Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

download report

Transcript Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

Belastingdienst

Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

Bij het lenen, huren of leasen van een motorrijtuig met een buitenlands kenteken

Vanaf 1 januari 2015

1 Waarom dit formulier?

Bent u ingezetene van Nederland? En hebt u voor een periode van niet langer dan vier jaar een motorrijtuig met buitenlands kenteken ter beschikking (u huurt, leaset of leent een auto of motor). En wilt u met dit motorrijtuig in Nederland gebruik maken van de openbare weg? Dan betaalt u belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) over deze periode. Vanaf de ingangsdatum van de periode van terbeschikkingstelling moet u bpm betalen. Vanaf de einddatum van de periode van terbeschikkingstelling kunt u bpm terugvragen. Met dit formulier doet u aangifte bpm en verzoekt u om teruggaaf bpm.

Uw gegevens

De bedragen van de aangifte en het verzoek om teruggaaf verrekenen wij met elkaar. Het verschil moet u betalen.

Meer informatie

Lees eerst de Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm. Hebt u daarna nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Naam (en voorletters) Postcode Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres

2

2a

Gegevens contract

Naam van de onderneming of persoon die het motorrijtuig 2c Vestigingsplaats – –

*150160701*

1 5 0 1 6 0 7 0 1 – –

02 van 05

3

3a

Gegevens motorrijtuig

Soort motorrijtuig Personenauto Bestelauto Kampeerauto 3c Type en uitvoering 3g 3h CO2-uitstoot in gram/km Datum eerste toelating cc kW – gr/km – Nee 3j 3k Carrosserie

Bijvoorbeeld sedan, stationwagon of suv

Aantal deuren inclusief achterklep 3l Kenteken 3m Voertuigidentificatienummer

(chassis-/framenummer)

Benzine Anders, namelijk

4 Te betalen bpm

4a

Bereken de bpm in het formulier ‘Berekening bpm bij de aangifte en melding bpm’ en voeg dat bij deze aangifte. Kruis aan of u kiest voor het bruto bpm-bedrag of het historisch bruto bpm-bedrag. U mag het laagste van deze twee bedragen gebruiken voor de verdere berekening.

Bruto bpm-bedrag Historisch bruto bpm-bedrag

€ €

periode

(zie toelichting)

– – 4b 4c Bedrag van de teruggaaf

(zie toelichting)

Saldo te betalen bpm

€ €

5 Ondertekening –

– – Handtekening Aantal bijlagen

Schrijf (exlusief Berekening bpm)

Let op!

Zet op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer of btw-nummer.

*150160702*

1 5 0 1 6 0 7 0 2

03 van 05

Algemene toelichting

Met dit formulier doet u tegelijkertijd aangifte bpm en verzoekt u om teruggaaf bpm. Lever het formulier met de bijlagen in bij een van de bpm-aangifte punten. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de adressen van de bpm-aangiftepunten. De bijlagen die wij nodig hebben om uw Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm in behandeling te nemen zijn: – het formulier ‘Berekening bpm’ – een kopie van het ondertekende huur- of leasecontract waaruit blijkt welke periode u met het motorrijtuig in Nederland van de weg gebruik maakt – een kopie van het contract bij niet-commerciële terbeschikking stelling. Dit contract moet zowel door degene die het motorrijtuig aan u ter beschikking stelt en door u zijn ondertekend Het huur- of leasecontract moet in het Nederlands of Engels zijn opgesteld of er moet een vertaling in een van deze twee talen worden meegeleverd.

Na het inleveren van dit formulier

Na het inleveren van dit formulier controleren wij de gegevens. Daarna ontvangt u van ons een beschikking en een ‘Betaalbericht’. Hierin staan onder meer het te betalen bedrag en het betalings kenmerk. Met deze gegevens kunt u de bpm betalen.

U kunt de bpm op twee manieren via uw bank betalen: – via een ‘reguliere’ elektronische overboeking – via een zogenaamde ‘spoedbetaling’ Voor een spoedbetaling rekent uw bank extra kosten. U moet deze kosten zelf betalen.

U mag pas van de openbare weg in Nederland gebruik maken als u het verschuldigde bedrag betaald hebt.

