“Beroepsvaart is juist wél veilig”

Download Report

Transcript “Beroepsvaart is juist wél veilig”

12 januari 2016
DeKBinnenvaartkrant
VA
B L A D VO O R R I J N- & 1B I N N E N VA A RT
12 januari 2016 - 19 januari 2016
www.binnenvaartkrant.nl · www.vlootschouw.nl · tel. 010 414 00 60 · Oplage: 23.000 · Verspreidingspunten: 650
Film ‘Passage’ is
eerbetoon aan de
spits
Kolen uit gratie –
klap voor binnenvaart?
Nijpend tekort aan
ligplaatsen op de
Rijn
7
Editie 1
9
12
Lager abonnement
Stille getuigen van havenstaking
Zeeland Seaports heeft het abonnementstarief voor havengeld per
1 januari met 15% verlaagd voor
de binnenvaart. Met deze maatregel beloont de havenbeheerder
van Vlissingen en Terneuzen regelmatige bezoekers. Het enkelvoudige haventarief is met 2,5%
verhoogd.
(078) 682 12 14
WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL
-YHURLWHK
/LUKYPR0KV(TIHJO[
;LS
-H_
^^^RVLKVVKUS
PUMV'RVLKVVKUS
OMVORMERS, ACCULADERS
Tel. 0182 - 38 75 22
pay it forward on
www.tenyearsteamco.com
Uw motoren
specialist!
+31 (0)167 523721
technischburohu.nl
Scheepvaartweg 9
3356 LL Papendrecht
T +31 (0)78 641 68 88
E [email protected]
www.psipiping.com
Officieel dealer van:
power passion partnership
Het jaar is begonnen met een havenstaking bij de containerterminals in Rotterdam. De laatste staking van personeel
de boodschap overkomt”, en ze hadden de indruk dat dit
het geval was. “Onze directie heeft aangegeven dat ze ac-
in de haven was 13 jaar geleden.
cepteren dat we in staking zijn tot vrijdagmiddag kwart
Voor een aantal mensen klinkt staken als ‘even niet
werken’, maar niet voor de mannen die postten bij de
over 3.” En inderdaad gingen de ploegen die op dat moment dienst hadden, om die tijd weer aan het werk. Maar
ingang van Uniport in de Waalhaven (op de
achtergrond de stilstaande containerkranen van Uniport
niet de postende stakers. Die waren op en gingen naar huis.
De staking werd door de bonden FNV en CNV uitgeroepen
als stille getuigen).
nadat de onderhandelingen over ‘meer werkzekerheid’ op
De 24 uur van donderdag- op vrijdagmiddag brachten ze
permanent door met overleggen met hun bazen, met de
niets waren uitgelopen. De werknemers van containerterminals vrezen voor hun baan wegens de ver doorgevoerde
politie en met de vrachtwagenchauffeurs, die zich gedu-
automatisering van de terminals. Ze eisen dat er tot 2020
peerd voelden. Het kwam nergens tot een handgemeen of
andere conflicten, al dreigden met name de truckers daar
geen gedwongen ontslagen vallen. De staking was in die
zin geslaagd, dat er 24 uur lang nog maar sporadisch con-
op een zeker moment wel mee.
“Maar er is niets gebeurd”, aldus de stakende havenwer-
tainers werden overgeslagen. Gisteren, maandag 11 januari, zaten de bonden en de werkgevers weer aan tafel om
kers. “Daar zijn we ook niet voor bezig. Het gaat erom dat
verder te praten. Lees verder op pagina 3. (foto MGR)
Tel. +31 (0)Tel.
184411922
Fax. +31 (0) 184419565
+31 (0) 85-4861340
De onderlinge specialist
in scheepsverzekeringen
T. 088 6699500
| eoc.nl
Ongevalscijfers RWS geven verkeerd beeld
“Beroepsvaart is juist
wél veilig”
In de binnenvaart is met verbazing
gereageerd op cijfers die vorige
week in de landelijke media verschenen over ongevallen op Nederlandse vaarwegen. Uit gegevens
van Rijkswaterstaat zou blijken dat
er jaarlijks bijna 1.000 scheepsongevallen plaatsvinden.
Op zoek naar
een baan in
de binnenvaart?
Bel 085 4840200
In dat cijfer zitten echter alle
meldingen; dus ook een halfgezonken sloep. In werkelijkheid
gaat het om veel minder daadwerkelijke (significante) incidenten: ruim 150 per jaar.
De binnenvaart wordt onterecht weggezet als onveilig. Het lijkt “plotseling alsof de binnenvaartsector een
Rensen-Driessen
Shipbuilding
ontzettend gevaarlijke bedrijfstak is
met heel veel (dodelijke) ongelukken: wel 3 per dag!”, reageert ASVvoorzitter Sunniva Fluitsma.
Lees verder op pagina 15 >>
Service
aler
Voor de juiste match,
www.swetsgroup.nl
Officieel Cummins-de
www.rensen-driessen.com
Holland Diesel Maassluis
Verkoop
Inbouw
Onderhoud
Reparatie
Revisie
T 010 591 26 11 | www.hollanddiesel.nl
In binnen- en buitenland
Levering en installatie
alle merken motoren
Servicepunt Iveco en All Pumps Holland
V O O RT VA R E N D V E R Z E K E R D
+31 (0) 85-4861360
[email protected]
Airconditioning
Overdrukinstallaties
Mechanische ventilatie
Koel / vries installaties
; c ,PUMV'JSPTHSVNPJUS
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
2
PETROTRANS SA
www.autena.nl
RADARpilot 720°
navigeert beter!
AIS
gere
ed!
De RADARpilot 720° combineert
informatie van radar, GPS, AIS en
elektronische kaart. Met aanvullende informatie, zoals de snelheid van andere radarecho’s of
scheepsnamen van schepen met
AIS, wordt de schipper zijn eigen
verkeersbegeleider.
RADARpilot 720° is de nieuwe
dimensie in het navigeren!
Kapitein
Captain
In bezit van:
• Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN (CHEMIE) certificaat
With:
• Rhinepatent
• Radarpatent
• ADN-(CHEMICS) CERTIFICAT
Wij bieden u:
• Werken op moderne schepen
• Vrije tijdsregeling 2 w - 2 w
• Aantrekkelijk loon
We offer you:
• Modern Barges
• Work regime 2 w - 2 w
• Attractive salary
19, Avenue des bains . L - 5610 Mondorf-Les-Bains
+ (32) (0)3 235 75 75 . [email protected]
DURASHIP B.V.
St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17
E-mail [email protected]
Kapiteins
•
•
•
•
•
•
Duraship
Groot vaarbewijs
Rijnpatent
Dienstboekje
ADN basis
Marifooncertificaat
Radarpatent
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op via 010-29 40 800
Schippers
•
•
•
•
•
BUYCK TECHNIEK B.V.
HYDRAULIEK
en slangenservice
ONTWERP - INSTALLATIE - REPARATIE
Duraship B.V. is gespecialiseerd in het vervoer over water. Onze vloot telt
momenteel 11 schepen, zowel droge lading, containers als tankers. Naast
onze eigen schepen voeren wij ook het management over diverse andere
binnenvaartschepen. Wij zijn op zoek naar gemotiveerde medewerkers!
Groot vaarbewijs
Rijnpatent
Dienstboekje
Marifooncertificaat
Radarpatent
Volg ons op
facebook voor
alle vacatures.
Leerling?
Wij zijn een erkend
leerbedrijf.
Vraag naar de
opleidingsmogelijkheden.
Matrozen
• Dienstboekje
Gevraagd:
KAPITEIN
0167 - 52 45 65 | Heijningen | [email protected]
op één van onze boten,
maandag - vrijdag of wk op/wk af,
hoofdzakelijk Rotterdamse havens.
WWW.BUYCKTECHNIEK.NL
Tel. 010-294 05 55
www.duraship.nl
Fluvia
for Peak performance
Rotterdam l Hamburg l Basel l Antwerpen
BEKENDMAKING
AANPASSING BEDIENINGSTIJDENBESLUIT
CONCORDIABRUG GORINCHEM
WE WANT YOU AS OUR CAPTAIN
auf einem unserer 12 modernen Oil oder Chemie Rhein Tankmotorschiffe
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de bedieningstijden voor de
Concordiabrug, gelegen aan de rand van het centrum van de gemeente Gorinchem,
nabij km. 22,100 van het Merwedekanaal, met ingang van 29 februari 2016 aan te passen.
Inhoud bedieningstijdenbesluit
Het bedieningstijdenbesluit brengt geen verandering in het aantal brugopeningen tijdens
de ochtend – en avondspits, dit blijven er vier per dag. Wel worden de brugopeningen van
08:15 en 08:45 uur verplaatst naar 08:05 en 08:40 uur. De avondspits kent geen wijziging.
Deze aanpassing is gedaan met het oog op de intensieve verkeersstroom als gevolg van
schoolgaande jeugd over de Concordiabrug, die onderdeel uitmaakt van de
hoofdverkeersinfrastructuur van de gemeente Gorinchem.
Ter inzage
Deze publicatie is een samenvatting van het oorspronkelijke besluit. Het volledige besluit
is te vinden op www.zuidholland.nl of op verzoek verkrijgbaar. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het Klant Contact Centrum op (070) 441 66 22.
Wir suchen:
Rheinpatent bis Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Zertifikat
Sprache: Deutsch und Niederländisch
Wij zoeken:
Rijn patent tot Mannheim / Basel
Radarpatent
ADN-Certificaat
Taal: Nederlands en Duits
Wir bieten:
Hohes Sicherheitsverständnis
Attraktive Schweizer Arbeitskonditionen
Permanente Weiterbildung
Aufstiegschancen
Gutes Arbeits-Freizeit-Verhältnis - 1:1
Gutes Betriebsklima
Wij bieden:
Veiligheid hoog in het vaandel
Aantrekkelijke Zwitserse
arbeidsvoorwaarden
Mogelijkheden voor zelf ontplooiing
Goede promotie kansen
Comfortabele 1:1 verhouding van
werktijd en vrije tijd
Motiverende & inspirerende
bedrijfscultuur
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
– einfach bewerben über unsere
Webseite!
Sollicitaties eenvoudig via onze
website!
Indienen bezwaarschrift
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet
bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift
moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden
toegezonden, onder vermelding van “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe
en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet.
Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81
van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Gravenhage, sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te
Den Haag) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
Bewerbungen an:
Jesko Wehrt
Human Resources Manager
Fluvia AG
Hafenstrasse 87
CH-4127 Birsfelden
jesko.wehrt@fluvia.eu
www.fluvia.eu/jobs
tanker shipping | tank storage | tanker brokers
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
3
Krijgt Castelein containerberaad weer op gang?
Allard Castelein, CEO van
Havenbedrijf Rotterdam, probeert
de werkgevers en werknemers in
de containersector weer om tafel
te krijgen. Gisteren (maandag
11 januari) voerde hij met beide
kampen afzonderlijk gesprekken.
Bij het ter perse gaan van deze
krant was nog niet bekend of de
vertegenwoordigers van de containerterminals, de sjorbedrijven
en de vakbonden bereid waren
deze week de onderhandelingen
weer voort te zetten. Zo niet, dan
dreigen er meer stakingen.
De partijen liggen al geruime tijd
met elkaar in de clinch. In december braken de werkgevers de
onderhandelingen af na een werkonderbreking van 20 minuten.
Een half jaar zaten de containerterminals en de sjorbedrijven toen
al om tafel met de vakbonden.
Dat ‘containerberaad’ vond plaats
onder leiding van Castelein. Het
afhaken van de werkgevers resulteerde in een ultimatum van de
bonden. Dat liep woensdag 6 januari af. Een dag later was de eerste 24-uursstaking.
Garantie
De bonden vrezen dat de ingebruikname van Maasvlakte 2 en
de verdergaande automatisering
van de terminals de komende jaren ten koste gaan van honderden
vices (de voormalige havenpool
SHB), terwijl de werkgevers die er
liever buiten houden omdat het
bedrijf er slecht voor staat.
De staking van vorige week was
volgens Niek Stma, de onderhandelaar van FNV Havens bedoeld
om de werkgevers weer tot onderhandelen te bewegen. “Het
aanbod van de werkgevers en het
Havenbedrijf Rotterdam rammelt
aan alle kanten. Als er 2 jaar op rij
één container minder overgeslagen wordt dan in 2014 vervallen
alle afspraken en garanties. Dat is
te gek voor woorden. Als de werkgevers nu eens op papier zouden
zetten wat ze in de media roepen,
dan zijn we er zo uit.”
banen. Een van hun eisen was een
werkgelegenheidsgarantie van 9
jaar; die hebben ze inmiddels teruggebracht naar ‘ten minste tot
1 juli 2020, en zo veel langer als
nodig is’. De werkgevers willen die
datum echter als definitief eindpunt.
Verder bestaat het bediscussieerde
pakket uit maatregelen om ook
ouderen aan het werk te houden.
Een Senioren Haven Fitregeling
regelt dan dat werknemers vanaf
60 jaar 50% (standpunt bonden)
of 60% (werkgevers) werken met
behoud van 95% salaris en 100%
pensioenopbouw. Daarnaast willen de bonden een uitbreiding en
garanties van Rotterdam Port Ser-
Weerbericht
Mooie discussie op de radio of het
NK Schaatsen wel door moet gaan in
Heerenveen. Het was buiten 15 graden en het Thialf stadion moest zo
zwaar worden gekoeld dat het slecht
voor het klimaat was. Wat komt een
mens toch voor dilemma’s te staan.
Gek dat ze die vraag nooit stellen bij
Formule 1-races. Schaatsers bewegen zich tenminste voort door spierkracht. Weet je wel hoeveel CO2 die
gasten uitademen?
We beginnen een beetje in paniek
te raken over het klimaat. Het komt
ook wel erg dichtbij. Met Kerstmis
was het hier warmer dan 15 graden,
in Engeland overspoelden normaal
rustig kabbelende beekjes hele steden. Natuurlijk zijn er die denken dat
Engeland daarmee gestraft wordt
omdat daar de industriële revolutie
startte, maar dan vraag ik me af wat
de landen hebben ‘misdaan’ waar
door de droogte miljoenen kinderen
Grote verhuizing op Vasteland
Als u binnenkort op het Vasteland
bekende gezichten met grote kartonnen dozen ziet lopen, dan kan
dat kloppen. Zowel het Centraal
Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart als de secretariaten van de
bureaus BTB (Bureau Telematica
Binnenvaart), BND (Binnenvaart
Netwerk Diensten), BVB (Bureau
Voorlichting Binnenvaart) en
EICB (Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart) verhuizen in de
tweede helft van deze maand naar
‘een paar deuren verder’ op het
Vasteland.
