de brochure - Arteveldehogeschool

download report

Transcript de brochure - Arteveldehogeschool

BACHELOR
ergotherapie
Welkom!
Onze troeven
Iets voor jou?
Feiten en cijfers
Je opleiding
Praktijk, stage en bachelorproef
Opleidingsprogramma 2016 - 2017
Internationale ervaringen
Je job
Verder studeren na je bachelordiploma
Trajecten op maat
Hoeveel kost studeren?
Begeleiding op maat en studentenvoorzieningen
De Arteveldehogeschool
Studeren in Gent
Campus Kantienberg
Meer weten en inschrijven
3
3
4
4
5
6
7
10
12
13
14
14
15
16
17
18
19
Infodagen 2016
zaterdag
12 maart
zaterdag
23 april
zaterdag
25 juni
zaterdag
3 september
Telkens van 10 tot 17 uur op campus Kantienberg.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen
2
Wil jij de levenskwaliteit verbeteren van mensen
met ontwikkelingsstoornissen, psychische problemen
of lichamelijke moeilijkheden? En ben je bovendien
contactvaardig en een creatief denker? Dan is de opleiding
Bachelor in de ergotherapie jou op het lijf geschreven.
Bachelor in de ergotherapie is een veelzijdige opleiding met veel
tewerkstellingsmogelijkheden. De nood aan ergotherapeuten is
groot. Enerzijds streven steeds meer mensen naar levenskwaliteit
via een actieve levensstijl. Anderzijds veroudert de bevolking en
groeit de aandacht voor gezondheids- en welzijnsbevordering.
In deze opleiding gaan we samen op pad. Er is veel aandacht voor
jou als persoon. We ondersteunen je graag bij je professionele
en persoonlijke groei. Trajectcoaching gebeurt individueel en is
uitdrukkelijk voorzien doorheen het hele opleidingsprogramma. Via
diverse aantrekkelijke werkvormen leer je met plezier zelfstandig
werken en studeren.
In deze folder informeren we jou zo duidelijk en volledig mogelijk
over deze opleiding, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken.
Kom zeker ook langs op onze infodagen.
Heb je nog vragen? Twijfel niet en mail ons op [email protected] of bel 09 234 71 50. Succes met
je studiekeuze, en alvast welkom op onze campus!
ONZE TROEVEN
- De modulaire opbouw maakt je opleiding flexibel.
Meteen na elke module is er een evaluatie.
- Het opleidingsprogramma is actueel en
competentiegericht. Als student leer je het
dagelijkse handelen van je cliënt doorgronden.
- We geven je ruimte om na te denken over
fundamentele vragen. Zo kan je groeien tot een
professionele zorgverstrekker die elke cliënt coacht op
zijn weg naar zelfstandig handelen.
- Via buitenlandse stagemogelijkheden en
internationaal gerichte keuzevakken zetten we
de deuren van de wereld voor je open.
- Onderzoek wijst het uit: wie bij ons afstudeert, vindt
vlot de weg naar de arbeidsmarkt.
Jeroen Martens
Opleidingsdirecteur
3
Iets voor jou?
-- Je hebt een brede belangstelling; een ergotherapeut
heeft een stevige basiskennis van de mens op biomedisch
en psychologisch vlak. De opleiding omvat ondersteunende
vakken m.b.t. anatomische functies en stoornissen,
psychologie en sociologie.
-- Je hebt zin om met met mensen te werken.
-- Je bent geboeid door ‘waar een persoon mee bezig is in zijn
dagelijks leven’. Op een creatieve manier tracht je het
handelen thuis, op het werk, met vrienden … opnieuw mogelijk
te maken.
-- Zowel zelfstandig werken als samenwerken met partners
in de zorg daagt je uit.
-- Als toekomstige ergotherapeut heb je goesting om ervoor
te gaan; al tijdens de opleiding ga je samen met cliënten op
weg.
#feitenencijfers
30 %
trekt tijdens de studies
naar het buitenland
Gemiddelde studieduur:
4
jaar en
3
maanden
36
%
studeert verder na bachelordiploma
Ontdek meer
-- We nodigen je vooraf uit voor een persoonlijk
instroomgesprek. Het is niet bedoeld om je al dan niet te
selecteren, wel om samen te bepalen of Ergotherapie echt
iets voor jou is. Het instroomgesprek is verplicht. Je kan je
inschrijven via www.arteveldehogeschool.be > Bachelor in de
ergotherapie.
