Week 06 - 9 februari 2014

download report

Transcript Week 06 - 9 februari 2014

?
deskundig
betaalbaar
dichtbij
MAXI
ACTIE
69
PHILIPS
HD7810ZW
SENSEO CREMA
49.95
Zondag 9 februari 2014
ZondagNieuws Heuvelland is een uitgave van A en C Media B.V. met wekelijks 60 edities / Jaargang 2014 nr. 6
Enci is
vergunning
kwijt
De andere
kan van de
Heinekenontvoering
3
Wat is er te doen?
Zie het in de
Uit-agenda
5
9
Ruben L. Oppenheimer
Aan de kook
Inbrekers roven
parfum en rookwaren
GULPEN - Tien jeugdmantelzorgers bereidden - samen met Ellen en Hans Kinkartz van L´Atelier - in het restaurant een smakelijk driegangen diner. Dit in het kader van Hotspots, kookclubs in Gulpen en Vaals voor jonge mantelzorgers. Dit is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met de restaurants l'Atelier, Viva Laterne, Kasteel Wittem en Lodge 7. Burgemeester Van den Tillaar en wethouder Franssen kwamen ook even langs, niet alleen om de tien jonge mantelzorgers een
helpende handje toe te steken maar ook om ze eens in de bloemen te zetten. Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren
die (mee)zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid. In Nederland draagt ongeveer 25% van alle thuiswonende kinderen of jongeren hun steentje bij aan deze mantelzorg. Voor deze jongeren is het belangrijk en erg leuk om elkaar te
ontmoeten en ervaringen te delen. Meer foto's op www.gezien.nl
Foto: Gert Lammer
Aantal incidenten in
Limburgs openbaar
vervoer afgenomen
HEUVELLAND
De veiligheid voor passagiers
en personeel in Limburgse Veolia-bussen en -treinen en op perrons en in bushaltes is vorig jaar
verbeterd. Het aantal incidenten is met 20 procent afgenomen, zo blijkt uit registratie bij
Veolia.
Werden er in 2012 nog 291
incidenten gemeld, in 2013
daalde het aantal naar 234.
Opvallend is de afname met bijna 40 procent in Noord- en
Midden-Limburg.
In en rond de trein nam in
2012 het aantal incidenten op
de Maaslijn tussen Roermond
en Nijmegen nog toe.Vorig jaar
werd op deze lijn de grootste
winst geboekt. Het aantal inci-
GULPEN/VALKENBURG
Op diverse plekken in de
regio is dinsdagnacht ingebroken in winkels en daarbij met
name rookwaren en parfums
ontvreemd. De politie vermoedt dat dit het werk van één
bende is.
In Gulpen sloegen dieven toe
bij een winkel aan de Rijksweg.
Ze drongen de zaak binnen na
een winkelruit te hebben vernield en gingen er onder ande-
re met parfums vandoor.
In Valkenburg braken dieven
in bij een winkel aan de Doctor
Erensstraat. Ook daar bestond
de buit hoofdzakelijk uit rookwaren.
Niet veel later was het raak bij
een supermarkt aan de Van
Weerden Poelmanstraat in
Heerlen. Daar wisten dieven de
toegang tot de winkel te forceren en namen diverse rookwaren uit de winkel mee.
FedEx naar Maastricht Airport
Lees verder op pagina 3
MAASTRICHT AIRPORT "Wel willen we gebruik maken en uitklaren van pakjes de
Jurgen Simon
FedEx Express opent over
van de faciliteiten die de lucht- douane voor ons heel belangdrie maanden een nieuwe
haven biedt. Zo is voor het in- rijk"
denten daalde met 41 procent vestiging nabij de terreinen
naar 53.
van Maastricht Airport en
In tegenstelling tot de lande- gaat werk bieden aan 17
lijke trend daalde het aantal personen.
incidenten op het gebied van
mishandeling, diefstal, handel
Wereldwijd telt de koeriersNU T
in of gebruik van drugs, vanda- dienst 300.000 werknemers en
DUBB IJDELIJK
ELE K
lisme en brandstichting. Maar is goed voor een omzet van 30
ORTIN
G:
ook de lichtere problemen miljard euro.
namen af,zoals schelden,lastigMA AK
EEN A
vallen en betalingsproblemen.
Met de opening van het kanFS PR A
AK
VÓ
De dalende tendens van alle toor nabij Maastricht Airport
28 FE B Ó R
R
UA R I A
incidenten is in 2011 begon- (Middelweg 23) telt FedEx
.S .
nen. In de daaraan voorafgaan- Express nu zeven vestigingen
de jaren groeide het aantal inci- in Nederland. De koeriersdenten nog gestaag.
dienst zal echter niet met
Maak direct een afspraak via 0900 17 05 of voltalimburg.nl
eigen toestellen gaan vliegen
De koude wintermaanden komen eraan. Dan wilt u vertrouwen op het comfort van een goede
“De inzet van extra stewards vanaf de Maastrichtse luchthaenergiezuinige CV-ketel. Maak vóór 28 februari 2014 een afspraak en krijg in totaal € 300,- korting
was een groot succes en we zijn ven. "Op dit moment is dat
én een Honeywell Touch thermostaat cadeau bij de huur of koop van een nieuwe ketel.*
in 2013 begonnen met een pre- zeker niet de bedoeling", laat
Ga ook zorgeloos de winter in en bel nu Volta Limburg voor een afspraak!
ventieprogramma op scholen", Rogier van der Horst Markealdus de Patrick van der Broeck, ting Manager vanaf het Nederverantwoordelijk deputé.
landse hoofdkantoor op
Schiphol desgevraagd weten.
Dubbel
voordeel*€
300,- !
!!
' €150,- korting
' gratis thermostaat
!
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Pagina 3
FedEx brengt pakketten
naar vliegveld Keulen
Rondje Terhorst
Vervolg van pagina 1
FedEx zal alle pakketten
direct naar het vliegveld in
Keulen vervoeren. Daar heeft
FedEx een Europese basis ingericht. In 2010 verhuisde FedEx
vanuit Frankfurt naar Keulen
waar de Amerikanen 70 miljoen investeerden in een nieuwe Europese 'hub'. Vanuit
Keulen zoeken de eigen vlieg-
tuigen van FedEx 52 keer per
week het luchtruim op."Het is
voor ons goedkoper en effectiever om ook de pakjes vanuit
de regio Maastricht naar Keulen te brengen en niet te verwerken op Maastricht Airport." In totaal heeft FedEx
664 eigen vliegtuigen die dagelijks naar 220 landen en gebieden koers zetten.
Protest tegen Sotsji
MAASTRICHT
Daags voor de opening van
de Olympische Winterspelen
in Sotsji staan in de etalage van
modezaak New Hampshire in
de Platielstraat twee mannelijke etalagepoppen met twee
handen in de lucht.
Door de bestaande landwegen en wandelpaden in het buitengebied is er een nieuwe en vooral mooie 'Rondje Terhorst' ontstaan. Hiervoor was de samenwerking tussen gemeente Eijsden-Margraten, Waterschap Roer en Overmaas (WRO) en Natuurmonumenten noodzakelijk. Wethouder Opreij: “Wij willen het buitengebied op een goede manier toegankelijk maken en open
stellen voor de wandelaar. Door samenwerking is een uniek stukje landschap - dat eerst niet toegankelijk was - nu voor iedereen opengesteld is. Het ‘rondje Terhorst’ biedt echt een meerwaarde." Dat bleek ook wel bij de openstelling van het gebied.
De belangstelling was onverwacht groot te noemen. Meer foto’s op www.gezien.nl
Foto: Gert Lammer
Enci is vergunningen kwijt
MAASTRICHT
Door de uitspraak van de
Raad van State beschikt Enci
per onmiddellijke ingang
niet meer over een milieuvergunning voor de klinkeren cementproductie. De
milieuvergunningen voor de
klinker- en cementfabriek
van Enci en de mergelwin-
Oplage:
54.200
Symphoniesingel 134, Maastricht
Postbus 2414, 6201 EA Maastricht
Tel 043-4077484
Fax 043-4077480
Commercie:
[email protected]
Redactie:
[email protected]
Vragen over bezorging?
Tel 0475-417530
Aanmelden als bezorger:
www.axender.nl/bezorgers
Tel 0475-417530
Digitale krant:
www.aencmedia.nl/e-paper.html
Uitgever:
A en C Media B.V.
Postbus 528
6040 AM Roermond
Nationale verkoop:
[email protected]
Verspreidingsgebied:
Banholt, Bemelen, Berg en Terblijt,
Bunde, Cadier en Keer, Eckelrade,
Eijsden, Elkenrade, Epen, Eys,
Geulle, Gronsveld, Gulpen,
Honthem, Ingber, Lemiers,
Margraten, Meerssen, Mechelen,
Mheer, Noorbeek, Reijmerstok,
Scheulder, Schin op Geul, Sint
Geertruid, Slenaken, Ulestraten,
Vaals, Valkenburg Lb, Vijlen,
Wijlre, Wittem
Tussenuitspraak
In augustus 2012 oordeelde
de Raad van State in een zogenoemde tussenuitspraak al dat
het provinciebestuur de voorschriften voor stof en zwaveldioxiden in de vergunning beter
moest motiveren. Verder kreeg
het
provinciebestuur
de
opdracht om de gevolgen van
de activiteiten van Enci voor de
nabijgelegen Natura 2000gebieden in België in kaart te
brengen. In november 2012
heeft het provinciebestuur de
vergunningen hierop aangepast,maar zowel Stichting Enci
Stop als Enci kon zich niet in
die aanpassing vinden.
kunnen worden uitgesloten’.
Daarom had het provinciebestuur een zogenoemde passende beoordeling moeten maken
in het kader van de milieuvergunningen. Nu dat niet is
gebeurd, heeft het provinciebestuur niet aan de opdracht in de
tussenuitspraak voldaan, aldus
de hoogste bestuursrechter. De
voorschriften over de uitstoot
van stof en zwaveldioxiden zijn
naar het oordeel van de Raad
van State door het provinciebestuur wel goed hersteld.
De fabriek van Enci aan de
Lage Kanaaldijk in Maastricht
bestaat uit een cementoven en
een aantal cementmolens.In de
groeve van ongeveer 140 hectare wordt kalksteen gewonnen
voor de productie van cement
en het halffabrikaat klinker. In
2010 is Enci met overheid,
Natuurmonumenten en omgeEinduitspraak
ving overeengekomen om de
In de einduitspraak van van- commerciële winning van
daag is de Raad van State van kalksteen uiterlijk in juli 2018
oordeel dat ‘significante gevol- te beëindigen.
gen van Enci voor de Belgische
De klinkerproductie stopt
Natura 2000-gebieden niet
bekritiseerde Olympische Spelen, net zoals zijn poppen in de
etalage solidariteit toont met
Russische
homoseksuelen.
“Het liefst door een ererondje
met het internationale gay symbool, de regenboogvlag,” zegt
Smeets woensdagmiddag in
zijn winkel in Maastricht.
Dieven slaan toe bij
diverse winkels
GULPEN/HEERLEN
In Zuid-Limburg hebben
dieven dinsdagnacht op meerdere plaatsen ingebroken in
winkels en daarbij met name
rookwaren en parfums buitgemaakt. In Gulpen sloegen dieven toe bij een winkel aan de
Rijksweg. Zij drongen de zaak
binnen na een winkelruit te
hebben vernield en gingen er
onder andere met parfums vandoor. Niet veel later was het
raak bij een supermarkt aan de
ning in de groeve van de
Sint-Pietersberg die het college van gedeputeerde staten
van Limburg in 2010 heeft
verleend, zijn vernietigd.
