZ EU-Bio
Gärtnerei Witt, Über der Elz, 79312 Emmendingen.
Vitalis Biologische Zaden B.V., Hengelderweg 6, NL 7383 RG Voorst.
WK Demeter
W. u. C. Kampmann GbR, Bruckstr. 50, 74564 Crailsheim-Tiefenbach.
bingenheimer saatgut 105
Prijzen
Inhoudstafel Prijzen
Seizoen 2016
Groenten
Aubergine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bladgewas
Andijvie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bataviasla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bleekselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eikebladsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hertshoornweegbree . . . . . . . . . . . . . . . .
Ijsbergsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kropsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lollosla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raapsteel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Romeinse sla/bindsla . . . . . . . . . . . . . . . .
Snijselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suikerbrood/groenlof . . . . . . . . . . . . . . . .
Veldsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Witlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bladmosterdslastaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonen
Labbonen/Tuinbonen . . . . . . . . . . . . . . . .
Pronkbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Staakbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Struikbonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chilipeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courgette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erwten
Doperwten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sluimererwt/Peultjes . . . . . . . . . . . . . . . . .
Haverwortel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kolen
Bloemkool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Broccoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boerenkool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chinese kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koolrabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rode kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savooikool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spitskool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Witte kool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komkommer
Augurk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
komkommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koolraap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meiraap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Melde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106 bingenheimer saatgut
119
116
115
112
115
113
115
114
115
113
115
112
116
114
116
114
107
107
107
107
118
118
107
107
110
107
108
109
108
109
108
108
108
108
117
118
109
109
113
Meloen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Paprika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Pastinaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Peterselie
Bladpeterselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Wortelpeterselie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Physalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pompoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Prei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Raap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Radijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Rammenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Rode biet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Rucola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Schorseneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Selderij
Bleekseldeij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Knolselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Snijselderij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Spinazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Suikermaïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Tomaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Tuinkers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Veldsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Venkel/Knolvenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Warmoes/snijbiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Winterpostelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Witlof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Wortel/peen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Kruiden121-122
Bloemen
123-124
Plantgoed120
Groenbemesters121
Prijzen
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Erwten
NIEUW!
Art. nr.
G150
G155
G156
G161
G676
Ras
Kleine Rheinländerin
Wunder von Kelvedon
Ambassador
Ambrosia
Sweet Horizon
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
2,40
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
3 m²
3 m²
3 m²
3 m²
3 m²
250 g
7,90
7,90
7,90
9,20
11,20
500 g
13,10
13,10
13,10
15,20
18,50
1 kg
22,60
22,60
22,60
26,30
33,60
2,5 kg
49,50
49,50
49,50
57,50
70,00
5 kg
88,90
88,90
88,90
103,50
126,00
10 kg
165,90
165,90
165,90
193,50
236,00
25 kg
395,00
395,00
395,00
460,00
560,00
100 g
5,50
5,50
5,70
6,80
6,80
6,80
5,50
6,80
5,70
250 g
11,10
11,10
11,50
13,80
13,80
13,80
11,10
13,80
11,50
500 g
19,00
19,00
19,80
23,60
23,60
23,60
19,00
23,60
19,80
1 kg
33,30
33,30
34,60
41,30
41,30
41,30
33,30
41,30
34,60
2,5 kg
73,90
73,90
77,00
91,80
91,80
91,80
73,90
91,80
77,00
5 kg
132,00
132,00
137,50
164,00
164,00
164,00
132,00
164,00
137,50
10 kg
238,00
238,00
247,00
295,00
295,00
295,00
238,00
295,00
247,00
100 g
7,20
7,20
7,20
6,80
6,80
6,80
250 g
14,90
14,90
14,90
14,20
14,20
14,20
500 g
25,10
25,10
25,10
23,60
23,60
23,60
1 kg
44,50
44,50
44,50
41,80
41,80
41,80
2,5 kg
98,50
98,50
98,50
93,50
93,50
93,50
5 kg
180,00
180,00
180,00
169,00
169,00
169,00
10 kg
332,00
332,00
332,00
309,00
309,00
309,00
100 g
6,80
250 g
14,20
500 g
23,60
1 kg
41,80
2,5 kg
93,50
250 g
6,80
6,80
6,80
500 g
11,50
11,50
11,50
1 kg
19,80
19,80
19,80
2,5 kg
45,00
45,00
45,00
5 kg
80,00
80,00
80,00
10 kg
145,00
145,00
145,00
25 kg
335,00
335,00
335,00
2 g
14,90
12,30
18,30
18,30
18,30
5 g
30,70
25,30
37,60
37,60
37,60
10 g
49,80
41,00
61,00
61,00
61,00
25 g
104,90
85,50
127,10
127,10
127,10
50 g
184,50
152,00
225,00
225,00
225,00
100 g
336,00
275,00
408,00
408,00
408,00
250 g
798,00
652,00
968,00
968,00
968,00
500 Ko
18,40
22,70
22,70
22,70
1.000 Ko
30,60
38,00
38,00
38,00
2.500 Ko
64,40
79,50
79,50
79,50
Struikbonen/Stamslaboon
Art. nr.
G120
G124
G125
G627
G128a
G129
G146
G132
G147
Ras
Saxa
Marona
Maxi
Domino
Cupidon
Caruso
Sanguigno 2
Helios
Purple Teepee
3–5 m²
3–5 m²
4 m²
4 m²
4 m²
4 m²
2–3 m²
3–5 m²
3 m²
Stokslaboon/Staakbonen
Art. nr.
G133
G622
G647
G136
G139
G139a
Ras
Trebona
Helda
Cobra
Neckarkönigin
Neckargold
Blauhilde
30 Pl.
30 Pl.
30 Pl.
30–40 Pl.
30–40 Pl.
30–40 Pl.
Pronkboon
Art. nr.
G139b
Ras
Preisgewinner
3–5 m²
Tuinboon/Labboon
NIEUW!
Art. nr.
G672
G142
G140
Ras
Ratio
Frühe Weißkeimige
Hangdown grünkernig
2–3 m²
2 m²
2–3 m²
Bloemkool
Art. nr.
G199
G201
G617
G202
G203
Ras
Odysseus
Neckarperle
Celiano
Nuage
Tabiro
35 Pl.
30–40 Pl.
30 Pl.
30 Pl.
30 Pl.
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G199 S
G617 S
G202 S
G203 S
Ras
Odysseus
Celiano
Nuage
Tabiro
korrel
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
110,00
188,00
429,00
796,00
136,50
232,00
530,00
985,00
136,50
232,00
530,00
985,00
136,50
232,00
530,00
985,00
bingenheimer saatgut 107
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Broccoli
Art. nr.
G643
Ras
Calinaro (AS)
Portie
2,85
2 g
12,10
5 g
24,80
10 g
40,20
25 g
83,60
50 g
147,00
100 g
268,00
250 g
635,00
korrel
500 Ko
19,70
1.000 Ko
33,00
2.500 Ko
69,50
5.000 Ko
119,00
10.000 Ko
203,00
25.000 Ko
50.000 Ko
Portie
2,40
volstaat voor
2 g
5,20
5 g
10,20
10 g
16,30
25 g
32,10
50 g
55,90
100 g
98,50
250 g
224,00
Portie
2,85
2,85
2,85
2,40
2,85
2,40
2,40
2,85
2,40
2,85
volstaat voor
2 g
10,50
10,50
10,50
8,20
10,50
8,20
8,20
10,50
8,20
10,50
5 g
21,60
21,60
21,60
17,00
21,60
17,00
17,00
21,60
17,00
21,60
10 g
34,90
34,90
34,90
27,60
34,90
27,60
27,60
34,90
27,60
34,90
25 g
72,50
72,50
72,50
57,40
72,50
57,40
57,40
72,50
57,40
72,50
50 g
128,00
128,00
128,00
99,50
128,00
99,50
99,50
128,00
99,50
128,00
100 g
232,00
232,00
232,00
182,50
232,00
182,50
182,50
232,00
182,50
232,00
250 g
552,00
552,00
552,00
435,00
552,00
435,00
435,00
552,00
435,00
552,00
korrel
500 Ko
16,10
16,10
16,10
12,40
16,10
12,40
12,40
16,10
16,10
1.000 Ko
26,40
26,40
26,40
20,90
26,40
20,90
20,90
26,40
26,40
2.500 Ko
55,50
55,50
55,50
44,50
55,50
44,50
44,50
55,50
55,50
volstaat voor
2 g
8,20
8,20
10,50
5 g
17,00
17,00
21,60
10 g
27,60
27,60
34,90
korrel
500 Ko
12,40
16,10
1.000 Ko
20,90
26,40
2.500 Ko
44,50
55,50
volstaat voor
2 g
8,20
10,50
8,20
5 g
17,00
21,60
17,00
10 g
27,60
34,90
27,60
volstaat voor
30-40 Pl.
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G643 S
Ras
Calinaro (AS)
Chinese Kool
Art. nr.
G240
Ras
Granat
70 Pl.
Witte Kool
Art. nr.
G212
G649
G215
G216
G645
G217
G218
G219
G220
G221
Ras
Eersteling
Nagels Frühweiß
Donator
Holsteiner Platter
Domarna
Filderkraut
Marner Lagerweiß
Dottenfelder Dauer
Türkis
Dowinda
40 Pl.
40 Pl.
30 Pl.
50–60 Pl.
30 Pl.
40 Pl.
40 Pl.
50–60 Pl.
40 Pl.
30 Pl.
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G212 S
G649 S
G215 S
G216 S
G645 S
G217 S
G218 S
G219 S
G221 S
Ras
Eersteling
Nagels Frühweiß
Donator
Holsteiner Platter
Domarna
Filderkraut
Marner Lagerweiß
Dottenfelder Dauer
Dowinda
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
96,50
172,00
385,00
715,00
96,50
172,00
385,00
715,00
96,50
172,00
385,00
715,00
78,00
132,00
294,00
546,00
96,50
172,00
385,00
715,00
78,00
132,00
294,00
546,00
78,00
132,00
294,00
546,00
96,50
172,00
385,00
715,00
96,50
172,00
385,00
715,00
Rode Kool
Art. nr.
G207
G209
G210
Ras
Amarant
Granat
Rodynda
Portie
2,40
2,40
2,85
40 Pl.
40 Pl.
30–40 Pl.
25 g
57,40
57,40
72,50
50 g
99,50
99,50
128,00
100 g
182,50
182,50
232,00
250 g
435,00
435,00
552,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G209 S
G210 S
Ras
Granat
Rodynda
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
78,00
132,00
294,00
546,00
96,50
172,00
385,00
715,00
Savooiekool
Art. nr.
G214
G213
G223
Ras
Vorbote 3
Smaragd
Winterfürst 2
Portie
2,40
2,85
2,40
40 Pl.
40–50 Pl.
50 Pl.
25 g
57,40
72,50
57,40
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
108 bingenheimer saatgut
50 g
99,50
128,00
99,50
100 g
182,50
232,00
182,50
250 g
435,00
552,00
435,00
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G214 S
G213 S
G223 S
Ras
Vorbote 3
Smaragd
Winterfürst 2
korrel
500 Ko
12,40
16,10
12,40
1.000 Ko
20,90
26,40
20,90
2.500 Ko
44,50
55,50
44,50
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
78,00
132,00
294,00
546,00
96,50
172,00
385,00
715,00
78,00
132,00
294,00
546,00
volstaat voor
2 g
8,70
8,70
10,20
8,70
8,70
10,20
7,10
5 g
16,80
16,80
20,10
16,80
16,80
20,10
13,80
10 g
28,80
28,80
33,50
28,80
28,80
33,50
23,60
korrel
500 Ko
16,50
16,50
18,30
16,50
18,30
13,70
1.000 Ko
25,60
25,60
28,90
25,60
28,90
21,30
2.500 Ko
54,90
54,90
59,80
54,90
59,80
45,50
volstaat voor
2 g
3,20
3,20
3,40
3,40
5 g
5,40
5,40
5,90
5,90
10 g
8,50
8,50
9,50
9,50
korrel
500 Ko
5,20
5,20
5,40
5,40
1.000 Ko
8,20
8,20
8,60
8,60
2.500 Ko
16,20
16,20
17,00
17,00
5 g
3,70
3,70
3,70
3,70
10 g
5,70
5,70
5,70
5,70
25 g
11,40
11,40
11,40
11,40
50 g
18,90
18,90
18,90
18,90
100 g
32,10
32,10
32,10
32,10
250 g
71,00
71,00
71,00
71,00
500 g
128,00
128,00
128,00
128,00
5 g
3,70
10 g
5,70
25 g
11,40
50 g
18,90
100 g
32,10
250 g
71,00
500 g
128,00
Koolrabi
Art. nr.
G227
G228a
G229
G231
G232
G233
G230
Ras
Azur Star
Lanro
Rasko
Noriko
Blaro
Blaril
Superschmelz
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
60–70 Pl.
40 Pl.
40–50 Pl.
60–70 Pl.
40 Pl.
60 Pl.
60–70 Pl.
25 g
59,90
59,90
68,50
59,90
59,90
68,50
49,00
50 g
104,00
104,00
122,00
104,00
104,00
122,00
84,90
100 g
184,00
184,00
215,00
184,00
184,00
215,00
151,00
250 g
420,00
420,00
502,00
420,00
420,00
502,00
343,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G227 S
G228aS
G229 S
G231 S
G233 S
G230 S
Ras
Azur Star
Lanro
Rasko
Noriko
Blaril
Superschmelz
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
91,40
158,40
351,00
640,00
91,40
158,40
351,00
640,00
98,50
176,00
387,00
722,00
91,40
158,40
351,00
640,00
98,50
176,00
387,00
722,00
75,90
131,50
291,00
531,00
Boerenkool
Art. nr.