-- Kom langs op een van de infodagen (zie keerzijde van deze
folder) of kom proefstuderen (zie p. 19)
-- Maak de online studiekeuzetest op
www.arteveldehogeschool.be/begeleiding-op-maat.
3
13.159
studenten aan de Arteveldehogeschool
studenten in deze opleiding
680
4,5
85
docenten
%
nog werkzoekend 1 jaar na afstuderen
Je opleiding
Hoe ziet het eerste jaar eruit?
WELKE VAKKEN?
In het eerste jaar focust de opleiding op de gezonde mens en
komen de verschillende taken van de ergotherapeut aan bod,
zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen.
Het eerste jaar bestaat uit vijf modules die een aantal vakken
bundelen, waarna een evaluatie volgt: Menselijk handelen en
ergotherapie, De ergotherapeut als diagnosticus, De ergotherapeut als behandelaar, De ergotherapeut als adviesverlener/coach
en De ergotherapeut als manager/onderzoeker.
Je vergaart inzicht in het beroep, krijgt onder meer psychologie,
sociologie, anatomie en statistiek en loopt een stage.
KRIJG IK LES IN GROTE GROEPEN?
Voor de algemene vakken zoals anatomie, psychologie,
theoretische duidingen krijg je les in een grote groep in een
aula. Voor de practica, waarin je zelf aan de slag gaat, werk je
in kleinere praktijkgroepen van 25 à 30 personen.
STA IK ER ALLEEN VOOR?
Jij bent degene die het waar zal maken. Maar via ons ruime aanbod aan begeleiding op maat helpen we je graag op weg. Een
gedreven docententeam staat voor je klaar en bovendien
krijg je als individuele student een trajectcoach toegewezen
die jouw traject van dichterbij opvolgt.
HOEVEEL LESUREN?
Je hebt gemiddeld 21 uur les per week. Maar ook buiten de
lessen moet je aan de slag: opdrachten en oefeningen maken,
lessen voorbereiden … Alles samen zal je zo’n 45 uur per week
investeren in je opleiding.
5
Jaar 2
In het tweede jaar ligt de focus op het verstoorde menselijk
handelen, bijvoorbeeld door ziekte of trauma. Daarnaast verdiep je je in de beroepsrollen die ook in het eerste jaar al aan
bod kwamen.
Methodisch en klinisch-evidence based* werken staat
centraal: je leert een ergotherapeutische hulpvraag definiëren,
evidence-based plannen en oog hebben voor management en
kwaliteitszorg.
Daarnaast loop je stage en begin je met de voorbereiding van je
bachelorproef.
Jaar 3
In het derde jaar staan klinisch redeneren, stage en je bachelorproef centraal.
Je gaat aan de slag met cases, leert interdisciplinair samenwerken in de gezondheidszorg en krijgt via keuzevakken de
kans om je opleiding te verbreden of te verdiepen.
Daarna ben je helemaal klaar voor de stap naar het werkveld.
* Evidence-based = een norm voor verantwoord beroepsmatig handelen.
6
Praktijk, stage
en bachelorproef
De practica maken onze opleiding écht! Ergotherapeutisch
handelen leer je door te ‘doen’.
Je loopt stage in elk opleidingsjaar. Naarmate de opleiding
vordert, neemt de stage toe in duur en vergroot je zelfstandigheid op vlak van ergotherapeutisch handelen.
In het laatste jaar schrijf je een bachelorproef: jouw kans om je
te profileren in een onderwerp naar keuze, én een visitekaartje
voor je toekomstige werkgever.
