Szkoła Podstawowa nr.18

download report

Transcript Szkoła Podstawowa nr.18

Slide 1

Szkoła Podstawowa nr 18
im. Karola Szymanowskiego
w Nowym Sączu
Nowy Sącz, 2007


Slide 2

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego


Slide 3

Szkoła Podstawowa im. Karola SzymanowskiegoNASZA SZKOŁA


Powstanie i historia szkołyKAROL SZYMANOWSKI


TRADYCJE SZKOŁYDzień Otwarty Szkoły
Konkurs Recytatorski
Konkurs Młodych Talentów
Święto Szkoły
Spotkania Świąteczne
Kronika SzkolnaOSIĄGNIĘCIA SZKOŁYNota biograficzna
ATMA – muzeum Karola Szymanowskiego
Nadanie imienia
Wręczenie sztandaru
Hymn szkoły
Statuetka Karola Szymanowskiego
Izba Tradycji

Konkursy przedmiotowe
Osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia plastyczne
Osiągnięcia muzyczne

OFERTA EDUKACYJNA

Koła zainteresowań
Oferta sportowa
Program Socrates-Comenius
Języki obce


Slide 4

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY
Szkoła Podstawowa nr 18
została wybudowana na osiedlu Barskim, przy ulicy Broniewskiego.
Przekazanie budynku szkolnego do użytku nastąpiło 19 sierpnia 1978 roku, a 4
września miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Szkoła liczyła
wówczas 1089 uczniów i już wtedy przekroczyła liczbę zakładaną w projektach
architektonicznych.
Dyrektorem nowo otwartej szkoły został mgr Józef
OPYD. Szkoła liczyła wówczas 1089 uczniów i już wtedy
przekroczyła liczbę zakładaną w projektach
architektonicznych.
I zastępcą dyrektora szkoły została pani Barbara ŚLIWA. W kolejnym roku w
szkole uczy się już 1146 uczniów w 35 oddziałach. Na stanowisko drugiego zastępcy
dyrektora powołana zostaje pani Maria GAŁĘZIOWSKA.


Slide 5

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY
W roku szkolnym 1983/84 nowym dyrektorem szkoły została mgr Maria
GUMIŃSKA.

W tym roku szkoła liczyła 1634 uczniów zgrupowanych w 52 oddziałach, w
tym siedmiu przedszkolnych. Ze względu na stale rosnącą w szkole ilość młodzieży w
kolejnych latach poszerzone zostało grono dyrektorskie. Pomocy w sprawnym
kierowaniu szkołą udzielają:
wicedyrektor Alicja PŁOSKONKA,
wicedyrektor Maria Marta TOKARZ,
wicedyrektor Barbara ZABAWA,
wicedyrektor Maria PŁUCHOWSKA,
wicedyrektor Zofia KLIMEK,
wicedyrektor Małgorzata KONECZNY


Slide 6

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY
Praca wychowawcza przebiegała pod hasłem przygotowań do nadania szkole imienia Karola
Szymanowskiego.
6 czerwca 1984 roku - w roku obchodów związanych z setną rocznicę urodzin kompozytora nadano szkole imię
Karola Szymanowskiego.
14 listopada 1987 roku - szkoła otrzymała sztandar, fundatorem był Komitet Rodzicielski, któremu
przewodniczył k. A. Bilik.
W rocznicę nadania szkole imienia obchodzone jest ŚWIĘTO SZKOŁY.

1 września 1991 roku dyrektorem szkoły została mgr Barbara
ZABAWA związana ze szkołą od początku jej istnienia, pełniąca
również funkcję wicedyrektora szkoły w latach 1986 - 1991.
W zarządzaniu szkołą wspierają nową panią dyrektor:
- wicedyrektor Maria TOKARZ,
- wicedyrektor Zofia KLIMEK
- powołana w 1991 roku na stanowisko zastępcy pani Jadwiga
CELARY.

W ramach przygotowań do integracji europejskiej nastąpiło nawiązanie przyjaźni z I
Zakładną Szkołą
w Starej Lubowni. 26 lutego 1993 roku została otwarta IZBA TRADYCJI SZKOŁY.