G225
G226
G632
G653
Ras
Halbhoher Grüner Krauser
Westländer Winter
Lerchenzungen
Nero di Toscana (AS)
Portie
2,40
2,40
2,40
2,40
80 Pl.
80 Pl.
100 Pl.
60 Pl.
25 g
17,60
17,60
19,60
19,60
50 g
29,90
29,90
33,20
33,20
100 g
51,20
51,20
57,10
57,10
250 g
116,00
116,00
128,00
128,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 1,75 mm–2,00 mm
Art. nr.
G225 S
G226 S
G632 S
G653 S
Ras
Halbhoher Grüner Krauser
Westländer Winter
Lerchenzungen
Nero di Toscana (AS)
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
26,20
43,00
91,80
157,00
26,20
43,00
91,80
157,00
27,20
45,50
96,50
166,00
27,20
45,50
96,50
166,00
Meiraap/Herfstraap
NIEUW!
Art. nr.
G244
G634
G613
G669
Ras
Golden Ball
Petrowski
Di Milano a colletto viola
Blanc globe a collet violet
Portie
2,40
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
Ras
Wilhelmsburger
Portie
2,40
volstaat voor
10–15 m²
10-15 m²
10–15 m²
10-15 m²
Koolraap
Art. nr.
G245
15–20 m²
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
bingenheimer saatgut 109
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Radijs
Art. nr.
G329
G330
G331a
G332
G334
Ras
Eiszapfen
Cherry Belle
Marike
Sora
Rudi
Portie
2,40
2,40
volstaat voor
2,40
2,40
2–3 m²
2–3 m²
2–3 m²
2–3 m²
25 g
5,40
5,40
50 g
8,70
8,70
5,40
6,80
8,70
10,90
100 g
250 g
500 g
1 kg
2,5 kg
14,40
30,80
53,00
92,50
205,00
14,40
30,80
53,00
92,50
205,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
14,40
30,80
53,00
92,50
205,00
17,90
38,20
65,70
114,50
254,00
Gekalibreerd normaal zaadgoed, kaliber S: 2,50 mm–2,75 mm; kaliber M: 2,75 mm–3,00 mm; kaliber L: 3,00 mm–3,25 mm
Art. nr.
G329 S/M/L
G331a S/M/L
G332 S/M/L
G334 S/M/L
Ras
Eiszapfen
Marike
Sora
Rudi
gram
100 g
20,50
20,50
23,80
250 g
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
43,50
75,00
130,00
290,00
520,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
43,50
75,00
130,00
290,00
520,00
50,90
87,70
152,50
339,00
608,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 2,50 mm–2,75 mm; kaliber M: 2,75 mm–3,00 mm; kaliber L: 3,00 mm–3,25 mm
Art. nr.
G329 S/M/L
G331a S/M/L
G332 S/M/L
G334 S/M/L
Ras:
Eiszapfen
Marike
Sora
Rudi
korrel
10.000 Ko
26,80
26,80
32,20
50.000 Ko 100.000 Ko 250.000 Ko 500.000 Ko
1 Mio Ko
98,50
172,00
380,00
685,00 1.280,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
98,50
172,00
380,00
685,00 1.280,00
118,00
202,00
450,00
805,00 1.498,00
Rammenas
Art. nr.
G337
G633
G335
Ras
Ostergruß rosa 2
Laurin
Runder schwarzer Winter
Portie
2,40
2,85
2,40
volstaat voor
10 g
6 m²
100 Pl.
10,50
10–15 m²
25 g
5,40
21,90
4,50
50 g
8,70
36,50
7,40
100 g
14,40
61,30
12,40
250 g
30,80
132,00
26,70
500 g
53,00
227,00
45,80
1 kg
92,50
395,00
79,80
Gekalibreerd normaal zaadgoed, kaliber S: 2,50 mm–2,75 mm; kaliber M: 2,75 mm–3,00 mm; kaliber L: 3,00 mm–3,25 mm
Art. nr.
G337 S/M/L
G633 S/M/L
G335 S/M/L
Ras
Ostergruß rosa 2
Laurin
Runder schwarzer Winter
gram
100 g
20,50
75,60
16,90
250 g
43,50
162,00
36,40
500 g
75,00
279,00
62,50
1 kg
130,00
486,00
109,00
2,5 kg
290,00
1.080,00
242,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 2,50 mm–2,75 mm; kaliber M: 2,75 mm–3,00 mm; kaliber L: 3,00 mm–3,25 mm
Art. nr.
G337 S/M/L
G633 S/M/L
G335 S/M/L
Ras
Ostergruß rosa 2
Laurin
Runder schwarzer Winter
korrel
1.000 Ko
5.000 Ko
17,80
73,50
10.000 Ko
26,80
123,40
17,90
50.000 Ko
98,50
455,00
66,00
100.000 Ko
172,00
790,00
115,00
100 g
32,50
32,50
250 g
68,20
68,20
250.000 Ko 500.000 Ko
380,00
685,00
255,00
457,00
500 g
122,00
122,00
1 kg
228,00
228,00
Schorseneren/Haverwortel
Art. nr.
G400
G625
Ras
Hoffmanns Schwarze Pfahl
Haferwurz
Portie
2,85
2,85
volstaat voor
Ras
Jannis
Ronjana
Robuschka
Forono
Ägyptische plattrunde
Tondo di Chioggia
Burpees Golden
Portie
1,65
1,65
1,65
1,65
2,40
2,40
volstaat voor
4–5 m²
4–5 m²
10 g
6,50
6,50
25 g
11,40
11,40
50 g
19,00
19,00
25 g
6,90
6,90
6,90
6,90
8,30
8,30
50 g
11,20
11,20
11,20
11,20
13,40
13,40
100 g
250 g
500 g
1 kg
2,5 kg
18,20
37,50
62,80
109,50
243,00
18,20
37,50
62,80
109,50
243,00
18,20
37,50
62,80
109,50
243,00
18,20
37,50
62,80
109,50
243,00
21,80
44,80
75,00
130,00
290,00
21,80
44,80
75,00
130,00
290,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar
Rode Biet
Art. nr.
G343
G338
G345
G341
G347
G349
G635
110 bingenheimer saatgut
180 Pl.
180 Pl.
150–200 Pl.
180 Pl.
180 Pl.
150–200 Pl.
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Precisiezaadgoed (monogerm) kaliber S: 2,75 – 3,50 mm, kaliber M: 3,50 – 4,75 mm
Art. nr.
G344 S
G344 M
G339 S
G339 M
G346 S
G346 M
G342 S
G342 M
Precisiezaadgoed
Jannis
Jannis
Ronjana
Ronjana
Robuschka
Robuschka
Forono
Forono
korrel
10.000 Ko
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
32,00
25.000 Ko
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
volstaat voor
10 g
6,80
6,80
5,80
6,80
6,80
7,20
6,80
6,80
6,80
6,80
50 g
22,30
22,30
19,20
22,30
22,30
24,50
22,30
22,30
22,30
22,30
50.000 Ko
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
100.000 Ko 250.000 Ko 500.000 Ko
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
192,00
426,00
765,00
Wortelen/Peen
NIEUW!
Art. nr.
G286
G287
G285
G289
G615
G660
G280a
G282
G281a
G668
G288
Ras
Nantaise 2 / Milan
Nantaise 2 / Fynn
Nantaise 2 / Fanal
Fine
Miranda
Dolciva (KS-MOG-SAT-202)
Rodelika
Rolanka
Robila
Solvita
Oxhella
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
6–8 m²
100 g
250 g
500 g
1 kg
2,5 kg
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
29,80
60,00
104,00
182,00
428,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
36,90
74,50
128,50
226,00
530,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
34,80
70,10
121,00
213,00
500,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
Gekalibreerd normaal zaadgoed, kaliber M: 1,5 mm–1,75 mm; kaliber L: 1,75 mm–2,00 mm
NIEUW!
Art. nr.
G286 M/L
G287 M/L
G285 M/L
G289 M/L
G615 M/L
G660 M/L
G280a M/L
G282 M/L
G281a M/L
G668 M/L
G288 M/L
Ras
Nantaise 2 / Milan
Nantaise 2 / Fynn
Nantaise 2 / Fanal
Fine
Miranda
Dolciva (KS-MOG-SAT-202)
Rodelika
Rolanka
Robila
Solvita
Oxhella
gram
50 g
31,30
31,30
27,80
31,30
31,30
37,60
31,30
31,30
31,30
31,30
korrel
50.000 Ko
38,50
38,50
34,60
38,50
38,50
50,00
38,50
38,50
38,50
38,50
100 g
49,00
49,00
43,60
49,00
49,00
58,90
49,00
49,00
49,00
49,00
250 g
500 g
1 kg
2,5 kg
5 kg
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
87,70
151,20
266,00
620,00 1.198,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
119,00
205,00
360,00
850,00 1.635,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
98,60
170,00
299,00
698,00 1.350,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
Precisiezaadgoed, kaliber M: 1,5 mm–1,75 mm
NIEUW!
Art. nr.
G286 M
G287 M
G285 M
G289 M
G615 M
G660 M
G280a M
G282 M
G281a M
G668 M
G288 M
Ras
Nantaise 2 / Milan
Nantaise 2 / Fynn
Nantaise 2 / Fanal
Fine
Miranda
Dolciva (KS-MOG-SAT-202)
Rodelika
Rolanka
Robila
Solvita
Oxhella
100.000 Ko 250.000 Ko 500.000 Ko
1 Mio Ko 2,5 Mio Ko
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
54,20
109,50
189,00
332,00
780,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
78,40
158,00
273,00
480,00 1.130,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
59,90
121,50
209,00
368,00
865,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
bingenheimer saatgut 111
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Precisiezaadgoed, kaliber L: 1,75 mm–2,00 mm
NIEUW!
Art. nr.
G286 L
G287 L
G285 L
G289 L
G615 L
G660 L
G280a L
G282 L
G281a L
G668 L
G288 L
korrel
50.000 Ko
44,90
44,90
40,60
44,90
44,90
51,30
44,90
44,90
44,90
44,90
volstaat voor
25 g
9,40
11,20
11,20
50 g
14,70
18,60
18,60
100 g
23,70
29,20
29,20
250 g
49,50
61,10
61,10
500 g
79,80
98,50
98,50
1 kg
140,50
173,50
173,50
2,5 kg
327,00
404,00
404,00
25 g
13,90
16,40
16,40
50 g
22,10
26,00
26,00
100 g
35,50
41,90
41,90
250 g
74,50
87,80
87,80
500 g
119,80
142,00
142,00
1 kg
211,00
249,00
249,00
2,5 kg
491,00
580,00
580,00
10 g
4,90
4,90
3,30
3,30
25 g
9,80
9,80
6,50
6,50
50 g
15,70
15,70
10,40
10,40
100 g
25,20
25,20
16,70
16,70
250 g
51,50
51,50
33,80
33,80
500 g
88,60
88,60
58,50
58,50
1 kg
165,50
165,50
109,50
109,50
5 g
3,30
10 g
5,70
25 g
11,50
50 g
18,40
100 g
30,00
250 g
65,00
500 g
108,00
1 g
10,20
10,20
7,40
2 g
17,20
17,20
12,70
5 g
36,60
36,60
27,20
10 g
63,50
63,50
47,00
25 g
133,50
133,50
98,90
50 g
223,00
223,00
165,00
Stuks
500 EP
19,80
1.000 EP
36,00
2.000 EP
67,50
3.000 EP
96,00
5.000 EP
150,00
10.000 EP
280,00
Portie
2,40
volstaat voor
1 g
10,20
2 g
17,20
5 g
36,60
10 g
63,50
25 g
133,50
50 g
223,00
Portie
1,65
volstaat voor
5 g
4,20
10 g
6,80
25 g
13,70
50 g
23,00
100 g
38,30
250 g
79,80
Ras
Nantaise 2 / Milan
Nantaise 2 / Fynn
Nantaise 2 / Fanal
Fine
Miranda
Dolciva (KS-MOG-SAT-202)
Rodelika
Rolanka
Robila
Solvita
Oxhella
100.000 Ko 250.000 Ko 500.000 Ko
1 Mio Ko 2,5 Mio Ko
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
63,50
128,00
220,00
388,00
913,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
80,30
161,80
279,00
490,00 1.155,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
70,30
142,00
244,00
430,00 1.010,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
Pastinaak
Art. nr.
G290
G291
G619
Ras
Halblange Weiße
Aromata
White Gem
Portie
2,40
2,85
2,85
7–10 m²
7–10 m²
7–10 m²
Precisiezaadgoed, kaliber M
Art. nr.
G290 M
G291 M
G619 M
Ras
Halblange Weiße
Aromata
White Gem
Peterselie
Art. nr.
G310
G311
G312
G313
Ras
Mooskrause 2
Grüne Perle 2
Einfache Schnitt 3
Gigante d‘Italia
Portie
1,65
1,65
1,65
1,65
volstaat voor
Portie
2,40
volstaat voor
Portie
2,40
2,40
1,65
volstaat voor
3–4 m²
3–4 m²
3–4 m²
3–4 m²
Wortelpeterselie
Art. nr.
G315
Ras
Halblange
8–10 m²
Knolselderij
Art. nr.
G402
G404
G406
Ras
Ibis
Mars
Monarch
100–120 Pl.
100–120 Pl.
100–120 Pl.
Pillenzaad (voorgekiemd/primed)
NIEUW!
Art. Nr.
G406 EP
Sorte
Monarch
Groenselderij – Bleekselderij
Art. nr.
G409a
Ras
Tall Utah
120 Pl.
Snijselderij/Bladselderij
Art. nr.
G409
Ras
Gewöhnlicher Schnitt
112 bingenheimer saatgut
5–10 m²
500 g
149,00
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Knolvenkel
Art. nr.