Wijziging periode van gebruik volgens contract

Is de periode van gebruik in Nederland langer dan de periode waar over bpm is berekend? Dan moet u dit schriftelijk melden. Hierna ontvangt u van ons een naheffingsaanslag (zonder boete) over het langere gebruik. Als de periode van gebruik korter is, kan een aan vullend verzoek om terug gaaf worden ingediend. U kunt de melding of het aanvullend verzoek om teruggaaf sturen naar de inspecteur waarvan u de beschikking hebt ontvangen.

Huur of lease

Onder huur of lease wordt verstaan huur of lease door een particulier of ondernemer van een verhuurbedrijf of leasemaatschappij.

Niet-commerciële terbeschikkingstelling

Niet-commerciële terbeschikkingstelling is het aan u zonder betaling ter beschikking stellen van een auto of motor. U moet hiervan – net zoals bij huur of lease – een contract op laten stellen.

Buitenland

Onder buitenland wordt verstaan een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Motorrijtuigenbelasting

Als u in Nederland gebruik wil maken van de openbare weg, moet u ook motorrijtuigenbelasting betalen. U kunt aangifte doen met het formulier ‘Aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken’.

Brengt u een personenauto, motor of bestelauto buiten Nederland? Dan kunt u, nadat u het motorrijtuig hebt teruggebracht naar het buitenland, de betaalde motorrijtuigenbelasting terugvragen met het formulier ‘Verzoek motorrijtuigenbelasting verrekening of teruggaaf’.

Beide formulieren kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl.

Afronden in uw eigen voordeel

U mag het bedrag dat u terugvraagt in uw eigen voordeel afronden op hele euro’s.

Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm 1 Uw gegevens

Vul hier de gegevens in van degene die het voertuig in Nederland gebruikt. Dit kan ook een rechtspersoon zijn. Bent u ondernemer? Vul dan hier de gegevens van de onderneming in en vermeld uw btw-nummer. In alle andere gevallen vermeldt u het burgerservice nummer.

Ondertekent iemand anders dan uzelf de aangifte? Vul hier dan de gegevens van de ondertekenaar in.

Contactgegevens

Om u snel van dienst te kunnen zijn communiceren wij met u via e-mail. Als u bpm moet betalen ontvangt u van ons na controle van de aangifte een ‘Betaalbericht’ (zie de Algemene toelichting). Ook als wij afwijkingen in uw aangifte constateren gebruiken wij e-mail. Vult u geen e-mailadres in? Dan gebruiken wij uw postadres. Dit kan de afgifte van uw kentekenbewijs vertragen.

2 Gegevens contract Naam van de onderneming of persoon die het motorrijtuig ter beschikking stelt

Vul hier de gegevens in van de onderneming waarvan u het motorrijtuig hebt gehuurd of geleased of van degene van wie u het motorrijtuig hebt geleend.

Begindatum contract

Vanaf deze datum moet u bpm betalen.

Einddatum contract

Vanaf deze datum hoeft u geen bpm meer te betalen.

04 van 05

Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

(vervolg)

3 Gegevens motorrijtuig Soort motorrijtuig

Personenauto’s zijn alle motorrijtuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van autobussen, vrachtauto’s en bestelauto’s. Kampeer auto’s zijn personenauto’s voor de Belastingdienst. Motoren zijn motor rijtuigen op twee wielen. Motoren met een zijspan, trikes en quads worden voor de Wet bpm als motoren beschouwd.

Type en uitvoering

Vermeld het type en de uitvoering van het motorrijtuig zo uitgebreid mogelijk.

CO2-uitstoot bepalen

De CO2-uitstoot van een personenauto met een Europese typegoed keuring staat in het kentekenregister van de RDW. De RDW vermeldt de CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.

Heeft de RDW geen CO2-uitstoot bepaald voor de auto?

Dan stelt de Belastingdienst de CO2-uitstoot vast op 350 gr/km voor een benzineauto of 302 gr/km voor een dieselauto. Tenzij u de CO2-uitstoot kunt aantonen op de hieronder beschreven manier.

U kunt de CO2-uitstoot alleen aantonen met:

– de Europese typegoedkeuring (ETG) van de auto – de individuele goedkeuring voor de auto door de RDW Bij de keuring moet u dan het emissiecertificaat en/of het bijbehorende testrapport overleggen.

– het testrapport van een individuele keuring van de auto door bijvoorbeeld TNO – het certificaat van overeenstemming (CVO) – een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd Het brandstofverbruik moet dan zijn gemeten volgens de reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (ECE101-00).