opleidingsprogramma 2016 - 2017
bachelor in de ergotherapie
De ergotherapeut als adviesverlener/coach: inleiding
opleidingsonderdeel
SP
Klinisch onderwijs: attitude- en kijkstage
– – Attitude- en kijkstage
– – Reflectie over de klinische setting
Inzicht in het beroep
Inleidende begrippen in de ergotherapie
–– Zelfmanagement
–– Psychologie
–– Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
–– Creativiteit: inleiding
Definiëren van het menselijk handelen
– – Occupational science en handelingsanalyse
– – Normale ontwikkeling
– – Functionele anatomie van de romp m.i.v. cytologie
– – Psychologie van de levensloop
Assessment van het menselijk handelen
Religie, Zingeving en Levensbeschouwing
Evidence based en methodisch werken als
adviesverlener: inleiding
– – De ergotherapeut als adviesverlener
– – Functionele anatomie (splanchnologie)
Evidence based en methodisch werken als
coach: inleiding
– – Occupational science en coaching
– – De ergotherapeut als coach
– – Sociale psychologie
– – Sociologie
5
4
1
3
4
1
1
1
1
9
1
3
3
2
3
3
5
De ergotherapeut als
manager/onderzoeker:
inleiding
De ergotherapeut
als diagnosticus:
inleiding
Menselijk handelen en
ergotherapie
module
De ergotherapeut als
behandelaar: inleiding
Eerste jaar
Methodisch werken als ergotherapeut: inleiding
–– Occupational science en behandeling
– – De vijf fasen van het methodisch werken
– – Professionele identiteit
Evidence based plannen als behandelaar: inleiding
– – Plannen van de behandeling
– – Functionele anatomie van het bovenste
en onderste lidmaat
–– Algemene en klinische psychologie
Wetenschappelijke ingesteldheid: inleiding
–– Wetenschappelijk redeneren
– – Statistiek
– – Neuro-anatomie m.i.v. de zintuigen
Management en beroepsprofilering: inleiding
– – Beroeps- en organisatiemanagement
– – Beroepsprofilering
6
1
4
1
9
3
3
3
5
1
1
3
4
2
2
2
3
4
1
1
1
1
*Het opleidingsprogramma van Ergotherapie wordt nog geactualiseerd.
De meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
7
“Ergotherapie is een combinatie
van werken met mensen en
creatief denken. Als beide
je aanspreken, is dit een
fantastische opleiding.”
8
8
Tweede jaar*
De ergotherapeut
als behandelaar:
verdieping
9
Derde jaar*
SP
module
12
4
6
1
1
4
Integratie van het
therapeutisch handelen
opleidingsonderdeel
Klinisch onderwijs:
inleidings- en verdiepingsstage
– – Stage: inleiding in het
therapeutisch handelen
– – Stage: verdieping
in het therapeutisch
handelen
– – Reflectie over
de klinische setting:
verdieping
– – Creativiteit: verdieping
Een ergotherapeutische
hulpvraag definiëren
Assessment van het verstoord menselijk handelen
Beroepsvisie, taken en
middelen van de ergotherapeut
Evidence based en methodisch werken als adviesverlener: verdieping
Evidence based en
methodisch werken als
coach: verdieping
Wetenschappelijke ingesteldheid: verdieping
Management en kwaliteitszorg: verdieping
Bachelorproef: voorbereiding
Methodisch werken als
ergotherapeut: verdieping
Evidence based plannen
als behandelaar:
verdieping
8
3
6
3
3
3
Professionalisering van het
therapeutisch handelen
De ergotherapeut
als manager/
onderzoeker:
verdieping
De ergotherapeut als
adviesverlener/coach:
verdieping
De ergotherapeut als
diagnosticus:
verdieping
De ergo-therapeut in de
klinische setting
module
opleidingsonderdeel
Klinisch redeneren: integratie van het therapeutisch
handelen
Interdisciplinair (samen)werken in de gezondheidszorg
–– Basis
– – Differentiatie
Keuze-opleidingsonderdeel:
professionele verbreding
Bachelorproef: gezondheidszorg
Klinisch onderwijs: integratieen professionaliseringsstage
– – Stage: integratie van het
therapeutisch handelen
–– Stage: professionalisering
van het therapeutisch
handelen
Klinisch redeneren: professionalisering van het therapeutisch
handelen
Professionele ontwikkeling
–– Professionalisering
– – Creativiteit: integratie
Keuze-opleidingsonderdeel:
professionele verdieping
Bachelorproef: ergotherapiespecifiek
Maatschappelijke tendensen in
de ergotherapie
SP
6
3
2
1
3
6
27
12
15
3
3
2
1
3
Studiepunten (SP)
Studiepunten weerspiegelen
het belang van een
opleidingsonderdeel
(= ‘vak’) binnen een bepaalde
opleiding. Eén studiepunt staat
voor 25 tot 30 uur inzet (naar
de les gaan, studeren, taken
maken, groepsopdrachten). Zo kan
je makkelijk uitrekenen hoeveel
uur je ongeveer moet werken,
per opleidingsonderdeel en per
academiejaar.
