NH Netwerkbijeenkomst.indd

download report

Transcript NH Netwerkbijeenkomst.indd

Netwerkbijeenkomst Noordhoff Health
Kwaliteit en Veiligheid in de zorg
Dinsdag 17 juni 2014
Programma
12:00
13:00
15:00
15:30
17:45
18:15
Ontvangst met lunchbuffet
Aanvang plenaire sessie
- Opening
Paul Bours
Relatiemanager Noordhoff Health
- Korte introductie kwaliteit en veiligheid
André Matera
Business unit manager Noordhoff Health
- Technology Cares….
Ir. Michaël Lansbergen
Auteur convenant, manager klinische fysica, opleider, ZHG Twente
- Veiligheidsdenken, error management
Drs. Marck Haerkens
Chirurg-vlieger, directeur Wings of Care
Pauze
Workshops:
- Nurse Empowerment
Petrie Roodbol, pHd MSc
RN Hoofd Wenckebach Instituut UMCG
- Veilige zorg, zaak van lange adem?
Janet Manden
Opleidingskundige, Senior adviseur opleidingen Isala Academie
Marieke de Boer
Programmaleider van het Veiligheidsprogramma Isala
Afsluiting
Dinerbuffet
‘Of je werkt hier veilig,
of je werkt hier niet’
Meer weten?
[email protected]
030 – 638 3530
www.campus-med.nl
Netwerkbijeenkomst
Wat kunt u verwachten
Michaël Lansbergen
Technology Cares...
Voor veel ziekenhuizen is het Convenant Medische Technologie dé aanleiding om Kwaliteitsborging
van Medische Technologie te implementeren. Wat we moeten doen staat in vele vormen van regelgeving en beroepsnormen beschreven. Veel ziekenhuizen worstelen echter met de vraag ‘hoe’?
Is een insteek vanuit de inhoud voldoende of komt er meer bij kijken om initiatief, implementatie
en borging te realiseren? Vanuit een praktische invalshoek wordt belicht op welke wijze in het eigen
ziekenhuis een integrale aanpak is gekozen die overdraagbaar en opschaalbaar blijkt in andere ziekenhuizen. Later dit jaar volgt een proefschrift over deze aanpak.
Veiligheidsdenken, error management
De militaire luchtvaart en de geneeskunde zijn weliswaar twee verschillende werelden, maar zowel
de intrinsiek gemotiveerde professionals als de kritische processen hebben vele overeenkomsten.
In beide werelden zijn veiligheid enkwaliteit afhankelijk van effectieve samenwerking tussen
verschillende disciplines. De van nature gesloten medische wereld zou meer kunnen profiteren
van de in andere sectoren ontwikkelde methodieken zoals veiligheidsdenken en het daaruit
voortkomende Crew Resource Management (CRM) systeem.
Marck Haerkens
Workshops
Nurse Empowerment
Het zelfbeeld van de verpleging is bepalend voor de erkenning van het grote aandeel van deze
beroepsgroep in patiëntveiligheid. Vragen om scholing is verstandig, maar kan ook gezagsondermijnend werken. Verpleegkundigen realiseren zich onvoldoende dat zij zeggenschap hebben
over de inzet van artsen. Gebrek aan ervaren autonomie van verpleegkundigen komt voort uit
onderwaardering van het belang van eigen werk en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
Petrie Roodbol
Veilige zorg, zaak van lange adem?
Hoe zorg je samen met alle betrokkenen ervoor dat het Veiligheidsmanagementsysteem géén papieren tijger wordt? Hoe zorg je ervoor dat
patiëntveiligheid, een vanzelfsprekend onderdeel van het werk wordt?
Janet Manden
Patiëntveiligheid hangt direct samen met cultuur en gedrag;
Thematische aandacht met interventies vanuit verschillende invalshoeken;
De branddriehoek en meer…
Marieke de Boer
Meer weten?
[email protected]
030 – 638 3530
www.campus-med.nl