Lees Stormvogel november..

Download Report

Transcript Lees Stormvogel november..

Inspiratie bron

!

V.V. Kerkwijk

Voor uw badkamer

Van Voordenpark 19 5301 KP Zaltbommel Openingstijden Maandag t/m vrijdag 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur Afspraak voor toonzaalbezoek Telefoon 0 418 - 57 22 10 [email protected]

6065 Omslag VV kerkwijk 12-10-2007 11:05 Pagina 2

Meer winnen dan de wedstrijd. Dat is het idee.

Ook sponsor van voetballers die wereldberoemd zijn in Kerkwijk.

www.rabobank.nl/bommelerwaard

ALGEMENE INFORMATIE

v.v. Kerkwijk

Opgericht: Adres: Telefoonnr.: E-mail: Betalingen: 1 juni 1945, Kon. goedkeuring op 10 aug. 1961 Molenstraat 41, 5315 AA Kerkwijk Tel. (clubgebouw): 0418-642504 [email protected]

IBAN: NL95 RABO 0374 3369 62 t.n.v. v.v. Kerkwijk. Postbus 126, 5300 AC Zaltbommel

Stormvogel

Jaargang: Editie: Oplage: 38 nr. 409,nov 2014 1060 exemplaren

Redactie Stormvogel

Arjo Mans, Jorel Helderman & Jochem de Weert

Inzendingen naar (e-mail):

[email protected]

Bestuursleden

Voorzitter/Algemene Zaken Secretaris Penningmeester Wedstrijdsecretaris Johan Oomen, 0653195199, [email protected], [email protected]

Johan Dingemans, 0630027354, [email protected]

Louis Lamboo, 0654358702, [email protected]

Marc de Bijl, 0629071186, [email protected]

Vertrouwenspersoon

vv Kerkwijk beschikt over een vertrouwenspersoon waar iedereen terecht kan met vragen of opmerkingen over dingen die gebeuren, maar waar moeilijk over te praten valt. Deze vertrouwenspersoon is bereikbaar via [email protected] Indien u uw probleem telefonisch wilt be spreken, laat dan hier uw nummer achter dan wordt u teruggebeld.

Inzendingen

Hebt u een leuk stukje, foto(‘s), verslag, mop of andere toevoeging aan het blad, stuur deze dan voor 25 december in en zie het terug in de editie van october. U kunt uw stukje mailen naar [email protected]!

1

CONTACTGEGEVENS TRAINERS EN LEIDERS

Senioren

1e - elftal 2e - elftal 3e - elftal 4e - elftal Leider recreanten Dames Verzorger Scheidsrechtercoör dinator

Jeugd

Keeperstrainer senioren Keeperstrainer junioren Keeperstrainer junioren A-junioren B-junioren MC1-pupillen C-junioren D1-pupillen D2-pupillen D3-pupillen E1-pupillen F1-pupillen F2-pupillen MP1 MP2

Carlo van Zanten

06-10542046

Cees Westerlaken

Marc de Bijl 0629071186

Philip van Zanten Bart Oomen,

06-15457901

Abe van Rijnsbergen

0619504465

Cock van Zanten

0418-643001 Jan Vlug Rein de Jong 073-5994691 06-55104449

Henk Janse

06-30663660

Ad van den Berg

0418-642897 Patrick de Weert, 06-46230255 Paul Kramer, 06-83446307 Jochem de Weert, 06-53998508 Hans Rasenberg, 06-83446307 Jiele Lobrecht, 06-51685908 Wouter Versteeg, 06-38502242 Jo de Graaf, 0418-642528 Irjan de Weert, 06-54297073 Jan Wolfers, 06-46226576 Teus van Tuijl, 06-50500206 Gilbert Oomen, 0418-642060 Carlo van Rheen, 06-53599754 Patrick Goedhart, 06-51291403 Eelco Noort, 06-27129732 Yvette Keijnemans + Henry Keijnemans, 06-29067814 2

VOORWOORD VANUIT BRUCHEM

Bij deze presenteren wij wat verlaat maar niet met minder trots de november editie van de stormvogel. Door het drukke schema van de redactie en het feit dat deze niet meer onder een dak woont, maakt het helaas niet makkelijker om samen te komen voor het in elkaar zetten van ons clubblad. Gelukkig is het weer gelukt en kunt u uw leesplezier weer loslaten. Ondanks dat het deze maand wat kouder was, kon er gelukkig volop door gevoetbald worden. Het ziet er daarom ook naar uit dat alle wedstrijden die ge pland staan voor de winterstop kunnen worden gespeeld. Absoluut hoogtepunt in komende maand is natuurlijk de thuiswedstrijd van het eerste tegen Well. Achteraf zal er in de kantine een mooi feestje gehouden worden dus zet deze vast in je agenda!!!

13 DEC: KERKWIJK 1 – WELL 1 14.30U

De Wellse mannen lijken de favoriet deze jaargang gezien zij meedingen naar de titel, maar met het thuisvoordeel, steun van het publiek, topscorer van Eck en de hoogstandjes van onze jongens mag Kerkwijk nooit onderschat worden.

Rest ons alle voetballende leden nog veel succes te wensen in de resterende wedstrijden voor de winterstop. Daarnaast wensen wij natuurlijk alle leden/lez ers fijne feestdagen toe!!

