Introductieformulier - Halte Goffert Nijmegen

download report

Transcript Introductieformulier - Halte Goffert Nijmegen

Introductie nieuwe medewerker project NGOF
Naam:
________________Werkgever: ________________
Adres:
________________Functie:
VERPLICHTE PBM’s
________________
Woonplaats: ________________Cal. tel.nr. ________________
VERPLICHT AFVINKEN EN ONDERTEKENEN:
Introductieboekje ontvangen;
In bezit Digitaal Veiligheidspaspoort DVP (eigen of dagpas);
In bezit VCA
BHV
Hoogwerkercertificaat (kopie toevoegen)
U dient zich bij aanvang van de werkzaameden aan te melden en bij einde van de
werkzaamheden af te melden;
In bezit PBM (minimaal witte of gele veiligheidshelm, veiligheidsschoeisel, gele
veiligheidshes-/jas); deze dienen ten allen tijde gedragen te worden;
Indien de werkzaamheden daar aanleiding voor geven, dienen de daarvoor benodigde
PBM’s gedragen te worden (gehoorbescherming, adembescherming, valgordel, bril etc);
V&G-plan Calamiteitenplan en Alarmkaart aanwezig in de keet;
In elke keet hangt een brandblusser en EHBO trommel. In de Uitvoerderskeet hangt een
AED;
In dienst zijnde sporen zijn met hekken afgezet en worden niet betreden;
Neerbosscheweg niet oversteken! Volg de route over het viaduct via het perron;
In alle keten geldt een Rookverbod;
Signalering onveilige situaties en (bijna) incidenten altijd direct melden bij de uitvoerder.
De nieuwe medewerker verplicht zich door ondertekening bij zijn/haar werkzaamheden de projectvoorschriften en
gedragsregels in acht te nemen, zoals in het projectinformatieboekje vermeld en/of mondeling besproken. Tevens
verklaart hij hierbij de bovenstaande informatie te hebben ontvangen en alle PBM’s volgens instructie te gebruiken.
Instructie gegeven door:
Ondertekening door Werknemer:
Handtekening:
Handtekening:
Datum van vandaag invullen:
-
-
2014.
Kopie ID/DVP/VCA vast nieten aan dit formulier!