thinking maps kosong

Download Report

Transcript thinking maps kosong

Sebab dan Akibat
Sebab
Akibat
Peta Pelbagai Alir
Mendefinisikan mengikut konteks
Peta Bulatan
Mengklasifikasi
Peta Pokok
Melihat Analogi
ss
ss
ss
ss
ss
ss
Faktor Penghubung
ss
Peta Titi
Menggambarkan Menggunakan Kata/Frasa Adjektif
Peta Buih
Urutan
.
Peta Alir
Hubungan Seluruh Bahagian
__________________
____________
__________________
____________
_________________
__________________
_________________
_________________
Peta Dakap
Banding Beza
PETA BUIH BERGANDA