Waar Koninklijke BLN-Schuttevaer
sterven.
Het klimaat raakt van slag en het
(www.hnk.nl). Voor het CBRB
staat de verhuizing op 21 januari
op de planning, voor BTB/BND,
BVB en EICB drie dagen eerder: op
18 januari.
ervoor heeft gekozen naar Zwijn–
drecht te verhuizen, blijven het
CBRB en de zogeheten ‘satellietorganisaties’ dichter bij de huidige
locatie van het Binnenvaarthuis
aan het Vasteland 12e. Ze verhuizen naar nummer 78, ook wel
bekend als ‘Het Nieuwe Kantoor’
weer is nu nog onvoorspelbaarder
dan het al was. Gelukkig kan ik je
geruststellen: je kunt doorgaan met
ademhalen, het is toch al te laat. De
atmosfeer is bezwangerd met zoveel
CO2 dat de kettingreactie die de aardtemperatuur opstuwt, al lang en
breed in gang is gezet.
Dus maar gewoon kolen blijven stoken? Dat is het bijltje erbij neergooien. Gods water over Gods akker (ik
zie pootjebadende Britten knikken).
Tot nu toe heeft het beleid van pappen en nathouden niet gewerkt. Je
moet met veel draconischer maatre-
www.dewandelgang.nl
gelen komen om die kettingreactie
te vertragen zodat we tijd winnen
Wandelgang 2.0 luidt nieuw jaar in
De Nieuwjaarsreceptie in De
Wandelgang is elk jaar iets speciaals. Druk, gezellig en zeer informeel. Daarin is geen verandering
gekomen met de komst van het
nieuwe (en nog jongere) bestuur,
begin vorig jaar.
“Het is al de tweede Nieuwjaarsreceptie voor Wandelgang 2.0”,
aldus voorzitter Dirk-Jan Bezemer
in zijn (beknopte) nieuwjaarstoespraak.
Uiteraard kregen de vele aanwezigen ook weer een rake speech
van de welbespraakte landelijk
aalmoezenier Bernhard van Welzenes.
Hoewel vorig jaar veel veranderingen werden doorgevoerd
– nieuwe locatie, sprekers en an-
dere uitnodigingen – bleek bij
de Nieuwjaarsreceptie hoe hecht
oud en nieuw nog met elkaar verweven zijn.
Op de foto (vlnr) Otto Slokkers (commissielid), Bernhard
van Welzenes (commissielid),
Alexander Wanders (vicevoorzitter), Twan de Goeij (bestuurslid), Ad Kraaij (erelid en oud-
bestuurslid), Els Oosse (secretaris), Jan Struijk (webhost), Ton
Roos (commissielid), Dirk-Jan
Bezemer (voorzitter) en Robbert
Klaverdijk (penningmeester).
om ons te verweren tegen het nieuwe weer. Draconischer dan hybride
auto’s subsidiëren (waardoor meer
mensen in auto’s met benzinemotoren rijden, die een paar kilometer
op stroom rijden, geproduceerd door
sterk vervuilende elektriciteitscentrales) en andere programma’s voor
de bühne zoals milieuzones in steden
en Voortvarend Besparen in de bin-
(grote foto MGR, overige foto’s Johan de
nenvaart. Dat zet allemaal geen zo-
Witte/De Wandelgang)
den aan de dijk.
Het resultaat van de klimaattop in
Parijs is in een paar opzichten positief. Alle deelnemende landen zijn
het erover eens dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van
de aarde. Dat is dus definitief niet
verzonnen door Al Gore. Overeengekomen is niet om een paar procent
minder CO2 de lucht in te slingeren,
maar er is een doel gesteld: deze eeuw
mag de gemiddelde temperatuur op
aarde niet meer dan 2 graden Celsius
stijgen. De globalisering van de verantwoordelijkheid.
Eerst de kolencentrales eruit. Dat kost
lading. Het moet echter wel gek lopen
als de binnenvaart er niet in slaagt
om nieuwe lading aan te trekken.
Trein en truck zijn minder vervuilend
geworden, maar niet in CO2-uitstoot.
Daarin zijn (ook conventionele) schepen de absolute kampioen. In Parijs is
gekozen voor meer binnenvaart.
EÉN POT NAT
door Michel Gonlag
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
4
M.P.S. DA VINCI & M.P.S. ANTONIO BELLUCCI
Overslagbedrijf Speksnijder vof
Mediship AG te Basel, een Zwitserse rederij, is op zoek naar nieuwe collega’s
Overslagbedrijf Speksnijder vof is een klein overslagbedrijf met drie kraanpontons in
Amsterdam en Rotterdam. Voor deze kraanpontons zoeken wij een
1STE KAPITEIN (zpp bespreekbaar), 2DE KAPITEIN
STUURMAN, MACHINIST, MATROOS
schipper/ bobcatrijder/ tremmer
Werkzaamheden meestal in de haven van Rotterdam voor overslag van turf, veevoeders,
mineralen en andere bulkgoederen. Heeft u verantwoordelijkheidsgevoel en vindt u, net als wij, dat
werken met drijvende kranen het mooiste wat er is, dan hebben wij een geschikte baan voor u.
Werkzaamheden zijn het rijden op de schrankladers, onderhoud en varen van onze eigen duwboten en
kranen door de zeehavens van Nederland, tremwerkzaamheden. Het in de goede staat houden van ons
materiaal. En op een verantwoordelijke manier omgaan met collega’s, klanten, schippers en andere
mensen die bij ons werk betrokken zijn.
Functie eisen; in bezit van vaarbewijs, rijbewijs en ervaring in bulk overslag en scheepvaart.
Daar stellen wij tegen over; loon naar binnenvaart CAO en aangezien wij geen 9 tot 5 bedrijf
zijn, een passende overwerk vergoeding en kilometer vergoeding plus voedingsregeling.
Wilt u informatie, dan kunt u bellen naar;
0651 809092 of 0620 704015 . Mailen: [email protected]
Voor deze functie is/zijn
gewenst:
• Goede technische kennis
• Goede contactuele eigenschappen
• Representatief uiterlijk
• Beheersing van de
Engelse/Duitse taal
Wij bieden:
Een Zwitsers contract aan met
goede voorwaarden en een
uitstekend salaris.
Vrije tijds regeling in overleg
Bent u toe aan een nieuwe uitdaging en lijkt het u iets om op één van de mooiste
passagiers-schepen te varen met een variërend vaarprogramma, en bent u in bezit van
de juiste papieren, neem dan contact op met:
Patrick van Hengst Tel: 0612344067 of e-mail je CV naar [email protected]
DISPONENT(full time)
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Bevrachten van schepen/duwbakken
- dossierbeheer
- Klantcontact
Bevrachtingskantoor Stoffers is een
organisatie welke opereert vanuit
Amsterdam in een dynamische
branche. Wij bevrachten schepen en
duwbakken in heel Nederland. Wij
werken in een klein gedreven team
zonder een 9 tot 5 mentaliteit. Wegens
uitbreiding van onze werkzaamheden
zijn wij op zoek naar jou.
Wat bieden wij jou:
- Goede salariëring en secundaire
arbeidsvoorwaarden
- Een afwisselende functie met ruimte
voor eigen ideeën
- Een prettige werksfeer in een informeel
bedrijf
Ben jij stressbestendig, bekend met de binnenvaart en hou je van een uitdaging.
Geen 9 tot 5 mentaliteit en denk jij in oplossingen, stuur dan jouw CV ter attentie van
Johan Gortworst naar e-mailadres [email protected],
ook voor vragen kunt u bij dhr. Gortworst terecht op 020-686 70 21.
Wij zoeken voor een van onze schepen bemanning
voor bunkerwerkzaamheden ARA-verkeer.
•
kapitein i.b.v. alle papieren
•
stuurman i.b.v. dienstboekje
•
matroos i.b.v. diensboekje
SCHEEPVAARTBEDRIJF DARI BV.
T: 078 - 75 01 630 - E: [email protected] - WWW.DARIBV.COM
Voor de eigen vloot (mineraal & chemie)
zijn wij op zoek naar enthousiaste:
(Licht)matrozen
In het bezit van een geldig dienstboekje en
bezig met binnenvaart gerelateerde opleiding.
Aan boord van onze schepen wordt gewerkt
onder Luxemburgse arbeidsvoorwaarden zoals
TE WEINIG RUIMTE?
een uitstekende vrijetijdsregeling op basis van
Om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien.
25 weken varen en 27 weken vrij per jaar.
I N T E R S T R E A M B A R G I N G , É É N VA N D E G R O O T S T E B I N N E N VA A R T B E V R A C H T E R S I N E U R O PA
M E T K A N T O R E N I N G E E RT R U I D E N B E R G , D U I S B U R G , M A N N H E I M , H A M B U R G E N L U X E M B U R G ,
Durf je de verantwoordelijkheid en de uitdaging
VERVOERT VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS IN DE PETROCHEMISCHE INDUSTRIE VLOEIBARE
aan, wil je graag verder groeien, studeren en
CHEMICALIËN, MINERALE OLIËN, EETBARE OLIËN EN VETTEN OVER DE EUROPESE
bovenal een goed salaris?
B I N N E N W AT E R E N . M E T 2 5 0 G O E D G E T R A I N D E E N G E M O T I V E E R D E M E D E W E R K E R S E N E E N
Neem dan telefonisch contact op met Raymon
G E A V A N C E E R D E , V O O R N A M E L I J K D U B B E LW A N D I G E V L O O T V A N M E E R D A N 1 5 0 S C H E P E N
BEAN T W O O RD T I N T ERS T R E A M V O L L E D I G A A N D E H O G E S TA N D A A R D E N VA N H A A R O P D R A C H T-
Berkhout (+352 2786 1331). Of mail je brief met
G E V E R S O P H E T G E B I E D VA N V E I L I G H E I D , M I L I E U E N K W A L I T E I T.
CV naar [email protected]
www.interstreambarging.com
www.interstreambarging.com
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
5
Presentatie plannen derde kolk Beatrixsluis:
XL-schutten met roldeuren
in de nieuwe, derde kolk, zodat
schepen er geen last van hebben.
DOOR EVERT BRUINEKOOL
De leden van Koninklijke
BLN-Schuttevaer Utrecht kregen
dinsdag 29 december als eerste
de plannen voor de derde kolk
van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal te
zien. Boudewijn Bartholomeeusen, projectmanager van de
aannemerscombinatie Sas van
Vreeswijk, presenteerde het ontwerp van de sluis. Hij vertelde
ook over de te verwachten hinder
voor de scheepvaart en de omgeving. De bouw start in het najaar
van 2016 en moet gereed zijn in
2019.
“De derde kolk zal voor de betrouwbaarheid dubbele roldeuren
hebben. De voordelen zijn ten
Stremmingen
De Beatrixsluizen gaan van 2 naar 3 kolken. (foto’s E.J. Bruinekool Fotografie)
eerste dat bij het falen van een
sluisdeur de sluis toch in bedrijf
blijft en ten tweede dat wanneer
alleen de buitenste deuren worden
gebruikt, er ruimte ontstaat voor
het schutten van 2 schepen van
elk 135 meter lang. Dit noemen
we XL-schutten.” Aldus Bartholomeeusen.
Hinder
Projectmanager Boudewijn Bartholomeeusen presenteerde het ontwerp
van de sluis tijdens de afdelingsvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer Utrecht.
“Hiermee is een wens van Koninklijke BLN-Schuttevaer in vervulling gegaan: geen 270 meter maar
297 meter schutlengte. Vervelende
wachttijden als gevolg van reparaties of een deurwissel behoren
voorgoed tot het verleden door dit
ontwerp.” Eveneens wordt door
de bouwmethode de hinder voor
de scheepvaart zo veel mogelijk
beperkt.
De eerste bouwstap is de derde
kolk te realiseren nog vóór de oude
kolken gerenoveerd worden. De
wanden van de nieuwe kolk worden hindervrij gerealiseerd met
behulp van diepwanden. Daarna
wordt de oude sluis gerenoveerd,
omdat de aannemer na oplevering
verantwoordelijk wordt voor het
onderhoud en de vlotte doorgang.
Die vlotte doorgang wordt bepalend voor de betaling aan de
aannemer gedurende de komende 30 jaar. De sluis is aanbesteed
met de Best Value Procurement-methode: de meeste waarde voor de
laagste prijs.
Hinder voor de scheepvaart is er
wel bij het aanbrengen van damwanden, het testen van het sluiscomplex en het plaatsen van monitoringapparatuur in de oude
kolk. De overige werkzaamheden
gebeuren buiten de vaarroute en
De aangekondigde stremmingen
in september 2016 riepen toch
veel weerstand op bij de aanwezige schippers. De aannemer heeft
zelf gepland dat voor het plaatsen
van monitoringapparatuur, het
testen van het oude sluiscomplex
en het nemen van betonmonsters
van de sluis 2 maal anderhalve
week gestremd moet worden.
Bartholomeeusen vertelde ook de
reden: “We hebben die tijd nodig
om alle gegevens voor de renovatie van de oude sluis te verzamelen om later geen verrassingen te
krijgen. Loopwerkstabiliteit, besturing en beton moeten allemaal
gerenoveerd worden voordat wij
het onderhoudscontract laten ingaan.”
Inspraak
Schippers bestookten de aannemer met vragen over details, waarop hij vaak nog geen volledige antwoorden kon geven. Vragen over
drijfbolders, positie en afstand van
de meerpalen, het aantal wachtplaatsen en de materiaalkeuze van
de sluis werden gesteld.
De belangrijkste vraag was: hoe zit
het met de inspraak bij bepaalde
keuzes voor de bouw van de sluis.
Bartholomeeusen lichtte de werkwijze toe: “Wij ontwerpen alle details voor de sluis en daarna zal er
een gesprek plaatsvinden. Zijn de
reacties belangrijk, dan worden er
eventueel aanpassingen gedaan
aan het ontwerp.’
