tarieven hypothecair krediet particulieren credimo nv

download report

Transcript tarieven hypothecair krediet particulieren credimo nv

TARIEVEN HYPOTHECAIR KREDIET PARTICULIEREN
Tarief Nr 78
dd. 22/01/2015
CREDIMO NV
Prospectusvoorwaarden dd. 25/11/2013
Maximum ontleenbaar bedrag is 100% van de aankoopprijs
Enkel mits:
- Geen negatieve meldingen.
- Loontrekkende met minimum 12 maanden anciënniteit bij zelfde werkgever.
- Ontleend bedrag minimum 100.000 EUR.
- Eerste aankoop privé onroerend goed bestemd als de gezinswoning, gelegen in België.
Quotiteit
Variabiliteit
≤ 70%
> 70% ≤ 85%
> 85% ≤ 90%
> 90% ≤ 100%
Jaarlijkse rentevoet
2,70%
2,95%
3,05%
3,55%
Maandelijkse rentevoet
0,2223%
0,2426%
0,2507%
0,2911%
Jaarlijkse rentevoet
2,85%
3,05%
3,05%
3,75%
Maandelijkse rentevoet
0,2345%
0,2507%
0,2507%
0,3073%
Jaarlijkse rentevoet
3,00%
3,20%
3,30%
3,95%
Maandelijkse rentevoet
0,2466%
0,2628%
0,2709%
0,3234%
3/3/3 (*)
Referte-index C 0,0024/maand
5/5/5 (*)
Referte-index E 0,0186/maand
10/5/5 (*)
Referte-index E 0,0186/maand
CAP +3%/-3% (+0,2466%/-0,2466% op maandbasis), ongeacht de variabiliteitsformule.
(*) Formules 3/3/3 en 5/5/5: duurtijd max. 30 jaar, formule 10/5/5: duurtijd max. 25 jaar.
Verhogingen
 Inkomsten uit NL/G.H.Lux. (geen andere
toegelaten)
 Duurtijd >25 jaar
Jaarlijks
0,50%
Maandelijks
0,0416%
0,65%
0,0540%
- 0,20% mits 2x 100% schuldsaldo koopsom Credimo NV
- 0,10% mits 100% schuldsaldo koopsom Credimo NV
- 0,05% in geval van een belegging van min. €50.000 in het Credo21 gamma (=Tak21) van
Credimo NV door de klant of zijn/haar ouders.
Prospectus en aanvraagformulieren liggen ter beschikking op de maatschappelijke zetel en bij alle makelaars van Credimo NV.
Voor aankoop tot en met 90% van de aankoopprijs, beschikt de klant over de faciliteit om maximum
30% van het krediet te ontlenen zonder onmiddellijke kapitaalaflossing.
Op dit bedrag betaalt de klant uitsluitend intrest. Het gedeelte kapitaal dat op deze manier wordt ontleend moet uiterlijk binnen de 15 jaar worden terugbetaald (of uiterlijk binnen de duurtijd van het krediet
indien deze korter is dan 15 jaar). De voorwaarden en tarieven zijn verder identiek aan deze van de formule met constante mensualiteiten.
Dossierkosten dd 15/10/2012
Dossierkosten bij de aanvraag:
0,25% van het ontleend bedrag met minimum €375 en een maximum van €875
Wijziging kredietaanbod :
 > 5 dagen voor akte
 < 5 dagen voor akte
Dossierkosten gedurende de lening:
 Forfaitaire kost bij elke opname van gelden voorzien voor uitvoering der werken en minimum schijfopname 2.500 EUR
 Wijziging, vervanging of vrijgave van een waarborg (bv gedeeltelijke handlichting, pandwissel, desolidarisatie van een kredietnemer of borg)
 Per duplicaat fiscaal attest