G190
G192
Ras
Fino
Perfektion
Portie
2,40
2,40
5 g
6,90
6,90
10 g
11,50
11,50
25 g
23,80
23,80
50 g
40,00
40,00
100 g
70,00
70,00
250 g
154,00
154,00
korrel
1.000 Ko
9,90
9,90
2.500 Ko
20,70
20,70
5.000 Ko
34,20
34,20
10.000 Ko
57,60
57,60
25.000 Ko
126,00
126,00
50.000 Ko
220,00
220,00
Portie
2,40
2,40
2,85
volstaat voor
100 g
4,60
4,60
5,70
500 g
14,90
14,90
18,20
1 kg
24,60
24,60
30,10
2,5 kg
52,20
52,20
63,70
5 kg
93,20
93,20
114,00
10 kg
163,90
163,90
200,00
20 kg
298,00
298,00
364,00
Ras
Glatter Silber 3
Lucullus
Jessica
Verde da taglio
Feurio (AS)
Pirol (AS)
Rainbow
Portie
2,40
2,40
2,85
2,40
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
10 g
4,20
4,20
10,00
4,20
5,90
5,90
6,80
25 g
8,70
8,70
21,00
8,70
12,30
12,30
14,20
50 g
14,50
14,50
35,40
14,50
20,70
20,70
23,90
100 g
24,20
24,20
59,00
24,20
34,50
34,50
39,80
250 g
50,20
50,20
122,00
50,20
71,50
71,50
82,50
500 g
86,40
86,40
210,00
86,40
1 kg
152,00
152,00
370,00
152,00
142,00
250,00
Ras
Gelbe Melde
Portie
2,40
volstaat voor
10 g
8,80
25 g
18,90
50 g
32,00
100 g
53,80
Ras
Ruca
Portie
1,65
volstaat voor
25 g
4,10
50 g
6,90
100 g
11,60
250 g
24,80
500 g
43,00
1 kg
76,50
2,5 kg
178,00
Portie
2,40
volstaat voor
5 g
7,40
10 g
12,80
25 g
27,20
50 g
45,60
100 g
76,80
250 g
165,00
500 g
288,00
Pillen
500 EP
8,70
1.000 EP
16,20
5.000 EP
70,00
10.000 EP
116,00
50.000 EP
485,00
100.000 EP
810,00
5 g
7,40
10 g
12,80
25 g
27,20
50 g
45,60
100 g
76,80
250 g
165,00
500 g
288,00
25 g
5,00
50 g
8,50
100 g
14,20
250 g
30,60
500 g
53,30
1 kg
95,50
2,5 kg
222,00
volstaat voor
120–130 Pl.
120–130 Pl.
500 g
275,00
275,00
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G190
G192
Ras
Fino
Perfektion
Spinazie
Art. nr.
G410
G412
G414
Ras
Butterflay
Matador
Winterriesen/Verdil
10–12 m²
10–12 m²
10–12 m²
Snijbiet/Warmoes
NIEUW!
NIEUW!
Art. nr.
G270
G272
G650
G675
G639
G644
G648
4–5 m²
5–7 m²
4–5 m²
3–4 m²
4-5 m²
5-7 m²
4-5 m²
Melde
Art. nr.
G474
2–3 m²
Rucola
Art. nr.
G480
10–15 m²
Wilde Rucola
Art. nr.
G481
Ras
Wilde Rauke
10–15 m²
Multigepilleerd zaad
Art. nr.
G481 EP
Ras
Wilde Rauke
Hertshoornweegbree
Art. nr.
G611
Ras
Hirschhornwegerich
Portie
2,40
volstaat voor
Ras
Namenia Stielmus
Portie
1,65
volstaat voor
15–20 m²
Raapsteel
Art. nr.
G490
1 m²
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
bingenheimer saatgut 113
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Aziatische sla/bladmosterdsla
Art. nr.
G247
G248
G249
G638
Ras
Green in Snow
Red Giant
Mizuna
Moutarde Rouge Metis
Portie
2,40
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
Ras
Einfache
Großblättrige
Portie
2,40
2,40
volstaat voor
Ras
Verte à coeur plein 2
Verte de Cambrai
Vit
Elan
Portie
2,40
2,40
2,85
2,85
volstaat voor
4–5 m²
4–5 m²
4–5 m²
4-5 m²
5 g
3,40
3,40
3,40
3,40
10 g
5,10
5,10
5,10
5,10
25 g
10,50
10,50
10,50
10,50
50 g
16,90
16,90
16,90
16,90
100 g
28,50
28,50
28,50
28,50
250 g
62,00
62,00
62,00
62,00
500 g
109,50
109,50
109,50
109,50
250 g
5,50
6,50
500 g
8,80
10,80
1 kg
14,50
17,50
2,5 kg
29,90
36,80
5 kg
49,00
61,00
10 kg
82,00
96,80
25 kg
172,00
198,00
25 g
8,10
8,10
8,90
8,90
50 g
13,50
13,50
14,80
14,80
100 g
22,70
22,70
24,80
24,80
250 g
47,30
47,30
51,70
51,70
500 g
81,00
81,00
88,50
88,50
1 kg
140,00
140,00
154,00
154,00
2,5 kg
310,00
310,00
340,00
340,00
250.000 Ko 500.000 Ko
113,00
194,00
113,00
194,00
113,00
194,00
150,50
258,00
150,50
258,00
150,50
258,00
1 Mio Ko
335,00
335,00
335,00
447,00
447,00
447,00
2,5 Mio Ko
742,00
742,00
742,00
988,00
988,00
988,00
250 g
154,00
500 g
268,00
Sterrekers/Tuinkers
Art. nr.
G250
G251
4–5 m²
4–5 m²
Veldsla
Art. nr.
G180
G181
G183
G184
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
Precisiezaadgoed, kaliber M: 2,00 mm–2,25 mm; kaliber L: 2,25 mm–2,50 mm
Art. nr.
G181 M
G183 M
G184 M
G181 L
G183 L
G184 L
korrel
100.000 Ko
54,20
54,20
54,20
72,30
72,30
72,30
Portie
2,85
volstaat voor
5 g
6,80
10 g
11,60
25 g
25,20
50 g
42,50
100 g
72,00
Portie
2,85
2,85
volstaat voor
1 g
8,20
8,20
2,5 g
16,40
16,40
5 g
26,00
26,00
10 g
41,10
41,10
25 g
86,00
86,00
Pillen
500 EP
15,60
15,60
1.000 EP
27,40
27,40
2,000 EP
47,60
47,60
3,000 EP
62,05
62,05
volstaat voor
1 g
4,50
7,30
4,50
7,30
7,30
7,30
4,50
4,50
2,5 g
8,90
14,50
8,90
14,50
14,50
14,50
8,90
8,90
5 g
14,20
22,90
14,20
22,90
22,90
22,90
14,20
14,20
10 g
22,60
36,80
22,60
36,80
36,80
36,80
22,60
22,60
Ras
Verte de Cambrai
Vit
Elan
Verte de Cambrai
Vit
Elan
Winterpostelein
Art. nr.
G435
Ras
Winterpostelein
1 m²
Sla / Kropsla
Art. nr.
G636
G359
Ras
Zulu
Briweri
80-90 Pl.
80-90 Pl.
Gepilleerd zaadgoed
Art. nr.
G636 EP
G359 EP
Ras
Zulu
Briweri
5.000 EP 10.000 EP
89,80
156,00
89,80
156,00
Kropsla
Art. nr.
G363
G364
G367
G352
G603
G640
G366a
G368
Ras
Maikönig
Rolando
Neckarriesen
Skipper
KS-SAK-CHE-CIN
Pirat
Wunder von Stuttgart
Merveille d. quatre saisons
114 bingenheimer saatgut
Portie
2,40
2,85
2,40
2,85
2,85
2,85
2,40
2,40
120–150 Pl.
100 Pl.
120–150 Pl.
100 Pl.
100 Pl.
100 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
25 g
47,50
77,20
47,50
77,20
77,20
77,20
47,50
47,50
50 g
83,80
136,80
83,80
136,80
136,80
136,80
83,80
83,80
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Gepilleerd zaadgoed
Art. nr.
G364 EP
G352 EP
G603 EP
G640 EP
G368 EP
Pillen
500 EP
14,80
14,80
14,80
14,80
12,40
1.000 EP
25,90
25,90
25,90
25,90
21,70
2,000 EP
45,20
45,20
45,20
45,20
37,80
3,000 EP
58,80
58,80
58,80
58,80
52,00
volstaat voor
1 g
5,50
5,20
6,40
6,40
2,5 g
11,00
10,40
12,30
12,30
5 g
17,40
16,40
19,60
19,60
10 g
28,40
25,80
31,50
31,50
Pillen
500 EP
13,10
12,80
13,60
13,60
1.000 EP
22,90
22,20
23,80
23,80
2,000 EP
39,90
38,70
41,80
41,80
3,000 EP
52,00
50,50
55,60
55,60
volstaat voor
1 g
6,70
5,20
6,70
6,40
3,60
2,5 g
13,40
10,40
13,40
12,30
7,10
5 g
21,20
16,40
21,20
19,60
11,30
10 g
34,40
25,80
34,40
31,50
17,80
Pillen
500 EP
14,20
12,80
14,20
13,60
1.000 EP
24,80
22,20
24,80
23,80
2,000 EP
42,90
38,70
42,90
41,80
3,000 EP
56,50
50,50
56,50
55,60
Portie
2,40
volstaat voor
1 g
4,50
2,5 g
8,90
5 g
14,20
10 g
22,50
25 g
46,50
50 g
82,00
Portie
2,40
2,85
2,85
2,85
2,40
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
1 g
3,60
6,40
7,30
6,40
4,50
4,50
3,60
3,60
2,5 g
7,10
12,30
14,50
12,30
8,90
8,90
7,10
7,10
5 g
11,30
19,60
22,90
19,60
14,20
14,20
11,30
11,30
10 g
17,80
31,50
36,80
31,50
22,50
22,50
17,80
17,80
25 g
37,00
65,80
77,20
65,80
46,50
46,50
37,00
37,00
50 g
66,50
116,50
136,80
116,50
82,00
82,00
66,50
66,50
Rolando
Skipper
KS-SAK-CHE-CIN
Pirat
Merveille des quatre saisons
5.000 EP 10.000 EP
85,00
148,00
85,00
148,00
85,00
148,00
85,00
148,00
75,00
124,00
IJsbergsla
Art. nr.
G370
G356
G600
G604
Ras
Laibacher Eis 4
Saladin
Mythos
Marius
Portie
2,85
2,40
2,85
2,85
120–150 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
25 g
59,50
53,80
65,80
65,80
50 g
105,00
94,80
116,50
116,50
Gepilleerd zaadgoed
Art. nr.
G370 EP
G356 EP
G600 EP
G604 EP
Ras
Laibacher Eis 4
Saladin
Mythos
Marius
5.000 EP 10.000 EP
75,00
130,00
74,00
128,00
80,00
136,00
80,00
136,00
Bataviasla
Art. nr.
G372
G373
G655
G374
G378
Ras
Tarengo
Maravilla de Verano
Saragossa (KS-SAE-UB-22)
Kamalia
Amerikanischer brauner
Portie
2,85
2,40
2,85
2,85
2,40
100 Pl.
120–150 Pl.
100 Pl.
120–150 Pl.
25 g
72,00
53,80
72,00
65,80
37,00
50 g
126,00
94,80
126,00
116,50
66,50
Gepilleerd zaadgoed
Art. nr.
G372 EP
G373 EP
G655 EP
G374 EP
Ras
Tarengo
Maravilla de Verano
Saragossa (KS-SAE-UB-22)
Kamalia
5.000 EP 10.000 EP
82,00
142,00
74,00
128,00
82,00
142,00
80,00
136,00
Romeinse Sla/Bindsla
Art. nr.
G376
Ras
Valmaine
120–150 Pl.
Eikenbladsla
Art. nr.
G379
G379b
G637
G610
G382
G602
G380
G381
Ras
Red Salad Bowl
Pasha
Piro
Bijella
Till
Cerbiatta
Lollo Rossa
Lollo Bionda
120–150 Pl.
120–150 Pl.
100 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
120–150 Pl.
bingenheimer saatgut 115
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Gepilleerd zaadgoed
Art. nr.
G379bEP
G637 EP
G610 EP
G382 EP
G380 EP
G381 EP
Pillen
500 EP
13,60
14,80
13,60
11,80
11,50
11,50
1.000 EP
23,80
25,90
23,80
19,90
20,00
20,00
2,000 EP
41,80
45,20
41,80
35,90
35,00
35,00
3,000 EP
55,60
58,80
55,60
49,50
46,00
46,00
Portie
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
5 g
7,60
7,60
9,40
10 g
12,10
12,10
15,10
25 g
24,20
24,20
30,00
50 g
39,50
39,50
48,00
100 g
67,50
67,50
82,50
Portie
2,40
volstaat voor
5 g
9,40
10 g
15,10
25 g
30,00
50 g
48,00
100 g
82,50
Portie
2,85
2,40
2,40
volstaat voor
5 g
14,40
9,80
9,80
10 g
23,20
15,90
15,90
25 g
48,00
32,90
32,90
50 g
80,00
55,40
55,40
100 g
138,00
95,50
95,50
250 g
310,00
215,00
215,00
500 g
580,00
402,00
402,00
korrel
2.500 Ko
17,50
5.000 Ko
28,00
10.000 Ko
46,00
25.000 Ko
96,00
50.000 Ko
168,00
100.000 Ko
298,00
250.000 Ko
698,00
volstaat voor
5 g
10 g
9,20
11,60
11,60
11,60
11,60
14,80
18,60
18,60
18,60
18,60
Ras
Pasha
Piro
Bijella
Till
Lollo Rossa
Lollo Bionda
5.000 EP 10.000 EP
80,00
136,00
85,00
148,00
80,00
136,00
72,00
119,00
66,00
114,00
66,00
114,00
Andijvie
Art. nr.
G388
G385
G389a
Ras
Diva
Escariol grüner
Wallonne (Frisée)
150–200 Pl.
150–200 Pl.
150–200 Pl.
250 g
154,00
154,00
187,50
Groenlof/Suikerbrood
Art. nr.
G390
Ras
Zuckerhut
150–200 Pl.
Witloof/Witlof
NIEUW!
Art. nr.