Dit blijkt uit een uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
van vandaag. Zowel Stichting
Enci Stop als Enci zelf was tegen
de vergunningen in beroep
gekomen. De stichting vindt
dat het provinciebestuur strengere eisen had moeten stellen
aan de uitstoot van onder meer
stof en zwaveldioxiden, terwijl
Enci juist vindt dat de vergunning te streng is. Tegen de uitspraak van de Raad van State is
geen hoger beroep mogelijk.
Het bovenlijf is trots ontbloot en over de hoofden prijkt
een oranje ijsmuts.
Met de twee andere handen
houden de poppen de Olympische vlag vast. Erkend sportliefhebber, eigenaar Mart Smeets
zal zeker de Olympische spelen
volgen. Hij hoopt evenwel van
ganser harte dat zo nu en dan
een deelnemer aan de zoveel
uiterlijk op 1 juli 2019. Enci zal
hierna het halffabrikaat klinker
gaan importeren om dit vervolgens tot cement te vermalen.
Van Weerden Poelmanstraat in
Heerlen.Daar wisten dieven de
toegang tot de winkel te forceren en namen diverse rookwaren uit de winkel mee. In Valkenburg a/d Geul braken dieven in bij een winkel aan de
Doctor Erensstraat. Ook daar
bestond de buit hoofdzakelijk
uit rookwaren. De politie
houdt er rekening mee dat de
inbraken verband met elkaar
houden.
Kijk voor meer
evenementen & activiteiten
in Zuid-Limburg op:
vvvzuidlimburg.nl/evenementen
GHIELENDEAL
DAGTOCHT ZWARTE MARKT BEVERWIJK
Ghielen Touringcarbedrijf organiseert i.s.m. uw weekblad dagtochten naar de grootste overdekte markt van
Nederland, de Beverwijkse Bazaar. De markt omvat o.a. een Zwarte Markt, Oosterse Markt, Grand Bazaar, Hal 30,
Kofferbakmarkt en een Beursvloer waar elke week een andere markt wordt georganiseerd. Verder zijn er vanaf 12.00
uur live veilingen in de veilinghal aan de Boulevard. Elk marktdeel koestert zijn eigen cultuur, sfeer en karakter en
herbergt een eigen kenmerkend aanbod. Na aankomst om ca. 10.30 uur heeft u tot 17.00 uur de tijd om op de
Bazaar te vertoeven.
Opstapplaatsen: Maastricht, Geleen, Sittard, Roermond, Venlo,
Roermond en Venray.
Vertrekdata: 15 februari, 22 maart en 3 mei 2014.
Normaal incl. entree € 37,50 p.p.
PRIJS INCL. ENTREE
€ 27,50
Kijk voor meer informatie over deze GHIELENDEAL op www.ghielen.nl of op facebook.com/GhielenTouringcarbedrijf
w w w. g h i e l e n . n l
Te l . : 077-30719 8 8
'-,"#
- %"#$
%$(
*,"'!
9
9
&$
'
+)*
$
.//*
*-*"
+
Maak direct een afspraak via 0900 17 05 of voltalimburg.nl
))*'
,! )%)..
*))(
-#+&''(')*)
"),$*)
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
De andere kant van de
Heineken-ontvoering
AMSTERDAM/SITTARD
Het boek vertelt de andere kant van het verhaal van Peter R. de Vries' De Ontvoering
van Freddy Heineken. Gert van Beek, die
destijds het politieonderzoek naar de ontvoering van de biermagnaat leidde, schreef
zijn ervaringen op in Meneer Heineken, Het
Is Voorbij. Maandagavond vertelt de schrijver bij Biblionova in Sittard over de meest
geruchtmakende ontvoeringszaak in Nederland ooit.
Tekst: Frank Benneker
"Ik heb De Ontvoering van
Freddy Heineken verslonden
toen het in 1987 uitkwam",vertelt Gert van Beek. "Ik heb het
in één adem uitgelezen,maar er
waren een aantal zaken waarvan ik dacht: dat klopt niet. En
een aantal zaken waarbij ik
mijn wenkbrauwen fronste,
maar die nog wel zouden kunnen. In het deel van het boek
dat de drie weken van de ontvoering beschrijft, vind ik
ongeveer dertig punten die
echt niet kunnen. Peter R. de
Vries heeft tijdens het schrijven
van het boek naar mijn idee wel
erg aan de leiband van ontvoerder Cor van Hout gelopen."
Van Beek legde de politiekant van het verhaal vaak uit in
een presentatie die hij aan selecte gezelschappen gaf. "Daar
kreeg ik altijd goede reacties op
en mensen zeiden vaak: dat
moet je opschrijven in een
boek. Dat heeft tot 2013
geduurd, aangezien ik sinds
twee jaar met pensioen ben.
Dat maakt het makkelijker om
over mijn werk te schrijven en
ook niet onbelangrijk: ik heb er
sinds mijn pensionering ook
meer tijd voor."
achter dat boeken schrijven een
totaal andere tak van sport is.
"ik dacht in al mijn naïviteit: ik
schrijf mijn presentatie,die drie
tot vier uur duurde, uit, sla er
een nietje doorheen en ik ben
klaar. Dat bleek wel even
anders.Het boek moest een verhaallijn en een opbouw hebben. Daarbij heeft ghostwriter
Gert Jan de Vries, die zelf thrillerschrijver is, me heel goed
geholpen."
Geen Derrick
Anders dan het boek van
Peter R. de Vries, dat de ontvoering van Heineken en zijn
chauffeur Ab Doderer vanuit
het perspectief van de misdadigers beschrijft, belicht Gert van
Beek in zijn boek de politiekant
van het verhaal. Wat meteen
opvalt, is dat het hier niet om
één of twee briljante rechercheurs draait die de zaak eigenhandig oplossen, maar dat een
heel team continu aan de aak
werkt en stukje bij beetje tot de
oplossing komt. "Dat aspect
wilde ik goed naar voren laten
komen. Het is echt niet zo dat
een commissaris Derrick met
hulp van zijn rechterhand een
hele zaak oplost. Ik heb willen
Ghostwriter
omschrijven hoe de sfeer in
Maar de door de wol geverf- zo'n team is en wat daarbij
de politieman kwam er al snel komt kijken. Journalisten die
zich proberen binnen te wer- zakenlui geworden."
Een onderzoek naar een ontken om zo aan informatie te
voering is heel anders dan een
komen."
moordzaak,geeft Van Beek aan.
‘Dat heeft lang geduurd’
"Je moet zo voorzichtig zijn.De
De titel van het boek zijn de ontvoerders hadden twee menwoorden die Gert van Beek zelf senlevens in handen en konden
tot Freddy Heineken sprak, Heineken en Doderer iets aanvlak na zijn bevrijding. "Ik zei: doen. Daar hebben ze ontvoer'Meneer Heineken, ik ben Van ders ook meerdere malen op
Beek van de Amsterdamse poli- gezinspeeld. We ontvingen
tie. Het is voorbij'. 'Dat heeft foto's van Heineken en Dodelang geduurd', was het eerste rer met hun arm in een mitella,
dat Heineken terugzei. 'Het met een brief waarin stond dat
was dan ook een ingewikkelde ze vingers hadden afgesneden.
zaak', was mijn antwoord. Ook kregen we foto's binnen
Want ingewikkeld was het. Ze van Heineken en Doderer met
hebben heel veel dwaalsporen een strop om hun nek. Deze
nagelaten, die we allemaal foto's staan ook in het boek."
moesten nagaan en die ons veel
tijd gekost hebben.De ontvoer- Alibi
Een reactie van Peter R. de
ders waren heel erg slim. Jammer dat ze hun slimheid voor Vries heeft Gert van Beek nog
criminele zaken hebben aange- niet gehad. "Ook niet nadat ik
wend,anders waren het slimme hem daartoe heb uitgedaagd.Ik
vind dat Peter R.de Vries de ontvoerders een alibi heeft verschaft voor het deel van het losgeld dat nooit is teruggevonden
en dat dit geld naar de ontvoerders is gegaan. Ik denk dat hij
het te druk heeft met de film
over de ontvoering van Freddy
Heineken."
Gert van Beek vertelt maandag 10 februari vanaf 19:30 over
de ontvoeringszaaak en zijn
boek bij BiblioNova aan de
Broeksittarderweg 1 in Sittard.
Aanmelden voor de avond bij
BiiblioNova Sittard is mogelijk
via [email protected],
aan de balie of telefonisch via
046-451
10303.
Deelname
bedraagt 2 euro voor leden en
Gert van Beek: “Het is niet zo dat een commissaris Derrick met zijn rechterhand de zaak in hun 4 euro voor niet-leden.
eentje oplossen. Daar komt een heel team aan te pas.”
Pagina 5
SPORT REVUE
Bep van Klaveren bokste altijd om te winnen, ook
als de maffiakoning Al Capone het anders wilde
Op voetbalgebied heeft Rotterdam vele helden voortgebracht. Bok
de Korver was al in de oertijd van de sport een fenomeen. Daarna
kwamen – we doen maar een greep - Leen Vente en Puck van Heel,
toen Coen Moulijn, nu Robin van Persie. Maar er was ook een bokser in de havenstad die wereldfaam verwierf. Zijn naam? Bep van
Klaveren, die overigens vanaf de geboorte (26 september 1907) tot
zijn achtste jaar Bep Steenhorst heette als zoon van een ongehuwde kasteleinsdochter. Zij trouwde met de autohandelaar Pieter van
Klaveren wiens achternaam de latere bokskampioen vanaf toen óók
ging dragen.
In de volksbuurt Crooswijk waar hij opgroeide leerde hij al vroeg
zijn vuisten te gebruiken. Op zijn zestiende stond hij voor het eerst
in de ring. Drie jaar later behaalde hij – in het vlieggewicht - zijn
eerste Nederlandse titel. Weer een paar jaar verder werd hij bij de
Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam kampioen in de vedergewichtklasse. In de finale versloeg hij de Argentijn Peralta. Niets
stond daarna een overstap naar de profklasse nog in de weg. Onder
de hoede van de toen al legendarische trainer-manager Theo Huizenaar had Van Klaveren er alles voor over om te slagen. Zo ging
hij er van uit dat eten van vlees slecht was voor zijn sportieve prestaties.Daarom werd hij vegetariër.Triomferen,geld verdienen,daar
ging het bij hem om. Hoe, was minder belangrijk, ofschoon zijn stijl
net zo geroemd werd als zijn vechtlust en trainingsijver.
Met zijn fenomenale ’eindstoot’ besliste hij vooral door knock-out
de meeste partijen in zijn voordeel. ’Je gaat de ring in om je tegenstander te vernietigen,anders moet je niet gaan boksen,’ zei hij altijd.
’Makkelijk zat,toch.’ Uiteraard zag hij in dat hij niet alleen in Europa zijn staat van dienst moest opbouwen. Amerika lokte. Eenmaal
daar genesteld werd hij een veelvoudig winnaar bij wie de mannen
die in het gokcircuit aan de touwtjes trokken vergeefs aanklopten
om ook eens moedwillig te verliezen. Zelfs Al Capone, de maffiabaas uit Chicago, kon de Rotterdammer niet op andere gedachten
brengen. ’Weet je wel wie ik ben?’ vroeg hij aan Van Klaveren toen
die geweigerd had om mee te doen aan match-fixing. ’Ja, maar ik
ben Bep van Klaveren uit Crooswijk en ik wil winnen,’ luidde het
antwoord. En hij won. Hoewel, tijdens zijn verblijf in de States
gebeurde het wel eens dat de boel de lucht invloog als hij zijn auto
openmaakte. Zijn Amerikaanse echtgenote, dochter van een bankier, sloeg hij bij een ruzie knock-out waarvoor hij een gevangenisstraf van één jaar kreeg. Na drie maanden kwam hij op borgtocht
vrij, ongeveer gelijktijdig met de echtscheiding.