Als je minstens 10 op 20 scoort
voor een opleidingsonderdeel, zet
je deze studiepunten om in
credits of creditbewijzen.
Daarmee toon je aan dat je dat
opleidingsonderdeel beheerst.
Een bacheloropleiding bestaat uit
180 studiepunten, standaard
verdeeld over een traject van
drie jaar. Jaarlijks verzamel je dus
gemiddeld 60 studiepunten.
3
3
3
6
9
*Het opleidingsprogramma Ergotherapie krijgt tegen
academiejaar 2016-2017 een grondige update. De meest recente
informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
9
Internationale ervaringen
Studeren in het buitenland
Zin om een deel van je studies in het buitenland te doen? Het
kan! De Arteveldehogeschool beschikt over een breed netwerk
van partneruniversiteiten en –hogescholen in Europa, Azië,
Afrika en Amerika. We moedigen je aan om je horizon te verruimen en je te verdiepen in andere talen en culturen. Mogelijke
bestemmingen voor studenten Ergotherapie zijn heel uiteenlopend: van Oostenrijk en Zwitserland, over Finland en Spanje, tot
Zuid-Afrika en Nepal.
Stage in het buitenland
Voor stages (tijdens het derde jaar) zijn de mogelijkheden
letterlijk onbegrensd. Een ziekenhuis in het Verenigd
Koninkrijk, een revalidatiecentrum in Portugal, een centrum
voor ontwikkelingsstoornissen in Ecuador ... jij kiest!
[email protected]
Ook zonder Gent te verlaten kan je een internationale ervaring­
opdoen. In het derde jaar kan je kiezen om een of enkele
opleidings­onderdelen in het Engels te volgen. Je volgt
dan les samen met Erasmusstudenten. Een uitgelezen kans
om je Engels­bij te spijkeren, een internationale ervaring op je
curriculum­te plaatsen en je netwerk uit te bouwen.
10
Mijn Erasmusavontuur was
een ongelooflijke eye-opener.
“Stage lopen in het Duits? Zie je dat wel zitten?” was de
vraag die me voor mijn vertrek naar Wenen het meeste
gesteld werd. Ik had in het secundair onderwijs nooit Duits
gekregen en moest me dus behelpen met online basiscursussen. Maar ik trok me uit de slag en een maand later
sprak ik de taal van de mensen ter plekke, en nog belangrijker, de taal van mijn cliënten. Ik liep stage op de psychiatrische afdeling van het grote algemeen ziekenhuis. Ik merkte
al snel dat zelfs binnen Europa de culturele verschillen best
groot zijn. Omdat ik vanuit een andere ‘gezondheidszorgwereld’ kwam, kreeg ik dan ook de mogelijkheid om vrij mijn
eigen inbreng te geven. Zo kon ik veel van de anderen leren
maar ook zelf mijn steentje bijdragen. Op het einde vroegen
zowel de therapeuten als mijn cliënten of ik niet wat langer
wou blijven. Ik was erin geslaagd om in een vreemd land
met een vreemde taal toch het vertrouwen te winnen van
de therapeuten en cliënten. Dat is een gevoel dat ik nooit
meer loslaat. Een fantastische ervaring die me heel veel
heeft geleerd, zowel op professioneel als persoonlijk vlak!
Liza Dedapper
Student Ergotherapie
“Toekijken hoe moeizaam
sommige handelingen gaan,
daar had ik het in het begin
het moeilijkst mee. Vaak moet
je mensen met veel geduld
dingen aanleren die je zelf veel
sneller voor hen zou kunnen
doen. Maar de bedoeling is net
dat ze het ook zelf kunnen als
je er niet bent.”
11
Je job
Welke jobs?
Als ergotherapeut kom je terecht in het ruime werkveld van
de gezondheidszorg: algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, medischpedagogische instituten, dagverblijven, psychiatrische centra,
scholen voor buitengewoon onderwijs, beschutte woonvormen … Je kan ook aan de slag als zelfstandig ergotherapeut en kiest zelf of je werkt met kinderen, volwassenen
of ouderen
Vind ik werk met dit diploma?