G652
G395
G396
Ras
Macun
Tardivo
Di Bruxelles (Brüsseler Witloof)
7–10 m²
7–10 m²
7–10 m²
Precisiezaadgoed
NIEUW!
Art. Nr.
G652
Ras
Macun
Prei
Art. nr.
G322
G323
G321
G324a
G326
G630
Ras
Hilari
Herbstriesen 2 / Hannibal
Haldor
Blaugrüner Winter / Husky
Blaugrüner Winter / Avano
Freezo
Portie
1,65
1,65
2,40
2,40
2,40
2,40
100 Pl.
100 Pl.
100 Pl.
120 Pl.
140–150 Pl.
140–150 Pl.
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
28,40
43,00
70,00
154,00
299,00
35,80
54,00
89,00
193,00
378,00
35,80
54,00
89,00
193,00
378,00
35,80
54,00
89,00
193,00
378,00
35,80
54,00
89,00
193,00
378,00
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G322
G323
G321
G324a
G326
G630
Ras
Hilari
Herbstriesen 2 / Hannibal
Haldor
Blaugrüner Winter / Husky
Blaugrüner Winter / Avano
Freezo
korrel
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko 100.000 Ko
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
29,80
46,00
87,00
142,00
245,00
37,80
57,90
109,50
180,00
313,00
57,90
109,50
180,00
313,00
37,80
37,80
57,90
109,50
180,00
313,00
37,80
57,90
109,50
180,00
313,00
Zaadrollen
Art. nr.
Ras
7,5 m rol
G322SR
Hilari
54,80
G323SR
Herbstriesen 2 / Hannibal
54,80
G321SR
Haldor
59,80
G324aSR
Blaugrüner Winter / Husky
59,80
G326 SR
Blaugrüner Winter / Avano
59,80
G630 SR
Freezo
59,80
Standaardformaat: 40 cm breed, elke 30 cm geperforeerd; zaden 2 x 2 cm; 280 zaden per blad; 7000 zaden per 7,5 m rol
116 bingenheimer saatgut
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Ui/Ajuin
Art. nr.
G460
G461
G462
G651
G463
G466
G616
Ras
Stuttgarter Riesen
Sturon
Rijnsburger 5 / Bajosta
Prometa
Robelja
Ishikura Long White
Winterheckenzwiebel
Portie
2,40
2,40
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
4–6 m²
10 g
4,60
4,60
5,80
5,80
5,80
6,20
6,20
25 g
8,60
8,60
10,80
10,80
10,80
11,60
11,60
50 g
14,20
14,20
17,80
17,80
17,80
19,10
19,10
100 g
22,90
22,90
28,80
28,80
28,80
30,90
30,90
250 g
47,80
47,80
59,80
59,80
59,80
64,40
64,40
500 g
86,00
86,00
108,00
108,00
108,00
116,00
116,00
1 kg
161,00
161,00
202,00
202,00
202,00
217,00
217,00
100.000 Ko
127,00
127,00
150,00
150,00
150,00
250.000 Ko 500.000 Ko
290,00
555,00
290,00
555,00
345,00
658,00
345,00
658,00
345,00
658,00
Precisiezaadgoed, kaliber S: 2,00 mm–2,25 mm; kaliber M: 2,25 mm–2,50 mm
Art. nr.
G460 S/M
G461 S/M
G462 S/M
G651 S/M
G463 S/M
Ras
Stuttgarter Riesen
Sturon
Rijnsburger 5 / Bajosta
Prometa
Robelja
korrel
5.000 Ko
15,20
15,20
17,50
17,50
17,50
10.000 Ko
22,10
22,10
26,40
26,40
26,40
25.000 Ko
44,30
44,30
53,40
53,40
53,40
50.000 Ko
74,80
74,80
87,80
87,80
87,80
10 g
15,80
25 g
32,90
50 g
56,00
100 g
92,50
50 Ko
12,80
10,10
12,50
6,10
6,10
6,10
6,30
6,30
7,10
6,80
8,30
7,10
10,10
12,50
6,80
4,90
7,10
16,90
100 Ko
19,50
15,50
18,90
9,20
9,20
9,20
9,60
9,60
10,90
10,30
12,50
10,90
15,50
18,90
10,30
7,50
10,90
26,50
250 Ko
40,90
32,50
38,50
18,20
18,20
18,20
19,80
19,80
22,80
21,60
26,00
22,80
32,50
38,50
21,60
14,20
22,80
52,20
500 Ko
68,00
54,20
63,90
28,90
28,90
28,90
33,50
33,50
37,80
35,40
43,00
37,80
54,20
63,90
36,00
22,30
37,80
87,50
1.000 Ko
113,50
90,00
107,00
49,80
49,80
49,80
55,70
55,70
64,00
59,00
72,00
64,00
90,00
107,00
61,00
36,50
64,00
156,00
2.500 Ko
249,50
196,00
235,00
117,80
117,80
117,80
122,60
122,60
139,00
130,00
158,00
139,00
196,00
235,00
133,50
76,00
139,00
346,00
50 Ko
6,80
5,20
5,20
100 Ko
10,90
8,30
8,30
250 Ko
21,00
15,80
15,80
500 Ko
36,50
27,50
27,50
1.000 Ko
62,50
47,50
47,50
10 g
7,20
25 g
14,90
50 g
25,20
100 g
43,20
250 g
96,50
Sierpompoenen (decoratief, mengsel)
Art. nr.
G253
Ras
Bunte Mischung
Portie
2,85
volstaat voor
Ras
Zappho
Jack o‘Lantern
Bischofsmütze
Rondini (AS)
Patisson Custard White
Futsu Black
Gele Centenaar
Rouge Vif d‘Etampes
Red Kuri
Solor
Fictor
Green Hokkaido
Blue Kuri
Muscat de Provence
Butternut Waltham
Sweet Dumpling
Spaghetti-Kürbis
Blue Ballet
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Ras
Murrmel (AS)
Petit Gris de Rennes
Sugar Baby
Portie
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
Ras
Vorgebirgstrauben
Portie
1,65
volstaat voor
5–7 Pl.
Pompoen
Art. nr.
G254
G255
G256
G257
G258
G259
G260
G261
G262
G606
G614
G263
G263a
G265
G266
G267
G654
G268
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5–7 Pl.
5.000 Ko
454,00
358,00
426,00
229,50
229,50
229,50
229,50
229,50
252,00
236,00
286,00
252,00
358,00
426,00
240,00
142,00
252,00
659,00
Meloen
NIEUW!
Art. nr.
G667
G276
G277
10–12 Pl.
10–12 Pl.
10–15 Pl.
Augurken
Art. nr.
G170
30 Pl.
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
bingenheimer saatgut 117
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Komkommer
Art. nr.
G176
G174
G175
Ras
Arola
Tanja
Persika
Portie
3,95
2,40
2,85
volstaat voor
6-8 Pl.
11-13 Pl.
15 Pl.
5 g
10 g
enkel in korrels
12,00
20,10
14,40
24,00
25 g
50 g
100 g
250 g
41,20
49,50
69,80
84,00
119,00
144,00
268,00
323,00
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G172
G176
G174
G175
korrel
10 Ko
13,20
25 Ko
27,80
14,00
50 Ko
46,00
23,50
8,40
9,40
100 Ko
82,00
40,50
13,40
14,90
250 Ko
170,00
78,00
26,90
29,80
500 Ko
310,00
141,00
42,70
47,50
1.000 Ko
587,00
270,00
67,20
74,50
Portie volstaat voor
8-10 Pl.
2,85
10–15
Pl.
2,40
10–15 Pl.
2,40
10–15 Pl.
2,40
zie pompoenen
10 g
8,00
5,10
5,10
5,10
25 g
15,40
9,80
9,80
9,80
50 g
24,60
15,60
15,60
15,60
100 g
39,50
25,00
25,00
25,00
250 g
83,00
52,70
52,70
52,70
500 g
148,00
94,00
94,00
94,00
1 kg
265,00
168,00
168,00
168,00
korrel
100 Ko
17,30
12,20
12,20
250 Ko
33,50
23,50
23,50
500 Ko
53,20
37,50
37,50
1.000 Ko
86,00
59,00
59,00
2.500 Ko
180,00
126,00
126,00
2 g
5 g
10 g
25 g
50 g
12,50
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
17,50
9,80
12,50
17,50
23,80
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
33,00
18,70
23,80
33,00
40,50
31,50
31,50
31,50
31,50
31,50
56,00
31,50
40,50
56,00
89,50
69,90
69,90
69,90
69,90
69,90
124,00
69,90
89,50
124,00
161,00
125,00
125,00
125,00
125,00
125,00
222,00
125,00
161,00
222,00
250 Ko
29,50
21,90
17,30
17,30
17,30
17,30
17,30
23,50
17,30
21,90
23,50
35,00
500 Ko
45,50
33,50
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
35,50
26,30
33,50
35,50
55,00
1.000 Ko
75,80
55,90
43,50
43,50
43,50
43,50
43,50
59,20
43,50
55,90
59,20
90,00
2.500 Ko
164,50
121,80
94,00
94,00
94,00
94,00
94,00
130,00
94,00
121,80
130,00
5.000 Ko
296,00
218,50
169,00
169,00
169,00
169,00
169,00
232,00
169,00
218,50
232,00
Ras
Helena
Arola
Tanja
Persika
geen porties
Courgette
Art. nr.
G620
G449
G450
G451
G254
Ras
Serafina
Alberello
Cocozelle von Tripolis
Zuboda
Zappho
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G620
G449
G451
Ras
Serafina
Alberello
Zuboda
Paprika/Spaanse Peper
NIEUW!
NIEUW!
Art. nr.
G299
G303b
G309a
G301
G300
G306
G661
G674
G304
G657
G658
G673
Ras
Pantos
Sweet Dreams
Ferenc Tender
Neusiedler Ideal
Yolo Wonder
Pusztagold
Liebesapfel (AS)
Türkischer Gewürzpaprika (AS)
De Cayenne
Chili Jalapeno
Sarit Gat (AS)
Habanero Orange
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
10–15 Pl.
10-15 Pl.
10-15 Pl.
10-15 Pl.
10-15 Pl.
15-20 Pl.
15-20 Pl.
10-15 Pl.
15-20 Pl.
15–20 Pl.
10–15 Pl.
8-10 Pl.
1 g
enkel in korrels
8,20
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
11,40
6,50
8,20
11,40
enkel in korrels
Precisiezaadgoed
NIEUW!
NIEUW!
Art. nr.
G299
G303b
G309a
G301
G300
G306
G661
G674
G304
G657
G658
G673
Ras
Pantos
Sweet Dreams
Ferenc Tender
Neusiedler Ideal
Yolo Wonder
Pusztagold
Liebesapfel (AS)
Türkischer Gewürzpaprika (AS)
De Cayenne
Chili Jalapeno
Sarit Gat (AS)
Habanero Orange
korrel
100 Ko
15,40
11,40
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
12,00
9,00
11,40
12,00
18,50
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
118 bingenheimer saatgut
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Tomaten
NIEUW!
Art. nr.
G418
G419
G671
G422
G420
G421
G423
G626
G431
G424
G659
G427
G432
G623
G433
G429
G430
G629
G434
G607
G608
Ras
Pilu
Tica
Bolstar Granda
Matina
Hellfrucht
Moneymaker
Goldene Königin
Dorenia (AS)
Berner Rose
St. Pierre
Trixi (AS)
Zuckertraube
Yellow Submarine
Black Cherry
Ruthje
San Marzano
Quadro
Bogus Fruchta (AS)
Rotkäppchen
Golden Currant
Rote Murmel
Portie
3,95
3,95
3,95
2,40
2,40
2,40
2,40
2,85
2,40
2,40
2,85
2,85
2,85
2,85
3,95
2,40
2,85
2,85
2,40
3,95
3,95
volstaat voor
8 Pl.
8 Pl.
8 Pl.
15-20 Pl.
15-20 Pl.
20-30 Pl.
20-30 Pl.
15-20 Pl.
15-20 Pl.
20-30 Pl.
20-30 Pl.
15-20 Pl.
20-30 Pl.
20-30 Pl.
15-20 Pl.
20-30 Pl.
15-20 Pl.
15-20 Pl.
20-30 Pl.
10-15 Pl.
15–20 Pl.
1 g
enkel in korrels
enkel in korrels
enkel in korrels
7,20
7,20
7,20
8,30
9,60
8,30
7,20
14,40
8,30
8,30
8,30
enkel in korrels
7,20
9,60
9,60
8,30
enkel in korrels
enkel in korrels
2 g
5 g
10 g
25 g
50 g
11,40
11,40
11,40
13,30
15,20
13,30
11,40
23,00
13,30
13,30
13,30
23,20
23,20
23,20
26,90
31,10
26,90
23,20
46,80
26,90
26,90
26,90
38,10
38,10
38,10
44,20
50,90
44,20
38,10
76,50
44,20
44,20
44,20
80,20
80,20
80,20
93,10
108,00
93,10
80,20
162,00
93,10
93,10
93,10
142,50
142,50
142,50
165,50
192,00
165,50
142,50
287,00
165,50
165,50
165,50
11,40
15,20
15,20
13,30
23,20
31,10
31,10
26,90
38,10
50,90
50,90
44,20
80,20
108,00
108,00
93,10
142,50
192,00
192,00
165,50
250 Ko
62,00
62,00
42,00
9,50
9,50
9,50
12,40
15,30
12,40
9,50
16,90
8,30
8,30
8,30
18,50
9,50
15,30
15,30
12,40
22,10
22,10
500 Ko
106,50
106,50
74,00
14,80
14,80
14,80
19,10
24,40
19,10
14,80
25,90
13,30
13,30
13,30
35,00
14,80
24,40
24,40
19,10
1.000 Ko
194,00
194,00
135,00
24,70
24,70
24,70
32,10
39,80
32,10
24,70
43,50
21,60
21,60
21,60
60,00
24,70
39,80
39,80
32,10
2.500 Ko
413,00
413,00
1 g
2 g
enkel in korrels
8,70
13,80
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
27,40
44,20
93,10
165,50
296,50
500 Ko
43,80
1.000 Ko
72,80
2.500 Ko
136,00
Precisiezaadgoed
NIEUW!