In Europa bouwde hij verder aan zijn erelijst. Toen de oorlog uitbrak vertrok hij naar Amerika om naderhand – als sportinstructeur bij de Nederlandse luchtmacht – in Aruba, Nieuw-Guinea en
Suriname te werken. In Australië ontmoette hij zijn tweede echtgenote met wie hij weer naar Rotterdam kwam . Hij werd na de oorlog Nederlands kampioen lichtgewicht door een zege op Luc van
Dam, de opponent die hem een jaar later overigens ook weer onttroonde. Van Klaveren stapte daarna een poosje uit de bokssport en
ging met eega weer naar Down Under om daar als sportleraar en
uitsmijter te werken. Zijn zoveelste terugkeer naar Rotterdam betekende overigens ook weer het einde van het huwelijk.Zijn eega hield
het hier voor gezien.Van Klaveren,hard op weg naar de vijftig,ging
opnieuw boksen. Zijn laatste partij was op 19 maart 1956 tegen de
Duitser Handke. Door een blessure moest hij vroegtijdig afhaken.
In totaal bokste Van Klaveren 102 wedstrijden waarvan hij er 77
won en 18 verloor. Zeven eindigden onbeslist.
Met zijn derde eega, een Rotterdamse, runde hij na zijn loopbaan
nog een sigarenzaak, maar het liefst was hij in de kantine van zijn
favoriete voetbalclub Excelsior óf op de zolder van zijn huis. Daar
sloeg hij nog bijna dagelijks een uurtje op een bokszak. In de buurtcafé’s betaalden stamgasten vrijwel altijd zijn koffie om te luisteren naar de boeiende verhalen van hun stadgenoot. Op 12 februari 1992 stierf hij. Bep van Klaveren werd 84 jaar. Kort na zijn dood
werd in zijn woonplaats een standbeeld voor hem opgericht. Ook is
er jaarlijks een naar hem genoemd bokstoernooi. Bep van Klaveren,het straatschoffie en de vechtjas van weleer,blijft een grootheid.
En niet alleen in Rotterdam.
Zondag 9 februari 2014
ZONDAG
Pagina 6
’t Kallebeske
Het juiste adres voor exclusieve en
originele
carnavalskleding
tegen betaalbare prijzen
Geborduurde jassen, uniformjassen,
Tiroler kleding enz.
Voor paarden/schapen liefhebbers
3 hectare grasland,
omgeving Epen.
Zeer geschikt voor paarden of schapen.
Stalling van paarden/schapen
in overleg mogelijk.
Info: 06-13530195
Openingstijden:
di. t/m vrij. 10.00 - 18.00 uur, don. van
10.00 - 21.00 uur, zat. en zon. 10.00 – 17.00 uur
Rijksweg 89, 5953 AC REUVER
Tel:06-50454509
Ook
www.kallebeske.nl
www.carnaval-chic.nl
www.tiroler-chic.nl
)
zonda
open g
Maandag 10 t/m
zaterdag 15 februari 2014
70%
korting
op het gehele assortiment*
*Actievoorwaarden
Geldig van maandag 10 t/m zaterdag 15 februari 2014.
Geldig voor het hele assortiment met uitzondering van blokhutten, bestellingen,
snijbloemen, cadeaukaarten, gasflessen, horeca en levende dieren.
Deze actie is niet geldig in combinatie met reeds afgeprijsde artikelen of op andere
lopende (kortings-)acties en/of aanbiedingen.
Vanaf zondag 16 februari is Intratuin Maastricht gesloten.
Op woensdag 12 maart openen wij op feestelijke wijze onze geheel nieuwe winkel!
Intratuin Maastricht
Molensingel 75, 043-3613966. Donderdag koopavond. www.intratuin.nl
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Stichting Basissport
Limburg opent de deuren
LIMBURG
Stichting basissport Limburg bestaat 40 jaar en dus tijd
om de stichting en iedereen die
ondersteunt eens de slingers
om te hangen. De Stichting
houdt daarom een feestavond
op 22 februari voor de 160 vrijwilligers, stagiaires en professionals met aanhang. Al jaren
ondersteunen zij en dus kan de
Stichting op deze wijze iets
terug doen.
Voor de deelnemers geldt dat
zij iedere week al een feestje
hebben maar zij zullen ook tijdens het jubileum nog eens
extra de aandacht krijgen.
Natuurlijk geeft deze periode
tussen de feestelijkheden door
de mogelijkheid om samen met
de Stichting stil te staan bij haar
missie,waarom het uiteindelijk
allemaal is begonnen: het creëren van een voorziening zodat
verstandelijk - en meervoudig
gehandicapten ook in de gelegenheid worden gesteld om
deel te nemen aan de zo nodige
zinvolle en verantwoorde
bewegingsactiviteiten.
De afgelopen jaren is er
gestaag en in de luwte gewerkt
aan een gedegen organisatie.
Vanaf 2007 is de rol van de Provincie binnen de samenwerking versterkt en meer handen
en voeten gekregen door een
uitbreiding van de financiële
Deelnemers van Basissport Limburg hebben een wekelijks feestje.
bijdrage en het gezamenlijk
formuleren van doelstellingen.
Deze vruchtbare samenwerking heeft er toe geleid dat nu
wekelijks 600 leden mee kunnen doen aan betaalbare en
bereikbare activiteiten. Ook de
verschillende gemeenten zijn
tot op heden een belangrijke
partner geweest en voor de toekomst zal opnieuw op hen een
beroep worden gedaan om
lokaal en regionaal tot meer
afstemming te komen. Door
alle maatschappelijke veranderingen wordt het tijd om de
handen in elkaar te slaan en
samen met de verschillende stakeholders waaronder instellingen, ouders / verantwoordelijken te kijken naar de toekomst.
Stichting Basissport Limburg
wil middels een bijeenkomst
voor betrokkenen graag bovenstaand thema aansnijden en
een discussie opgang brengen.
Om zoveel mogelijk mensen
een beeld te kunnen geven bij
hetgeen Basissport Limburg
organiseert, openen bij de activiteiten in de week van 17
februari de deuren.Dit biedt de
mogelijkheid
om
kennis
maken met de bijzondere activiteiten.De verschillende werkgroepen van de Stichting zullen in de feestweek op eigen wijze aandacht besteden aan het
jubileum en nemen vijf activiteiten van de gelegenheid
gebruik om de deuren wagen-
wijd open te zetten.Naast genodigden uit de politiek en direct
betrokkenen als ouders en zorgaanbieders bent u natuurlijk
van harte welkom om bij u in
de buurt een van onze activiteiten te bezoeken.De sportinstuiven in Kerkrade,Brunssum,Sittard, Echt en de zweminstuif in
Horst aan de Maas staan op
dinsdag 18, woensdag 19 en
donderdag 20 februari klaar
om u te ontvangen en mee te
nemen in de werkwijze, ideeën
en cultuur van de Stichting.
Wilt u hierbij aanwezig zijn
of meer info: www.basissportlimburg.nl . Het kantoor is
tevens te bereiken via 0467370139 of via [email protected] .
Pagina 7
Nacht van Gulpen
biedt trainingen aan
GULPEN
Wandelsportvereniging de
Veldlopers uit Gulpen biedt
deelnemers aan de Nacht van
Gulpen en de Neubourgtocht
trainingen aan. De trainingen
zijn gratis voor mensen die zich
voor één van beide tochten hebben ingeschreven. Inschrijven
kan tot 1 maart.
In de nacht van zaterdag 21
op zondag 22 juni 2014 organiseren de Veldlopers uit Gulpen
voor de 38e keer De Nacht van
Gulpen en voor de 3e keer de
Neubourgtocht. De Nacht is
een tocht van 70 kilometer die
in de nacht wordt gelopen; de
Neubourgtocht is 35 kilometer
en wordt gelopen vanaf het
ochtendgloren, nadat de deelnemers aan de Nacht hun 70
kilometer lange mars erop hebben zitten. Om deze tochten
probleemloos te kunnen
lopen, adviseert de organisatie
van de Nacht van Gulpen goed
te trainen.
Wandelaars die mee willen
doen aan het trainingsprogramma van De Nacht van Gulpen of de Neubourgtocht dienen zich vóóraf aan te melden
via Internet. Aanmelding is tot
uiterlijk 1 maart mogelijk via
de website www.nachtvangulpen.nl. Wandelaars die het
inschrijfgeld voldaan hebben,
kunnen gratis aan de trainingen deelnemen.
Voor meer informatie kan
men mailen met [email protected] of bellen met Jan
Hacking (telefoon +31 (0)43
450 2838), Theo Laheij (na
18.00 uur tot uiterlijk 21.00
uur, telefoon +31 (0)43 458
1815). De Nacht van Gulpen is
ook te vinden op de website:
www.nachtvangulpen.nl
Classic car show tijdens
Zonder drempels op
Feel the 50s festival in Venlo verkenningstocht langs grens
klassiekers in Venlo, Feel the '50's.
VENLO
Eind augustus wordt Venlo
overspoeld door klassieke
auto's. In de stad hangt dan een
typisch 'fifties-sfeertje'. Het festival is het vervolg op de succesvolle eerste editie in augustus
2013.
ture aangegaan met Gerrit Hillen van de organisatie van het
jaarlijkse internationale USA
cartreffen uit Reuver.
Zondagmiddag 31 augustus
(vanaf 12.00 uur) vindt tijdens
de laatste festivaldag in het
Nolenspark, op het naastgelegen Nolensplein een heuse
De organisatie van het Feelt- autoshow plaats met klassieke
he50s-festival (29 tot en met 31 wagens uit de jaren '50. Overiaugustus 2014) is de joint ven- gens met medewerking van Par-
keerbeheer Venlo, gemeente
Venlo en Die Zwei Brüder von
Venlo die het parkeerdek aan
het Nolensplein daarvoor ter
beschikking stellen.
Deelname én toegang zijn
gratis.
Meedoen? Classic car bezitters die met hun auto met de
show mee willen doen,kunnen
zich aanmelden via www.feelthe50s.com/50scarshow
LIMBURG
Lange afstandswandelingen
met zo weinig mogelijk lastige
hindernissen voor mensen met
een lichamelijke beperking.
Dat is het doel van het Euregioproject
'Netwerkmarketing
voor lange afstand wandelpaden'. Een gecertificeerd team
test twee grensoverschrijdende
lange afstandswandelpaden,
het Pieterpad en de St. Jacobsroute 4, op aanwezige barrières
zoals hoogteverschillen, trappen, oneffenheden en drempels.Het project staat onder leiding van de Wirtschaftsförde- Het testteam op pad.
rungsgesellschaft (WfG) van
Euregio-project 'NetwerkmarKreis Viersen in Duitsland.
keting voor lange afstand wanWandelen is een geliefde vrij- delpaden met als zwaartepunt
etijdsbesteding onder zowel het ontbreken van hindernisjong als oud. In onze jachtige sen' wil hier verandering in
maatschappij trekken sportieve brengen. In het project, dat
natuurliefhebbers en rustzoe- loopt van juni 2013 tot eind
kers er graag op uit om tijdens 2014, werken diverse gemeenlange wandelingen het hoofd ten uit zowel Gelderland,
leeg te maken. Ook lange Noord-Limburg, Midden-Limafstandswandelingen zoals het burg, de Niederrhein en de
Pieterpad zijn in trek. Helaas Euregio Rijn-Waal samen.
zijn veel routes niet aangepast
voor mensen met een lichame- Barrières
Als eerste worden delen van
lijke beperking. Mensen die
afhankelijk zijn van een rol- het Pieterpad (van Lochem
stoel, rollator of krukken stui- naar Groesbeek) en de St.
ten vaak op barrières tijdens Jacobsroute 4 (van Nijmegen
wandelingen door de natuur. naar Krefeld) onder de loep
Dit geldt ook voor ouders die genomen. Een gecertificeerd
op pad zijn met een kinderwa- team van sci:moers, een welgen. Het grensoverschrijdende zijnsinstelling uit het Duitse
Moers, is getraind in het herkennen van obstakels voor
lichamelijk gehandicapten.Dit
testteam is langs de routes op
zoek gegaan naar barrières die
lichamelijk beperkten zouden
kunnen belemmeren. Zo is
gekeken naar hoogteverschillen, obstakels zoals trappen,
drempels en stoepranden,oneffenheden in de weg en de
afstand tussen de verschillende
rustplaatsen.