Onze studenten deden gemiddeld iets meer dan twee
maanden over de zoektocht naar een geschikte job (Bron:
Uitstroomonderzoek bij afgestudeerden Arteveldehogeschool
2012-2013). Een jaar na het afstuderen is 4,5 % van de
afgestudeerden met dit diploma werkzoekend (Bron: VDABschoolverlatersrapport 2014).
Ergotherapie is een job die ik met
heel mijn hart doe. Het is ontzettend
motiverend om te zien hoe mijn patiënten
hun dagelijkse activiteiten geleidelijk
weer opnemen en hun mogelijkheden
opnieuw maximaal kunnen benutten.
Momenteel combineer ik twee uitdagende jobs op de twee
gerontopsychiatrieafdelingen in ons centrum. Zo bundel ik de
kennis en ervaring uit beide functies optimaal. Dat is niet alleen
goed voor mijn werkgever, maar houdt ook mij scherp. Mijn
patiënten kunnen daar alleen maar bij winnen.
De Arteveldehogeschool bood me de ideale voorbereiding.
Zowel tijdens de opleiding als tijdens de stages kwamen
de vier interventiedomeinen waarin ik de beroepsrollen
kon herkennen aan bod: geestelijke gezondheidszorg,
fysieke revalidatie, ontwikkeling en ouderenzorg. Dat helpt
je carrièrekansen op de arbeidsmarkt enorm vooruit. De
persoonlijke coaching, getuigenissen en werkcolleges van de
docenten ontwikkelen je creativiteit. Daardoor denk je buiten
de lijntjes en op maat van elke patiënt. Dat ik zo veel voor
anderen kan betekenen, is de reden waarom ik ergotherapeut
wilde worden!
Charlotte Wanseele,
Ergotherapeute bij Psychiatrisch Centrum Sint-Jan,
Oud-student Ergotherapie
12
Verder studeren
na je bachelordiploma
Je bacheloropleiding maakt van jou een startklare professional.
Heel wat studenten (zo’n 36,4 %) studeren nog verder. Er zijn heel
wat mogelijkheden:
Tweede bachelordiploma
Binnen de Arteveldehogeschool kan je via een verkort traject een
tweede professioneel bachelordiploma behalen, ­bijvoorbeeld
Bachelor in het onderwijs of Bachelor in het sociaal werk.
Banaba/postgraduaat/bijscholing
Een bachelor-na-bacheloropleiding geeft je de kans om je kennis te verdiepen, bijvoorbeeld in de Creatieve therapie. Daarnaast
zijn er heel wat postgraduaten en bijscholingen.
Lid van de Associatie
Universiteit Gent
De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie­
Universiteit­Gent. Dankzij dit samenwerkings­
verband tussen­de vier partners UGent, Artevelde­
hogeschool, HoGent en Howest zijn onze studie­
programma’s op elkaar afgestemd. Zo kan je vlot
doorstromen naar een aansluitende opleiding
(bijvoorbeeld van een professionele bachelor naar
een masteropleiding aan de universiteit).
Masteropleiding
Binnen de Associatie Universiteit Gent vind je nog tal van andere bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten
bij jouw diploma. Zo kan je via een schakelprogramma doorstromen naar een masteropleiding, bijvoorbeeld Master of science in
de ergotherapeutische wetenschap of Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering. Alle info vind je op www.ugent.be/
studiekiezer.
Check ook www.hogeronderwijsregister.be en www.onderwijskiezer.be voor studiemogelijkheden in heel Vlaanderen.
13
Trajecten op maat
-- Vrijstellingen of een verkort traject zijn mogelijk op
basis van een eerder behaald bachelordiploma of behaalde
studiebewijzen vanuit verwante opleidingen.
-- Doe je aan topsport, heb je een job of een gezin of heb je
om een bepaalde reden nood aan faciliteiten om je studies
te volgen? Bij de trajectbeheerder of zorgcoach kan je een
bijzonder statuut aanvragen.
“Een ergotherapeut tracht
echt tijd te maken om
met de mensen te praten.
Dat kan lang niet elke
zorgverlener vandaag nog
zeggen.”
Hoeveel kost studeren?
-- Voor een voltijdse inschrijving betaal je 890 euro per jaar
(105 euro voor beursstudenten).(bedragen onder voorbehoud)
-- De geraamde kosten voor studiemateriaal voor deze opleiding
(boeken, cursussen …) bedragen ongeveer 900 euro voor het
eerste jaar, 500 euro voor het tweede jaar en 200 euro voor
het derde jaar.