Art. nr.
G418
G419
G671
G422
G420
G421
G423
G626
G431
G424
G659
G427
G432
G623
G433
G429
G430
G629
G434
G607
G608
Ras
Pilu
Tica
Bolstar Granda
Matina
Hellfrucht
Moneymaker
Goldene Königin
Dorenia (AS)
Berner Rose
St. Pierre
Trixi (AS)
Zuckertraube
Yellow Submarine
Black Cherry
Ruthje
San Marzano
Quadro
Bogus Fruchta (AS)
Rotkäppchen
Golden Currant
Rote Murmel
korrel
100 Ko
28,40
28,40
19,50
4,70
4,70
4,70
6,10
7,50
6,10
4,70
8,30
4,10
4,10
4,10
8,50
4,70
7,50
7,50
6,10
9,90
9,90
49,80
49,80
49,80
64,80
81,30
64,80
49,80
88,00
44,20
44,20
44,20
125,00
49,80
81,30
81,30
64,80
Aubergine
Art. nr.
G641
G681
Ras
Zora (AS)
De Barbentane
Portie
3,95
2,40
volstaat voor
15 Pl.
15 Pl.
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G641
Ras
Zora (AS)
korrel
100 Ko
13,80
250 Ko
27,50
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
bingenheimer saatgut 119
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Physalis
Art. nr.
G646
Ras
Schönbrunner Gold
Portie
2,85
volstaat voor
Portie
2,85
2,85
2,85
2,85
volstaat voor
20 Pl.
1 g
15,50
2 g
24,80
5 g
49,50
10 g
78,00
25 g
162,00
50 g
285,00
100 g
520,00
100 g
250 g
8,10
15,80
enkel in korrels
enkel in korrels
enkel in korrels
500 g
25,80
1 kg
43,50
2,5 kg
97,50
5 kg
181,00
10 kg
352,00
1.000 Ko
17,20
17,20
17,20
2.500 Ko
36,00
36,00
36,00
Sweet Suikermais
Art. nr.
G455
G456
G457
G458
Ras
Golden Bantam
Damaun (früh) (AS)
Mezdi (mittel) (AS)
Tramunt (spät) (AS)
40–50 Pl.
40 Pl.
40 Pl.
40 Pl.
Precisiezaadgoed
Art. nr.
G456
G457
G458
Ras
Damaun (early) (AS)
Mezdi (medium) (AS)
Tramunt (late) (AS)
korrel
500 Ko
10,60
10,60
10,60
5.000 Ko 10.000 Ko 25.000 Ko 50.000 Ko
61,50
110,00
250,00
490,00
61,50
110,00
250,00
490,00
61,50
110,00
250,00
490,00
(AS) = amateurras. In overeenstemming met de zaadgoedregulering levering in kleine verpakkingseenheden.
Plantgoed, Ui en Knoflook
Uien plantgoed
Art. nr.
G521a
G521c
G525
G530
G535
Ras
Sturon 10–21 mm
Sturon 21–24 mm
Red Baron 10–21 mm
Radar (Wintersteckzwiebeln)
Red Sun (Schalotten)
1 kg
6,10
3,40
9,00
5,90
6,20
3 kg
15,20
8,20
22,20
15,20
15,80
5 kg
22,50
12,00
32,50
22,50
24,50
10 kg
39,80
21,00
56,50
39,50
39,80
25 kg
86,20
46,50
125,00
87,00
grotere hoeveelheden op aanvraag
grotere hoeveelheden op aanvraag
grotere hoeveelheden op aanvraag
grotere hoeveelheden op aanvraag
grotere hoeveelheden op aanvraag
Let op: het Sturon plantgoed wordt exclusief voor ons geproduceerd uit Demeter-zaadgoed. De beschikbare hoeveelheid is beperkt. Daarom graag tijdig bestellen. Bij leveringstekorten houden wij ons het recht voor op vervangingsleveringen. Het uienplantgoed wordt warmtebehandeld (preventief tegen Fusarium en Peronospora).
garlic cloves
NIEUW!
Art. nr.
G543
G540
Ras
Flavor
Thermidrome (autumn)
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
14,90
24,80
62,00
89,50
156,00
11,40
18,90
48,60
74,00
136,00
grotere hoeveelheden op aanvraag
grotere hoeveelheden op aanvraag
Let op: bestellingen voor plantgoed van uien en knoflook worden altijd afzonderlijk behandeld en brengen dus extra
leveringskosten met zich mee. O.w.v. hun vochtgehalte kunnen ze niet samen met zaden worden verstuurd. Het leveringsmoment is afhankelijk van het seizoen en van de weersomstandigheden. In de lente worden ze verzonden tussen
eind februari en half maart en in de herfst van midden tot eind september.
120 bingenheimer saatgut
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Groenbemesting
NIEUW!
Art. nr.
D10
D110
D115
D116
D120
D200
D201
D202
D203
D422
D220
D221
D211
D260
D210
D300
D301
D390
D400
D420
D421
D470
D490
Ras
Phazelia
Buchweizen
Ölrettich
Gelbsenf
Sonnenblumen
Zottelwicke (Winterwicke)
Saatwicke (Sommerwicke)
Futtererbse
Ackerbohne 'Bioro'
Weißklee 'Rivendel'
Inkarnatklee
Steinklee (gelb)
Persischer Klee
Blaue Lupine
Alexandriner Klee
Seradella
Esparsette
Waldstaudenroggen
Wickroggen
Kleegras
Luzerne-Rotklee-Gras
Blauer Lein
Blühstreifen-Mischung
Portie
2,85
1,80
2,40
2,40
2,40
2,40
1,80
2,90
2,90
2,85
2,40
volstaat voor
2,40
2,90
2,40
2,40
2,40
1,80
1,80
2,40
2,40
2,40
2,40
20–25 m²
20 m²
10–15 m²
20 m²
20 m²
20 m²
20 m²
6–8 m²
20 m²
10–15 m²
40 m²
15–20 m²
20 m²
15–25 m²
10–15 m²
4–5 m²
10 m²
10 m²
15 m²
40 m²
20 m²
15 m²
250 g
8,90
2,90
4,30
3,40
3,80
3,40
2,90
1 kg
5 kg
10 kg
25,90
99,00
172,00
6,70
24,80
37,30
12,80
49,50
85,50
9,80
38,50
66,00
10,20
42,00
70,00
9,80
38,50
66,00
6,70
24,80
37,30
4,30
15,60
23,90
4,30
15,60
23,90
8,90
25,90
99,00
172,00
3,40
9,80
38,50
66,00
Voor het teeltseizoen 2016 helaas niet beschikbaar.
3,80
10,20
42,00
70,00
4,30
15,60
23,90
3,40
9,80
38,50
66,00
3,40
9,80
38,50
66,00
3,40
9,80
38,50
66,00
2,90
6,70
24,80
37,30
2,90
6,70
24,80
37,30
4,30
12,80
49,50
85,50
4,30
12,80
49,50
85,50
3,80
10,20
42,00
70,00
4,30
12,80
49,50
85,50
Kruiden
Art. nr.
K8
K10
K11
K12
K13
K14
K17
K15
K16
K18
K20
K22
K25
K30
K31
K32
K35
K38
K40
K45
K46
K80
K50
K51
K58
K61
K63
Ras
Buschbasilikum
Basilikum mittelgroßblättrig
Basilikum großblättrig
Basilikum rotblättrig
Zitronenbasilikum
Zimtbasilikum
Thai Basilikum
Bohnenkraut
Bergbohnenkraut
Borretsch
Dill
Tetra Dill
Kümmel
Kerbel
Koriander
Gewürzfenchel
Kultursauerampfer
Lavendel
Liebstock
Majoran
Dost / Wilder Majoran
Oregano
Pimpinelle
Russischer Estragon
Salbei
Schnittlauch Schmitt (mittelgrobröhrig)
Schnittlauch Gonzales (grobröhrig)
Portie
2,40
1,65
1,65
2,40
2,40
2,40
2,40
1,65
2,40
1,65
1,65
2,40
1,65
1,65
1,65
1,65
2,40
2,40
1,65
2,40
2,40
2,40
2,40
2,85
2,40
volstaat voor
2,40
2,40
2 g
5 g
4,50
3,10
3,10
4,50
4,50
4,50
4,50
4,20
7,60
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10-15 m²
2 m²
10 m²
10 m²
10 g
6,70
4,60
4,60
6,70
6,70
6,70
6,70
3,60
11,90
5,10
4 m²
10 m²
10 m²
10 m²
4,50
7,60
5,80
4,90
7,60
19,60
4,50
28,80
4,90
3,60
3,60
6,80
11,90
8,90
7,40
11,90
28,70
6,80
43,50
7,40
3 m²
4,50
3 m²
4,50
5 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
10 m²
4,20
3,10
3,00
4,20
10,70
10 m²
15-20 m²
10 m²
15,20
3,00
25 g
12,70
8,70
8,70
12,70
12,70
12,70
12,70
6,80
23,20
9,60
3,80
4,80
3,80
4,80
6,80
6,80
13,50
23,20
16,80
13,90
23,20
50 g
19,80
13,60
13,60
19,80
19,80
19,80
19,80
10,70
39,00
15,20
5,90
7,80
5,90
7,80
10,70
10,70
21,50
39,00
26,50
23,20
39,00
100 g 250 g 500 g
32,90 68,90
22,20 44,70 80,50
22,20 44,70 80,50
32,90 68,90
32,90 68,90
32,90 68,90
32,90 68,90 119,50
16,80 35,00 63,00
68,00 145,00
25,50 53,20 93,50
9,60 18,10 28,70
12,60 24,20 38,50
9,60 18,10 28,70
12,60 24,20 38,50
16,80 35,00
16,80 35,00
45,80
41,00
68,00
95,00
93,00 176,50
13,50 21,50
82,00 140,00
13,90 23,20
41,00
93,00 176,50
6,80
13,50
21,50
33,80
70,50 128,00
6,80
13,50
21,50
33,80
70,50 128,00
bingenheimer saatgut 121
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Kruiden
Art. nr.
Ras
K91
Schnittknoblauch
K64
Schwarzkümmel
K65
Speisechrysantheme
K70
Thymian
K73
Ysop
K79
Winterkresse
K81
Brunnenkresse
K90
Zitronenmelisse
grotere hoeveelheden op aanvraag
Portie
2,40
1,65
2,40
2,40
2,40
1,65
2,40
2,40
2 g
3,00
volstaat voor
5 m²
10 m²
10 m²
4,20
10 m²
10 m²
5 g
4,90
3,10
4,50
7,60
4,90
10 m²
4,20
4,20
6-10 m²
10 m²
7,60
7,60
10 g
7,40
4,60
6,80
11,90
7,40
3,60
11,90
11,90
25 g
13,90
8,70
13,50
23,20
13,90
6,80
23,20
23,20
zaadschijven voor teelt van kruiden in pot (Ø 10 cm)
Art. nr.
K8 D
K11 D
K12 D
K15 D
K30 D
K31 D
K45 D
K63 D
K70 D
K90 D
G311 D
G312 D
G480 D
Ras
Buschbasilikum
Basilikum großblättrig
Roter Basilikum
Bohnenkraut
Kerbel
Koriander
Majoran
Schnittlauch Gonzales
Thymian
Zitronenmelisse
Grüne Perle (Krause Petersilie)
Einfache Schnitt (Glatte Petersilie)
Salatrauke
aantal schijven
100
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
500
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
1.000
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
zaadschijven, -linten en -platen voor de moestuinier
Art. nr.
zaadschijf
Ras
K11 DN
G480 DN
zaadlint
G334 BN
G281a BN
zaadplaten
Basilikum großblättrig
Salatrauke
1,65
1,65
5 discs à 10 cm (ø)
5 discs à 10 cm (ø)
Radies Rudi
Möhre Robila
2,85
2,85
1 tape à 5 m
1 tape à 5 m
Bunte Salatplatte
(10 verschillende slarassen)
2,85
1 board à 80 x 10 cm
G605 BN
122 bingenheimer saatgut
Portie
content
50 g
23,20
13,60
21,50
39,00
23,70
10,70
39,00
39,00
100 g 250 g 500 g
41,00 93,00 176,50
22,20 44,70 80,50
33,80
68,00 145,00 275,00
41,00 95,60
16,80 35,00 63,00
68,00 145,00 275,00
68,00 145,00 275,00
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Eenjarige zomerbloemen
Art. nr.
B110
B111
B112
B119
B119b
B118
B588
B122
B130
B130a
B135
NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!
Ras
Portie volstaat voor
1g
2g
5g
10g
50–60 Pl.
Kornrade / Agrostemma githago
1,65
3,00
4,60
10-20 m²
Amaranth / Amaranthus hypochondriacus
2,40
2,90
5,20
8,60
10-20
m²
Surinamischer Fuchsschwanz / Amaranthus tricolor
2,40
2,90
5,20
8,60
5–8 m²
Löwenmäulchen, hoch / Antirrhinum majus
2,40
5,10
8,40 17,30 29,50
5–8 m²
Löwenmäulchen, niedrig / Antirrhinum majus
2,40
5,10
8,40 17,30 29,50
5–8 m²
Löwenmäulchen ‚Black Prince' / Antirrhinum majus
2,40
5,10
8,40 17,30 29,50
80–100 Pl.
Anmutiges Bärenohr / Arctotis venusta
2,40
4,50
8,90 14,90
Kletterlöwenmäulchen / Asarina scandens
2,85 150–250 Pl. 11,70 19,20
100 Pl.
Ringelblume (Mischung) / Calendula officinalis
2,40
2,90
4,40
100 Pl.
Ringelblume (orange) / Calendula officinalis
2,40
2,90
4,40
Sommeraster, einfache / Callistephus chinensis
2,40 100–150 Pl.