Veel leesplezier, De redactie.

BESTUURSMEDEDELINGEN Lidmaatschappen

Lidmaatschappen van vv Kerkwijk worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. In dien u uw lidmaatschap wil opzeggen dient u dit vóór 1 juni van het aflopende seizoen schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, aan de secretaris kenbaar te maken.

Wijzigingen in n.a.w. of contactgegevens dient u zo snel mogelijk op dezelfde manier bij de secetaris te melden. 3

Helaas gaat er regelmatig iets mis met afmeldingen van het lidmaatschap, van daar de regels nog eens op een rijtje gezet : 1. De lidmaatschappen van vv Kerkwijk worden steeds jaarlijks stilzwijgend ver lengd, tenzij uitsluitend middels schriftelijke kennisgeving ( bij voorkeur per e mail) opzegging uiterlijk vóór 1 juni van het aflopende seizoen, bij de secretaris heeft plaatsgevonden !. 2. Indien afmelding na 1 augustus ( begin nieuwe seizoen/vereningsjaar) plaats vindt , zijn wij extra kosten aan de KNVB verschuldigd en zijn wij genoodzaakt ( konform ons huish.regelement ) de volledige jaarcontributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen !.

3. Ieder lid is verplicht bij wijziging van zijn/haar n.a.w gegevens en/of andere contactgegevens, dit direct schriftelijk (e-mail) aan de secretaris door te geven.

Hopelijk geeft bovenstaande duidelijkheid over de te volgen procedures in zake afmeldingen en wijzigingen in persoonlijke omstandigheden. Ten einde ongewenst welles/nietes te vermijden, verzoeken wij een ieder zich hier strikt aan te houden.

Wedstrijdkleding

In de vorige editie van de Stormvogel hebben wij hier al enige aandacht aan bes teed , maar wellicht ten overvloede willen wij een ieder er op attent maken dat in (vriendschappelijke) wedstrijden uitsluitend gespeeld mag worden in door het bestuur goedgekeurde speeltenues een en ander zoals dit is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement.

Een ieder en met name de aanvoerders en leiders van de diverse elftallen, willen wij erop wijzen dat zonder overleg met het bestuur, het niet is toegestaan om in een ander (kleurig) tenue aan (vriend schappelijke) wedstrijden deel te nemen.

Speelhoek, succes of opdoeken

Zoals sommige mensen wel zullen weten hebben we nu ongeveer een jaar een ruimte in de kantine met wat speelgoed. Dit voor het vermaak voor de jongere bezoeker. Als snel kwamen we tot de conclusie dat het een groot succes was. Er werd naar hartelust gespeeld.

De laatste weken wordt ons (mijn) enthousiasme stukken minder als ik elke maandag bewust kapot gemaakt speelgoed moet

weggooien. Denk hierbij aan auto’s, potloden en stiften. Ik ruim met alle plezier speelgoed op als ik weet dat er lekker gespeeld is. (Al zou het natuurlijk top zijn als kinderen en hun ouders dit zelf zouden doen.) Vandalisme in de speelhoek zou toch geen gespreksonderwerp mogen zijn. Laten we met z’n alle er op toe zien dat dit niet vaker gebeurt. En spreek gerust de kinderen aan als hier sprake 4

van is. Anders heben we straks een speelhoek zonder speelgoed en dat zou toch jammer zijn.

Periodieke gift?

Onlangs is uit de toverhoed van Den Haag het volgende bedacht: door het afschaffen van de diverse subsidies aan het verenigingsleven, zouden deze ve renigingen weleens in de financiële problemen kunnen komen.

Om dit het hoofd te bieden is vanaf 1 januari 2014 een fiscale regeling van toepassing genaamd: “Periodieke Gift”. Concreet houdt dit in dat indien particu lieren (geen bedrijven zijnde) tenminste 5 jaar aan v.v. Kerkwijk een periodieke gift overmaken, ter hoogt van welk bedrag dan ook, zij dan een (fors) belasting bedrag daarover van de fiscus kunnen terug ontvangen.

Als bijvoorbeeld € 150,00/jaar (€ 12,50 per maand is ook toegestaan), 5 jaar lang aan v.v. Kerkwijk wordt overgemaakt, ontvangt de gever/geefster bij een belastingtarief van 42% jaarlijks € 63,00 terug van de fiscus zodat het netto slechts € 87,00/jaar kost. Bij voldoende deelname levert dat onze club een veel voud aan financiële mogelijkheden op. Het stelt ons in staat diverse investerin gen te doen die ten goede komen aan onze vereniging/leden.

Heeft u interesse om op gedeeltelijke kosten van de fiscus onze club te steunen neem dan voor nadere informatie contact op met onze penningmeester of stuur een mail naar

[email protected]

5

INHOUDSOPGAVE

1/ ALGEMENE INFORMATIE 2/ CONTACTGEGEVENS TRAINERS EN LEIDERS 3/ VOORWOORD VANUIT BRUCHEM 3/ BESTUURSMEDEDELINGEN 19/ VERJAARDAGEN 20/ STANDEN 28/ PROGRAMMA 29/ ADVERTENTIE 30/ ACTIVITEITEN KALENDER SEIZOEN 2014/2015 30/ ADVERTENTIE 33/ KLEURPLAAT 34/ MOPPENTAPPER

ADVERTENTIE

BOUWVERGUNNING NODIG ?