Planning
werkzaamheden
Eerste helft 2016
Aanvraag vergunningen, archeologisch onderzoek, aanvullend bodemonderzoek voor
de primaire waterkering en
andere onderzoeken
Tweede helft 2016
Kappen van bomen, verleggen
kabels en leidingen, fietsroutes
en de Schalkwijkse Wetering,
3 (woon)boerderijen slopen,
start verplaatsen objecten
Nieuwe Hollandse Waterlinie
2017 en 2018
Bouw derde kolk en verbreding
Lekkanaal
Eerste helft 2019
Derde sluiskolk gereed en in
gebruik, start renovatie van
sluiskolk 1 en 2
Tweede helft 2019
Sluiskolk 1 en 2 gereed
Eind 2019
Aanleg derde sluiskolk en
verbreding Lekkanaal gereed
Alle seinen op groen voor varende ontgassingsinstallatie
Don Quichot gaat schadelijke dampen bevechten
De financiering van de in aanbouw zijnde varende ontgassings
installatie Don Quichot is rond.
Het Rotterdamse bedrijf Bruinsma Freriks Transport (BFT) haalde op 6 januari in 3,5 uur tijd
het ontbrekende bedrag op via
‘crowdfinance’: 659.000 euro. De
Don Quichot is naar verwachting
komende zomer gereed voor gebruik.
De totale financiering voor de Don
Quichot bedraagt 2.500.000 euro.
Het Havenbedrijf Rotterdam en
Deltalinqs stelden via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven
al 1.000.000 euro beschikbaar.
Bruinsma Freriks Transport steekt
er zelf 400.000 euro in. Voor de
resterende 1.100.000 euro klopte
ondernemer Marc Freriks aan bij
de nieuwe iTanks Crowdfinance
Portal. Met succes!
overslag en tankterminals. Aan
boord staat een Vaporsol Vaitec
Gaswasinstallatie. Deze dampverwerkingsinstallatie
kapselt
vluchtige organische stoffen in een
nevel die bestaat uit een wateren-zeepconcentratie. De gassen
worden vervolgens gefilterd en afgevoerd.
Dit portal is een initiatief van het innovatie- en kennisplatform iTanks
en het in crowdfunding gespecialiseerde Collin Crowdfund. Aangesloten bedrijven uit het havennetwerk krijgen via dit platform als
eerste de kans om te participeren in
innovatieve en snelgroeiende MKBbedrijven in hun eigen sector.
Verbod
Nek uitgestoken
Sinds de start van het project op 17
december investeerde het havennetwerk 441.000 euro in de Don
Quichot. Vanaf woensdag 6 januari
11.00 uur kon ook het publiek zich
via de site van Collin Crowdfund
inschrijven. Om 14.30 uur was de
lening volgeschreven.
Het gaat om een 4 jaar lopende
lening. De 391 investeerders ontvangen een jaarlijkse rentevergoeding van 7%.
Marc Freriks: “We hebben onze nek
uitgestoken met dit project, maar
dat is in alle opzichten beloond.
Niet alleen is de financiering ontzettend snel rondgekomen, we
kunnen nu en in de toekomst profiteren van de kennis en betrokkenheid van alle partijen die dit met
elkaar hebben mogelijk gemaakt.”
Vaporsol
Voor BFT is het ontgassen een nevenactiviteit. Het Zwijndrechtse bedrijf
is vooral actief als vervoerder van
minerale olieproducten. Met 50
schepen in vaste charter en nog
eens ruim 15 op de vrije markt bemiddelt BFT per jaar voor ongeveer
6.000 scheepsladingen in het ARAgebied en op de Rijn en zijrivieren.
De Don Quichot gaat niet tegen windolens vechten, maar tegen schadelijke dampen. De 42 meter lange,
dubbelwandige ponton is een varende ontgassingsinstallatie voor
binnenvaarttankers, boord/boord-
BFT, dat een van de aandeelhouders is van Vaporsol, speelt in op de
aangescherpte regelgeving: binnenvaarttankers mogen hun tanks niet
langer varend ontgassen in Rotterdam, Zuid-Holland en NoordBrabant. Sinds 1 januari 2015 geldt
dat verbod al voor benzeen; met ingang van dit jaar geldt het ook voor
benzeenhoudende producten.
BFT verhuurt de duwbak aan GreenPoint Marine Services, dat de ponton in het Rotterdamse havengebied
zal inzetten. Met de innovatieve Vaitec-technologie kunnen de schepen
voortaan op locatie hun schadelijke
dampen snel en effectief laten afvangen. Zo hoeven zij niet naar
bijvoorbeeld Moerdijk te varen om
daar te ontgassen. Dit proces gaat
bovendien een stuk sneller.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
6
Verfügbare Schiffsbesatzung Roemeens én Filipijns
FAMILIEBERICHTEN
geboorte • verloving • huwelijk • overlijden •
dankbetuiging • in memoriam
Familiebericht plaatsen?
Mail naar [email protected]
26-06-1973
18-12-2015
Te Koop MTS Piraat.
KICKERS
für Rhine/Donau : Kapitän
dekspersoneel vanaf 115
50 x 6m. Tanker 730m3 ,
mit A/B Patent, Steuermann,
Euro per dag.
Caterpillar 2010 CCR2, casco
Matrose, Decksmann.
Johnny Saija – 06 52688252
ok, 3 SLPK, EBIS IAS actueel in
Kontakt: Tel 0040724363747 www.alfuru.com
vaart, Ombouw droge lading
Email: office@navigofirst.
mogelijk. € 100.000,- Vanaf
com
Gevr. Schipper
jan. leverbaar.
voor sezoen 2016. Op basis
Tel. +32(0)497/588617
Kleine advertentie met een verzoek, een aanbod of
een mededeling.
Kicker plaatsen?
Mail naar [email protected]
Partyschip Te Koop
van 0 uren contr. voor
24 x 4 m - 80 pax salon +
rondvaarten.
Wir sind ein internationaler
zonnedek á € 85.000,-
CV graag opsturen :
Betrieb
www.alkmaarcruises.nl
[email protected] und bieten qualifizierte und
Help
vluchtelingen
hun dromen
waarmaken!
solide Personal für Ihr Schiff
in dieser Fache: Deckmann,
Arno
Matrose. Lichtmatr.
Te koop MS – 780 ton
We zullen je nooit vergeten
Bemanning MTS Quebec
Vaste Rots van mijn behoud,
Lied 283 uit Joh. De Heer
Na een energiek leven geven wij kennis van het
onverwacht overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa
Harm Cornelis Schutte
Steuermann. kvknr 63323281
Nehmen Sie jederzeit Kontakt
mit uns auf:
bouwjaar 1958, L 73 x B 7,24m,
diepgang 2,32m, 1 laadruim – 1250 m3,
1 Caterpillar 630 PK,
boegschroef oktober 2015 gerenoveerd.
Nieuw vlak 1988/1990,
DOXVFKXLÁXLNHQFRQWDLQHUYHUJXQQLQJ
Kanaalgangig
Internetontvangst
Interesse? Bel:
00352-621 351 421
0049-151 72 20 38 68
For steel and stainless steel
Chemische en Mechanische reiniging
Geertje Schutte-Wijkstra
Jan Schutte †
Yassin Schutte-Sanyang
Enagona
Géke Lagerburg-Schutte
Simon Lagerburg
Tim en Kati, Mats, Jos
Jena Wijkstra-Schutte
Kobus Wijkstra
Thomas, Maaike
Gaby Schutte
Isabel en Boucke, Julian, Iris
00421-944966116
Ruimen 500Bar + verf
spuiten.
10 nieuwe overalls € 99,00
Werkkleding vlamvertragend,
Veiligheidsschoeisel, Regenkleding
Werkjassen
Prijzen excl. btw
Hydrojetten 3000Bar
www.terwijn-zwolle.nl
www.gratisborduren.nl
Paans komt naar u toe!
Bel 06-54340087
tel. 038 4651728
www.autena.nl
VERM Services
Amsterdam, 30 november 1936
Zwolle, 29 december 2015
53 jaar
[email protected]
- Beitsen / passiveren
- Ketel reiniging
- Polijsten van schroeven
- Polijsten van tankcontainers
- Schuur / slijpwerkzaamheden
AIS –transponder
kapot of nieuwe
nodig?
Wij repareren of regelen snel
een vervangende transponder
zodat u snel weer door kunt.
Autena is door de Inspectie
Leefomgeving en Transport
(ILT) erkend voor het leveren,
installeren en keuren van uw
AIS -transponder".
T : 0031 (0) 78 7503908
M: 0031 (0) 6 34304851
www.surfacetreatmentexpert.nl
Buxtehudestraat 55
8031 KT Zwolle
Gezocht Stuurman:
De begrafenis heeft inmiddels
plaatsgevonden op dinsdag 5 januari op
begraafplaats Bergklooster te Zwolle.
Binnenvaart.
10 dgn/4 dgn, vaargebied
B/NL. Loon cao Rijn- en
Vr. of intr. : reageer op
[email protected]
Gezocht! 75 Mensen
St. Teunismolenweg 48F
Nijmegen
Tel +31 (0)24 355 94 17
E-mail [email protected]
TE KOOP
Sleep/duwboot “JOYCE”
Afm. 13 x 6,5mtr.
Gebouwd: 1972 – De Haas
2x Mitsubishi; totaal 720KW;
bouwjaar 1999.
die 5 kilo of meer willen
verliezen. Tel. 078-6104454
Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken voor de overweldigende en hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie mochten ontvangen
bij het overlijden van
Interessante prijs! Inruil mogelijk. Eventueel met vast werk.
www.valslimaf.nl
GEZOCHT
Kapitän für N Tanker
gesucht. ADN, Patent bis
Mannheim.
Kapitein voor tankschip
+352621709263
+4915786404329
Marcel
In bezit van:
• Vaarbewijs of Rijnpatent
• Radarpatent
• ADN Certificaat
• Taal Nederlands
HOLLAND SHIP CLEANING
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle
reacties ons een grote troost zijn bij het verwerken van
het verlies.
Scheepsruimen
500BAR+verven
Hydrojetten 2500BAR
Tel: 0617324458
Het is voor ons een fijne en troostrijke gedachte dat
Marcel in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
BEMANNING NODIG?
Gerwil Crewing Letland SIA
biedt u per direct aan : (licht)
Familie van Dalen
’s-Gravendeel,
januari 2016
matroos/ goede condities.
Email: offi[email protected]
T. 0527-690032
www.verbekeshipping.be
B-de Bouwellei 27
2900 – Schoten
België
Vrijetijdsregeling:
2 weken dienst / 2 weken vrij
Contact : Ryan Verbeke
Tel: +32 470 10 66 60
E-mail :[email protected]
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
7
De spits als metafoor voor het
vergankelijke Europa
Voor schippers, zeker zij die op
Frankrijk varen, zal het geen nieuws
zijn om een film te zien waarop
spitsen varen. Een film die een
blik gunt op het leven, gezien vanaf een spits. Maar het is wel een
van de meest idyllische vormen
van binnenvaart: over de (smalle)
Franse kanalen varen met een 5
meter breed schip.
voor ondersteuning van de film.
“We komen nog 11.000 euro tekort”, vertelt Jascha aan De Binnenvaartkrant. “Ik ben gegrepen
door de kleine wereld waarin
de spitsenschippers leven. Maar
ook die bijzondere vaarwegen. We
willen dat graag overbrengen met
Passage. Locaties waar we hebben
gefilmd zijn Amsterdam, Charleroi, Namur, de grote nieuwe
scheepslift van Strépy Thieu, op de
Maas en door de Vogezen, Nancy,
Reims, Souterrain de Balesmes,
Chalon sur Saône, Pont Canal
de Briare, de Rhône, de sluis van
Bollenes, petit Rhône, St Gilles en
Frontignan.”
“Een ervaring van Passage werkt
nog lang door als je allang weer
in de echte wereld bent. Passage
toont de poëzie van wat door
mensenhanden is aangelegd en
wat door de tijd en veranderende
economische en maatschappelijke
structuren weer teloor dreigt te
gaan. Het binnenschip als meta-
Hoe voelt het om tientallen meters
boven een vallei door het water op
een aquaduct te glijden? Vanwege
die bijzondere beleving hebben
regisseuse Jascha de Wilde en haar
partner Ben Hendriks maandenlang meegelift met spitsen in de
vaart tussen Amsterdam en ZuidFrankrijk. Op basis van het filmmateriaal dat ze op die manier verzamelden, maken ze nu een film
die op een ronduit spectaculaire
wijze wordt vertoond in musea en
bij tal van andere gelegenheden.
Op 3 bioscoopschermen genieten
van het uitzicht op een spits die
door België en Frankrijk vaart. Dat
is de documentaire Passage, die
Jascha de Wilde en Ben Hendriks
maken. Een bijzondere presentatie
van de sfeer, het leven en de werkzaamheden aan boord van een
spits.
De documentaire is nog niet helemaal af. Via crowdfunding willen
de makers de financiering rondkrijgen.
Tournee
De filmmakers hebben een lange
reis gemaakt, aan boord van diverse schepen. Ze voeren mee met de
Nederlandse spitsen Essex, Mazzel, Vincita, Nano en Daevanos,
met de Belgische schepen Majo en
Cobra en met de Franse Rogi. De
reis ging van Amsterdam tot aan
Séte aan de Middellandse Zee.
Met de film willen De Wilde en
Hendriks ook op tournee gaan
met hun filminstallatie om de
film op 3 schermen te tonen aan
de bezoekers van musea. Musea
die al belangstelling hebben getoond, zijn het Maritiem Museum
in Rotterdam (voor projectie in
het ruim van een schip), Cinema
Varend Erfgoed, Film by the Sea in
Vlissingen en het filminstituut in
Amsterdam.
Tot nu toe is het project grotendeels gefinancierd door het Prins
Bernhard Cultuurfonds, en nu is
het dus zoeken naar financiering
via Cinecrowd Funding. Mensen
kunnen eenvoudig inschrijven
ADVERTENTIE
WAALHAVEN PIER 8 . ROTTERDAM
010-4290888
Dwarshellinglengte 90 m.
WWW.HOOGERWAARD.COM
Beelden van de documentaire ‘Passage’ die in
de maak is over de spitsenvaart.
foor voor het verglijden van de
tijd en het langzaam veranderende
Europa.”
Intussen loopt het bedrag bij de
crowdfunding verder op en is al
meer dan een derde van het benodigde geld toegezegd.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
8
Gevraagd
Kapitein
H.T.S. Aqua B.V.
Gezocht:
Stuurman / 2e kapitein
Mts Forens 2
Patent tot MannheimIffezheim
Vaarsysteem 14-14
Arbeidsvoorwaarden –
Luxemburg
Mail: offi[email protected]
H.T.S. Aqua B.V. is op zoek naar een Nederlandssprekende
stuurman / 2e kapitein voor op één van haar
containerschepen.