4,90
9,80 15,90
40–50 Pl.
Sommeraster ‚Prinova‘ / Callistephus chinensis
2,85
6,90 11,50 23,50 39,00
wit=B572; geel=B573; lichtroze=B574; donkerrood=B575; lichtblauw=B576; donkerblauw=B577
40–50 Pl.
Sommeraster ‚Biedermeier‘ / Callistephus chinensis
2,85
6,90 11,50 23,50 39,00
geel=B578; lichtroze=B579; roze=B580; helderrood=B581; karmozijn=B582; lichtblauw=B583; donkerblauw=B584
40–50 Pl.
Paeonienaster / Callistephus chinensis
2,85
6,90 11,50 23,50 39,00
Weißer Turm=B585; Quarz Turm=B586; Violetter Turm=B587
40-50 m²
B606
Mischung Prinova Aster / Callistephus chinensis
2,85
8,50 13,80 28,50 47,50
40-50
m²
B607
Mischung Biedermeier Aster / Callistephus chinensis
2,85
8,50 13,80 28,50 47,50
40-50 m²
B608
Mischung Paeonien Aster / Callistephus chinensis
2,85
8,50 13,80 28,50 47,50
15–20 Pl.
B589
Färberdistel / Carthamus tinctorius
2,85
3,50
6,90 11,20
3–4 m²
B145
Kornblume (blau) / Centaurea cyanus
1,65
3,00
4,90
3–4 m²
B146
Kornblume (Farbmischung) / Centaurea cyanus
2,40
3,80
6,50
70–80 Pl.
B164
Gelbe Wucherblume / Chrysanthemum segetum
2,40
3,30
5,20 10,70 17,90
70–80
Pl.
B164a
Bunte Wucherblume / Chrysanthemum carinatum
2,40
3,30
5,20 10,70 17,90
2–3 m²
B175
Mandelröschen / Clarkia elegans
2,40
5,10
8,40 17,30 29,50
40–50 Pl.
B178
SpinnenPlanze / Cleome spinosa
2,40
5,80
9,50
40–50 Pl.
B180
Aufrechte Winde / Convolvulus tricolor
2,85
3,50
6,90 11,20
200 Pl.
B185
Schöngesicht / Coreopsis tinctoria
2,85
3,60
5,90 12,20 20,00
50 Pl.
B190
Cosmea Mischung / Cosmos bipinnatus
2,40
4,90
9,80 15,90
30–40 Pl.
B193
Weiße Cosmea / Cosmos bipinnatus
2,40
4,90
9,80 15,90
30–40 Pl.
B192
Orange Cosmea / Cosmos sulphureus
2,40
4,90
9,80 15,90
70–80 Pl.
B200
Lanzenrittersporn (Mischung) / Delphinium ajacis
2,40
4,50
8,90 14,90
70–80 Pl.
B201
Lanzenrittersporn (blau) / Delphinium ajacis
2,40
4,50
8,90 14,90
80
Pl.
B461
Natternkopf / Echium vulgare
1,65
3,90
7,90 12,80
80–100 Pl.
B235
Goldmohn / Eschscholtzia californica
2,85
3,60
5,90 12,20 20,00
2–3 m²
B260
Sperrkraut / Gilia capitata
2,85
3,50
6,90 11,20
4–6 m²
B260a
Sperrkraut (dreifarbig) / Gilia tricolor
2,85
3,50
6,90 11,20
400 Pl.
B265
Atlasblume / Godetia grandiflora
2,85
3,50
6,90 11,20
100
Pl.
B270
Schleierkraut (weiß) / Gypsophila elegans
2,85
3,60
5,90 12,20 20,00
80 Pl.
B275
Sonnenblume ‚La Torre‘ / Helianthus annuus
2,40
2,90
4,40
80 Pl.
B276
Sonnenblume ‚Hella' / Helianthus annuus
2,40
2,90
4,40
20–30 Pl.
B277
Sonnenblume ‚Velvet Queen‘ / Helianthus annuus
2,40
3,80
6,50
50 Pl.
B596
Sonnenblume ‚Sunspot‘ / Helianthus annuus
2,40
2,90
4,40
50 Pl.
B278
Kleinblumige Sonnenblume / Helianthus debilis
1,65
3,90
7,90 12,80
50–60 Pl.
B279
Niedere Strohblume / Helichrysum bracteatum
2,40
3,30
5,20 10,70 17,90
50–60 Pl.
B280
Hohe Strohblume / Helichrysum bracteatum monstr.
2,40
3,30
5,20 10,70 17,90
40–50 Pl.
B285
Sonnenflügel / Helipterum roseum
2,40
4,40
7,30 15,10 25,50
60–70 Pl.
B296
Einjährige Schleifenblume / Iberis umbellata
2,40
4,90
9,80 15,90
10–15 Pl.
B300
Prachtwinde/Kaiserwinde / Ipomoea rubro-coerulea
2,85
3,90
5,80
20–25
Pl.
B310
Edelwicke / Lathyrus odoratus
2,85
3,90
5,80
40–50 Pl.
B315
Bechermalve / Lavatera trimestris
1,65
3,90
7,90 12,80
40–50 Pl.
B321
Herzgespann / Leonurus sibiricus
1,65
2,90
4,90
7,90
4 m²
B330
Marokkanisches Leinkraut / Linaria maroccaria
2,40
4,40
7,30 15,10 25,50
50–60 Pl.
B335
Roter Lein / Linum grandiflorum
2,40
3,70
7,40 12,10
25g
50g
9,80 17,20
17,80 29,80
17,80 29,80
62,00 108,00
62,00 108,00
62,00 108,00
31,50 55,00
100g
9,20 15,30
9,20 15,30
32,80 56,00
84,00 145,00
22,50
22,50
84,00 145,00
84,00 145,00
99,00
99,00
99,00
22,90
10,10
13,50
37,80
37,80
62,00
175,00
175,00
175,00
39,50
16,90
24,00
65,20
65,20
108,00
22,90
39,50
32,60
32,60
32,60
31,50
31,50
27,00
43,00
22,90
22,90
22,90
43,00
8,50
8,50
13,50
8,50
27,00
37,80
37,80
55,90
55,90
55,90
55,00
55,00
48,60
75,00
39,50
39,50
39,50
97,60
15,30
15,30
24,00
15,30
48,60
65,20
65,20
26,50
26,50
41,50
26,50
84,80
32,60
12,20
12,20
27,00
15,60
54,00
24,80
55,90
21,50
21,50
48,60
28,50
29,00
41,50
42,80
bingenheimer saatgut 123
Prijzen
netto prijzen excl. BTW
Eenjarige zomerbloemen
Art. nr.
B343
B345
B350
B351
B369
B371
B390
B395
B396
B462
B399a
B400
B414
B415
B415a
B571
B415b
B417
B418
B423
B455
B460
B463
Ras
Sommermalve / Malope trifida
Kamille / Matricaria chamomilla
Jungfer im Grün / Nigella damascena
Jungfer im Grün ‚African Bride' / Nigella papillosa
Klatschmohn / Papaver rhoeas
Seidenmohn / Papaver rhoeas
Duftende Reseda / Reseda odorata
Sonnenhut / Rudbeckia hirta
Sonnenhut ‚Herbstwald‘ / Rudbeckia hirta
Trompetenzunge / Salpiglossis sinuata
Schopfsalbei / Salvia viridis
Skabiose / Scabiosa atropurpurea
Aufrechte Tagetes / Tagetes erecta
Polsterstudentenblume / Tagetes tenuifolia
Polsterstudentenblume (Mischung) / Tagetes tenuifolia
Mutterkraut / Tanacethum parthenium
Mexikanische Sonnenblume / Tithonia rotundifolia
Kapuzinerkresse, rankend / Tropaeolum majus
Kapuzinerkresse, nicht rankend / Tropaeolum majus
Patagonisches Eisenkraut / Verbena bonariensis
Papierblume / Xeranthemum annuum
Buschzinnie / Zinnia angustifolia
Zinnie ‚Carroussel‘ / Zinnia elegans
Portie
2,40
1,65
2,40
2,40
1,65
2,40
1,65
2,40
2,40
2,85
1,65
1,65
2,40
2,40
2,40
1,65
2,85
2,85
2,85
2,85
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
1g
50–60 Pl.
2–3 m²
2g
4,50
3,90
150–200 Pl.
150–200 Pl.
3–5 m²
3–5 m²
150–200 Pl.
300 Pl.
15 m²
100–150 Pl.
6,50
2–3 m²
20–30 Pl.
80 Pl.
100–150 Pl.
100–150 Pl.
150–200 Pl.
10 Pl.
5,80
5,80
7,20
4,90
4,90
3,90
4,50
4,50
10,70
3,90
3,90
4,50
9,50
9,50
11,90
9,80
5g
8,90
7,90
3,80
3,80
4,60
9,80
7,90
8,90
8,90
22,20
7,90
7,90
8,90
19,70
19,70
24,70
15,90
15–20 Pl.
20–25 Pl.
3,50
4,90
4,50
4,50
15-20 m²
150–200 Pl.
80–100 Pl.
3 m²
6,90
9,80
8,90
8,90
10g
14,90
12,80
6,50
6,50
7,90
15,90
12,80
14,90
14,90
36,50
12,80
12,80
14,90
33,20
33,20
40,50
32,60
3,90
3,90
11,20
15,90
14,90
14,90
25g
50g
100g
27,00 48,60
13,50 24,00
13,50 24,00
17,40 31,00
32,60 55,90
27,00 48,60
31,50 55,00
31,50 55,00
78,50 137,00
27,00 48,60
27,00 48,60
31,50 55,00
70,80 121,00
70,80 121,00
87,00
55,90
7,80 13,50
7,80 13,50
22,90 39,50
32,60 55,90
31,50 55,00
31,50 55,00
84,80
53,00
23,50
23,50
Tweejarige of meerjarige zomerbloemen
Art. nr.
B140
B210
B399
B422
Ras
Marienglockenblume / Campanula medium
Bartnelke / Dianthus barbatus
Muskatellersalbei / Salvia sclarea
Kleinblütiges Stiefmütterchen / Viola tricolor
Portie
2,40
1,65
2,40
2,85
volstaat voor
150 Pl.
6,50
Portie
2,40
2,40
2,40
volstaat voor
1 g
Portie
2,85
2,85
1,65
2,85
2,40
4,40
5,40
4,40
volstaat voor
Portie
2,85
2,85
volstaat voor
150 Pl.
1 g
7,00
150 Pl.
1–2 m²
2 g
11,60
3,90
4,50
10,70
5 g
10 g
25 g
50 g
7,90
8,90
22,20
12,80
14,90
36,50
2 g
2,90
11,60
4,50
5 g
5,20
24,00
8,90
10 g
8,60
40,50
85,00 148,00
2 g
5 g
9,10
9,90
10 g
16,00
17,50
3,20
25 g
35,00
38,50
6,20
27,00 48,60
31,50 55,00
78,50 137,00
Vaste planten
Art. nr.
B117
B120
B419
Ras
Stockrose / Althaea rosea
Bergwohlverleih / Arnica montana
Baldrian / Valeriana officinalis
30–40 Pl.
50–60 Pl.
7,00
2–3 m²
25 g
50 g
Zomerbloemen mengsels / Wilde bloemenmengsel
Art. nr.
B562
B566
B568
B570
D490
B601
B602
B603
Naam van het mengsel
Elfengarten / Sommerblumen-Mischung
Sommerpracht / Sommerblumen-Mischung
Bienenweide / Mischung
Essbare Blüten / Mischung
Blühstreifen / Mischung
Wildblumenmischung / für trockene Standorte
Wildblumenmischung / für schattige Standorte
Wildblumenmischung / Schmetterlingsweide
1 g
1 m²
1 m²
3–4 m²
2–3 m²
15 m²
5 m²
5 m²
5 m²
50 g
63,00
68,50
9,80
enkel porties
grotere hoeveelheden, zie groenbemesting
enkel porties
enkel porties
enkel porties
Siergrassen
NIEUW!
NIEUW!
Art. nr.
B560A
B560B
Kolbenhirse / Setaria italica
Rutenhirse / Panicum virgatum
124 bingenheimer saatgut
4 m²
4 m²
1g
2g
3,50
3,50
5g
6,90
6,90
10g
11,20
11,20
25g
22,90
22,90
50g
39,50
39,50
Certificaten
bingenheimer saatgut 125
Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden
U leest hier onze algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden in het Engels. Bij vragen kan u ons steeds contacteren.
General Terms and Conditions
§ 1 Scope
The following terms and conditions apply to all orders, offers and contracts (whether
provided remotely, verbally or in writing) made with consumers and business
customers outside of our online shop. Additional conditions apply to regular commercial traders.
A consumer is defined as a natural person who makes a legal transaction that is
primarily of neither a commercial nor personal business nature. A business customer
is a natural or legal person or society who makes a legal transaction which is part of
their commercial or personal business activity.
For business customers these terms and conditions are also taken as applying to any
subsequent trading arrangement without need of further reference to them from us.
A different or extended set of terms and conditions adopted by the business will not
be accepted; they can only form part of the contract with our expressed agreement.
The General Terms and Conditions apply to all legal transactions entered into by
the Bingenheimer Saatgut AG. These terms need to be accepted by the buyer at
the latest on receipt of the goods. Any deviation from this is only valid if expressly
agreed in writing.
§ 4 Orders from abroad
(1) Commercial customers in the EU:
Commercial customers within the EU (excl. Germany) need to provide their VAT
number with their order. Where none is given the appropriate VAT will be added to
the price. For shipments within the EU to customers with a valid VAT certificate we
are legally required to generate a proof of delivery. Customers are bound under the
terms of the purchase contract to fill in and return the receipt form provided. Any
additional delivery costs incurred will be added to the invoice.
(2) Commercial customers from outside the EU:
Shipments to destinations outside the EU are possible only with prior agreement.