(VER)BOUWPLANNEN ?

St. Antoniestraat 5 5314LG Bruchem [email protected] 06-11368881

6

VAN DE VOORZITTER

Het einde van het jaar 2014 komt in zicht en terwijl ik dit schrijf is ons Sinterklaas feest van 28 november jl. al achter de rug. Het was weer keurig georganiseerd en geregeld door Tessa Vos en haar team. De Sint en zijn Pieten werden al zingend ontvangen en Sint heeft de kinderen weer verstandig en rustig toegesproken en er waren weer volop cadeautjes. De maand december waar we nu in zijn aangekomen is een maand waar veel gebeurd, allereerst met voor ons eerste team nog 2 wedstrijden, te weten; de uitwedstrijd tegen HSSC 61 en daarna thuis op 13 december de kraker tegen Well. Aansluitend een themafeest “foute kerstparty” met een verloting waar allerlei prijzen zijn te winnen. Dus nodig ik hierbij iedereen uit om ons vlag genschip te komen aanmoedigen. De streekderby is tevens de laatste competi tiewedstijd voor ons eerste elftal dit jaar. Op 20 december wordt er ook nog volop gevoetbald door de jeugd en de lagere elftallen. Dan komen we in de winterstop maar dat wil niet zeggen dat er niets te doen is op de club. Op de za terdagen zijn we gewoon open en zal de selectie wellicht ook trainen en kunnen we daarna bijvoorbeeld klaverjassen en gezellig bijkletsen.

Dan de kerstdagen in familiesfeer en daarna op 29 en 30 december staan de onderhoudsdagen weer ingepland en kunnen al diegenen die nog uren moeten maken voor de “zelfwerkzaamheid” op deze dagen mogelijk hun zelfwerkzaam heidsbijdrage ontlopen. Een uitgelezen kans voor o.a. onze A spelers die in mijn ogen nog veel uren moeten maken op dit punt. Dan op 31 december a.s. vanaf 16 uur de oudejaarsborrel waar we onder het genot van een hapje en een drankje het afgelopen jaar nog eens de revue kunnen laten passeren en elkaar een goede jaarwisseling kunnen toewensen. Als we dan weer zijn aangekomen in 2015 staat op 3 januari de nieuwjaarsre ceptie op het programma waar ik een korte nieuwjaars-toespraak zal houden en kort zal stilstaan bij het afgelopen jaar en daarna onze jubilarissen zal hul digen. Altijd weer leuk om onze trouwe leden in het zonnetje te zetten. Vergeet niet op 10 januari a.s. onze nieuwe activiteit, namelijk het “snerttoernooi” 7

(zie website voor alle activiteiten).

Al met al een drukke periode voor alle betrokkenen. Rest mij om iedereen goede kerstdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen en hopen u allemaal weer te ontmoeten op ons prachtige complex in het nieuwe jaar.

Johan Oomen Voorzitter

OUDEJAARSBORREL

8

KERKWIJK 1

S.V.S ’65 – KERKWIJK (0-1) 1-2

ZATERDAG 22 NOVEMBER Afgelopen zaterdag de tiende competitiewedstrijd tegen het net boven Kerkwijk staande S.V.S uit Spijk op het uitstekende kunstgrasveld, waarvoor de meeste spelers op voorhanden een beetje huiverig waren bleek aan het eind dat deze vrees ongegrond was want, Kerkwijk leverde op deze mat één van zijn beste wedstrijden van dit seizoen af. De honger naar de bal was weer duidelijk waarneembaar door de scherpte waarmee Kerkwijk begon.

Onze spelers zetten de tegenstander gelijk vast door fel op de bal te spelen en met goede combinaties het doel van S.V.S te bereiken wat in de 18e minuut resulteert in een mooie voorzet van Laurens die door Jorel binnen gewerkt word, dus de verdiende 0-1.De rest van de eerste helft blijft Kerkwijk gevaarlijker dan de tegenstander. In de 44e minuut kan Jochem zijn talenten tonen door een vrij trap van S.V.S schitterend uit de hoek te stompen. De 45e minuut leverde voor Robert nog geel op voor commentaar op de leiding.

Na rust probeert Spijk iets terug te doen, maar dat lukt niet door gevaar te stichten voor het Kerkwijk doel, maar wel door verbaal geweld tegen de leidsman wat al na 2 minuten resulteert in het wegsturen van de grensrechter van Spijk. De volgende 10 minuten golft het spel op en neer tot een S.V.S speler voor de tweede keer over de schreef gaat en met rood moest vertrekken Vlak daarna bouwt Kerkwijk de score uit tot 0-2 door een mooie voorzet van Jorel die door Nick schitterend ingekopt wordt. In het laatste half uur mogen Floris, Jeffrey en Stan de wedstrijd mee uitspelen in plaats van Jorel, Dennis en Nick. In de 65e minuut wederom geel voor een S.V.S speler die dat 5 minuten later herhaalt zodat Spijk met twee spelers minder de wedstrijd af moet maken. Wie nu verwachtte dat Kerkwijk de score wel uit zou bouwen had het bij het verkeerde eind, want door het missen van verschillende goede mogelijkheden en door de opportunistische tegenstand van S.V.S wist Spijk in de 82e minuut terug te komen tot 1-2 doordat onze keeper laat bij een bal kon komen en zodoende S.V.S kon scoren. De laatste minuten werden zo nog ongewenst spannend. In de laatste minuut bracht Jochem nog redding bij een voorzet van S.V.S waarna de scheids affloot. Resumerend: een goeie wedstrijd die door de overtalsituatie royaler gewonnen had moeten worden maar voldoende aanknopingspunten opleverde voor de volgende wedstrijd thuis tegen Brakel.

