Devrinol 45 SC

download report

Transcript Devrinol 45 SC

45SC
Devrinol® 45SC is een onkruidbestrijdingsmiddel op
basis van Napropamide in de teelt van bloemkool,
broccoli en sluitkoolachtigen.
Member of the UPL Group
Devrinol® 45SC is een onkruidbestrijdingsmiddel op basis van Napropamide in de teelt van bloemkool, broccoli en
sluitkoolachtigen. Devrinol® 45SC is een langwerkend bodemherbicide en wordt toegepast voor het planten.
Formulering
het planten bij bewolkt weer of ‘s-avonds. 4-8
volg- of vervanggewassen. Het advies is om
Werkzame stof: Napropamide 450 g/l.
uur na spuiten 3-5 cm inwerken of inregenen.
bij een nateelt na kool waarin Devrinol® 45SC
Formulering: SC SUSPENSIE CONCENTRAAT
Watervolume: 200-400 l/ha.
is toegepast een kerende grondbewerking toe
oftewel “flowable formulering”.
te passen waardoor de kans op vervolgschade
Werking
Werkingsspectrum Devrinol 2,8 L/ha
inwerken voor planten.
Op dit moment is er onvoldoende ervaring met
Devrinol® 45SC is toegelaten in:
Bloemkool, broccoli en sluitkoolachtigen zoals;
Goede werking
Matige werking
positief advies te kunnen geven.
spruitkool, spitskool, rode kool, witte kool,
Grassen
Kleefkruid
Wanneer de koolteelt mislukt kunnen koolzaad,
groene kool en savooie kool.
Graanopslag
Kleine Brandnetel
bladrammenas, gele mosterd of peulvruchten
Straatgras
Varkensgras
als vervangend gewas geteeld worden.
Akkerviooltje
Zwarte Nachtschade
Paarse Dovenetel
(Akker) Ereprijs
Dosering
- Systeem A: Devrinol® 45SC 2,8 L/ha (1x per
jaar onderwerken voor planten);
gevolgd door mechanische of chemische correctie na planten.
- Systeem B: Devrinol 45SC 2,0 L/ha (1x per
®
jaar onderwerken voor planten);
na planten Butisan® S 1,0-1,5 L/ha.
Vanaf 3 weken na planten is een correctiebespuiting tegen gekiemd onkruid mogelijk
met Vivendi 100 (Clopyralid 100 g/l SL)
0,5-1,0 L/ha.
de nateelt van bloembollen om hierover een
Veiligheidstermijn
Door het toepassingstijdstip (voor planten) is
Kamille
er geen veiligheidstermijn van toepassing voor
Klein Kruiskruid
Devrinol® 45SC.
Knopkruid
Melganzevoet
Disclaimer
Muur
Ondanks de aandacht die wij aan deze
Papegaaienkruid
publicatie hebben besteed, kan AgriChem B.V.
Perzikkruid
geen aansprakelijkheid accepteren voortvloei-
Zwaluwtong
ende uit enige fout en/of onvolledigheid van
Nawerking
de in deze publicatie vermelde tekst. Lees het
In verband met de lange nawerking van
etiket steeds goed, alvorens het product te
Toepassing
Devrinol® 45SC in de bodem moet rekening
gebruiken.
Spuiten op een onkruidvrije bodem kort voor
gehouden worden met kans op schade aan
www.agrichem.nl
AgriChem bv
I
Koopvaardijweg 9
I
4906 CV Oosterhout (NB)
I
Nederland
I
T +31 (0)162 431931
I
F +31 (0)162 456797
I
E [email protected]
04/2014
Gewassen
zeer klein is.
®