Ook hotels, restaurants en
bezienswaardigheden langs de
routes zijn beoordeeld op hun
geschiktheid voor lichamelijk
beperkten. Eind januari zal de
organisatie zijn resultaten
bekend maken tijdens een bijeenkomst met alle projectpartners.
R e i z e n
m e t
d e e l n e m e r s
u i t
u w
r e g i o !
Genieten...
VOORJAARSAANBIEDING ALTENAHR / € 93,- JAAR
VOORJAARSREIS ‘RIJS’, FRIESLAND
Het Ahrdal is een van de mooiste en drukst bezochte zijdalen van de Rijn. Het riviertje
de Ahr baant zich met veel bochten een weg door de leisteenrotsen. De hellingen zijn
bedekt met veel bos, burchtruïnes en wijngaarden. Tijdens deze korte 2-daagse reis maken we een boeiende wandeling door het stadje en maken we een mooie rondrit door
de omgeving waarbij we een langere stop inlassen in het stadje Bad-Münstereifel.
Onze verblijfplaats Rijs ligt aan de rand van het majestueuze Rijsterbos, vlakbij het
IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein plaatsje waar het elke
dag van het jaar aangenaam vertoeven is. Tijdens deze 6-daagse reis maken we o.a.
een mooie boottocht over de Friese meren, bezoeken we het Douwe Egberts-Museum,
Texel en museumdorp Allingawier.
Inbegrepen o.a.:
Halfpension * afscheidsdiner * welkomstdrankje *
wandeling Altenahr o.l.v. gids * muziekavond
* parkeer- en tolkosten
Inbegrepen o.a.:
Volpension * entree Schaatsmuseum * boottocht
Friese meren * entree Douwe Egberts-Museum
* entree museumdorp Allingawier * gids voor
rondrit Texel * excursie Stoeterij ‘Het Swarte Paert’
* parkeer- en tolkosten
Vertrekdatum: 23 april (6 dgn)
CARNAVALSREIZEN
ITALIË REIZEN
TOSCANE &
CINQUE TERRE
Vertrekdata: 17 juli en
23 augustus
(9 dgn)
Halfpension
LIENZ
Winterreis, Oostenrijk
Vertrekdatum: 1 maart (8 dgn)
Halfpension
Normale prijs
€ 695,-
GHIELEN DEAL PRIJS:
€ 610,-
GÜSTROW
Mecklenburg-Vorpommern,
Duitsland
Vertrekdatum:
1 maart (6 dgn)
€ 435,Halfpension
ZUIDLAREN
Drenthe, Nederland
Vertrekdatum:
1 maart (5 dgn)
Halfpension
DRESDEN
‘Florence aan de Elbe’
Vertrekdatum:
1 maart (5 dgn)
Logies/ontbijt
PARIJS
Incl. plattegrond Parijs!
Vertrekdatum:
1 maart (4 dgn)
Logies/ontbijt
N IE U W !
€ 375,-
€ 310,-
SUHL
Thüringen
Vertrekdatum: 1 maart (5 dgn)
Halfpension
€ 230,-
LONDEN
Incl. Full English Breakfast!
Vertrekdatum:
7 maart (3 dgn)
€ 195,Logies/ontbijt
DISNEYLAND PARIJS
Kids Free!*
Vertrekdatum: 7 maart (2 dgn)
Logies/ontbijt
*Kinderen 3 t/m 11 jaar ontvangen
€ 84,- korting op de
€
arrangementsprijs
199,-
BERLIJN
More-Inclusive!
Vertrekdatum: 1 maart (5 dgn)
Volpension
€ 475,-
€ 375,-
NÚ VERKRIJGBAAR:
VAKANTIEREISGIDS 2014!!
€ 445,-
DAGTOCHT HUISHOUDBEURS
Data: dagelijks van 15 t/m 23 februari
Prijs incl. entree € 35,- p.p.
Op 15, 18 en 22 februari ook opstapplaatsen in Maastricht, Geleen en Sittard
Prijs incl. entree € 40,- p.p.
N IE U W !
v.a.
€ 825,N IE U W !
ROME & VENETIË
Vertrekdata: 21 mei en
10 september
(9 dgn)
Halfpension
€ 895,-
DIANO MARINA
Bloemenrivièra
Vertrekdata: 6 juni en
8 september
(9 dgn)
Halfpension
v.a.
€ 695,-
MEINA
Lago Maggiore
Vertrekdata: 20 mei, 6 juli en
29 augustus
(10 dgn)
€ 810,Halfpension
AUER
Südtirol
Vertrekdata: 21 juni, 19 juli en
9 augustus
(10 dgn)
€ 695,Halfpension
ST. VALENTIN
Südtirol
Vertrekdata: 7 juni, 26 juli en
23 augustus
v.a.
(10 dgn)
725,€
Halfpension
RIVA DEL GARDA
Trentino
Vertrekdata: 7 mei, 29 juni,
26 augustus en 5 oktober
v.a.
(10 dgn)
750,€
Halfpension
tel. : ( 077) 30719 8 8 - w w w. ghielen.nl
Zet- en drukfouten voorbehouden
€ 93,-
Vertrekdatum:
29 maart (2 dgn)
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Pagina 9
DI 4 MRT Lempkesoptocht CV De Ülle, Partij. Vanaf half 8 zullen de
groepen en wagens, die verlicht zijn, door de straten van Wittem en
Partij trekken. Aansluitend zal het carnavalsfeest voortgezet worden in het gemeenschapshuis A ge Wienhoes. Ook dit jaar zullen in
het gemeenschapshuis "De Koempelboys" weer de muzikale omlijsting voor hun rekening nemen. Het inschrijfformulier en verdere
informatie van CV De Ülle is te vinden op: www.cvdeulle.nl.
EIJSDEN-MARGRATEN
ZA 8 FEB (en zondag 9 februari) brengt toneelvereniging de Roeze
Koille uit Cadier en Keer een kersverse klucht op de planken in het
Keerhoes in Cadier en Keer (Limburgerstraat 78). Tijden: zaterdag
om 20.00 uur en zondag vanaf 15.00 uur. De entree bedraagt 9,euro (4,50 euro voor kinderen). Reserveren kan van maandag tot en
met vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur op nummer 043-4071585.
ZA 8 FEB Vanaf 19.11 uur prinsenreceptie van CV de Nachdravers
en JCV de Nachdraverkes uit Termaar met aansluitend het carnavalsbal met muziek van deejay Erik. Zie voor meer info k www.jvcdenachdraverkes.nl
ZO 23 FEB Vanaf 14.11 uur is er een een prinsenreceptie voor jubileumprinsenpaar Huub en Lily Debie-Pinckers en het plaatselijke
jeugdprinsenpaar van CV de Rieste in gemeenschapshuis Oos Heim.
Travel Sound en diverse artiesten zorgen voor de muziek.
VALKENBURG
ZO 9 FEB Lezing en DVD-presentatie over graancirkels door Janet
Ossebaard. Plaats van handeling is de Stationnerie in Valkenburg
)tegenover hotel Tummers). De bijeenkomst vindt plaats tussen
13.00 en 16.30 uur. Aanmelden kan via e-mail: [email protected]
MA 10 FEB Maandelijkse ledenavond van ZijActief Eys in café Sport,
Grachtstraat 1a in Eys. Op het programma staat een lezing/workshop rouwverwerking. De avond begint om 20.00 uur (zaal open
om 19.30 uur). Leden hebben gratis toegang, introducees betalen
3,50 euro.
MEERSSEN
ZO 9 FEB IVN Meerssen houdt een beverexcursie in het Geuldal. De
bever is terug van weggeweest en IVN gaat op zoek naar sporen en
tekenen van 'beverleven'. Vertrek (carpoolen mogelijk) om 14.00
uur vanaf station Meerssen. Info: 043-3643740 (Wim Derks).
ZO 9 FEB Carnavalsbeurs: Carnavalskleding en accessoires.Verkoop
is tussen 10.00 uur en 13.00 uur in het Cultureel Centrum aan de
Breusterstraat 23 te Eijsden. Op zaterdag 8 februari tussen 9.00 uur
en 10.00 uur kunt u schone carnavalskleding en accessoires inleveren die verkocht kan worden. Niet verkochte artikelen en uw
opbrengst kunt u afhalen op zondag 9 februari tussen 18.00 en
18.30 uur.
ZA 15 FEB Vanaf 18.11 uur is de jaarlijkse jeudzitting met proclamatie van de nieuwe jeugdprins(es) van Margraten. Locatie:
gemeenschapshuis Oos Heim.
ZO 16 FEB Vanaf 11.11 uur Hierezitting Mergroate (voor 16 jaar en
ouder) met een optreden van onder meer Heino. Locatie: gemeenschapshuis Oos Heim aan de Clermontstraat in Margraten. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij d'r Niejwinkel Alaaf (aan het
Amerikaplein) en kosten 8,50 euor per stuk (of sets van 11 kaarten
voor 55,- euro).Aan de kassa is de prijs 11,50 euro.Voor dames gaan
die dag de deuren pas om 15.00 uur open. Info: www.derieste.nl.
ZO 16 FEB Rommelmarkt in Cultureel Centrum Eijsden. Bezoekers
zijn tussen 10.00 en 17.00 uur welkom. De toegang is gratis. Neem
voor meer info contact op met de organisatie via 06-13938432.
ZO 16 FEB de Kunst- en Cultuurraad van Valkenburg en het Museum Land van Valkenburg presenteren de lezing: Zingen voor Laura:
muziek en de Canzoniere van Francesco Petrarca. De lezing wordt
gegeven door de neerlandicus en klassieke muziekkenner Harrie
Leenders in het Museum Land van Valkenburg, Grotestraat 31 te
Valkenburg en start om 11.00 uur en duurt ongeveer tot 12.15 uur.
De entree voor de lezing inclusief toegang tot de collectie van het
museum bedraagt 5 euro. Houders van een museumjaarkaart betalen 2,50 euro. De organisatie stelt het op prijs wanneer u zich (indien
mogelijk) van te voren aanmeldt via email: [email protected]
T/M 1 MEI Tot 1 mei is er een nieuwe tentoonstelling met werk van
drie leden van de Kunstkring Henri Jonas te zien zijn in de 'bovenzaal' van de Openbare BibliotheekValkenburg. Er is werk te zien van
Fieny Pesch,Irene Simonis enWiel Sijstermans.Meer informatie over
de expositie is te vinden op; www.kunstkringhenrijonas.nl
GULPEN-WITTEM
WO 12 FEB In Huiskamer- en Speciaalbierencafé 't Pintje (Hoofdstraat 25 in Mechelen) is tussen 19.30 en 22.00 uur lezing over
natuurgebieden net over de grens in België en Duitsland door Olaf
op den Kamp. De organisatie is in handen van ARK Natuurontwikkeling. De toegang is gratis, maar aanmelden is wel gewenst. Dat
kan per digitale post: [email protected]
ZO 23 FEB Receptie voor 'Groet Limburgs Buuttekampioene 2014'
Sylvia Ramakers (de Aw Vrijster) in CV de Klenderaire-narrentempel
't Keerhoes in Cadier en Keer. Iedereen is vanaf 15.33 uur welkom.
ZO 16 FEB GroenLinks Gulpen-Wittem houdt een circa twee uur
durende wandeling naar de Gulpenerberg onder leiding van natuurgidsen Constance Kerremans en BertVerton.Vertrek is om 13.00 uur
vanaf het busstation in Gulpen.