Rest ook nog even te vermelden de winst van ons tweede met 1-0 tegen de ongenaakbaar geachte koploper Desk 2 uit kaatsheuvel door een doelpunt van Maikel, één van onze drie Poolse spelers bij het tweede 9

KERKWIJK - BRAKEL (1-0) 2-2

ZATERDAG 29 NOVEMBER Afgelopen zaterdag dus de eerste Bommelerwaard derby tegen het voor Kerkwijk altijd lastig te bespelen Brakel. Aan het eind bleek dit ook vanmiddag zo te zijn. De eerste doeltreffende mogelijkheid was voor Kerkwijk toen de Brakelse keeper een bal in de voeten van Nick van Eck stompte die daar wel raad mee wist en dus doeltreffend afrondde met 1-0.

Hierna begint Brakel feller te spelen met als gevolg dat ook zij wat mogelijkheden creëren met in de 27e minuut een score welke door de leidsman wegens buitenspel wordt afgekeurd. Hierna een periode van Kerkwijk overwicht met verschillende goede mogelijkheden maar geen goals. Het slotakkoord van de eerste helft was echter voor Brakel doordat zij tot tweemaal toe de doelpaal raakten, maar tot ons geluk niet wisten te scoren.

Vanaf het begin van de tweede helft brengt de trainer Mateusz in, een van onze zes nieuwe Poolse leden die mag bewijzen dat wij niet alleen in ledental maar ook voetbaltechnisch vooruit zijn gegaan. Naar de mening van deze schrijver is hij een duidelijke aanwinst. Verder met de tweede helft, tussen de 45e en 60e minuut kansen over en weer waarbij Mateusz zelfs eenmaal redding moest brengen door een bal van de doellijn te trappen. In de 61e minuut een Kerkwijk uitbraak door Laurens Kruyshaar die de bal keurig teruglegt op de inkomende Johan Dingemans die met een geplaatst schot door de benen van de Brakel keeper de 2-0 binnenschiet. Met nog een klein halfuur voor de boeg lijkt Kerkwijk met deze stand een grote kans op drie punten te hebben maar dat bleek iets te voorbarig want na een gele prent voor Maarten Westerlaken zette Brakel nog een tandje bij en wist in de 69e minuut de aansluitingstreffer te bewerkstelligen 2-1. Het laatste kwartier een sterk aandringend Brakel met daarin voor Arjo Mans nog geel. Kerkwijk kan maar sporadisch uitkomen onder de opgevoerde druk wat in de laatste minuut resulteerde in de uiteindelijke eindstand van 2-2.

Conclusie, na deze uitslag is dit voor beide ploegen een realistische weerspiegeling waardoor zij beiden weinig opschieten met één punt. Volgende wedstrijd naar Hei en Boeicop.

10

ADVERTENTIES

RUITJE STUK? BELLEN DUS!

Heeft u glasschade, dan zorgen wij voor een snelle oplossing. 06 51 50 26 67.

Nieuwstraat 2b 5311 BG Gameren 0418 - 561605 0418 - 561073 www.scgameren.nl

[email protected]

Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor:

• Vervangen van beglazing.

• Leveren en plaatsen van: enkelglas, dubbelglas, figuurglas, glas in lood en veiligheidsbeglazing.

• Aanbrengen van veiligheid/zonwerende folies.

• Informeer vrijblijvend voor glashelder advies/offerte op maat.

ONDERHOUDSBEHEER -

Allround in glas- en schilderwerk

11

ADVERTENTIES

Voor een perfect resultaat.

G. DINGEMANS Dorpsstraat 9 5314AD Bruchem 0418-642949

12

13

ADVERTENTIES

Voor particulieren en bedrijven - Tuinaanleg en Onderhoud - Bestratingen - Vijvers - Vlonders en Pergola’s - Tuinhuizen en Priëlen

www.caprinae.nl

Kruisstraat 5 5315 AM Kerkwijk Tel. 0418 643066

14

DAMES V.V. KERKWIJK

KERKWIJK VR1 - SC EVERSTEIN VR1 (3-0) 5-1

ZATERDAG 22 NOVEMBER Nadat we vorige week de dames van Brakel versloegen met 0-3 in de tweede ronde van de beker, spelen we vandaag weer een belangrijke competitiewedstri jd. We delen de plaats op de ranglijst met onze tegenstander, dus bij winst doen we goede zaken. We weten van Everstein dat het gevaar van de sterke mid-mid af komt, het is aan Nicole om haar stil te zetten vandaag. Michelle is vandaag de enige afwezige Opstelling: Joyce; Janneke, Joor, Carola, Simone; Klarika, Nicole, Renske; Tamara, Lara, Sandra. Christien, Kim, Marlies en Wilma nemen plaats in de dug-out.