Schattingskosten dd 06/06/2012
Schattingskost: reële prijs van de schatting, met een maximum van 300 EUR per onroerend goed. Indien de reële kostprijs van de schatting <300 euro bedraagt wordt
de kost beperkt tot de werkelijke prijs van de schatting.
Bijkomende kosten bij opname van gelden indien nazicht ter plaatse
Kost van schatting van een plaatsvervangende waarborg bij pandwissel op verzoek van de ontleners (overdracht hyp. inschrijving op ander goed)
125 EUR
250 EUR
50 EUR
500 EUR
50 EUR
250 EUR
300 EUR
Een voorschot voor dossierkosten kan worden gevraagd. Geen andere kosten, bezoldigingen of vergoedingen mogen worden ten laste gelegd van de aanvrager.
Prospectus en aanvraagformulieren liggen ter beschikking op de maatschappelijke zetel en bij alle makelaars van Credimo NV.
TARIEVEN HYPOTHECAIR KREDIET PARTICULIEREN
Tarief Nr 78
dd. 22/01/2015
CREDIMO NV
Prospectusvoorwaarden dd. 25/11/2013
Maximum ontleenbaar bedrag is 100% van de venale waarde
Enkel mits:
- Geen negatieve meldingen.
- Loontrekkende met minimum 12 maanden anciënniteit bij zelfde werkgever.
- Ontleend bedrag minimum 100.000 EUR.
- Meer dan 65% van het krediet bestemd voor onroerende doeleinden.
Quotiteit
Variabiliteit
≤ 60%
> 60% ≤ 70%
> 70% ≤ 85%
> 85% ≤ 90%
> 90% ≤ 100%
Jaarlijkse rentevoet
2,60%
2,70%
2,80%
3,60%
3,60%
Maandelijkse rentevoet
0,2141%
0,2223%
0,2304%
0,2952%
0,2952%
Jaarlijkse rentevoet
3,00%
3,10%
3,20%
4,00%
4.20%
Maandelijkse rentevoet
0,2466%
0,2547%
0,2628%
0,3274%
0,3434%
Jaarlijkse rentevoet
3,00%
3,10%
3,20%
4,00%
4,40%
Maandelijkse rentevoet
0,2466%
0,2547%
0,2628%
0,3274%
0,3595%
3/3/3 (*)
Referte-index C 0,0024/maand
5/5/5 (*)
Referte-index E 0,0186/maand
10/5/5 (*)
Referte-index E 0,0186/maand
CAP+3%/-3% (+0,2466%/-0,2466% op maandbasis), ongeacht de variabiliteitsformule.
(*) Formules 3/3/3 en 5/5/5: duurtijd max. 30 jaar, formule 10/5/5: duurtijd max. 25 jaar.
Verhogingen
 Opbrengstpanden
 Inkomsten uit NL/G.H.Lux. (geen andere
toegelaten)
 Duurtijd >25 jaar
Jaarlijks
0,50%
0,50%
Maandelijks
0,0416%
0,0416%
0,65%
0,0540%
- 0,20% mits 2x 100% schuldsaldo koopsom Credimo NV
- 0,10% mits 100% schuldsaldo koopsom Credimo NV
- 0,05% in geval van een belegging van min. €50.000 in het Credo21 gamma (=Tak 21) van
Credimo NVdoor de klant of zijn/haar ouders.
Prospectus en aanvraagformulieren liggen ter beschikking op de maatschappelijke zetel en bij alle makelaars van Credimo NV.
Voor herfinanciering tot en met 90% van de venale waarde, beschikt de klant over de faciliteit om maximum
30% van het krediet te ontlenen zonder onmiddellijke
kapitaalaflossing.
Op dit bedrag betaalt de klant uitsluitend intrest. Het gedeelte kapitaal dat op deze manier wordt ontleend moet uiterlijk binnen de 15 jaar worden terugbetaald (of uiterlijk binnen de duurtijd van het krediet
indien deze korter is dan 15 jaar). De voorwaarden en tarieven zijn verder identiek aan deze van de formule met constante mensualiteiten.
Dossierkosten dd 15/10/2012
Dossierkosten bij de aanvraag:
1% van het ontleend bedrag met een minimum van 750 EUR en een maximum van 1.750 EUR
Wijziging kredietaanbod :
 > 5 dagen voor akte
 < 5 dagen voor akte
Dossierkosten gedurende de lening:
 Forfaitaire kost bij elke opname van gelden voorzien voor uitvoering der werken en minimum schijfopname 2.500 EUR
 Wijziging, vervanging of vrijgave van een waarborg (bv gedeeltelijke handlichting, pandwissel, desolidarisatie van een kredietnemer of borg)
 Per duplicaat fiscaal attest



Schattingskosten dd 06/06/2012
Schattingskost: reële prijs van de schatting, met een maximum van 300 EUR per onroerend goed. Indien de reële kostprijs van de schatting <300 euro bedraagt wordt
de kost beperkt tot de werkelijke prijs van de schatting.
Bijkomende kosten bij opname van gelden indien nazicht ter plaatse
Kost van schatting van een plaatsvervangende waarborg bij pandwissel op verzoek van de ontleners (overdracht hyp. inschrijving op ander goed)
125 EUR
250 EUR
50 EUR
500 EUR
50 EUR
250 EUR
300 EUR
Een voorschot voor dossierkosten kan worden gevraagd. Geen andere kosten, bezoldigingen of vergoedingen mogen worden ten laste gelegd van de aanvrager.
Prospectus en aanvraagformulieren liggen ter beschikking op de maatschappelijke zetel en bij alle makelaars van Credimo NV.