Δείτε την παρουσίαση για το έργο

Download Report

Transcript Δείτε την παρουσίαση για το έργο

Slide 1

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τηλεφροντίδας
«RENEWING HEALTH»
«Περιφέρειες της Ευρώπης
συνεργάζονται
στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ»
Άννα Ασημακοπούλου
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών
Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ
Ιωάννινα, 29 Ιανουαρίου 2009


Slide 2

Αρμοδιότητες ΟΤΑ στο τομέα της
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης


Βάση: Υφιστάμενες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (εφαρμογή πολιτικών που
αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής,
παιδικής και τρίτης ηλικίας και συμμετοχή σε δράσεις που
στοχεύουν στην μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων).Μέλλον: Αυξημένες αρμοδιότητες μετά την εφαρμογή του
προγράμματος «Καλλικράτης»


Slide 3

Αναγκαία επομένως η μετεξέλιξη των
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας


Ανάλυση κόστους-ωφέλειας

Αξιολόγηση της συμβολή των υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας στην Ποιότητα Ζωής
των πολιτών
Χρήση εναλλακτικών μεθοδολογιών και νέων
τεχνολογιών

Ref.:Λευκή Βίβλος της Επιτροπής της ΕΕ «Μαζί για την υγεία:
Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013» COM(2007) 630


Slide 4

«Tηλεφροντίδα ή Τηλεπρόνοια»


Ο όρος «Tηλεφροντίδα» χρησιμοποιείται για τηλεματικές
εφαρμογές σε ασθενείς που βρίσκονται στις οικίες τους ή σε
ιδρύματα, και οι οποίοι έχουν ήδη μια διαγνωσμένη χρόνια
πάθηση που απαιτεί τακτική ιατρική παρακολούθηση.

Ref.: «Τηλεϊατρική στην Πράξη», Περδικούρη Μ., Γιόβας Π. και συν.
Εκδόσεις «εν Πλώ» Aθήνα 2005


Slide 5

Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας Ψηφιακής
Κοινότητας Κεντρικής Ελλάδας


Slide 6

Ο ασθενής εφοδιάζεται με την κατάλληλη συσκευή καταγραφής
βιολογικών σημάτων (ηλεκτροκαρδιογράφο, σπιρόμετρο, οξύμετρο,
πιεσόμετρο, γλυκοζόμετρο, ζυγαριά) και συσκευή διαδικτυακής
πρόσβασης (έξυπνο τηλέφωνο). Ο χρήστης καταγράφει στη συσκευή
του τις μετρήσεις του οι οποίες μεταφέρονται αυτόματα μέσω
bluethooth στο κινητό και από εκεί στον ειδικό ιατρό μέσω GPRS


Slide 7

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα τηλεφροντίδας
«RENEWING HEALTH»
«Περιφέρειες της Ευρώπης συνεργάζονται
στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ»


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε μετά από τον σχετικό
διαγωνισμό ICT PSP 2009 – PILOT A, το Πρόγραμμα
Τηλεφροντίδας της Ψηφιακής Κοινότητας των 11 Δήμων
της Κεντρικής Ελλάδας σε συνεργασία με την 5η
Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, και τον Δήμο Τρικκαίων, ως φορείς
υλοποίησης του εθνικού σκέλους του ευρωπαϊκού
προτύπου οργάνωσης υπηρεσιών τηλε-ιατρικής χρόνιων
νοσημάτων.


Slide 8

Υπο Υλοποίηση: Πρόγραμμα «RENEWING HEALTH»
COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK
PROGRAMME - ICT Policy Support Programme (ICT PSP)
ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP-2009-3
ICT PSP Theme/objective identifier: ICT for Health, Ageing
and Inclusion
PILOT TYPE A
Project acronym: RENEWING HEALTH
Project full title: REgioNs of Europe WorkINg toGether for
HEALTH
Εταίροι από όλη την Ευρώπη, ανάμεσα στους οποίους
εκπρόσωποι από τα Εθνικά Συστήματα Υγείας της
Γερμανίας,Αυστρίας, Ιταλίας, Δανίας, Νορβηγία, Σουηδίας,
Φιλανδίας, Ισπανίας και Ελλάδας.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 7 εκ. ΕΥΡΩ
Διάρκεια: 3 έτη


Slide 9

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ
«RENEWING HEALTH» (με την έγκριση του ΥΥΚΑ)

Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής
Ελλάδος ΑΕ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας και Στερέας
Ελλάδας
Δήμος Τρικκαίων
(Πρόγραμμα Τηλεπρόνοιας)
και Αναπτυξιακή Εταιρία
ΟΤΑ e-trikala AE – e-trikala
(Φορέας ΤεχνογνωσίαςCompetence center)


Slide 10

RENEWING HEALTH


Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει στόχο την
ενοποίηση και το καθορισμό των αναγνωρίσιμων και
αποδεκτών standards στη παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών
για χρόνια νοσήματα.
θα επιδιωχθεί η εξαγωγή κλινικών συμπερασμάτων σε
πρακτικό επίπεδο εφαρμογής των υπηρεσιών σε
πανευρωπαϊκή κλίμακα, κατά συνέπεια άμεσα αξιοποιήσιμων
από τη χώρα μας για παροχή υπηρεσιών καθημερινής
κλινικής πράξης.
θα αντιμετωπισθούν κρίσιμα θέματα οργάνωσης, διοίκησης
και ασφαλιστικής κάλυψης των υπηρεσιών και θα
αξιολογηθούν και αντιμετωπιστούν κάτω από το πρίσμα αυτό
οι επί μέρους διαφοροποιήσεις των κρατών – μελών.


Slide 11

Οφέλη από την συμμετοχή
στο Πρόγραμμα «RENEWING HEALTH»


Θα καλυφθεί πλήρως από την ΕΕ και την 5η ΥΠΕ το κόστος ιατρικής
παρακολούθησης της τηλεπρόνοιας και τηλεφροντίδας εκατοντάδων
πολιτών με χρόνια νοσήματα την επόμενη 3ετία.
Θα επιδοτηθεί κατά 50% από την ΕΕ το λειτουργικό κόστος της
τηλεπρόνοιας και τηλεφροντίδας την επόμενη 3ετία.
Θα αποκτηθεί τεχνογνωσία στους συμμετέχοντες Δήμους σε νέες
εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας (e-health), από την συνεργασία με
κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα
προαχθεί η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην
υπηρεσία της κοινωνίας.
Θα συμβάλει στην προβολή των Δήμων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Θα συμβάλει στην ανάπτυξη και υποστήριξη νέων μορφών
επιχειρηματικότητας και επενδύσεων στην Κεντρική Ελλάδα σε νέες
εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας.
Θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.


Slide 12

Μελλοντική Στρατηγική Ψηφιακών Πόλεων
Α.Ε. στον Τομέα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από ανταγωνιστικά
προγράμματα Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στενή ενημέρωση/συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση
«Κοινωνίας της Πληροφορίας».
Προβολή δραστηριοτήτων της εταιρείας και των
συμμετεχόντων Δήμων μέσω κοινής παρουσίας σε συνέδρια
και εκθέσεις.
Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Βραβείων.
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
Παροχή Υπηρεσιών σε Νέα Κράτη Μέλη.