7 dagen
OPEN
500 m
2
L
Openingstijden:
Maandag 13.00 - 18.00
Dinsdag & woensdag 10.00 - 18.00
Donderdag 10.00 - 21.00
Vrijdag 10.00 - 18.00
Zaterdag 10.00 - 17.00
Zondag 12.00 - 17.00
ALLE CARNAVALSDAGEN
OPEN
vanaf 11.00
Grote Gracht 50 Maastricht
www.
deroejneus.nl
ROUTEBESCHRIJVING
Sfeer & Wellness &
Spirituele /
Paranormale Beurs
9 fe
r
brua
uu
ri 2014 - 11.00-18.00
o.a. Energetix, Wimperextensions, Aloe Vera,
Sieraden, Edelstenen, Mineralen, Kaarten, Cd’s,
Massage, Organo Gold, Oriflame etc.
Handlezen, Kaartleggen, Handoplegging,
Psychometrie, Foto Reading,
Automatisch schrift, Reiki, Magnetiseren etc.
t-PUFSJKt,JOEFSIPFLt(SBUJTQBSLFSFO
(gehele jaar open)
O
QNH
&DUQ
(gehele jaar open)
OV )HHVWZ
VR 14 FEB Tijdens de weekenden van 14, 15, 16 en 21, 22 en 23
februari vindt de 47-ste editie van het Stella Maris Cabaret plaats
in de aula van de school aan de Parallelweg in Meerssen. 'Wheel of
Fortune' wordt gespeeld door leerlingen en docenten van de school
en trakteert het publiek op een reis naar de showbizz en glitter en
glamour van Las Vegas. Info: www.stellamariscabaret.nl.
Café - Partycentrum “The Hills”
Huls 46
6369 EX Simpelveld
per week
DYD
DI 11 FEB Pascal Jongen van kwekerij Marni's in Schimmert verzorgt
vanaf 19.30 uur een presentatie over schaduwplanten voor de sieren ecologische tuin. Hij is gespecialiseerd in dit onderwerp. Plaats
van handeling is gemeenschapshuis De Stip in Meerssen. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro.
Entree: 6,00 euro, inclusief consumptie
Kinderen tot 10 jaar gratis
06 - 20 278 307
Gratis lezingen / Meditatie’s
La plage de Beauté / Helma Smeets
Open zondag
9 februari
Betaalbare stijl
EGELANTIER 7A-9A GARDENZ BOULEVARD GELEEN
WWW.ITALIAANSEKEUKENS.COM
Kort bie de luuj
Dagelijks bijzondere gasten
uit de actualiteit
voortaan vanaf 18.00 uur
!"!#"$% !&" !& '" Ziggo 31
TVLNederland
www.tvl.nl
VERWACHTE BOUWSTART
VOORJAAR 2014
koopprijs vanaf: € 229.000 V.O.N.
Het plan Diepengaerde is gelegen aan de voet van de Cauberg
bij de oever van rivier de Geul, hartje Valkenburg.
De twee kleinschalige appartementen complexen zijn gesitueerd
in een parkachtige omgeving tussen de Plenkertstraat en het
Odapark op korte loopafstand van het pure Limburgse landschap.
Daarnaast de juiste uitvalsbasis voor de beleving
van het historische Valkenburg.
De appartementen hebben een moderne en lichte uitstraling.
Hoe zou u uw nieuwe appartement graag willen hebben?
koopprijs vanaf: € 335.000 V.O.N.
VOOR INFORMATIE KIJK OP:
Tijs Hillen Makelaardij
Tijs Hillen
T 043 365 56 55 E [email protected]
Ruijters Heuvelland
Axel Zinken
T 043 601 40 10 E [email protected]
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Pagina 11
Opera Zuid toont ander
gezicht op Lazy Sunday
Masita blijft MVV
ook komende
drie jaar trouw
MAASTRICHT
Opera Zuid presenteert deze
zondag in het kader van de
Lazy Sunday Concerts: Willem de Vries, Martijn Sanders, Annemarijn Maandag
en Mark Luykx.
MAASTRICHT
Masita is ook voor de komende drie voetbalseizoenen (kleding)sponsor van MVV. Masita
is, met een afwezigheid van 1
jaar, al 10 jaar sponsor van de
Maastrichtse voetbalclub.
Onder begeleiding van pianist Bart Rademakers brengen
zij het humoristische en
romantische verhaal Boum,
met songs uit de jaren '30 tot '50
van onder andere Charles Trenet, Edith Piaf en Marlène Dietrich. Deze zondag zullen de
zangers van Opera Zuid zich
dus vocaal van een heel andere
kant laten zien. Hun eerste
optreden is van 11 tot 12 uur in
Grand café Soiron,in het Museum aan het Vrijthof. Daarna
verzorgen ze nogmaals een
optreden bij Thiessen Wijnkoopers, aan de Grote Gracht.
Beide optredens zijn gratis toegankelijk.
De komende drie jaar wordt
niet alleen het eerste elftal van
MVV gekleed door de Limburgse sportkledingfabrikant.
Masita wordt ook de partner
voor de kledinglijn van alle
jeugdelftallen van de Maastrichtse eerste-divisionist.
Deze keer wordt de koopzondag in de Maastrichtse binnenstad opgeluisterd door Bateria
Volle Petaj.Volle Petaj is een uitspraak in Maastrichts dialect en
kan worden vertaald als 'alles
geven wat je hebt!' Deze percussiegroep ontstond uit het carnaval in Maastricht in de begin
jaren '90 en is uitgegroeid tot
Met ingang van het seizoen
2014/2015 zal Masita naast de
kledingpartner van MVV ook
de merchandise partner van
Zangers en zangeressen van opera Zuid laten zich zondag van een geheel andere kant MVV worden.
zien.
Voor de fans betekent dit dat
met ingang van het komende
een unieke formatie van tempe- uur op de kesselskade en om haar composities bewerkt in
samenwerking met Jazzgitarist
ramentvolle percussionisten 16.30 uur op het Vrijthof.
Tim Reichrath. Tim Reichrath
met een stevige live-reputatie.
Tim & Anne-linde treden studeerde in 2006 af aan conserBateria Volle Petaj speelt
typisch Braziliaanse percussie- ook op in de binnenstad.Anne- vatorium te Maastricht. Naast
stijlen,die de basis vormen voor linde’s eigen composities zijn zijn beroep als gitaardocent
MAASTRICHT
het eigenzinnige geluid van de een cross-over van Portugese speelt Tim in verscheidene
groep. Improvisatie en interac- Fado,Blues,Jazz,Rock,Flamen- bands en muzikale projecten.
Een snelheidscontrole bij de
tie met het publiek vormen de co en wereldmuziek. Haar Om 13 uur spelen ze op het werkzaamheden op de A2
succesformule van de groep. eigen en unieke stem en Amorspom 14 uur op het plein- (nabij Oeslingerbaan) heeft
Met deze aanpak weet zij tel- muziekstijl hebben ervoor tje van de Mestreechter Geis,en afgelopen dinsdag tussen 08.00
kens weer haar publiek te boei- gezorgd dat ze een aantal talen- om 15.30 uur voor het Ding- en 14.30 uur ongeveer 500 snelen en te bespelen.Om 14.30 uur tenjachten gewonnen heeft. huis van de VVV.
heids-overtredingen opgelespelen ze op de Markt,om 15.30 maar heeft onlangs enkele van
verd. In totaal werden 5590
seizoen het MVV-shirt en aanverwante merchandise in alle
sportzaken in Maastricht en
omstreken te koop zal zijn.
Bij tunnelbouw: 500
voertuigen op de foto
voertuigen gecontroleerd. Het
waren overigens niet alleen personenauto’s die op de foto gingen, ook 26 vrachtwagenbestuurders krijgen binnenkort
een boete op de mat.Als hoogst
gemeten snelheid van de dag
werd 96 km per uur genoteerd.
Venray
14, 15 en 16
februari 2014
Openingstijden:
Dé beurs voor de echte kampeerliefhebber
10.00 - 17.00 uur
Blijf op de hoogte
van het laatste nieuws:
Bestel alvast
online uw tickets
Kampeer_EH
Kampeer Totaal
Evenementen
HAL
HARDENBERG
GORINCHEM
VENRAY
Evenementenhal Venray
De Voorde 30, 5807 EZ Venray
T 0478 - 51 97 90
E [email protected]
I www.evenementenhal.nl
Ons evenement.
UW MOMENT.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor een onderzoek naar het effect van duur- en krachttraining op ouderdoms-suikerziekte.
Wij zijn op zoek naar Mannen met type 2 diabetes en/of verhoogd levervet
tussen 40 en 70 jaar met Overgewicht (BMI tussen 27 en 35)
U bent begaan met uw gezondheid, heeft zin om te gaan trainen en uw fysieke conditie te verbeteren,
maar sport op dit moment niet intensief.
Gedurende 12 weken wordt u persoonlijk begeleid bij het uitvoeren van een trainingsprogramma.
De totale studie neemt 16 weken in beslag.
Naast het trainigsprogamma vinden verschillende testdagen plaats (7 in het totaal, 4 vóór en 3 na de trainingsperiode). Er zijn 3 testdagen met een duur van 2u30, 2 testdagen van 6u en 2 testdagen van 11 uur.
Hierbij komt u steeds nuchter naar de universiteit. Op deze testdagen vinden er diverse metingen plaats, waarbij
uw lichaamssamenstelling (DEXA), spierkracht, uithoudingsvermogen en insulinegevoeligheid worden bepaald.
Verder wordt een scan (MRI) van uw lever en uw hart gemaakt, uw hartfunctie en leverfunctie worden gemeten,
en een spier- en vetbiopt worden afgenomen. Al deze metingen worden zowel voor als na de studie gedaan.
Na afloop van de studie krijgt u persoonlijk uw eigen resultaten.
Bij volledige deelname aan het onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 600.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Bram Brouwers, MSc.
PhD Candidate Capaciteitsgroep Human Biologie Maastricht University. Tel. 043-388 42 58
Email: [email protected]
www.maastrichtuniversity.nl
De Kachelsmid
Walem 43
6342 PA WALEM
[email protected]
043 - 459 16 38
OPEN DAG 15 FEBRUARI 2014
Openingsuren
Dinsdag t/m zaterdag
10.30 uur - 17.00 uur
Horeca, CIOS,Veiligheid,
Uiterlijke verzorging
en meer!
LEEUWENBORGH, DACAPO COLLEGE & ARCUS
ZONDAG
12.00 - 17.00 UUR
DE GROOTSTE, DE BESTE EN...
DE GOEDKOOPSTE..!
Tijd:10.00 tot 14.00 uur
Locatie: Sportzone Limburg,
Milaanstraat 125, Sittard
& Arendstraat 12 ,Sittard
Opening stookseizoen met sensationele kortingen
kom naar onze vernieuwde showroom.
888%&,"$)&-4.*%/- t WWW.FACEBOOK.COM/DEKACHELSMID
www.dacapo-college.nl
www.arcuscollege.nl
www.leeuwenborgh.nl
Nieuw op real.de/nl
Auto’s
Blader online door onze wekelijkse folder.
H. VERSPAGET betaalt
250,- voor uw auto,
schade of defect geen
bezwaar, incl. RDW vrijw.
06-15867407 ook 's
avonds of weekend.
... a
de!
uch s
hoppen auf real.
Frischer
Schweinerückenbraten
Jägermeister oder
Campari Bitter
7PM
KFEFM'MBTDIF
NJU,FUUF
je 1 kg
Autobedrijf vr. div. loopsloop- SCHADEAUTO'S
va 250,-. RDW-vrijw.
06-16824410. T. bussen.