Complimenten aan Joyce; die deze week een enkelblessure opliep, maar het toch aandurft te keepen. Nu maar zorgen dat ze weinig te doen heeft vandaag! De wedstrijd start voor ons voor het eerst dit seizoen op het derde veld en we kennen gelijk een droomstart; binnen 10 minuten heeft Tamara de bal in het netje liggen voor ons. Kerkwijk blijft geconcentreerd spelen en is feller dan de tegenstander. Even later breekt Sandra door op rechts en kan ze het tweede doelpunt deze middag aantekenen. Kerkwijk speelt in een goed tempo door en vind steeds de ruimtes, Klarika zorgt voor veel gevaar door goed mee op te komen op links. Het derde doelpunt komt voort uit een mooi opgezette aanval; Klarika zet een één-twee op met Lara en geeft de bal voor op Tamara, die de bal knap binnen kopt. Ook Lara speelt en sterke wedstrijd in haar nieuwe rol als spits, ze staat lekker te combineren. Everstein geeft zich niet verloren, maar kan geen vuist maken; Nicole haalt de angel uit het elftal van Everstein door de mid mid geen ruimte te geven. Op slag van rust krijgt Everstein een grote kans, maar Joyce tikt de bal met de vingertoppen uit het doel.

In de rust wordt er drie keer gewisseld; Wilma komt in het veld voor Lara, Chris tien voor Renske en Marlies voor Simone.

Na rust gaan we verder waar we de eerste helft gebleven waren, hard werken en lekker voetballen. Na tien minuten legt de scheidsrechter de bal op de stip na een handsbal van Everstein, Sandra gaat achter de bal staan en zet ons op een ruime 4-0 voorsprong. Even later breiden we de score nog wat verder uit, als Tamara haar derde doelpunt van vandaag scoort. Randje zestien kapt ze naar binnen en haalt met links hard uit, haar inzet eindigt prachtig in het dak van het doel. Nu heeft ze wel een publiekswissel verdient en Kim komt haar vervangen voorin, Simone komt terug in het veld voor Janneke. Het blijft een leuke wedstri jd om naar te kijken, Everstein blijft leuk mee voetballen en doet nog iets terug in de vorm van een doelpunt. Kerkwijk krijgt nog een aantal grote kansen om de 15

score wat hoger uit te laten vallen, Klarika mist twee keer een teenlengte om de bal voor het doel in te glijden. Eindstand: 5-1.

Door deze overwinning stijgen we twee plaatsen op de ranglijst en kunnen we voorzichtig weer naar boven kijken. Nog 3 wedstrijden te gaan tot de winter stop, met volgende week de derby tegen Gameren op het programma.

GVV’63 VR1 - KERKWIJK VR1 (0-2) 0-3

ZATERDAG 22 NOVEMBER Vandaag spelen we uit bij Gameren; een wedstrijd op zich, waar altijd naar uitgekeken wordt. Bij winst doen we wederom goede zaken op de ranglijst en vinden aansluiting bij de bovenste ploegen.Om verschillende redenen spelen Christien, Klarika, Renske en Tamara niet mee vandaag, waardoor we met 12 speelsters op pad gaan.

Opstelling: Joyce; Janneke, Joor, Carola, Simone; Michelle, Nicole, Wilma; San dra, Marlies, Kim. Lara neemt plaats in de dug-out.

Het is een koude zaterdagochtend, maar het zonnetje staat lekker aan de hemel als de wedstrijd start. De wedstrijd is nog geen minuut onderweg of Kerkwijk komt op voorsprong. Sandra maakt een actie op links en knijpt naar binnen om een schot te lossen, haar inzet wordt aangetikt door een verdedigster van Gameren en eindigt achter de keepster. Beide ploegen spelen onrustig, waar Kerkwijk er voetballend beter uitkomt en een aantal keer gevaarlijk voor het doel uitkomt. Joyce heeft de eerste helft nagenoeg niks te doen, op een paar terugspeelballen na. Na een half uur spelen valt het tweede doelpunt voor ons als Marlies trefzeker uithaalt, randje zestien blijft ze rustig en plaatst de bal over de keepster heen. De wedstrijd oogt rommelig, de lange bal wordt door beide ploegen teveel gehanteerd. Spannend wordt het ook niet, Kerkwijk komt geen moment in gevaar. We gaan rusten met een 0-2 voorsprong, Lara komt in het veld voor Kim.

De tweede helft is het spelbeeld nagenoeg hetzelfde als de eerste, Kerkwijk valt aan en Gameren verdedigd. Joyce moet één keer in actie komen in een 1-tegen-1 situatie, maar red knap met de voet. Na een kwartier spelen komt Kim terug in het veld voor Michelle, Lara zakt een plaats terug naar het middenveld. Het harde werken van de uitblinkende Sandra wordt beloond met een doelpunt, zo is de marge 3 doelpunten en kan Kerkwijk de wedstrijd rustig uit voetballen. Kim krijgt nog twee kansen om de uitslag wat hoger uit te laten vallen, maar mikt uit de draai net over het doel. Na 90 minuten is de eindstand 0-3 en gaan de drie punten mee naar Kerkwijk.