-- Kosten voor buitenlandse studiereizen, stages of
Erasmusprogramma’s hangen af van jouw keuzes. Voor de
meeste Erasmusprogramma’s zijn beurzen beschikbaar;
ondersteuning is afhankelijk van je inkomenssituatie.
14
13
Begeleiding op maat
We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in
hand met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te
begeleiden op maat van jouw persoonlijke noden.
Aanspreekbare docenten
Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons.
Individuele trajectcoaching
Elke student krijgt een trajectcoach die je individueel begeleidt
tijdens je studies en met jou je studievoortgang bespreekt en je
helpt keuzes maken in je traject.
Instapcursussen en trainingen
Via trainingen (wiskunde, spelling, ICT, taalvaardigheid,
omgaan met stress …) kan je jezelf naar een hoger niveau tillen,
voor de start of tijdens je opleiding.
Studentenvoorzieningen
Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur?
Heb je het financieel of emotioneel even moeilijk?
Of heb je gewoon een praktische vraag? Onze dienst
studentenvoorzieningen staat voor je klaar! Check
www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.
Ook rond studiekeuze en heroriënteren, bijzondere
toelatings­voorwaarden, studiefinanciering, sociaaljuridische begeleiding, taal, psychosociale begeleiding,
ombuds, verder studeren en solliciteren, studeren en
ondernemen, informatie­vaardigheden … coachen we jou
waar nodig.
Bijzonder statuut
Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben jij
topsporter of student-ondernemer? Combineer je werken en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Studenten met
bijzondere noden kunnen een bijzonder statuut aanvragen.
Studiemethode
De leercoach van je opleiding helpt je zoeken naar een goede
studiemethode, geeft tips over plannen en structureren of helpt
je bij examenangst.
15
Opleidingen aan de Arteveldehogeschool
Bachelor
bedrijfsmanagement, International Business Management,
officemanagement, communicatiemanagement, journalistiek,
grafische en digitale media, sociaal werk, pedagogie van
het jonge kind, kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair
onderwijs, ergotherapie, logopedie en audiologie, podologie,
verpleegkunde, vroedkunde, mondzorg (nieuw!).
Bachelor na bachelor
creatieve therapie, buitengewoon onderwijs, oncologische
verpleegkunde, schoolontwikkeling, zorgverbreding en
remediërend leren
Postgraduaten en bijscholingen
Hoger beroepsonderwijs (HBO5)
Via het Arteveldeleernetwerk
denk. doe. word.
Aan de Arteveldehogeschool studeren 13.159 studenten­.
13.159 verschillende persoonlijkheden, met eigen talenten­,
interesses en toekomstplannen.
Dat vraagt maatwerk. Onze 1.200 medewerkers moedigen­elke
student aan om zelf zijn of haar opleiding mee vorm te geven.
Ons ruime aanbod begeleiding op maat geeft een duwtje in de
rug waar nodig.
In je opleiding krijg je gaandeweg meer kansen om eigen accenten te leggen, via afstudeerrichtingen of keuze­vakken, maar ook
door mee te werken aan projecten, deel te nemen aan masterclasses, je stage en bachelorproef zorgvuldig uit te kiezen… Zo
denk en doe je op jouw maat en zo word jij: een uitstekende
professional, een rijkere persoonlijkheid. Klaar voor een boeiende job, om verder te studeren, om levenslang te leren.
Sterk diploma
-- Heel wat van onze opleidingen zijn marktleider voor
Vlaanderen en kregen uitstekende scores van de
visitatiecommissie (check zelf de rapporten op www.vluhr.be).
-- Een diploma van de Arteveldehogeschool, daarmee zien
werkgevers je graag komen. Een bachelordiploma biedt
bijzonder goede perspectieven op werk, dat bewijzen de
VDAB-studies keer op keer. Meer dan 95% van onze studenten
vindt werk binnen het jaar na afstuderen.
-- Wil je liever nog verder studeren? Je bachelordiploma is een
uitstekende opstap naar een masteropleiding of een andere
vervolgopleiding.
16
www.arteveldehogeschool.be
Studeren in Gent
Volgens de statistieken is Gent de grootste
studentenstad van Vlaanderen, maar volgens ons is
Gent gewoon de wijste stad van de wereld!