We zoeken een stuurman / 2e kapitein die:
- 4 dagen in de week variabel inzetbaar is;
- In het bezit is van een Rijnpatent tot Keulen en groot vaarbewijs 1 & 2.
Vaargebied: Nederland, België en Duitsland.
Scheepvaartbedrijf Semmy BV
KAPITEIN / STUURMAN
Wij zoeken voor het kvb Kruier een
kapitein of stuurman met patent die
ons team wil komen versterken.
Vaarsysteem 14/14
F.J. Semplonius
+31653535673
cv sturen naar
[email protected]
SO
TE HUUR:
DIRECTIEVAARTUIG
PE
R
zoekt voor
MS Rhine Princess en
MS Rhein Prinzessin:
4
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief inclusief CV naar [email protected] of per post naar:
HTS Aqua B.V.
t.a.v. de afdeling HR
Postbus 3000
4200 EA GORINCHEM
N
EN
Princess Rivercruises AG
Wilt u meer weten over deze vacature neem dan contact op met de afdeling HR op het
telefoonnummer: 0183-668860.
Ook geschikt voor
langere reizen (Frankrijk-Belgie),
zowel in de zomer als in de winter.
www.htsgroup.nl
Telefoon: 06-51125174
Stuurman met Patent
Machinist, Matrozen
Vaargebied:
Nederland, België, Rijn en Moezel.
Wij bieden: Uitstekende arbeidsvoorwaarden, Zwitsers arbeidscontract en
vrijetijdsregeling.
Wij verwachten van U:
Prettige omgangsvorm en een representatief
uiterlijk, goede communicatieve vaardigheden, kennis van Duitse en/of Engelse taal
en ervaring in vergelijkbare functie.
Uw schriftelijke sollicitatie:
kunt U sturen naar [email protected]
Voor meer informatie:
www.rivercruise-line.eu of bel tijdens
kantooruren met
Dhr. De Berg +31 613121609
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
9
Schreeuwend tekort aan ligplaatsen
DOOR SARAH DE PRETER
Het wisselen van de bemanning
en het afzetten van auto’s wordt
steeds moeilijker op de Rijn. Er
is een krachtig signaal vanuit de
sector nodig, bleek tijdens de
jaarvergadering van de Internationale Afdeling van Koninklijke
BLN-Schuttevaer.
Binnen de CCR probeert Nederland de problematiek al ruim 10
jaar bespreekbaar te maken, maar
dat is volgens Rijnvaartcommissaris Ivo ten Broeke buitengewoon
lastig.
De Duitse CCR-vertegenwoordigers bewegen zich op bondsniveau en voelen zich niet verantwoordelijk voor ligplaatsen. Ten
Broeke adviseerde de schippers
een krachtig geluid te laten horen
vanuit de sector. “Het is goed dat
de Nederlandse CCR-delegatie dit
aankaart, maar het is beter als het
vanuit de sector komt.”
Ganzen
Het Duitse plan voor de aanleg
van nieuwe ligplaatsen stagneert,
door het tekort aan ingenieurs bij
de WSV én door complexe planprocedures.
De
Internationale
Afdeling
van Koninklijke BLN-Schuttevaer
verzet achter de schermen veel
werk, maar loopt regelmatig tegen belemmeringen aan. Achter
diverse ligplaatsprojecten gaat een
complex bestuurlijk traject schuil.
Zo wordt het traject voor een
lig- en auto-afzetplaats in de Zollhafen Mainz bemoeilijkt doordat de haven eigendom is van de
Stadtwerke, de bond én het land
Rheinland-Pfalz.
In Noordrijn-Westfalen boksen
binnenvaartvertegenwoordigers
op tegen milieuactivisten. Door
de aanwezigheid van (wilde) ganzen stagneert de aanleg van lig- en
overnachtingsplaatsen langs de
Nederrijn.
Koninklijke BLN-Schuttevaer gaat
deze maand praten met de bevoegde milieudienst om te kijken
of de belangen op elkaar kunnen
worden afgestemd.
blijven”, vinden de Nederlandse
schippers.
“Je vraagt je af wat er met onze
vaartrechten gebeurt als je die personeelstekorten ziet”, klonk het.
Van Dijk legde uit dat de 55 miljoen euro die de Duitse staat aan
Kanalabgaben int slechts een druppel op de gloeiende plaat is. De
onderhoudskosten voor de Duitse
vaarwegen zijn hoog.
Schrijnend
Vaartrechten
Vooral tussen Emmerich en Mannheim zien schippers een tekort aan
plaatsen om te rusten, bemanningsleden te wisselen en de auto
af te zetten. “Het is één grote ramp
langs de Rijn”, klonk het tijdens
de jaarvergadering.
Op de Nederrijn zijn plaatsen
waar schippers denken te mogen
liggen vaak privéterrein. In de haven van Emmelsum wil papierconcern Sappi dat schepen die niet
komen laden of lossen ook niet
langer ligplaatsen bezetten.
Er zijn echter nauwelijks uitwijkmogelijkheden. Voorlopig gedoogt
de Wasserschutzpolizei nog dat
schepen tussen de havenpunt en
de containerterminal van Contargo liggen, maar de vraag is hoe
lang dit nog mag, nu de terminal
wordt uitgebreid.
De overheid werkt aan een nieuwe
basis voor het heffen van vaartrechten. Het belangrijkste voor de
binnenvaart is dat de kosten niet
onevenredig stijgen en dat de inkomsten uit vaarrechten in de
vaarwegen worden geïnvesteerd.
Vroeger vloeide dit geld in de algemene middelen.
Op de Bovenmoezel in Frankrijk
neemt de onveiligheid toe. Op
tal van plaatsen steekt ijzer uit de
kade en zijn palen omgevallen.
Het voorschutten van de passagiervaart op de Moezel wordt een
steeds groter probleem, nu passagiersschepen niet alleen meer ’s
zomers varen.
Op de Rijn worden schippers ver-
In Keulen-Niehl worden autoafzetplaatsen regelmatig ingenomen door schepen die komen
lossen en laden. Bij gebrek aan
regelgeving kan het havenbedrijf
hier niet op handhaven. Een bijkomend probleem is dat passagiersschepen steeds vaker ligplaatsen
voor binnenschepen innemen.
Dit is bijvoorbeeld in Koblenz het
geval.
Schippers opperden om de veer-
De binnenvaart is het beu dat ze voortdurend moet steggelen over een paaltje
of een steigertje. (foto Sarah De Preter)
steigers langs de Duitse Rijn (eigendom van de NAVO) te gebruiken. “Kunnen we dáár geen palen
slaan?”
Dure lapmiddelen
Ook diepgangsbeperkingen spelen
de Rijnvaart parten. In Mannheim
was door de lage waterstand te
weinig diepte voor de kade. De
bevoegde autoriteiten losten het
‘pragmatisch’ op: de volgende dag
stond er een bord met de boodschap: hier niet liggen.
Schippers hebben niet de indruk
dat langs de Rijn met beleid aan
ligplaatsen en baggeren wordt gewerkt. Veel maatregelen worden
ervaren als ‘dure lapmiddelen’.
Verder zouden schippers iets in
handen willen hebben waarmee
ze verladers kunnen aansporen
om te voorzien in goede ligplaatsen.
“Daar gaan we mee aan de slag”,
beloofde voorzitter Martin van
Dijk. “Veiligheid gaat voor alles.
Het is niet meer van deze tijd is
om gevaarlijke trappen te moeten
“Europese binnenvaartvertegenwoordiging
is nog niet sterk genoeg”
Martin van Dijk stipte in zijn jaarrede de verbeterpunten voor het Europese vaarwegennet aan. Sluizen, stuwen
en ligplaatsen zijn dringend aan vernieuwing toe. De politiek heeft de afgelopen jaren onvoldoende middelen
vrijgemaakt om dit te realiseren. Van Dijk riep politici op niet alleen naar hun eigen ambtstermijn te kijken
maar naar de lange termijn.
Wat dat betreft, heeft hij veel geleerd van het dossier Donau-verdieping Straubing-Vilshofen. De internationale binnenvaart pleitte voor de C280-variant (stuwen), maar de Beierse politiek liet de oren hangen naar
de kiezers en frustreerde daarmee de belangen van de binnenvaart. De realisatie van C280 is verre toekomst
geworden. “Toch moeten we blijven hameren op deze ontwikkeling”, vindt Van Dijk. “Misschien hadden we
meer succes gehad als we sterker waren opgetrokken met andere spelers in de logistiek.”
De onderhoudsachterstand op Duitse vaarwegen is enorm. De Duitse overheid denkt erover na om gebruikers
van de vaarwegen meer te laten betalen. Van Dijk vindt dit een nuttige rekenexercitie, mits de concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van andere vervoersmodi niet in gevaar komt. Door achterstallig onderhoud zullen schippers vooral op de Duitse kanalen steeds vaker te maken krijgen met (langdurige) stremmingen. Ondertussen is het wachten op het Bundesverkehrswegeplan, het infrastructuurplan van de bondsregering
voor de komende 15 jaar. De oplevering is al meerdere malen uitgesteld
en het ziet ernaar uit dat voor de vaarwegen slechts een fractie van het
budget gereserveerd wordt.
In 2015 nam zélfs bondskanselier Angela Merkel het woord ‘binnenvaart’ in de mond en hielden groene parlementsleden (vanuit hun oppositierol?) na jaren van blokkadepolitiek een warm pleidooi voor de
vaarwegen. Een hoopvol signaal? Niemand kan ontkennen dat van de
vele mooie woorden die Duitse politici de afgelopen 15 jaar aan de binnenvaart gewijd hebben maar bitter weinig is omgezet.
Naast het infrastructurele vraagstuk zal ook het duurzaamheidsvraagstuk de komende jaren niet meer van de binnenvaartagenda verdwijnen. Voortdurend overleg is nodig. Tegen deze achtergrond is een sterke
vertegenwoordiging volgens Van Dijk uiterst belangrijk. ‘Maar die kent
de Europese binnenvaart in haar gehele omvang mijns inziens nog onMartin van Dijk (foto Sarah De Preter)
voldoende.’
nemen of een plankje te leggen.”
Hij verzocht de leden om de dingen
die hen opvallen door te mailen
aan de vereniging. “Daar waar de
veiligheid in het geding komt, ondernemen we actie. We bespreken
suggesties neutraal en geven nooit
namen door.”
Kanalen
Volgens Van Dijk moet meer gekeken worden naar multifunctioneel
gebruik van ligplaatsen. “Het is
van de gekke dat op een plek waar
“ Het is één grote ramp
langs de Rijn
”
slechts één keer per week een schip
komt lossen, de overige scheepvaart in de tussentijd niet kan liggen.”
Op de Duitse kanalen lopen maatregelen voor sluizen eindeloos
uit en brengen technische storingen de betrouwbaarheid van
de binnenvaart in gevaar. De meeste knelpunten ziet de binnenvaart
op het Wesel-Datteln-kanaal en het
Rhein-Herne-kanaal. Door personeelstekort op de sluizen liggen
schippers soms urenlang te wachten op een schutting. Technische
storingen, zoals aan de kleine sluis
Friedrichsfeld, leiden tot stremmingen.
Van Dijk: “Wij hebben aangegeven
dat in Nederland de aannemer na
de bouw 10 jaar lang verantwoordelijk is voor onderhoud. Op een
aantal locaties in Duitsland vond
men dat vernieuwend.”
Ook op het Dortmund-Emskanaal ten zuiden van Münster gebeuren merkwaardige dingen. Bij
werkzaamheden wordt het kanaal
vaak gestremd. “De winkel moet
ook tijdens werkzaamheden open-
blind door de palen met camera’s
en groene lichten die bij werkzaamheden worden geplaatst. In
Wesel lijkt het afbreken van de
oude spoorbrug een eeuwigheid te
gaan duren. “Het moet niet gekker
worden.”
Sterke lobby
Conclusie: er moet met man en
macht gelobbyd worden voor de varende ondernemers. Gefrustreerd
kijken binnenschippers toe hoe de
passagiervaart wél ligplaatsen voor
elkaar krijgt, “terwijl wij zitten te
steggelen om een steigertje en een
paaltje”.
Maar lobbywerk kost geld. Martin
van Dijk vertelde dat er steeds
grotere en complexere dossiers op
de (internationale) binnenvaart
afkomen.
“Als we gehoord willen worden,
moeten we adequaat ons huiswerk
maken. Overheden kunnen alleen
stilstaan bij goed onderbouwde
stellingnamen.” Van Dijk heeft
in het verleden voor de oprichting van een waarborgfonds voor
lobby- en onderzoekswerk gepleit,
maar dat is er nooit gekomen.
ADVERTENTIE
ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD
Bel van Andel 010 4293316
• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s, dynamo’s en startmotoren
• Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd
• Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en laders
Van Andel zorgt al ruim 80 jaar
voor de juiste spanning aan boord!
www.vanandel-rotterdam.nl | [email protected]
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
10
VEKA bouwt 15 nieuwe tankers voor Shell
zo sterk van overtuigd. De sector
kampt met een hardnekkige overcapaciteit en een op z’n best gelijkblijvend ladingvolume.
De Europese vertegenwoordigers
van de sector zijn het echter niet
met elkaar eens over de benadering van het initiatief van Shell. De
Europese Schippers Organisatie
(ESO) vindt dat er geen subsidiegeld naar deze nieuwe tankers zou
mogen vloeien, ook al varen ze op
LNG. De European Barge Union
(EBU) is van mening dat het een
volledig vrije markt moet zijn voor
ondernemers.
Shell heeft bekendgemaakt dat 15
LNG-aangedreven binnenvaarttankers worden gebouwd door
VEKA Shipbuilding in Werkendam. Daarmee komt een einde
aan het gerucht dat er 40 nieuwe
tankers bij zouden komen.
De oliemaatschappij heeft voor
de nieuwe schepen langlopende
contracten gesloten met Plouvier
Transport in Antwerpen en Intertrans Tankschiffahrt, Plouviers
zusteronderneming uit Birsfelden,
Zwitserland.
De Wärtsilä-aandrijving zal dual
fuel zijn, zodat de 110 meter lange
schepen ook op gasolie kunnen
varen. Naar verluidt kunnen deze
motoren voor 98% op LNG varen.
Shell stelt bij monde van Grahaeme
Henderson, vicepresident Shell
Het ontwerp voor de nieuwe schepen die voor Shell gaan varen, is al klaar.