Slide 7

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY
1 września 1996 roku dyrektorem szkoły został mgr Włodzimierz STRZELEC.
W sprawnym zarządzaniu szkoła wspierają pana
dyrektora:
- wicedyrektor Maria TOKARZ,
- wicedyrektor Zofia KLIMEK - do roku 2005,
- wicedyrektor Jadwiga CELARY - do roku 2006,
- wicedyrektor Renata MACHETA od roku 2005.

Od 1997 roku organizowane są "DNI OTWARTE SZKOŁY" W kwietniu 2003 roku
odbywały się pod hasłem "Twórczość dziecka rodzi się jak śpiew - z czystej potrzeby
serca”„
We wrześniu 1999 roku do naszej szkoły została dołączona filia z Naściszowej.
Od 1998 roku ŚWIĘTO SZKOŁY przyjęło formę festynu artystyczno - rekreacyjnego.


Slide 8

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

POWSTANIE I HISTORIA SZKOŁY
30 maja 2003 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu 25 lecia szkoły. Świętowaliśmy wspólnie z przedstawicielami lokalnych władz, gośćmi z
Zakopanego i Węgier oraz dyrektorami szkoły w latach 1978 - 1996.

DYREKTORZY SZKOŁY (od prawej):
mgr Józef OPYD - dyrektor w latach 1978 - 1983,
mgr Maria GUMIŃSKA - dyrektor w latach 1983 - 1991,
mgr Barbara ZABAWA - dyrektor szkoły w latach 1991 - 1996

Aby kultywować tradycję i oddać hołd naszemu patronowi, corocznie
odbywają się konkursy wiedzy o życiu i twórczości Karola Szymanowskiego oraz
apele, na których słuchamy muzyki kompozytora.
Zasłużonych dla "osiemnastki" nagradza się STATUETKĄ PATRONA SZKOŁY.
Wśród wyróżnionych znaleźli się zarówno nauczyciele jak i uczniowie


Slide 9

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

KAROL SZYMANOWSKI

- BIOGRAFIA

Karol Szymanowski
Urodzony 3 października 1882 r. w Tymoszówce na Ukrainie, zmarł 29 marca
1937 r. w Lozannie, kompozytor. Komponował od 16 roku życia.
W swej twórczości wykorzystywał motywy góralskiej muzyki, albo w postaci opracowań
autentyków (balet Harnasie), albo w formie daleko idącej stylizacji (Wariacje na polski
temat ludowy op. 10, Mazurki op. 50, II kwartet smyczkowy, II Koncert skrzypcowy, IV
Symfonia Koncertująca). Był dyrektorem warszawskiego Konserwatorium Muzycznego, a
następnie pierwszym rektorem założonej przez siebie Akademii Muzycznej. Zmarł
w Lozannie w Szwajcarii na gruźlicę, pochowany w Krakowie na Skałce.


Slide 10

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

KAROL SZYMANOWSKI –

MUZEUM „ATMA”

Willa przy ul. Kasprusie w Zakopanem, od 1976 r.
stanowi siedzibę Muzeum Karola Szymanowskiego.
Wybudowana
w końcu XIX w. przez Józefa Kasprusia Stocha. W latach 193036 "Atmę" wynajmował kompozytor Karol Szymanowski, który
tu stworzył m.in. III akt Harnasiów, IV Symfonię Koncertującą,
II Koncert Skrzypcowy.

W 1972 z inicjatywy dziennikarzy warszawskich
Zdzisława Sierpińskiego i Jerzego Waldorffa wykupiona dzięki
składkom społecznym,
w 1974 przekazana Muzeum Narodowemu w Krakowie, które
stworzyło tu Muzeum Karola Szymanowskiego otwarte 6 III
1976.


Slide 11

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

NADANIE IMIENIA SZKOLE
6 czerwca 1984 roku - w roku obchodów związanych
z setną rocznicę urodzin kompozytora nadano szkole
imię Karola Szymanowskiego.