Kenteken

Vul het kenteken in dat op het buitenlandse kentekenbewijs staat.

4 Te betalen bpm Te betalen bpm

Het te betalen bpm-bedrag rekent u uit met het formulier ‘Berekening bpm’.

Berekening bpm bestelauto’s

U kunt het formulier ‘Berekening bpm’ ook gebruiken voor bestel auto’s. Vul dan bij vraag 2d ’Kampeerauto met dieselmotor’ of ’Kampeerauto zonder dieselmotor’ in (afhankelijk van de brand stof soort van de bestelauto). U ziet dan hoeveel bpm u voor uw bestel auto moet betalen

Historisch bruto bpm-bedrag

Het historisch bruto bpm-bedrag is het bruto bpm-bedrag dat gold in de periode tussen het tijdstip waarop uw gebruikte motorrijtuig voor het eerst (in het buitenland) in gebruik werd genomen en het tijdstip van aangifte. U mag het laagste tarief uit deze periode kiezen. Is het historisch bruto bpm-bedrag lager dan het bruto bpm-bedrag dat u hebt berekend op het formulier ‘Berekening bpm’? Dan mag u dit historisch bruto bpm-bedrag gebruiken om te berekenen hoeveel bpm u moet betalen. Gebruikt u het historisch bruto bpm-bedrag? Kruis dit dan aan op het aangifteformulier. U rekent het historisch bruto bpm-bedrag zelf uit. Ga daarbij uit van de catalogusprijs die u hebt berekend op het aangifte-, berekenings- of meldingsformulier. Corrigeer dit bedrag voor voorzieningen die de catalogusprijs verhogen of verlagen. Gebruik daarbij de regels die van toepassing waren in de periode tussen het tijdstip van de eerste ingebruikname (in het buitenland) en het tijdstip van aangifte. Vervolgens past u het door u zelf te kiezen bpm-tarief aantoe dat in die periode gold. De begindatum van deze periode zet u in het invulveld op het aangifteformulier. Stuur de berekening van het historisch bruto bpm-bedrag mee als bijlage bij de aangifte. Op www.belastingdienst.nl vindt u een overzicht van de historische tarieven vanaf 1 januari 1993.

Datum eerste toelating

Deze datum van de eerste registratie of de eerste ingebruikname staat op een eerder afgegeven kentekenbewijs. Dat is het buitenlands kentekenbewijs. Staat deze datum niet op het kentekenbewijs of hebt u geen kentekenbewijs? Neem dan de laatste dag van het jaar waarin het motorrijtuig is gemaakt.

Bedrag van de teruggaaf

Het bedrag van de teruggaaf (4b) is het saldo van de het bruto bpm bedrag (2d uit de Berekening bpm) min het bedrag dat u berekent met de tabel hieronder.

Carrosserie

Vul u de carrosserievorm in. Dit kan bijvoorbeeld zijn: sedan, stationwagen, hatchback, coupé, cabriolet, mpv, suv en dergelijke.

Voertuigidentificatienummer

Het voertuigidentificatienummer (chassis-/framenummer) bestaat meestal uit 17 posities. Bereken het bedrag van de vermindering als volgt: – bepaal de periode tussen de datum waarop het contract van de personenauto, motor of bestelauto inging (2i) en de datum waar op het contract van de personen auto, motor of bestelauto beëindigd is (2j) – bepaal met de tabel het percentage bij die periode – vermenigvuldig dit percentage met het bruto bpm-bedrag (2d uit de Berekening bpm)

05 van 05

Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

(vervolg)

Tabel kortingspercentage

Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode verstreken van ten minste

0 dagen 1 maand 3 maanden 5 maanden 9 maanden 1 jaar en 6 mnd 2 jaar en 6 mnd 3 jaar en 6 mnd 4 jaar en 6 mnd 5 jaar en 6 mnd 6 jaar en 6 mnd 7 jaar en 6 mnd 8 jaar en 6 mnd 9 jaar en 6 mnd

maar minder dan

1 maand 3 maanden 5 maanden 9 maanden 1 jaar en 6 mnd 2 jaar en 6 mnd 3 jaar en 6 mnd 4 jaar en 6 mnd 5 jaar en 6 mnd 6 jaar en 6 mnd 7 jaar en 6 mnd 8 jaar en 6 mnd 9 jaar en 6 mnd

dan is het percentage

0 8 14 19 28 41 52 62 71 76 81 85 89 92

Tel daar bij op voor iedere maand die helemaal of voor een deel is verstreken sinds de periode uit de eerste kolom