2018
(artist impression: Shell)
Shipping & Maritime, dat Shell
een leidende rol speelt bij een
grote sprong voorwaarts voor de
binnentankvaart met LNG als
duurzame brandstof.
Daar is de binnentankvaart niet
Sluis III heeft grootste
sluisdeuren van kunststof
Afgelopen zaterdag (9 januari)
zijn de grootste kunststof deuren
ter wereld geplaatst in de nieuwe sluis III van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Daarvoor
werkten ingenieursbureau Royal
HaskoningDHV,
aannemingscombinatie Heijmans/Boskalis
en producent FiberCore Europe
samen. Constructiebedrijf Hillebrand zorgt voor de montage.
Niet eerder werden van composiet
sluisdeuren met deze afmetingen
geplaatst. De deuren zijn 6,20 bij
12,50 meter. De puntdeuren kunnen een verschil in waterstand van
7,90 meter keren.
Composiet
Composiet is een vezelsterke
kunststof, die sterk, licht en onderhoudsarm is. Een belangrijk
duurzaam voordeel is dat de sluisdeuren een 2 tot 3 maal langer
levensduur hebben dan conventionele deuren van hout of staal,
doordat composiet niet vergaat.
Daarnaast is er veel minder slijtage
op de draaipunten van de deuren,
doordat de deuren een zelfde soortelijk gewicht hebben als water.
Smart Rivers
Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV zijn initiatiefnemers in
de ontwikkeling van regelgeving
voor toepassing van dit innovatieve materiaal in civiele draagconstructies. “Goede regelgeving
en verstand van het materiaal is
cruciaal om dit soort projecten
mogelijk te maken”, aldus Liesbeth Tromp. Zij is VKV-expert
(vezelversterkte kunstof) bij Royal
HaskoningDHV.
Ook internationaal is er interesse
in deze expertise. Dat bleek tijdens
de Smart Rivers Conferentie in Buenos Aires in september 2015, toen
de composiet deuren aan internationale overheden en producenten
werd gepresenteerd. De innovatie
was voor PIANC (de organisator
van de conferentie) aanleiding
om een nieuwe, internationale
werkgroep Composites for Hydraulic
Structures in het leven te roepen,
waarin naast Rijkswaterstaat, ook
onder meer de Amerikaanse overheid vertegenwoordigd is. Ook
Royal HaskoningDHV is lid van
deze commissie.
De verwachting is dat de eerste
schepen reeds eind 2016 in de
vaart komen. In 2018 zal de nieuwe Plouvier/Shell-vloot compleet
zijn. De LNG-aanvoer voor de
nieuwe tankers kan volgens Shell
via de momenteel in aanbouw
zijnde LNG-breakbulk terminal
op de Maasvlakte.
Shell heeft bovendien opdracht
gegeven voor de bouw van een
flink LNG-bunkerschip, waar de
binnenvaarttankers langszij kunnen komen voor het varend bunkeren van LNG.
Momenteel varen er twee LNGaangedreven binnenvaarttankers
via Interstream voor Shell: de
Greenstream en de Green Rhine.
De nieuwe schepen worden ingezet in zowel het ARA-verkeer (het
gebied
Amsterdam-RotterdamAntwerpen) als in de Rijnvaart.
Werk aan Wilhelminakanaal
Het Wilhelminakanaal bij Tilburg
wordt breder en dieper gemaakt.
Ook worden de oude sluizen II
en III vervangen door één nieuwe
sluis, nieuwe damwanden geplaatst en natuurvriendelijke oe-
vers aangelegd.
Na de verbreding kunnen grotere
schepen (klasse IV-schepen) sneller door het Wilhelminakanaal in
Tilburg varen.
Brand in machinekamer
Op een binnenvaartschip aan de Beneluxweg in Terneuzen heeft dinsdag
29 december brand gewoed. Het
vuur ontstond in de machinekamer.
De brandweer was snel met twee
voertuigen ter plaatse. Ook een
schuimblusvoertuig is opgeroepen.
Er raakte niemand gewond.
(foto GinoPress)
Efficiencysprongen met ICT aan boord
“AIS geeft de binnenvaart mooie kansen voor een forse efficiencysprong. Het biedt ruimte voor tools die real-time inzicht geven in de planning en uitvoering van concrete processen. Hiermee kunnen vervoerders en hun partners in de transportketen een stuk slimmer acteren. Het resultaat is dat beschikbare schepen en kades beter benut worden, wachttijden
verminderen en partijen hun activiteiten beter afstemmen. Er valt rond de binnenvaart nog heel wat efficiencywinst te boeken.” Aan het woord is Teqplay-medeoprichter Léon Gommans.
Teqplay is een jonge Rotterdamse ICT-onderneming die vooral mikt op toepassingen in transport en logistiek.
Aan de vooravond van de verhuizing naar de Van Nellefabriek vertelt Léon Gommans: “Een aantal
initiatieven van Teqplay is voortgekomen uit de Nationale App
Prijs Water en de World Port Hackathon. De Nationale App Prijs
wonnen we met ‘Ligplaats-vrij’,
een app waarmee je kunt zien
waar nog vrije ligplaatsen zijn.
Tijdens de World Port Hackathon
in 2014 werd AIS-Buddy bedacht,
een app waarmee schippers eenvoudig bereikbaar zijn en actuele
informatie ontvangen. Denk aan
berichten aan de scheepvaart en
snelheidslimieten.”
De kern van de app is een extra
communicatielaag. De schippers
zien niet alleen elkaars AIS-signaal
op hun scherm maar kunnen met
een simpele klik ook direct contact
leggen met hun collega’s.
Gommans: “Die extra communicatielaag is ook handig voor
partijen op de wal. Terminals bijvoorbeeld hebben meestal geen
marifoon en kunnen zo toch vlot
contact maken met ‘hun’ schepen.”
Pilot Binnenvaart-app
INNOVATIEVE
BINNENVAART
door Frans de Mol
Ervaringen uit deze twee apps vormen de basis voor een nieuw project dat Teqplay in 2016 start met
het Havenbedrijf Rotterdam: de
Binnenvaart-app.
Gommans: “We beginnen binnenkort een pilot met zo’n 30 schippers. Mede dankzij AIS wordt per
schip precies die informatie verstrekt die hoort bij de gekozen
vaarroute. We denken bijvoorbeeld aan informatie over diepgang, wind en stroming. En via deelname van terminals, bevrachters
en havenautoriteiten ook aan informatie over kaderuimte, ladingaanbod en dergelijke.”
“In feite praten we over dashboards met real-time en historisch
inzicht in processen en performance van transportmiddelen en
infrastructuur. Wat is de huidige
situatie, hoe was dat eerder en wat
betekent dat voor de toekomst?
Dit past helemaal in onze filosofie om stap voor stap mét de klant
te exploreren en experimenteren.
Gewoon dóen.”
“Samen met HbR doen we in 2016
deze pilot. We beslissen daarna hoe
we verder gaan. Gelijktijdig maken
we nieuwe tools voor haven en
zeescheepvaart.”
Vitale vaarweggegevens
“We hebben zeer goede contacten
met HBR. Zij zijn enthousiast en
zien de match met hun Havenvisie
2030. De ervaringen die we in de
haven opdoen, gaan we uiteraard
benutten in de binnenvaart. Ook
met andere havens hebben we veelbelovende gesprekken.”
“Bij dit alles is het wel ontzettend
gewenst dat vitale vaarweggegevens
door havenbedrijven, Rijkswaterstaat en andere vaarwegbeheerders
worden aangeleverd met een geotag. Daarmee kunnen we de koppeling met AIS nog veel beter benutten. Dat gebeurt nu nog veel te
weinig.”
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
11
Reddingsvest nu ook in BPR verplicht
Op 1 januari is een aantal wijzigingen van kracht geworden in
het Binnenvaartpolitiereglement
(BPR) voor de beroeps- en de
recreatievaart. Een van de veranderingen is dat het nu ook op
de Nederlandse vaarwegen die
onder het BPR vallen verplicht
is een reddingsvest te dragen in
gevaarlijke situaties op bedrijfsmatig gebruikte vaartuigen.
Dat gold al voor de Rijn, de Waal
en andere vaarwegen die onder het
Rijnvaartpolitiereglement vallen.
De draagplicht geldt overigens alleen als er gevaar bestaat om overboord te vallen. Die situaties zijn
omschreven in het BPR: “bij het
van of aan boord gaan, voor zover er gevaar is om in het water
te vallen, bij het verblijven in de
bijboot en bij werkzaamheden
buiten boord. Tevens is het dragen
verplicht bij verblijf en werkzaamheden aan dekken in het gang-
boord, indien verschansingen van
ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.”
Dode hoek
Een andere belangrijke wijziging
voor de binnenvaart is dat de
dode hoek voor het schip voor
de afstand van 350 tot 500 meter
mag worden gecompenseerd door
gebruik van radar en camera’s.
Vanaf 500 meter vóór de boeg
mag er geen dode hoek meer zijn.
Die mag ook niet worden gecompenseerd door hulpmiddelen of
een uitkijk voorop. De uitzondering van het vrije uitzicht bij passage van een brug blijft bestaan.
In navolging van de inland AISverplichting op de Rijn geldt die
nu ook voor alle BPR-wateren met
een CEMT-klasse van I of hoger.
Maar in het BPR ontbreekt de eis
om een Inland-ECDIS of een vergelijkbaar systeem van elektroni-
sche vaarwegkaarten aan boord te
hebben. De AIS-verplichting geldt
voor alle bedrijfsmatig varende
schepen en voor alle schepen langer dan 20 meter.
Afgemeerde schepen mogen in
bepaalde situaties op rijkswateren
hun AIS uitzetten.
Kijk voor alle wijzigingen op
www.rijkswaterstaat.nl.
Kanaleneiland: 2 inbraken per week
DOOR EVERT BRUINEKOOL
De meerplaatsen aan het Kanaleneiland zijn onveilig. Dit werd gemeld
op de jaarvergadering van de Koninklijke BLN-Schuttevaer afdeling Utrecht.
De politie heeft schippers gewaarschuwd dat er gemiddeld 2 maal per
week op schepen wordt ingebroken.
Ondanks het aanbrengen van meer verlichting is het Kanaleneiland in Utrecht
nog steeds niet veilig voor schepen die
er afmeren. “Kanaleneiland en vooral
Overvecht blijven de zorgenkindjes van
Utrecht. De inwoners hebben het meest
te maken met inbraak, geweld en jongerenoverlast. In sommige delen voelt
bijna de helft zich onveilig. Bijna een
vijfde leeft van de bijstand”, stelde het
AD Utrechts Nieuwsblad een halfjaar geleden nog, na analyse van de cijfers uit
de Wijkwijzer.
Voorzitter Peter de Jonge van Koninklijke BLN-Schuttevaer Utrecht gaf
de schippers advies: ‘Bedrijven
op de wal zijn stuk voor stuk
met hekken en alarminstallaties
beveiligd. Dat is helaas van deze tijd.
Schippers, breng ook een alarminstallatie aan; sloten alleen zijn in deze tijd
niet meer genoeg.” De plaatselijke politie promoot sinds kort de Mobeye,
een kastje met een sensor die beweging
aan boord signaleert en een stil alarm
naar de polite stuurt.
Ondanks de waarschuwing lagen er veel schepen tijdens oudejaarsnacht. (foto E.J. Brunekool Fotografie)
Appels symboliseren frisse start van 2016
DOOR JOHAN DE WITTE
2015 was voor Shipyard Trico
een bewogen jaar. Er is, naast
de realisatie van diverse nieuwbouwschepen, op sociaal en
maatschappelijk gebied veel gebeurd. Dramatisch was het overlijden op 8 oktober van de geliefde
voorman Robert Joosten. Zijn inspiratie, vriendschap en vakmanschap werden in zijn omgeving
breed gewaardeerd. Robert wordt
door velen gemist.
Hierdoor was de kerstbeleving van
het Trico-team sober en de jaarwisseling gematigd. Het traditionele kerstpakket voor klanten,
leveranciers en medewerkers bleef
dit keer weloverwogen uit.
Maar het nieuwe jaar startte met een
appel-geste. De Trico-medewerkers Sara Vader en Bob van Stek
bedachten de actie, waarmee ze
hopen relaties met de slogan ‘voor
een frisse start van het jaar’ aan te
spreken.
Ook willen ze op die manier
nieuw optimisme door het Tricoteam laten stromen. “Je ervaart dat
in werk en leven succes en gezondheid niet vanzelfsprekend zijn.
Eveneens geldt dat voor de scheepsbouw, waarin techniek voortdurend verandert en samenwerking essentieel is. Er voor elkaar
zijn, versterkt.”
Speelse actie
‘Stuur- en bakboord’-appels.
300 appels – stuurboordgroen en
bakboordrood – zijn met een
speelse actie uitgedeeld door promotiebureau
Promo
Power.
Maiomy Veldink en Denise Torsy
presenteerden met een charmant
gebaar en begeleid door nieuw-
Het Trico-team liet zich de appels zelf ook goed smaken. (foto’s Johan de Witte)
jaarswensen van Shipyard Trico,
de appels aan relaties.
“We vergeten niet wat er vorig jaar
gebeurd is; niettemin willen we
met dit bescheiden gebaar aan
onze relaties tonen met ‘een frisse
start van het jaar’ verder te gaan.
Onze klanten maken dit mogelijk.
We hebben een goed team en mogen ons verheugen in een volle orderportefeuille”, aldus Alexander
Durinck en John van de Wijgaart.
Het projectbord telt 9 projecten,
waaronder diverse tankers, drogeladingschepen, een bitumentanker en een zusje van het vorig
jaar opgeleverde multipurpose support vessel Tess. Over een derde
wordt in de wandelgang ook al gesproken. Het zou een mooie waardering zijn.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
12
KOLEN UIT
Linksom of rechtsom, op een zeker moment is het vervoer van
kolen verleden tijd voor de binnenvaart. Niet omdat Stientje van
Veldhoven van D66 erin slaagde
de positie van haar partij sterk uit
te buiten door op het juiste moment de kaart met ‘sluit alle kolengestookte centrales’ te spelen.
Een voornemen waar ze de meerderheid van de Tweede Kamer
achter heeft gekregen. Kolen zijn
ook zonder dat Nederland zijn
kolengestookte centrales sluit,
ten dode opgeschreven als brandstof voor onze energievoorziening.