Slide 12

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

WRĘCZENIE SZTANDARU
14 listopada 1987 roku - szkoła otrzymała sztandar, fundatorem
był Komitet Rodzicielski. Uroczystość ta stała się okazją do
zaprezentowania pracy szkoły i jej dorobku artystycznego.


Slide 13

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

HYMN SZKOŁY

MÓJ DRUGI DOM

Muzyka i słowa - mgr Stanisław Szary
1. Niechaj złota polska jesień, 2. Kiedy czasem lecą gromy,
w płatkach śniegu srebrna błyskawice w oczach pani,
zima,
my nie chcemy nic zrozumieć,
wiosna w jasnym blasku słońca,taka taka złość się nie zda na
nic.
co dzień nas do szkoły wzywa.
Dzwonek, co zawsze o ósmej Przecież szkoła przyjmie
wszystko,
do klas wszystkich głośno
ona kocha nas bez granic,
woła,
nauczyciel już nadchodzi,
są otwarte jej podwoje
a "drugi dom" to nasza szkoła.i trzyma stronę zawsze z
nami.
Ref.:
Kiedy z nim się rozstajemy,
Mój drugi dom, mój drugi dom3.
Ref.:
dzwonka
nie....usłyszymy
codziennie jest otwarty.
Mój drugijuż
dom
Mój drugi dom, mój drugi domi zamilknie drugi dom nasz,
w nim dla nas miejsca starczy. lecz nigdy go nie zapomnimy.
Mój drugi dom, mój drugi domO tym jak nas wychowywał
nauczyciel w drugim domu,
w nim Karol Szymanowski
zamieszkał kiedyś duchem o tym jak z nami przeżywał
i w trudnych chwilach zawsze
swym,
pomógł.
ten kompozytor polski.


Slide 14

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

KAROL SZYMANOWSKI – STATUETKA
Od roku 1998 jednym z największych wyróżnień dla uczniów jest
STATUETKA PATRONA SZKOŁY.
Mogą ją zdobyć uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce oraz
wysokie lokaty w konkursach międzyszkolnych.


Slide 15

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

IZBA TRADYCJI

26 lutego 1993 roku została otwarta IZBA TRADYCJI SZKOŁY.
Zgromadzone są w niej osiągnięcia uczniów naszej placówki w postaci
dokumentów obrazujących sukcesy młodzieży: pucharów, dyplomów i innych nagród
zdobywanych na olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Z każdym rokiem
nagród przybywa, gdyż nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach
międzyszkolnych.


Slide 16

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY
Organizowany od 1997roku ma już rzesze fanów wśród mieszkańców Nowego
Sącza, bo jest rodzajem festynu z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez młodzież szkolną
pod kierunkiem nauczycieli: występy szkolnych kabaretów, prezentacje młodych talentów,
grupy taneczne, recytatorskie, muzyczne,
a wszystko to połączone z kiermaszem ciast i regionalnych przysmaków. Odbywają się aukcje
prac plastycznych, kabaret szkolny rozśmiesza gości, zespół muzyczny umila czas dźwiękami
popularnych standardów. Impreza ta gości w mediach sądeckich: prasie, radiu i telewizji
regionalnej.


Slide 17

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – KONKURS RECYTATORSKI
Szczególnie lubiany przez młodzież uzdolnioną artystycznie o zacięciu
aktorskim.
Wielu uczniów szkoły odnosiło i odnosi liczne sukcesy w konkursach
międzyszkolnych związanych z prezentacją poezji i prozy.
Większość wspaniałych recytatorów wywodzi się ze szkolnych teatrzyków.


Slide 18

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
Daje szansę wszystkim, którzy mają coś do
zaprezentowania w jakiejkolwiek dziedzinie scenicznej.