Ballantine’s
Finest Scotch
Whisky oder
Yeni Raki
(SVOEQSFJT
-JUFS
Autobedrijf
Schneider
vraagt loop-, SLOOP- en
schadeauto's v.a. 200,RDW-vrijw. 06-53287472
7PM
KFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT
-JUFS
3,50
Privé / Clubs / 0906
gespart!
gegenüber
dem Normalpreis
Nieuw NATASJA 23 jr. erg
mooi meisje Zuid-Amerikaans - Coco 18 jr. halfbloedje mooi mooi nu bij
Yvonne v. 11-18 u. 0455425100. Geen escort.
Rama
jede 500-g-Packung
(SVOEQSFJT
LH
0,–
99
9,–
10,–
99
0,50
gespart!
gegenüber
dem Normalpreis
Frau Antje
Beste Butter
99
Mariacron Weinbrand oder
Moskovskaya
Russischer Wodka
TUSFJDI[BSU
jede 250-gPackung
7PMKFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT
-JUFS-JUFS
-JUFS-JUFS
(SVOEQSFJT
H
Deze mnd. febr. WENDY
voor een 1/2 u. 45,- van
15 tot 23u. 7 dgn. 0455425100. Geen escort
Aziatisch 19 jr ontv. thuis
vanaf 60 te Maasmechelen 0032-477561676
Deutschland/Pfalz
Lorch Exclusiv Dornfelder,
Spätburgunder Weißherbst,
Weißer Burgunder, Wine
Moments Dornfelder
oder Müller-Thurgau
EROTIEKWINKEL 18 PLUS
Dorpstraat 108 Maastricht
043-3626769 www.18plus.nl
2C"KFEFM'MBTDIF
(SVOEQSFJT-JUFS
1,29
–
Bel de vakman
0,50
gespart!
SCHOONMAAKBEDRIJF zoekt PBG klanten, particuliere woningen en kantoorpanden in
Regio Maastricht, Heerlen, en Sittard-Geleen.
Tel: 06 -16151868
gegenüber
dem Normalpreis
2 KAUFEN = 2 € SOFORT-RABATT
Dash Waschmittel 8BTDIMBEVOHFOversch. Sorten oder Vizir
Vollwaschmittel 8BTDIMBEVOHFOKFEF5SBHFQBDLVOH'MBTDIF
(SVOEQSFJT8BTDIMBEVOHFONJU$PVQPO
o(SVOEQSFJT8BTDIMBEVO
HFOP$PVQPO
je
7,99
–
nach Rabattabzug
von 2 €
$PVQPOHJMUCFJN,BVGWPO[XFJ
1BDLVOHFO%BTI8-PEFS7J[JS
8-/VSFJO$PVQPOQSP,BVGBLUVOE
1FSTPOFJOMÚTCBS$PVQPOBVTTDIMJF•
lich im Original gültig. Der Rabatt
XJSEBOEFS,BTTFBCHF[PHFO,FJOF
#BSBVT[BIMVOHNÚHMJDI$PVQPOOJDIU
NJUBOEFSFO"LUJPOFOLPNCJOJFSCBS
(àMUJHLFJUT[FJUSBVNCJT
6,–
2,–
49
Werbe-Einzelpreis
ohne Coupon: 8,99
9 823217 052003
99
*NQSFTTVNt(FTFMMTDIBGUFOSFBM4#8BSFOIBVT(NC)4JU["M[FZ'SJFESJDITUSB•Ft;XFJUFSFBM4#8BSFOIBVT(NC)4JU["M[FZ'SJFESJDITUSB•F
Auch in Ihrer Nähe: Aachen
Öffnungszeiten:
Breslauer Straße
8 - 22 Uhr
Heinsberg
Humboldtstraße
8 - 22 Uhr
Tönisvorst
Höhenhöfe 19
8 - 22 Uhr
Übach-Palenberg
Boschstraße
8 - 22 Uhr
Nettetal-Lobberich
Niedieck Straße 167
8 - 21 Uhr
THUISBLIJVEN IS KOUDER
VLIEG MET ONS MEE
Leonardo Club
8 DAGEN V.A.
- All Inclusive
8.0
499
Viersen
Kanalstraße 51-55
8 - 22 Uhr
* WATERBED SERVICE *
voor reparatie, onderhoud of verhuizing. Bel
Hydro-sfeer Waterbedden, tel. 046-4754310.
Zie: www.hydrosfeer.nl
DAKDEKKERSBEDRIJF
BORGHANS & Zn. Reeds
meer dan 40 jaar Uw
adres v. dak.timmer,
Zinkwerk.bekleding. Met
Garantie 06-53690239
Voor al uw BEHANG- en
SCHILDERWERKEN. 0651761090 / 046-4517954
LEEG MAKEN van uw
gehele woning, bedrijfsruimte, tuin! ALLBO
levert bezemschoon op.
Nog bruikbare inboedel
kopen wij op. 0657547749, [email protected]
Huwelijk en kennismaking
DAKDEKKERSBEDRIJF
Hans LIPS reeds meer
dan 35 jaar 't betrouwbare adres v. dak- ,timmer-,
zinkwerk m. garantie. Offerte gratis. 06-47785237
DAKDEKKERSBEDRIJF
EUROGARANT voor alle
dak- & metselwerkzaamheden. Tev. 24-uurs Service. Gratis offerte. T. 0652627879/06-30308688.
VAKKUNDIG SNOEIEN /
KAPPEN van bomen, evt.
incl. afvoer tak-stamhout
en stronken verwijderen.
ABL : tel. 045-5728893.
Uw TRAP bekleed door
ervaren STOFFEERDER:
13 treden voor 89,- incl.
lijm. Geen verkoop. 0433641313 / 06-13357387.
HTR-ONTRUIMING.NL
Van bezemschoon tot
instapklaar opgeleverd.
Tel: 06-37193912.
Voor het VAKKUNDIG
SNOEIEN / KAPPEN van
uw hoge bomen: 0464372191 of 06-50680288
Prof. ROOIEN & SNOEIEN v. bomen. Vrijbl. offerte. T.06-22773948. www.
bomenkappenlimburg.nl
SCHILDERSBEDRIJF
KAN NOG BINNEN EN
BUITENWERK AANNEMEN NU MET 30%
WINTERKORTING. Vrijblijvende
prijsopgave.
Info tel.: 06-13551055
TOP
SCHILDERWERKEN. Bel 06-10107060
kwaliteit met garantie
Onderhouds-schilder. Nu
40% KORTING. T. 0610661666/046-4421643
STUCADOOR KAN NOG
WERK AANNEMEN. Tel.
06-30833992.
RENOVEREN VERBOUWEN? Bel: 06-10107060
Kwaliteit met garantie
Levenslustige, charmante singles 40,50,60,70+,
zkm met betrouwbare,
actieve gelijkgestemden.
Bel of mail voor info en/of
kennismakingsgesprek.
045-5112982. E: jacque
[email protected]
WEDUWNAAR 69 jaar
(omg. 045) zoekt Vriendin
voor serieuse relatie.
Br.o.nr. 15860 AenC
Media , postbus 2999,
6401 DL Heerlen.
Zelfstandige MAN 71 jr.
rookt/drinkt niet in bezit
van auto zoekt lieve eenvoudige Vrouw voor (Lat)
relatie. Tel: 06-34881701
Nette man 68jr zkt. NETTE VRIENDIN om samen
leuke dingen te ondernemen. Tel. 06-47451551.
Markten / Evenementen
MEGA VLOOIENMARKT
HOENSBROEK zon. 9
febr. Tennishal Hendriks.
Inl. 0495-588008
of
www.org-vac.nl
SNUFFELMARKT 9 febr.
't Juphuis, Schandelerstraat 81, Heerlen. Tel.
06-50621318
Onroerend goed
Te koop
Kerkrade-West: LOODS
230m2 op 1000m2 perceel. Ook detailhandel!!!
Prijs 75.000,- Evt. te
huur. Tel: 06-37195951
25°
ALTIJD SCHERP!
Isrotel Riviera Club
8 DAGEN V.A.
- Logies & Ontbijt
8.1
299
ALTIJD DE HOOGSTE
ZOMER VROEGBOEK
KORTING
BETAAL DE HELE MAAND
FEBRUARI GEEN €25
ADMINISTRATIEKOSTEN
*2+%"0+,,.!/0.+!"+!"
$"6"))&$"3+!"),1)"2.!
,12"+&.3&+(")(-/),+3//"."00"
&+0".+"0 #8"+""+5/&0/".2& "
*"0".2+%"0+,,.!/0.+!"+
!"3+!"),1)"2.!
-"")01&+0'"2,,.!"(&+!"."+
63"*!"+""+*"0$)&'+"+
&+& )12,,.!"(&+!"."+
-),,-#/0+!2+&)0
!%+!!,"("+/".2& "
")0%)1
!%+!!,"("+/".2& "
"+$,"!1&0$".1/0"*&+&*.(02,,.
13!$")&'(/",,!/ %--"+
&2"./"./
+&*0&"0"*
&,/ ,,-'"
3"*!*"0-.0(&+!".!
,(,"(.&'
"$"+"0)&+$&7&+!"),5
MEER DAN 1000 HOTELS ZIJN TE VINDEN OP WWW.CORENDON.NL
.&'6"+6&'+$"/"".!,-
-"./"6"00&+$--2,,.!$"+"4 )1/&"#"203""("+!"+,#!00,"/)$.1("+6"0#,10"+2,,."%,1!"+.
8PDIFHàMUJHWPOCJT
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Carnaval in Rio
in hartje Visé
Te zien in de Rue du Collège
31 in Visé, geopend van 14 tot
18 uur. Entree: 2,50 euro(-12
jaar gratis)
Info: Echevinat de la culture
Visé.
Tel.: 00 32 4 374 85 50
Brieven, maximaal 200
woorden lang, naar: centrale
[email protected]
De redactie kan brieven
inkorten of redigeren.
Vermeld uw naam, adres en
telefoonnummer.
In de krant verschijnt alleen
uw naam en woonplaats.
Donor: Ja/nee
Hierbij wil ik reageren op de
column in het ZondagNieuws/De Ster van 12 januari
2014 van Frank Benneker.
De schrijver van dit artikel
begint met: Een onbegrijpelijk
oordeel van de Raad van State
door het afgeschoten wetsvoorstel van D 66 om iedere volwassene in Nederland automatisch
orgaandonor te maken, tenzij
men er voor kiest geen donor te
willen zijn.
Door publicaties en de
media worden we aangespoord
om toch vooral orgaandonor te
worden.Ja,er wordt je bijna een
schuldgevoel aangepraat als je
geen donor wilt zijn. Want het
is de bedoeling om de wachtlijst voor orgaandonoren kleiner te maken. We worden éénzijdig voorgelicht.2
Immers, een mens is niet te
vergelijken met bijvoorbeeld
een auto waar je zomaar onderdelen uit kunt weg nemen en
vervangen. Organen
zijn
gekoppeld aan een individu,
een mens met zijn/haar speci-
fieke eigenschappen,energieën
etc. Als iemand een orgaan van
iemand anders ontvangt, heeft
dat diverse gevolgen. Eén daarvan is dat de ontvanger medicijnen zal moeten slikken ter
voorkoming van afstoting van
het ontvangen orgaan. Voor
degene die zijn organen
doneert betekent het,dat je niet
sterft op de natuurlijke manier,
al of niet in het bijzijn van familie, vrienden etc. maar dat je
sterft op de operatietafel.
Er zijn tal van gevallen
bekend waarbij mensen achteraf blij zijn dat de familie geen
goedkeuring gaf om organen te
verwijderen. Die hersteld zijn
en hun leven verder leven.
Het is ieders vrije keuze al of
geen donor te zijn.Dat dit voorstel van D 66 is afgeblazen door
de Raad van State is een overwogen en wijs besluit.
Rica Roose, Wijlre
Advertorial
Enig in Limburg: Internaat Heikamp
LIMBURG
Inderdaad, op de Heikampstraat achter de Fashion Point
ligt dit domein. Er verblijven
kinderen van 3 jaar tot 18 jaar.