Ooit werden de kolen aangewend als brandstof voor elektriciteitscentrales om niet langer
afhankelijk te zijn van olie en
gas. Ook momenteel wordt in
Nederland nog bijna een kwart
van de elektriciteit opgewekt in
kolengestookte centrales.
Na verloop van tijd werd een milieubeweging wakker en begon aan
te dringen op maatregelen tegen
deze sterk milieuvervuilende manier van energie produceren.
Milieuonvriendelijk
Wat is milieuonvriendelijk aan
een kolencentrale? Zo’n beetje alles wat er bij kolenverbranding
vrijkomt: fijnstof, NOx, SOx en
CO2. Het kan bijna niet erger.
Natuurlijk zijn er nuanceverschillen door de verschillen in kwaliteit
van de kolen. Zo leveren (goed-
kope) kolen met een hoog zwavelgehalte een onaanvaardbare hoeveelheid SOx als uitstoot op. Door
verschillende kwaliteiten te mengen, kunnen de energieleveranciers alsnog binnen de wettelijke
normen blijven. Maar die wettelijke normen zijn ook niet gezond,
hoewel daar de afgelopen 40 jaar
de teugels wel steeds verder zijn
aangehaald.
Tegen de zwaveluitstoot (SOx)
zijn grote SCR-filters gebouwd, zoals we die ook kennen bij scheepsmotoren. Die hebben de emissie
van SOx met 96% teruggebracht.
De restanten van de kolen (die na
verbranding overblijven) die met
de dampen mee naar buiten komen – bekend als ‘vliegas’ – wordt
voor zelfs 99% afgevangen bij de
schoorsteen. Het is nog steeds niet
perfect, maar het is wel een verbetering ten opzichte van de centrales uit de begintijd.
Rendement
Hoewel het rendement van kolenverbranding maximaal 46%
is – in de oudere centrales lag/ligt
het soms ver onder de 40% – zijn
kolen nog steeds de meest rendabele brandstof.
Dit lijkt tegenstrijdig, maar dat
ligt aan het op twee manieren
gebruiken
van
het
woord
‘rendement’. Een technische toepassing en een financiële. In het
eerste geval wordt bedoeld dat
deel van de de hoeveelheid energie die in kolen aanwezig is, die
nuttig wordt gebruikt. Als over een
rendabele brandstof wordt gesproken, bedoelt men echter dat de
kosten van winning (en vervoer)
minder zijn dan de verkoopopbrengsten van de voortgebrachte
energie. Aan de uitstoot van CO2
valt weinig te doen.
Zoals ook zo vaak in de vervoerssector is gebleken, is er maar één
manier om de uitstoot van CO2
naar beneden te brengen en dat is
minder brandstof gebruiken. Gezien het maximaal haalbare rendement van kolencentrales, is dat
geen optie.
Biomassa
Intussen zijn de meeste centrales
meer ‘allesverbranders’ geworden
en wordt er vaak biomassa mee
gestookt, juist vanwege de onmogelijkheid om de CO2-uitstoot
omlaag te krijgen.
CO2 is – zoals u weet – geen milieuvervuilende stof, maar doordat de verbranding van fossiele
brandstoffen (kolen, olie, gas) op
zo’n grote schaal gebeurt, krijgt de
aardatmosfeer een te hoge concentratie van kooldioxide (CO2) waardoor het zonlicht minder goed
terug de ruimte in kan stralen en
de aarde de zonnewarmte minder
goed kwijt raakt. Dit heet daarom
het ‘broeikaseffect’.
Als gevolg daarvan smelten gletsjers en poolijs (waardoor de zeespiegel stijgt) en raakt het klimaat
wereldwijd van slag, met desastreuze gevolgen voor gebieden
waar grote droogte heerst of zoals momenteel in Engeland en
Noord-Amerika, gebieden die geteisterd worden door wervelstormen, overvloedige regenval en
overstromingen.
Dit is in de jaren ’80 ontdekt/voorspeld, maar is vele jaren lang door
machtige partijen (brandstofleveranciers bijvoorbeeld) ontkend,
belachelijk gemaakt en naar het
land der fabelen verwezen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de
ontwikkelingen veel sneller gaan
dan verwacht – onder andere door
de razendsnelle opkomst van de
economieën in China en India –
en dat er wereldwijd een andere
koers moet worden gevaren om
te voorkomen dat de gemiddelde
temperatuur op aarde deze eeuw
vele procenten zal stijgen.
Klimaattop
Daar zijn de meeste politici zich
wel van bewust. Dat bleek ook bij
de klimaattop in Parijs afgelopen
december. Daar kwamen maar
liefst 195 landen overeen dat de
temperatuur op aarde deze eeuw
gemiddeld niet verder dan 2 graden mag stijgen. Dat betekent dat
elk land zichzelf de komende 50
jaar restricties moet opleggen voor
de uitstoot van kooldioxide.
Terug naar de biomassa in kolencentrales. Meestal gaat het om houtsnippers. Als je hout verbrandt,
komt er ook CO2 vrij, maar dat
is de CO2 die de boom waar het
hout van afkomstig is al heeft onttrokken aan de atmosfeer, en dus
eigenlijk gewoon weer ‘teruggeeft’.
Dus verbranding van houtsnippers is CO2-neutraal. Dat zou waar
kunnen zijn als die boom naast de
centrale groeide. Dat is vaak niet
het geval. Er is een levendige handel in houtsnippers ontstaan als
gevolg van de wens om biomassa
bij te stoken, en zo kan het zijn dat
in Geertruidenberg houtsnippers
uit Canada worden verbrand.
De meeste mensen zullen toch op
hun klompen aanvoelen dat hier
meer CO2 wordt uitgestoten dan
alleen als gevolg van de houtsnipperverbranding. Daar komt bij
dat er miljarden aan subsidiegeld
worden besteed omdat biomassa
duurder is dan kolen.
Die miljarden zouden volgens sommigen beter besteed kunnen worden aan echt alternatieve vormen
van energie, zoals zonne-energie,
windmolens en getijdenkrachtcentrales.
Hoe dan ook, kolen hebben hun
langste tijd gehad als brandstof
voor elektriciteitscentrales. Als de
– door een Kamermeerderheid gesteunde – motie van D66-Tweede
Kamerlid Stientje van Veldhoven
waarin het kabinet de opdracht
krijgt om alle Nederlandse kolencentrales ‘uit te faseren’ wordt
uitgevoerd, is dat een belangrijke
stap.
Omdat het binnenlands kolenvervoer door de sluiting van de
centrales in Weurt, Buggenum en
(deels) Geertruidenberg al flink
is afgenomen, zal dat geen schok
voor de binnenvaart zijn. Als de
Fransen, Belgen en Duitsers dit
voorbeeld volgen, verliest de binnenvaart wel degelijk een belangrijk ladingpakket. In de 90’er jaren
van de vorige eeuw was de voorgenomen gefaseerde sluiting van
de mijnen in Duitsland belangrijk
nieuws. Rotterdam en de binnenvaart zouden immers wel varen
bij de nieuwe stroom van importkolen naar Duitsland. Deze eeuw
ziet er heel anders uit.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
13
DE GRATIE
Binnenvaart op
hete kolen
Kolen en de binnenvaart lijken
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben een lange geschiedenis samen. Tot in de jaren ’50
van de vorige eeuw kwamen hele
‘sleeptreinen’ uit Limburg: een serie sleepschepen vol exportkolen
van de Staatsmijnen, onder andere
voor de Duitse staalindustrie.
Allengs werd veel kolenvervoer
overgenomen door motorschepen,
eerst ook uit Limburg, maar na
sluiting van de mijnen werden de
kolen geïmporteerd. Kolen werden
en worden in Europa vooral van
diep in de grond naar boven gehaald. Dat is arbeidsintensief (lees:
duur). Kolen die met grote graafmachines in de zogeheten dagbouw kunnen worden gewonnen,
zijn zo veel goedkoper dat de reis
vanuit Noord- en Zuid-Amerika
of Afrika naar Europa meer dan
gecompenseerd werd en wordt.
Inclusief het vervoer zijn de kolen
een factor 4 goedkoper van overzee, legde een Engelse energieleverancier uit toen vorige maand in
Noord-Yorkshire ook de laatste
Engelse mijn werd gesloten.
Al sinds de zestiger jaren worden
in Nederland kolen van overzee
via de haven van Rotterdam doorgevoerd naar het Duitse achterland. De importkolen gaan vanaf
Rotterdam naar Duitsland met de
grote duwkonvooien die ook erts
daarheen vervoeren.
Kolen vormen nog steeds een
kleine 10% van het totale vervoer
over de binnenwateren in Nederland. En dat is doorvoer naar Duitse, Belgische en Franse industriegebieden en kolengestookte elektriciteitscentrales.
Het vervoer naar Nederlandse
elektriciteitscentrales heeft een typische historie in de binnenvaart.
Leveranciers van stroom braken
in 1982 het systeem van Evenredige Vrachtverdeling open door
een contract te sluiten met duwbakrederijen, die met hun bakken
veel goedkoper konden werken
dan het beurstarief. Zeker als er
voldnde ‘massa’ was om een pendeldienst met bakken en boten te
organiseren.
De particuliere schippers kregen
na lange en felle discussies ook
nog wel een deel van deze flinke
ladingstroom in wat men noemde
de ‘kolencontractenregeling’. Voor
elke centrale werd een verdeelsleutel afgesproken tussen particulieren en rederijen. De NPRC
verdeelde het particulierendeel via
het beurssysteem.
Naar de Amer Centrale in Geertruidenberg (nu van Essent, de toen
actieve centrale is vorig jaar dichtgegaan) ging 50% via de particuliere binnenvaart. Naar Weurt
(de Electrabel-centrale van Nijmegen) was dat maar 25%. Het
vervoer van de kolen naar de grote
Nuon-centrale van het Limburgse
Buggenum (die in 2013 is gesloten) was volledig voor de particulieren.
Op het oog een aardige afspraak,
maar het was ook wel een belangrijke stap naar uitholling van het
beurssysteem. Het waren erg aantrekkelijke reisjes voor de particuliere eigenaren van duwbakken,
die zich vaak veel langere wachttijden op de beurs konden veroorloven dan de schippers die aan
boord met hun gezin voeren. De
overige particulieren vonden dan
ook dat deze bakkeneigenaren
maar moesten gaan varen met het
rederijenaandeel – waar feitelijk
een veel lagere vergoeding voor werd
betaald. Staatssecretaris Scherpenhuizen van Verkeer & Waterstaat
heeft regelmatig moeten bemiddelen bij de afspraken tussen energieleveranciers, rederijen en particuliere schippers. De EV werd immers beheerd door ‘zijn’ Rijksverkeersinspectie.
Ook de particuliere duwbakkeneigenaren hebben zich eind jaren
’80 verenigd in een eigen club,
juist om bij de onderhandelingen
ook wat sterker te staan. Inmiddels
heeft deze club zich net als bijna
alle particuliere schippersbonden geschaard onder de paraplu
van Koninklijke BLN-Schuttevaer.
In de loop van de jaren ’90 zijn
de kolencontractenregeling en
de felle discussies over de verdeling van het kolenvervoer binnen
Nederland opgegaan in de algehele trend naar de vrije markt.
Het ging om een ladingpakket
van zo’n 4 miljoen ton. Hoewel er
zeker medio jaren ’80 regelmatig
stemmen opgingen voor harde acties om het hele kolenvervoer ‘over
de beurs’ te krijgen, is dat er nooit
van gekomen.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
14
DE BINNENVAARTKRANT
HEEFT ELKE EDITIE EEN THEMA
IN EDITIE 2 IS HET THEMA ’50 JAAR CONTAINERS’
IN EDITIE 3 ‘PERSONEEL & ONDERWIJS’
IN EDITIE 4 ‘ROTTERDAM’
IN EDITIE 5 ‘WATERBOUW & INFRASTRUCTUUR’
KIJK VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT OP DE WEBSITE
WWW.BINNENVAARTKRANT.NL
DE
BINNEN
VAART
KRANT
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
15
Strengere controles op
werk veiligheidsadviseur
Dit jaar controleert de ILT strenger op de kwaliteit van de veiligheidsadviseur bij vervoerders van
gevaarlijke stoffen. Ook als het
jaarverslag niet in orde is, treedt
de inspectie voortaan harder op.
De aanleiding daarvoor is dat uit
controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport is gebleken dat
“de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag dikwijls
tekortschiet”, aldus ILT op zijn website. Daarom ook is 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Die geeft de inspectie meer
mogelijkheden om goed te kunnen handhaven.
Jaarverslag
De controles van de ILT zijn erop
gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en of hij
voldoende de naleving van de
voorschriften heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of
meerdere controleaspecten niet
wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.
Ook wordt er bestuursrechtelijk
gehandhaafd op de aanwezigheid
en de kwaliteit van het jaarverslag.
De inspectie beoordeelt het jaarverslag op een aantal aspecten die
tenminste aanwezig moeten zijn.
Zoals een beschrijving van:
• de algemene activiteiten en die
van gevaarlijke stoffen van de onderneming
• de werkzaamheden van de veiligheidsadviseur
• de opleiding van de veiligheidsadviseur
• incidenten, bijna-incidenten
of ernstige inbreuken, de analyse
hiervan en de eventuele verbetervoorstellen naar aanleiding van
deze incidenten
• het beveiligingsplan ingevolge
hoofdstuk 1.10 van het ADR, RID,
ADN
• procedures die betrekking hebben op de activiteiten van de onderneming
• de controle op de naleving van
de voorschriften door de veiligheidsadviseur
• de adviserende taak van de veiligheidsadviseur richting de ondernemer
Dwangsommen
>> Vervolg van de voorpagina
De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te
leggen. Het gaat om de volgende
bedragen:
• Indien een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd:
€ 5.000,• Indien de veiligheidsadviseur
niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet
kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures: € 2.500,• Indien geen jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de
onderneming: € 2.500,• Indien het jaarverslag niet ingaat
op de genoemde activiteiten van
de onderneming: € 1.000,-.
“Maar waar gaat het nu eigenlijk
over? Ten eerste over scheepvaart en
dat is heel wat breder dan binnenvaart. Ten tweede wordt van alles
en nog wat meegerekend dus ook
branden op woonschepen, of mensen die uitglijden bij Sail om maar
iets te noemen.”