Cultuur, uitgaan of sport: mogelijkheden zat, of je nu op
kot zit of dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met de
trein, tram en bus. Het is bovendien een heuse fietsstad.
Het leuke aan Gent is dat het veel meer is dan een studentenstad. De Arteveldestad bruist het hele jaar door. Zo
zijn er niet alleen de legendarische Gentse Feesten, maar
kunnen nachtbrakers ook elke donderdagavond terecht
in de Overpoortstraat. En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de vele musea, restaurants, stadsparken,
cafeetjes­, steegjes en pleinen …
Op kot of niet?
Verspreid over de hele stad vind je verschillende studentenkamers, van groot tot klein en van goedkoop tot ietsje
duurder. Op kot ervaar je het studentenleven pas echt,
maar natuurlijk kan je ook gewoon onder de vleugels van
mama en en papa blijven.
17
straat
ieuw
SintPiete
rsn
ai
Muinkka
Sint-Pietersplein
elde
Muinksch
kpark
Muin
Overpoortstraat
Ku
n
Campus
Kantienberg
eg
Voetw
CAMPUS
KANTIENBERG
Ter Platen
st
la
an
berg
Kantien
Citadellaan
Kies je voor Bachelor in de
ergotherapie, dan wordt
campus Kantienberg je thuisbasis. Naast aula’s en (praktijk)
lokalen, vind je op de campus o.a. een up-to-date mediatheek en
studentenresto met een gevarieerd menu.
Campus Kantienberg is onze grootste campus en meteen ook het
kloppend hart van de Arteveldehogeschool. De campus ligt pal
in de Gentse studentenbuurt, vlakbij het Sint-Pietersplein en de
legendarische Overpoortstraat.
Van het station Gent Sint-Pieters sta je te voet op een kwartiertje
aan Kantienberg, met de fiets doe je er maar half zo lang over.
Je fiets kan je kwijt in een overdekte fietsenstalling. Kom je met
de wagen, dan parkeer je die best in de parking onder het SintPietersplein.
18
15
Meer weten
Inschrijven
Infodagen
Vanaf de eerste infodag (12 maart 2016) kan je je online registreren. Dat verbindt je tot niets, maar je spaart alvast tijd uit bij je
definitieve inschrijving.
Telkens van 10 tot 17 uur op campus Kantienberg.
Zaterdag 12 maart 2016, zaterdag 23 april 2016,
zaterdag 25 juni 2016, zaterdag 3 september 2016.
Infosessie voor ouders en begeleiders
3 maart 2016 van 20 tot 22 uur
op campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent.
Proefstuderen
Ontdek wat studeren aan de Arteveldehogeschool echt is:
kom proefstuderen samen met de huidige studenten (diverse
woensdag­namiddagen tussen februari en mei 2016). Schrijf je in
via www.arteveldehogeschool.be/proefstuderen.
Vanaf vrijdag 24 juni 2016 kan je je definitief inschrijven door
je persoonlijk aan te melden en het inschrijvingsgeld te betalen.
Het inschrijvingsgeld voor een voltijdse inschrijving bedraagt ca.
890 euro (bedrag onder voorbehoud van wijziging). Alle data, de
inschrijvingslocatie, de openingsuren en een overzicht van de
documenten die je bij inschrijving nodig hebt, vind je op
www.arteveldehogeschool.be/inschrijven.
Individueel studiekeuzeadvies
Twijfel je over welke opleiding bij je past? Je kan terecht bij de
dienst studieadvies voor een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek. Maak een afspraak op [email protected],
bel 09 234 90 30 of kom langs tijdens de infodagen.
Word lid van onze Facebookgroep voor kandidaat-studenten
www.facebook.com/groups/straksstuderenaandearteveldehogeschool
19
13
Infodagen 2016
zaterdag
12 maart
zaterdag
23 april
zaterdag
25 juni
zaterdag
3 september
Telkens van 10 tot 17 uur op campus Kantienberg.
www.arteveldehogeschool.be/infodagen
ACADEMIEJAAR 2016 - 2017
Bachelor in de ergotherapie
Arteveldehogeschool
Voetweg 66 9000 Gent 09 234 71 50
[email protected]
www.arteveldehogeschool.be
VOLG ONS OP
v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent