creatieve therapie - Arteveldehogeschool

download report

Transcript creatieve therapie - Arteveldehogeschool

BACHELOR
NA
BACHELOR
creatieve
therapie
beeldende therapie
danstherapie
dramatherapie
muziektherapie
Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op
een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch op
weg gaan?
Ga voor Bachelor na bachelor in de creatieve therapie en
kies de optie die het best bij jou past: beeldende, drama-,
muziek- of danstherapie.
Deze opleiding streeft een dubbele doelstelling na. Ten eerste ga je dieper in
op de zelfdefinitie van de creatief therapeut. Ten tweede verwerf je creatieftherapeutische kennis, vaardigheden en attitudes. Je focust hierbij op een
van de volgende opties: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie of
muziektherapie.
De (diploma)vereisten en de procedure om te starten vind je verder in deze folder.
2
“De opleiding is een bad waarin je ondergedompeld
wordt. Soms mee met de stroom, soms overspoeld
door een golf.”
3
Waarom deze opleiding?
"De benaming ‘Creatieve therapie’ overkoepelt de
gespecialiseerde behandelvormen beeldende therapie,
danstherapie, dramatherapie en muziektherapie. Deze
worden gebruikt bij het behandelen van cliënten met
psychosociale problemen en/of psychiatrische
stoornissen, waarbij het medium beeldend, dans, drama of
muziek op een methodische wijze wordt ingezet."
De opleiding creatieve therapie wil optimaal inhoud geven
aan wat therapie is. Dit wil zeggen dat ze de menselijke
existentie als onderwerp beschouwt en bestudeert.
(Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, 2009)
De opleiding Bachelor na bachelor in de creatieve therapie
biedt onderwijs aan in de vier Europees erkende media:
de student kiest ervoor om zich te ontwikkelen tot
beeldend therapeut, danstherapeut, dramatherapeut
of muziektherapeut. Hierbij hanteert de opleiding de
lacaniaanse psychoanalyse als oriënterend kader voor de
verschillende aspecten die deel uitmaken van de praktijk van
de creatief therapeut.
Creatieve therapie is een therapeutische opleiding, gericht
op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. Binnen
de creatieve therapie gaat het, in tegenstelling tot andere
therapieën, om een eenheid van medium en psyche.
“Dit is een heel intensieve
reis. De opleiding stopt niet
als de lessen gedaan zijn.”
4
Organisatie
De vier media worden afwisselend per twee per
academiejaar aangeboden:
- 2015-2016: beeldende therapie en dramatherapie
- 2016-2017: danstherapie en muziektherapie
Het voortraject bedraagt maximaal 28 studiepunten en
wordt over één academiejaar gespreid.
De bachelor na bachelor in de creatieve therapie omvat 60
studiepunten en wordt over twee academiejaren gespreid.
Het voortraject en de daaropvolgende bachelor-nabacheloropleiding worden pas georganiseerd bij een
minimum ingeschreven aantal studenten van 36.
STudieGeld
Het studiegeld was op het moment van de publicatie van
deze brochure nog niet gekend. Het correcte bedrag vind je
op www.arteveldehogeschool.be/creatieve-therapie.
“De lesgevers dagen je voortdurend uit. Ze
confronteren je soms met wat je zelf niet
wil weten. Dat kan hard zijn, maar achteraf
zal blijken dat je heel waardevolle lessen
meegekregen hebt.”
5
VOOR WIE?
De opleiding richt zich in de eerste plaats tot professionele
zorgverstrekkers met relevante beroepservaring. Ook
pas afgestudeerden kunnen - mits de juiste motivatie inschrijven.
Je kan instromen als je een diploma Bachelor in de
ergotherapie behaald hebt. Studenten uit andere
opleidingen volgen (minstens een gedeelte van) het
voortraject. Vrijstellingen op basis van EVK (eerder
verworven kwalificaties) of EVC (elders verworven
competenties) zijn mogelijk. Alle kandidaat-studenten
(ook ergotherapeuten) doorlopen deze instroomprocedure.
Je inschrijving is afhankelijk van het resultaat van de
instroomprocedure, een onderzoek naar de bekwaamheid
van de student om deze bachelor-na-bacheloropleiding te
volgen.
Je kan het voortraject voor de opleiding starten als je in
het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma uit een
van de volgende studiegebieden:
— een master- of bachelordiploma behaald aan een
universiteit in het studiegebied:
-geneeskunde
- lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen
en kinesitherapie
- psychologie en pedagogische wetenschappen
6
- sociale gezondheidswetenschappen
-kunstwetenschappen
- wijsbegeerte en moraalwetenschappen
— een bachelor- of masterdiploma behaald aan een
hogeschool in het studiegebied:
-gezondheidszorg
-onderwijs
- sociaal-agogisch werk
- audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject
beeldende therapie)
- muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten
muziektherapie of dramatherapie)
- muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie)
Studieduurverkorting of vrijstelling op basis
van eerder verworven kwalificaties (EVK)
Op www.arteveldehogeschool.be/creatieve-therapie vind
je de EVK-gids. Deze geeft een duidelijk overzicht van de
EVK-procedure. Je stuurt zo snel mogelijk je aanvraag met
de nodige bewijsstukken naar [email protected]
arteveldehs.be.
Aanmeldingsprocedure
Ben je geïnteresseerd? Volg dan de verplichte
aanmeldingsprocedure op www.arteveldehogeschool.be/
creatieve-therapie.
Studenten over de opleiding
"Het gevoel 'niets moet, alles mag'
stelt mij enorm gerust. Ik voel me vrij
om te experimenteren."
"Groeien als therapeut in een medium
is herkennen, herinneren en intens
voelen."
"Door de feedback van de groep leerde
ik het onderscheid maken tussen een
groep dragen en me afreageren."
7
opleidingsprogramma 2015 - 2016 bachelor na bachelor in de creatieve therapie
De onderwijsactiviteiten vallen enkel op
maandag en/of vrijdag zodat de opleiding te
combineren is met werken.
voortraject
Semester
SEM 1
16 SP
Studiepunten (SP)
Studiepunten geven aan hoe zwaar een
opleidingsonderdeel (= ‘vak’) weegt binnen een
opleiding. Het geeft je een idee hoeveel uur
je moet werken (naar de les gaan, studeren,
taken maken en groepsopdrachten) aan een
opleidingsonderdeel in één academiejaar.
Opleidingsonderdeel
Een afgebakend geheel van onderwijs-, leeren evaluatieactiviteiten dat gericht is op het
verwerven van welomschreven competenties
inzake kennis, inzicht, vaardigheden en
attitudes. Een opleidingonderdeel kan bestaan
uit één of meerdere leereenheden.
SEM 2
12 SP
nr
opleidingsonderdeel
met eventueel leereenheden (LE)
SP
VTH
1
Kunstgeschiedenis
4
neen
2
Algemene psychopathologie
4
neen
3
Therapeutische referentiekaders:
inleiding
LE: gedragstherapie, systeemtherapie,
cliëntgerichte therapie
LE: psychoanalyse
4
neen
4
Mediumspecifiek handelen: basis 1
(keuze *) Dramatherapie: basis 1
(keuze *) Beeldende therapie: basis 1
(keuze **) Danstherapie: basis 1
(keuze **) Muziektherapie: basis 1
4
neen
5
Groepstherapie: theorie
3
neen
6
Creatieve therapie en het werkveld
LE: verkenning van het werkveld
LE: creatieve therapie: basis
4
Mediumspecifieke handelen: basis 2
(keuze *) Dramatherapie: basis 2
(keuze *) Beeldende therapie: basis 2
(keuze **) Danstherapie: basis 2
(keuze **) Muziektherapie: basis 2
5
7
2
2
neen
1
3
* keuzetrajecten in academiejaar 15-16. Je kiest een van beide.
** keuzetrajecten in academiejaar 16-17. Je kiest een van beide.
*** mediumspecifiek handelen basis 1 dient eerst gevolgd te worden.
8
***
bachelor na bachelor in de creatieve therapie
Semester
nr
opleidingsonderdeel
met eventueel leereenheden (LE)
SP
SEM 3
15 SP
8
Filosofie en psychologie van de kunst
3
1
9
Psychopathologie vanuit de psychoanalyse
4
2,3
10
Creatieve therapie: verdieping
3
1,2,3,4,6,7
11
Mediumspecifiek handelen: verdieping 1
(keuze **) Danstherapie: verdieping 1
(keuze **) Muziektherapie: verdieping 1
(keuze *) Dramatherapie: verdieping 1
(keuze *) Beeldende therapie: verdieping 1
5
1,2,3,4,5,6,7
SEM 4
15 SP
SEM 5 en 6
30 SP
VTH
12
Therapeutische referentiekaders: verdieping
3
3
13
Groepstherapie: praktijk
3
5
14
Mediumspecifiek handelen: verdieping 2
(keuze **) Danstherapie: verdieping 2
(keuze **) Muziektherapie: verdieping 2
(keuze *) Dramatherapie: verdieping 2
(keuze *) Beeldende therapie: verdieping 2
4
1,2,3,4,5,6,7
15
Stagepraktijk 1
5
1,2,3,4,5,6,7
16
Stagepraktijk 2
LE: gevalstudies
LE: mediumspecifiek handelen: integratie
LE: stage
22
6
6
10
1 t.e.m. 15
17
Bachelorproef
8
1 t.e.m. 15
Volgtijdelijkheid (VTH)
Voor sommige opleidingsonderdelen is er volgtijdelijkheid. Je kunt pas
inschrijven voor bepaalde
opleidingsonderdelen nadat
je reeds een creditbewijs
verworven hebt voor andere
opleidingsonderdelen. Zo moet
je bijvoorbeeld het creditbewijs
voor het opleidingsonderdeel
‘stagepraktijk 1’ verworven
hebben alvorens te
kunnen starten met het
opleidingsonderdeel
‘stagepraktijk 2’.
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. de meest recente informatie vind je altijd op www.arteveldehogeschool.be.
9
FOTO “Ik beweeg niet vanuit mijn hoofd,
+ Quoteik beweeg vanuit mijn lichaam.”
"Ik beweeg niet vanuit mijn hoofd, ik beweeg vanuit mijn
lichaam."
10
Studeren en werken
Indien je werknemer bent kan je in aanmerking komen
voor betaald educatief verlof (BEV). Het aantal uren BEV
is wettelijk geregeld. Overleg met je werkgever over
de mogelijkheden en de recente ontwikkelingen inzake
betaald educatief verlof. Werknemers die in Vlaanderen
of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, kunnen
opleidingscheques aanvragen. Je kan de cheques combineren
met betaald educatief verlof of met tijdskrediet. Meer
informatie vind je op www.vdab.be/opleidingscheques.
Interesse?
We raden je aan om een van onze infodagen bij te wonen.
Je ontvangt dan alle praktische en inhoudelijke informatie.
Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met de
verantwoordelijke instroom via [email protected]
arteveldehs.be.
Wij kijken er alvast naar uit jou te mogen ontmoeten!
Inschrijven
De inschrijvingslocatie, info en openingsuren vind je
via www.arteveldehogeschool.be/creatieve-therapie/
aanmelden-en-inschrijven.
