ajankaytto2013.​pptx - Teknologiateollisuus

download report

Transcript ajankaytto2013.​pptx - Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2013
Työntekijät
1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika
Tunnit per
henkilö
% teoreettisesta
säännöllisestä työajasta
1 490
77,5
2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika
4
0,2
3.1. Matkustusaika
4
0,2
4 Koulutusaika
8
0,4
64
3,3
195
10,1
2
0,1
105
5,5
5
0,3
10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito)
20
1,0
11. Muu hyväksytty poissaolo
22
1,2
12. Poissaolo ilman selvitystä
1
0,2
1 920
100,0
33
1,7
5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen
6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika
7. Työriidasta johtuva töiden keskeytyminen
8. Sairaus
9. Työtapaturma
Teoreettinen säännöllinen työaika
Lisä- ja ylityöaika
Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliiton ajankäyttötiedustelu 2013
27.1.2015
Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2013
Toimihenkilöt ja ylemmät
toimihenkilöt
1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika
Tunnit per
henkilö
% teoreettisesta
säännöllisestä työajasta
1 594
84,4
1
0,1
19
1,0
4 Koulutusaika
2
0,1
5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen
6
0,3
169
9,0
0
0,0
31
1,7
0
0,0
10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito)
48
2,6
11. Muu hyväksytty poissaolo
16
0,8
12. Poissaolo ilman selvitystä
0
0,0
1 886
100,0
11
0,6
2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika
3.1. Matkustusaika
6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika
7. Työriidasta johtuva töiden keskeytyminen
8. Sairaus
9. Työtapaturma
Teoreettinen säännöllinen työaika
Lisä- ja ylityöaika
Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliiton ajankäyttötiedustelu 2013
27.1.2015
Teknologiateollisuuden ajankäyttötiedustelu 2013
Tietotekniikka-ala
1.1. Säännöllisenä työaikana tehty työaika
Tunnit per
henkilö
% teoreettisesta
säännöllisestä työajasta
1 591
83,5
2.1. ay-tehtävät ja muu työaikaan rinnastettava aika
0
0,0
3.1. Matkustusaika
1
0,0
4 Koulutusaika
6
0,3
5. Lomautus ja muu työn tarjonnan estyminen
1
0,1
212
11,1
0
0,0
50
2,6
0
0,0
10. Perhevapaa (lapsen syntymä ja hoito)
31
1,6
11. Muu hyväksytty poissaolo
14
0,7
12. Poissaolo ilman selvitystä
0
0,0
1 906
100,0
31
1,6
6. Vuosiloma ja muu ansaintaperusteinen vapaa-aika
7. Työriidasta johtuva töiden keskeytyminen
8. Sairaus
9. Työtapaturma
Teoreettinen säännöllinen työaika
Lisä- ja ylityöaika
Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliiton ajankäyttötiedustelu 2013
27.1.2015