16

Vandaag geen goede wedstrijd gezien, maar ook die moet je winnen. Door deze overwinning staan we nu op een gedeelde vierde plaats, het verschil met ko ploper HRC’14 is maar twee punten. Nog twee competitiewedstrijden te gaan met volgende week de uitwedstrijd tegen TEC uit Tiel op het programma. Op de valreep voor de winterstop spelen we in de derde ronde van de beker uit bij De Alblas, oude bekende uit de derde- en vierde klasse.

SNERT TOERNOOI

17

ADVERTENTIES

met het oog op de toekomst...

www.allesismogelijk.nl

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • Postbus 23 • 4180 BA Waardenburg Tel. (0418) 65 74 00 • Fax (0418) 65 20 16 • E-mail [email protected]

Textielweg 18a 4104 AM Culemborg Industrieweg 1 4181 CA Waardenburg

Voor al uw stukadoors- en latexspuitwerkzaamheden:

Traditioneel stukadoorswerk (woningen, bedrijfspanden, nieuwbouw, verbouw), lijstwerk, buitenwerk, latexspuitwerk, sierpleisterwerk. Indien u andere wensen heeft kunnen wij altijd de mogelijkheden bekijken.

Indien uw (particuliere) woning ouder is dan 2 jaar ontvangt u het lage BTW-tarief van 6%.

Stukadoorsbedrijf Stucrecht René en Frank van Utrecht Hopland 40 5315 AW Kerkwijk (06) 53 314 308 [email protected] www.stucrecht.nl 18

6065 Advertentiepagina VV kerkwijk 24-11-2009 11:08 Pagina 1 Uitgebreide behangcollectie !

( muur)ververv Wijzonol, Sik Vewelux, Flex en: a etc. Raamdecorat ie, stoffen & kado’ s

6065 Advertentiepagina VV kerkwijk 24-11-2009 11:08 Pagina 2

Bart & Van Horssen OJ Service BV Postbus 23 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418 – 657400 Fax: 0418 – 652016 www.vanhorssen.nl

Niels

Voor al uw levensmiddelen, brood en banket ga dan naar uw warme bakker.

A. van Hees Dorpsstraat 23 Tel: 0418–642291 Bruchem

State of Sport

Boschstraat 17 5301 AA Zaltbommel Tel: 0418 – 514451 [email protected]

Arie de Weert Delwijnsestraat 50 5316 BC Delwijnen Tel: 0418-554018 Mob: 06-51449890 I: wekoschilders.nl

Op deze pagina de elftalfoto’s van de volgende pupillenteams: D2, E1, E2 Molenstraat 20, Bruchem, tel: 0418-642332

Pupillensponsors

Molenstraat 20, Bruchem, tel: 0418-642332 Gruttostraat 14, Bruchem, tel: 06 46178834

Malmö Auto's VOLVO SPECIALIST

Doornepol 1b Zaltbommel T 0418-517808 I www.malmoautos.nl

Op deze pagina vindt u de jeugdelftallen van v.v.

Kerkwijk en daarom heen onze jeugdsponsoren.

Kerkwijk F, E1, E2, D1, C1, B1, A1

Heeft u oud ijzer – lood – aluminium – zink?

Bel 0418-642757 en de opbrengst komt voor 100% ten goede aan onze jeugdafdeling!

Hopland 40, 5315 AW Kerkwijk Tel: (06) 53 314 308

Op deze pagina de elftalfoto’s van de volgende pupillenteams: E3, F1&2, F-mini

Pupillensponsors

Zaltbommel, www.dynatherm.nl, tel. 088 - 2201000

Heeft u oud ijzer - lood - aluminium of lood?

Bel 0418-642504 en de op brengst komt voor 100% ten goede aan onze jeugdafdeling!

6065 Advertentiepagina VV kerkwijk 24-11-2009 11:08 Pagina 1

Druk Print met het oog op de toekomst...

www.allesismogelijk.nl

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • Postbus 23 • 4180 BA Waardenburg Tel. (0418) 65 74 00 • Fax (0418) 65 20 16 • E-mail [email protected]

Textielweg 18a 4104 AM Culemborg Industrieweg 1 4181 CA Waardenburg

ADVERTENTIE

Dé fietsspecialist in de regio!