8 3 2,5 2,25 1,444 0,917 0,833 0,75 0,416 0,416 0,333 0,333 0,25 0,083

Rekenvoorbeeld 1: Gebruikte personenauto, motor of bestelauto met buitenlands kenteken

Een gebruikte personenauto heeft als datum van eerste toelating in het buitenland 6 juni 2006. Op 8 april 2011 wordt deze auto voor het eerst gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus 4 jaar, 10 maanden en 2 dagen oud. In verband met het gebruik van de Nederlandse wegen is er € 7.000 aan bpm betaald. Het bruto bpm bedrag is € 20.589. Vanaf 19 november 2013, dus 2 jaar en ruim 7 maanden nadat het motorrijtuig voor het eerst werd gebruikt op de Nederlandse wegen, wordt de auto niet langer gebruikt door de Nederlands ingezetene in Nederland.

De teruggaaf wordt als volgt berekend: Op 8 april 2011 was de auto ten minste 4 jaar en 6 maanden, maar nog geen 5 jaar en 6 maanden oud. Voor deze eerste gebruiksmaand is het verminderingspercentage 0,416%. Dit geldt ook voor de volgende 7 gebruiksmaanden. Aan het begin van de 9e gebruiks maand, op 8 december 2011, zijn er voor deze auto 5 jaar en 6 maanden voorbij. Het verminderingspercentage voor deze gebruiks maand is 0,416%. Dat geldt ook voor de 10e tot en met de 32e gebruiksmaand. Voordat de auto 7 jaar en 6 maanden oud is, wordt de auto buiten Nederland gebracht. Het totale verminderings percentage is nu: 32 x 0,416% = 13,31%. Het bedrag van de teruggaaf is dan: € 7.000 -/- 13,31% x 20.589 = € 4.259,60, afgerond € 4.260.

Gebruik korter dan 3 maanden

Voor een personenauto, motor of bestelauto die korter dan drie maanden in Nederland is gebruikt, berekent u de teruggaaf per dag. U berekent de vermindering voor de volle maanden volgens de hoofd regel. Voor de laatste gebruiksmaand deelt u de vermindering die volgens de hoofdregel zou gelden door dertig. De uitkomst hiervan vermenigvuldigt u met het aantal dagen van die maand dat de personen auto, motor of bestelauto in Nederland is gebruikt.

Rekenvoorbeeld 2: Gebruik korter dan 3 maanden

De datum van eerste toelating voor een gebruikte personenauto is 28 april 2012. Op 9 januari 2013 wordt deze auto voor het eerst gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus ruim 8 maanden oud. Voor het gebruik van de Nederlandse wegen wordt € 38.000 aan bpm betaald. Het bruto bpm-bedrag is € 50.000. Op 3 maart 2013, dus 1 maand en 22 dagen nadat het motorrijtuig voor het eerst op de Nederlandse wegen werd gebruikt, wordt de auto niet langer gebruikt door de Nederlands ingezetene in Nederland.

De teruggaaf wordt als volgt berekend: Aan het begin van de eerste maand dat de auto in Nederland werd gebruikt, op 9 januari 2013, was de auto ten minste 5 maanden, maar nog geen 9 maanden oud. Het bijbehorende verminderings percentage is 2,25%. In de tweede gebruiksmaand wordt de auto buiten Nederland gebracht. Voor deze maand wordt het bedrag van de vermindering daarom per dag berekend. Volgens de hoofdregel zou voor deze gebruiksmaand een verminderingspercentage gelden van 1,444%, omdat de auto bij de aanvang van deze maand al 9 maanden oud is. In deze laatste maand is de auto 21 dagen in Nederland gebruikt. Het totale verminderingspercentage komt dan op 2,25% + 21/30 x 1,444% = 3,26%. Het bedrag van de teruggaaf wordt € 38.000 -/- 3,26% x 50.000 = € 36.370.

5 Ondertekening

Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld en onderteken het. Lever het formulier met de bijlagen in bij een van de bpm aangifte punten. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de adressen van de bpm-aangiftepunten.