klik ili enter - Delta Electronics

Download Report

Transcript klik ili enter - Delta Electronics

Slide 1

REVOLUCIJA
U BETONSKIM
RADOVIMA !
POGLEDAJTE OVU ANIMACIJU !
POTREBNO JE NEKOLIKO MINUTA DA RAZUMETE
KAKO OVAJ SISTEM FUNKCIONIŠE

KLIK ILI ENTER


Slide 2

ŠTA JE I KAKO RADI
GORILLA NSL 200T ?
ELEKTRO – HIDRAULIČKI SISTEM
ZA DIZANJE MEĐUSPRATNIH BETONSKIH
PLOČA U GRAĐEVINARSTVU
Ova animacija služi samo za objašnjenje procesa !

KLIK ILI ENTER


Slide 3

Postavite deo nosećih stubova

KLIK ILI ENTER


Slide 4

Izgradite betonsku osnovu - temelj

KLIK ILI ENTER


Slide 5

Izgradite projektovan broj međuspratnih betonskih ploča

KLIK ILI ENTER


Slide 6

Montirajte sistem Gorilla NSL 200T

KLIK ILI ENTER


Slide 7

Startujte dizanje...
00:00:00

KLIK ILI ENTER


Slide 8

Dizanje...
01:00:00


Slide 9

Dizanje...
01:30:00


Slide 10

Dizanje...
02:00:00


Slide 11

Dizanje...
02:30:00


Slide 12

Dizanje...
03:00:00


Slide 13

Dizanje...
03:30:00


Slide 14

Nastavite noseće stubove pa nastavite dizanje...
04:00:00

KLIK ILI ENTER


Slide 15

Dizanje...
04:00:00


Slide 16

Dizanje...
04:30:00


Slide 17

Dizanje...
05:00:00


Slide 18

Dizanje...
05:30:00


Slide 19

Dizanje...
06:00:00


Slide 20

Dizanje...
06:30:00


Slide 21

Dizanje...
07:00:00


Slide 22

Dizanje...
07:30:00


Slide 23

Dizanje...
08:00:00


Slide 24

Dizanje...
08:30:00


Slide 25

Dizanje...
09:00:00


Slide 26

Dizanje...
09:30:00


Slide 27

Dizanje...
09:30:00


Slide 28

KRAJ
10:00:00

KLIK ILI ENTER


Slide 29

PREDNOSTI

Praktično nema ograničenja u broju spratova za gradnju uz premeštanje opreme !
Nema ni ograničenja u površini, jer se može dizati sa više podiznih mesta !
Veoma brz i potpuno automatizovan proces – može se dizati i 10 spratova na dan !
Veoma mali broj potrebnih radnika za montažu i rad sa opremom !
Jednostavna upotreba opreme !
Sve ploče se proizvode na zemlji, čak i ona za na primer 35. sprat !
Opremu možete koristiti više puta, tako da se dodatno povećava ekonomska isplativost !
Drastično se smanjuje rad na visinama, rasterećuje se kran !
Nema potrebe za oplatama, podupiračima, čekanja sazrevanja ploča !
Može se predvideti i dizanje gotovih spratova sa zidovima, instalacijama !
Uštedite i preko 20% u betonskim radovima !

KLIK ILI ENTER


Slide 30

KAKO RADI
GORILLA NSL 200T ?
ELEKTRO – HIDRAULIČKI SISTEM
ZA DIZANJE MEĐUSPRATNIH BETONSKIH
PLOČA U GRAĐEVINARSTVU
Ova animacija služi samo za objašnjenje procesa !