De jongeren krijgen de nodige structuur om een volwaardige volwassene te worden.
Natuurlijk zijn er enorme verschillen in leefcultuur. Het is
daarom des te meer een uitdaging voor de 12 aanwezige
opvoeders: zij zijn tijdens het
Sfeerbeeld van het carnaval in Rio waaraan in Visé een expo- verblijf de mama en de papa
met de daaraan verbonden versitie is gewijd.
In meer dan 125 winkels in Nederland!
+ Een kwaliteitsbril voor een scherpe prijs.
+ Er komt aan de kassa niets bij!
+ Laagste prijsgarantie.
+ Dat is Eyelove® !
Complete bril op iedere sterkte
inclusief gratis oogmeting!
Eyelove® bril op sterkte
met onzichtbaar leesgedeelte
+ Incl. montuur, keuze uit 175 monturen
+ Incl. montuur, keuze uit 175 monturen
+ Incl. beide glazen op iedere sterkte
(ook met iedere cilinder mogelijk)
+ Incl. niet goed = geld terug garantie
+ Gratis ontspiegeling
+ Gratis kraswerende laag
+ Gratis dunner geslepen
+ Gratis luxe brillenkoker
+ Gratis oogmeting
+ Incl. beide glazen op iedere sterkte
Met deze coupon:
€ 39,-
Deze kortingsactie loopt t/m 22 februari 2014
en uitsluitend bij inlevering van deze coupon.
KORTINGSCODE: 52584
antwoordelijkheden.
Dit alles kan alleen als het
huis kwaliteit biedt. Heikamp
is dan ook op zoek gegaan om
een kwaliteitscyclus te realiseren met de hulp van een extern
bureau ( Kabinet).
De "gewenste situatie", die
samen overlopen is, wordt
omgezet in een concreet actieplan met een degelijke opvolging. De opvoeders/leerkrachten hebben zich sterk gemaakt
om de realisaties te ontplooien.
Deze sterke dienstverlening
komt je kind ten goede.
Planning naar de toekomst
blijft, nieuwe doelstellingen
worden bewerkt in functie van
de noden van de maatschappij.
Het kind is de winnaar en
daar gaat het om. Af en toe
loopt er een afgestudeerde binnen om een praatje te maken en
dat is een hart onder de riem
voor onze mensen, een bewijs
dat we geapprecieerd worden.
Tevredenheid is een prachtig
wapen.
’t Goudklompje
Inkoop van goud en zilver!!!
Maastricht - Ergens in een lade of kast nog
een gouden sieraad dat je nooit meer omdoet? Breng het dan naar het aan de Hoenderstraat 2, hoek Mosae Forum aan de kade
gelegen Goudklompje in Maastricht.
Hier is de zaak van W. Gelissen gevestigd. Zij
geeft de klanten die haar winkel bezoeken
een speciaal gevoel van tevredenheid. “Wij
laten de klant namelijk zien hoe het goud getest wordt”, vertelt de eigenaresse.
Goudklompje koopt
koopt goud,
‘oud goud’,
sie‘t’t Goudklompje
goudengouden
sieraden,
raden, gouden
tandgoud,
restgoud
gouden
munten,munten,
tandgoud,
restgoud
en ook
en ook kapotte
sieraden.
“Dekrijgt
klantcontant
krijg
kapotte
sieraden.
“De klant
contant
geld uitbetaald.
Onze
service en
is de
geld
uitbetaald.
Onze service
is perfect
perfectstaat
en de
koffie
staat altijd klaar!”
koffie
altijd
klaar!”
Voor de beste deal ga je naar ’t Goudklompje
(Foto: Jan Valentijn)
Openingstijden: dinsdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 17 uur en zaterdags van 11 tot 16 uur.
Eyelove ® multifocale bril
(voor veraf óf dichtbij)
NU
BRIEVEN
(ook met iedere cilinder mogelijk)
+ Incl. niet goed = geld terug garantie
+ Gratis onzichtbaar leesgedeelte
+ Gratis ontspiegeling
+ Gratis kraswerende laag
+ Gratis dunner geslepen
Vrouwen met overgewicht/obesitas
gezocht (40-65 jaar, niet-roker)
voor onderzoek naar de rol van verschillen in zuurstof spanning tussen buikvet en beenvet
bij het ontstaan van ouderdomssuikerziekte
+ Gratis luxe brillenkoker
+ Gratis oogmeting
Vaste lage prijs:
€ 99,-
DA Drogisterij & Parfumerie De Beente,
De Beente 87, Maastricht, (043) 356 1070
Ouderdomssuikerziekte (type 2 diabetes mellitus) is een stofwisselingsziekte die een groot gezondheidsprobleem vormt, omdat deze ziekte samengaat met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.
Vetweefsel speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van type 2 diabetes.
Door middel van een wetenschappelijk onderzoek bij de vakgroep Humane Biologie van de Universiteit
Maastricht willen we nagaan of er een verschil is tussen de zuurstofspanning in buikvet en bovenbeenvet, wat
bij kan dragen aan het ontstaan van type 2 diabetes. Hiervoor zijn wij op zoek naar post-menopauzale vrouwen
(niet-roker) in de leeftijdscategorie 40-65 jaar.
Naast een vooronderzoek (3 uur) zult u 2 keer voor een bezoek van ongeveer 7 uur naar de universiteit moeten
komen. De totale tijdsinvestering bedraagt dus ongeveer 16 uur. Tijdens deze bezoeken zal onder andere de
hoeveelheid zuurstof en de doorbloeding van het buikvet worden gemeten en zal bloed worden afgenomen.
Na afronding van het onderzoek ontvangt u naast een reiskostenvergoeding een vergoeding van 150 euro.
Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met
Max Vogel, Tel: 043 - 388 1672, e-mail: [email protected]
Of bel op werkdagen naar: dr. Mieke Martens 043-3882124.
www.maastrichtuniversity.nl
4949733
VISÉ
Van 16 januari tot 16 februari vindt in het centrum van Visé
een bijzondere tentoonstelling
plaats. Om u alvast een beetje
op te warmen voor de komende carnavalsdagen kunt u er
genieten van de mooiste kostuums, prachtige foto's en
video's met als thema Carnaval
in Rio.
De tentoonstelling werd
ingericht door Alain Taillard
uit Herve, die de liefde voor de
carnaval door zijn ouders met
de paplepel ingegoten werd.
Hij ontwikkelde zich als een
ware fanaat voor het carnaval in
Rio. Al 22 jaar gaat hij naar het
meest swingende en beroemdste carnaval ter wereld.Waar hij
als een van de weinige Europeanen toegelaten werd in het
heiligdom van een van de
grootste sambascholen van
Rio. Elk jaar weer figureert hij
als een ware 'destaque' op een
van de mooiste praalwagens
van Rio.
Pagina 13
Valkenburg
w
n:
deskundig
betaalbaar
17
.0
0
u.
e
Op
oe
ot
ns
t
da
u.
0
gt
0
/m z
1.
aterdag van 1
dichtbij
MAXI ACTIE KNALLERS!
H
M
1C
39
INC
8
=9
CM
MAX I
ACTI E
PANASONIC
TXL39E6E
FULL HD LED SMART TV
1400 TOEREN
WASAUTOMAAT
399
F'1:>;=31=131801B-?1=0;>1=5:3
F ;;<?5605:05/-?511:>[email protected]?>?18
F1A158530?131:;A1=8;<1:
A
6
B
Kilo
Timer
C
D
E
F
SAMSUNG
UE32EH5000
285
81 CM FULL HD LED TV
F=5>[email protected]:
F+501;8;=:4-:/[email protected]>81A1:[email protected]=1:
F589>75671:A-:[email protected])'-<<-=--?
A
B
A
D
E
F
*%
MAXI
ACTIE
G
ACER
NXMEPEH004
15.6 INCH NOTEBOOK
F:[email protected];=15)<=;/1>>;=E
F:?18=-<45/>A501;[email protected]?;;?4!
10 JAAR
475
16
GARANTIE
op de motor
MAX I
ACTI E
MAX I
ACTI E
*%
MAXI
ACTIE
SAMSUNG
1400 TOEREN
WASAUTOMAAT
F(;?8512>?1:1=351.1><-=5:3
F+-?1=>?;<>8-:[email protected]?31>?180115:0?560
F;;8.;=>?188;E10535?-815:A1=?1=9;?;=
A
7
B
Kilo
Timer
WF70F5E5U4W
C
D
E
F
499
A
EDY
A
B
B
E
F
225
F#A1=E5/4?18567.1051:5:3><-:118
F 5:7>
=1/4?>0=--51:01?=;9918
F&;[email protected];<1:5:3
A
6
B
Kilo
E
C
D
F
ME180A1A014A
8 INCH MEMOPAD TABLET
FE%@-0;=1<=;/1>>;=
F!$/-91=-!$2=;:?/[email protected]?;;?4
A
C
D
E
F
MAXI
ACTIE
Bespaar
A
€ 100
per jaar
KENWOOD
M313
MICRO-SYSTEEM + MP3 WEERGAVE
F!(@:1=91?&'7=-/4?53[email protected]>B11=3-A1
F!$
+!
&
&+B11=3-A1
MAXI
ACTIE
SYNN-LUX
KOEL / VRIES
COMBINATIE
F:4;@0A=51E1:85?1=
F:4;@07;181:85?1=
FCCCC/9
MAXI
ACTIE
WHIRLPOOL
SLDD2202
WBE3111A+W
199
KOEL / VRIES
COMBINATIE
F;[email protected]?185?1=
F*=51>[email protected]?185?1=
FCCCC/9
MAXI
ACTIE
BOSCH
295
WTW84170FG
WARMTEPOMPDROGER, 7 KILO
598
[email protected]:531:1=35178->>1
F*;8810531817?=;:5>/431>[email protected]@=0
F,182=15:531:01/;:01:>;=
GARANTIE
MAXI
ACTIE
FRITEL
INBOUW: voor elk budget de juiste keuze!
FRXYHUWV
FR1455
MAXI
ACTIE
GAS/ELEKTRO
FORNUIS
299
335
ESF63012W
AAA-KLASSE
VAATWASSER
OP = OP!
ZANUSSI
ZBA15020SV
INBOUW
KOELER
295
) $" Rijksweg 59
& " Akerstraat 22 Gratis parkeren. Informeer
MAXI
ACTIE
MAXI
ACTIE
59
FRXYHUWV
MAXI
ACTIE
FA;@0531.1A158535:3?131:;A1=A1=45??5:3
F*;881053019;:?11=.--=11:A;@0531=15:535:3
OLWHU
MAXI
ACTIE
95
10 JAAR
3 LITER FRITEUSE
HGV423124NL
OP = OP!
B
G
G
BOSCH
215
G
A
D
EDWD4001
VEELZIJDIGE WASDROGER
G
C
ASUS
Onroerend goed
Te huur
500
A
C
G
475
BOSCH
SMU50L15EU
INBOUW
VAATWASSER
499
SAMSUNG
VCC5670V3W
STOFZUIGER
FB-??A1=9;31:
F/[email protected]>A-:91?1=
F1<-G8?1=
"& Vivaldi-Passage 11
&)"'')! Wilhelminastraat 1
/DDJVWHSULMVJDUDQWLH‡*UDWLVEH]RUJG‡ZZZPD[ZHOOQO
59
P
L50460FL
GLASWOL & PUR ISOLATIE (Dupanel). Aan
SPOTPRIJZEN: de ISOLATIEHAL 0492-542002.
FEA;;=>:1881A8;151:01.11801:
F):5171;:85:1.181A5:3;<@B(*
AEG
MAXI
ACTIE
8
3
THUISZORGORGANISATIE. ZORG VOOR JAN
EN ALLEMAN voor verzorgende en huish. taken
en alles in en om het huis.