Special conditions apply. The extra administrative costs and any additional charges
are passed on to the buyer.
Full payment is required prior to delivery. Transfer payments from abroad must be
made in Euros. Any additional transfer charges will be added to the invoice.
The delivery contract begins at the seller’s site. Place of delivery is sellers place of
business. The commercial buyer carries the transportation risk.
(3) Costs of delivery abroad:
§ 2 Concluding of contract, delivery times, carriage
(1) The display of products in our catalogue does not represent a firm offer on our
part. Only once you as a customer have placed an order is there a binding commitment as per German Civil Code 145. Your order is confirmed on its receipt by post or
telephone. The sale contract accompanies the delivery of the goods. This also serves
as our declaration of acceptance.
(2) Seed delivery is timed to accord with the sowing and planting period.
(2.1) We generally deliver to consumers within 4-5 working days and at most within
21 days following receipt of the order. Commercial customers usually receive their
order within 2-3 working days or as requested at the time.
(2.2) Plant material like onion sets, garlic cloves, peonies, flower bulbs and young
plants are sent separately and incur additional delivery charges. Plant material cannot be sent together with seeds because the high moisture content. Plants for use in
spring are sent in March (or April if very cold) and those for planting in autumn, in
September and October.
(3) Fixed rate charges for postage and packing
For all orders with a delivery address within Germany there is a standard delivery
charge of 3.95 Euros (4.23 Euros inc VAT). These charges apply to all further orders
the same season. Where a seed order has to be sent in two parts no further delivery
charge is made. Plant material is priced separately.
Express delivery arranged by telephone is invoiced according to actual costs.
Payment on Delivery: If seller and buyer agree payment on delivery the buyer must
pay the cost involved. At least 14.50 euros will be added to the invoice.
Due to the variability of delivery times the fixed rate charge for packing and sending
plant material applies to each delivery. Delivery time depends on when plants are
harvested and on weather conditions. The combining of orders is therefore unfortunately not possible. The cost of sending plant material within Germany is 5.55 Euros
(5.94 inc VAT).
(4) The delivery contract starts at the seller’s site. Place of delivery is sellers place of
business. In the case of business costumers the transfer of responsibility occurs when
goods are collected by the delivery service.
§ 3 Usage
All seeds offered are not suitable for consumption. With the exception of cress,
the seeds are also not suitable for sprouting, especially if the sprout and seed are
consumed as a single unit. Cress and barley used for the product ‘Smoothie-Gras’ are
subject to laboratory microbiological examination. 126 bingenheimer saatgut
The following table shows the net cost of delivery to your country.
Countries within the EU
7,50 €
a) Packages with
weights > 1 kg
b) Packages with a
value > 250 € and
weights ≤ 1 kg
17,00 €
Belgium, Netherlands,
Luxemburg
EFTA-countries (Switzerland,
Norway …)
Rest of Europe
5,55 €
15,00 €
7,50 €
28,00 €
15,00 €
35,00 €
Rest of the world
15,00 €
45,00 €
Countries
Packages with
weights ≤ 1 kg
and a
value < 250 €
§ 5 Prices and payment conditions
(1) All prices are exclusive of VAT. VAT rates are currently 7 % for seeds, plant material, books and 19 % for other products.
Each new price list renders the previous one invalid. Printing errors excepted.
(2) Unless otherwise agreed all invoices must be paid in full within 30 days.
(3) New customers with orders worth more than 200 Euros are required to pay
upfront.
(4) We also reserve the right in special situations to demand payments upfront on
orders of less than 200 Euros.
§ 6 Reservation of Ownership
We retain ownership of all goods until full payment is received.
Where business customers are concerned: We reserve ownership rights over the
goods until all claims are settled as part of an ongoing business relationship. They
can dispose of the reserved goods as part of their business; the income arising from
this subsequent sale shall be assigned to and accepted by us in advance – whether
or not new items are included with the reserved goods – for the amount invoiced.
They retain the power to resist the claim, but we can also demand payment should
they not honour their debts.
Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden
§ 7 Right to cancel and cancellation instruction
§ 8 Liability
(2) Model instructions on consumer’s cancellation
• Regarding harm to life, body or health
• Wilful or negligent dereliction of duty
• Agreed promise of guarantee
• To the extent that it is commensurate with the laws on product liability
(1) A consumer’s legal right to cancel is written into the cancellation policy. Businesses customers are not granted a voluntary right to cancel.
Right to cancel
You have the right to cancel this contract within 14 days without giving any reason.
The cancellation period will expire after 14 days from the day on which you acquire,
or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.
To exercise the right to cancel, you must inform us (Bingenheimer Saatgut AG,
Kronstr. 24, D - 61209 Echzell, [email protected], Telefon: 0049 6035
1899-0 Fax: 0049 6035 1899-40) of your decision to cancel this contract by a clear
statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model
cancellation form, but it is not obligatory.
To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period
has expired.
Effects of cancellation
If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from
you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if
you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type
of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later
than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of
payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed
otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or
you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.
You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and
in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your
withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods
before the period of 14 days has expired. You will have to bear the direct cost of
returning the goods. In case of goods, which by their nature cannot normally be
returned by post, the cost is estimated at a maximum of 100 EUR. You are only liable
for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what
is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.
End of cancellation instruction
(3) Model instructions on cancellation
(If you want to cancel the contract, please fill out the form below and send it back
to us.)
To Bingenheimer Saatgut AG, Kronstr. 24, D - 61209 Echzell,
[email protected] , Fax: 0049 6035 1899-40
I / We[*] hereby give notice that I /We[*] cancel my/our [*] contract of sale of the
following goods [*]/for the supply of the following service[*]
Ordered on [*] / re-ceived on [*] _____________________
Name of consumer(s) _____________________
Address of consumer(s)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Signature of consumer(s) (only if this for is notified on paper)
_________________________
Date ____ /____ /________
[*] Delete as appropriate
We accept full liability for any damage caused by ourselves, our legal representatives
or our agents.
When significant infringements of the contractual obligations occur and affect the
way the contract is implemented and the trust of contract partners (cardinal duties)
and are found to be due to negligence on the part of ourselves, our legal representatives or our agents, the liability we carry is limited to the amount originally
estimated when the contract was concluded.
Claims for damages beyond this are excluded.
§ 9 Warranty
Unless otherwise expressly agreed full statutory warranty rights apply.
For consumers the warranty is limited to one year following delivery of the goods.
For traders any claims must be made within one year of the transfer of risk; the
statutory claim period (as determined by Act 478 BGB) remains unaffected.
In accordance with Act 377 HGB: Where both parties consider the purchase a trade
transaction, it is up to the buyer to inspect the goods as soon as possible after
delivery and should they prove defective to immediately inform the seller. Failure to
do this implies acceptance of the goods unless there is a defect which could not be
detected on inspection. Where such a defect is subsequently discovered the information must be passed on immediately; otherwise the goods will be deemed accepted
despite the defect. A timely submission is sufficient to secure the purchaser’s rights.
If the seller deliberately conceals the protection provided by these rules cannot be
invoked.
For traders/business customers, the only valid descriptions of varieties and products
are those provided by the producer and which are included in the contract; we bear
no liability for public statements and other promotions made by the producer. The
variety descriptions do not constitute a guarantee. All the quality data supplied
by the seller concerning germination, technical and genetic purity as well as seed
health are based on its own tests. The quality data applies solely to the moment
when these tests were carried out by the seller. A direct connection between
these results and those experienced by the buyer cannot be assumed. Results are
dependent on site, cultivation and / or climatic conditions. The product information
contains neither a direct nor implied statement of consistency in the seed. Indications as to resistance levels accord with standard variety descriptions. They do not
constitute a guarantee.
Where the goods supplied to business customers turn out to be defective we may
decide to either remove the defect or offer a replacement.
Our obligation to provide a non-defective replacement is limited to the value of the
goods supplied to the business.
The limitations and time limits given above do not apply to claims for damages
caused by us, our legal representatives or our agents.
• Regarding harm to life, body or health
• Wilful neglect or gross dereliction of duty and fraud
• When significant infringements of the contractual obligations occur and affect
the way the contract is implemented and the trust of contract partners (cardinal
duties)
• Agreed promise of guarantee
• To the extent that the product liability law applies
§ 10 Returns policy for consumers
(1) The satisfaction of our customers is our primary concern. Please get in touch
with us first before making any returns. The returns cost is carried by the buyer.
Please bear in mind that any seed returned cannot generally be sold on since the
unknown transport and storage conditions of the seed could change its germination
capacity.
(2) When making returns please take care to prevent damage in transit. We recommend the use of cushioned packaging otherwise seed can be damaged during
handling.
Returns for traders
There is no returns policy for traders. To return any defective goods please get in
touch.
(4) In case of cancellation
We do not collect the goods from you in case of cancellation. The return shipment
costs in the case of cancellation shall be borne by you.
bingenheimer saatgut 127
Algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden
§ 11 Commercial multiplication
The multiplication of seeds is strictly regulated. The multiplication of Kultursaat
varieties – in the spirit of using goods held as commons – requires an appropriate
agreement with Kultursaat e.V. This information must be clearly communicated to
any further buyer of these goods.
§ 12 Intellectual property and users‘ rights
The buyer may not use trademarks, symbols, pictures, trade descriptions and designs
of Bingenheimer Saatgut AG and Kultursaat e.V. without express written permission.
This must be clearly communicated to any subsequent buyer of these products.
§ 13 Quality assurance and cultivation guidelines
(1) Bingenheimer Saatgut AG supplies exclusively organic seed. The original seed
(Elite seed) primarily comes from biodynamic or organic maintained stock. The
varieties being offered have been developed using traditional breeding methods such
as for example selection, mass selection or crossing. The varieties bearing the Kultursaat logo have in addition been bred using biodynamic criteria. All the varieties
are open pollinated. In producing seed we take care to exceed the statutory planting
distances between related varieties. This and other measures such as insect proof
greenhouses helps to prevent unwanted hybridisation.
The measures taken to assure quality in the production of seed will in future help to
prevent the unwanted crossing with genetically modified organisms. Organic seed
must remain free from the smallest traces of hybridised GM plants. We make every
possible effort to achieve this goal.
Further consumer information
1. Spinach, spinach beet, beetroot, sorrel and parsley are all vegetables with a high
oxalic acid content. The frequent raw consumption of oxalic acid rich food in
large quantities can lead to health problems.
2. Unripe tomatoes should not be eaten because of their high solanin content – hands
should be washed thoroughly after pinching out the side shoots of tomato plants.
3. Unripe aubergines whose flesh has a green coloration or very bitter taste due to
the high solanin content should not be eaten.
4. Where bitterness develops in members of the marrow family (cucumbers, squashes, courgettes etc.), substances classed as toxic have accumulated. They should
therefore not be consumed.
5. All garden and runner beans should not be consumed raw since they contain
phasine (toxic lecithin). This is destroyed by cooking.
6. The raw consumption of large amounts of salsify which contains inulin can
produce a lot of wind.
7. The consumption of St. John’s Wort and the leaves of buckwheat can make the
skin of both humans and animals sensitive to sunlight.
8. The indications given for the use of herbs or edible flowers are taken from botanical literature. We take no responsibility for the correctness or otherwise of these
indications.
9. People with food allergies should take advice before eating. Those suffering from
flavismus should under no circumstances consume the seeds of broad beans or
come into contact with the pollen.
This consumer information does not claim to be complete and exhaustive.
(2) Seed is alive! Plants live in relationship to their surroundings. They react to
differing environmental conditions and adapt individually to them. In order to meet
the seed and variety requirements of growers we have developed a comprehensive
system of quality management which is under continual improvement.
Data protection statement
(3) The descriptions, recommendations, pictures and illustrations used for promotion
in the catalogue, website, flyers or brochures, arise out of our experiences and
the trials carried out by breeders and customers. They are only for purposes of
comparison. Plant development can vary considerably depending on factors such as
climate, weather, planting time etc. Buyers need to decide for themselves whether
the chosen varieties suit the regional conditions. The germination capacity indicated
on the seed packet is true for the moment of delivery.
(2) Your personal data, in so far as it is needed to create, develop or change details
in the contract, will be used solely for the purposes of concluding the contract
between us. Any further use of your data for advertising purposes, market research
or to adjust our product focus will require your expressed agreement. You may also
grant permission independently. This permission statement is a free decision which
can be revoked by yourself at any time.
(1) The personal date you provide (name, address, email, telephone number fax number, bank account details) will be processed and stored in accordance with German
data protection laws.
§ 14. Concluding conditions
(3) Where payments proceed through a third party (payment service or bank), we
provide your bank details for that specific purpose.
(2) Laws of the German Federal Republic and the UN buyers convention apply. Rules
applying in the country where you live continue unchanged.
(4) If you would like further information or revoke your expressed permission to use
or to challenge the use of your data, support is available to you via email:
[email protected]
(1) The contract language is German.
(3) Whether you are classed as a merchant, a legal person or public body, our place
of business is the exclusive place of jurisdiction for any Litigation concerning contractual relationships between you and ourselves. The same applies to consumers for
whom a general place of court is not available, you have gone abroad since signing
the contract or if your address is unknown when the case is being heard.