KLIK ILI ENTER


Slide 31

KORAK 1
Proizvedite potreban broj ploča

GORILLA GORNJE I DONJE BRAVE SU ZABRAVLJENE

NOSEĆI STUBOVI

BRAVE

GORILLA

MEĐUSPRATNE PLOČE

KLIK ILI ENTER


Slide 32

KORAK 2
GORILLA ĆE ODBRAVITI GORNJE BRAVE

KLIK ILI ENTER


Slide 33

KORAK 3
CILINDRI IDU GORE BEZ TERETA

KLIK ILI ENTER


Slide 34

KORAK 4
GORILLA ĆE ZABRAVITI GORNJE BRAVE

KLIK ILI ENTER


Slide 35

KORAK 5
GORILLA ĆE ODBRAVITI DONJE BRAVE

KLIK ILI ENTER


Slide 36

KORAK 6
GORILLA DIŽE BETONSKE PLOČE

KLIK ILI ENTER


Slide 37

KORAK 7
GORILLA ĆE ZABRAVITI DONJE BRAVE
GORILLA JE U POČETNOM POLOŽAJU

KLIK ILI ENTER


Slide 38

DIZANJE…


Slide 39

DIZANJE…


Slide 40

DIZANJE…


Slide 41

KADA PLOČA DOĐE NA PROJEKTOVANU VISINU
OSIGURA SE A GORILLA SE OSLOBODI…

OSIGURANJE

OSLOBAĐANJE

KLIK ILI ENTER


Slide 42

DIZANJE…


Slide 43

PROCES SE NASTAVLJA BEZ OSLONJENE PLOČE

KLIK ILI ENTER


Slide 44

DIZANJE…


Slide 45

DIZANJE…


Slide 46

DIZANJE…


Slide 47

DIZANJE…


Slide 48

DIZANJE…


Slide 49

DIZANJE…


Slide 50

DIZANJE…


Slide 51

DIZANJE…


Slide 52

DIZANJE…


Slide 53

DIZANJE…


Slide 54

DIZANJE…


Slide 55

DIZANJE…


Slide 56

DIZANJE…


Slide 57

DIZANJE…


Slide 58

DIZANJE…


Slide 59

DIZANJE…


Slide 60

DIZANJE…


Slide 61

DIZANJE…


Slide 62

DIZANJE…


Slide 63

DIZANJE…


Slide 64

DIZANJE…


Slide 65

DIZANJE…


Slide 66

OSTAVITE SLEDEĆU PLOČU NA PROJEKTOVANOJ
VISINI !

KLIK ILI ENTER


Slide 67

DIZANJE…


Slide 68

DIZANJE…


Slide 69

DIZANJE…


Slide 70

DIZANJE…


Slide 71

DIZANJE…


Slide 72

DIZANJE…


Slide 73

DIZANJE…


Slide 74

DIZANJE…


Slide 75

KLIK ILI ENTER


Slide 76

GORILLA NSL 200T
TAKO DALJE …
PODIGNITE SVE MEĐUSPRATNE PLOČE
NA PROJEKTOVANE VISINE…
Delta Electronics
[email protected]
www.deltael.com

KLIK ILI ENTER


Slide 77

PRIMER 1
Dizanje većeg broja spratova

KLIK ILI ENTER


Slide 78

Postavite noseće stubove

KLIK ILI ENTER


Slide 79

Izgradite paket 1

KLIK ILI ENTER


Slide 80

Dignite paket 1

KLIK ILI ENTER


Slide 81

Izgradite paket 2

KLIK ILI ENTER


Slide 82

Dignite paket 1

KLIK ILI ENTER


Slide 83

Dignite paket 2

KLIK ILI ENTER


Slide 84

Izgradite paket 3

KLIK ILI ENTER


Slide 85

Produžite noseće stubove

KLIK ILI ENTER


Slide 86

Postavite ploče
paketa 1

KLIK ILI ENTER


Slide 87

Postavite ploče
paketa 1


Slide 88

Postavite ploče
paketa 1


Slide 89

Postavite ploče
paketa 1


Slide 90

Postavite ploče
paketa 1


Slide 91

Postavite ploče
paketa 1


Slide 92

Postavite ploče
paketa 2

KLIK ILI ENTER


Slide 93

Postavite ploče
paketa 2


Slide 94

Postavite ploče
paketa 2


Slide 95

Postavite ploče
paketa 2


Slide 96

Postavite ploče
paketa 2


Slide 97

Postavite ploče
paketa 2


Slide 98

Postavite ploče
paketa 3

KLIK ILI ENTER


Slide 99

Postavite ploče
paketa 3


Slide 100

Postavite ploče
paketa 3


Slide 101

Postavite ploče
paketa 3


Slide 102

Postavite ploče
paketa 3


Slide 103

Postavite ploče
paketa 3


Slide 104

Sve ploče su na
projektovanim visinama

KLIK ILI ENTER


Slide 105

ZAVRŠEN OBJEKAT

KLIK ILI ENTER


Slide 106

PRIMER 2
DIZANJE KOMPLETNIH SPRATOVA
SA ZIDOVIMA, INSTALACIJAMA…

KLIK ILI ENTER


Slide 107

Postavite noseće stubove

KLIK ILI ENTER


Slide 108

Izgradite betonsku ploču

KLIK ILI ENTER


Slide 109

Ozidajte zidove

KLIK ILI ENTER


Slide 110

Instalacije…

KLIK ILI ENTER


Slide 111

Sprat 5
Fasade, farbanje…
završni radovi…

5
KLIK ILI ENTER


Slide 112

5


Slide 113

Dignite sprat 5

5

KLIK ILI ENTER


Slide 114

Završite sprat 4

5

4
KLIK ILI ENTER


Slide 115

Dignite sprat 5
5

4
KLIK ILI ENTER


Slide 116

Dignite sprat 4
5

4

KLIK ILI ENTER


Slide 117

5

4


Slide 118

5

4


Slide 119

5

Završite sprat 3

4

3

KLIK ILI ENTER


Slide 120

5
4

3


Slide 121

5
4

3


Slide 122

5
4
3


Slide 123

5
4
3

2


Slide 124

5
4
3
2


Slide 125

5

Završen objekat

4
3
2
1

KLIK ILI ENTER


Slide 126

GORILLA NSL 200T
STEKNITE PREDNOST U GRADNJI !
KONTAKTIRAJTE NAS !
Delta Electronics
[email protected]
www.deltael.com

KLIK ILI ENTER