Slide 19

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – ŚWIĘTO SZKOŁY
Obchodzone jest w rocznicę nadania imienia szkole. To czas podsumowania pracy uczniów, ich
sukcesy i radości.
To czas prezentacji szkolnego dorobku artystycznego. To czas wspólnej zabawy.
Od 1998 roku Święto Szkoły przyjęło formę festynu artystyczno – rekreacyjnego.
Barwne korowody dzieci, otwarte dyskoteki, atrakcyjne widowiska artystyczne,
sportowe dostarczają wielu emocji dzieciom i rodzicom.


Slide 20

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
Poprzedzone są organizowanymi przez szkołę kiermaszami świątecznymi. Dzieci
wykazują ogromną inwencję i pomysłowość przy wykonywaniu ozdób. Dochód ze
sprzedaży przeznacza się na pomoc potrzebującym dzieciom oraz ukwiecenie korytarzy
szkolnych. Młodzież wraz z rodzicami
i wychowawcami uczestniczą w klasowych wigiliach, wspólnie śpiewają kolędy
kultywując tradycje przodków. Spotkania wielkanocne to czas refleksji, zadumy, wspólne
dzielenie się świątecznym jajkiem.


Slide 21

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

TRADYCJE SZKOŁY – KRONIKA SZKOLNA
Sukcesy, osiągnięcia szkoły, najważniejsze wydarzenia z życia
społeczności szkolnej możemy odszukać na kartkach kroniki
szkolnej
prowadzonej od wielu lat.
Szkoła Podstawowa nr 18 jest placówką dynamiczną, dobrze
przygotowującą uczniów do dalszej edukacji, ale jednocześnie
pielęgnującą tradycję jako podstawę tożsamości narodowej w
zjednoczonej Europie.
W naszej szkole kronika prowadzona jest od 1978 roku.
Czytając kronikę można prześledzić dzieje placówki, jej
pracowników i uczniów oraz dowiedzieć się o najważniejszych
faktach z jej działalności.
Od roku 1993 kronika szkolna prowadzona jest przez:
p. wicedyrektor Marię Martę Tokarz (tekst i fotografie),
p. Olgę Szewczyk (opracowanie plastyczne)


Slide 22

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – KONKURSY PRZEDMIOTOWE
•III miejsce Bartosz Wójcik Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
•I miejsce Dominika Pawłowska z kl. VI D Rejonowy konkurs matematyczny „Z liczbami
w świat przyrody"
•I miejsce Katarzyny Urody z klasy 3d w Konkursie Matamatycznym klas III
organizowanym przez SP nr 15
•I miejsce Agnieszki Przystalskiej z IIIe i II miejsce Tomasza Bocheńskiego z III a
w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez SP nr 1 w Nowym
Sączu.
•II miejsce Dominika KACZYŃSKA V edycja Powiatowego Konkursu Historycznego
"Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności"
•II miejsce Tomek Bocheński z kl. VI A Międzygimnazjalny Konkurs "Doświadczenie
fizyczne roku"
•II miejsce Dominiki Kaczyńskiej z klasy 3 c w Konkursie Ortograficznym klas III
organizowanym przez SP nr 1


Slide 23

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – SPORTOWE
Młodzież chętnie uczęszcza na zajęcia , dlatego też możemy się pochwalić znacznymi
osiągnięciami sportowymi. Są to:
1 miejsca w Mistrzostwach Nowego Sącza w piłce ręcznej dziewcząt,
1 w piłce nożnej chłopców, w piłce siatkowej chłopców,
1 w piłce koszykowej chłopców,
awans do Finału Mistrzostw Polski w siatkówce chłopców ( 1999/2000)
Prężnie rozwija się również dyscyplina pływacka – tam też odnotowaliśmy sukcesy :
1 miejsce w Mistrzostwach Nowego Sącza w pływaniu dziewcząt i chłopców
w sztafecie 10x25 m.
W roku szkolnym 2006/2007 możemy poszczycić się Mistrzynią Polski w tenisie
ziemnym – jest nią uczennica w klasie Va Angelika Siuta.