Omg. Beek, Geleen,
Stein, Nuth, Geul, Meerssen. Reacties in de avonduren: Christien Nijsten
06-20871084.
DE MOOISTE PUPS van
A tot Z. www.hezehof.be
of bel 0032-13293613.
$IEHHOGLQJHQNXQQHQDIZLMNHQGUXNHQ]HWIRXWHQYRRUEHKRXGHQ$DQELHGLQJHQ]LMQJHOGLJ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNWPD[SHUNODQW$DQELHGLQJHQ]LMQH[FOXVLHI WKXLVNRSLHKHIILQJ
MAX I
ACTI E
ACCORDEON, keyboard
en pianoles voor 50,p.mnd. incl. lesmateriaal.
Bel 06-55376443 of mail:
[email protected]
Diversen
+]
NC
2I
Personeel
Dieren
100
H=
Cursussen en Opleidingen
Te huur: Div. WINKELRUIMTES in Parkstad
v.a. 550,- excl. Info:
www.tertanjevastgoed.nl
( medisch ) PEDICURE
worden? Pediroda opl.
inst. houdt op 13-2
OPEN HUIS te Puth tijdens praktijkles basis
opleiding v.a. 19.15 uur.
Start basis en medisch
opl. in maart. Tel: 0548545077 www.pediroda.nl
leerling AUTOPOETSER
omg. Parkstad, gezocht.
Fulltime. Befran Bedrijfswagens te Kerkrade. 0651342477
Gezocht: Kapper Stagiaire 2e jr., 2dg/wk Ecoup
Kappers T. 045-5714805
Te koop gevraagd
Te h. KAMER en App,
Akerstraat-Nrd Hoensbroek. 06-51807944.
Ik geef tot 150,- voor
oude EMAILLE reclameborden. T: 045-5272805.
Te h. ruime kamer Heerlerbaan, 300,- v. werk.
pers. Tel.: 045-5211785
TE KOOP GEVR. postzegelverzamelingen en losse series. 06-53871374.
ZONDAG
Zondag 9 februari 2014
Pagina 15
Vrijkaarten voor kampeerbeurs Winteractie Volta: 300
euro korting op ketel
Kampeer Totaal in Venray
VENRAY
Van 14 tot en met 16 februari staat Evenementenhal Venray in het teken van kamperen.
Kampeerbedrijven uit het zuiden van het land presenteren
diverse noviteiten en willen de
bezoekers alvast kampeerkriebels geven. En ZondagNieuws
geeft in samenwerking met
Kampeer Totaal tien keer gratis
toegang.
In Evenementenhal Venray
gaat van 14 t/m 16 februari de
vierde editie van Kampeer
Totaal van start. Regionale
bedrijven tonen de mooiste
campers, caravans, tenten en
accessoires. Ook campinghouders uit binnen- en buitenland
vertellen de kampeerders graag
over de mooiste plekken welke
een ieder beslist een keer gezien
moet hebben! Uiteraard worden ook de accessoires en (technische)
onderdelen
niet
gemist.
Blikvanger is de KCK Caravan van het jaar 2014! De Adria
Altea mag met de eer strijken.
Ontdek de voordelen die deze
caravan biedt en doe mee aan
de leuke acties die omtrent deze
innovatieve caravan worden
georganiseerd.
Voor de kinderen worden
diverse activiteiten georganiseerd door Boerderij 't Platteland. Zo kunnen de kinderen
geschminkt worden, oud Hollandse spelletjes doen, kleurplaten tekenen en hiermee een
leuke verassing winnen! Op
vrijdagmiddag en zondag
wordt er van alles verteld over
de dieren van Boerderij 't Platteland.
Kampeer Totaal Venray is van
14 tot en met 16 februari iedere dag geopend van 10.00 17.00 uur. Entreeprijzen: Volwassenen 6 euro, kinderen 6
t/m 11 jaar en 65-plussers 3
LIMBURG
De koudste maanden van het
euro. Gratis parkeren. Info: tel. jaar komen eraan. Gaat uw
0478-519790, [email protected] oude CV-ketel de winter overlementenhal.nl of www.evene- ven? Vervangen is nu dubbel
mentenhal.n
voordelig bij Volta Limburg. U
ontvangt 150 euro korting én
een gratis Honeywell Touch
thermostaat bij een nieuwe CVGratis naar Kampeer
ketel.
Totaal? Er liggen tien
Vanaf 7 februari 2014 is er
vrijkaarten voor u klaar. zelfs een tijdelijk dubbele korStuur vóór dinsdag 11
ting van 300 euro als u een
februari 14.00 uur een
afspraak maakt voor 28 februamailtje naar centralereri 2014. Met dit unieke [email protected]
aanbod heeft u in één keer alles
Winnaars krijgen bericht voor elkaar: een lekker warm
en komen op de gasten- huis in de winter én jarenlang
lijst te staan.
een energiezuinige ketel. Volta
biedt u de keuze uit CV-ketels
Vrijkaarten
van alle bekende merken en
regelen vakkundig de installatie en het onderhoud. Daarbij
kunt u 24 uur per dag, 7 dagen
per week rekenen op de service
en deskundigheid van Volta
Limburg, een servicepartner
van Essent. Wanneer u kiest
voor huur van een ketel hoeft u
geen groot bedrag in één keer
te investeren. Meld u nu aan of
bel direct 0900 17 05 voor een
afspraak.
Puzzel&Win 0909-5010584 Rondreis Kroatië
€0,60 per gesprek
Doe mee
en maak
kans op
een iPad!
Met het doorbellen
van de oplossing van de
woordzoeker van deze
week maakt u kans om
een iPad te winnen.
Los dus snel de puzzel
op en speel mee!
Dobro dosli u Hrvatsku!
Welkom in Kroatië!
Bij deze reis maakt u kennis
met Kroatië, een land met
oneindig veel variatie. Een
zacht klimaat, een overvloed
aan rivieren,meren en bergen,
historische bouwwerken, pittoreske stadjes,etc.Dit alles en
nog meer staat u te wachten op
deze reis door een land waar
natuur, cultuur en gastvrijheid hand in hand gaan.
WIN!
Meer informatie: www.apple.com
Zo doet u mee!
Streep alle gegeven woorden door. De resterende letters vormen een woord als eindoplossing van deze puzzel. Bel dat woord voor komende woensdag door naar 0909-5010584.
Programma
U maakt dan niet alleen kans op de hoofdprijs, maar ook op een van de vijf puzzelpakketten
1e dag: Heenreis.Overnachvan Sanders.
ting Zuid-Duitsland/ Oostenrijk.
5
2e dag: Vervolg heenreis
Maak ook kans op
T P S N O P S E L I B O M
etten
naar Zagreb, hoofdstad van
leuke puzzelpakk
S W A E R E N U O J A C A
van Sanders!
Kroatië. O.l.v. een gids maken
E R E A L E R T K N O M P
we een rondrit door het
bovenste en lager gelegen deel
B K D E V E R A E S U C I Acajou
Misgunnen
van de stad. Overnachting
B O IJ A K A C N T I U S L Afwimpelen Mobile
omgeving Zagreb.
Antislip
Muskus
3e dag: Bezoek Plitvice
S O T L P A N T D C T M S Best
Outfit
meren. Overnachting omgeT S E S R U M O E R E I I Bevorderlijk Prado
ving Sibenik.
R R E R G E P E A R S H T Boerenhoeve Priemen
4e dag: Vrije dag.U kunt b.v.
Cider
Saone
een
bezoek brengen aan SibeA N O S E E D R R T E E N Double
Selecteren
nik, een karakteristiek DalmaSpaarcenten
N E I O R N E R A F H N A Erepodium
tisch stadje. Overnachting
Esparto
Spons
omgeving Sibenik.
D M I E P D H N O A L O O Hectare
Spoor
5e dag: Bezoek aan Trogir en
Staven
W E D A N S B O K V N A U Istanbul
‘witte’ stad Split waar een gids
Strandwacht
A I M I N U U T E W E S T Kinderarts
ons zal begeleiden tijdens een
Kwant
Tweekamerflat
rondrit. Overnachting omgeC R K E L B U O D V A B F Minuut
ving Sibenik.
H P A F W I M P E L E N I
6e dag: In Bosnië-Herzegoanders
an
nderss
vina bezoeken we o.l.v. een
T N E T N E C R A A P S T
Puzzelboeken
gids de stad Mostar.OvernachHet winwoord van week 4: FILMSTUDIO
ting omgeving Dubrovnik.
De Rowenta Silence Force Extreme stofzuiger is gewonnen door: M.P.H.M. Cobben uit Sweikhuizen, H.L. Widders7e dag: Met een plaatselijke
hoven uit Limbricht en M. Bergmans uit Weert. De puzzelpakketten zijn gewonnen door: A. dos Santos uit
Helmond, P.W. Beerens uit Heythuysen, A.A.J. Kessel uit Eindhoven, J.E. Colin uit Kerkrade en H.J.M.V. Pustjens uit touringcar maken we o.l.v.een
Roosteren.
gids kennis met de stad
WIN!
S
Dubrovnik. Door Unesco verkozen tot een van de mooiste
monumenten ter wereld.
Overnachting
omgeving
Dubrovnik.
8e dag: Bezoek aan het stadje Kotor, gelegen in Montenegro.Kotor is een van de oudste
en fraaiste stadjes aan de kust
met prachtige monumentale
gebouwen.
Overnachting
omgeving Dubrovnik.
9e dag: Langs de Dalmatische kust noordwaarts. Vanuit
de plaatsjes Ston en Makarska
heeft u een mooi uitzicht op
de bergen in het achterland.
Overnachting omgeving Sibenik.
10e dag: Bezoek aan Opatija, gelegen aan de Kroatische
Rivièra en Postojna waar we
de beroemde grotten zullen
bezoeken.
Overnachting
omgeving Postojna.
11e dag: Via de Julische
Alpen naar Bled,‘de parel’ van
de Julische Alpen. Overnachting Zuid-Duitsland/ Oostenrijk.
12e dag: Terugreis met
afscheidsdiner.
Hotel en vertrek
Zaterdag 26 april € 995,-/
toeslag 1-pk € 190,Bij deze rondreis wordt
overnacht in prima middenklassenhotels, gelegen in of
nabij de in het programma
genoemde plaatsen. Alle
kamers zijn minimaal voorzien van douche of bad en toilet.
Inbegrepen
- Halfpension
- Afscheidsdiner
- Gids voor sightseeing
Zagreb
- Entree Nationaal Park Plitvice
- Gids voor sightseeing Split
- Gids voor excursie BosniëHerzegovina (Mostar)
- Gids voor sightseeing
Dubrovnik incl. vervoer
plaatselijke touringcar
- Parkeer- en tolkosten
Niet inbegrepen
Niet genoemde excursies en
overige excursiekosten zoals
entrees,gids-,veer- en bootkosten, tenzij onder inbegrepen
aangegeven.
Opstapplaatsen
Voor de reizen worden aparte ophaalroutes samengesteld.
In veel gevallen zal dit uw
woonplaats zijn. Voor ZuidLimburg hebben we een
opstapplaats bij Motel van der
Valk in Urmond.
Voor onze klanten in Brabant is de opstapplaats parkeerplaats Tongelreep in Eindhoven.
Informatie
Meer informatie over de
speciale lezersreis of een van
de andere reizen of wilt u
reserveren?
Kijk op www.ghielen.nl of
bel naar GHIELEN Touringcarbedrijf 077-3071988.
-*"#$()'
)%,*"+!(/+)*"' +-.(*,'( "'&"'*"' *!,
0
'
(
,'
"!
#
"
$"!
" !
#
" !
#
%&"! % ""
DREAMER MATRAS #
!# !!
#
!# !!
E I N D H OV E N H E L M O N D G R O N S V E L D - M A A S T R I C H T R O E R M O N D S I T TA R D - G E L E E N
"!
!!
" !" $! !#
#"
!" $!" "