“Een korte opsomming van nietszeggende absolute cijfers en enkele
mogelijke interpretaties hierop,
geven wat ons betreft geen goed
beeld van de werkelijkheid waar
de cijfers op zijn gebaseerd”, vindt
ook Erwin Tijssen, beleidsadviseur
Milieu & Veiligheid bij Koninklijke
BLN-Schuttevaer. Fluitsma zet er
een ander onderzoek tegenover,
uitgevoerd door Panteia. Daaruit
komt naar voren dat zich in 2007
3 schip-schipaanvaringen per miljoen kilometer voordeden. “Nu zijn
het er zelfs nog maar 1,5 per miljoen
kilometer. Hoe moeilijk kan het zijn
om te zien dat het alleen maar veiliger wordt op het water? Als je het
toerekent naar ongevallen per vervoerde tonkilometer vergeleken met
de vrachtwagen wordt het verschil
in veiligheid ten gunste van de binnenvaart helemaal spectaculair.”
Die cijfers komen uit het Scheeps
Ongevallen Systeem (SOS) van
Rijkswaterstaat, dat ze elke twee
jaar over publiceert in de Monitoring
Nautische Veiligheid. De jongste versie verscheen eind 2013.
Allereerst hebben de gegevens betrekking op alle meldingen, zowel
beroeps- als recreatievaart. “Met
name de ongevallen in de categorie
recreatievaart neemt de laatste 6 jaar
flink toe: een verdubbeling sinds
2007”, staat in het rapport te lezen.
Verder gaat het om meldingen van
uiteenlopende aard. Significant zijn
die ongevallen waarbij slachtoffers
vallen, schade ontstaat (aan de vaarweg, een kunstwerk, het vaartuig,
het milieu of de lading) en/of een
stremming optreedt. Voor het laatste gepubliceerde jaar, 2012, waren
dat er 158 op 916 meldingen in totaal. “Menselijk falen (bedienings-
Na ontvangst van de brief met
de geconstateerde tekortkomingen
krijgt de binnenvaartondernemer
drie maanden de tijd om de overtredingen te herstellen. Mochten
dat niet – goed genoeg – gebeuren,
dan kan hij alsnog één of meer
dwangsommen verwachten.
Vergoeding Kees de Vries
Tijdens de jaarvergadering van
de afdeling Werkendam van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft
op aandringen van de leden de
penningmeester van Schuttevaer
aangegeven welk bedrag directeur
Kees de Vries bij zijn vertrek kreeg
ter compensatie van de beëindiging van zijn dienstverband. Dit
was tegen de afspraak die De Vries
en Schuttevaer hadden gemaakt.
Kees de Vries wil niet reageren op
deze bekendmaking of op de officiële verklaring die Koninklijke
BLN-Schuttevaer vervolgens publiceerde. BLN omschrijft het bedrag
als “…waar werknemers in een
dergelijke situatie wettelijk recht
op hebben en dat past bij iemand
met een arbeidsverleden als dat
“Binnenvaart doet
juist al veel aan
verbeteren veiligheid”
van Kees met 23 dienstjaren. (…)
Wij vinden het niet gepast om met
bedragen over straat te gaan. (...)
Daar zijn wettelijke kaders voor,
die wij moeten volgen. Het is dus
nooit een geheim geweest, dat er
een afkoopregeling is getroffen
zoals nu in de media gesuggereerd
wordt.”
Hamburg maakt weg vrij voor meer
lege containers per binnenschip
fouten en onoplettendheid) blijft de
belangrijkste oorzaak van geregistreerde scheepsongevallen”, aldus
de Monitoring Nautische Veiligheid.
Daarin is een aantal aanbevelingen
gedaan. Zoals samenwerking tussen
de overheid en de sector. “De eerste
verantwoordelijkheid voor verbetering van de veiligheid werd bij de
beroepsvaart zelf gelegd”, aldus Tijssen, die erop laat volgen dat de
sector daar ook werk van heeft gemaakt. “Als beroepsvaart doen we al
veel aan het verbeteren van de veiligheid.”
Platform Zero Incidents
Hij noemt de voortzetting van
het programma Varen Doe Je
Samen. “Dat heeft in 2015 een
vernieuwd
convenant
opgeleverd om met onder andere Rijkswaterstaat, Stichting Waterrecreatie Nederland en Koninklijke
BLN-Schuttevaer samen de veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart te verbeteren. Inzet is bewust
te worden van elkaars gedrag en
inzichten te verkrijgen in de wederzijdse beperkingen en mogelijkheden op het water.”
Een ander initiatief, mede ontstaan
vanuit Koninklijke BLN-Schuttevaer
is de oprichting van het Platform
Zero Incidents. Tijssen is daarvan
voorzitter. Via dit programma delen rederijen, bevrachters en particuliere binnenvaartondernemers
op anonieme basis incidenten en
bijna-incidenten. “Daarvan kun je
leren en aan preventie doen. Zo bezien wil ik nog veel meer meldingen
hebben. Maar dan wel veel bijnaongevallen of niet-significante. Je
weet dan eerder waar de echte risico’s (kunnen) optreden en dan kun
je daar gerichte maatregelen tegen
nemen. Op basis daarvan streven
we ernaar het aantal doden en gewonden naar 0 terug te brengen.”
Hij voegt er tot slot aan toe: “In het
licht van de initiatieven ben ik meer
benieuwd naar de cijfers in het rapport van 2015 en nog meer naar die
van 2017.”
Bazel komt met Actieplan
voor Rijnvaart
Met een actieplan wil de haven
van Bazel de capaciteit van de
binnenvaart tussen Kleinhüningen en Birsfelden/Muttenz versterken. Als onderdeel van dit
plan wordt voor 3,7 miljoen euro
een nieuwe duw-/sleepboot aangeschaft.
(foto Hafen Hamburg Marketing)
De binnenvaart maakt een goede
kans om beduidend meer lege containers binnen de Hamburgse haven te vervoeren. Daar zijn jaarlijks
circa een miljoen vrachtwagens
met lege containers onderweg. Dat
blijkt uit schattingen van de Hamburg Port Authority (HPA). Het
Havenbedrijf, ondernemingen in
de haven en organisaties werken
aan concepten om het wegennet
in en rond de haven te ontlasten.
De binnenvaart kan hier een rol
in spelen, op voorwaarde dat de
depots goed bereikbaar zijn vanaf
het water.
Neuhöfer Kanal
HPA laat daarom momenteel het
Neuhöfer Kanal verdiepen. Daardoor kunnen binnenschepen onbeperkt heen en weer varen tussen
de containerterminals en het depot voor lege containers van Ham-
burg Container Service (HCS). Dat
is nu alleen mogelijk bij hoogwater.
In 2014 vervoerden binnenschepen 16.000 TEU (als lege containers) via het kanaal. HPA verwacht
dat de aan- en afvoer per binnenvaart bij HCS door de verdieping
van het kanaal met 60% kan groeien.
De werkzaamheden aan het kanaal duren tot midden maart.
De nieuwe boot komt vanaf 2017
in actie op de Rijn tussen Kembs
en Rheinfelden. Hij vervangt de
sleepboot Lai da Tuma en de duwboot Vogel Gryff, die niet door het
Havenbedrijf zelf worden uitgebaat. Het contract met de eigenaren van deze vaartuigen loopt aan
het eind van dit jaar af en wordt
niet verlengd.
De nieuwe duw-/sleepboot zal
voldoen aan alle eisen die gelden
op de Rijn in Bazel. Het vaartuig
kan ook bij hoge waterstanden
(tot Hochwassermarke II – pegelstand 790 centimeter) schepen
duwen en slepen. De boot is sterker dan de huidige sleep- en duwboten en springt zuiniger om met
brandstof.
Naast de sleep- en duwdiensten
gaat het Bazelse Havenbedrijf dit
jaar ook de beloodsing integreren in zijn eigen activiteiten. De
loodsdiensten worden nu nog
uitgevoerd door een zelfstandige
organisatie.
Later deze maand wordt meer bekend over het Actieplan Rijnvaart
van het Havenbedrijf in Bazel.
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
16
“Blijf niet praten over ketenoptimalisatie –
ga het nou gewoon dóén”
DOOR SARAH DE PRETER
De logistieke sector laat kansen
liggen door een tekort aan samenwerking en transparantie in de
keten. ‘Schouders eronder’, was
de teneur tijdens het Rotterdams
Havendebat van NT Publishers.
In de Maassilo weerklonk het aloude Rotterdamse adagium: geen
woorden maar daden.
Op de noodzaak om lading te
bundelen, transparanter te worden en de regeldruk in de logistieke keten af te bouwen, wordt al
lang gewezen, maar de praktijk is
weerbarstiger dan de theorie. Nederland moet echter aan de bak
om zijn logistieke reputatie te behouden, en de Rotterdamse haven
speelt daar een sleutelrol in.
Kees Verweij van Buck Consul-
Verweij pleitte ook voor meer samenwerking met de Duitse binnenhavens, met name die van
Duisburg. “Onze topsector logistiek is te nationaal gericht.”
Synchromodaliteit
Logistieke dienstverleners moeten
volgens Verweij meer mogelijkheden krijgen om te schuiven met
modaliteiten, om knelpunten zoals
laagwater op te kunnen vangen
door bijvoorbeeld uit te wijken
naar het spoor. Dit vergt het vertrouwen van verladers dat hun
goederen tijdig worden afgeleverd
zonder dat op voorhand bekend is
welke vervoersmodi worden ingezet.
Aanwezige vertegenwoordigers van
verladers zeiden dat ze bij multimodale oplossingen al vaak nau-
“ Ondanks zijn pole position
heeft Rotterdam de race
nog niet gewonnen
”
tants International zei dat de haven “alle zeilen moet bijzetten” en
logistieke groeiregio’s zoals ZuidDuitsland aan zich moet binden.
“Wij merken dat men in Zuid-Duitsland steeds vaker naar de havens
aan de Middellandse Zee kijkt.”
Volgens Verweij heeft Rotterdam
ondanks zijn pole position de race
nog niet gewonnen. De verblijftijden van treinen en binnenschepen in de haven zijn vorig jaar
toegenomen, de modal split stagneert.
welijks kunnen volgen waar hun
goederen zich bevinden. “Hoe
transparant zal dan synchromodaal vervoer zijn”, vroegen ze zich
af.
Onder meer Dow Chemicals vindt
het te vroeg om de regie volledig
over te laten aan een logistiek
dienstverlener. “Wij zien nog geen
enkele dienstverlener die de nodige transparantie kan bieden.”
Transparantie kan er komen in de
vorm van een IT-platform waarop
alle ketenspelers kunnen aandokken. Datastromen, en de informatie
die ze opleveren, zijn tegenwoordig bijna net zo belangrijk als fysieke transportinfrastructuur.
“We hoeven onze huidige IToplossingen niet overboord te zetten, maar moeten ze wel meer verbinden”, zei Aad Veenman, voorzitter van het Topteam Logistiek.
Vanuit de Topsector Logistiek wordt
gewerkt aan het Neutraal Logistiek
Informatie Platform (NLIP). De
resultaten zullen volgens Veenman
in de komende 5 jaar zichtbaar
worden.
Hulsker wees ook op het veel te
hoge havengeld dat binnenschepen in Duitse binnenhavens moeten betalen. En de Rotterdamse haven zou misschien wat meer kunnen openstaan voor samenwerking
met Antwerpen.
Hoogsteden reageerde dat er al
veel met Antwerpen wordt samengewerkt, maar gaf Hulsker wel gelijk:
“Ook in deze relatie spelen emotie
en geschiedenis een te grote rol.”
Marcel Hulsker zei dat de binnenvaart meer zou kunnen vervoeren,
als die goed gefaciliteerd wordt.
(foto Sarah De Preter)
Ook de binnenvaart moet mee
in deze beweging. Na de enorme
investeringen in de vloot moet de
sector nu de slag maken om transparanter te worden. Dat zei Marcel
Kind van Transafe en Barge Vetting
System Europe. “Laat zien aan verladers hoe goed je bent en wat je
kan.”
24/7 onderbenut
Op containervlak ging Antwerpen
er vorig jaar met de vetste vis vandoor. Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam) wil het Antwerpse succes niet bagatelliseren,
maar wees er wel op dat de 30%
lading die Zeebrugge verloor, naar
Antwerpen is verschoven. Ondertussen draaien de terminals op
Maasvlakte 2 nog niet op volle capaciteit.
Het Rotterdamse Loodswezen zei
dat het klaar is voor verdere schaalvergroting in de zeevaart. De steeds
groter wordende zeeschepen voeren echter de piekbelasting op het
containersysteem behoorlijk op.
Volgens Mark van Andel (ECT)
wordt het steeds moeilijker om dit
goed te organiseren. “Samenwerking in de keten blijft lastig.”
Theo van Ravesteyn van MSC vindt
dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om
lading 24/7 af te voeren. “Als iedereen die ruimte maximaal zou
benutten, zouden we piekbelasting
beter kunnen opvangen.”
Minder emotie
Voor Marcel Hulsker (Contargo
Waterway Logistics) mag het spel
wat minder emotioneel en wat
meer Rotterdams gespeeld worden:
niet lullen, maar poetsen. Contargo
heeft 25 containerterminals in
het Europese achterland. “We zijn
dagelijks bezig met het optimaliseren van onze transporten. Binnenschepen kunnen veel meer
vervoeren, áls dit goed gefaciliteerd
wordt. Veel zeeschepen komen
ondanks slow steaming nog steeds
buiten schema bij de terminals
aan.”
Lange termijn
Serge Claesen (Raben Group) mist
de common drive in de logistiek.
“In andere sectoren is men al verder. Wij laten geld liggen.”
Jack van der Veen, professor supply
management aan Nyenrode Universiteit, vindt dat over samenwerking
veel wordt gepraat, maar dat het onvoldoende gepraktiseerd wordt.
Hij legde uit dat Rotterdam niet
concurreert met andere havens,
maar met andere voortbrengingsketens.
“Ketensamenwerking overstijgt de
individuele doelen van de spelers.
Het gaat erom dat het end-to-end
proces meerwaarde oplevert voor
de klant. Maar willen wij elkaar
binnen de keten vertrouwen en een
deel van de koek gunnen? Zolang
iedereen in zijn eigen belang blijft
zitten en naar de korte termijn
kijkt, komt die samenwerking er
nooit. Er is een mind shift nodig.”
De logistieke spelers in Rotterdam
zouden volgens Van der Veen misschien niet de grootste maar wel
de meest transparante haven moeten willen hebben. “Verdienen aan
intransparantie is oud denken en
heeft geen toekomst.”
Wat is dat nou? Een rotorroro
De investering kan in 4 jaar terugverdiend worden en levert ook milieuwinst op.