Adres Peperstraat 15 5314 AL Bruchem Website www.cc5311.nl

E-mail [email protected]

Tel. 0418-642238

15% korting voor v.v. Kerkwijk clubleden op:

zweethemden zonnenbrillen 19

VERJAARDAGEN

Marian van Ooyen Robert van den Reijden Arie Martine van der Vliet Jan Petra van Driel - van de Laar Wilma van de Laar Janse Vos Ricardo Goedhart Jong Weert Keijnemans Doorn Paerels Philip van Zanten Sebastiaan Keijnemans Quinty van Gijn Krol Lobasenko Kamola Brett van Tuijl Arjan de Weert Patrick Goedhart Gre van den Hanenberg Henk de Visser Levi van Zanten Harm van der Vliet Wim 6 6 10 11 11 16 25 27 27 30 31 31 3 4 4 5 december december 10 december december december december december december december december december December December December December December 28 December December December December Januari Januari Januari Januari 5 Januari Ketelaars Klarika Steven Niek van Zanten Martijn van Zanten Luuk van Zanten Jelle van de Werken Nikkie Bouman Abe van Rijnsbergen Kian Waal Kreling 11 8 8 8 10 13 Januari Januari Januari Januari Januari Januari 14 Januari 20

STANDEN

21

ADVERTENTIES

25

ADVERTENTIES Stichting Dorpshuis Kerkwijk

Achterstraat 4, Kerkwijk Tel.0418-642391 [email protected]

Tel.Dorpshuis: 0418-642200 Corresp.adres: Fazantstraat 15 5314 BA Bruchem Vergadering of iets te vieren? Wij staan voor U klaar.

Dranken- en horecagroothandel: dé totaalleverancier voor de horeca, sport- en bedrijfskantines!

Verzorging van evenementen Kerstpakketten Koffie, thee, frisdrank, bier & sterke dranken, wijn, zoetwaren, Cup a Soup, diepvriesproducten, sauzen & vetten, verpakkingsmaterialen en schoonmaakartikelen

Energieweg 16 5145 NW Waalwijk T (0416) 33 25 17 F (0416) 33 31 37 [email protected]

www.harrydelouw.nl

Uw advertentie hier?

[email protected]

26

ADVERTENTIES

met het oog op de toekomst...

www.allesismogelijk.nl

Industrieweg 1 • 4181 CA Waardenburg • Postbus 23 • 4180 BA Waardenburg Tel. (0418) 65 74 00 • Fax (0418) 65 20 16 • E-mail [email protected]

Textielweg 18a 4104 AM Culemborg Industrieweg 1 4181 CA Waardenburg 27

ADVERTENTIE

28

PROGRAMMA

zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat zat din zat zat zat zat zat zat zat zat din don 13-dec 14:30 Kerkwijk 1 13-dec 0:00 Kerkwijk 2 13-dec 14:30 Kerkwijk 3 13-dec 14:30 Woudrichem 5 13-dec 13:00 Kerkwijk VR1 13-dec 0:00 Kerkwijk A1 13-dec 12:45 VVAC B1 13-dec 10:30 Kerkwijk C1 13-dec 12:15 LRC MB1 13-dec 11:30 Maliskamp D1 13-dec 9:00 Vuren D1 13-dec 0:00 Kerkwijk D3 13-dec 10:00 Kerkwijk E1 13-dec 8:30 GJS F4 13-dec 9:00 Sparta’30 F2 13-dec 0:00 Kerkwijk MP1 13-dec 10:00 GRC-14 MP3 17-dec 20:00 Kerkwijk O23 20-dec 14:30 Altena 4 20-dec 11:30 De Alblas VR1 20-dec 14:30 Kerkwijk A1 20-dec 14:30 MEC’07 B1 20-dec 12:30 CHC C1 20-dec 8:30 SVW F2 20-dec 10:30 Kerkwijk MP2 20-dec 14:30 Kerkwijk MB1 23-dec 0:00 Kerkwijk 1+2 22-jan 19:30 Kerkwijk 2 24-jan WD14 15:00 Raptim 1 31-jan WD20 10:30 Kerkwijk D1 31-jan WD15 15:00 Kerkwijk 1 31-jan WD20 15:00 Asperen 4 31-jan WD20 15:00 Kerkwijk 4 31-jan WD20 13:00 Kerkwijk VR1 31-jan WD20 11:00 Oranje Wit A4 31-jan WD20 15:30 RKTVC B2 31-jan WD20 13:00 OSC’45 C1 31-jan WD20 10:30 Kerkwijk D1 7-feb WD16 14:30 Lekvogels 1 Well 1 Vrij Tricht 5 Kerkwijk 4 Almkerk VR1 Vrij Kerkwijk B1 CHC C1 Kerkwijk MB1 Kerkwijk D1 Kerkwijk D2 Vrij DSC E3 Kerkwijk F1 Kerkwijk F2 Vrij Kerkwijk MP2 Sleeuwijk O23 Kerkwijk 4 Kerkwijk VR1 ST BZC’14 A1 Kerkwijk B1 Kerkwijk C1 Kerkwijk F1 Nivo Sparta MP3 Arkel MB1 Kerkwijk 1 SV BLC D1 MVV’58 1 Kerkwijk 3 Altena 4 GVV’63 VR1 Kerkwijk A1 Kerkwijk B1 Kerkwijk C1 SV BLC D1 Kerkwijk 1 Soccer home Vlijmen Well 2 29

ADVERTENTIE

30

ACTIVITEITEN KALENDER SEIZOEN 2014/2015

Hieronder een overzicht van de geplande activiteiten voor het huidige seizoen.

Noteer de data in Uw agenda en wordt deelgenoot van deze activiteiten.

De thuiswedstrijden van het eerste elftal, worden elders in dit clubblad vermeld. Moedig Uw favoriete club(je) in grote getale aan en zorg mede dat we als V.V. Kerkwijk dit seizoen meedoen voor één van de hoofdprijzen.