(4) If certain conditions in this contract prove ineffective or contradict legal requirements it will not affect the remainder of the contract. An agreement will be reached
between the contractual partners to replace the ineffective condition with a legally
effective alternative that reflects as closely as possible the economic purpose of the
original one. The same proposition applies where rules are absent.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Bingenheimer Saatgut AG, Kronstr. 24, D - 61209 Echzell ,
[email protected] , Fax: +49 (0) 6035 1899-40
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/
herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*) _____________________
Naam/Namen consument(en) _____________________
Adres consument(en)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt
ingediend)
_________________________
Datum ____ /____ /________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Bingenheimer Saatgut AG
Kronstraße 24, D-61209 Echzell
Tel. +49 (0)6035 1899-0 | Fax +49 (0)6035 1899-40
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bingenheimersaatgut.de
DE-ÖKO-007-Kontrollstelle
128 bingenheimer saatgut
GLS Gemeinschaftsbank eG | Konto-Nr. 6 003 927 300, BLZ 430 609 67
BIC: GENODEM1GLS, IBAN: DE90 4306 0967 6003 9273 00
Sparkasse Oberhessen | Konto-Nr. 86 001 608, BLZ 518 500 79
BIC: HELADEF1FRI, IBAN: DE82 5185 0079 0086 0016 08
USt-IdNr.: DE217305770
Bestelformulier
Klantennummer:
(cfr. rugzijde van de catalogus of op voorgaande facturen)
Facturatie-gegevens:
Bingenheimer Saatgut AG
Kronstraße 24
D-61209 Echzell-Bingenheim
Naam:
Straat:
Postcode, plaats:
Telefoon/fax:
Telefoon: +49 (0)6035 1899-0
Fax:
+49 (0)6035 1899-40
E-mail:[email protected]
E-mail:
BTW-nummer:
Online shop: www.bingenheimersaatgut.de
Aanspreekpunt en advies voor professionele telers in
België en Nederland:
Mieke Lateir, Biosano bvba
E-mail:[email protected]
Telefoon: +32 (0)3 664 17 69
Mobiel: +32 (0)488 58 99 90
Fax:
+32 (0)3 664 16 13
Leveringsadres (indien verschillend van facturatie-adres)
Naam:
Straat:
Postcode, plaats:
Als nieuwe klant graag aangeven:
Professionele teelt, landbouwer
Tuin van een instelling, organisatie
q Ik ontvang graag actuele informatie per e-mail
Schooltuin
Moestuin
Art. nr.
Ras
Hoeveelheid en eenheid
Ev. te vervangen door:
Bij bestelling van zaden ontvangt u samen met de zaden de factuur rechtstreeks van Bingenheimer Saatgut. Betalingen graag rechtstreeks aan Bingenheimer Saatgut overmaken, op één van de op de factuur vermelde rekeningnummers, met vermelding van het factuurnummer (Rechnungsnummer) en klantennummer (Kundennummer), dat u bovenaan de factuur vindt.
Indien u voor de eerste maal bestelt, wordt u gevraagd de zaden te betalen voor levering.
Ik accepteer de algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld in de catalogus.
Ik betaal binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Datum, handtekening
bingenheimer saatgut 129
Bestelformulier
Klantennummer:
(cfr. rugzijde van de catalogus of op voorgaande facturen)
Facturatie-gegevens:
Bingenheimer Saatgut AG
Kronstraße 24
D-61209 Echzell-Bingenheim
Naam:
Straat:
Postcode, plaats:
Telefoon/fax:
Telefoon: +49 (0)6035 1899-0
Fax:
+49 (0)6035 1899-40
E-mail:[email protected]
E-mail:
BTW-nummer:
Online shop: www.bingenheimersaatgut.de
Aanspreekpunt en advies voor professionele telers in
België en Nederland:
Mieke Lateir, Biosano bvba
E-mail:[email protected]
Telefoon: +32 (0)3 664 17 69
Mobiel: +32 (0)488 58 99 90
Fax:
+32 (0)3 664 16 13
Leveringsadres (indien verschillend van facturatie-adres)
Naam:
Straat:
Postcode, plaats:
Als nieuwe klant graag aangeven:
Professionele teelt, landbouwer
Tuin van een instelling, organisatie
q Ik ontvang graag actuele informatie per e-mail
Schooltuin
Moestuin
Art. nr.
Ras
Hoeveelheid en eenheid
Ev. te vervangen door:
Bij bestelling van zaden ontvangt u samen met de zaden de factuur rechtstreeks van Bingenheimer Saatgut. Betalingen graag rechtstreeks aan Bingenheimer Saatgut overmaken, op één van de op de factuur vermelde rekeningnummers, met vermelding van het factuurnummer (Rechnungsnummer) en klantennummer (Kundennummer), dat u bovenaan de factuur vindt.
Indien u voor de eerste maal bestelt, wordt u gevraagd de zaden te betalen voor levering.
Ik accepteer de algemene bedrijfs- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld in de catalogus.
Ik betaal binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Datum, handtekening
130 bingenheimer saatgut
Zaadvaste rassen – associatieve economie – partnerschap en ontmoeting
Beste telers,
Bingenheimer Saatgut bestaat in 2016 15 jaar.
Voor het eerst bieden wij u – met trots – onze
zaadgoedcatalogus aan in de Nederlandse
taal. Hierin leest u alles over ons mooie zadenassortiment van zaadvaste, biologische
groenten, kruiden en bloemen.
Het verhaal achter onze zaden
‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in de
toekomst goede, zaadvaste rassen blijven bestaan – rassen die vruchtbare zaden vormen
die, wanneer je ze uitzaait, een gewas vormen
met dezelfde eigenschappen als het moedergewas? En die afgestemd zijn op de biologische teelt?’ Ruim 30 jaar geleden stelde een
groep geëngageerde Demeter groentetelers
zich deze vragen. Het verontrustte hen dat
hybride rassen de zaadvaste rassen steeds
meer verdrongen.
In 1985 richtten zij de Initiativkreis für Gemüsesaatgut aus biologisch-dynamischem Anbau op (Initiatiefkring voor groentezaadgoed
uit biodynamische teelt). De inspirerende
ontmoetingen vormden de kiem voor twee
nieuwe organisaties: Bingenheimer Saatgut
AG zorgt voor de in- en verkoop van zaden
en Kultursaat e.V. is een ideële organisatie die
zich inzet voor veredeling en verdere ontwikkeling van zaadvaste rassen voor de biologische groenteteelt.
Dit werk is van groot belang om een alternatief te kunnen bieden voor de conventionele
veredelingsbedrijven, die steeds meer methoden toepassen gebaseerd op gentechniek.
Voor de biologische landbouw werpt dit veel
vragen op.
RODELIKA – een voorbeeld
Tuinder en veredelaar Dietrich Bauer startte
in 1985 een zoektocht naar een nieuw wortelras. Op biodynamische boerderij Dottenfelderhof zaaide hij enkele teeltlijnen uit en selecteerde de eerste jaren op gezondheid, vorm
en kleur. Andere telers uit de Initiativ­kreis
keken en dachten mee in dit proces. Na vijf
jaar verfijnde hij de selectie op smaak. Zo ontwikkelde hij een wortelras dat in 1998 onder
de naam Rodelika in het Duitse rassenregister
kon worden ingeschreven; het eerste ras dat
op een biodynamische boerderij veredeld was.
Het Bundessortenamt beoordeelde de Rodelika als een wortel met een algehele goede
kwaliteit en een opvallend goede smaak.
Vandaag de dag koop je in veel Duitse natuurvoedingswinkels en supermarkten niet een zak
wortels, maar een zak Rodelika’s. Ook is ‘Ro-
delika-sap’ te koop. In Nederland zijn wortel-smaaktesten
voor consumenten georganiseerd door Estafette Odin (een
groothandel met een winkelketen). De Rodelika viel zó goed
in de smaak, dat het bedrijf de
verkoop van Rodelika, vers en
in sap, wil uitbreiden.
Dit nieuwe ras werd door Kultursaat geregisteerd. Rodelika
is dus niet het eigendom van Initiativkreis zomer-ontmoeting 2015 bij Saat:gut e.V.
een bedrijf of een persoon. De
gedachte hierachter is, dat zaadgoed ons culOndernemen op basis van sociale
tureel erfgoed is. Aan een ras of een eigeneconomie
schap kan geen privé-bezit toegekend worRassen en gewaseigenschappen zien wij als
den, is onze overtuiging. ­Dietrich Bauer heeft
cultureel erfgoed en daarom dienen ze geen
voor het veredelingswerk een vergoeding van
privaat bezit te zijn. Dit is onderdeel van onze
Kultursaat gekregen; geld dat via schenkinvisie op economische verhoudingen en eigengen bijeen is gebracht.
domsvormen, die ook tot uiting komt in de
eigendomsstructuur van onze vennootschap:
Partnerschap
we geven enkel aandelen uit op naam. Nieuwe
De telers die zaadgoed vermeerderen voor
aandeelhouders kunnen toetreden als zij zich
Bingenheimer Saatgut AG en de veredelaars
inhoudelijk verbinden met onze doelstelling.
van Kultursaat e.V. werken nauw samen. De
Met ons bedrijf Bingenheimer Saatgut willen
uitwisseling binnen dit netwerk vormt de
wij bijdragen aan de ontwikkeling van sociale
voedingsbodem voor het succes van ons werk.
vormen van economie. Zakelijke relaties zijn
Ons zaadgoed leveren wij in de hele Europese
transparant en met begrip voor elkaar. Onze
Unie en soms daarbuiten. We streven daarbij
klanten krijgen eerlijke informatie. Met onze
naar nauwe handelspartnerschappen in Eurovermeerderaars onderhouden we lange-terpese landen. Zo hebben wij een goede partner
mijn-relaties, gebaseerd op partnerschap en
gevonden in het Belgische bedrijf Biosano (zie
bijpassende betalingsvormen.
pag 9), dat onze zaden in België en Nederland
Bingenheimer Saatgut ziet het als haar taak
verdeelt en individueel advies aan onze klante bemiddelen tussen de mogelijkheden en de
ten in deze regio verzorgt.
grenzen van de veredeling en zaadproductie
én de behoeften van de tuinders. Dialoog en
Deelnemen aan ons netwerk?
ontmoeting vinden wij belangrijk. Daarom
Bent u zelf beroepsteler in de biologische
hopen wij u op bovenvermelde activiteiten te
landbouw en wilt u kennismaken met ons
verwelkomen.
netwerk? U bent van harte welkom bij onze
zomer- en winterbijeenkomst, waar telers,
Wij wensen u een heel goed nieuw seizoen toe!
vermeerderaars en veredelaars elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook orgaNamens het team van Bingenheimer Saatgut,
niseren we in augustus een Rassendag bij één
van onze tuinders in Duitsland: daar kunt u
kennismaken met het bedrijf en met de rasPetra Boie
senproeven die er zijn aangelegd. Heeft u
belangstelling? Laat het weten! We hopen er
met een bus vol tuinders heen te gaan.
Gebhard Rossmanith
In Nederland nemen wij deel aan het project
‘Divers en Dichtbij’, een samenwerking met
Zaakvoerders Bingenheimer Saatgut AG
onder andere Estafette Odin en Louis Bolk
Instituut. Bij drie bedrijven (De Groenen Hof,
Gaos en Dames en Heren Vos) zijn rassenproeven aangelegd. U bent welkom bij excursies
Mieke Lateir
en proeverijen.
Contactpersoon België en Nederland
Winkelassortiment:
Biologisch-dynamische zaden voor hobby-tuinders
•Populair aanbod van zaden geselecteerd voor de hobby-tuinder.
•Beschrijvingen en details in het Nederlands, Engels en Deens.
Duidelijke prijsklassen vermeld op de verpakking en op de display.
•Aantrekkelijke verpakkingen met een duidelijke foto van het
gewas en met teeltaanbevelingen. Geleverd in eenheden van
5 zakjes per variëteit.
•Nieuwe smaakvolle, robuuste rassen voor biologische teelt en
traditionele rassen. Meer dan 52 verschillende groenten, kruiden
en bloemen.
•Een aantrekkelijke houten display voor 42 referenties, gemaakt
in de workshops van de Bingenheimer Levensgemeenschap voor
mensen met een beperking. Een kleine stevige hangende display
voor 7 referenties is ook beschikbaar als tweede display of voor
kleinere winkels.
•Onze producten zijn te verkrijgen via onze partner voor België en Nederland Biosano bvba. Prijzen en bestelformulier zijn
beschikbaar op aanvraag.
Meedoen aan de Rassendag in augustus 2016 of aan andere inspirerende bijeenkomsten voor tuinders?
Meld u aan bij [email protected], onze contactpersoon voor België en Nederland.
Bingenheimer Saatgut AG
Biologische zaden
Kronstraße 24
D 61209 Echzell Bingenheim
2 bingenheimer saatgut
Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0
Fax:
+49 (0) 6035 1899-40
E-Mail:[email protected]
www.bingenheimersaatgut.de
Imprint
Redacteur: Bingenheimer Saatgut AG
Coördinatie: Judith Jäger
Layout: hgs 5 Gmbh, Fürth Vertaling: Mieke Lateir en Gineke de Graaf
Foto‘s: Christian Pochodzala; fotolia (page: 13, 25, 35, 39, 50);
iStockphoto (page: 10, 20, 33)
Druk: Bonifatius Druck- und Buchverlag, Paderborn
2 01 6
Biologische zaden
2016
ra her
ltu
ge
ita
biocu
ieties
var l are
Bingenheimer Saatgut AG
Biologische zaden
Telefoon: +49 (0) 6035 1899-0
Fax:
+49 (0) 6035 1899-40
E-Mail:
[email protected]
www.bingenheimersaatgut.de
Wij zijn bereikbaar per telefoon:
Maandag tot donderdag van 8h tot 16.30h
Vrijdag van 8h tot 14h
Certificaten, actuele beschikbaarheid van zaden:
www.bingenheimersaatgut.de
Van 18/07/2016 tot 26/08/2016:
Maandag tot vrijdag van 8h tot 10h en
Maandag tot donderdag van 15.30h tot 16.30h
(Op andere momenten via antwoordapparaat)
Aanspreekpunt en advies voor professionele
telers in België en Nederland:
Mieke Lateir, Biosano bvba
Telefoon: +32 (0)3 664 17 69
GSM:
+32 (0)488 58 99 90
Fax:
+32 (0)3 664 16 13
E-Mail:[email protected]
DE-ÖKO-007
Bingenheimer Saatgut AG – Biologische zaden
D
IN
G
T
AS
R
E
O UETO-SE T
PE
N P O L LI N A
ZAADVASTE RASSEN
Gr oent en · Kr uid en · Bl o em en