Bovendekse verticale opstanden
op schepen beperken zich doorgaans tot schoorstenen, masten en
op een flink aantal schepen ook
kranen. De Estraden heeft nog wat
anders, want tussen de schoorsteen en achtermast staat een cilindervormig gevaarte en dat wekt
nieuwsgierigheid op.
Het blijkt te gaan om een innovatieve technologie die met een
rotor uit langsstromende wind
extra vermogen haalt. Niet zozeer
bedoeld ter vervanging van, maar
wel om de reguliere voortstuwing
te versterken.
Magnus-effect
Al in 1852 toonde Gustav Magnus
aan dat een ronddraaiend voor-
Onder Finse vlag
Deze “rotorroro” is van het uit
1897 stammende Bore in Helsinki. Zij hebben een partnership met
P&O Ferries en met de Bore Song,
Estraden, Norsky en Norstream
worden vanuit Rotterdam en Zeebrugge trafieken onderhouden op
Teesport en Tilbury.
De 163 meter lange Estraden
vaart tussen de Beneluxhaven en
Teesport. Ze is van 1999 en onwerp in een luchtstroom een
kracht oplevert die loodrecht staat
op die luchtstroom. Het principe
werd naar hem vernoemd en heet
WERELDSCHEPEN
Deze rubriek wordt verzorgd door leden
van de Rotterdam Branch, een afdeling
van de World Ship Society.
Zie www.worldshipsocietyrotterdam.nl
dan ook het Magnus-effect.
Na eerdere testopstellingen heeft
het Finse Norsepower dit jaar een
18 meter hoge Flettner-rotor geplaatst die een jaar lang proef gaat
draaien. Flettner is een Duits, uit
1922 stammend octrooi. De installatie werd in één dag tijd aan
boord geïnstalleerd.
Naast
brandstof(kosten)besparing van gemiddeld 20% draagt de
technologie vanwege de emissiereductie ook bij aan verbetering van
de luchtkwaliteit.
danks haar leeftijd nog innovatief
bezig, evenals de 12 jaar jongere
Bore Song, die uitgerust is met een
scrubber om de uitlaatgassen te
reinigen.
Beide varen onder de Finse vlag.
De Norsky en Norstream, ook eigendom van Bore, voeren lange
tijd onder Nederlandse vlag, maar
zijn begin 2015 omgevlagd naar
Finland.
tekst: Cees de Keijzer
foto: Arjan Elmendorp
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
17
Telematica Award voor Bernhard van Welzenes
Ook bij ICT oog voor menselijke maat
actief.”
De aalmoezenier waakt er wel altijd
voor dat de menselijke maat niet vergeten wordt. “Zijn inspiratie vindt
Bernhard ongetwijfeld bij de 19eeeuwse priester en opvoeder Don
Bosco, die de modernste middelen
van zijn tijd inzette: drukpers, telegraaf en fotografie.”
De Telematica Award 2015 is
voor Bernhard van Welzenes. De
aalmoezenier ontving de prijs
30 december uit handen van
BTB-voorzitter Sijko Veninga. Met
de onderscheiding huldigt Bureau
Telematica Binnenvaart mensen
die een beslissende rol spelen in
de promotie van ICT-toepassingen in de sector.
Aanjager
De prijs werd voor de achtste keer
uitgereikt, en dat gebeurde tijdens de 20e Telematicadag. Die
dag vond, net als alle voorgaande
edities, plaats aan boord van het
KSCC-centrum in Nijmegen. Daar
organiseerde Van Welzenes 20 jaar
geleden de eerste Telematicadag
voor de binnenvaart, samen met
andere voorlopers als Piet Nefkens,
Jan Joanknecht en Elbert Vissers.
De aalmoezenier is sindsdien een
van de drijvende krachten achter
het evenement, ook nu dat al weer
jaren onder de vlag van Bureau Telematica Binnenvaart plaatsvindt.
Stelletje boeven
Ook al zit hij in de organisatie,
toch was het de jury gelukt voor
Van Welzenes verborgen te houden
dat hij in dit jubileumjaar van de
Telematicadag de Award-winnaar
was. De reactie van de volslagen
verbaasde animator: “Jullie stelle-
De verraste Bernhard van Welzenes (links) ontvangt de Telematica Award uit handen van BTB-voorzitter Sijko Veninga.
tje boeven.”
“Telematica lijkt aanvankelijk een
onderwerp voor techneuten”, zei
scheidend BTB-voorzitter Sijko
Veninga. “Maar Bernhard houdt
ons van meet af aan voor dat je niet
technisch hoeft te zijn om voordeel
te hebben van moderne technieken. Er is visie voor nodig om te
Sinds de oprichting van stichting
Bureau Telematica Binnenvaart
in 2001 waren Veninga en Struijk
bestuurlijk verantwoordelijk.
Bode en Augustijn zijn op 6 januari benoemd als BTB-bestuurslid.
Een dag later is Bode, in de eerste
vergadering van het bestuur in zijn
nieuwe samenstelling, benoemd
als voorzitter. Augustijn gaat als
secretaris fungeren. Jan Struijk zal
in de loop van dit jaar terugtreden;
huidig bestuurslid Martin van Dijk
neemt dan de functie van penningmeester van hem over.
die ICT de binnenvaart te bieden
heeft, met name om schippers te
verlossen uit hun isolement. Email, internet en tal van andere
zinvolle toepassingen verbinden
de ‘varende eilanden’ in de binnenvaart inmiddels met de rest van de
samenleving. Schipperscentrum en
pastoraat zijn ook volop digitaal
‘Tomtom van de binnenvaart’ komt eraan
Nieuwe bestuursleden voor BTB
Voorzitter Sijko Veninga en penningmeester Jan Struijk stoppen
vanwege hun leeftijd beiden
als bestuurslid van de Stichting
Bureau Telematica Binnenvaart.
Ze worden opgevolgd door Ries
Bode en Annette Augustijn.
zien wat ICT-ontwikkelingen voor
bedrijf, gezin en samenleving op
termijn betekenen. En er schuilt
visie achter een jaarlijkse ontmoetingsdag over ICT.”
Veninga vervolgde: “Bernhard van
Welzenes belichaamt deze visie in
het bijzonder en omarmt enthousiast de nieuwe mogelijkheden
De Telematicadag is uitgegroeid
tot een belangrijk evenement voor
de moderne binnenvaart. De grote
opkomst dit jaar bewees dat eens te
meer. “Bernhard bewijst zich ieder
jaar opnieuw als onvermoeibare
aanjager van het organisatieteam,
vooral vanuit het menselijke perspectief”, aldus Veninga. “Hij legt
de lat hoog en dringt aan op concrete resultaten. En in bepaalde gevallen is hij ook de aanstichter van
ontwikkelingen.”
De BTB-voorzitter gaf als voorbeeld
de niet aflatende inspanningen
voor de ontwikkeling van ManOver-Boord-oplossingen. ‘Vanuit
zijn pastorale werk geconfronteerd
met verdrinkingen en vermissingen, zet hij zich daar met hart en
ziel in voor een apparaatje om vermiste drenkelingen onder water op
te sporen. Inmiddels is een indrukwekkend team hier mee bezig.’
Met het aantreden van de nieuwe
voorzitter wordt de bestuurlijke
relatie verstevigd met Stichting
Binnenvaart Netwerk Diensten,
waarvan Bode eveneens voorzitter is. Ook de relatie met de Nederlandse havenbeheerders wordt
geïntensiveerd.
Portbase
Ries Bode (58) is directeur van
Management in Motion in Zoetermeer. Dit bedrijf richt zich op interim- en programmamanagement
voor ICT-projecten. Hij is ruim 30
jaar actief in de ICT-sector. Bode
is onder meer lid van de raad van
commissarissen van Portbase.
Annette Augustijn is voorzitter van
Bureau Voorlichting Binnenvaart.
Zij is gepensioneerd topambtenaar van het Ministerie van I&M
en Rijkswaterstaat.
De communicatie tussen vaarwegbeheerders en -gebruikers
staat aan de vooravond van grote
veranderingen. Die conclusie kon
na afloop van de Telematicadag
in Nijmegen worden getrokken.
De voordelen zijn legio: betere
benutting van vaarwegen en
kunstwerken enerzijds en betere,
betrouwbare logistieke planning
voor binnenvaartondernemers en
verladers anderzijds.
Maar er is nog veel werk te verzetten en de materie is behoorlijk
ingewikkeld, maakte Cas Willems
duidelijk. Hij is de verantwoordelijke projectmanager bij Rijkswaterstaat Verkeers- en Watermanagement.
Cruciaal is bijvoorbeeld de uitwisseling van gegevens tussen de databases van de verkeerscentrales
en de computers aan boord.
Corridorgericht
Rijkswaterstaat probeert vaarweggebruikers op de best mogelijke
manier te bedienen, vertelde Willems. Daarom is gekozen voor
corridorgerichte bediening en
begeleiding van de scheepvaart
(in plaats van de objectgerichte
aanpak van voorheen). De scheepvaartbegeleiding op grote vaarwegen is verdeeld in corridors die
aansluiten bij de ladingstromen
en varroutes. Zodoende hoeven
schepen zich op hun route maar
één keer aan te melden en kunnen
ze vlotter doorvaren.
Onderdeel van de plannen is een
volledig nieuw ontworpen verkeerscentrale, waarvan de eerste
bij de Beatrixsluizen in Nieuwe-
gein staat. Een andere manier van
werken moet leiden tot betere benutting van de beschikbare capaciteit van vaarwegen, sluizen en
bruggen.
Reisplanner
Rijkswaterstaat bereidt traject- en
sluisplanning voor. Aan boord van
de schepen zijn dan reisplanners
nodig. Na een oproep aan producenten van elektronische kaarten,
hebben Periskal en Tresco Engineering de handschoen opgepakt.
Zij presenteerden tijdens de Telematicadag hun eerste reisplanners.
Zij oogsten lof van Cas Willems
voor wat de beide bedrijven al ontwikkeld hebben.
“We bouwen aan de Tomtom voor
de binnenvaart”, zei Willems.
“Het duurt langer gedacht maar
hij komt eraan.”
COLOFON
DE BINNENVAARTKRANT
ADRES REDACTIE EN ACQUISITIE
REDACTIE
SECRETARIAAT
DRUK
Advertenties worden geplaatst
is een vakblad voor de Rijn- en
‘s-Gravenweg 37A
Martin Dekker
Karin Hell (Office Manager,
Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf bv,
volgens onze leveringsvoorwaarden,
Binnenvaart met een oplage van
2901 LA Capelle aan den IJssel
Hoofdredacteur
Boekhouding)
Barneveld
gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam
23.000 exemplaren, verspreid in
T +31(0)10 414 00 60
M 06-22871516
Mariska Doornkamp
Nederland, België, Duitsland,
F +31(0)84 88 44 671
[email protected]
(Administratief medewerker)
Oostenrijk en Frankrijk, op plaatsen
[email protected]
U kunt onze verspreidpunten
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
waar ze binnen bereik liggen van
www.binnenvaartkrant.nl
Michel Gonlag
AAN DIT BLAD WERKTEN MEE
vinden op onze site;
eventuele fouten in de geplaatste
Eindredacteur
Frank Antonie van Alphen
www.binnenvaartkrant.nl
advertentie bij telefonisch
ACQUISITIE
M 06-53244445
Evert Bruinekool
doorgegeven teksten.
Een uitgave van Riomar BV
Johan Burggraaf (Sales Manager)
[email protected]
Jan Johan ten Have
Tevens dragen wij niet de
Uitgever: Michel Gonlag
Vanessa Lingsveld
Jan Hoek
verantwoording voor foutieve of
LAYOUT
Sarah de Preter
onvolledige informatie vermeld
Steven Chiang San Lin
Johan de Witte
in de leverancierslijsten.
opvarenden van binnenvaartschepen.
Ken Rijkers
Noud van der Zee
onder nr. 24241388.
VERSPREIDPUNTEN
De Binnenvaartkrant
12 januari 2016
18
Scheepsbenodigdheden Wenen
Wittig GmbH
Service
heeft een
nummer:
T
F
I
E
Herbekestraat 71
2620 Hemiksem
(Antwerpen)
03/877 55 28
[email protected]
Open Scheepvaartdagen 2016
2016
[email protected] www.osd-antwerpen.be
Maurice Peleman
+32 477 41 80 93
Joseph Romeijnders
+32 475 75 74 84
ANTWERPEN
maart
Tel.: 0043(0)1 7262249
www.phoenix-shipyard.be
18,19
en 20
SCHRIJF NU IN ALS EXPOSANT
0049 (0)2 03/93 27 30
0049 (0)2 03/93 27 3-66
http://www.wi-du.de
[email protected]
Davy Cloostermans
0472/29 44 09
[email protected]
Jimmy Cloostermans
0475/83 11 73
[email protected]
Facebook
facebook.com/phoenixshipyard
• Algemene scheepsreparaties en
nieuwbouw
• Klasse
• Hellingscapaciteit tot 6 schepen breed
(max. 145 m l x 22 m b)
• Industriële constructies:
capaciteit hallen:
L90 x B18 x H11 en L45 x B13 x H11
Hangar 29 - Waagnatie Antwerpen
Vraag vrijblijvend een offerte op maat
ALTIJD SCHERPE PRIJZEN BIJ:
Scheepselektro - Meet en regeltechniek Gespecialiseerd in
Tankmeet- en Tankalarminstallaties
o.a. Saab, Krohne, Brooks en Heinrichs. Ook leveren wij dek PC met
ons nieuwe Green Light automatische pompbedieningssysteem.
24 uur service, 7 dagen per week!
DOK 138 - Unit 4 . Boterhamvaartweg 2 B-2030 Antwerpen
T +32(0)3-2251444 F +32(0)3-2906646 M +32(0)4-78656736
[email protected] - www.femm.be
Reigersingel 10
2922 GP Krimpen a/d IJssel
Tel. werkplaats: 0180 - 551731
Noordeinde 3, Postbus 14
3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon (078) 681 41 77
Fax (078) 681 50 56
Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht
Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht
Telefoon (078) 612 48 33
Fax (078) 619 53 42
• Voor kleine tot ingrijpende
reparaties en compleet onderhoud
• Helling 120 meter
• Groot schroevendok
Mobiel: 06 - 53164125
06 - 53561008
Fax : 0180 - 599727
•
•
•
•
Scheepsluiken
Havenservice
Stalen vloeren
Alle reparaties boven de waterlijn