Bij je inschrijving breng je de volgende documenten mee:
1) je identiteitskaart
2) je diploma
3) het advies van de adviesdag
4) het vereiste studiegeld (betaling uitsluitend met
Bancontact)
De opleiding is een door de overheid gedeeltelijk
gefinancierde bachelor-na-bacheloropleiding. Het studiegeld
vind je terug op www.arteveldehogeschool.be. De bedragen
zijn indicatief en onder voorbehoud van definitieve
goedkeuring van de ter zake geldende Vlaamse regelgeving
en de definitieve vaststelling van de inschrijvingsgelden
door het hogeschoolbestuur.
11
12
Tewerkstelling
Creatief therapeuten gaan aan de slag binnen een breed
scala aan werkvelden. Je kan terecht in de intramurale
gezondheidszorg, de semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale en/
of fysieke beperking.
zin om nog verder te studeren?
De Arteveldehogeschool biedt naast deze bachelorna-bachelor nog andere mogelijkheden om je kennis te
verbreden of te verdiepen: een (tweede) professionele
bachelor, een andere bachelor-na-bacheloropleiding en
verschillende postgraduaten en bijscholingen.
Ook bij orthopedagogische instellingen zien ze je graag
komen: in het buitengewoon onderwijs en de bijzondere
jeugdzorg bijvoorbeeld. Ook welzijnswerk is een optie. Of
verkies een job bij een justitiële instelling?
Meer info vind je op www.arteveldehogeschool.be. Ook
binnen de Associatie Universiteit Gent vind je heel wat
bachelor-, master- en vervolgopleidingen die aansluiten bij
jouw diploma. Meer info op www.ugent.be/studiekiezer.
Je kan natuurlijk ook aan de slag als zelfstandig creatief
therapeut.
Extra mogelijkheden vind je via www.onderwijskiezer.be en
www.hogeronderwijsregister.be.
ARTEVELDEHOGESCHOOL
ARTEVELDEHOGESCHOOL: denk. doe. word.
Aan de Arteveldehogeschool denk én doe je: al onze opleidingen
combineren theorie en praktijk. Eerst bouw je competenties op
vanuit een stevige wetenschappelijke basis, vervolgens pas je deze
toe in realistische praktijksituaties. We coachen je gedurende het
hele traject: zo word jij een topprofessional, die elke dag groeit.
Actie!
Vanaf de eerste week vlieg je erin. Je gaat zelf aan de slag met
praktijkopdrachten, cases en groepswerken. Via stages en je
bachelorproef (in binnen- of buitenland) proef je volop van het
échte werk. Alle opleidingen hanteren een semestersysteem
waardoor je de studielast kan spreiden.
Studentenvoorzieningen
Zoek je een kot, een fiets of sport en cultuur? Heb je het financieel
of emotioneel even moeilijk? Of heb je gewoon een praktische
vraag? Onze dienst studentenvoorzieningen staat voor je klaar!
Check www.arteveldehogeschool.be/studentenvoorzieningen.
Sterk diploma
Wist je dat de Vlaamse Hogescholenraad (zie www.vlhora.be)
heel wat van onze opleidingen aanduidt als de beste in hun vakgebied? Met een diploma van de Arteveldehogeschool zien werkgevers je dus graag komen. 97% van onze afgestudeerden heeft
binnen het jaar een job te pakken. Studeer je liever verder? Dan
vormt je bachelordiploma een stevige basis voor een master- of
andere vervolgopleiding.
OPleidingen aan de Arteveldehogeschool
bachelor - bedrijfsmanagement - officemanagement
- communicatiemanagement - journalistiek - grafische
en digitale media - sociaal werk - pedagogie van
het jonge kind - kleuteronderwijs - lager onderwijs
- secundair onderwijs - ergotherapie - logopedie
en audiologie - podologie - verpleegkunde vroedkunde - mondzorg (onder voorbehoud van
goedkeuring) bachelor na bachelor - creatieve
creatieve
therapie - buitengewoon onderwijs - oncologische
verpleegkunde - schoolontwikkeling - zorgverbreding
en remediërend leren postgraduaten en
bijscholingen hoger beroepsonderwijs (HBO5)
ARTEVELDEHOGESCHOOL
Volgens de statistieken is Gent de grootste
studentenstad van Vlaanderen, maar
volgens ons is Gent gewoon de wijste stad
van de wereld! Cultuur, uitgaan of sport:
mogelijkheden zat, of je nu op kot zit of
dagelijks pendelt. Gent is vlot bereikbaar met
de trein, tram en bus. Het is bovendien een
heuse fietsstad.