Slide 24

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – PLASTYCZNE
Muzyka i plastyka współgrają ze sobą tworząc nierozerwalną całość .
Są jednocześnie wyrazem wielkiej pasji naszej młodzieży, która przekłada się na
uczestnictwo w szeregu konkursach co zaowocowało zdobyciem licznych nagród :
1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez
Popradzki Park Krajobrazowy
Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym przez MDK w N.Sączu
Wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez
Dziecięcą Bibliotekę Publiczną „Eureka”
1 miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez
Muzeum Okręgowe w N.Sączu.


Slide 25

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY – MUZYCZNE
Wśród naszych uczniów drzemią ukryte talenty plastyczne i muzyczne ,
o czym świadczą osiągnięcia w tych dziedzinach. Występy Zespołu
Muzycznego na stałe wpisały się w kalendarz artystyczny N.Sącza. Młodzi
muzycy koncertują w Małej Galerii i Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”.
Są także zapraszani na Koncerty u Prezydenta.
Zdobywają liczne nagrody w konkursach muzycznych :
2 miejsce w Małopolskim Konkursie Młodych Mistrzów Klawiatury
1, 2 ,3 miejsce i wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Młodych
Instrumentalistów
1 miejsce w Powiatowym Konkursie Młodych Wokalistów w listopadzie 2006r.
Głowna nagroda Grand Prix – Puchar Senatora.
Od roku 1994 działa w szkole ognisko muzyczne dla muzycznie uzdolnionych
uczniów, chór szkolny i zespół instrumentalny.


Slide 26

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – KOŁA ZAINTERESOWAŃ
Szkoła tętni życiem, jak co roku i w tym została
poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych. Każdy
znajdzie coś dla siebie zgodnie z zainteresowaniami.
W szkole działają :
• koło muzyczne
• koło plastyczna
• koło matematyczne
• koło teatralne
• koło dziennikarskie]
• koło historyczne
• koło języka angielskiego
• koło języka niemieckiego
• koło ekologiczno-przyrodnicze
• LOP
• Samorząd Uczniowski
• koło humanistyczne
• koło poetyckie
• koło sportowe - piłka ręczna
• zajęcia na basenie
• koło sportowe – piłka koszykowa
• koło sportowe – piłka nożna
• koło informatyczne
• Klub Filmowy
• PCK


Slide 27

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – OFERTA SPORTOWA
W ramach oferty sportowej dysponujemy obiektami sportowymi. Są to
boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki, bieżnia
lekkoatletyczna – 60 m, skocznia do skoków w dal. Sale gimnastyczne –
duża i mała. Gabinety do gimnastyki korekcyjnej, siłownia.
Oferta edukacyjna obejmuje:
• siatkówkę
• koszykówkę
• piłkę ręczną
• piłkę nożną
• zajęcia na basenie (zimą lodowisko ).


Slide 28

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY –

PROGRAM SOCRATES-COMENIUS

PROGRAM EDUKACYJNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia
dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
współpracęmiędzynarodową.
Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych
– od przedszkola po uniwersytet.
Kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu,
powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o
wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie
poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie
procesów przystosowania się do nowych warunków
społecznych i ekonomicznych w perspektywie
zjednoczonej Europy - to główne cele tego programu.

Kronach

Gottfried-Neukam-Volksschule

Kiskunhalas

Felsövárosi Általános Iskola

Nowy Sącz

Szkoła Podstawowa nr 18 im. K. Szymanowskiego


Slide 29

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY – JĘZYKI OBCE
Nasza młodzież już od pierwszej klasy zdobywa umiejętności porozumiewania się w
języku angielskim. Na bardziej zaprzyjaźnionych z tym językiem czeka coroczny
europejski konkurs „Big challenge”. Ponadto uczniowie mają możliwość uczestniczenia w
przedstawieniach teatralnych w języku angielskim oraz
w realizacji filmu anglojęzycznego o N.Sączu. Systematycznie prowadzone są zajęcia koła
języka angielskiego a do roku szkolnego 2006/2007 także i w języku niemieckim.


Slide 30

Prezentacja wykonana przez uczniów z klasy V A:
Dawida BODZIONEGO oraz Szymona ŁUKASZCZYKA