13 December ?? December 31 December 03 Januari 10 Januari 28 Maart 17 April 21 Februari ?? Maart Thema Feest : Thuiswedstrijd tegen Well Uitreiking en start verkoop lotenboekjes t.b.v. grote verloting OudeJaars Borrel , Aanvang 16.00 tot 19.00 Nieuwjaarsreceptie , Aanvang 16.00 uur Snert Toernooi ; A-Jeugd , Dames en Senioren Boomgaardloop voor jong tot en met oud Thema Klok 1 uur vooruit.

02 Mei Slaatjesactie 27 April Koningsdag Thema Feest , laatste thuiswedstrijd 1e Elftal = 14 Mei 30 Mei Kampioen / promovendus ??

Hemelvaartsdag: Familie toernooi en uitslag Grote Verloting Afsluiting Seizoen : Zeskamp voor jong en oud BBQ

ADVERTENTIE

31

ADVERTENTIE

Sparen voor later?

I Assurantiekantoor den Otter b.v.

Molenstraat 20 5314 BZ BRUCHEM

T

(0418) 64 23 32

E

[email protected]

www.denotterbv.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas. 32

Kledingdepot Mensen in Nood Kerkwijk Lever uw goede, gebruikte kleding, huishoudtextiel en dekens dagelijks in: Aalderwijksestraat 35, Kerkwijk, tel. 06-53467573 Heeft u oud ijzer - lood - aluminium - zink (of goud en zilver)? v.v. Kerkwijk komt het graag bij u ophalen. De opbrengst komt voor 100% ten goede aan onze jeugdafdeling! Neem op maandat tot en met donderdag na 18.00 uur of op zaterdag contact op met het clubgebouw van v.v. Kerkwijk en het wordt zo snel mogelijk opgehaald.

Uw advertentie hier?

Neem contact op met pr en fondsenwerving!

[email protected]

33

KERSTPOST ACTIE

Worldservants kerstpost actie waar onze leden Ashwin van Santen en Cees Ver steeg mee naar Afrika gaan. Het laten bezorgen van de kerstpost is voor slechts 35 cent per poststuk. Steun deze actie en zie de flyer op welke adressen u uw post kunt inleveren.

34

KLEURPLAAT

35

MOPPENTAPPER

Fiets

Nick en Jochem fietsen vanuit L&L naar huis. Het fietstochtje loopt echter een beetje uit de hand het is donker en erg laat. `Laten we maar hier langs de weg overnachten`, zegt Jochem tegen Nick. `Terugfietsen in het donker zie ik niet zit ten, en ik ben al zo moe`. Nick gaat akkoord met het voorstel, en ze proberen te slapen in de berm. `Hè, get! Wat is het koud!`zegt Nick. `Zullen we de fiets over ons heen leggen als deken, dat scheelt vast een hoop!`zegt Jochem. En dus gaan ze samen onder de fiets liggen. Na een half uurtje zegt Nick tegen Jochem; `Joh, ik kan maar niet slapen, ik vind het nog stééds zo koud!`. `OH!!`zegt Jochem, `Ik zie het al!!! Er is een spaak uit!`.

Vliegtuig

In de lucht is er een vliegtuig dat naar beneden stort, de staart is helemaal afgebroken. Alle de passagiers hangen allemaal aan een vleugel, als ze loslaten vallen ze te pletter. Dan roept de piloot dat het vliegtuig te zwaar is, waarop de Nederlander zegt: „ik ben sociaal, ik zal me wel laten vallen, het gaat jullie goed.

En valt te pletter. Waarop de rest zegt: nou jongens daar moeten we voor klap pen !

Vrouwen...

Een hond is werkelijk de beste vriend van de man.

Als je het niet gelooft, probeer dan het volgende experiment.

Zet je hond en je vrouw een uur lang in de achterbak van je auto. Wanneer je de klep opent, wie is er dan echt blij om je te zien?

In de trein

Reiziger: “Conducteur gaat u over Leiden?” Conducteur: “Dat zal vast wel, maar wanneer weet ik niet. Ik hoop over een jaar of 60”.

Boeren...

Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. zegt de ene boer tegen de andere boer: “Als ik met mijn tractor om mijn akker heen moet rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden.” Zegt de andere boer: “Ja zo’n tractor heb ik ook gehad.” 36

Uw advertentie in de stormvogel?

Neem contact op met:

Louis Lamboo

[email protected]

Nog geen speler? Haal een aanmeldingsformulier in de bestuurskamer, vul het in en maak meteen kans op 1 MILJOEN. Via internet opgeven kan uiteraard ook via de site van de vriendenloterij. Geef als goed doel vv Kerkwijk aan, nummer 310404, en de helft van uw inleg gaat naar onze club! Speelt u al mee met de Vriendenloterij? Geef dan vv Kerkwijk op als goed doel! Ons verenigingsnummer is 310404.

Inspiratie bron

!

V.V. Kerkwijk

Voor uw badkamer

Van Voordenpark 19 5301 KP Zaltbommel Openingstijden Maandag t/m vrijdag 09.00 - 21.00 uur Zaterdag 09.00 - 17.00 uur Afspraak voor toonzaalbezoek Telefoon 0 418 - 57 22 10 [email protected]