begeleiding op maat
We winden er geen doekjes om: je slaagkansen gaan hand in
hand met je studie-inzet. Maar we staan klaar om je daarbij te
coachen. Waar mogelijk kiezen we voor kleine lesgroepen, met
aanspreekbare lesgevers. Zo voel jij je snel thuis bij ons. Je krijgt
bovendien een trajectcoach die je individueel begeleidt tijdens
je studies. Via trainingen (wiskunde, spelling, taalvaardigheid,
omgaan met stress …) kan je jezelf naar een hoger niveau tillen.
Bijzondere studenten krijgen onze bijzondere aandacht. Ben
jij topsporter of student-ondernemer? Combineer je werken
en studeren, heb je een leerstoornis of een beperking? Dan
maak je aanspraak op een bijzonder statuut. Omdat we vinden
dat élke student, ongeacht zijn of haar vooropleiding, afkomst,
beperking, financiële situatie … kansen verdient om het beste
uit zichzelf te halen.
14
studentenleven
Het studentenleven in Gent en aan de Arteveldehogeschool
bruist. Zowel in de stad als op onze campussen valt er het
hele jaar door wat te beleven. Trap het jaar op gang met de
Student Kick-Off, speeddate met theater, film en optredens,
ga op zoek naar cultuur in een klein hoekje, hou het bij een
traditionele fuif of quiz, of laat je verrassen.
Lid van de Associatie Universiteit Gent
De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie
Universiteit Gent. Dankzij dit samenwerkingsverband tussen
de vier partners UGent, Arteveldehogeschool, HoGent en
Howest zijn onze studieprogramma’s op elkaar afgestemd. Zo
kan je vlot doorstromen naar een aansluitende opleiding.
INdividueel studiekeuzeadvies
Twijfel je over welke opleiding bij je past? De dienst
studieadvies maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek.
Bel 09 234 90 30 of mail naar [email protected]
Inschrijven
Vanaf de eerste infodag (7 maart 2015) kan je je online
registreren. Het verbindt je tot niets, maar je spaart alvast
tijd uit bij je inschrijving. Vanaf vrijdag 26 juni 2015 kan
je je definitief inschrijven door je persoonlijk aan te melden
en het inschrijvingsgeld te betalen (bedrag op moment van
publicatie van deze brochure nog niet gekend).
Alle data, openingsuren en een overzicht van de
documenten die je bij inschrijving nodig hebt, vind je op
www.arteveldehogeschool.be.
Opgelet: je kunt pas inschrijven nadat je de
instroomprocedure doorliep op
www.arteveldehogeschool.be/creatieve-therapie/
aanmelden-en-inschrijven.
Meer info over de Arteveldehogeschool vind je in onze
algemene brochure of op www.arteveldehogeschool.be.
15
Infodagen
telkens van 10 tot 17 uur op de campus:
7 maart
25 april
27 juni
29 augustus 2015
www.arteveldehogeschool.be
Academiejaar 2015 - 2016
Bachelor na bachelor in de creatieve therapie
Arteveldehogeschool
Campus KantieNberg
Kies je voor Bachelor na bachelor in de creatieve therapie,
dan kom je terecht op campus Kantienberg. Onze
grootste en nieuwste campus ligt in hartje Gent. Naast een
reeks specifieke praktijklokalen vind je er een up-to-date
mediatheek en een studentenresto met een gevarieerd en
gezond aanbod.
Voetweg 66
9000 Gent
09 234 71 50
[email protected]
www.arteveldehogeschool.be
v.u. Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent